• FESİH TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISININ İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21


  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/22120
  Karar No: 2006/30720
  Tarihi:      20.11.2006

  l FESİH TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISININ İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ
  l ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLEN-MESİNDE TANIKLARIN DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı işçinin gerçekte işyerine 23.3.2005 tarihinde girdiği buna göre 6 aylık kıdem şartının oluştuğu davacı tarafından ileri sürülmüş, bu konuda tanık deliline dayanılmış ve tanık listesi verilmiştir. Davalı işveren de tanıklarını bildirmiştir. Mahkemece tanık dinlenmesinin sonuca etkili olmadığı gerekçesiyle yargılamaya son verilmiştir. Karar bu yönüyle hatalı olmuştur. Tanıklar dinlenmek suratiyle gerçek durumun tespiti gerekir.
  Öte yandan işyerinde 27 işçi çalıştığı husus da davanın red gerekçeleri arasında gösterilmiştir. Davalı işverene karşı aynı tarihlerde 3 ayrı işe iade davasının daha açıldığı davacı tarafça ileri sürülmüştür. Bu konu üzerinde durulmalı ve davalıya karşı başkaca işe iade davaları açılmışsa sonuçlan araştırılarak ya da beklenmek suretiyle işyerinde fesih tarihinde çalışan işçi sayısı ile ilgili sorunun çözümüne gidilmelidir.

  DAVA: Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiği iddiası ile işe iade, işe başlatılmama halinde bir yıllık ücret tutarında tazminat ve dört aylık ücret alacağına karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren 30 dan az işçi çalıştığı ve davacının 6 aylık kıdeminin olmadığını savunmuştur.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı işçinin gerçekte işyerine 23.3.2005 tarihinde girdiği buna göre 6 aylık kıdem şartının oluştuğu davacı tarafından ileri sürülmüş, bu konuda tanık deliline dayanılmış ve tanık listesi verilmiştir. Davalı işveren de tanıklarını bildirmiştir. Mahkemece tanık dinlenmesinin sonuca etkili olmadığı gerekçesiyle yargılamaya son verilmiştir. Karar bu yönüyle hatalı olmuştur. Tanıklar dinlenmek süratiyle gerçek durumun tespiti gerekir.
  Öte yandan işyerinde 27 işçi çalıştığı husus da davanın red gerekçeleri arasında gösterilmiştir. Davalı işverene karşı aynı tarihlerde 3 ayrı işe iade davasının daha açıldığı davacı tarafça ileri sürülmüştür. Bu konu üzerinde durulmalı ve davalıya karşı başkaca işe iade davaları açılmışsa sonuçlan araştırılarak ya da beklenmek suretiyle işyerinde fesih tarihinde çalışan işçi sayısı ile ilgili sorunun çözümüne gidilmelidir. Kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ