• EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/14214
  2005/4058
  14.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
   
   
  • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA
  • YENİ BİR HİZMET AKDİ

   
    ÖZETİ: Davacıya açıklanan bu dilekçesi üzerinde yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşıldığından bu tarihten sonraki çalışmasının yeni bir hizmet aktine dayandığının kabulü gerekir.
               

  DAVA                                   :Davacı,  ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

                                     Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                     Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              1.Dosyadaki  yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2.Dosya içerisinde davacının 31.12.1998 tarihinde işyerinden emekli olmak için ayrıldığına dair SSK.na verdiği başvuru dilekçesi mevcuttur. Davacıya açıklanan bu dilekçesi üzerinde yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşıldığından bu tarihten sonraki çalışmasının yeni bir hizmet aktine dayandığının kabulü gerekir. Bu nedenle ihbar tazminatının hesabında 31.12.1998 tarihinden sonraki hizmetlerinin nazara alınarak hesaptan kesilip hüküm kurulmalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ