• FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMEDEN HESAPLANMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,68
  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9953
  Karar No: 2006/30186
  Tarihi:      15.11.2006

  l FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMEDEN HESAPLANMIŞ OLMASI
  l ARA DİNLENMESİ YAPILMADAN ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI
  l FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMELER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftalık 45 saati aşar şeklinde ara dinlenme yapmaksızın çalıştığı kabul edilmiştir. Bir işçinin uzun mesai saatleri süresi içinde yemek ve diğer ihtiyaçları için ara dinlenme yapmadan çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu nedenle günlük çalışma saatlerinden ara dinlenme süresi için bir indirim yapılmalı ve bulunan günlük çalışma süresine haftalık çalışma süresi belirlenmeli, 45 saati aşan kısım fazla mesai olarak kabul edilmelidir.

  DAVA: Davacı,fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı   avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftalık 45 saati aşar şeklinde ara dinlenme yapmaksızın çalıştığı kabul edilmiştir. Bir işçinin uzun mesai saatleri süresi içinde yemek ve diğer ihtiyaçları için ara dinlenme yapmadan çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir.Bu nedenle günlük çalışma saatlerinden ara dinlenme süresi için bir indirim yapılmalı ve bulunan günlük çalışma süresine haftalık çalışma süresi belirlenmeli, 45 saati aşan kısım fazla mesai olarak kabul edilmelidir. Mahkemece ara dinlenme süresi dikkate alınmadan fazla mesai ücretinin kabul edilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ