• ANAYASAL YORUM İLKESİ

   T.C ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
   Esas No: 2020/22386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 18/8/2023-32283 6356 S. STK/25
   Tarihi: 7/6/2023
   ANAYASAL YORUM İLKESİ SENDİKA HAKKININ KORUNMASINDA MENFAAT DENGESİ İSTİNAF AŞAMASINDA YETERLİ BİR YARGISAL İNCELME YAPILMADAN KARAR VERİLMESİNİN DEVLETİN SENDİKA HAKKI-NIN KORUNMASINA İLİŞKİN POZİTİF EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ

  • SENDİKA HAKKININ KORUNMASI KONUSUNDA DEVLETİN POZİTİF EDİM YÜKÜMLÜSÜ OLDUĞU

   T.C ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
   Esas No: 2020/11279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 29/8/2023 – 32294 6356S. STK/25
   Tarihi: 24/5/2023
   SENDİKA HAKKININ KORUNMASI KONUSUNDA DEVLETİN POZİTİF EDİM YÜKÜMLÜSÜ OLDUĞU SENDİKA HAKKININ ETKİN KORUN-MASINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÖZELLİKLE İŞVERENİN BU HAKKA MÜDAHALE ETMELERİNİ CAYDIRACAK ÖLÇÜDE ÖNLEM ALINMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ İŞÇİLERİN DEMOKRATİK BARIŞÇI EYLEM HAKKINI KULLANMALARI SENDİKA HAKKINA HAKSIZ MÜDAHALEYİ ENGELLEMEK İÇİN YAPILAN EYLEME İŞVERENİN KATLANMAK ZORUNDA OLDUĞU İŞÇİLERİN SENDİKASIZLAŞTIRMAYA KARŞI ÜÇ GÜN SÜREYLE YAPTIKLARI İŞİ YAVAŞ-LATMA EYLEMİNİN SIRF ÜÇ GÜN SÜRDÜĞÜ İÇİN ÖLÇÜSÜZ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • YABANCILIK UNSURU BULUNAN UYUŞMAZLIK

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2023/9-267 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/525 5718 S. MÖHUK/27
   Tarihi: 24.05.2023
   YABANCILIK UNSURU BULUNAN UYUŞMAZLIK YABANCILIK UNSURU BULUNAN UYUŞMAZLIKTA YETKİLİ MAHKEME MUTAD İŞYERİ YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLARA MUTAD İŞYERİ HUKUKUNUN UYGULANACAĞI

  • SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN SONRA İŞÇİNİN KÖK ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-152 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/550 6356 S. SSK/39
   Tarihi: 31.05.2023
   SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN SONRA İŞÇİNİN KÖK ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YAN ÖDEMELERLE BİRLİKTE ÜCRETİN DÜŞÜP DÜŞMEYECEĞİNİN BELİRLENECEĞİ  YARARLILIK İLKESİ  ÜCRET TİS İLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İÇİN TEK TARAFLI İŞVEREN İRADESİYLE ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/10-997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/543 5510 S. SSGSK/13 -6098 S. TBK/49
   Tarihi: 31.05.2023
   USULÜ KAZANILMIŞ HAK USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNALARI MADDİ HATAYA DAYANAN BOZMA KARARINA UYULMASININ USLÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI TRAFİK İŞ KAZASI TRAFİK İŞ KAZASINDA AZ DA OLSA İŞVERENİN KUSURUNUN BULUNMASI HALİNDE İLLİYET BAĞININ KESİLMEYECEĞİ

  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ

   T.C ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 34. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1779 6356 S. STK/23
   Tarihi: 17/07/2023
   İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMADAN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYE-CEĞİ TEMSİLCİNİN İŞYERİ DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININ DURDURULMASI İÇİN TEDBİR KARARI VERİLEBİLECEĞİ

  • YARGILAMANIN İADESİNİN DE BİR DAVA OLDUĞU HARÇ ALINMASI GEREKTİĞİ

   T.C ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/2145 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2651 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 06.07.2023
    YARGILAMANIN İADESİNİN DE BİR DAVA OLDUĞU HARÇ ALINMASI GEREKTİĞİ  HARÇ ALINMADAN YARGILAMANIN DEVAM EDEMEYECEĞİ

  • GEÇERLİ FESİH İDDİASINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/485 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1219 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   GEÇERLİ FESİH İDDİASINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ  FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN VARLIĞININ KANITLANMAMASI NEDENİYLE GEÇERSİZ FESİH

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ YETERLİ ÖLÇÜDE ARAŞTIRILMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/524 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1221 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ YETERLİ ÖLÇÜDE ARAŞTIRILMAMASI  EKSİK İNCELEME

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN YARGISAL DENETİMİ

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1222 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN YARGISAL DENETİMİ FESİHTEN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASININ İŞE İADE DAVASININ KONUSU OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN SAVUNMASI ALINMADAN PERFOR-MANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILMASININ FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/570 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1223 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   İŞÇİNİN SAVUNMASI ALINMADAN PERFOR-MANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILMASININ FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMENİN İŞE İADE DAVASI AÇILMASINA ENGEL OLAMAYACAĞI

  • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYULMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1225 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYULMAMASI İŞÇİYE ORANTISIZ YAPTIRIM UYGULANMASI GEÇERSİZ FESİH

  • FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMEMİŞ OLMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1565 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1291 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17/07/2023
   FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMEMİŞ OLMASI GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVENİNİ SARSMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1599 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1302 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17.07.2023
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞVERENİN GÜVENİNİ SARSMASI  GEÇERLİ FESİH

  • HAKLI NEDENLERLE FESİH

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/37 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1343 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 17.07.2023
   HAKLI NEDENLERLE FESİH

  • İŞÇİNİN REKABET YASAĞI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/2069 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1622 6098 S. TBK/417
   Tarihi: 17/07/2023
    İŞÇİNİN REKABET YASAĞI  CEZAİ ŞART  REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN DAVALARDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • İŞÇİNİN İRADESİNİN İHTİYARİ ARABULUCULUK AŞMASINDA SAKATLANDIĞININ KANITLANAMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 31. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/892 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1638 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17/07/2023
    İŞÇİNİN İRADESİNİN İHTİYARİ ARABULUCULUK AŞMASINDA SAKATLANDIĞININ KANITLANAMAMASI  İRADE SAKATLIĞI İDDİASININ SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMİŞ OLMASI

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/11 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1342 4857 S. İşK/18-21- 6356 S.STK/25
   Tarihi: 17.07.2023
   SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • FESHİN SENDİKAL NEDENLERE DAYANIP DAYANMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

   T.C İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/846 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1329 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/25
   Tarihi: 04/07/2023
   FESHİN SENDİKAL NEDENLERE DAYANIP DAYANMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

  • EKSİK İNCELEME

   T.C İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/832 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1331 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
    EKSİK İNCELEME İŞYERİNDE İŞÇİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN VİDEO GÖRÜNTÜ-LERİNİN TARAFLARA İZLETTİRİLEREK GÖRÜNTÜLERDE YER ALANLARIN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • FESİH İŞLEMİNİN MAKUL SÜREDE YAPILMAMIŞ OLMASI

   T.C ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1993 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3141 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18/07/2023
   FESİH İŞLEMİNİN MAKUL SÜREDE YAPILMAMIŞ OLMASI  GEÇERSİZ FESİH

  • İŞLETMESEL NEDENLERİN FESHİ ZORUNLU KILDIĞININ KANITLANAMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 25. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/274 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1228 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04/07/2023
   İŞLETMESEL NEDENLERİN FESHİ ZORUNLU KILDIĞININ KANITLANAMAMASI  GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN PERFORMANSININ DÜŞÜK OLDUĞU İDDASININ KANITLANAMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/404 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1344 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17/07/2023
   İŞÇİNİN PERFORMANSININ DÜŞÜK OLDUĞU İDDASININ KANITLANAMAMASI  GEÇERSİZ FESİH

  • FESHİN SENDİKAL NEDENLERE DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN KANITLANAMAMASI

   T.C İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1260 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/25
   Tarihi: 03/07/2023
   FESHİN SENDİKAL NEDENLERE DAYALI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİN KANITLANAMAMASI

  • Ş KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREBİLECEĞİ

   T.C İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1437 4857 S. İşK/18-21,22
   Tarihi: 04/07/2023
   İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREBİLECEĞİ İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ İSTEMLİ DAVA AÇILAMAYACAĞI

  • EV HİZMETLERİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6228 5510 S. SSGK/86
   Tarihi: 01.06.2023
   EV HİZMETLERİ EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

  • HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6335 506 S. SSK/79
   Tarihi: 05.06.2023
   HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  • SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YER ALMAYAN KANSER İLACININ BEDELİNİN KURAMCA ÖDENMEMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2455 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6670 5510 S. SSGSK/63,68
   Tarihi: 12.06.2023
   SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YER ALMAYAN KANSER İLACININ BEDELİNİN KURAMCA ÖDENMEMİŞ OLMASI KANSER İLACININ KULLANILMASININ TIBBEN VE FENNEN SİGORTALININ İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK BİR İLAÇ OLUP OLMADIĞININ SAĞLIK KURULU RAPORU İLE SAPTANMASININ GEREKTİĞİ KANSER İLACININ HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ İÇİN TEDAVİDE KULLANILMASININ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLDUĞU BELİRLENDİĞİNDE İLAÇ BEDELİ VE KATKI PAYI AÇISINDAN DENETİME ELVERİŞLİ HESAP RAPORU ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASININ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6131 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6852 5510 S. SSGSK/13
   Tarihi: 14.06.2023
    İŞ KAZASININ TESPİTİ  İŞ KAZASININ UNSURLARI  BAĞIMLILIK  İSTİSNA AKDİ İŞ KAZASININ SİGORTALININ HANGİ STATÜDE OLDUĞU DİKKATE ALINARAK TESPİTİNİN GEREKTİĞİ

  • YAŞLILIK AYLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5983 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6859 5510 S. SSGSK/88,93
   Tarihi: 14.06.2023
    YAŞLILIK AYLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ  SOSYAL GÜVENLİĞİN TEMEL İLKE NİTELİĞİNDE OLDUĞU  YAŞLILIK AYLIĞININ TÜMDEN HACZİNİN SOSYAL DEVLET İLKESİ İLE BAĞDAŞMAYACAĞI  YAŞLILIK AYLIĞININ NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALAN KISMININ HACZEDİLEMEYECEĞİ

  • RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/7037 5510 S. SSGK/21
   Tarihi: 20.06.2023
    RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN YÜZDE 0’A DÜŞEREK GELİRDEN ÇIKMA KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERİN FİİLİ ÖDEMEYE DÖNÜŞMESİ İŞVERENİN KURUMCA YAPILAN FİİLİ ÖDEMLERDEN DE SORUMLU OLACAĞI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLUĞU HAKLI NEDENLERLE ÖDEME YAPILMAMASI HALİNDE KALKACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/926 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5841 5510 S. SSGSK/88
   Tarihi: 24.05.2023
   ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLUĞU HAKLI NEDENLERLE ÖDEME YAPILMAMASI HALİNDE KALKACAĞI İFLASIN ERTELENMESİ KARARINA BAĞLI ÖDEME YAPMAMANIN KANUNDAN DOĞAN HAKLI BİR NEDEN OLDUĞU İFLAS ERTELEME KARARI ÖNCESİ PRİM BORÇLARININ ÖDENMEMESİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ

  • HİZMET TESPİT DAVASINDA HİZMETİN GEÇTİĞİ TÜM İŞVERENLERİN DAVADA TARAF GÖSTERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5950 506 S. SSK/79
   Tarihi: 25.05.2023
   HİZMET TESPİT DAVASINDA HİZMETİN GEÇTİĞİ TÜM İŞVERENLERİN DAVADA TARAF GÖSTERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5980 6098 S. TBK/49
   Tarihi: 25.05.2023
   İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜĞÜNDEN İŞYERİNİ YENİ AÇILMIŞ OLMASI VB. GEREKÇELERLE KURTULAMAYACAĞI

  • KESİN SÜRENİN USULE AYKIRI VERİLMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5755 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6041 1086 S. HUMK/428
   Tarihi: 29.05.2023
   KESİN SÜRENİN USULE AYKIRI VERİLMİŞ OLMASI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8676 4857 S. İşK/53 - 6098 S.TBK/179
   Tarihi: 06.06.2023
    CEZAİ ŞART  İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞARTIN ANCAK KARŞILILIK İLKESİNİN GEREKLERİNE UYULMUŞSA GEÇERLİ OLACAĞI  İŞÇİ LEHİNE TEK YANLI CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ  CEZAİ ŞARTIN TUTARINI TARAFLARIN BELİRLEYECEĞİ ANCAK HAKİMİN OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE İNDİRİM YAPMA HAKKININ BULUNDUĞU

  • KABA HİTAPLA SATAŞMANIN AYNI ŞEY OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/9169 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8750 4857 S. İşK/17,25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07.06.2023
   KABA HİTAPLA SATAŞMANIN AYNI ŞEY OLMADIĞI KABA HİTAP ETMENİN SATAŞMA OLARAK KABUL EDİLİP HAKLI FESİH GEREKÇESİ YAPILAMAYACAĞI KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKTİĞİ

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ BAŞKANLAR KURULUNUN UYUŞMAZLIĞI GİDERME İSTEMİNİ RET ETME YETKİLERİNİN BULUNMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/8147 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8784 5235 S. K/35
   Tarihi: 07.06.2023
   BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ BAŞKANLAR KURULUNUN UYUŞMAZLIĞI GİDERME İSTEMİNİ RET ETME YETKİLERİNİN BULUNMADIĞI UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN KARAR VERECEK YETKİLİ MERCİİNİN İLGİLİ YARGITAY DAİRESİ OLDUĞU

  • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN SENDİKA YÖNETİM KURULUNCA ATANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/10386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8881 6356 S. STK/83
   Tarihi: 08.06.2023
   İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN SENDİKA YÖNETİM KURULUNCA ATANACAĞI İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMİŞ YÖNETİCİ SIFATLARININ OLMADIĞI SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVDEN ALMADA TAKTİR YETKİSİNİN ATAMAYI YAPAN SENDİKA YÖNETİM KURULUNA AİT OLDUĞU

  • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANMANIN İHTARA GEREK KALMAKSIZIN VE ZARAR DOĞMUŞ OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ BAŞLI BAŞINA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/10610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8946 4857 S. İşK/17,25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.06.2023
   İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA AYKIRI DAVRANMANIN İHTARA GEREK KALMAKSIZIN VE ZARAR DOĞMUŞ OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ BAŞLI BAŞINA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI İŞYERİNDE İŞ SAATLERİ İÇERİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEDEN BİR KEZ UYUMANIN GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU FESİH SEBEBİNİN HAKLI NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ İŞİN NİTELİĞİNE EYLEMİN TEK VEYA BİRDEN FAZLA GERÇEKLEŞMİŞ OLMASINA İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜP DÜŞÜRMEDİĞİNE KISACA SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN EMSAL ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5103 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/9215 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 14.06.2023
    İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN EMSAL ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • SENDİKALARIN İŞLEYİŞİNİN DEMOKRATİK ESASLARA AYKIRI OLAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/8702 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/9235 4688 S. KGSTK/12,18
   Tarihi: 15.06.2023
   SENDİKALARIN İŞLEYİŞİNİN DEMOKRATİK ESASLARA AYKIRI OLAMAYACAĞI OBJEKTİF BİR NEDEN OLMAKSIZIN SENDİKA ŞUBESİNİN BİR BAŞKA İLE TAŞINMA-SINA SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN KARAR VEREMEYECEĞİ

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/9660 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 21.06.2023
   YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİLEMEYECEĞİ  KOŞULLARI OLUŞMADAN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİ

  • SENDİKA ŞUBESİNE BAĞLI İŞYERLERİNİN BİR BAŞKA SENDİKA ŞUBESİNE BAĞLANMASI İÇİN TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMADIĞINDA GENEL KURUL KARARININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/11508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/9810 4688 S. KSTK/12
   Tarihi: 22.06.2023
   SENDİKA ŞUBESİNE BAĞLI İŞYERLERİNİN BİR BAŞKA SENDİKA ŞUBESİNE BAĞLANMASI İÇİN TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMADIĞINDA GENEL KURUL KARARININ GEREKTİĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/4856 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4476 6356 S. STK/25
   Tarihi: 28.03.2023
   SENDİKAL TAZMİNAT İŞÇİLERİN SENDİKAL NEDENLERLE AYRIMCILIK YAPILARAK ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMASI NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ DAVA AÇAN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASI  ÜCRETSİZ İZİN VE İŞTEN ÇIKARTMANIN İKİ AYRI VAKA OLDUĞU HER İKİ DURUM İÇİN SENDİKAL TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN MÜKERRER SENDİKAL TAZMİNAT ANLAMINA GELMEYECEĞİ  SENDİKAL NEDENLERLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILDIĞI İÇİN SENDİKAL TAZMİNAT TALEP EDEN İŞÇİNİN AYRICA SENDİKAL NEDENLERLE FESİH NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILMA DURUMUNDA DA SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİ

  • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA VARILAN UZLAŞMADA SENDİKAL TAZMİNAT KONUSUNUN ELE ALINMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7438 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6717 6356 S. STK/25
   Tarihi: 08.05.2023
   İHTİYARİ ARABULUCULUKTA VARILAN UZLAŞMADA SENDİKAL TAZMİNAT KONUSUNUN ELE ALINMAMIŞ OLMASI İŞÇİLERİN İHTİYARİ ARABULUCULUK AŞMA-SINDA İŞVERENLE KIDEM İHBAR TAZMİNAT-LARI KONUSUNDA UZLAŞMIŞ OLMALARININ SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇMALARINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI

  • ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3707 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6742 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 08.05.2023
   ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILMASI İŞVERENCE AÇIKÇA YAPILMIŞ FAZLA ÖDEMENİN GERİ ALINMASI İÇİN ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILABİLECEĞİ

  • GAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2993 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6780 5953 S. BİşK/ek-3
   Tarihi: 09.05.2023
   GAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMASI  BASIN İŞ KANUNDA FAZLA YILMAYA İLİŞKİN YILLIK 270 SAATLİK SINIRLAMA BULUNMA-DIĞI BASIN İŞ KANUNUN FAZLA ÇALIŞMAYI GÜNDE 3 SAATLE SINIRLADIĞI GÜNDE ÜÇ SAATE KADAR YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ  GAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞU YOLUNDA YAPILAN ANLAŞ-MANIN VARLIĞI HALİNDE GÜNDE 3 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2992 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6781 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09.05.2023
   FAZLA ÇALIŞMA İMZALI ÜCRET BORDROLARININ FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN SÜRE AÇISINDAN İŞÇİYİ BAĞLADIĞI  İMZALI ÜCRET BORDROSUNDA GERÇEK ÜCRETİN GÖSTERİLMEMESİ HALİNDE BORDODA İMZALIDA OLSA FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLENEN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIP MAHSUP İŞLEMİNİN YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA TASFİYE EDİLMEYEN ARALIKLI ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5859 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6813 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.05.2023
   KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA TASFİYE EDİLMEYEN ARALIKLI ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞVURU İHTARNAMESİNDE YAZAN ADRESE TEBLİGAT YAPARAK İŞE ÇAĞIRMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6854 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.05.2023
   İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞVURU İHTARNAMESİNDE YAZAN ADRESE TEBLİGAT YAPARAK İŞE ÇAĞIRMASI İŞVERENİN İŞÇİNİN İHTARNAMEDE YAZILI ADRESİNİN DIŞINDA ADRES ARAŞ-TIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMA-DIĞI İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİ-NİN İHTARNAMEDEKİ ADRESE BİLDİRİL-MİŞ OLMASI NEDENİYLE İŞÇİNİN TEBLİGAT YAPILMADIĞI İDDİASIYLA İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  • DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİNİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİNİN HESAPLANMA ESASLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7846 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/7142 4857 S. İşK/32 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15.05.2023
   DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞAN USTA ÖĞRETİCİNİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİNİN HESAPLANMA ESASLARI DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAKLARIN GÖZETİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • EŞİT DAVRANMA İLKESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1603 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/7165 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 16.05.2023
   EŞİT DAVRANMA İLKESİ EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK HALİNDE İŞÇİNİN MAHRUM BIRAKILDIĞI HAKLARI İSTEYEBİLECEĞİ AYRIMCILIK TAZMİNATI AYRIMCILIK TAZMİNATININ HER EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK HALİNDE ÖDENMEYECEĞİ AYRIMCILIK TAZMİNATI İÇİN AYRIMCILIĞIN İŞ YASASININ 5.MADDESİNDE SAYILAN HALLERDEN BİRİSİ NEDENİYLE YAPILMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

  • TAKAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6236 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/7460 4857 S. İşK/41- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22.05.2023
    TAKAS  TAKASIN HUKUKİ NİTELİĞİ  TAKASIN İLERİ SÜRÜLMESİNİN KOŞULLARI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1098 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4896 4857 S. İşK/22- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.04.2023
   İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPMA USULÜ VE HUKUKİ SONUÇLARI

  • FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/5511 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4901 4857 S. İşK/17-18-21
   Tarihi: 03.04.2023
    FESİH  SÜRELİ FESİH  SÜRELİ FESİH AÇIKLAMASINDAN TEK TARAFLI OLARAK VAZ GEÇİLEMEYECEĞİ  MUHATABIN KABUL ETMESİ KOŞULUYLA BİLDİRİM SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH BEYANIN HÜKÜMSÜZ KILINABİLECEĞİ  DAVA AÇILDIKTAN SONRA FESİH BEYANIN TARAFLARIN KABULÜ İLE HÜKÜMSÜZ KILINMASI HALİNDE DAVANIN KONUSUZ KALACAĞI, KONUSUZ KALMA NEDENİYLE REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONUCU KARAR VERİLEN SENDİKAL TAZMİNATTAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6357 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4909 4857 S. İşK/21- 6356 S.STK/25
   Tarihi: 04.04.2023
   İŞE İADE DAVASI SONUCU KARAR VERİLEN SENDİKAL TAZMİNATTAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

  • SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMENİN TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4941 4857 S. İşK/2,3
   Tarihi: 05.04.2023
   SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMENİN TİPİNİ SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ KONSİNYE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MUVAZAA KONSİNYE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN MUVAZA-ALI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2271 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5012 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 05.04.2023
   İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİ İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİYE İŞ VERİLMEMESİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMASI İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMAMASI İLK FESİHTE İHBAR TAZMİNATI PEŞİN ÖDENDİĞİNDEN İŞE BAŞLATMAMA SONRASI İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ İŞE İADE TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1941 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5069 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 06.04.2023
   FAZLA ÇALIŞMA SABİT ÜCRET ARTI PRİM USULÜ İLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMAYA ESAS ÜCRETİN SABİT ÜCRET OLACAĞI PRİM ÖDEMELERİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • SENDİKA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7211 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5674 6356 S. STK/14
   Tarihi: 13.04.2023
   SENDİKA SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU SENDİKA ŞUBE GENEL KURULUNUN İPT5ALİ DAVASINDA ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN DE DAVALI GÖSTERİLMESİNİN GEREKTİĞİ  YARGILAMANIN İADESİ

  • TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5954 1475 S. İşK/14- 6098 S. TBK/431,438
   Tarihi: 24.04.2023
   lTÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI lTBK KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDA HAKSIZ FESİH TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİ

  • KAPSAM DIŞI ÇALIŞANLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6118 6096 S. STK/39
   Tarihi: 26.04.2023
   KAPSAM DIŞI ÇALIŞANLAR KAPSAM DIŞI PERSONELİN HUKUKİ STATÜSÜNÜ BELİRLEYEN YASAL DÜZENLEME BULUNMADIĞI KAPSAM DIŞI BIRAKMANIN HUKUKİ KAYNAĞININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU BEYAZ YAKALI ÇALIŞANDAN NE ANLAŞILMASININ GEREKTİĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAMASI KARARLAŞTIRILAN BEYAZ YAKA PERSONELİN TİS DEN YARARLANMA DIŞINDA İŞ YASASINA TABİ OLDUĞU BEYAZ YAKANIN YAPILAN İŞE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • DAVA KONUSU ALACAKLARIN KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİ YOLUYLA ÖDENMİŞ OLMASININ TARAFLARCA AKSİNİN KARARLAŞTIRILMADIĞI DURUMLARDA UYUŞMAZLIĞI SONA ERDİRMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2974 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6267 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 27.04.2023
   DAVA KONUSU ALACAKLARIN KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİ YOLUYLA ÖDENMİŞ OLMASININ TARAFLARCA AKSİNİN KARARLAŞTIRILMADIĞI DURUMLARDA UYUŞMAZLIĞI SONA ERDİRMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/11407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/10084 4857 S. İşK/32 - 6100 HMK/109
   Tarihi: 03.07.2023
   BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA FAİZ VE ZAMANAŞIMI BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TÜM ALACAKLAR İÇİN DAVA TARİHİNDEN FAİZ İŞLEYECEĞİ BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMIN KESİLECEĞİ

  • ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16503 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/10180 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 03.07.2023
   ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI  YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILAN ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN YABANCI PARA VEYA TÜRK PARASI OLARAK İSTEME KONUSUNDA SEÇİMLİK HAKKININ BULUNDUĞU PARA BİRİMİ KONUSUNDA TERCİH HAKKININ DAVA DİLEKÇESİ İLE KULLANILMASININ GEREKTİĞİ DAVA DİLEKÇESİNDE ÜCRETİN TÜRK PARASI OLARAK ÖDENMESİNİ İSTEYEN DAVACININ ISLAH YOLUYLA BU TERCİHİNİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİ

  • TEMERRÜT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/8073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/10333 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 04.07.2023
    TEMERRÜT  İHTARNAMEDE ALACAKLARIN SAYILMIŞ OLMASININ TEMERRÜT İÇİN YETERLİ OLDUĞU DAVA ŞARTI OLARAK UYGULANAN ZORUNLU ARABULUCULUKTA ANLAŞMAMA TUTANAĞI TARİHİNİN (SON TUTANAK) TEMERRÜT TARİHİ OLDUĞU BU TARİHİN FAİZ BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/8872 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/10857 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 05.07.2023
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE SONA ERMESİ HALİNDE KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ VE İŞİÇİN SON ÜCRETİ ÜZERİNDEN ÖDENECEĞİ YILLIK İZİNLERİNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN İMZALI İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER BELGEYLE KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI HAFTA TATİLLERİNİN BİRİKTİRİLEREK KULLANDIRILIP YILLIK İZİNDEN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/10978 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11128 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 06.07.2023
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR İLERİYE DÖNÜK ETKİDE BULUNACAĞINDAN MİKTAR AÇISINDAN KESİNLİK SINIRININ UYGULANMAYACAĞI

  • İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/8160 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11156 6356 S. STK/41
   Tarihi: 06.07.2023
    İŞYERİNİN İLK TESCİL EDİLDİĞİ TARİHTE BİLDİRİLEN İŞKOLUNUN 6356 SAYLI YASANIN 5. MADDESİNDEKİ USUL İZLENMEDEN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ  KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

  • FAİZ BAŞLANGICI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/11466 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11256 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 10.07.2023
   FAİZ BAŞLANGICI BELİRLENİRKEN TALEPLE BAĞLILIK KURALININ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN ÜCRET MİKTARININ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6575 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11282 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 11.07.2023
   İŞÇİNİN ÜCRET MİKTARININ SADECE ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILARAK KANITLANAMAYACAĞI

  • USULÜNE UYGUN DELEGE SEÇİMİ YAPMA ZORUNLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/13127 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11289 6356 S. STK/15
   Tarihi: 11.07.2023
   USULÜNE UYGUN DELEGE SEÇİMİ YAPMADAN GENEL KURUL TOPLAMA DELEGE SEÇİMLERİNİN İPTALİNE BAĞLI İPTAL EDİLEN SENDİKA GENEL KURULU SONRASI KAYYUM ATANMASININ GEREKTİĞİ

  • BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSPİLİĞİ İLKESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/11778 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/11432 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 11.07.2023
   BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSPİLİĞİ İLKESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME EKSİK VE TAM ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİ ŞARTNAMESİNİN TARAFLARIN İÇ İLİŞKİSİ AÇISINDAN HUKUKİ SONUÇ DOĞURACAĞI YAPIM İŞLERİ ŞARTNAMESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ YAPIM İŞLERİ ŞARTNAMESİNE DAYALI OLARAK ÜCRET VE SOSYAL HAKLARIN HESAPLANAMAYACAĞI

  • DEĞER ARTTIRIM DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA İKİNCİ KEZ EK RAPOR DOĞRULTUSUNDA DEĞER ARTTIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLECEĞİ

   TC YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
   Esas No: 2022/10-795 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/641 5510 S. SSGSK/13 6098 S.TBK/49 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 14.06.2023
   DEĞER ARTTIRIM DİLEKÇESİ VERİLDİKTEN SONRA ALINAN EK BİLİRKİŞİ RAPORU İLE ALACAK MİKTARININ ARTMIŞ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ DEĞER ARTTIRIM DİLEKÇESİ VERDİKTEN SONRA İKİNCİ KEZ EK RAPOR DOĞRULTUSUNDA DEĞER ARTTIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ