• ÇAY MOLALARININ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14,35,46

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/20237
  Karar No. 2005/12406
  Tarihi: 07.04.2005         

  l ÇAY MOLALARININ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ
  l ÜÇ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN SOMUT OLARAK SAPTANMASI GEREKLİLİĞİ
  l BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN SONRA SUNULAN ÖDEME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
      
  ÖZETİ: Davacı tanıklarına günde üç vardiya halinde çalışıldığı anlaşılan işyerinde davacının hangi nedenle fazla mesai yaptığı ve fiilen yaptığı iş sorulmadığı gibi, tanıkların günde bir saat yemek molası dışında on-on beş dakika da çay molası verildiğini belirtmelerine rağmen bilirkişinin günlük çalışma süresinden sadece bir saat dinlenme süresi düşerek yaptığı hesaba itibar edilerek hüküm kurulduğu görülmüştür.
  Bilirkişi raporundan sonra davalı işveren davacıya fazla mesai ücreti ödenen aylara ilişkin ücret bordroları ile, bordroda yazan miktarın davacıya ödendiğine ilişkin imzalı aylık ücret listesini ibraz etmiştir. Bu belgeler değerlendirilmeden önceki bilirkişi hesaplamasına itibar edilerek fazla mesai alacağının tüm süre için kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin ve fazla mesai ücreti ile sosyal haklar bedelinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı tanıklarına günde üç vardiya halinde çalışıldığı anlaşılan işyerinde davacının hangi nedenle fazla mesai yaptığı ve fiilen yaptığı iş sorulmadığı gibi, tanıkların günde bir saat yemek molası dışında on-on beş dakika da çay molası verildiğini belirtmelerine rağmen bilirkişinin günlük çalışma süresinden sadece bir saat dinlenme süresi düşerek yaptığı hesaba itibar edilerek hüküm kurulduğu görülmüştür. Bilirkişi raporundan sonra davalı işveren davacıya fazla mesai ücreti ödenen aylara ilişkin ücret bordroları ile, bordroda yazan miktarın davacıya ödendiğine ilişkin imzalı aylık ücret listesini ibraz etmiştir. Bu belgeler değerlendirilmeden önceki bilirkişi hesaplamasına itibar edilerek fazla mesai alacağının tüm süre için kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ