• MUVAZAA

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/9-619 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/248 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 03.03.2022
   lMUVAZAA lSAYAÇ OKUMA İŞİNİN YARDIMCI İŞ NİTELİĞİNDE OLDUĞU lYASAYA UYGUN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  • BASİT YARGILAMA USULÜDE TANIK DELİLİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/9-605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/264 6100 S. HMK/240
   Tarihi: 08.03.2022
   lBASİT YARGILAMA USULÜDE TANIK DELİLİ lÖN İNCELME DURUŞMASINDAN SONRA TANIK BİLDİRİLEBİLECEĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/(21)10-688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/602 5510 S. SSGSK/85,86
   Tarihi: 26.04.2022
   lHİZMET TESPİTİ lHAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE NİTELİĞİ lSİGORTALI ADINA BİLDİRİMDE BULUNAN DAVA DIŞI İŞVERENLERLE DAVALI İŞVEREN ARASINDA ORGANİK BAĞIN ARAŞTIRILARAK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN SONUCA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/10-124 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/672 5510 S. SSGSK/21
   Tarihi: 18.05.2022
   lİŞ KAZASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ lKARAYOLLARI ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VERDİĞİ ZARARLARI DA KARŞILAYACAĞI lARACI KULLANANA VE KAZADA %100 KUSURLU OLAN İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ lKAZAYA NEDEN OLAN SİGORTALI ÜÇÜNCÜ KİŞİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNİN HAK SAHİPLERİNE KARŞI SORUMLU OLMADIĞI

  • İŞLETMESEL KARAR ALMA HAKKININ KANUNLA SINIRLANDIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/503 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17.01.2022
   l İŞLETMESEL KARAR ALMA HAKKININ KANUNLA SINIRLANDIRILMASI l İŞYERİNDE AYNI HİZMETİ YAPACAK İŞÇİLER VARKEN OSGB HİZMET ALMAK İÇİN YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ FESİH NİTELİĞİNDE OLACAĞI

  • İLAVE TEDİYE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2021/9442 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1386 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.02.2022
   İLAVE TEDİYE lVAKIFLARIN AKSİ YASAYLA BELİRTİLMEDİKÇE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ OLDUĞU lİLAVE TEDİYE ALACAĞINDAN VAKIFLARIN SORUMLU OLMADIĞI

  • TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK YATIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/960 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1699 6100 S. HMK/432
   Tarihi: 10.02.2022
   lTEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK YATIRILMASI lEKSİK HARÇ VE GİDERLERİN 7 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI İÇİN MUHTIRA GÖNDERMEDEN TEMYİZDEN VAZ GEÇİLMİŞ SAYILMAYACAĞI lMUHTIRANIN USULE UYGUN YAZILMAMASI HALİNDE 7 GÜNLÜK SÜRENİN İŞLEMEYE-CEĞİ

  • DEVAMSIZLIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/645 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1736 4857 S. İşK/18, 25
   Tarihi: 14.02.2022
   lDEVAMSIZLIK lOĞLU GÖZALTINA ALINDIĞI İÇİN İŞE GİDEMEYEN İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞININ HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/548 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1762 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 15.02.2022
   lBOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI lYOL YARDIMININ BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMA-YACAĞI lYEMEK YARDIMININ BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ İÇİNDE HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • İBRANAME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1771 4857 S. İşK/6 -818 S. BK/32 -1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15/02/2022
   lİBRANAME l6098 SAYILI TBK ÖNCESİ DÜZENLENEN İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI lİŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ lİŞYERİ DEVRİNDE HİZMETİN TASFİYE EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ lHİZMET TASFİYESİ YOKSA DEVİR SIRASINDA ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ YASAL FAİZLERİYLE SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATINDAN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1233 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1788 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15.02.2022
   lFAZLA ÇALIŞMA lEMSAL DOSYALARDA FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLENMİŞ OLMASI

  • ORGANİK BAĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13330 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1792 4857 S. İşK/32 -5718 S. MÖHUK/40
   Tarihi: 15.02.2022
   lORGANİK BAĞ lMÖHUK KURALLARINA GÖRE SEÇİLEN HUKUKUNUN UYGULANMASI

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1803 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 15.02.2022
   lMUVAZAA  lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN TESPİTİNDE İŞÇİNİN ÜCRETİ lFARK ÜCRET ALACAĞI DOĞDUĞUNU EMSAL İŞÇİ GÖSREREK MUVAZAALI ÇALIŞAN İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU lEMSAL OLMAYAN İŞÇİLERİN ÜCRETLE-RİNİN ÖLÇÜT OLARAK ALINAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1048 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1833 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 16.02.2022
   lFAZLA ÇALIŞMA lHAFTA TATİLİNİN AYRICA HESAPLANDIĞI DURMALARDA HAFTA TATİLİ İÇİNDE HESAPLANAN 7,5 SAATİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1841 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 16.02.2022
   lÜCRET lÜCRETİN KANITLANMASI lGERÇEK ÜCRETİN BİLDİRİLMEMESİ lEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • İŞKOLU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/940 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1969 6356 S. STSK/5
   Tarihi: 17.02.2022
   lİŞKOLU lİŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI

  • HUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1492 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2055 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 21.02.2022
   lHUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA İHTİYATLI YAKLAŞMANIN GEREKTİĞİ lDAVALI TANIK ANLATIMLARIYLA ÖRTÜŞEN HUSUMETLİ TANIK ANLATIMINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • TEFHİM EDİLEN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA YOLLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1554 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2060 6100 S. HMK/304,305
   Tarihi: 21.02.2022
   lTEFHİM EDİLEN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA YOLLARI lHÜKMÜN TASHİHİ lHÜKMÜN TAVZİHİ lHÜKMÜN TAMAMLANMASI

  • EMEKLİK SONRASI KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYA DEVAM ETME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/781 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2159 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22.02.2022
   lEMEKLİK SONRASI KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYA DEVAM ETME lEMEKLİLİK SONRASI DÖNEMİN İSTİFA YOLUYLA SONA ERMESİ lEMEKLİ OLDUĞU TARİHE KADAR OLAN ÇALIŞMALARIN EMEKLİLİK TARİHİNDEKİ SON ÜCRETE GÖRE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASINA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1538 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2160 4857 S. İşK/2, 6
   Tarihi: 22.02.2022
   lALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASINA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI lALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ SIRASINDA İŞÇİNİN MAKUL SÜREYİ AŞACAK KADAR ARA VERMESİ HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAĞI lALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ SIRASINDA VERİLEN ARANIN 10-15 GÜNÜ AŞMAMASI HALİNDE MAKUL SÜRE OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1558 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2162 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 22.02.2022
   lFAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI lFAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARININ BULUNDUĞU İMZALI İHTİRAZI KAYITSIZ BORDROLARIN AKSİNİN YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARININ BULUNMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMUŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1113 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2182 4857 S. İşK/2, 18-21
   Tarihi: 23.02.2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMUŞ OLMASI lŞOFÖRLÜK İŞİNİN YARDIMCI İŞ OLDUĞU lİŞE İADE DAVASI İÇİN 30 İŞÇİ KOŞULUNUN ALT İŞVEREN İŞÇİSİ İÇİN ALT İŞVERENDE ÇALIŞINA SAYISINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ MADDİ HATA GEREKÇESİYLE BİR BAŞKA MAHKEME KARARI İLE KALDIRILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13319 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2236 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 23.02.2022
   lKESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ MADDİ HATA GEREKÇESİYLE BİR BAŞKA MAHKEME KARARI İLE KALDIRILAMAYACAĞI lKANUNDA OLMAYAN İTİRAZ YOLU İHDAS EDİLEMEYECEĞİ KANUNİLİK İLKESİNİN İHLALİ lMÜLKİYET HAKKININ İHLALİ

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1756 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2268 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 23.02.2022
   lYILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ lYILLIK ÜCRETLİ İZNİN NE ZAMAN KULLANILACAĞINA İŞVERENİN KARAR VERECEĞİ lÜCRETSİZ İZİNİN ANCAK TARAFLARIN KARŞILIKLI KABULÜ İLE OLANAKLI OLDUĞU

  • ARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDEN SONRASI DOĞAN ALACAKLALAR İÇİN DAVA ŞARTI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1317 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2381 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 24.02.2022
   lARABULUCULUK SON TUTANAK TARİHİNDEN SONRASI DOĞAN ALACAKLALAR İÇİN DAVA ŞARTI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLECEĞİ l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAMAYAN ALACAKLARA İŞLETME KREDİSİ FAİZİ UYGULANMAYACAĞI l TEMERRÜT TARİHİNİN ARABULUCULUK TUTANAK TARİHİ OLDUĞU

  • TEMERRÜT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2404 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 24.02.2022
   lTEMERRÜT lÖDEME GÜNÜN KESİN OLARAK BELİRLENMEDİĞİ DURUMLARDA TEMERRÜT İÇİN İHTAR GEREKTİĞİ lİHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEDİĞİ DURUMLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMADIĞINA İLİŞKİN TUTULAN SON ARABULUCU TUTANAK TARİHİNİN TEMERRÜT TARİHİ OLDUĞU

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMININ BÜTÜN ALACAKLAR İÇİN KESİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1801 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2724 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 02/03/2022
   lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMININ BÜTÜN ALACAKLAR İÇİN KESİLECEĞİ lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ISLAH TALEBİNE KARŞI YAPILAN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

  • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1815 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2738 6356 S. STK/5
   Tarihi: 02.03.2022
   lİŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ lİŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA TESPİTİ YAPILAN İŞKOLUNDAKİ SENDİKA-LARA DAVANIN İHBAR EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1971 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2790 6356 S. STK/41
   Tarihi: 03/03/2022
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİSİ lİŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN AYNI İŞVERENE AİT AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASI GEREKTİĞİ lİŞÇİ ÇALIŞTIRILMAYAN İŞYERİNİN YETKİ TESPİTİNDE İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ lİŞYERİ DÜZEYİNDE YETKİ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAN SENDİKANIN YETKİSİNİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ lİŞLETME DÜZEYİNDE YETKİNİN İŞYERİ DÜZEYİNDE OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİYLE YETİNİLECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2819 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 03.03.2022
   lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI lBOZMA KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN KONUDA İLK KARARDAN FARKLI BİÇİMDE YENİDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1742 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2834 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 03/03/2022
   lFAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI lİŞ MÜFETTİŞİ RAPORUYLA DOĞRULANAN HUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA DEĞER VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/651 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2849 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.03.2022
   lÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU lÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI l TANIK ANLATIMLARIYLA KANITLANAN FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNDEN İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2273 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2899 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.03.2022
   lUSULÜ KAZANILMIŞ HAK lTAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2769 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2952 6356 S. STK/43
   Tarihi: 09.03.2022
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ l ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE İTİRAZIN GÖREVLİ MAKAMA KAYIT ETTİRİLEREK YAPILMASININ GEREKTİĞİ lTOPLU İŞ SÖZLEŞME YETKİSİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU

  • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2571 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3028 7201 S. TebK/10
   Tarihi: 09.03.2022
   lHUKUKİ DİNLENİLME HAKKI lTEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILMA-SININ ZORUNLU OLDUĞU lKISA MESAJ YOLUYLA YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERSİZ OLDUĞU

  • FESİHTE CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1282 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3041 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 09.03.2022
   lFESİHTE CEZAİ ŞART lİŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZ OLDUĞU lCEZAİ ŞARTIN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İŞÇİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2341 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3042 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 09.03.2022
   lYILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI lYILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMASININ GEREK-TİĞİ lİŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE KULLA-NILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET-LERİNİN İŞÇİYE VEYA MİRASÇILARINA ÖDENECEĞİ lYILLIK İZNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDER-KEN ÜRETE DÖNÜŞMEYECEĞİ lİŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KUL-LANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRESİNİN TESPİTİNDE İŞÇİNİN HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  • DERS SAATİ ÜZERİNDEN ÜCRETLEN-DİRİLEREK ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1348 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3208 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 10.03.2022
   lDERS SAATİ ÜZERİNDEN ÜCRETLEN-DİRİLEREK ÇALIŞMA lFAZLA ÇALIŞMANIN OKULDA KALDIĞI SÜREYE GÖRE HESAPLANMAYACAĞI lSÖZLEŞMEDE BELİRLENEN HAFTALIK DERS SAATİNDEN FAZLA SAYIDA DERSE GİRDİ-ĞİNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ

  • TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞMANIN YASAYA UYGUN OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2553 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3356 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 14.03.2022
   lTOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞMANIN YASAYA UYGUN OLDUĞU lİŞÇİNİN TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ÖNCESİ ÇALIŞMALARI İÇİN MUVAZAA ARAŞTIRMASININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ lTEMERRÜT

  • UZUN YOL TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2550 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3399 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15.03.2022
   lUZUN YOL TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI lUZUN YOL TIR ŞOFÖRLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ TANIKLA İSPATI GEREK-TİĞİNDE TANIKLARIN GÖRGÜYE DAYALI BİLGİSİ VARSA DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİ VE İŞVERENİN HER İKİSİNİN DE İŞYERİ KAYITLARINA DAYANMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2059 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3491 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 16.03.2022
   lİŞÇİ VE İŞVERENİN HER İKİSİNİN DE İŞYERİ KAYITLARINA DAYANMASI lİŞYERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİNİ GÖSTERİR YAZILI BELGELERE GÖRE İNDİRİM YAPILMADAN FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HESAPLANMASI lİŞÇİNİN DE İŞYERİ KAYITLARINA DAYANDIĞI DURUMLARDA PUANTAJLARDA İŞÇİNİN İMZASININ OLMAMASININ FAZLA ÇALIŞMAYI HESAPLAMAYA ESAS ALINMALARINI ETKİLEMEYECEĞİ lBELGE BULUNMAYAN DÖNEMLER İÇİN TANIK ANLATIMINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANACAĞI

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2053 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3492 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 16.03.2022
   l ÜCRET ARAŞTIRMASI l TÜİK’TEN EMSAL ÜCRETİN SORULMASININ GEREKTİĞİ

  • ARABULUCU SON TUTANAĞINDA VE ANLAŞMAMA TUTANAĞINDA YER ALAMAYAN İŞİ ALACAĞI İÇİN ZORUNLU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/649 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3499 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 16.03.2022
   lARABULUCU SON TUTANAĞINDA VE ANLAŞMAMA TUTANAĞINDA YER ALAMAYAN İŞİ ALACAĞI İÇİN ZORUNLU ARABULUCULUK KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ lZORUNLU ARABULUCULUK AŞMASINDAN GEÇMEMİŞ ALACAK KALEMİ İÇİN USULDEN RET KARARI VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞ YARDIMCI İŞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2765 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3547 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 17.03.2022
   lASIL İŞ YARDIMCI İŞ lYARDIMCI İŞLERİN ASIL İŞİN GİRDİĞİ İŞKOLUNA GİRDİĞİNİN KABUL EDİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN HAKLI SEBEP GÖSTERMEDEN İSTİFA ETMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2662 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3734 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21.03.2022
   lİŞÇİNİN HAKLI SEBEP GÖSTERMEDEN İSTİFA ETMESİ lİSTİFADAN BİR GÜN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE İŞE GİRMESİ lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • İZİN BELGELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2884 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3872 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 22.03.2022
   lİZİN BELGELERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI lİZİN DEFTERİ İÇİN İMZA İNCELEMESİ YAPILMASININ GEREKMESİ lİMZA İNCELEMESİNDEN SONRA İZİN BELGESİNDEKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ

  • KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ASIL İŞVERENLE FARKLI İŞKOLUNDA OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3175 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3900 6356 S. STK/41 -696 S. KHK/127
   Tarihi: 22/03/2022
   l KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ASIL İŞVERENLE FARKLI İŞKOLUNDA OLMASI lFARKLI İŞKOLUNDAKİ ALT İŞVERENLER İÇİN 30.06.2020 TARİHİNE KADAR GEÇİŞ SÜRECİ ÖNGÖRÜLDÜĞÜ lİŞKOLLARI ASIL İŞVERENDEN FARKLI OLDUĞU İÇİN YENİ İŞYERİ NUMARASI ALAN İŞYERLERİ İÇİN 30.06.2020 TARİHİNE KADAR YETKİ BAŞVURUSU YAPILAMAYACAĞI

  • İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4080 4857 S. İşK/102
   Tarihi: 28.03.2022
   lİŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNA İTİRAZ lİŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNUN GENEL TESPİT-LERİ İÇERMESİ HALİNDE İTİRAZDA HUSU-METİN BAKANLIĞA YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ lİŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARINDA İŞÇİ ALACAK-LARININ MİKTAR OLARAK BELİRLENMESİ DURUMUNDA DAVANIN BAKANLIĞIN YANINDA İŞÇİYE DE YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİNİN ESASLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3597 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4153 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 30.03.2022
   lİŞKOLU TESPİTİNİN ESASLARI lİŞYERİ BAĞLI İŞYERİ lALT İŞVERENLERİN İŞ KOLU TESPİTİNİN ASIL İŞVERENDEN AYRI YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3443 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4200 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 30.03.2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ lMUVAZAA İDDİASI lASIL İŞVERENİN DENETLEME YETKİSİ KAPSAMINDAKİ YÖNETİM YETKİLERİNİN ASIL İŞVERENDE OLMASININ ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU GEREĞİ OLAĞAN OLDUĞU lDENETLEME YETKİSİ KAPSAMINDA KALAN EMİR VE TALİMATLARIN MUVAZAAYI GÖSTERMEYECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3131 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4332 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 12.04.2022
   lİLAVE TEDİYE lİKRAMİYE ADI ALTINDA ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKTİĞİ lİKRAMİYE ADI ALTINDA YAPILAN ÖDEMELERİN İLAVE TEDİYE ALACAĞINDAN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4466 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 13.04.2022
   lMUVAZAA lMUVAZAA İÇİN GEÇERSİZ KABUL EDİLEN BİR HUKUKİ İŞLEMİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASININ GEREKTİĞİ lİŞÇİ İLE YAPILAN ACENTECİLİK SÖZLEŞME-SİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU lACENTECİLİK SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZ OLDUĞU İÇİN MUVAZAALI İR SÖZLEŞMEDEN DE BAHSEDİLMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMASINA KARŞI YASAYLA KORUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4787 4857 S. İşK/22, 32
   Tarihi: 19.04.2022
   lİŞÇİNİN İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK İŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMASINA KARŞI YASAYLA KORUNDUĞU lİŞVERENİN TEK TARAFLI KARARLA ÜCRETTEN İNDİRİM YAPAMAYACAĞI lÜCRETİN İNDİRİLMESİNİ TARAFLARIN BİRLİKTE KARARLAŞTIRABİLECEĞİ

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ARASINDA UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ KARARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3979 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4838 1136 S. AvK/35
   Tarihi: 19.04.2022
   lBÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ARASINDA UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ KARARI lBÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KESİN NİTELİKTE Kİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞ-MAZLIĞIN GİDERİLMESİ USULÜ lARABULUCULUK AŞAMASININ UYUŞMAZ-LIKLA SONUÇLANMASI HALİNDE AÇILAN DAVADA ARABULUCULUKTAN DOĞAN VEKA-LET ÜCRETİNİN KARŞI TARAFTAN YARGILA-MA GİDERİ OLARAK İSTENEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4477 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4842 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 20.04.2022
   l FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI l TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN KARŞI TARAF YARARINA AVUKAT-LIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • ÖDEME BELGELERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3901 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4911 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 20.04.2022
   lÖDEME BELGELERİ lÖDEME BELGELERİNİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA SUNULABİLECEĞİ

  • PRİM

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3716 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4936 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 20.04.2022
   lPRİM lPRİMİN ÇALIŞINA SÜREYLE ORANTILI ÖDENECEĞİ lPRİMİN KİŞİYE ÖZEL OLDUĞU GENEL OLARAK HERKESE ÖDENMESİNİN GEREKMEDİĞİ lPRİM ÖDEMESİNDE AYRIMI HAKLI KILAN NEDENLER OLMADIKÇA EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN GÖZETİLECEĞİ lİŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI BİR KARARLA ÖDENEN PRİMİNİN İŞYERİ ŞARTINA DÖNÜŞECEĞİ

  • HUKUKİ DİNLENME HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4213 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4946 6100 S. HMK/27
   Tarihi: 20.04.2022
   lHUKUKİ DİNLENME HAKKI lTARAF TEŞKİL EDİLMEDEN KARAR VERİLE-MEYECEĞİ lÖZGÜR VE GÖNÜLLÜ TOPLU PAZARLIK

  • YILLIK İZİN ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5173 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 25.04.2022
   lYILLIK İZİN ÜCRETİ lFESİH SIRASINDA KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET OLARAK ÖDENMİŞ OLMASI

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN TEMYİZ SÜRESİNİ YANLIŞ BİLDİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4786 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5329 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 27.04.2022
   lBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN TEMYİZ SÜRESİNİ YANLIŞ BİLDİRMESİ lBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN HATALI SÜRE BİLDİRİLMESİNİN SONUÇLARINA KAT-LANMASININ GEREKTİĞİ lÜCRETSİZ İZİN lİŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMASININ ÜCRETSİZ İZNİ ASKI HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4751 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5438 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27.04.2022
   lKIDEM TAZMİNATI lİŞÇİNİN ARALIKLI ÇALIŞMASI lARALIKLI ÇALIŞMALARDA KIDEM TAZMİ-NATINI HAK ETMEDEN SONA EREN SÜRE-LERLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK TASFİ-YE EDİLEN SÜRELERİN KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI lKIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE HAKLI NEDEN OLMADAN FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5449 4857 S. İşK/11 -6098 S. TBK/438
   Tarihi: 27.04.2022
   lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE HAKLI NEDEN OLMADAN FESHİ lBAKİYE SÜRE ÜCRETİ lBAKİYE SÜRE ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPILMA-SININ GEREKTİĞİ

  • İŞKOLU TESPİT KARARININ KESİNLEŞTİĞİ DÖNEMDEN SONRASI İÇİN SONUÇ DOĞURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5454 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 28.04.2022
   lİŞKOLU TESPİT KARARININ KESİNLEŞTİĞİ DÖNEMDEN SONRASI İÇİN SONUÇ DOĞURACAĞI lDERDEST İŞKOLU TESPİT DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI

  • İŞYERİ TESCİL EDİLDİKTEN SONRA İDARİ İŞLEMLE İŞKOLU DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/4292 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5457 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 28.04.2022
   l İŞYERİ TESCİL EDİLDİKTEN SONRA İDARİ İŞLEMLE İŞKOLU DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ l YETKİ TESPİT BAŞVURU TARİHİNDE FARKLI BİR İŞKOLUNDA KAYITLI BİR İŞYERİNİN İŞKOLUNUN İDARİ KARARLA DEĞİŞTİRİLİP BAŞVURU TARİHİNDE DİKKATE ALINMASININ YASAYA AYKIRI OLDUĞU l İŞYERİNDE ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU İŞÇİLER YASAL SÜRE İÇERİSİNDE BAKANLIĞA BİLDİRİLMEDİĞİ İÇİN YETKİ BAŞVURU TARİHİNDE ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINMAZ l İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ YETKİ BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA OLAN İŞÇİLERİN SAYININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKİR

  • AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ADİL YARGILANMA HAKKININ HUKU-KUMUZUN BİR PARÇASI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/7390 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/7935 6356 s. STK/43
   Tarihi: 16.06.2022
   lAVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ADİL YARGILANMA HAKKININ HUKU-KUMUZUN BİR PARÇASI OLDUĞU lOLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVA-SINDA MAHKEMECE İLGİLİLERE RESEN İHBAR YÜKÜMLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİL-MEMESİNİN ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU lOLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZDA FERİ MÜDAHİLLERİNDE DOĞRUDAN TEK BAŞLA-RINA KANUN YOLUNA(İSTİNAF, TEMYİZ) BAŞVURU HAKLARININ BULUNDUĞU lOLUMSUZ YETKİ TESPİT DAVASINDA RESEN İHBAR EDİLENLERE CEVAP İSPAT VE KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ TANINMASI GEREKTİĞİ

  • YANGIN SÖNDÜRME İŞÇİSİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/3991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2995 5510 S. SSGSK/40
   Tarihi: 03.03.2022
   lYANGIN SÖNDÜRME İŞÇİSİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANACAĞI l FİİLEN YANGIN SÖNDÜREME İŞİNİ YAPTIĞI GÜNLERİN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ lFİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI DAVASINDA KURUMUN DAVALI OLACAĞI FERİ MÜDAHİL OLMASININ HİZMET TESPİTİ DAVLARINDA SÖZ KONUSU OLDUĞU

  • BAKICI GİDERİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8739 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2727 5510 S. SSGSK/12 -6098 S. TBK/49,50
   Tarihi: 01.03.2022
   l BAKICI GİDERİ lBAKICI GİDERİNİN BAKİYE ÖMÜR TESPİTİNE DAİR YAŞAM TABLOSUNA GÖRE BELİRLENECEĞİ lBAKİYE SÜRE ÜCRETİNE ESAS ASGARİ ÜCRETİN HESAPLAMADA BRÜT OLARAK ALINMASININ GEREKTİĞİ lBAKICI GİDERİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10318 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3103 5510 S. SSGSK/12
   Tarihi: 07.03.2022
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN lİŞYERİ DEVRİ lARACI lANAHTAR TESLİM İHALE

  • İŞ KAZASINA BAĞLI MADDİ TAZMİNATIN HESABINDA KAZA TARİHİNDEKİ GİYDİRİLMİŞ NET ÜCRETİN HESAPLAMAYA ESAS ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3150 5510 S. SSGSK/12- 6098 S. TBK/49,50
   Tarihi: 08.03.2022
   lİŞ KAZASINA BAĞLI MADDİ TAZMİNATIN HESABINDA KAZA TARİHİNDEKİ GİYDİRİLMİŞ NET ÜCRETİN HESAPLAMAYA ESAS ALINACAĞI lKAZALININ 60 YAŞINA KADAR AKTİF DÖNEMİ İÇİN KAZA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILACAĞI lHESAPLANAN TAZMİNATA ÖNCE İŞ GÖRMEZLİK DERECESİNİN SONRA KUSUR ORANLARININ UYGULANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8608 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3591 5510 S. SSGSK/12- 6098 S. TBK/49,50,55
   Tarihi: 15.03.2022
   lİŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT lİŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN TESPİTİ lİŞ GÖREMEZLİK TESPİTİNİN KURUM İÇİN BAĞLAYICI OLMASI İÇİN KURUMA KARŞI DA DAVA AÇILMASININ GEREKTİĞİ lMADDİ TAZMİNAT HESABINA ESAS ALINACAK YAŞAM TABLOSU lEMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALA-RINDA ADLİ TATİLDE GÖRÜLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13085 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/3782 6100 S. HMK/102, 104
   Tarihi: 16.03.2022
   lBASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVALA-RINDA ADLİ TATİLDE GÖRÜLEMEYECEĞİ lADLİ TATİLDE SONA EREN SÜRELERDE TARAFLARIN ADLİ TATİLİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR HAFTA EK SÜREDEN YARAR-LANACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/4796 5510 S. SSGSK/85
   Tarihi: 31.03.2022
   lHİZMET TESPİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE lBLOK ÇALIŞMADA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİNTİSİZ SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI lBİRDEN FAZLA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN VARLIĞINA KARİNE TEŞKİL ETTİĞİ lKESİNTİLİ ÇALIŞMADA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HER BİR ÇALIŞMA İÇİN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • HEM EŞTEN HEM ANA/BABADAN AYLIK ALMANIN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/3620 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5086 5510 S. SSGSK/34
   Tarihi: 06.04.2022
   lHEM EŞTEN HEM ANA/BABADAN AYLIK ALMANIN KOŞULLARI

  • İLLİYET BAĞI KURULMASININ ZORUNLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/328 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/5817 5510 S. SSGSK/12- 6098 S. TBK/49,50
   Tarihi: 18.04.2022
   lİLLİYET BAĞI KURULMASININ ZORUNLU OLDUĞU

  • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/2809 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/6128 5510 S. SSGSK/40
   Tarihi: 21.04.2022
   lFİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI lFİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI HESAP-LANIRKEN 360 GÜNDEN ARATAN SÜRELERİN ORANTILANDIRILARAK HESAPLANACAĞI lFİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA ESAS 360 GÜNÜN YILLIK İZİN HAFTA TATİLİ GENEL TATİL VB. GİBİ FİİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRELER DÜŞÜLEREK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ