• BOZMADAN SONRA DA ISLAH YAPILABİLECEĞİ

   ANAYASA MAHKEMESİ
   Esas No: 2019/23977 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 23/5/2023 - 32199 6100 S. HMK/176
   Tarihi: 15/2/2023
   BOZMADAN SONRA DA ISLAH YAPILABİLECEĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICI

   ANAYASA MAHKEMESİ
   Esas No: 2019/430 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 23/5/2023-32199 6098 S. TBK/49,50,51
   Tarihi: 23/3/2023
   İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASINDA ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICI MAHKEMENİN DAVACININ ZARARI ÖĞRENDİĞİ TARİHİ DAR YORUMLAMASI GERÇEK ZARARIN ANCAK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SONRA BİLİNİR HALE GELDİĞİ  ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ ZARARIN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HESAPLANMASINDAN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

  • MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/10-966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/139 5510 S. SSGSK/19
   Tarihi: 01.03.2023
   MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI HUKUKİ YARAR MESLEKTE KAZANMA KAYIP ORANI İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN KURUMCA KABUL EDİLMİŞ OLSA DAHİ MESLEKTE KAYIP ORANINI TESPİTTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  • DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLER

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/148 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 01.03.2023
   DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞLER DENİZ İŞ KANUNA GÖRE İŞÇİ

  • İLAVE TEDİYE

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-151 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/193 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 15.03.2023
    İLAVE TEDİYE  İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYESİNİN YARIDAN FAZLASININ DEVLETE AİT ŞİRKET OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT ŞİRKETTE ÇALIŞAN-LARIN İLAVE TEDİYE ALAMAYACAKLARI

  • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2023/10-224 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/265 5510 S. SSGSK/7
   Tarihi: 29.03.2023
   HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BLOK ÇALIŞMADA BİLDİRİMDEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BİLDİRİLMEYEN DÖNEMİN SONRASINDAN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ BLOK ÇALIŞMANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ DURDURMAYACAĞI

  • İŞLETMESEL KARAR

   BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/526 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/943 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 20/04/2023
   İŞLETMESEL KARAR İŞLETMESEL NEDENLERLE FESHİN YARGI-SAL DENETİMİ FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYUL-MAMASI GEÇERSİZ FESİH

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1036 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/258 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 27/04/2023
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ARABULUCULUK GÖRÜŞMESİNİN HEM ALT İŞVEREN HEM ASIL İŞVERENLE YAPILMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE DAVACININ ASIL VE ALT İŞVERENLERE KARŞI BİRLİKTE YENİDEN ARABULUCUYA BAŞVURABİLECEĞİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/43 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/782 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S.STK/25
   Tarihi: 25/04/2023
   SENDİKAL TAZMİNAT EKSİK İNCELEME

  • İŞÇİNİN İSTİFASININ GERÇEK İRADESİNİ YANSITMADIĞI

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/883 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25/04/2023
   İŞÇİNİN İSTİFASININ GERÇEK İRADESİNİ YANSITMADIĞI İRADE SAKATLIĞI GERÇEKTE İŞVEREN FESHİNİN BULUN-DUĞU İŞE İADE

  • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15797 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2944 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 23.02.2023
   HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI GREV OYLAMASI TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ DAVASINDA İŞVERENE DE HUSUMET YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİNİ UYMAYIP İŞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİ

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/547 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/939 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 25/04/2023
   İŞÇİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİNİ UYMAYIP İŞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİ HAKLI NEDENLERLE FESİH

  • FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/2323 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/608 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 03/05/2023
   FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU YAZILI FESİH BİLDİRİMİNİN BULUNMAMASI DURUMUNDA İŞİN ESASINA GİRİLMEKSİZİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ-NİN GEREKTİĞİ

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI

   ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2221 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/300 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2023
   İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI DEĞİŞİKLİK FESHİ GEÇERSİZ FESİH

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM

   ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2136 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/217 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 18.04.2023
   İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİM İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI VE OBJEKTİF UYGULANMASININ GEREKTİĞİ KEYFİLİK DENETİMİ DOĞMAMIŞ HAKTAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2739 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/226 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2023
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH İŞÇİNİN KUSURLU BİR DAVRANIŞININ BULUNMASININ GEREKTİĞİ İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLA-NAN FESİHTE İZLENEN AMACIN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜKLERİNİN İHLAL ETMESİNİN ENGELLENMESİ OLDUĞU İŞÇİYE YAPTIĞI EYLEMLE ORANTILI YAPTIRIM UYGULANMASININ GEREKTİĞİ ÖLÇÜLÜLÜK GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA İÇİN GEREKLİ OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİT ESASLARI

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1218 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1672 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2023
   İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA İÇİN GEREKLİ OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİT ESASLARI MUVAZAA OLMAYAN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • SENDİKAL NEDENLERLE GEÇERSİZ FESİH

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/4553 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1699 4857 S. İşK/18-21- 6356 S.STK/25
   Tarihi: 02/05/2023
   SENDİKAL NEDENLERLE GEÇERSİZ FESİH

  • İŞE İADE SONRA İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİNİN AYNI GÜN İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞININ YAPILMASI

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/531 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1667 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2023
   İŞE İADE SONRA İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİNİN AYNI GÜN İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞININ YAPILMASI TANIKLARIN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞINI SÖYLEMLERİ İŞE DAVETTE İŞVERENİN SAMİMİ OLMADIĞI İŞÇİNİN FESİH SONRASI BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ İŞE İDE KARARI GEREĞİ İŞE BAŞLATILMAMASINDAN DOĞAN HAKLARINI ETKİLEMEYECEĞİ

  • FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

   ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1289 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 02/05/2023
   FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU FESHİN SON ÇARE OLMASI VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLMASI GEÇERSİZ FESİH

  • RAPORLU OLAN SÜRENİN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİ ALTI HAFTA AŞMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 50. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/502 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/637 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 26/04/2023
   RAPORLU OLAN SÜRENİN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİ ALTI HAFTA AŞMASI SAVUNMA ALINMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI GEÇERLİ FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDEN-LERLE SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN İŞE İADE DAVASI

   GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/244 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/255 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S.STK/25
   Tarihi: 27/04/2023
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDEN-LERLE SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN İŞE İADE DAVASI İŞVERENİN GEÇERLİ FESİH NEDENİNİ İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENİ İSPAT ETMESİNİN GEREKTİĞİ

  • DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANA-MAYACAĞI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/740 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 03/05/2023
   DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANA-MAYACAĞI İŞÇİNİN ÖNCELİKLE İŞ YASASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİR-LENMESİ İÇİN İŞÇİNİN KIDEMİNİN SAPTAN-MASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN COVİD AŞISI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARTILMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 50. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/572 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/643 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 26/04/2023
   İŞÇİNİN COVİD AŞISI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARTILMASI AŞI OLMAYAN İŞÇİYE ALTERNATİF ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN UYGULANMAMASI GEÇERSİZ FESİH

  • BANKACILIK MEVZUATINA AYKIRI GÜVEN SARSICI İŞLEM

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/816 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28/04/2023
   BANKACILIK MEVZUATINA AYKIRI GÜVEN SARSICI İŞLEM HAKLI NEDENLERLE İŞVEREN FESHİ

  • İKALE

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/53 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/771 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25.04.2023
   İKALE İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMİŞ OLMASI GEÇERLİ İKALE SÖZLEŞMESİ

  • TUTANAKTA İMZASI OLANLARIN TUTANAK İÇERİĞİNİ DOĞRULAMAMASI

   KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/1154 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/785 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 19.04.2023
   TUTANAKTA İMZASI OLANLARIN TUTANAK İÇERİĞİNİ DOĞRULAMAMASI GEÇERSİZ FESİH BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ HESABINDA YOL ÜCRETİNİN DİKKATE ALINMAMASININ GEREKTİĞİ

  • MALULLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN MALÜLİYETİN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA DOĞMUŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11492 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15656 5510 S. SGK. /58
   Tarihi: 08.12.2022
   MALULLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN MALÜLİYETİN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA DOĞMUŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

  • ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE KİRAYA VERDİĞİ ARAÇTA KALP KRİZİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11890 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15984 5510 S. SGK. /11
   Tarihi: 14.12.2022
   ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE KİRAYA VERDİĞİ ARAÇTA KALP KRİZİ İŞ KAZASI

  • KAÇINILMAZLIK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12164 5510 S. SGK. /12
   Tarihi: 11/10/2022
   KAÇINILMAZLIK KALP KRİZİNİN KAÇINILMAZLIK OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN HAKLI NEDEN OLMADAN PRİMLERİN ÖDENMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6426 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10868 5510 S. SGK. /11
   Tarihi: 20/09/2022
   ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN HAKLI NEDEN OLMADAN PRİMLERİN ÖDENMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ HAKLI NEDENİNİN NELER OLDUĞUNUN MAHKEMECE BELİRLENECEĞİ İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜ NEDENİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENMEMESİNİN HAKLI NEDEN OLUŞTURACAĞI İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜNDEN ÖNCEKİ BORÇLAR İÇİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ

  • İŞ KAZASININ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/987 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1987 5510 S. SSGSK/11
   Tarihi: 06.03.2023
   İŞ KAZASININ TESPİTİ

  • PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2550 506 S. SSK/77 - 5510 S. SSGSK/80
   Tarihi: 15.03.2023
   PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ SENETLE İSPAT KURALI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/762 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3518 3201 S. YHBK/4
   Tarihi: 30.03.2023
   YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3836 506 S. SSK/79- 5510 S. SSGSK/86
   Tarihi: 06.04.2023
   HİZMET TESPİTİ KESİNTİSİZ SÜREN ÇALIŞMA NEDENİYLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ BİRBİRLERİYLE TUTARLI ANLATIMDA BULUNAN TANIKLAR

  • ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILMASI VE TAHSİS KOŞULLARININ GERÇEKLEŞME-SİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/556 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2015 506 S. SSK/68
   Tarihi: 06.03.2023
   ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILMASI VE TAHSİS KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKTİĞİ SİGORTALIYA AİT KOŞULLARIN ÖLÜM TARİHİNDEKİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENE-CEĞİ HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN KOŞULLARIN HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILDIĞI TARİHTEKİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/122 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3221 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.03.2023
   FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİ HESAPLANIRKEN YÖNETMELİĞE GÖRE YUVARLAMA YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • ÜCRETİN TÜİK VERİLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3523 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13.03.2023
   ÜCRETİN TÜİK VERİLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

  • SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALI DELİLLERİNİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3809 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3580 6100 S. HMK/322
   Tarihi: 13.03.2023
   SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALI DELİLLERİNİN DİKKATE ALINMAYACAĞI İSTİFA İSTİFANIN HAKLI NEDENE DAYANDIĞININ KANITLANAMAMASI

  • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3247 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3581 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13.03.2023
    ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK  SERVİS GÜZERGÂHININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU  İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ  İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİNDEN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI  KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKTİĞİ

  • CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1921 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3691 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 13.03.2023
   CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI

  • REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMADAN DOĞAN DAVALARDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2156 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3830 6098 S. TBK/180,182,396
   Tarihi: 14.03.2023
   REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMADAN DOĞAN DAVALARDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU SADAKAT BORCU REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN KARŞILILIK KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/3838 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 14.03.2023
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN ÖZEL GEREKLİ KOŞULLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/919 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4105 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 20.03.2023
   FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI TANIK ANLATIMLARINA ÇALIŞTIKLARI DÖNEMLE SINIRLI DEĞER VERİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH NEDENLERİNİN AMACI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/4430 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4173 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 21.03.2023
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH NEDENLERİNİN AMACI GEÇERLİ NEDEN GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ

  • FARKLI İŞKOLLARINDA YER ALAN İŞYERLERİNİN YETKİ TESPİTİNDE TEK BİR İŞYERİ GİBİ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/4382 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4345 6356 S. STK/41
   Tarihi: 24.03.2023
   FARKLI İŞKOLLARINDA YER ALAN İŞYERLERİNİN YETKİ TESPİTİNDE TEK BİR İŞYERİ GİBİ DİKKATE ALINAMAYACAĞI İŞYERİ-İŞLETME KAVRAMLARI İŞLETME VEYA İŞYERİ NİTELİĞİNİN BELİR-LENMESİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU

  • KARŞI DAVA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3808 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4378 7036 S. İşMK/3
   Tarihi: 27.03.2023
   KARŞI DAVA KARŞI DAVADA DA ZORUNLU ARABULUCU-LUĞUN DAVA ŞARTI OLDUĞU KARŞI DAVA KONUSU TALEP ARABULUCU-LUK GÖRÜŞMESİNDE TARTIŞILIP TUTANAĞA GEÇİRİLMİŞSE KARŞI DAVA İÇİN AYRICA ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASININ GEREKMEDİĞİ

  • YETKİSİZ MAHKEMEDE DAVA AÇILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6427 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4612 6100 S. HMK/20
   Tarihi: 29.03.2023
   YETKİSİZ MAHKEMEDE DAVA AÇILMASI YETKİSİZLİK KARARININ SÜRESİ İÇERİSİNDE YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMEDİĞİ DURUMDA YETKİSİZLİK KARARI VEREN MAHKEMENİN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERECEĞİ

  • KANUN YARARINA BOZMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6904 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 11.05.2023
   KANUN YARARINA BOZMA FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK İŞÇİNİN DE FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLDUĞU

  • İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİ İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4838 4857 S. İşK/21, 59,63
   Tarihi: 03.04.2023
   İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİ İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK BELİRLENEMEYECEĞİ GEÇERSİZ SAYILAN FESİHTE USULÜNE UYGUN OLARAK İHBAR TAZMİNATI ÖDENMİŞ VEYA KULLANDIRILMIŞSA İŞE BAŞLATMAMADA İHBAR TAZMİNATI VEYA FARK İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS İLE HAFTA TATİLİN CUMARTESİ PAZAR OLARAK KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ HAFTA TATİLİNİN CUMARTESİ PAZAR OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA CUMARTESİ GÜNÜN YILLIK İZİN SÜRESİNE EKLENEMEYECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE YETKİSİZ MAHKEMEDE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4923 6356 S. STK/43
   Tarihi: 05.04.2023
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE YETKİSİZ MAHKEMEDE İTİRAZ KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ DİSİPLİN CEZASI

  • ÜCRETİN İHALE ŞARTNAMESİ VEYA SÖZLEŞMESİYLE BELİRLENEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5022 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 05.04.2023
   ÜCRETİN İHALE ŞARTNAMESİ VEYA SÖZLEŞMESİYLE BELİRLENEBİLECEĞİ İHALE ŞARTNAMESİNDE ASGARİ ÜCRET BELİRLİ BİR YÜZDE FAZLASI OLARAK BELİRLENEN ÜCRETİN İHALE DÖNEMİ İLE SINIRLI OLDUĞU YENİ İHALEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİNDE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAMASI KOŞULUYLA ÜCRET ARTIŞI YAPILMAYACAĞI

  • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İŞKOLU İTİRAZININ BULUNULMASININ AYRI BİR İŞKOLU TESPİTİ DAVASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/6358 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5108 6356 S. STK/41
   Tarihi: 06.04.2023
   YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İŞKOLU İTİRAZININ BULUNULMASININ AYRI BİR İŞKOLU TESPİTİ DAVASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ SADECE YETKİ TESPİTİ BAKIMINDAN HÜKÜM KURULMASININ GEREKTİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE YETKİSİZ MAHKEMEDE KÖTÜ NİYETLİ İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/7210 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/5673 6356 S. STK/43
   Tarihi: 13.04.2023
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE YETKİSİZ MAHKEMEDE KÖTÜ NİYETLİ İTİRAZ KÖTÜ NİYETLİ İTİRAZ NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • TİS YETKİ TESPİTİ TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN BAŞVURU SAATİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE ALINMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/4950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6113 6356 S. STK/41
   Tarihi: 26.04.2023
   TİS YETKİ TESPİTİ TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN BAŞVURU SAATİNE GÖRE DEĞERLENDİRMEYE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞE BAŞVURUDA İŞÇİNİN İŞE DAVETTE İŞVERENİN SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15482 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/99 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10.01.2023
   İŞE BAŞVURUDA İŞÇİNİN İŞE DAVETTE İŞVERENİN SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİNİN ÜCRET ZAMLARI DİKKATE ALINARAK ÜCRETİNİN BELİRLENECEĞİ ÇALIŞTIĞI BÖLÜM KAPATILAN İŞÇİNİN BİR BAŞKA BÖLÜMDE ÇALIŞABİLECEĞİ BİR İŞE DAVET EDİLMESİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLMADIĞI İŞÇİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLMAYAN İŞİ KABUL ETMEMESİ İŞÇİNİN İŞE BAŞVURUDA SAMİMİ OLMADI-ĞININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

  • DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17617 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/141 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 10.01.2023
   DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK ARABULUCULUK SON TUTANAĞINDA HANGİ ALACAK KALEMLERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDIĞININ VEYA SAĞLANMADIĞININ AÇIKÇA BELİRTİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU ALACAK KALEMLERİNİN TEK TEK BELİRTİL-MEDİĞİ DURUMLARDA TÜM ALACAKLAR İÇİN ZORUNLU ARABULUCULUĞA BAŞVURUL-MADIĞININ KABUL EDİLECEĞİ

  • YILLIK İZİN HAKKININ FESHİN HAKLI OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17396 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/146 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 10.01.2023
   YILLIK İZİN HAKKININ FESHİN HAKLI OLUP OLMAMASINDAN BAĞIMSIZ OLDUĞU İKİ DÖNEM ÇALIŞMALARDA YILLIK İZNİN HER İKİ DÖNEMİ DİKKATE ALARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİLERİN KIDEM VE YILLIK İZİN SÜRE-LERİNİN KADROYA GEÇİŞ ÖNCESİ KIDEM-LERİ DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/610 4857 S. İşK/59 -1475 S.İşK/14
   Tarihi: 17.01.2023
   SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİLERİN KIDEM VE YILLIK İZİN SÜRE-LERİNİN KADROYA GEÇİŞ ÖNCESİ KIDEM-LERİ DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAĞI DOĞMAMIŞ HAKTAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMESİNE KARŞIN DAVALARINDAN FERAGAT ETMEDİKLERİ- İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İDARECE HAKLI NEDENLE FESİH EDİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/611 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 17.01.2023
   SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMESİNE KARŞIN DAVALARINDAN FERAGAT ETMEDİKLERİ- İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İDARECE HAKLI NEDENLE FESİH EDİLEBİLECEĞİ

  • TAKAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1183 6098 S. TBK/139
   Tarihi: 23.01.2023
   TAKAS TAKAS BEYANI  TAKAS DEFİ

  • YARGI YOLUNUN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ VE RESEN DİKKATE ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17656 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1210 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 23.01.2023
   YARGI YOLUNUN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ VE RESEN DİKKATE ALINACAĞI İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİ HALİNDE DAVA ŞARTI NEDENİYLE RET KARARI VERMEKLE YETİNİLECEĞİ DOSYANIN MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMEYECEĞİ STATÜ HUKUKUNA TABİ ÇALIŞMA NEDENİYLE ARALARINDA İŞ SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN İLİŞKİDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞA İŞ MAHKEMESİNİN BAKAMAYACAĞI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN 4/a STATÜSÜNDE GÖSTERİLMİŞ OLMANIN TEK BAŞINA İŞ SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • ORGANİK BAĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16234 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1422 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 26.01.2023
   ORGANİK BAĞ İŞÇİ ALACAKLARINDAN SORUMLULUK DOĞ-MASI İÇİN TEK BAŞINA ORGANİK BAĞ OLMASININ YETERLİ OLMAYACAĞI TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARKASINA SIĞINMANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANIL-MASI BOYUTUNDA OLMASININ GEREKTİĞİ

  • TAŞIT GÖREV İZLEME KAYITLARINA DAYALI FAZLA ÇALIŞMANIN TESPİTİNDE FİİLİ ÇALIŞMA SAATLERİNİN ESAS ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18502 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1523 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 06.02.2023
   TAŞIT GÖREV İZLEME KAYITLARINA DAYALI FAZLA ÇALIŞMANIN TESPİTİNDE FİİLİ ÇALIŞMA SAATLERİNİN ESAS ALINACAĞI

  • DAVA DİLEKÇESİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN GÜN VE SAATLERİN VE ÇALIŞMA DÜZENİNİN AÇIKLANMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15113 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1590 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 06.02.2023
   DAVA DİLEKÇESİNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILAN GÜN VE SAATLERİN VE ÇALIŞMA DÜZENİNİN AÇIKLANMAMIŞ OLMASI FAZLA ÇALIŞMA İSTEMİNİN REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVADA SGK’YA HUSUMET YÖNEL-TİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1534 6100 S. HMK/106,114,115
   Tarihi: 06.02.2023
   İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVADA SGK’YA HUSUMET YÖNEL-TİLEMEYECEĞİ TESPİT DAVASI ARABULUCU AŞAMASINDA UZLAŞMA SAĞLANDIĞI İÇİN EDA DAVASI AÇMASI OLANAKLI OLMAYAN İŞÇİNİN İŞTEN AYRILIŞ KODUNUN DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVA AÇMASINDA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU HUKUKİ YARAR

  • TANIK ANLATIMLARINA DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18231 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1611 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 07.02.2023
   TANIK ANLATIMLARINA DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • KAPICININ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9430 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1636 4857 S. İşK/2, 41
   Tarihi: 07.02.2023
   KAPICININ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK YÖNETİCİNİN İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İŞVERENİ TEMSİL ETTİĞİ İŞVEREN HAKKINDA AÇILACAK DAVALARIN KAT MALİKLERİNE YÖNELİK AÇILABİLECEĞİ KABUL EDİLEBİLİR YANILGIYA DAYALI TARAF DEĞİŞİKLİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ BELGESİ OLMADAN İMZALANAN TİS GEÇERSİZLİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1816 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1678 6356 S. STK/41, 42
   Tarihi: 08.02.2023
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ BELGESİ OLMADAN İMZALANAN TİS GEÇERSİZLİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN YANINDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN DE TALEP EDİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2355 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15.02.2023
   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN YANINDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN DE TALEP EDİLMESİ HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN AYRI HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞKOLU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2277 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2366 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 15.02.2023
   İŞKOLU İŞKOLU TESPİTİ İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN TEKNİK AMACININ BELİRLEYİCİ OLACAĞI BAĞLI İŞYERİ

  • BORCU ORTADAN KALDIRAN ÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DİKKATE ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/2283 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2707 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 21.02.2023
   BORCU ORTADAN KALDIRAN ÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN İSTİFA SENET VE İBRANAME ALINMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/25 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2717 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 22.02.2023
   İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN İSTİFA SENET VE İBRANAME ALINMASI İŞVERENCE İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN BORÇ KARŞILIĞI ALINDIĞI İLERİ SÜRÜLMESİ HALİNDE İŞVERENİN BORCUN KAYNAĞINI VE MİKTARINI İSPAT ETMEK ZORUNDA OLDUĞU

  • GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASININ DENİZ İŞ YASASINDA SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2828 854 S. DİşK/14
   Tarihi: 22.02.2023
   GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASININ DENİZ İŞ YASASINDA SINIRLANDIRILMAMIŞ OLMASI GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASINA 4857 SAYILI İŞ YASASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI AB DİREKTİFLERİNİN SOMUT OLAYA UYGULANMASI

  • İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2937 6356 S. STK/36, 41
   Tarihi: 23.02.2023
    İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ ORTAK YÖNETİMİN İŞYERLERİNİN BAĞIMSIZ FAALİYET ALTINDA ÜRETİM YAPMASINA ENGEL OLMADIĞI

  • GREV

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/1665 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/2938 6356 S. TSK/58, 60
   Tarihi: 23.02.2023
   GREV KANUNİ GREV YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE GREV KARARI ALINMIŞ OLMASINA KARŞIN GREVİN BİLDİ-RİLEN GÜNDE UYGULANAMAMASI HALİNDE GREV HAKKININ DÜŞECEĞİ BİLDİRİLEN GÜNDE HİÇBİR İŞÇİNİN GREVE ÇIKAMAMASIYLA SENDİKANIN YETKİ BELGESİNİN HÜKÜMSÜZ KALACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2023/3529 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/4128 506 S. SSK/79 -5510 S. SSGSK/86 -60100 S. HMK/31,119
   Tarihi: 12.04.2023
   HİZMET TESPİTİ DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU DAVAYI SOMUTLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİZMET TESPİTİ DAVALARININ AMACININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARININ KORUNMASI OLDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ