• FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA ARA DİNLENMELERİN DÜŞÜLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
  1086 S.HUMK/74

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/821
  Karar No: 2006/2607
  Tarihi:      08.02.2006

  l FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA ARA DİNLENMELERİN DÜŞÜLMESİ
  l TALEPLE BAĞLILIK
  l HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ KANITLANAMAMASI

  ÖZETİ: Davacı taraf dava dilekçesinde kış döneminde 01.00-11.00 yada 02-12.00 saatleri arasında 10 saat çalıştığını iddia etmiştir. Günde 1.5 saat yemek vesaire ihtiyaçlar için ara dinlenmesi düşüldüğünde günde 1 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmelidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 74. maddesi hükmüne aykırı olarak tüm zamanlar için günde 3 saat fazla mesai yaptığının kabulü yanlış olmuştur. Davacı hafta tatillerinde çalıştığını ispatlayamamıştır. Hafta tatili ücretine hüküm kurulması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı faizi, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı taraf dava dilekçe sinde kış döneminde 01.00-11.00 yada 02-12.00 saatleri arasında 10 saat çalıştığını iddia etmiştir. Günde 1.5 saat yemek ve saire ihtiyaçlar için ara dinlenmesi düşüldüğünde günde 1 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmelidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 74.maddesi hükmüne aykırı olarak tüm zamanlar için günde 3 saat fazla mesai yaptığının kabulü yanlış olmuştur.
  3. Davacı hafta tatillerinde çalıştığını ispatlayamamıştır. Hafta tatili ücretine hüküm kurulması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ