• EL HALICILIĞI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/10-693 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/767 5510 S.SSGSKK /13
   Tarihi: 26.05.2022
   l EL HALICILIĞI l EL HALICILIĞI İŞLERİNE UZUN ERİMLİ SİGORTA KOLLARININ UYGULANMAYACAĞI l EL HALICILIĞI İŞİNDE ÇALIŞMANIN YAŞLILIK AYLIĞI AÇISINDAN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK ALINAMAYACAĞI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KURULMASININ KOŞULLARI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2022/9-434 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/716 4857 S.İşK /2
   Tarihi: 24.05.2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KURULMASININ KOŞULLARI lMUVAZAA lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE İZLENECEK YOL

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2021/9-761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/887 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 14.06.2022
   lFAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ lFAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA DİNLENEN TANIKLARIN ANLATIMLARINA İŞYERİNDE ÇALIŞTIKLARI DÖNELE SINIRLI DEĞER VERİLECEĞİ lYEMİN TEKLİFİNİ KENDİSİNE İSPAT YÜKÜ DÜŞEN TARAFIN YAPABİLECEĞİ lYEMİN TEKLİF ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKKEN YEMİN TEKLİF EDEN TARAFIN TEKLİFİ ÜZERİNE YERİNE GETİRİLEN YEMİNİN DELİL NİTELİĞİNİN BULUNMADIĞI

  • PRİME ESAS KAZANCIN İSPATI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/(21)10-280 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/871 5510 S.SSGSK /85
   Tarihi: 08.06.2022
   lPRİME ESAS KAZANCIN İSPATI lRE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN BULUNDUĞU lSENETLE İSPAT KURALININ UYGULANMAYACAĞI

  • SENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN AYRIMCILIK

   BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1231 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1602 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/25
   Tarihi: 04/07/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN AYRIMCILIK lSENDİKAL NEDENLERLE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTMA lSENDİKAL TAZMİNAT

  • HİZMET TESPİTİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/(21)10-532 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/853 5510 S.SSGSK /86
   Tarihi: 07.06.2022
   lHİZMET TESPİTİ lHİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HİZMETİN BELİRLENMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM

  • SENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN FESİH

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1852 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/921 4857 S. İşK/18-21- 6356 S. STK/25
   Tarihi: 27/04/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN FESİH lGEÇERSİZ FESİH lSENDİKAL TAZMİNAT

  • TİS YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAK İŞVEREN VEKİLLERİNİ İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLLERİYLE SINIRLI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/939 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5111 6356 S. STK/2, 41
   Tarihi: 21.04.2022
   TİS YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAK İŞVEREN VEKİLLERİNİ İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLLERİYLE SINIRLI OLDUĞU

  • GEMİ ADAMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6018 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6890 854 S. DİşK/14, 48
   Tarihi: 31.05.2022
   lGEMİ ADAMI lGEMİ ADAMININ KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAKLARINI BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE İSTEYE-MEYECEĞİ lGEMİ ADAMININ KIDEM TAZMİNATI HAKKI lGEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMA ALACA-ĞININ TBK GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI lGEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASININ HER BİR FAZLA ÇALIŞILAN SAATİN %25 FAZLASI OLDUĞU lGEMİ ADAMININ KULLANDIRILMAYAN İZİN ÜCRETİNİN HESABI

  • PRİM ALACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5347 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6834 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 31.05.2022
   lPRİM ALACAĞI lPRİM ALACAĞININ HESAPLANMASI

  • SENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN FESİH

   SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1611 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/70 4857 S. İşK/18-21- 6356 S. STK/25
   Tarihi: 11/01/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE YAPILAN FESİH lSENDİKAL FESİH KARİNESİ lSENDİKAL TAZMİNAT

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2372 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/578 4857 S. İşK/18-21- 6356 S. STK/25
   Tarihi: 24/03/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 51. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/4652 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/64 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/25
   Tarihi: 02/02/2022
   lSENDİKAL NEDENLERLE FESİH lİŞE İADE lSENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİR BAŞKA İŞVEREN YANINDA EK İŞ YAPMASI NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1004 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1548 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 14/06/2022
   lİŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİR BAŞKA İŞVEREN YANINDA EK İŞ YAPMASI NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ lİŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASINI YASAKLAYAN SÖZLEŞEME HÜKMÜNÜN ANAYASANIN ÇALIŞMA HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLDUĞU lGEÇERSİZ FESİH

  • ŞÜPHE FESHİ

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2020/1497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1468 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 07/06/2022
   lŞÜPHE FESHİ lŞÜPHE FESHİNİ GEREKTİRECEK İŞÇİDEN KAYNAKLANAN BİR EYLEMİN VARLIĞININ KANITLANMAMIŞ OLMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İSTİFANIN İŞÇİDEN BASKIYLA ALINMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/3002 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1173 4857 S. İşK/18-21,24
   Tarihi: 23/06/2022
   lİSTİFANIN İŞÇİDEN BASKIYLA ALINMASI lİSTİFA BELGESİNDE İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYDININ BULUNMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN TALİMATLARA AYKIRI DAVRANMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2487 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1156 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23/06/2022
   lİŞÇİNİN TALİMATLARA AYKIRI DAVRANMASI lGÜVEN SARSICI DAVRANIŞ lHAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • İŞÇİNİN RAPOR ALMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2022/1612 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1153 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 23/06/2022
   lİŞÇİNİN RAPOR ALMASI lRAPORLU OLUNAN SÜRENİN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİ 6 HAFTA AŞMAMAIŞ OLMASI lİŞÇİNİN ALDIĞI RAPORLARIN SAHTE OLDUĞUNUN KANITLANAMAMIŞ OLDUĞU lGEÇERSİZ FESİH

  • İKALE

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/642 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1123 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 16/06/2022
   lİKALE lİKALE ÖNERİSİNİN İŞVERENDEN GELMİŞ OLMASI lİŞÇİYE SADECE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMİŞ OLMASI lMAKUL YARAR KOŞULUNUN GÖZETİLMEMİŞ OLMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2521 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1090 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 16/06/2022
   lFESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMA

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/1394 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1083 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 16/06/2022
   lİŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMA lHAKLI NEDENLE FESİH

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMASI

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2607 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1065 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 09/06/2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMASI lHER İKİ İŞVEREN İÇİNDE ARABULUCUYA BAŞVURULMASININ GEREKTİĞİ lDAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİ

  • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ

   İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/2279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1063 4857 S. İşK/18-21,24
   Tarihi: 09/06/2022
   lİŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ lİŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞTE ÇALIŞTIRIL-MAMASI lGEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5932 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6735 4857 S. İşK/24 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 30.05.2022
   lİŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ lFESİH YAZISINDA BİRDEN FAZLA HAKLI NEDENE DAYANILMASI lFESİH YAZISINDA GENEL İFADELERLE BELİRTİLEN HAKLI NEDENLERİ İŞÇİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUTLAŞTIRABİLE-CEĞİ lFESİH YAZISINDA DAYANILAN HAKLI NEDENLERDEN BİRİSİNİN OLMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI DOĞURACAĞI lİŞÇİNİN DAYANDIĞI HAKLI FESİH NEDEN-LERİNİN TAMAMININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞVEREN TEMERRÜDÜ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6732 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 30.05.2022
   lİŞVEREN TEMERRÜDÜ lİŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI lASKIYA ALINMA NEDENİ OLARAK DAYANILAN FETÖ İLİŞKİSİ İDDİASININ GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI lİŞÇİYE İŞVEREN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKI SÜRESİNCE DOĞAN ÜCRET VE DİĞER HAKLARININ ÖDENME-SİNİN GEREKTİĞİ

  • GENEL KURULA ÇAĞRININ TEK TEK DELEGELERE ULAŞARAK YAPILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5504 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6669 6356 S. STK/14 - 4688 S. KGSK/43
   Tarihi: 26.05.2022
   lGENEL KURULA ÇAĞRININ TEK TEK DELEGELERE ULAŞARAK YAPILMASININ GEREKTİĞİ lGENEL KURULUN TOPLANMA USULÜNE İLİŞKİN SENDİKALAR YASASINDA HÜKÜM BULUNMAMASI HALİNDE DERNEKLER YASA-SININ İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANA-CAĞI lSENDİKA İÇİ DEMOKRASİ lSENDİKALARIN KENDİ HUKUKLARINI OLUŞ-TURMA ÖZGÜRLÜKLERİNİN SENDİKALARIN DEMOKRATİK İLKELERE AYKIRI DAVRANMA YASAĞI İLE SINIRLANDIRILMIŞ OLDUĞU lGENEL KURULUN İPTALİ İÇİN HER BİR SENDİKA ÜYESİNİN DAVA ÇAMA HAKKININ BULUNDUĞU HUKUKİ YARARIN SADECE GENEL KURUL DELEGELERİNE ÖZGÜLENEMEYECEĞİ

  • İŞ KOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6668 6356 S. STK/4, 5
   Tarihi: 26.05.2022
   lİŞ KOLU TESPİTİ lİŞ KOLU TESPİTİNDE HER İŞVERENİN İŞYERİNİN BAĞIMSIZ İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLEREK İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TESPİT YAPILACAĞI lALT İŞVERENİN İŞKOLUNUN ASIL İŞVERENE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

  • GREVİN TANIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5004 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6667 6356 S. STK/58,59, 60
   Tarihi: 26.05.2022
   lGREVİN TANIMI lYASAL GREV lYASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE ALINMIŞ ANCAK BİLDİRİLEN GÜNDE BAŞLATILMAYAN GREVLE BİRLİKTE SENDİKANIN YETKİ BELGESİNİN BİR HÜKMÜNÜN KALMAYACAĞI

  • İŞKOLU İSTATİSTİKLERİNE İTİRAZ DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4260 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6665 6356 S. STK/5
   Tarihi: 26.05.2022
   lİŞKOLU İSTATİSTİKLERİNE İTİRAZ DAVASI lİSTATİSTİKLERE ESAS İŞÇİ VE SENDİKA ÜYELERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN GETİR-TİLEREK İNCELENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5350 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6532 4857 S. İşK/6
   Tarihi: 25.05.2022
   lİŞYERİ DEVRİ lİŞYERİ DEVRİNİN AYIRT EDİCİ UNSURLARI

  • ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5271 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6521 4857 S. İşK/32, 41 - 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 25.05.2022
   lZAMANAŞIMI lBELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASIYLA ZAMAN AŞIMININ KESİLECEĞİ

  • AYNI DAVADA AYNI ALACAK İÇİN BİR KEZ DEN FAZLA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5669 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6512 6100 S. HMK/176
   Tarihi: 25.05.2022
   lAYNI DAVADA AYNI ALACAK İÇİN BİR KEZ DEN FAZLA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

  • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4922 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6503 4857 S. İşK/24,25
   Tarihi: 25.05.2022
   l İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ lPSİKOLOJİK TACİZDE KANIT YÜKÜ lYAKLAŞIK İSPAT

  • ŞU’A İZNİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5703 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6472 4857 S. İşK/56
   Tarihi: 25.05.2022
   l ŞU’A İZNİ lYILLIK İZNİN YANINDA AYRICA KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDA ŞU’A İZNİNİN VERİLMESİNİN DE GEREKTİĞİ

  • KIDEM SÜRESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6422 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 17.01.2018
   lKIDEM SÜRESİ lAYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE ARALIKLI GEÇEN HİZMETLERİN KIDEM TAZMİNATIN-DA BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI lTASFİYE EDİLEN DÖNEMLERİN KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ lİŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERMEDEN KIDEM TAZMİNATI ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEME-LERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU lAVANS NİTELİĞİNDE YAPILAN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMLERİNİN YASAL FAİZİ İLE TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE HESAPLA-NAN KIDEM TAZMİNATINDAN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • TARAFLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ 48 SAT OLARAK BELİRLEMİŞ OLMALARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6420 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.05.2022
   lTARAFLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ 48 SAT OLARAK BELİRLEMİŞ OLMALARI l45 SAATİ AŞAN ÜÇ SAATİN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞKOLU TESPİT İSTEMİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5139 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6281 6356 S. STK/5
   Tarihi: 18.05.2022
   l İŞKOLU TESPİT İSTEMİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5891 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 17.01.2018
   l İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU lEŞİT DAVRANMA İLKESİ VE İLKENİN UYGULANMA KOŞULLARI

  • SENDİKAL TAZMİNAT ALACAĞININ GEÇERSİZ FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5784 6356 S. STK/25
   Tarihi: 11.05.2022
   l SENDİKAL TAZMİNAT ALACAĞININ GEÇERSİZ FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AY İÇİNDE ÇALIŞMIŞ OLSA İDİ ALACAĞI TÜM PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN DEĞERLERİN DİKKATE ALINACAĞI

  • İSTİFANIN İŞ HUKUKUNDAKİ ANLAMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4884 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5756 4857 S. İşK/24 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10.05.2022
   l İSTİFANIN İŞ HUKUKUNDAKİ ANLAMI l İSTİFANIN HUKUKİ SONUÇLARI lİSTİFANIN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞINI BELİRLEME YÖNTEMİ lSOMUT BİR NEDEN İÇEREN İŞÇİNİN EL YAZISIYLA İMZALADIĞI İSTİFANIN GEÇERLİ OLDUĞU VE İŞÇİNİN BU DURUMDA FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLACAĞI

  • İŞTEN AYRILIŞ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇILMASINDA HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4828 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5676 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 09.05.2022
   l İŞTEN AYRILIŞ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇILMASINDA HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN NAKİL KARARININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİNDE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5662 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 09.05.2022
   l İŞÇİNİN İŞVERENİN NAKİL KARARININ HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİNDE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU l İŞVERENİN NAKİL KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE SONA ERDİRİLDİĞİNİ KANITLAMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7365 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8554 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 30.06.2022
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE SONA ERDİRİLDİĞİNİ KANITLAMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU

  • İŞKOLU BARAJI KOŞULUNUN 2009 TEMMUZ İSTATİSTİĞİ SONRASI 15.09.2012 TARİHİNE KADAR KURULMUŞ ARASINDA KURULAN SENDİKALAR İÇİN BU TARİHLERDEKİ YETKİ BAŞVURUSUNDA ARANMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8519 6356 S. STK/41
   Tarihi: 30.06.2022
   l İŞKOLU BARAJI KOŞULUNUN 2009 TEMMUZ İSTATİSTİĞİ SONRASI 15.09.2012 TARİHİNE KADAR KURULMUŞ ARASINDA KURULAN SENDİKALAR İÇİN BU TARİHLERDEKİ YETKİ BAŞVURUSUNDA ARANMAYACAĞI l İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKLİLİĞİNİN İŞVEREN TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8488 4857 S. İşK/32, 41, 57
   Tarihi: 29.06.2022
   lGERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ l FAZLA ÇALIŞMA l FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA İHTİRAZI KAYIT YOKSA FAZLA ÇALIŞMANIN EŞE DEĞER YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREK-TİĞİ l YILLIK İZİN l YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU

  • DÜRÜSTLÜK KURALI VE DÜRÜSTLÜK KURALININ UYGULAMA KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7428 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8421 6356 S. STK/41
   Tarihi: 29.06.2022
   l SENDİKANIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İSTEDİĞİ TARİHLERDE İŞVERENİN İŞÇİ ÇIKARTIP YENİ İŞÇİLER ALMASININ DÜRÜSTLÜK KURALI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • CEZA MAHKEMESİNDE BELİRLENEN KUSUR ORANI İLE HUKUK HAKİMİNİN BAĞLI OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7523 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8420 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 29.06.2022
   lCEZA MAHKEMESİNDE BELİRLENEN KUSUR ORANI İLE HUKUK HAKİMİNİN BAĞLI OLMADIĞI lKUSURU DURUMUNUN HUKUK HAKİMİNCE YENİDEN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ARABULUCU TOPLANTISINA MAZERETİ OLMADAN KATILMAYAN TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8379 6100 S. HMK/369-371
   Tarihi: 28.06.2022
   lARABULUCU TOPLANTISINA MAZERETİ OLMADAN KATILMAYAN TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • TRAFİK İŞ KAZASINDA İŞVERENİN ARACINA İŞÇİNİN HASAR VERMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7225 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8374 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 28.06.2022
   lTRAFİK İŞ KAZASINDA İŞVERENİN ARACINA İŞÇİNİN HASAR VERMESİ l İŞVERENİN HASARININ İŞÇİNİN SORUNLU OLDUĞU BÖLÜMÜNÜN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ESAS ALINARAK BELİRLENEN KUSUR RAPORUNA GÖRE SAPTANMASININ GEREKTİĞİ

  • KESİNLEŞEN İŞE İADE KARARI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞVURUSUNDA İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMALARININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6020 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8366 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 28.06.2022
   lKESİNLEŞEN İŞE İADE KARARI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞVURUSUNDA İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMALARININ GEREKTİĞİ lİŞE BAŞLATMANIN İŞÇİNİN FESİHTEN ÖNCEKİ DURUMUNA İADE EDİLMESİNİ GEREKTİRDİĞİ l İŞVERENİN İŞÇİNİN YERİNE BİR BAŞKA İŞÇİ ALMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6747 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8363 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 28.06.2022
   lİLAVE TEDİYE lBELEDİYELERİN HİSSEDARI OLDUKLARI ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE ÖDENMESİ GEREKMEDİĞİ

  • CEVAP SÜRESİNİ UZATIP UZATMAMA KARARININ YARGICIN TAKTİRİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7630 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8344 6100 S. HMK/317
   Tarihi: 27.06.2022
   lCEVAP SÜRESİNİ UZATIP UZATMAMA KARARININ YARGICIN TAKTİRİ OLDUĞU lCEVAP SÜRESİNİ UZATMAMA KARARI VERİLMESİNİN DİNLENME HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • TANIK HUSUMETLİ DE OLSA İŞYERİNDEKİ GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DİLE GETİRDİĞİ KONULARIN DİKKATE ALIN-MASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8331 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 27.06.2022
   lTANIK HUSUMETLİ DE OLSA İŞYERİNDEKİ GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DİLE GETİRDİĞİ KONULARIN DİKKATE ALIN-MASININ GEREKTİĞİ lULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE İŞÇİYE ÇALIŞMASA DA ALACAĞI BİR YEVMİ-YENİN YANINDA ÇALIŞMASI KARŞILIĞI BİR YEVMİYE DAHA ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8328 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 27.06.2022
   lHAFTA TATİLİ lÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMA SÜRESİNİ KENDİSİNİN BELİRLEMİŞ OLMASI HAFTA TATİLİ HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİN HÜKÜMLÜ İŞÇİ ADINA VASİSİNİN BAŞVURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8224 4447 S. İŞSK/51
   Tarihi: 23.06.2022
   l İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİN HÜKÜMLÜ İŞÇİ ADINA VASİSİNİN BAŞVURACAĞI l TESPİT DAVASI l EDA DAVASI l DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6755 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8177 6356 S. STK/41
   Tarihi: 23.06.2022
   l İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ lİŞKOLU İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI lHUKUKİ GÜVENİRLİK İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SÜRESİNDE VERİLMEYEN CEVAP DİLEKÇE-SİNİN ISLAH EDİLEREK ZAMANAŞIMI DEF’İN-DE BULUNULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7296 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8058 4857 S. İşK/32, 41 - 6098 S. TBK/420
   Tarihi: 20.06.2022
   lSÜRESİNDE VERİLMEYEN CEVAP DİLEKÇE-SİNİN ISLAH EDİLEREK ZAMANAŞIMI DEF’İN-DE BULUNULAMAYACAĞI lISLAHA KARŞI VERİLEN CEVAP DİLEKÇE-SİNDE İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7234 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8054 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 20.06.2022
   lŞANTİYE ŞEFİ OLARAK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİ BELİRLEDİĞİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEYEME-YECEĞİ

  • YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ALMIŞ OLDUĞU BRÜT ÜCRETİN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8023 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 16.06.2022
   l YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ALMIŞ OLDUĞU BRÜT ÜCRETİN TESPİTİ lİŞÇİYE TOPLULUK SİGORTASI HÜKÜM-LERİNİN UYGULANIP UYGULANMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ lİŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI ÜLKE İLE SOSYAL GÜVELİK SÖZLEŞMESİ YAPILIP YAPILMADI-ĞININ SAPTANMASININ GEREKTİĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6926 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8008 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 16.06.2022
   lÜCRET lÜCRETİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE KARARLAŞ-TIRILMAMASI lGERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN BELGE DÜZENLENMEMİŞ OLMASI lÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREK-Lİ OLDUĞU

  • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6784 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7898 6356 S. STK/21
   Tarihi: 15.06.2022
   lPROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİNİN HİZMET ÖDENEĞİNİN TÜZÜKTE BELİRLE-NEN KOŞULLARIN GEÇEKLEŞMESİ HALLE-RİYLE SINIRLI ÖDENECEĞİ

  • ŞÜPHE FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7894 4857 S. İşK/17-25
   Tarihi: 15.06.2022
   l ŞÜPHE FESHİ l İŞÇİNİN CEZA MAHKEMESİNDE DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETMESİNİN FESİH ANINDA İŞVERENDE OLUŞAN ŞÜPHEYİ ORTADAN KALDIRAN BİR OLGU OLMADIĞI

  • YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ ÖDEME BELGESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6915 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7516 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13.06.2022
   l YABANCI DİLDE DÜZENLENMİŞ ÖDEME BELGELERİNİN İŞÇİYE SORULARAK (İSTİCVAP OLUNARAK) GEÇERLİ OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ZORLAYICI NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7078 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 17.01.2018
   l ZORLAYICI NEDENLERLE FESİH l ZORLAYICI NEDENLERLE FESİHTE İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI l ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN YARALANA-MAYACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN İŞVERENİN DAHA SONRA SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6943 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 01.06.2022
   lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN İŞVERENİN DAHA SONRA SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREMEYECEĞİ lBAKİYE SÜRE ÜCRETİ İÇİN İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4794 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7987 3201 S. YHBK. /4
   Tarihi: 26/05/2022
   lYURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI lYURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMA BEDELİNİN BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİM ORANLARINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/5573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7867 5510 S. SSGSK. /13
   Tarihi: 25.05.2022
   lİŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • PRİME ESAS KAZANÇ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10765 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7568 5510 S. SSGSK. /88
   Tarihi: 20.05.2022
   lPRİME ESAS KAZANÇ lULUSLARARASI NAKLİYAT FİRMASINDA ÇALIŞAN ŞOFÖRLERE VERİLEN HARCIRAHLARIN ARACIN BAKIMI İÇİN GEREKLİ OLAN TUTARIN DIŞINDA KLAN MİKTARLARIN PRİME ESAS KAZANÇ İÇERİNDE YER ALACAĞI

  • İŞ KAZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4912 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9927 5510 S. SSGSK. /18,95 - 6098 S. TBK/58
   Tarihi: 28/06/2022
   l İŞ KAZASI lSÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN TESPİTİ lİŞ KAZASINA BAĞLI MADDİ ZARAR lİŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

  • EV HİZMETLERİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/6476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9272 5510 S. SSGSK. /86
   Tarihi: 16/06/2022
   lEV HİZMETLERİ lSOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINA GİREN EV HİZMETLERİNDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN ÇALIŞMANIN SÜREKLİ VE ÜCRETLE YAPILIYOR OLMASININ GEREKTİĞİ lEV HİZMETLERİNİN SÜREKLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKLİ OLDUĞU

  • AYLIK KOŞULLARINI YİTİRME NEDENİYLE YERSİZ ÖDEMENİN TAHSİLİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4804 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8910 5510 S. SSGSK. /96
   Tarihi: 13.06.2022
   lAYLIK KOŞULLARINI YİTİRME NEDENİYLE YERSİZ ÖDEMENİN TAHSİLİ lSİGORTALININ İPTAL EDİLEN SİGOR-TALILIK SÜRESİ VEYA PRİMİ DÜŞÜLDÜĞÜNDE KISMİ AYLIK TAM AYLIK KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI İNCELENMELİ lPRİM BORCUNUN CÜZİ BİR TUTAR OLMASI HALİNDE AYLIK KOŞULLARININ OLUŞMADIĞI SONUCUNA ULAŞILMAMASI GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/5771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8783 5510 S. SSGK. /13
   Tarihi: 08/06/2022
   lİŞ KAZASI lİŞVERENİN KURDURDUĞU FUTBOL TAKIMINDA OYNARKEN GEÇİRİLEN KAZANIN İŞ KAZASI OLDUĞU

  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8582 5510 S. SSGSK. /13
   Tarihi: 07.06.2022
   lİŞÇİNİN İŞYERİNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK YAŞAMINI YİTİRMESİ lKAÇINILMAZLIKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ lKUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İŞÇİNİN BÜNYESEL DURUMUNUN DA DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASINDA NEDENSELLİK BAĞINI KESEN DURUMLAR

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/9921 5510 S. SSGSK. /13 6098 S.TBK/49
   Tarihi: 28.06.2022
   lİŞ KAZASINDA NEDENSELLİK BAĞINI KESEN DURUMLAR lNEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ HALİN-DE İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • YABANCI UNSURLU OLAY

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/8781 5510 S. SSGSK. /98
   Tarihi: 08/06/2022
   lYABANCI UNSURLU OLAY lKANUNLAR İHTİLAFI lALMANYA İLE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİGORTALININ HANGİ ÜLKE KANUNUN UYGULANACAĞI KONUSUNDA SEÇİMLİK HAKKININ BULUNDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ