• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ


  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/14601
  Karar No: 2007/19850
  Tarihi:      21.06.2007

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
  l İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMLERİN FARKLI OLMASI
  l İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMÜN SAPTANARAK FAZLA ÇALIŞMANIN BU BÖLÜMDEKİ ÇALIŞMAYA GÖRE BELİRLENMESİ

  ÖZETİ Gerçekten davacı tanıklarının beyanlarına göre lokalde, kafeteryada, misafirhanede farklı çalışma saatleri söz konusudur. Davalı işveren ise bir kısım işçilerin temizlik işinde çalıştığını ve fazla çalışma yapılmadığını ileri sürmüştür. Öncelikle davacı işçinin yaptığı iş ve çalıştığı bölüm tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, buna göre tanık beyanları ile birlikte değerlendirilerek hesaplama yapılmalı ve sonuca gidilmelidir.

  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ve genel tatil ücretleri yönünden bilirkişi raporuna göre karar verilmiştir. Davalı vekili hesaba itiraz etmiş, işçilerin farklı bölümlerde ayrı çalışma düzenine göre görev yaptıklarını açıklamıştır. Gerçekten davacı tanıklarının beyanlarına göre lokalde, kafeteryada, misafirhanede farklı çalışma saatleri söz konusudur. Davalı işveren ise bir kısım işçilerin temizlik işinde çalıştığını ve fazla çalışma yapılmadığını ileri sürmüştür. Öncelikle davacı işçinin yaptığı iş ve çalıştığı bölüm tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmeli, buna göre tanık beyanları ile birlikte değerlendirilerek hesaplama yapılmalı ve sonuca gidilmelidir. Davalı tarafın itirazları hususunda bu yönde bir inceleme araştırma ve hesaplama yapılmak sonucuna göre bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ