• ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYA DAYANDIĞINI İDAİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,17-21
  2821 S.SK/31

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/15052
  Karar No: 2006/17186
  Tarihi:      13.06.2006

  l ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYA DAYANDIĞINI İDAİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
  l FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ KAPSAMLI ARAŞTIRMAYLA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece davalı ile davacı işçinin işveren olarak kayıtlarda geçen şahıslar yönünden gerçek bir asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır.
  Diğer yandan, Dairemiz uygulamasına göre feshin sendikal nedene dayandığının açıklığa kavuşması bakımından, feshe yakın tarihlerde işyerinde kaç işçinin çalıştığı sendikalı ve sendikasız üye sayısı işten çıkarılanların ne kadarının sendikalı, kaç tanesinin sendikasız olduğu, sendika üyeliklerinden istifalar olup olmadığı, sendikadan istifa edenlerin işyerinde çalışıp çalışmadığı üyelikten istifaların ve sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerinin feshinin yetki başvurusunu etkileyip etkilemediği etraflıca belirlenmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı husumetten reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı ise, davacının alt işveren işçisi olduğundan bahisle husumet yokluğu sebebiyle husumet yokluğu yönünde savunmada bulunmuştur.
  Mahkemece, davacının Nida şirketinin taşeronu olarak faaliyette bulunan Sabriye Pekdemir bünyesinde çalıştığı gerekçesiyle, davalı Her-İş Seramik A.Ş. yönünden husumet oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı taraf, davalı şirket ile alt işveren olarak görünen şahıslar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun kesinleşmiş Yargıtay kararları ile ortaya çıktığını ve feshin sendikal nedene dayandığını ileri sürerek kararı temyiz etmiştir.
  Mahkemece davalı ile davacı işçinin işveren olarak kayıtlarda geçen şahıslar yönünden gerçek bir asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır.
  Diğer yandan, Dairemiz uygulamasına göre feshin sendikal nedene dayandığının açıklığa kavuşması bakımından, feshe yakın tarihlerde işyerinde kaç işçinin çalıştığı sendikalı ve sendikasız üye sayısı işten çıkarılanların ne kadarının sendikalı, kaç tanesinin sendikasız olduğu, sendika üyeliklerinden istifalar olup olmadığı, sendikadan istifa edenlerin işyerinde çalışıp çalışmadığı üyelikten istifaların ve sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerinin feshinin yetki başvurusunu etkileyip etkilemediği etraflıca belirlenmesi gerekir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ