• AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AYNI ZAMANDA AÇMIŞ OLDUKLARI DAVALARDA YARGITAY’IN FARKLI UYGULAMA YAPMASI

   T.C ANAYASA MAHKEMESİ
   Esas No: 2019/10802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/10802 4857 S. İşK/2, 25
   Tarihi: 07/12/2022
   lAYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AYNI ZAMANDA AÇMIŞ OLDUKLARI DAVALARDA YARGITAY’IN FARKLI UYGULAMA YAPMASI lHAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKININ İHLALİ lMAKUL SÜREDE YARGILANMANIN BİTİRİLMEMESİ

  • İLAVE TEDİYE

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-713 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1726 4857 S.İşK /32
   Tarihi: 13.12.2022
   lİLAVE TEDİYE lSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İLLİYET BAĞI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2021/(21)10-297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1760 6098 S.TBK /52
   Tarihi: 15.12.2022
   lİLLİYET BAĞI lTRAFİK İŞ KAZASINDA İŞÇİNİN YÜZDE YÜZ KUSURLU OLMASI lİLLİYET BAĞININ KESİLMESİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-381 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1788 4857 S.İşK /2
   Tarihi: 20.12.2022
   lMUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ lMUVAZAA NEDENİYLE ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLDUĞU KABUL EDİLEN İŞÇİNİN TİS FARK ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLECEĞİ lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVA KONUSU ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ KESİLECEĞİ

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1382 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/63 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 12/01/2023
   lİŞLETMESEL KARAR lİŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENETİ-MİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR lFESHİN GEÇERSİZLİĞİNE SENDİKAL TAZMİNATIN İSE REDDİNE KARAR VERİLDİ-ĞİNDE DE İŞE İADE DAVASI KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNDAN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/3783 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/407 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08/02/2023
   lİŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH lİŞVERENİN GEÇERLİ FESİH NEDENLERİNİ GÖSTERİR GEREKÇELERİNİ SÜRESİ İÇİNDE SUNMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • TOPLU EYLEM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILAN BİR KISIM İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI

   T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/165 6356 S. STK/ 25
   Tarihi: 23.01.2023
   lTOPLU EYLEM NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARTILAN BİR KISIM İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI lFESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK NEDENİYLE KIDEM İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİ lKIDEM İHBAR TAZMİNATI KESİNLEŞEN DAVA SENDİKAL NEDENİN FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLMEMESİ lSENDİKAL TAZMİNAT TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/195 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/261 4857 S. İşK/17 -1475 S. İşK/14 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 17/02/2023
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lİŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇMAMIŞ OLMASININ SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRMA-YACAĞI lGREV SONRASI SENDİKA ÜYESİ TÜM İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMIŞ OLMASI lSENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞE İADE DAVASININ ARABULUCU UYUŞMAZLIK TUTANAĞININ TUTULMASINDAN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE AÇILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/83 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/273 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 01/02/2023
   lİŞE İADE DAVASININ ARABULUCU UYUŞ-MAZLIK TUTANAĞININ TUTULMASINDAN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE AÇILMASININ GEREKTİĞİ lALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI lİŞÇİNİN FESİHTEN SONRA BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASININ DÖRT AYA KADAR BELİRLENEN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE BİR ETKİSİNİN OLMADIĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE OTUZ İŞÇİ KISTASININ BELİRLENME ESASLARI

   T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2023/178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/285 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 09/02/2023
   lİŞ GÜVENCESİ KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE OTUZ İŞÇİ KISTASININ BELİRLENME ESASLARI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   T.C. DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/3425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/67 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 12/01/2023
   lİŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH lFESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK lİŞLETMESEL NEDENİN KANITLANAMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONLANDIRMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMADIĞI

   T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/2294 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/14 4857 S. İşK/18-21, 22
   Tarihi: 19/01/2023
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONLANDIRMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMADIĞI lİŞÇİYE ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİ VEYA İŞTEN ÇIKARTMANIN DIŞINDA SEÇENEK SUNUL-MADIĞI DURUMLARDA İŞÇİNİN FESHİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • GEÇERLİ FESİH NEDENİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI

   T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/111 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/25
   Tarihi: 26/01/2023
   lGEÇERLİ FESİH NEDENİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI lGEÇERSİZ FESİH lFESHİN GERÇEK SEBEBİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ENGELLENMESİ OLMASI

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

   T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/342 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/8 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 12/01/2023
   lİŞVERENİN YÖNETİM HAKKI lYÖNETİM HAKKININ SINIRLARI lİŞÇİNİN İŞVERENİN TALİMATLARINA UYMA BORCU lİŞVERENİN TALİMAT HAKKININ İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN ASLİ UNSURLARINI OLUŞTURAN ÜCRET VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI lİŞVERENİN TALİMAT VERİRKEN EŞİT İŞLEM BORCUNA UYGUN DAVRANMASININ GEREKTİĞİ

  • FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK

   T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 48. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/12 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 12/01/2023
   lFESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK lİŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİNDE DAYAN-DIĞI FESİH NEDENLERİNİ DEĞİŞTİREME-YECEĞİ lAYNI EYLEME İKİ CEZA VERİLEMEYECEĞİ lİHTAR CEZASI VERİLEN BİR EYLEMİN AYRICA FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABINA ESAS ÜCRET

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9795 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16744 5510 S. SGK. /12
   Tarihi: 27.12.2022
   lİŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABINA ESAS ÜCRET lKAZALININ YAPTIĞI İŞE GÖRE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ OLAĞAN OLMADIĞI lÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • GEÇERLİ FESİH NEDENİ HAKLI FESİH NEDENİ AYRIMI

   T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/2302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/12 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 09/01/2023
   lGEÇERLİ FESİH NEDENİ HAKLI FESİH NEDENİ AYRIMI lGEÇERLİ FESİH NEDENLERİ lHAKLI FESİH NEDENLERİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASI

   T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1285 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/170 4857 S. İşK/18-21 6356 S. STK/25
   Tarihi: 30/01/2023
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASI lEKSİK İNCELEME lSENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/4684 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/142 4857 S. İşK/18-21, 22
   Tarihi: 19/01/2023
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞÇİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ lİŞVERENİN ESASLI DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN OBJEKTİF NEDEN GÖSTEREMEMESİ lGEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/4707 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/226 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S:STK/25
   Tarihi: 26/01/2023
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lSENDİKAL FESİH KARİNESİ lSENDİKAL TAZMİNAT

  • GEÇERLİ FESİH NEDENİNİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU

   T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/4333 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/231 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 25/01/2023
   lGEÇERLİ FESİH NEDENİNİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU lTERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLTİSAKININ BULUNMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞVERENİN FESİH NEDENİNİ İSPATLAYAMAMASI

   T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/2673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/58 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 12/01/2023
   lİŞVERENİN FESİH NEDENİNİ İSPATLAYAMAMASI lFESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK lGEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE İŞYERİNDE BASKI UYGULANMASI

   T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/47 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/40 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. SK/25
   Tarihi: 17/01/2023
   lSENDİKAL NEDENLERLE İŞYERİNDE BASKI UYGULANMASI lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lİŞE İADE TAZMİNATININ BİR YILLIK ÜCRETTEN AZ OLMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERİN KANITLANMASI

   T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/353 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/59 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 10/01/2023
   lSENDİKAL NEDENLERİN KANITLANMASI lİŞVEREN VEKİLLERİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİ ENGELLEMEK İÇİN BASKI YAPMASI lSENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞE İADE DAVASINDA HÜKMEDİLEN SENDİKAL TAZMİNATTAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

   T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/375 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 14/02/2023
   lİŞE İADE DAVASINDA HÜKMEDİLEN SENDİKAL TAZMİNATTAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15825 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 01.12.2022
   lUSULÜ KAZANILMIŞ HAK lDİRENME KARARININ USULEN BOZULMASI HALİNDE DİRENME KARARININ USULÜ EKSİKLİĞİN GİDERİLEREK AYNI KARARIN VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12878 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15923 6098 S. TBK/180,182
   Tarihi: 01.12.2022
   lİŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ lCEZAİ ŞART

  • OLUMSUZ YETİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14593 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15925 6356 S. STK/41,42,43
   Tarihi: 01.12.2022
   lOLUMSUZ YETİ TESPİTİNE İTİRAZ lİŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İLİŞKİN SENDİKA-NIN DAVA AÇMIŞ OLMASI lYETKİ DAVASINDA İŞKOLU İTİRAZI DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • SENDİKA DELEGE SEÇİMİ VE GENEL KURUL İPTALİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15136 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15929 6356 S. STK/12,14
   Tarihi: 01.12.2022
   lSENDİKA DELEGE SEÇİMİ VE GENEL KURUL İPTALİ lHUKUKİ NİTELENDİRME YETKİSİNİN HAKİMDE OLDUĞU lDELEGE SEÇİMLERİNİN VE GENEL KURULUN İPTALİ DAVASINDA AYRI AYRI HEM DELEGE SEÇİMİ HEM GENEL KURUL İÇİN KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  • İŞLETME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15930 6356 S. STK/41,43
   Tarihi: 01.12.2022
   lİŞLETME lİŞYERİ/İŞLETME AYRIMINDA ESAS ALINACAK KRİTERLER

  • GEÇERSİZ FESİHTE İHBAR TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16006 4857 S. İşK/17,18-21
   Tarihi: 05.12.2022
   lGEÇERSİZ FESİHTE İHBAR TAZMİNATI lUSULÜNE UYGUN BİLDİRİM SÜRESİ VERİLMİŞ VEYA BİLDİRİM SÜRESİNE AİT ÜCRET ÖDENMİŞSE GEÇERSİZ FESİHTE İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14587 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16048 6098 S. TBK/417
   Tarihi: 06.12.2022
   lİŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ lPSİKOLOJİK TACİZİN İŞVERENİN GÖZETİM BORCUNA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ lPSİKOLOJİK TACİZİN AYNI ZAMANDA İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA HUKUKA AYKIRI SALDIRI NİTELİĞİNDE OLDUĞU lPSİKOLOJİK TACİZ OLAYLARIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ VE YAŞAM TECRÜBELERİNE DAYALI DENEYİME KANITLANMASI

  • SENDİKA ŞUBE BAŞKANIN DAYANIŞMA AİDATI VE ÜYELİK AİDATLARINI ŞAHSİ BANKA HESABINA GEÇİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10487 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16100 2821 S. SK/61
   Tarihi: 06.12.2022
   lSENDİKA ŞUBE BAŞKANIN DAYANIŞMA AİDATI VE ÜYELİK AİDATLARINI ŞAHSİ BANKA HESABINA GEÇİRMESİ lSENDİKA AİDATLARINI ŞAHSİ HESABA GEÇİREREK MENFAAT TEMİN ETMENİN HEM HAKSIZ FİİL HEM DE HİZMET NEDENİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU KAPSAMINA GİRDİĞİ lZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN CEZA KANUNDAKİ ARTTIRILMIŞ SÜRE OLACAĞI lGERİ İADESİNE KARAR VERİLEN AİDATLARA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI lSENDİKA ŞUBE BAŞKANIN EYLEMİ HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN FAİZ İÇİN İHTARA GEREK OLMADIĞI HAKSIZ FİİL TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ

  • KAMU GÖREVLİLERİNİN HANGİ SENDİKAYA ÜYE OLACAKLARININ FİİLEN ÇALIŞTIKLARI İŞYERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13027 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16254 4688 S. KGSK/14
   Tarihi: 07.12.2022
   lKAMU GÖREVLİLERİNİN HANGİ SENDİKAYA ÜYE OLACAKLARININ FİİLEN ÇALIŞTIKLARI İŞYERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • BAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15900 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16315 4857 S. İşK/11- 6098 S. TBK/438
   Tarihi: 08.12.2022
   BAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • KIDEM TAZMİNATININ YABANCI PARA BİRİMİ İLE HESAPLANIP ÖDENEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16368 4857 S. İşK/17,25,32 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.12.2022
   lKIDEM TAZMİNATININ YABANCI PARA BİRİMİ İLE HESAPLANIP ÖDENEBİLECEĞİ lDAVACININ TABANCI PARA BİRİMİ VEYA TÜRK PARASI ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ KONUSUNDA TERCİH HAKKI BULUNDUĞU lDAVA DİLEKÇESİNDE TÜRK PARASI OLARAK TAHSİLİNİ İSTEYEN İŞÇİNİN ISLAH DİLEKÇESİNDE YABANCI PARA PRİMİ ÜZERİNDEN TAHSİLİNİ İSTEYEMEYECEĞE lYABANCI DİLDE HAZIRLANMIŞ İBRANAME VE DİĞER YAZILI BELGELERE İŞÇİ İSTİCVAP EDİLİP DİNLENMEDEN SIRF YABACI DİL İŞÇİ ANLAMAZ DİYE DEĞERLENDİRMEKTEN KAÇINILAMAYACAĞI

  • GEÇERSİZ FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16134 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16509 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 13.12.2022
   GEÇERSİZ FESİH lİŞİNİN İŞVERENE YAZILI VERDİĞİ TAAHHÜDE AYKIRI DAVRANDIĞI lİŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDA YAZILI YAPI-LAN VE İŞÇİNİN TAAHHÜDÜNÜN BULUN-DUĞU ANLAŞMADA İŞÇİNİN TAAHHÜDÜNE UYMAMASININ YAPTIRIMIN DA GÖSTERİLMİŞ OLMASI. lİŞVERENLE YAPILAN ANLAŞMADA BELİRTİLEN YAPTIRIMIN YANINDA AYNI NEDENİN BİR DE GEÇERLİ FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

  • KISMİ ÖDEME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16594 4857 S. İşK/32 - 6098 S.TBK/100,102
   Tarihi: 14.12.2022
   lKISMİ ÖDEME lALACAKLININ KISMİ ÖDEMEYİ ÖNCELİKLE MASRAF VE FAİZLERDEN DÜŞME HAKKI lKISMİ ÖDEMEDE MAHSUP SIRASI

  • İŞYERİNDE GÖNÜL İLİŞKİSİ NEDENİYLE HAKLI FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16732 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 14.12.2022
   lİŞYERİNDE GÖNÜL İLİŞKİSİ NEDENİYLE HAKLI FESİH lÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI lÖZEL HAYAT VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ SINIRLARI lHAKLI NEDENE BAĞLI DERHAL FESİH HAKKI lİKİ İŞÇİ ARASINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAN-MASININ ÖZEL HAYATA SAYGI KAPSAMINA GİRDİĞİ VE FESHİ GEREKTİRMEYECEĞİ lGÖNÜL İLİŞKİSİNİN İŞYERİNE VE İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİNİN UYGUNSUZ DAVRANIŞ BOYUTUNA GELMESİ HALİNDE İŞVERENİN HAKLI MENFAATLERİNİN KORUNACAĞI lSADAKAT BORCUNUN SINIRLARI lAMİR KONUMUNDA OLAN İŞÇİ İLE BU KONUMDA OLMAYAN İŞÇİNİN FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA TABİ OLMAYACAĞI lAMİR KONUMUNDAKİ İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYLE GİRDİĞİ GÖNÜL İLİŞKİSİNİN İŞYERİNDE GÜVEN İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİNE AYKIRI OLDUĞU

  • TÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN ESASLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15902 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/17094 7201 S. TK/35
   Tarihi: 20.12.2022
   lTÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN ESASLARI lTÜZEL KİŞİNİN ADRESİNİN DEĞİŞMESİ lTİCARET SİCİLİNDE KAYITLI ADRESE TEBLİGAT

  • YILLIK ÜCRETLİ İZNİN USULÜNCE KULLANDIRILMASIN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13291 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/17901 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 27.12.2022
   lYILLIK ÜCRETLİ İZNİN USULÜNCE KULLANDIRILMASIN GEREKTİĞİ lYILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANAN İŞÇİYE İZİN DÖNEMİ ÜCRETİN TAM OLARAK ÖDEN-MESİNİN GEREKTİĞİ lİZİN DÖNEMİNDE ÜCRETİN TAM OLARAK ÖDENMEDİĞİ DURUMLARDA USULÜNCE KULLANDIRILMIŞ YILLIK İZİNDEN BAHSE-DİLEMEYECEĞİ lYILLIK İZİN SÜRESİNDE ÜCRETİ TAM ÖDENMEYEN DÖNEM İÇİN YILLIK İZİN KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI lYILLIK İZİN SIRASINDA KISMEN ÖDENEN ÜCRETİN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN MAHSUP EDİLECEĞİ

  • BEKLETİCİ MESELE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/13881 6098 S. TBK/74
   Tarihi: 01.11.2022
   lBEKLETİCİ MESELE lCEZA DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILABİLECEĞİ HALLER lHUKUK HAKİMİNİN İLKE OLARAK CEZA MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARLARI KARŞISINDA ESAS BAKIMINDAN BAĞIMSIZ OLDUĞU lMADDİ OLAYLARI VE YASAK EYLEMLERİN VARLIĞINI BELİRTEN CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TARAFLAR AÇISINDAN KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • İŞÇİNİN HAKKINDA SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK SUÇUNDAN KESİNLEŞEN CEZA KARŞISINDA ŞÜPHE FESHİNİN TARTIŞILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9479 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14320 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 03.11.2022
   lİŞÇİNİN HAKKINDA SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK SUÇUNDAN KESİNLEŞEN CEZA KARŞISINDA ŞÜPHE FESHİNİN TARTIŞILAMAYACAĞI lKAMU KURULUŞU İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI NEDENLE FESİH

  • İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9584 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14328 4857 S. İşK/2,6 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.11.2022
   lİŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ lSON İŞVEREN OLMAYAN ALT İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI VE KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11544 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14372 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 07.11.2022
   MUVAZAA lMUVAZAANIN OLUP OLMADIĞININ HER BİR İHALE DÖNEMİ İÇİN AYRI AYRI ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İHBAR ÖNEL SÜRESİ DOLMADAN İŞTEN AYRILMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11232 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14411 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 07.11.2022
   lİHBAR ÖNEL SÜRESİ DOLMADAN İŞTEN AYRILMA lİHBAR ÖNEL SÜRESİ DOLMADAN İŞYERİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14466 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 07.11.2022
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞYERİ UYGULAMASIYLA OLUŞAN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA İŞVERENİN İŞÇİNİN RIZASINI ALMADAN ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPAMAYACAĞI lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEYEN İŞ KANUNU 22.MADDESİNİN KONULUŞ AMACININ İŞÇİYİ İŞVERENİN TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİNDEN KORUMAK OLDUĞU lVERİLEN GÖREVE EYLEMLİ OLARAK BAŞLAYIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDEREK YARATILAN GÜVEN DUYGUSUNUN ESASLI DEĞİŞİKLİĞE İŞÇİNİN ONAY VERMESİ ANLAMINA GELECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14531 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 08.11.2022
   lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDEN OLMADAN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ lGEÇERLİ NEDENLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENECEĞİ

  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11374 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14598 4857 S. İşK/5,32
   Tarihi: 09.11.2022
   lEŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK lPRİM lPRİMİ HAK KAZANMAK İÇİN PRİM ÖDENMESİ GEREKEN DÖNEMİN SONUNA KADAR ÇALIŞMIŞ OLMANIN GEREKMEDİĞİ

  • FETÖ SORUŞTURMASI NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11715 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14621 4857 S. İşK/32 - 6098 S. TBK/408
   Tarihi: 09.11.2022
   lFETÖ SORUŞTURMASI NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMIŞ OLMASI lİŞÇİNİN FETÖ SORUŞTURMASINDAN AKLANMASI lİŞVEREN TEMERRÜDÜ lİŞÇİNİN ASKI SÜRESİNDE YOKSUN KALDIĞI HAKLARININ ÇALIŞMAMA NEDENİYLE YAPMAKTAN KURTULDUĞU GİDERLER KAZANDIĞI VEYA BİLEREK KAZANMAKTAN KAÇINDIĞI GELİRLERDE BELİRLENEREK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • UZMAN GÖRÜŞÜ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10409 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14702 6100 S. HMK/125, 266
   Tarihi: 10.11.2022
   lUZMAN GÖRÜŞÜ lBİLİRKİŞİ RAPORUNUN TAKTİRİ DELİL UZMAN GÖRÜŞÜNÜN YAZILI BELGEYE DAYALI TARAF BEYANI NİTELİĞİNDE OLDUĞU lDAVA MALZEMESİNİ İSTİSNALAR DIŞINDA TARAFLARCA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ lHAKİMİN KANUNDA BELİRTİLEN İSTİSNA-LAR DIŞINDA RESEN DELİL TOPLAYAMA-YACAĞI lUZMAN GÖRÜŞÜNÜN GÖRÜŞÜ SUNAN TARAFI BAĞLAYACAĞI

  • FERAGAT EDİLEN DAVADAN SONRA YENİ OLGULARIN ORTAYA ÇIKMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14847 4857 S. İşK/32- 6356 S.STK/25
   Tarihi: 21.11.2022
   lFERAGAT EDİLEN DAVADAN SONRA YENİ OLGULARIN ORTAYA ÇIKMASI lFERAGATİN YENİ ORTAYA ÇIKAN OLAYLARA DAYALI AÇILAN DAVAYA ENGEL OLUŞTUR-MAYACAĞI lSENDİKAL NEDENİN ARATILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN ARAÇ VE GEREÇLERİNİ ÖZEL İŞİNDE KENDİSİNE MADDİ ÇIKAR SAĞLAMADAN KULLANMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12128 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15090 4857 S. İşK/17, 25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 23.11.2022
   l İŞÇİNİN İŞVERENİN ARAÇ VE GEREÇLERİNİ ÖZEL İŞİNDE KENDİSİNE MADDİ ÇIKAR SAĞLAMADAN KULLANMASI lTİS DİSİPLİN CEZA CETVELİNDE EYLEMİN YAPTIRIMININ BELİRTİLMİŞ OLMASI lTİS’E GÖRE İŞÇİYİ İŞTEN HAKLI NEDENLERLE ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN OLUŞMAMIŞ OLDUĞU lKIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • DAVANIN GERİ ALINMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/6 6100 S. HMK/123,367
   Tarihi: 09.01.2023
   lDAVANIN GERİ ALINMASI lDAVADAN FERAGAT lDAVANIN GERİ ALINMASI İLE FERAGATİN FARKLARI

  • İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/27 4857 S. İşK/21, 32
   Tarihi: 09.01.2023
   lİŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ lGİYDİRİLMİŞ ÜCRETE İŞVERENCE ÖDEN-DİĞİ SABİT YOL YEMEK ÜCRETİNİN YANINDA BARINMA GİDERLERİNİN DE EKLENECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/28 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09.01.2023
   lFAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI lİMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENDİĞİNİN ANLAŞIL-DIĞI DURUMLARDA İŞÇİNİN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA HER AY FARKLI MİKTARLARDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNSA DA İŞÇİ İHTİRAZI KAYIT KOYMASA DA FAZLA ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ lFAZLA ÇALIŞMANIN YAZLI DELİL VEYA TANILA İSPATLANABİLECEĞİ lFAZLA ÇALIŞMA İLE GENEL TATİL VE HAFTA ALACAĞININ AYNI İSPAT KURAL-LARINA TABİ OLDUĞU lHUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA İHTİYATLI YAKLAŞILACAĞI EK DELİLLERLE DOĞRULANMASININ GEREKTİĞİ

  • KANUNA BAĞLI OLARAK İŞYERİNİN DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/35 4857 S. İşK/6 - 6356/36,39
   Tarihi: 09.01.2023
   lKANUNA BAĞLI OLARAK İŞYERİNİN DEVRİ lDEVİR ÖNCESİ UYGULANAN TİS DEVİR SONRASINA ETKİSİ lDEVİR ÖNCESİ YARARLANILAN TİS DEN İŞKOLU DEĞİŞSE DE KANUNDA Kİ ÖZEL HÜKÜM NEDENİYLE İŞÇİNİN YARALANACAĞI lDEVİR ÖNCESİ TİS’DEN YARARLANMA SÜRESİNİN DEVİR SONRASI YENİ TİS İMZA TARİHİ OLDUĞU

  • YURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRLERİNİN SALT TANIK DELİLİNE DAYANARAK FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15904 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/58 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09.01.2023
   lYURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRLERİNİN SALT TANIK DELİLİNE DAYANARAK FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ lULUSLARARASI ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRLERİNİN KENDİ MESAİ SAATLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEDİĞİ İÇİN DAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HAK KAZANAMAYACAĞI

  • KESİNLİK SINIRI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/17376 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/75 6100 S. HMK/341, 363
   Tarihi: 10.01.2023
   lKESİNLİK SINIRI lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARIN İLERİYE DÖNÜK ETKİSİ NEDENİYLE KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/15086 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/103 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.01.2023
   lFAZLA ÇALIŞMA lİŞYERİNDE ÇALIŞMA DÜZENİNİ GÖSTERİR İŞYERİ KAYITLARININ BULUNMAMASI lTANIKLA İSPAT lÇALIŞMA SAATLERİ KONUSUNDA TANIKLARIN FARKLI BEYANI

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16834 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/167 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 11.01.2023
   lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIMI lTALEP ARTIRIMININ ISLAH NİTELİĞİNDE OLMADIĞI lBOZMA KARARINDAN SONRA DA TALEP ARTIRIMI YAPILABİLECEĞ

  • FAZLA ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA SÜRESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/169 4857 S. İşK/41,63,69
   Tarihi: 10.01.2023
   lFAZLA ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA SÜRESİ lGÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN SINIRI lGÜNLÜK 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK 45 SAAT DOLDURULMASA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAĞI lGECE ÇALIŞMASI lGECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARA HAFTALIK 45 SAAT DOLDURULMASA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI lDENKLEŞTİRME lTURİZM İŞ KOLUNDA 2015 YILINDAN SONRA GECE İŞÇİNİN OLURU İLE 7,5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILABİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16853 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/337 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 12.01.2023
   lFAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI lTANIKLARIN İŞÇİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMLE SINIRLI FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANACAĞI

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/16293 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/353 4857 S. İşK/17,24
   Tarihi: 12.01.2023
   lİSTİFA lİSTİFA İRADESİNİN FESADA UĞRAMASI lİSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İMZANIN İŞÇİYE GÖSTERİLİP BEYANININ ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • YOL VE YEMEK ÜCRETİNİN İŞÇİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER ESAS ALINARAK HESAPLANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18837 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/861 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 18.01.2023
   YOL VE YEMEK ÜCRETİNİN İŞÇİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLER ESAS ALINARAK HESAPLANACAĞI

  • DAVA TÜRLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/18826 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2023/1405 6100 S. HMKK/105,106
   Tarihi: 25.01.2023
   lDAVA TÜRLERİ lİNŞAİ DAVA lTESPİT DAVASI lEDA DAVASI lEDA DAVASI AÇMA OLANAĞI VARKEN TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI lMUVAZAA NEDENİYLE TİS’DEN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ DAVASININ EDA DAVASINA KONU OLABİLEN BİR TALEP İÇERDİĞİ İÇİN TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • İŞ KAZASININ UNSURLARI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10788 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11379 5510 S. SGK. /11,13
   Tarihi: 28/09/2022
   lİŞ KAZASININ UNSURLARI lİLLİYET BAĞI

  • İTİBARI HİZMET SÜRESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15701 5510 S. SGK. /40
   Tarihi: 08.12.2022
   lİTİBARI HİZMET SÜRESİ lFİİLİ HİZMET ZAMMI

  • İSTİSNA AKDİ (ESER SÖZLEŞMESİ)

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15849 5510 S. SGK. /11,12 - 6098 S.TBK/470
   Tarihi: 13.12.2022
   lİSTİSNA AKDİ (ESER SÖZLEŞMESİ) lİSTİSNA AKDİ (ESER SÖZLEŞMESİ) İLE ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARK lİŞ KAZASINDAN SORUMLULUK

  • İŞ KAZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/15850 5510 S. SGK. /11 - 6331 S.İSİGK/19
   Tarihi: 13.12.2022
   İŞ KAZASI lKUSURUN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR

  • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13268 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16271 5510 S. SGK. /88
   Tarihi: 20.12.2022
   lHİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE lKESİNTİSİZ ÇALIŞMADA BİLDİRGE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BİLDİRGE ÖNCESİ DÖNEMDEN DEĞİL KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN BİTİMİNE GÖRE HESAPLANACAĞI

  • İŞ KAZASINDA ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/10755 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/16772 5510 S. SGK. /12
   Tarihi: 19.09.2017
   lİŞ KAZASINDA ZAMANAŞIMI lDEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMDAN ANLAŞIL-MASI GEREKEN lZAMANAŞIMININ BAŞLANGICININ TESPİTİ İÇİN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANINDA DEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SİGORTALI OLMANIN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10529 5510 S. SGK. /6,88
   Tarihi: 14/09/2022
   lSİGORTALI OLMANIN KOŞULLARI lEVDE YAPILAN İŞLE EV HİZMETLERİNİN AYNI ŞEY OLMADIĞI lEV HİZMETLERİNDE SİGORTALILIĞIN KOŞULLARI

  • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5721 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10871 5510 S. SGK. /12 6331 S.İSG/4
   Tarihi: 20/09/2022
   lİŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ lİŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMANIN İŞVEREN AÇISINDAN YÜKÜM-LÜLÜK OLDUĞU lİŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN KAPSAMI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ