• FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/1603
  2007/26638
  24.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  •  
  •  
  • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
    ÖZETİ: Dosyada mevcut taraf tanıklarının beyanlarına göre davacının haftanın 6 günü 09-19 saatleri arasında çalıştığı toplam bir saat çay,yemek,dinlenmek gibi sebeplerle mola vererek çalışmadığı bu şekilde bir haftada toplam 54 saat çalışarak 9 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır.Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davacının haftalık çalışma süresi tespit edilmeden günde bir veya iki saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek ikili hesaplama yapılmış olup bu hesap yöntemi dairemizin ilkelerine ve Kanuna aykırıdır
               


  DAVA                        :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, hafta bayram ve genel tatil ücreti,
  yıllık izin ücreti ile fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı   avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Dosyada mevcut taraf tanıklarının beyanlarına göre davacının haftanın 6 günü 09-19 saatleri arasında çalıştığı toplam bir saat çay,yemek,dinlenmek gibi sebeplerle mola vererek çalışmadığı bu şekilde bir haftada toplam 54 saat çalışarak 9 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır.Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davacının haftalık çalışma süresi tespit edilmeden günde bir veya iki saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek ikili hesaplama yapılmış olup bu hesap yöntemi dairemizin ilkelerine ve Kanuna aykırıdır. Yazılı şekilde fazla mesai alacağının yanlış hesaplamaya dayanılarak kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.9.2007 gününde
  oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ