• EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4858 S.ÇTTK/6

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/30579
  Karar No: 2006/30470
  Tarihi:      20.11.2006

  l EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI

  ÖZETİ: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 7.7.1965 gün ve 5/5 sayılı karan uyarınca eda davası açılabilecek hallerde kural olarak tespit davası açılamaz. Somut uyuşmazlıkta davacı tasarruf ve teşvik kesintilerini eda davası ile isteyebilir. Buna göre tespit isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, tasarruf teşvik kesintilerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı tasarruf teşvik kesintilerinin Ziraat Bankasına yatırılıp yatırılmadığı hususunun tespitini talep etmiştir.
  Mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir.
  Hüküm davalı Ziraat Bankasınca temyiz edilmiştir.
  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 7.7.1965 gün ve 5/5 sayılı karan uyarınca eda davası açılabilecek hallerde kural olarak tespit davası açılamaz.Somut uyuşmazlıkta davacı tasarruf ve teşvik kesintilerini eda davası ile isteyebilir.Buna göre tespit isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 20.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ