• BİRLİKTE İSTİHDAM

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/20230
  Karar No. 2009/38427
  Tarihi: 29.12.2009                     

  l BİRLİKTE İSTİHDAM
  l HER İKİ ŞİRKETİNDE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI

  ÖZETİ: Dosya içerisindeki 15.4.2005 tarihli ilanda "K. Okulları ve Özel T. Okulları, Z. Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları çatısı altında bir araya geliyor" şeklinde bir açıklama bulunmaktadır. Yine Tek Okulları Kurucusu Mahzar Gürsoy tarafından öğrenci velilerine yapılan ilanda yeni eğitim ve öğretim döneminde her iki okulun Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları çatısı altında faaliyet göstereceği belirtildiği gibi ayrıca velilerin okul taksitlerini Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı iktisadi işletmesi muhasebe servisine elden ödeyebilecekleri veya Garanti bankası Göktürk-Kemerburgaz şubesinde bulunan Vakıf İktisadi İşletmesine ait hesaba yatırabilecekleri belirtilmiştir
  SSK bordroları incelendiğinde davalı Tek Okullarında çalışan öğretmenlerin bir kısmının davalı Zeynep Mutlu Vakfı iktisadi İşletmesinde çalışmaya başladıkları sabittir. Davalı tanığının bazı öğrencileri nakil aldıklarını beyan etmiştir. Tüm bu hususlar nazara alındığında davalılar arasında birlikte istihdam şeklinde hizmet ilişkisi bulunmaktadır. Davacının kıdem tazminatı ve ücret alacağından her iki davalının birlikte sorumlu tutulması gerekirken davalı Tek Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu olduğuna ilişkin verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ücret, fazla ödeme alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı, davalılara ait işyerinde çalıştığını ileri sürerek kıdem tazminatı ve ücret alacağı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı Zeynep Mutlu Vakfı İktisadi İşletmeleri diğer davalı ile aralarında fiili ve hukuki bir ilişki bulunmadığını savunmuştur.
  Davalı Tek Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.
  Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Uyuşmazlık davalılar arasındaki hukuki ilişkinin belirlenmesi ve bunun işçilik haklarına etkisi noktasında toplanmaktadır.
  Dosya içerisindeki 15.4.2005 tarihli ilanda "Kemer Okulları ve Özel Tek Okulları, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları çatısı altında bir araya geliyor" şeklinde bir açıklama bulunmaktadır. Yine Tek Okulları Kurucusu Mahzar Gürsoy tarafından öğrenci velilerine yapılan ilanda yeni eğitim ve öğretim döneminde her iki okulun Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları çatısı altında faaliyet göstereceği belirtildiği gibi ayrıca velilerin okul taksitlerini Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı iktisadi işletmesi muhasebe servisine elden ödeyebilecekleri veya Garanti bankası Göktürk-Kemerburgaz şubesinde bulunan Vakıf İktisadi İşletmesine ait hesaba yatırabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca Davalı Tek Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2005/4, 5 ve ö.dönem SSK bordroları ile Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesinin 2005/8, 9 ve 10. dönem SSK bordroları incelendiğinde davalı Tek Okullarında çalışan öğretmenlerin bir kısmının davalı Zeynep Mutlu Vakfı iktisadi İşletmesinde çalışmaya başladıkları sabittir. Davalı tanığının bazı öğrencileri nakil aldıklarını beyan etmiştir. Tüm bu hususlar nazara alındığında davalılar arasında birlikte istihdam şeklinde hizmet ilişkisi bulunmaktadır. Davacının kıdem tazminatı ve ücret alacağından her iki davalının birlikte sorumlu tutulması gerekirken davalı Tek Özel Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumlu olduğuna ilişkin verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgiliye iadesine, 29.12.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ