• HAFTA TATİLİ


  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/46

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/16795
  Karar No:        2007/27508
  Tarihi:              20.09.2007

  l HAFTA TATİLİ
  l HAFTA TATİLİNİN HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ 24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞTIRILMAYARAK KULLANDIRILABİLECEĞİ

  ÖZETİ 1475 sayılı yasanın 41, 4857 sayılı yasanın 46 maddelerinde altı işgünü çalışan işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat hafta tatili verileceği hükmü yer almaktadır.
  Bu durumda nöbet esasına göre çalışan davacı haftanın her hangi bir günü 24 saat çalışmaması halinde hafta tatilini kullanmış olacaktır. Nöbet çizelgeleri ve takip fişleri ile kendi ibraz ettiği mahkeme kararından iki gün çalıştıktan sonra 24 saat dinlenerek hafta tatilinde çalışmadığı anlaşıldığından anılan isteğin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA                          :Davacı, hafta tatili ücreti alacağının ödetilmesine karar
  verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı davalıya ait müdürlük ve santral binalarında 7 gün, yılın 365 günü koruma güvenlik görevlisi olarak çalıştığını iddia ederek hafta tatili alacak isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.
  Dosyada bulunan Kapsamdışı Personel Yönetmenliğinin 12/B maddesinde vardiyalı veya nöbet esasına göre çalışılan işyerlerinde haftalık çalışma süresinin 6 gün olduğu, aynı personelin ücret ve fazla çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğin 14 / b maddesinde de haftalık iş süresi 6 gün ve 45 saat uygulanan işyerlerinde hafta tatilinin 7 nci gün olduğu yazılıdır.
  Dosyada bulunan davacının da dayandığı dava konusu döneme ait üç tip nöbet çizelgesi mevcuttur. Bu çizelgelerde davacının 2 veya 4 gün çalıştıktan sonra bir gün çalışmadığı görülmektedir.
  Davacının ibraz ettiği ve kendisinin açtığı fazla mesai alacağına ilişkin kararda ise 2 gün çalıştıktan sonra 24 saat dinlendiği yazılıdır.
  1475 sayılı yasanın 41, 4857 sayılı yasanın 46 maddelerinde altı işgünü çalışan işçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat hafta tatili verileceği hükmü yer almaktadır.
  Bu durumda nöbet esasına göre çalışan davacı haftanın her hangi bir günü 24 saat çalışmaması halinde hafta tatilini kullanmış olacaktır. Nöbet çizelgeleri ve takip fişleri ile kendi ibraz ettiği mahkeme kararından iki gün çalıştıktan sonra 24 saat dinlenerek hafta tatilinde çalışmadığı anlaşıldığından anılan isteğin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ