• FESİH

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/9-681 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1526 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 30.11.2021
   lFESİH lHAKLI NEDENLE FESİH lSADAKAT BORCU lİŞÇİNİN CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİ lHAKLI NEDENİN BAŞKA BİR DELİLLE KANITLANMAMIŞ OLMASI lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KHK İLE KADROYA ALINAN İŞÇİLER

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2021/9-402 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1442 696 S. KHK/23
   Tarihi: 18.11.2021
   lKHK İLE KADROYA ALINAN İŞÇİLER lKHK HÜKMÜNE GÖRE ÜCRET BELİRLENDİĞİ İÇİN ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/(22)9-834 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1402 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 11.11.2021
   lİŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ lSAĞLIK NEDENİYLE FESHİN HAKLI NEDEN OLMASI İÇİN TANIK ANLATIMLARININ YETERLİ OLMADIĞI lSAĞLIK KURULU RAPORU İLE İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE FESHİN HAKLI OLDUĞUNU KANITLAMASININ GEREKTİĞİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/10-1075 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1364 3201 S. YDHBK/3
   Tarihi: 09.11.2021
   l YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI lSİGORTALILIK SÜRESİNİN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İLLİYET BAĞI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/(21)10-369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1348 6098 S. TBK/49
   Tarihi: 04.11.2021
   lİLLİYET BAĞI lİLLİYET BAĞININ KESİLMESİ lİLLİYET BAĞININ MÜCBİR SEBEP, ZARAR GÖRENİN KENDİ KUSURU VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU İLE KESİLEBİLECEĞİ lMÜTERAFİK (ORTAK)KUSUR

  • ARALIKLI ÇALIŞMALARDA KIDEM TAZMİ-NATI HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13384 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/2237 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 23.02.2022
   lARALIKLI ÇALIŞMALARDA KIDEM TAZMİNATI HESABI lARA VERİLEN HER BİR ÇALIŞMANIN KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE HİZMETLERİN BİRLEŞ-TİRİLECEĞİ lARA VERME TARİHİNDE KIDEM TAZMİNATI EKSİKSİZ ÖDENMİŞSE BU DÖNEMİN TASFİYE EDİLMİŞ KABUL EDİLECEĞİ lARA VERME TARİHİNDE BAKİYE KIDEM TAZMİNATI KALMIŞSA O TARİHTEKİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANACAĞI

  • HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ BİLGİYLE ÇÖZÜMLENECEK KONULARDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASI GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12671 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1967 6356 S. STK/41,43
   Tarihi: 17/02/2022
   lHAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ BİLGİYLE ÇÖZÜMLENECEK KONULARDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASI GEREKTİĞİ lOLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA MAHKEMECE RESEN İŞVEREN VE O İŞKOLUNDA İŞKOLU BARAJINI AŞMIŞ SENDİKALARA İHBAR EDİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/766 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1844 6356 S. STK/25
   Tarihi: 16.02.2022
   lSENDİKAL TAZMİNAT lSENDİKAL TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN İLK FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET OLDUĞU

  • TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TOPLU SÖZLEŞMENİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI AMACINA DÖNÜK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/1166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1823 6356 S. STK/41,42
   Tarihi: 16/02/2022
   lTOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TOPLU SÖZLEŞMENİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI AMACINA DÖNÜK OLDUĞU lYETKİ TESPİTİNE İTİRAZIN SÜRECİ DURDURMASI NEDENİYLE İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASININ GEREKTİĞİ lKÖTÜ NİYETLİ İTİRAZLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASINA DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANDIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/764 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1820 6356 S. STK/8,11
   Tarihi: 16/02/2022
   lSENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANDIĞI lBAŞKANLIĞINI YAPTIĞI ŞUBESİ KAPATILAN SENDİKACININ BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİ İSTE-YEBİLMESİ İÇİN ŞUBENİN HUKUKA AYKIRI OLARAK KAPATILDIĞI İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • GAZETECİNİN KIDEM SÜRESİNİN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/30 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1796 5953 S. BİşK/6
   Tarihi: 15.02.2022
   lGAZETECİNİN KIDEM SÜRESİNİN HESABI lGAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI

  • GAZETECİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13144 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1795 5953 S. BİşK/29
   Tarihi: 15.02.2022
   lGAZETECİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİ lGAZETECİNİN YILLIK İZİN TALEBİNDE BULUNMADIĞI HALLERDE KULLANMADIĞI İZİNLER İÇİN İKİ KATI ÖDEME YAPILAMAYA-CAĞI lBEŞ YILINI GAZETECİLİKTE DOLDURMUŞ OLAN GAZETECİNİN İHBAR TAZMİNATININ ÜÇ AY OLDUĞU

  • İŞKOLU DEĞİŞTİREN İŞÇİNİN ÜYELİĞİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEĞİ İÇİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/550 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1618 6356 S. STK/19, 41 vd.
   Tarihi: 10/02/2022
   lİŞKOLU DEĞİŞTİREN İŞÇİNİN ÜYELİĞİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEĞİ İÇİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI lİŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLDİKTEN SONARA AYNI GÜN İŞE ALINAN İŞÇİNİ YETKİ TESPİTİNDE VE ÇALIŞAN VE SENDİKA ÜYE SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI lSADECE İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLLERİNİN ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINAMA-YACAĞI DİĞER İŞVEREN VEKİLLERİNİN ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • SEFER PRİMİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/565 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1559 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 09.02.2022
   lSEFER PRİMİ lSEFER PRİMİNİN İÇERİSİNDE BULUNAN GÜMRÜK OTOPARK VB. GİDERLERİN DÜŞÜLEREK TIR ŞOFÖRÜNÜN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

  • İFLASIN İŞÇİ ALACAKLARINA ETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/59 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1433 4857 S. İşK/32 -2004 S.İİK/194
   Tarihi: 08.02.2022
   lİFLASIN İŞÇİ ALACAKLARINA ETKİSİ lDAVA DEVAM EDERKEN İŞVERENİN İFLASI HALİNDE DAVANIN İŞVEREN YERİNE İFLAS MASASI GEÇEREK DEVAM EDECEĞİ lKAYIT KABUL DAVASININ TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILMASININ GEREKTİĞİ

  • ARABULUCUNUN TARAFSIZ OLMADIĞININ İRADE FESADI BULUNDUĞUNUN İSPATLANMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/436 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1380 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.02.2022
   lARABULUCUNUN TARAFSIZ OLMADIĞININ İRADE FESADI BULUNDUĞUNUN İSPATLANMAMIŞ OLMASI lARABULUCU ANLAŞMA TUTANAĞINA İBRA-NAMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANA-MAYACAĞI lARABULUCU ÖNÜNDE TARAFLARIN ANLAŞTIKLARI KONULARDA SONRADAN DAVA AÇAMAYACAKLARI

  • YARDIMCI İŞLERDE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/608 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1373 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 07.02.2022
   lYARDIMCI İŞLERDE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA lYARDIMCI İŞLERDE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI İÇERİSİNDEKİ YARDIMCI İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ TEMELİNDE HAKLARININ TESPİTİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİNDE BİRİM OLARAK İŞYERİNİN ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2022/32 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1338 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 27/01/2022
   lİŞKOLU TESPİTİNDE BİRİM OLARAK İŞYERİNİN ALINACAĞI lİŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİ TEKNİK AMACI-NIN BELİRLEYİCİ OLACAĞI lBİRDEN FAZLA TEKNİK AMACIN GERÇEK-LEŞTİRİLDİĞİ İŞYERİNDE AĞIRLIKLI İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İŞKOLUNUN BELİRLENECEĞİ

  • BELEDİYELERİN YASADAN DOĞAN YETKİLERİNİ KULLANARAK ASIL İŞLERİNİ KURDUKLARI ŞİRKET VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPTIRABİLECEKLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13222 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1173 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 26.01.2022
   lBELEDİYELERİN YASADAN DOĞAN YETKİLERİNİ KULLANARAK ASIL İŞLERİNİ KURDUKLARI ŞİRKET VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPTIRABİLECEKLERİ lŞİRKET HİSSENİN TAMAMININ VEYA BÜYÜK BİR KISMININ BELEDİYEYE AİT OLMASININ TEK BAŞINA ARADAKİ İLİŞKİNİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU GÖSTERMEYECEĞİ

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12852 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/1015 4857 S. İşK/37,41
   Tarihi: 25.01.2022
   lBORDRO HİLESİ lBORDRO HİLESİNİN BULUNDUĞU DURUMLARDA TAHAKKUKLARIN DİKKATE ALINMAYACAĞI lBORDRODA GÖSTERİLEN HAFTA TATİLİ FAZLA ÇALIŞMA VB. KARŞILIĞI OLMADIĞI TEMEL ÜCRETİN PARÇASI OLDUĞUNDAN BU ÖDEMLER HİÇ YAPILMAMIŞ GİBİ HESAPLAMA YAPILACAĞI

  • İSTİNAF SÜRESİNİN İŞ MAHKEMELERİNDE İKİ HAFTA OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12790 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/899 7036 S. İşMK/7
   Tarihi: 20/01/2022
   lİSTİNAF SÜRESİNİN İŞ MAHKEMELERİNDE İKİ HAFTA OLDUĞU lADLİ TATİLDE İŞ MAHKEMELERİNDE SÜRELERİN DURMAYACAĞI

  • ÜCRETİN YABANCI PARA BİRİMİ OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/535 4857 S. İşK/32 -6098 S. TBK/99
   Tarihi: 18.01.2022
   lÜCRETİN YABANCI PARA BİRİMİ OLARAK KARARLAŞTIRILMASI lALACAĞIN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE ALACAKLININ AYNEN VEYA ÖDEME GÜNÜNDEKİ RAYİÇ ÜZERİNDEN ÜLKE PARASIYLA ÖDEME İSTEYEBİLECEĞİ lDAVA DİLEKÇESİNDE TÜRK PARASI OLARAK İSTENİLMESİNİN TERCİH HAKKI KULLANIMI OLDUĞU lBİR KEZ TÜRK PARASI İLE TALEP EDİLDİKTEN SONRA YABANCI PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN İŞVERENCE SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12285 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/532 4857 S. İşK/11 -6096 S. TBK/438
   Tarihi: 18.01.2022
   lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN İŞVERENCE SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ lBAKİYE SÜRE ÜCRETİNDE İNDİRİMİN ESASLARI lBAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN YENİ İŞİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİN İNDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/520 6356 S. STK/41,42
   Tarihi: 18.01.2022
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ lİTİRAZ DİLEKÇESİNİN İŞYERİNİN BULUN-DUĞU YERİN DIŞINDAKİ BİR GÖREVLİ MAKAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE KAYIT ETTİ-RİLMİŞ OLMASININ DA YETKİ TESPİT İŞLEMLERİNİ DURDURACAĞI lBAKANLIĞIN İTİRAZ OLMASI NEDENİYLE YETKİ BELGESİ DÜZENLEYEMEYECEĞİ

  • ZAMANAŞIMIN KESİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/13120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/480 6098 S. TBK/154, 156
   Tarihi: 17.01.2022
   lZAMANAŞIMIN KESİLMESİ lZAMANAŞIMIN BORÇLUNUN KISMİ ÖDEME-LER YAPMASI HALİNDE DE KESİLECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/232 6356 S. STK/41
   Tarihi: 12/01/2022
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ lMUVAZAALI İŞÇİ ALIMI İLE SENDİKANIN YETKİSİNİN BERTARAF EDİLMEK İSTENMESİ lDÜRÜSTLÜK KURALI lHAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI lHAK KAVRAMI lMUVAZAANIN ARAŞTIRILMASININ ZORUN-LU OLDUĞU

  • İŞYERİ İŞLETME KAVRAMLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/231 6356 S. STK/5
   Tarihi: 12/01/2022
   lİŞYERİ İŞLETME KAVRAMLARI lBAĞLI İŞYERİ lBAĞLI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNDE COĞRAFİ UZAKLIĞINDA BİR ÖLÇÜ OLMASI lBAĞLI İŞYERİ BELİRLENMESİNDE NORMUN KORUMA AMACINDAN HAREKET EDİLECEĞİ lİŞÇİLERİN ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI MENFAAT BİRLİĞİNİN VE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DAYALI DAYANIŞMA OLGUSUNUN DA BAĞLI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT OLUŞTURACAĞI

  • İŞKOLU İTİRAZI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12153 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/230 6356 S. STK/5,41vd.
   Tarihi: 12/01/2022
   lİŞKOLU İTİRAZI1 lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULANAN BİR İŞYERİNDE YETKİ TESPİTİNDEN HEMEN ÖNCE İŞKOLU İTİRAZI YAPILMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLDUĞU lİŞKOLU İTİRAZINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ OLAN İŞYERİ İÇİN TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİNDEN ÖNCEKİ 120 GÜN İÇİNDE YAPILMASININ DA BEKLETİCİ MESELE YAPILMAMASINDA DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞ KOLU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11348 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/229 6356 S. STK/4,5
   Tarihi: 20/01/2022
   lİŞ KOLU lİŞ KOLU TESPİTİNİN ESASLARI

  • İKİ DÖNEM HALİNDE SÜREN ÇALIŞMANIN AIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/34 4857 S. İşK/2 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/01/2022
   lİKİ DÖNEM HALİNDE SÜREN ÇALIŞMANIN AIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASININ GEREKTİĞİ lASKERLİK NEDENİYLE SONA EREN İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN SONRAKİ DÖNEMLE BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ lASKERLİK NEDENİYLE SONA EREN DÖNE-MİN O TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE KIDEM TAZMİNATI HESABININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11747 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2022/12 4857 S. İşK/17 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/01/2022
   lDOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET lİŞÇİNİN CEZA DAVASINDA BERAAT ETMESİNİN HAKLI FESHİ TEK BAŞINA ORTADAN KALDIRMAYACAĞI lKIDEM İHBAR TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • ŞÜPHE FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16909 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 23.12.2021
   lŞÜPHE FESHİ lŞÜPHEYİ HAKLI KILAN CİDDİ ÖNEMLİ SOMUT OLAYLARIN VARLIĞI HALİNDE ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ OLDUĞU

  • REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11745 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16748 6098 S. TBK/447
   Tarihi: 21.12.2021
   lREKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU lSADAKAT BORCU lREKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE BAĞLI CEZAİ ŞART lREKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART İÇİN ZARAR DOĞMASININ GEREKMEDİĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11720 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16736 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 21.12.2021
   lHAFTA TATİLİ lHAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 SAAT OLDUĞU lHAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEREK KULLAN-DIRILAMAYACAĞI lHAFTA TATİLİNİN BÖLÜNMESİ HALİNDE HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI

  • TEFHİM EDİLEN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK HALLER

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16734 6100 S. HMK/304, 305,306
   Tarihi: 21.12.2021
   lTEFHİM EDİLEN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK HALLER lHÜKMÜN TASHİHİ lHÜKMÜN TAVZİHİ lHÜKMÜN TAMAMLANMASI lVEKALET ÜCRETİNİN YANLIŞ TAKTİR EDİLMESİNİN TAVZİH YOLUYLA DÜZELTİLEMEYECEĞİ

  • FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11217 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16732 4857 S. İşK/17 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21.12.2021
   lFESİH lİSTİFA lİSTİFA EDERKEN İŞÇİNİN İRADESİNİN FESATTA UĞRATILMASI lİŞÇİNİN İRADESİ FESATTA UĞRATILARAK İSTİFA ETTİRİLMESİNİN İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ lİSTİFA DİLEKÇESİNDE ŞAHSİ GEREKÇE-LERİMLE İSTİFA EDİYORUM DENİLMESİNİN HAKLI FESİH SEBEBİ OLMAYACAĞI lŞAHSİ GEREKÇELERİN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK HAKLARININ KAST EDİLMESİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • TOPLULUK DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12447 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16718 6100 S. HMK/113
   Tarihi: 21.12.2021
   lTOPLULUK DAVASI lHUKUKİ YARAR lSENDİKALARIN ÜYELERİNE YAPILAN AYRIMCILIĞI TESPİT ETTİRMEK İÇİN DAVA AÇMALARINDA HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

  • FERAGAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12452 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16687 4857 S. İşK/18-21 -6100 S.HMK/307
   Tarihi: 20/12/2021
   lFERAGAT lSULH lHAKTAN FERAGAT BEYANIN ŞARTA BAĞLI OLAMAYACAĞI AÇIK OLMASI GEREKTİĞİ lTARAFLARIN ANLAŞMALARI SONUCU DAVADAN FERAGAT EDİYORUM DEME-LERİNİN HAKTAN FERAGAT OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12455 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16666 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 20.12.2021
   lFAZLA ÇALIŞMA lFAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI lİMZALI VE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULANAN DÖNEMLERİN DIŞLANACAĞI lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARININ OLMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞANIN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ lHUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA İHTİYATLI YAKLAŞMAK GEREKTİĞİ lTANIKLA FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLAN-MASINDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • SENDİKA GENEL KURULUNA ÇAĞRININ GENEL KURULA KATILMA HAKKINA SAHİP DELEGELERE TEK TEK ULAŞTIRILARAK YAPILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16608 4688 S. KGSTTK/10
   Tarihi: 15/12/2021
   lSENDİKA GENEL KURULUNA ÇAĞRININ GENEL KURULA KATILMA HAKKINA SAHİP DELEGELERE TEK TEK ULAŞTIRILARAK YAPILMASININ GEREKTİĞİ lSADECE WEB SİTESİNDE DUYURU YAPILARAK GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPILA-MAYACAĞI lSENDİKALARIN İŞLEYİŞİNİN DEMOKRATİK İLKELERE AYKIRI OLAMAYACAĞI

  • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12218 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16601 4857 S. İşK/17 -6098 S. TBK/417
   Tarihi: 15/12/2021
   lİŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) lİŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI lPSİKOLOJİK TACİZDE İSPAT lESNEKLEŞTİRİLMİŞ İSPAT KOŞULU

  • BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM VARSA KIDEM TAZMİNATI HAKKIN-DAN YARARLANACAĞI AKSİ HALDE KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12399 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16581 4857 S. İşK/4 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15/12/2021
   l BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM VARSA KIDEM TAZMİNATI HAKKIN-DAN YARARLANACAĞI AKSİ HALDE KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11962 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16464 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 15.12.2021
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI l TALEP ARTIRIMI DİLEKÇESİNİN ISLAH NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

  • ÇİFT BORDRO

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7346 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16453 4857 S. İşK/32,37
   Tarihi: 14.12.2021
   lÇİFT BORDRO lGERÇEK ÜCRETİN KAYITLARDA GÖSTERİL-MEMESİ

  • BOZMADAN SONRA ISLAH İÇİN İLK DERECE MAHKEMESİNİN TAHKİKAT YAPMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11252 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16429 4857 S. İşK/17, 59 -1475 S. İşK/14 -6100 S. HMK/177
   Tarihi: 13.12.2021
   lBOZMADAN SONRA ISLAH İÇİN İLK DERECE MAHKEMESİNİN TAHKİKAT YAPMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ l CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAH EDİLEREK ZAMANAŞIMI DEF’İ İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ l USUL KURALLARINDA YAPILAN DEĞİŞİK-LİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRME ESASLARI

  • YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİNİN BRÜTLEŞTİRME ESAS-ARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12295 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16409 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13.12.2021
   lYURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİNİN BRÜTLEŞTİRME ESASLARI lYURT DIŞINA ÇALIŞTIRILMAK İÇİN GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİ BRÜTLEŞTİRİLİRKEN GİTTİKLERİ ÜLKEYLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILACAĞI lSOSYAL GÜVELİK SÖZLEŞMESİ İMZALAN-MAMIŞ ÜLKELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ BRÜTLEŞTİRİLİRKEN SGK PAYI OLARAK SADECE %5 GENEL SAĞLIK PRİMİ EKLENECEĞİ

  • PRİM

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/12213 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16393 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 13/12/2021
   l PRİM l İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN PRİM TUTARININ BELİRLENMESİNDE EMSAL İŞÇİ

  • BAM KARARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8653 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16361 6100 S. HMK/359
   Tarihi: 09/12/2021
   lBAM KARARINDA YER ALMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR lYARGISAL DENETİM İÇİN KARARLARIN GEREKÇELİ YAZILMASISIN ZORUNLU OLDU-ĞU

  • ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEN TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN PERSONEL

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11965 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16275 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.12.2021
   lÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEN TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN PERSONEL l406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUN BU KONUDA ÖZEL KANUN OLARAK UYGU-LANMASI GEREKTİĞİ lTELGRAF VE TELEFON KANUNUNDA TÜRK TELEKOM PERSONELİNİN PARASAL HAKLA-RINI BELİRLEMEDE YÖNETİM KURULUN YETKİLENDİRİLDİĞİ

  • FESİH YASAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11843 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16274 4857 S. İşK/18-21, 25
   Tarihi: 07.12.2021
   l FESİH YASAĞI l DAVA TARİHİ İTİBARI İLE HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI l HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİNİN İSTENDİĞİ TARİHTE İŞÇİNİN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİ ÇALIŞIYOR OLMASI NEDENİYLE HUKUKİ YARARININ BULUNMADIĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6960 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16272 4857 S. İşK/32 6098 S. TBK/182
   Tarihi: 07.12.2021
   l CEZAİ ŞART l CEZAİ ŞARTIN KARARLAŞTIRILMASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA DA BELİRSİZ OLMASININ ÖNEMLİ OLMADIĞI

  • ARABULUCU TUTANAĞININ KORKUTMA İLE İŞÇİYE İMZALATTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5860 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16271 6098 S. TBK/37,39
   Tarihi: 07.12.2021
   lARABULUCU TUTANAĞININ KORKUTMA İLE İŞÇİYE İMZALATTIRILMASI lKORKUTMANIN ETKİSİSİN ORTADAN KALKMASINDAN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMASININ GEREKTİĞİ lHAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA ARABULUCU TUTANAĞININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILAMAYACAĞI

  • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEMİNİN KOŞULARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8864 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16270 4857 S. İşK/11 -6098 S.TBK/438
   Tarihi: 07.12.2021
   lBAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEMİNİN KOŞULARI lİŞ SÖZLEŞMESİNE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KONULAN HÜKÜMLERİN GEÇERSİZ OLDUĞU lİŞ SÖZLEŞMESİNE AKSİNE HÜKÜM KONUL-SA DA SÜRESİNDEN ÖNCE HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİRİLEN İŞ SÖZLEŞME-SİNDE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENİLEBİLECEĞİ

  • KISMİ DAVA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10527 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16256 4857 S. İşK/22, 32
   Tarihi: 07.12.2021
   l KISMİ DAVA l MAZERETSİZ ARABULUCU TOPLANTISINA KATILMAYAN TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DENİZ İŞ KANUNDA YER VERİLMEMİŞ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16075 4857 S. İşK/2 -854 S. DİşK/1
   Tarihi: 02/12/2021
   l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DENİZ İŞ KANUNDA YER VERİLMEMİŞ OLDUĞU l ASIL İŞVERENİN DENİZ İŞ YASASINA GÖRE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN BULAN-MADIĞI l MUVAZAA DURUMUNDA DENİZ İŞ YASASINDA HÜKÜM BULUNMASA DA BORÇLAR YASASINDAKİ GENEL MUVAZAA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI l MUVAZAA OLMASI HALİNDE ASIL İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞI l DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI İÇİN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ÖNGÖRÜL-MEDİĞİ l DENİZ İŞ KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN KIDEM TAZMİNA-TINA DAVA VE ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8234 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16098 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 02.12.2021
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞÇİNİN ÜCRETİNİN TEK TARAFLI İŞVEREN İŞLEMİ İLE DÜŞÜRÜLMESİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU lTARAFLARIN ANLAŞARAK ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAYACAK ŞEKİLDE ÜCRETİ DÜŞÜREBİLECEKLERİ lTARAFLARIN ANLAŞMASIYLA ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

  • FESİH YASAĞININ İHLALİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8048 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16025 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 01.12.2021
   lFESİH YASAĞININ İHLALİ lDAVANIN İŞE İADE DAVASI OLARAK AÇILMASI lDAVA İŞE İADE DAVASI AÇILDIĞI İÇİN DAVANIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ lİŞE İADE DAVASININ KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16018 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 01.12.2021
   l ARA DİNLENMESİ l GÜNDE 11 SAATTEN FAZLA SÜREN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  • SAVUNMA HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16012 6100 S. HMK/241
   Tarihi: 01/12/2021
   l SAVUNMA HAKKI l HUKUKİ DİNLENME HAKKI l AÇIKLAMA VE İSPAT HAKKI l BİLDİRİLEN TANIKLARIN DİNLENME-MESİNİN HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • KAMUDA GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15984 4857 S. İşK/7, 11
   Tarihi: 01/12/2021
   l KAMUDA GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA l KAMUDA GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞIRKEN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERİNCE AYNI İŞTE ALT İŞVEREN YANINDA İŞE BAŞLAMA l ALT İŞVERENİN TARAFI OLMADIĞI TİS DEN DOĞAN HAKLARI ÖDEMEK ZORUNDA OLMADIĞI l GEÇİCİ İŞÇİLİKTEN ALT İŞVERENE GEÇİŞ İŞYERİ DEVRİ OLSA DAHİ ÖNCESİNDE FESİH BULUNDUĞU

  • HUKUKİ YARAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15971 6100 S. HMK/114
   Tarihi: 01.12.2021
   l HUKUKİ YARAR l TESPİT DAVASI l EDA DAVASI l İNŞAİ DAVALAR l EDA DAVASI AÇMA OLANAĞI VARKEN TESPİT DAVASI AÇMADA HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI l MUVAZAANIN TESPİTİ DAVASINDA HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11748 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15966 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 01.12.2021
   İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15745 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.11.2021
   l İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ l İŞ ARKADAŞLARI ARASINDA OLUŞTURUL-MUŞ WHATSAPP TELEFON UYGULAMASIYLA OLUŞTURULMUŞ GRUPTA PAYLAŞIMIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI l MAHKEME KARARININ İFADE ÖZGÜR-LÜĞÜN İHLALİNE YOL AÇMASI l ANAYASA MAHKEMESİNİN İHLAL KARARI VERMESİ ÜZERİNE İHLALİN GİDERİLMESİ İÇİN DAVANIN YENİDEN DEĞERLEN-DİRİLECEĞİ

  • USULSÜZ TEBLİGAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11039 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15206 1136 S. AvK/56 -7201 S. TebK/32
   Tarihi: 01.11.2021
   l USULSÜZ TEBLİGAT l DOSYAYI TAKİP EDİLEN VEKİL YERİNE VEKALETNAMEDE İSMİ OLAN BİR AVUKATA YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU l DAYI TAKİP EDEN AVUKATA AVYENİDEN TEBLİGAT YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8704 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/16099 4857 S. İşK/2 - 6356 S. STK/39
   Tarihi: 02.12.2021
   l MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARALANMAK İÇİN SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI ÜYELİĞİN İŞVERENE BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ l İŞÇİNİN MUVAZAA NEDENİYLE ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ KABUL EDİLMESİNİN BAŞKACA BİR İŞLEME GEREK KALAMADAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARALANA-BİLECEĞİ ANLAMINA GELMEDİĞİ

  • ANAHTAR TESLİM İŞ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8614 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15455 5510 S. SSGSK/26
   Tarihi: 06.12.2021
   lANAHTAR TESLİM İŞ lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI lYÜKLENİCİNİN İŞ KAZASINDAN ANCAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ESAS-LARINA GÖRE SORUMLU OLACAĞI

  • KAÇINILMAZLIK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7031 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14606 5510 S. SSGSK/13- 6098 S. TBK/49
   Tarihi: 22/11/2021
   lKAÇINILMAZLIK lKAÇINILMAZLIĞIN GÜNÜMÜZ TEKNO-LOJİLERİ IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ lALINMASI GEREKEN TÜM ÖNLEMLER ALINMADAN KAÇINILMAZLIKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/11063 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14299 5510 S. SSGSK/13 - 6098 S.TBK/417
   Tarihi: 16.11.2021
   l İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ l İŞYERİNDE KALP HASTASI OLAN İŞÇİNİN KALP KRİZİ İLE ÖLÜMÜ lİŞYERİ HEKİMİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ lKALP HASTASI İŞÇİNİN UYGUN İŞE VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  • KUSUR TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9484 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14294 5510 S. SSGSK/13
   Tarihi: 16/11/2021
   lKUSUR TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR lUSULİ KAZANILMIŞ HAK lBAKİYE ÖMRÜN TRH 2010 TABLOSUNA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ lISLAHA ESAS ALINAN HESAP BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İŞLEMİŞ (BİLİNEN) DÖNEM HESAPLAMALARININ DAVALI YARARINA USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURACAĞI

  • 506 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMALARI İÇİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/27 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13831 5510 S. SGK. /88
   Tarihi: 10.11.2021
   l506 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMALARI İÇİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ÖNGÖRÜLMEMİŞ OLMASI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5622 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13508 5510 S. SSGSK/38
   Tarihi: 04.11.2021
   lSİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ lSİGORTALILIK SÜRESİ l18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILIK BAŞLAN-GICININ TESPİTİNDE HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

  • RÜCUAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4308 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13171 5510 S. SSGSK/26
   Tarihi: 01.11.2021
   lRÜCUAN TAZMİNAT lRÜCAN TAZMİNAT DAVALARININ KUSUR ESASINA DAYANDIĞI lKUSUR ORANIN TESPİTİNDE ESASLAR

  • SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2534 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11933 5510 S. SSGSK/84
   Tarihi: 11/10/2021
   lSİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ lKURUMA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI OLDUĞU lDAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLECEĞİ

  • USTA ÖĞRETİCİLERİN SİGORTALILIĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6195 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11404 5510 S. SSGSK/80
   Tarihi: 30/09/2021
   lUSTA ÖĞRETİCİLERİN SİGORTALILIĞI lUSTA ÖĞRETİCİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HESABI

  • MALULİYET AYLIĞININ KESİLMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9157 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10740 5510 S. SSGSK/79
   Tarihi: 22.09.2021
   lMALULİYET AYLIĞININ KESİLMESİ lMALULİYET AYLIĞI ALIRKEN GELİR GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMA NEDENİYLE AYLIĞIN KESİLMESİ VE ÖDENEN AYLIKLARIN İADESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ