• YURT DIŞI ÇALIŞMALARIYLA BAĞ KUR SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/10-520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1264 1479 S. Bağ-KurK /79
   Tarihi: 05.10.2022
   lYURT DIŞI ÇALIŞMALARIYLA BAĞ KUR SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI lÇAKIŞAN BAĞ KUR SÜRELERİNİN İPTALİ lİSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK lÇAKIŞAN BAĞ KUR SİGORTALIK DÖNEMİ İÇİN YATIRILAN PRİMLERİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2021/10-458 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1187 506 S.SSK /3, 79
   Tarihi: 29.09.2022
   lHİZMET TESPİTİ lKISA VADELİ SİGORTA KOLLARI lUZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI lEL HALI DOKUMACILIĞI İŞLERİNİN YAŞLILIK SİGORTASI KAPSAMINDA OLMADIĞI EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMADA İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/2715 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3400 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25/10/2022
   lİŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMADA İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ lİŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLDİĞİNDE İŞE BAŞLAMASI İÇİN GEREKLİ MAKUL SÜRE lİŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI GEREKEN İŞYERİ lİŞÇİNİN FESİH ÖNCESİ ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KAPANMIŞ OLMASI lİŞVERENİN BİR BAŞKA İŞYERİNE DAVE-TİNİN ZORUNLULUKTAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN GÖREV TANIMI İÇERİSİNDE OLMAYAN BİR İŞTEKİ AKSAMDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/686 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4499 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 10/11/2022
   lİŞÇİNİN GÖREV TANIMI İÇERİSİNDE OLMAYAN BİR İŞTEKİ AKSAMDAN SORUMLU TUTULAMA-YACAĞI lHAKSIZ VE GEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1232 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1540 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 06/09/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lSENDİKANIN YETKİ ALMA SURECİNİ ENGELLEMEK ÇİN İŞÇİ ÇIKARTILMASI lSENDİKAL TAZMİNAT

  • ŞÜPHE FESHİ

   BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/920 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1935 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 06/10/2022
   lŞÜPHE FESHİ lİŞÇİDEN KAYNAKLANAN VE ŞÜPHEYİ HAKLI KILAN OBJEKTİF BİR NEDEN OLMADAN ŞÜPHE FESHİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ lGEÇERSİZ FESİH

  • PANDEMİ SÜRECİNDE SADECE SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLERİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILMASI

   BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/3091 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2430 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S STK/25
   Tarihi: 01/12/2022
   lPANDEMİ SÜRECİNDE SADECE SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLERİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTIL-MASININ SENDİKAL NEDENLERLE YAPILMIŞ AYRIMCILIK NİTELİĞİNDE OLDUĞU lSENDİKAL TAZMİNAT

  • HAKLI NEDENİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI

   DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1616 4857 S. İşK/18-21, 25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/11/2022
   lHAKLI NEDENİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI lHAKSIZ FESİH lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ŞE DAVETİN SAMİMİ OLMAMASI

   DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1851 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1746 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 10/11/2022
   lİŞVERENİN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRABİLECEĞİ DAHA UYGUN İŞLER VARKEN ÇALIŞMASI OLANAKLI OLMAYAN İŞYERİNE DAVET ETMESİ lİŞE DAVETİN SAMİMİ OLMAMASI lİŞE İADE VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞ

  • HAKLI NEDENİN İŞVERENCE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ

   GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/704 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1465 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 27/10/2022
   lHAKLI NEDENİN İŞVERENCE KANITLANMA-SININ GEREKTİĞİ lİŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLA-YAMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/1018 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1251 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 05/10/2022
   SENDİKAL TAZMİNAT

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 32. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1872 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1525 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 10/11/2022
   lDEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH lİŞÇİYE MAZERETİNİ BİLDİRMEK İÇİN SÜRE VERİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞI lHAKLI NEDENLERLE FESİH

  • İŞVERENİN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ BULUNDUĞUNU KANITLAYAMAMASI

   T.C İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/1500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1857 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 13/10/2022
   lİŞVERENİN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ BULUNDUĞUNU KANITLAYAMAMASI lİŞYERİNDE SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN BAŞLAMASI ÜZERİNE İŞÇİLERİN TOPLUCA İŞTEN ÇIKARTILMASI lSENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR OLMASI lSENDİKAL TAZMİNAT

  • SENDİKAL FAALİYET

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1205 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1390 4857 S. İşK/18-21, 25- 6356 S. STK/25
   Tarihi: 14/09/2022
   lİŞÇİNİN İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ÇALIMLARINA ENGEL OLMA GİRİŞİMİNE KARŞI DURMASI lSENDİKASIZ BİR İŞÇİNİN SENDİKALI BİR İŞÇİYE İŞVEREN YÖNLENDİRMESİ OLMADAN SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE MÜDAHALE ETMESİNİN OLAĞAN OLMADIĞI lİŞYERİNDE SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ SÜREKLİ AZALTILMASI lSENDİKAL FAALİYET lSENDİKAL NEDENLERLE İŞTEN ÇIKARTMA

  • FESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYUMADAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2513 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1416 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 15/09/2022
   lFESHİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYUMADAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lGEÇERSİZ FESİH lSENDİKAL TAZMİNAT

  • HAKLI NEDENİN VARLIĞINI İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/243 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1476 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 22/09/2022
   lHAKLI NEDENİN VARLIĞINI İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU lİŞVERENCE HAKLI NEDENİNİN KANIT-LANMAMASININ FESHİN GEÇERSİZLİĞİ SONUCUNU DOĞURACAĞI lSENDİKAL NEDEN İDDİASININ SADECE SOYUT TANIK ANLATIMLARIYLA KANITLANA-MAYACAĞI lDAVACI LEHİNE TANIKLIK YAPAN SENDİKA ÜYESİ İŞÇİNİN HALEN İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR OLMASI lSENDİKAL NEDENİN BULUNMADIĞI

  • İŞYERİNDE EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASINA DÖNÜK OBJEKTİF BİR KURALIN BULUNMAMASI

   KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1758 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2081 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 01/11/2022
   lİŞYERİNDE EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASINA DÖNÜK OBJEKTİF BİR KURALIN BULUNMAMASI lİŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN DIŞINDA EMEKLİLİĞİ HAK ETTİĞİ HALDE ÇALIŞANLARIN BULUNMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE AYRIMCILIK

   KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2282 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2178 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 10/11/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE AYRIMCILIK lİŞVERENİN İŞÇİYE SENDİKA ÜYESİ OLMA-SINI İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMESİ lSENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLMESİ lSENDİKAL AYRIMCILIK NEDENİYLE SEN-DİKAL TAZMİNAT

  • İŞLETMESEL KARARDA FESİHTE SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYULMAMASI

   KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/828 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1349 4857 S. İşK/18-21, 25- 6359 S. STK/25
   Tarihi: 30/09/2022
   lİŞLETMESEL KARARDA FESİHTE SON ÇARE OLMA İLKESİNE UYULMAMASI lİŞLETMESEL KARARIN HANGİ KRİTERLERE GÖRE İŞ GÜCÜNE GEREKSİNİM DUYULAN İŞÇİLERİN BELİRLENDİĞİNİN BELLİ OLMAMASI lİŞYERİNDE SENDİKA ÜYESİ İŞÇİ KALMAMASI lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • İŞVERENİN İŞÇİYİ BİR AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE DAVET ETMESİ

   KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1513 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 27/10/2022
   lİŞVERENİN İŞÇİYİ BİR AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE DAVET ETMESİ lİŞE DAVETİN SAMİMİ OLMAMASI lİŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SIK SIK RAPOR ALMA

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1045 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1529 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 13/09/2022
   lSIK SIK RAPOR ALMA lEŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK lFESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKLI FESİH OLMAKTAN ÇIKARACAĞI GEÇERSİZ KILMAYACAĞI lGEÇERLİ FESİH

  • SENDİKAL FAALİYETTE BULUNAN İŞÇİNİN TANIKLARININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR OLMASI

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1014 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1607 4857 S. İşK/18-21, 25 6356 S. STK/25
   Tarihi: 06/10/2022
   lSENDİKAL FAALİYETTE BULUNAN İŞÇİNİN TANIKLARININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR OLMASI lSENDİKAL NEDENİN KANITLANAMAMASI lİŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE SAVUNMA ALINMAMIŞ OLMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN İŞÇİLERE ZAM YAPILIRKEN SENDİKALI İŞÇİLERE ZAM YAPILMAMASI

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/1287 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1685 4857 S. İşK/18-21, 25 -6356 S. STK/25
   Tarihi: 28/09/2022
   lSENDİKA ÜYESİ OLMAYAN İŞÇİLERE ZAM YAPILIRKEN SENDİKALI İŞÇİLERE ZAM YAPILMAMASI lSENDİKAL NEDENLERLE AYRIMCILIK lSENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1549 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 12/10/2022
   lİŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH lİŞLETMESEL NEDENLE FESHİN YARGISAL DENETİMİ lİŞVERENİN GEÇERLİ İŞLETMESEL NEDEN-LERİN VARLIĞINI KANITLAYAMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1892 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1563 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 12/10/2022
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ NEDENİYLE FESİH lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • USTA ÖĞRETİCİNİN PRİM GÜN SAYISININ VE PRİME ESAS KAZANCININ HESAPLANMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9203 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11578 5510 S. SGK. /4
   Tarihi: 03/10/2022
   lUSTA ÖĞRETİCİNİN PRİM GÜN SAYISININ VE PRİME ESAS KAZANCININ HESAPLANMASI

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10037 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11653 5510 S. SGK. /86
   Tarihi: 03.10.2022
   lHİZMET TESPİTİ lİŞYERİNDE YATAN SİGORTALININ İŞYE-RİNDE AYNI ZAMANDA ÇALIŞIP ÇALIŞMADI-ĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI VEYA AYLIĞIN KESİLMESİ DAVALARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5733 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11772 5510 S. SGK. /101
   Tarihi: 05.10.2022
   EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI VEYA AYLIĞIN KESİLMESİ DAVALARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

  • RÜCAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11802 5510 S. SGK. /21,76
   Tarihi: 05.10.2022
   lRÜCAN TAZMİNAT lKUSUR RAPORUNUN OLAYIN GELİŞİMİNE UYGUN OLMAMASI

  • SİGORTALI OLMA HAKKININ VAZGEÇİLMEZ VE KAÇINILMAZ BİR HAK VE YÜKÜMLÜK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5621 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11839 5510 S. SGK. /92
   Tarihi: 05.10.2022
   lSİGORTALI OLMA HAKKININ VAZGEÇİLMEZ VE KAÇINILMAZ BİR HAK VE YÜKÜMLÜK OLDUĞU lSOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • YAŞ TASHİHİ DAVALARI İLE KAYIT TASHİHİ DAVALARININ FARKLI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10774 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12712 506 S. SSK. /120
   Tarihi: 19/10/2022
   lYAŞ TASHİHİ DAVALARI İLE KAYIT TASHİHİ DAVALARININ FARKLI OLDUĞU lYAŞ TASHİHİ KARARLARINDA SİGORTA-LININ İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTEKİ YAŞININ ESAS ALINACAĞI lKAYIT TASHİHİ DAVALARINDA İSE MAHKEMECE TESPİT EDİLEN TARİHİN ESAS ALINACAĞI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMAKTAN VAZ GEÇİLMESİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9270 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/13131 3201 S. YDHBK. /4
   Tarihi: 26.10.2022
   lYURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMAKTAN VAZ GEÇİLMESİNİN KOŞULLARI lBORÇLANILARAK ÖDENEN TUTARIN HAK SAHİPLERİNCE KURUMDAN GERİ İSTENİP İSTENMEYECEĞİ

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 5510 S. SGK. /95 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/13209 5510 S. SGK. /95
   Tarihi: 27.10.2022
   SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN TESPİTİ

  • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7727 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10248 506 S. SSK. /79
   Tarihi: 12.09.2022
   l HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE lHAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMALARDA KURUMA YAPILAN BİLDİRİM ÖNCESİ İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI lKESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SONA ERDİĞİ YILIN SONUNDAN İTİBAREN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESAPLANACAĞI

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4840 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10344 5510 S. SGK. /11
   Tarihi: 13/09/2022
   lİŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM lDAVADA TARAF SIFATI lİŞVERENİN KİM OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SAPTANMASININ GEREKTİĞİ lMANEVİ TAZMİNAT lMANEVİ AZ OLARAK BELİRLENMESİ

  • CEZA DAVASININ DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BERAATLA SONUÇLANMAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11085 4857 S. İşK/18,25
   Tarihi: 04.10.2022
   lCEZA DAVASININ DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BERAATLA SONUÇLANMASI DURUMUNDA MAHKEMECE SAPTANMIŞ MADDİ OLGUNUN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLE-MEYECEĞİ lCEZA MAHKEMESİNİN DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE BERAAT KARARI VERMESİNDE KARARIN BU HALİYLE HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI lHAKLI FESİH NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMA-SININ GEREKTİĞİ

  • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11098 6098 S. TBK/417
   Tarihi: 04.10.2022
   lİŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ lİŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ lPSİKOLOJİK TACİZİN İSPATINDA OLAYLARIN TİPİK AKIŞI VE TECRÜBE KURALLARINDAN YARARLANILACAĞI lMANEVİ TAZMİNAT

  • ALT İŞVEREN DEĞİŞMEDEN İŞÇİNİN DEĞİŞİK ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11250 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 05.10.2022
   lALT İŞVEREN DEĞİŞMEDEN İŞÇİNİN DEĞİŞİK ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞMASI lASIL İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNDE İŞYERİ DEVRİ KURALARININ UYGULANMAYACAĞI lHER BİR ASIL İŞVERENİN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRDIĞI KENDİ DÖNEMİ İLE SINIRLI SORUMLU OLACAĞI

  • ARABULUCU ANLAŞMA TUTANAĞININ NİTELİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11575 7036 S. İşMK/3
   Tarihi: 10.10.2022
   lARABULUCU ANLAŞMA TUTANAĞININ NİTELİĞİ lANLAŞMA TUTANAĞINI TARAFLAR VEKİLLERİ VE ARABULUCUNUN İMZALADIĞI DURUMLARDA ANLAŞAMA TUTANAĞININ İLAM NİTELİĞİNDE OLACAĞI lİLAM NİTELİĞİNDE OLAN ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI İÇİN İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİNE GEREK OLMADIĞI l SADECE ARABULUCU VE TARAF VEKİLLERİNİN İMZALAMIŞ OLDUĞU ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI İÇİN İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ GEREKTİĞİ

  • FESİH TARİHİNİN KESİN OLARAK BELİRLENEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11580 4857 S. İşK/19,21
   Tarihi: 10.10.2022
   lFESİH TARİHİNİN KESİN OLARAK BELİRLENEMEMESİ lİŞVERENİN ÇELİŞKİLİ BEYANI lFESİH TARİHİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU lİŞÇİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ FESİH TARİHİNİN AKSİNİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI lİŞE İADE DAVASININ BİR AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE AÇILDIĞININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

  • DEVAMSIZLIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8987 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11600 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 10.10.2022
   lDEVAMSIZLIK lDEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİ OLMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN OLUŞMAMIŞ OLMASI

  • TALEPLE BAĞLILIK KURALI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/11603 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 10.10.2022
   lTALEPLE BAĞLILIK KURALI lTALEP EDİLMEYEN YOL YARDIMININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN HESABINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • HAKSIZ FESİH TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12576 6098 S. TBK/438
   Tarihi: 17.10.2022
   lTBK KAPSAMINDA HİZMET AKDİYLE ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ lHAKSIZ FESİH TAZMİNATI lTALEPLE BAĞLILIK

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12580 4857 S. İşK/17,24
   Tarihi: 17.10.2022
   lİSTİFA lŞARTLI İSTİFANIN GEÇERLİ OLMADIĞI lMATBU OLARAK HAZIRLANMIŞ İBRANA-MEYE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI

  • ARABULUCU OLARAK GÖREVLENDİRİLEN KİMSENİN TARAFSIZLIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8404 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12594 4857 S. İşK/17,24
   Tarihi: 17.10.2022
   lARABULUCU OLARAK GÖREVLENDİRİLEN KİMSENİN TARAFSIZLIĞINDAN ŞÜPHE DUYULMAYACAK BİRİSİ OLMASININ GEREKTİĞİ lARABULUCU İLE TARAFLAR ARASINDA HERHANGİ BİR MENFAAT ÇATIŞMASI VEYA MENFAAT UYUŞMASININ BULUNMAMASININ GEREKTİĞİ

  • YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN BRÜT ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK UNSURLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9072 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12687 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 18.10.2022
   YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN BRÜT ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINACAK UNSURLAR

  • İŞKOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12915 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/13008 6356 S. STK/4
   Tarihi: 20.10.2022
   lİŞKOLU TESPİTİ lİŞKOLU TESPİTİNDE TARAF TEŞKİLİ

  • İŞÇİNİN İŞE BAŞVURUDA SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/13134 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 25.10.2022
   lİŞÇİNİN İŞE BAŞVURUDA SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ lİŞE DAVET YAZISINI ALMAKTAN İMTİNA EDEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAKTA SAMİMİ OLMADIĞI SONUCUNA VARILACAĞI

  • İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİ İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8821 4857 S. İşK/21, 32
   Tarihi: 12.09.2022
   lİŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİ İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN GEREKTİĞİ l EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASININ YETERLİ OLMADIĞI İŞÇİNİN EMSAL İŞÇİYİ DE GÖSTEREREK İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETİ İSPAT ETMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU

  • GAZETECİNİN YILLIK İZNİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8119 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8897 5953 S. BİşK/29
   Tarihi: 12.09.2022
   lGAZETECİNİN YILLIK İZNİ lGAZETECİ TALEP ETMESİNE KARŞIN YILLIK İZİN VERİLMEMESİ HALİNDE FESİHTE YILLIK İZNİN 2 KATI OLARAK HESAPLANMASI GEREKTİĞİ

  • TAZMİNAT ADI ALTINDA ÖDEMLERİN YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8934 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8962 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13.09.2022
   lTAZMİNAT ADI ALTINDA ÖDEMLERİN YAPILMASI İŞÇİNİN ÖDEMELERİN İŞVEREN-CE HESABINDAN ÇEKİLDİĞİNİ KANITLA-YAMAMASI lİŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YAPILAN TAZMİNAT ADI ALTINDAKİ ÖDEMLERİN YASAL FAİZİ İLE KIDEM TAZMİNATINDAN MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KAMUDA GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EN FAZLA 6 AY 29 GÜN ÇALIŞ-TIRILABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9344 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8965 4857 S. İşK/2, 32
   Tarihi: 13.09.2022
   lKAMUDA GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EN FAZLA 6 AY 29 GÜN ÇALIŞ-TIRILABİLECEĞİ lYILIN GERİ KALAN DÖNEMİNDE AYNI KURUMDA ALT İŞVEREN OLARAK ÇALIŞIRKEN ALT İŞVERENİN TARAFI OLDUĞU TİS YARARLANAMAYACAĞI

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8966 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 13.09.2022
   lMUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ lİŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASIL İŞVE-RENE BİLDİRMEDEN MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLSA DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANA-MAYACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞVEREN VEKİLLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8588 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8979 4857 S. İşK/18
   Tarihi: 13.09.2022
   lİŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞVEREN VEKİLLERİ lİŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLLERİ İLE YARDIM-CILARININ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN DIŞINDA OLDUĞU lİŞVEREN VEKİLİ KONUMUNUN BELİRLEN-MESİNDE KULLANILAN UNVANIN YETERLİ OLMADIĞI  lTEMSİL YETKİSİNİN VERİLİP VERİLMEDİĞİ VE İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ YÖNETİP YÖNETMESİNE GÖRE İŞ GÜVENCESİ KAPSA-MINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENECEĞİ

  • BOZMADAN SONRADA İKİNCİ KEZ TALEP ARTTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9461 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9034 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 14.09.2022
   lBOZMADAN SONRADA İKİNCİ KEZ TALEP ARTTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLECEĞİ lİKİNCİ KEZ YAPILAN TALEP ARTTIRIMININ ISLAH NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/8967 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9210 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 14.09.2022
   lFAZLA ÇALIŞMA lFAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN KURALLARA SINIRLI OLARAK DEĞER VERİLECEĞİ lFAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE DAHİL EDİLDİĞİ DURUMLARDA AYLIK 22,5 HAFTALIK 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMALARIN MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ZORUNLU ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6439 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9444 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 15.09.2022
   lZORUNLU ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLDUĞU lARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDEN SONRA DOĞAN ALACAKLAR AÇISINDAN ARABULUCULUK KOŞULU GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN BU ALACAKLARIN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RET EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • AVUKATLIK ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10141 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9947 6100 S. HMK/323 -1136 S. AvK/169
   Tarihi: 20.09.2022
   lAVUKATLIK ÜCRETİ lONDAN FAZLA İŞÇİ ADINA AÇILAN SERİ DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİNİN HER BİR DOSYA İÇİN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİN-DEKİ TUTARIN %50’SİNE KARAR VERİLECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9060 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9948 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 20.09.2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN lALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ lÇALIŞMAYA MAKUL SÜREYİ AŞACAK ŞEKİLDE ARA VEREREK YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMA lİŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAN-MAYACAĞI

  • DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEYEN BİR İŞÇİLİK ALACAĞININ HARCI YATIRILARAK SONRADAN ISLAH EDİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10541 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10151 6100 S. HMK/182
   Tarihi: 21.09.2022
   lDAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEYEN BİR İŞÇİLİK ALACAĞININ HARCI YATIRILARAK SONRADAN ISLAH EDİLEBİLECEĞİ lISLAH SIRF DAVAYI UZATMAK KARŞI TARAFA RAHATSIZLIK VERMEK İÇİN YAPILMIŞSA MAHKEMENİN ISLAHI DİKKATE ALAMDAN KARAR VEREBİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7817 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10407 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13.09.2022
   lFAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI lHUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARININ YAN DELİLLERLE DOĞRULANMASI HALİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • BELEDİYELERİN ASIL İŞLERİNİ HİZMET ALIM YOLUYLA ALT İŞVERENE DEVRET-MESİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/9059 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/10574 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 28.09.2022
   lBELEDİYELERİN ASIL İŞLERİNİ HİZMET ALIM YOLUYLA ALT İŞVERENE DEVRET-MESİNİN KOŞULLARI lGENEL İDARE ESASLARINA GÖRE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİNİN ALT İŞVERENE DEVİR EDİLEMEYECEĞİ lHANGİ İŞLERİN ALT İŞVERENE DEVİR EDİLECEĞİNİN 5393 SAYILI KANUNDA SAYILDIĞI lZABITA İŞLERİNİN 5393 SAYILI KANUNDA SAYILAN İŞLERDEN OLMADIĞI İÇİN ALT İŞVERENE HİZMET ALIM YOLUYLA DEVİR EDİLEMEYECEĞİ

  • GÖREV

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10707 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14106 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 02.11.2022
   lGÖREV l İŞVERENİNİ ZARARA UĞRATMA İDDİASIYLA AÇILAN DAVADA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • lMUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14125 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 02.11.2022
   lMUVAZAA lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA OLUP OLMADIĞININ HER BİR İHALE DÖNEMİ İÇİN AYRI AYRI TESPİT EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ lİLAVE TEDİYE

  • ASIL İŞVERENİN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ALT İŞVEREN İÇİN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/13568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14126 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 02.11.2022
   lASIL İŞVERENİN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ALT İŞVEREN İÇİN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI lALT İŞVERENİN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ASIL İŞVEREN İÇİNDE SONUÇ DOĞURACAĞI

  • İŞKOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14196 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14368 6356 S. TSK/5
   Tarihi: 03.11.2022
   lİŞKOLU TESPİTİ lAKARYAKIT SATIŞ FAALİYETİNİN BELEDİYE-LERİN GÖREVLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞI

  • ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14499 6100 S. HMK/363
   Tarihi: 08.11.2022
   lZAMANAŞIMI lKISMİ DAVADA ZAMAN AŞIMININ SADECE TALEP EDİLEN TUTARLA SINIRLI KESİLECEĞİ lISLAH SONRASI ZAMANAŞIMI İTİRAZINDA BULUNULMASININ OLANAKLI OLDUĞU lİLAVE TEDİYE ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEŞ YIL OLDUĞU

  • YILLIK İZİN

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/11083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14529 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 08.11.2022
   lYILLIK İZİN lHAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜ-LÜĞÜ lON YIL HİÇ İZİN KULLANILMAMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU lİŞÇİNİN BEYANIN ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/10711 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14533 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.11.2022
   lFAZLA ÇALIŞMA lHAFTA TATİLİN AYRICA İSTENİLDİĞİ DURUMLARDA 7,5 SAATLİK HAFTA TATİLİ SÜRESİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN DÜŞÜLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ KOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/14265 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14574 6356 S. STK/5
   Tarihi: 09.11.2022
   lİŞ KOLU TESPİTİ lBELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİ

  • HAKLI NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/12787 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/14631 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 09.11.2022
   lHAKLI NEDENLERLE FESİH lHAKLI FESİH NEDENLERİNİN KANUNDA SINIRLI OLARAK SAYILMADIĞI lİŞÇİNİN SADAKAT BORCUNA AYKIRI SÖZ VE DAVRANIŞLARININ HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI lBEKÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞYERİNDE HIRSIZ GİRMESİNİN ENGELLENMEMESİNDE AĞIR KUSURUNUN BULUNMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ