• FAZLA ÇALIŞMA HESABI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/2530
  2007/30141
  15.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
   
  •  
  •  
  • FAZLA ÇALIŞMA HESABI
  • TEKNİK OLRAK YIL SÜRESİNCE FAZLA ÇALIŞMANIN OLANAKLI OLMAMASI
  • TÜM YIL ÜZERİNDEN FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANAMAYACAĞI
    ÖZETİ: İşyerinde asfalt üretimi, nakliyesi, serilmesi, yama ve sıkıştırılarak kaplama işi yapılmakta olup mevsim itibariyle havanın fennen uygun olmadığı kış aylarında fazla mesai yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.Tüm Yıl üzerinden fazla mesai hesabı yapılıp buna göre hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                         :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti,
  ücret ile hafta ve bayram tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı Belko Tic.Ltd.Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-İşyerinde asfalt üretimi, nakliyesi, serilmesi, yama ve sıkıştırılarak kaplama işi yapılmakta olup mevsim itibariyle havanın fennen uygun olmadığı kış aylarında fazla mesai yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.Tüm Yıl üzerinden fazla mesai hesabı yapılıp buna göre hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ