• FARKLI YARGILAMA USULLERİNE TABİ İSTEKLERİN AYRILMASININ GEREKMESİ

  "

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14002
  2007/27728
  24.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • FARKLI YARGILAMA USULLERİNE TABİ İSTEKLERİN AYRILMASININ GEREKMESİ
  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE İŞÇİLİK ALACAKLARININ TALEP EDİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: 4857 s. Kanunun 20/ 3 maddesine göre, aynı kanunun 18 vd. maddelerine göre açılan feshin geçersizliği, işe iade ve buna bağlı işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücret alacağının belirlenmesine ilişkin dava "Seri Muhakeme Usulü" ne tabi olup, kararın temyiz incelemesi sonunda Yargıtay tarafından kesin olarak karar verilip sonuçlandırılması gerekmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatları ve işçilik alacakları ile ilgili dava ise, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 7. maddesine göre "Sözlü Yargılama Usulüne" tabidir. Farklı yargılama usulüne tabi isteklerin yargılama sırasında tefrik edilerek ayrı ayrı çözümlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile işçilik alacaklarına ilişkin istemin birlikte görülmesi hatalı olduğundan salt bu nedenle kararın sair yönler incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir
               


  DAVA                          : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  belirterek ihbar kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsili ile birlikte feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile ihbar kıdem tazminatının reddine, yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmiştir
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi yanında, ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının tahsilini talep etmiştir.
  Mahkemece, feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile ihbar ve kıdem tazminatının reddine, yıllık ücretli izin alacağının tahsiline karar verilmiştir.
  4857 s. Kanunun 20/ 3 maddesine göre, aynı kanunun 18 vd. maddelerine göre açılan feshin geçersizliği, işe iade ve buna bağlı işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücret alacağının belirlenmesine ilişkin dava "Seri Muhakeme Usulü" ne tabi olup, kararın temyiz incelemesi sonunda Yargıtay tarafından kesin olarak karar verilip sonuçlandırılması gerekmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatları ve işçilik alacakları ile ilgili dava ise, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 7. maddesine göre "Sözlü Yargılama Usulüne" tabidir. Farklı yargılama usulüne tabi isteklerin yargılama sırasında tefrik edilerek ayrı ayrı çözümlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile işçilik alacaklarına ilişkin istemin birlikte görülmesi hatalı olduğundan salt bu nedenle kararın sair yönler incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.

  SONUÇ; Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24/9.2007 gününde oy birliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ