• DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/15
  2821 S.SK/31

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/15239
  Karar No: 2006/18198
  Tarihi:      20.06.2006

  l DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH
  l İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDA ALACAK TALEP EDEMEMESİ

  ÖZETİ: Taraflar arasında düzenlenen hizmet akdinde deneme süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. İki aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdi sona erdiğinden davacının ücret dışında bir alacak talep etmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, sendikal tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Taraflar arasında düzenlenen hizmet akdinde deneme süresi 2 ay olarak belirlenmiştir. İki aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdi sona erdiğinden davacının ücret dışında bir alacak talep etmesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ