• ASIL İŞVEREN-TAŞERON

  İlgili Kanun/md:
  4857 S. İş K/2,18

  l ASIL İŞVEREN-TAŞERON
  l İŞ İLİŞKİSİ-İŞÇİLİK HAKLARI


  ÖZÜ: Dosyada içeriğine ve özellikle davalı imzasını taşıyan teftiş kurulu yerel denetim tutanağına ve sigorta kayıtlarına göre davalının asıl işveren olduğu, taşeron olarak savunmada gösterilen kişilerin aslında davalı adına hareket eden işveren vekilleri olduğu anlaşıldığından yazılı şekilde red kararı verilmesi hatalıdır. Taraflar arasında iş ilişkisi olduğu sabittir. Alınan bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve işin esasına girilerek karar verilmelidir.
   

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS   NO:      2003/12188

  KARAR NO:     2004/1681

  TARİHİ:                       09.02.2004

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ile sosyal hak alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalıya ait inşaat işyerinde çalıştığını, iş bitimi nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir takım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilmiş ve davacının davalı tarafından sunulan anlaşma tutanaklarına göre taşeron Hüseyin TARAKÇI işçisi olduğu davalının işçisi olmadığı, davalının asıl işveren de olmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
  Dosyada içeriğine ve özellikle davalı imzasını taşıyan teftiş kurulu yerel denetim tutanağına ve sigorta kayıtlarına göre davalının asıl işveren olduğu, taşeron olarak savunmada gösterilen kişilerin aslında davalı adına hareket eden işveren vekilleri olduğu anlaşıldığından yazılı şekilde red kararı verilmesi hatalıdır. Taraflar arasında iş ilişkisi olduğu sabittir. Alınan bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve işin esasına girilerek karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ