• DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1130 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 30.09.2021
   l DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ l MEŞRU MAZERET HALLERİNİN DEVAMSIZLIK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ l MEŞRU MAZERETİN HER SOMUT OLAYDA DÜRÜSTLÜK KURALLARINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/3094 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1118 4857 S. İşK/11, 25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 30.09.2021
   l USULÜ KAZANILMIŞ HAK l GÜVEN İLKESİ l İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİ İNANCININ YARATILMIŞ OLMASI l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/2391 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/963 3201 S. YHBK/2,5
   Tarihi: 07.07.2021
   l YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI l SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ l İÇ HUKUKLA ULUSLARARASI SÖZLEŞME-SİN ÇATIŞMASI l ANAYASANIN 90 MADDESİ UYARINCA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE ÜSTÜNLÜK TANINACAĞI l YURT DIŞINDAKİ SİGORTALI ÇALIŞMA-LARIN SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMASI İÇİN BORÇLANMA YAPILMASININ GEREKMEDİĞİ

  • BAKICI GİDERİNDEN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/(21) 10-927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/531 6098 S. TBK/55
   Tarihi: 27.04.2021
   BAKICI GİDERİNDEN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

  • REKABET YASAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10133 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15959 4857 S. İşK/17 - 6098 S.TBK/447
   Tarihi: 30.11.2021
   lREKABET YASAĞI lİŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ MAHKEME OLDUĞU lREKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENİN HAKSIZ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE SONA ERECEĞİ lİŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRAKİ DÖNEM İÇİN REKABET YASAĞINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE VEYA AYRI BİR REKABET SÖZLEŞMESİNDE REKABET YASAĞININ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ lSADAKAT BORCU lREKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK HALİNDE İŞVERENİN MUTLAKA ZARARA UĞRAMIŞ OLMASININ GEREKMEDİĞİ lFAHİŞ CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KENDİ İSTEDİĞİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇEN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15907 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 29/11/2021
   lKENDİ İSTEDİĞİ İLE İŞÇİ STATÜSÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇEN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11732 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15885 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 29.11.2021
   lBORDRO HİLESİ lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARININ BANKAYA YATAN TUTARLA UYUMLAŞTIRACAK ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKUN YAPILMASI lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDAKİ TAHAKKUKLARA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15758 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 24.11. 2021
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN lASIL İŞVERENİN ASIL İŞİ KAPSAMINDAKİ İŞİ TEKNOLOJİK UZMANLIK GEREKTİRDİĞİ İÇİN ALT İŞVERENE VERMESİ lALT İŞVERENİN TEKNOLOJİ VE UZMANLIĞA SAHİP İŞİ YAPABİLECEK EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞA SAHİP OLDUĞU lASIL İŞVERENİN ARAÇ VE GEREÇLERİNİ BEDELİNİ ÖDEYEREK KULLANDIĞI lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİN GEÇERLİ OLDUĞU

  • ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15738 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 24.11.2021
   lDAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARLARIN ISLAHLA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DÖNEMİ İÇERİSİNDE KALAN TUTARLARDAN YÜKSEK OLMASI lZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAK BULUNMADIĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15706 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 22.11.2021
   lFAZLA ÇALIŞMA lİŞÇİYE BORDRO İMZALATILMADAN BANKA HESABINA YATIRILAN FAZLA ÇALIŞMALARA İHTİRAZI KAYIT KONULMASIN GEREKMEDİĞİ lBANKAYA ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜSTÜNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEĞİ lFAZLA ÇALIŞMANIN TEMEL ÜCRETİN İÇİNDE ÖDENDİĞİNİN KARTLAŞTIRILMASI HALİNDE HAFTALIK 5,2 SAATİ AYLIK 22,5 SAATİ YILLIK 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15634 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 11.11.2021
   lFAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRMIŞ OLMASI lFAZLA ÇALIŞMA ONAYI ALINMASIYLA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN TEMEL ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLMASININ ARASINDA BAĞLANTI OLMADIĞI lYILDA 270 SAAT HAFTADA 5,2 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMADIĞINDA FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANMAYACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8211 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15454 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 04.11.2021
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞÇİ VE İŞVERENİN ARALARINDA ANLAŞARAK İLERİYE DOĞRU ÜCRET DÜŞÜKLÜĞÜNE GİDEBİLECEKLERİ lALT İŞVERENLE YAPILAN SÖZLEŞMEDE ÜCRETİ AÇIKÇA YAZAN İŞÇİNİN ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİNİ YAZILI OLARAK KABUL ETMİŞ OLDUĞU lFARK ÜCRET TALEP EDEMEYECEĞİ

  • BELİRLİ -BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7657 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15449 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 04.11.2021
   lİŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN ÖNEL ÖNGÖREN SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10912 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15446 6356 S. STK/41 - 6100 S. HMK/329,368
   Tarihi: 04.11.2021
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARININ İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN DAVALARDAN OLDUĞU lYETKİSİZ MAHKEMEDE İTİRAZ lKÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ lİDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SENDİKA ŞUBESİNİN KAPATILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10022 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15439 6356 S. STK/11
   Tarihi: 04.11. 2021
   lSENDİKA ŞUBESİNİN KAPATILMASI İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VEREN SENDİKA GENEL KURULUNUN MAHKEME KARARIN İLE İPTAL EDİLMİŞ KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI lSENDİKA ŞUBESİNDEN BİRİSİNİN KAPATILMASI SONUCUNU DOĞURACAK ŞEKİLDE İKİ SENDİKA ŞUBESİNİN BİRLEŞTİRİLME KARARININ GEREKÇESİNİN YETERLİ OLMAMASI lSENDİKA YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ lSENDİKA GENEL KURLUNUN ALDIĞI KARARIN UYGULANMASI NİTELİĞİNDEKİ SENDİKA YÖNETİM KURULU KARARININ İPTAL EDİLEMEYECEĞİ

  • KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10976 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15374 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 04.11.2021
   l KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ÜCRETİ l KADROYA GEÇİRİLMEDEN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETİN BELİRLİ BİR YÜZDESİ OLARAK ARTTIRILACAĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞ-ME HÜKMÜNÜN HER ASGARİ ÜCRET ARTIŞ DÖNEMİ İÇİN İŞVERENİ BAĞLAYACAĞI

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11159 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15307 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 03.11.2021
   lÜCRET lEMSAL İŞÇİ lKIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET lÜCRETİN TUTARINI İŞÇİNİN KANITLAMASI GEREKTİĞİ lİŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN EMSAL İŞÇİYE GÖRE BELİRLENECEĞİ lEMSAL İŞÇİ BULUNMAMASI HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRET ARTIŞLINI KANITLAYA-MADIĞININ KABUL EDİLECEĞİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9265 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15279 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 02.11.2021
   MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KESİNLEŞEN MUVAZAA TESPİTİNİN ÖNCEKİ VE SONRAKİ lİHALELERİNDE MUVAZAALI OLDUĞUNU GÖSTERMEYECEĞİ lHER İHALE DÖNEMİ İÇİN AYRI AYRI MUVA-ZAANIN KOŞULLARININ İNCELENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8663 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15273 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.11.2021
   lKIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENE AİT BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDEKİ KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ lKIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN HER DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ lKIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK TASFİYE EDİLEN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI lTASFİYE EDİLEN DÖNEMDE EKSİK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI BULUNMASI HALİNDE TASFİYE EDİLDİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE FARK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANACAĞI KIDEM SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ lYABANCI PARAYLA TALEP EDİLEN ALACAKLARA UYGULANACAK FAİZİN ABD DOLARI ÜZERİNDEN DEVLET BANKALARINCA BİR YILLIK MEVDUATA UYGULANAN FAİZ OLACAĞI

  • HAKLI FESİH SEBEBİNİ TARAFLARIN 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANMALARININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7658 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15262 4857 S. İşK/25, 26
   Tarihi: 02.11.2021
   lHAKLI FESİH SEBEBİNİ TARAFLARIN 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANMALARININ GEREKTİĞİ lTÜZEL KİŞİ İŞVEREN İÇİN HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİNİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENMESİ İLE BAŞLAYACAĞI lİŞÇİNİN MADDİ MENFAAT TEMİN ETMESİ HALİNE 6 İŞ GÜNLÜK HAKLI FESHİ KULLANMA SÜRRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ lVARDİYA AMİRİNİN FESHE YETKİLİ MAKAM OLMADIĞI lİŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİNİN PANTOLON VE İÇ ÇAMAŞIRINI ÇIKARTARAK İŞYERİNDE GEZDİRMESİ lHAKLI FESİH lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15254 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.11.2021
   lARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI lKISMİ DAVALAR İÇİN DAHA ÖNCE ARABULU-CULUK KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ HALİN-DE ISLAH AŞAMASINDA YENİDEN ARABULU-CULUĞA BAŞVURUNUN GEREKMEDİĞİ lİTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSUNUN ISLAH YOLUYLA ARTTIRI-LABİLECEĞİ lKIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ BİR KISMININ İCRA TAKİBİ YAPILMASI DURUMUN-DA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA FAZLAYA İLİŞKİN KISMIN ISLAH YOLUYLA İSTENME-SİNDE DE YENİDEN ARABULUCUYA BAŞVURU GEREKMEDİĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/11082 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15236 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.11.2021
   lÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ GEREKTİRDİĞİ ÜCRE-TİN KENDİSİNE ÖDENMESİ DURUMUNDA AYRICA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEYEMEYECEĞİ lÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEBİLMESİ İÇİN KENDİSİYLE AYNI YERDE ÇALIŞAN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE EMİR VE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNE-TİCİ VE ŞİRKET ORTAĞININ BULUNMASININ GEREKTİĞİ lŞANTİYE ŞEFİNİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDUĞU ÇALIŞMA ZAMANINI KENDİSİNİN BELİRLEDİĞİ FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

  • AYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10659 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/15216 4857 S. İşK/2- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.11.2021
   lAYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ lİŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ lİŞÇİSİNİN ÇALIŞTIĞI SON KAMU ASIL İŞVERENİN DEĞİŞİK KAMU İŞYERLERİNDE AYNI İŞVEREN VE AYNI SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÇALIŞTIĞI TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLDUĞU

  • KAMUDA HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN ALT İŞVERENLE YAPILAN TİS’DEN KAMU İŞVERENİN SORUMLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10561 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14873 4857 S. İşK/2 - 696 S. KHK/23
   Tarihi: 25.10.2021
   lKAMU İŞVEREN SENDİKASINA YETKİ VERİLMEDEN KAMUDA HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN ALT İŞVERENLE YAPILAN TİS’DEN KAMU KURULUŞUNUN SORUMLU OLMAYACAĞI lALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇERKEN İMZALADIKLARI SULH VE FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU lSULH VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ GEREĞİ KADRO ÖNCESİ HAKLARI TALEP EDEMEYECEKLERİ

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EKSİK YA DA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10177 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14851 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.10.2021
   lİŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EKSİK YA DA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI lİŞÇİ ALACAKLARI AÇISINDAN HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMAYA ZORLAMADAN HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ lAÇILMIŞ BİR HİZMET TESPİTİ DAVASI VARSA SONUÇLARININ BELİRLENECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14731 6356 S. STK/41
   Tarihi: 21.10.2021
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ lHUKUKİ GÜVENİRLİK İLKESİ lSENDİKANIN BAŞVURU TARİHİNDE İŞTEN ÇIKARTILAN VE İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ İŞVERENİN İLERİ SÜREMEYECEĞİ lİŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN DAVA-LARININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI İSTEME HAKKINA SADECE İŞ SENDİKASININ SAHİP OLDUĞU İŞVERENİN BÖYLE BİR HAKKININ OLMADIĞI

  • SENDİKA GENEL KURULU İPTAL DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9588 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14728 6356 S. STK/11, 14
   Tarihi: 21.10.2021
   l SENDİKA GENEL KURULU İPTAL DAVASI SÜRERKEN YENİ BİR GENEL KURUL YAPIL-MASININ DAVAYI KONUSUZ BIRAKMAYACAĞI l SENDİKA ŞUBE GENEL KURULU İPTALİ DAVALARINDA ŞUBENİN DE TARAF GÖSTERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • SENDİKA DİSİPLİN KURULU KARARININ YARGISAL DENETİMİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9304 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14727 6356 S. STK/9
   Tarihi: 21.10.2021
   l SENDİKA DİSİPLİN KURULU KARARININ YARGISAL DENETİMİ l SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENEN CEZANIN ÜST SINIRDAN VERİLMESİNİN ÖLÇÜLÜP OLUP OLMADIĞININ EYLEM SOMUT OLARAK BELİRLENDİKTEN SONRA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14726 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 21.10.2021
   lTOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYP) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİ OLDUĞU lTOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEKLERİ

  • HUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA YAN DELİLLERLE DESTEKLENMESİ HALİNDE DEĞER VERİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8477 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14490 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19.10.2021
   HUSUMETLİ TANIK ANLATIMLARINA YAN DELİLLERLE DESTEKLENMESİ HALİNDE DEĞER VERİLEBİLECEĞİ

  • FESİH BEYANININ MUHATABA ULAŞMAKLA SONUÇLARINI DOĞURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8623 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14487 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 19.10.2021
   lFESİH BEYANININ MUHATABA ULAŞMAKLA SONUÇLARINI DOĞURACAĞI lİSTİFA lİŞÇİNİN HAKLI BİR NEDEN GÖSTERMEDEN İSTİFA ETMESİ lİSTİFADA İRADE SAKATLIĞININ BULUNDUĞUNUN KANITLANMAMIŞ OLMASI lİSTİFA EDEN İŞÇİNİN İSTİFANIN HUKUKİ SONUÇLARINI ANLAYABİLECEK KONUMDA BİR PERSONEL OLMASI lİSTİFAYA HUKUKİ SONUÇ BAĞLANARAK KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • AMATÖR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN GÜVENCESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7611 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14481 4857 S. İşK/18-21 - 6356 S. STK/24
   Tarihi: 19.10.2021
   lAMATÖR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN GÜVENCESİ l AMATÖR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ lAMATÖR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN YÖNETİ-CİLİK SÜRESİNCE GÜVENCEDEN YARARLANACAĞI lAMATÖR SENDİKA YÖNETİŞİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN BAŞVURU KOŞULUNA BAĞLI OLMADAN ÖDENECEĞİ

  • TALEPLE BAĞLILIK KURALI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10431 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14429 1475 S. İşK/14 - 6100 S. HMK/26
   Tarihi: 18/10/2021
   lTALEPLE BAĞLILIK KURALI lDAVA DİLEKÇESİNDE ÖDENDİĞİ BELİRTİLMEYEN YOL VE YEMEK ÜCRETİNİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETTE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • İŞKOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8953 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14350 6356 S. STK/2, 4
   Tarihi: 14.10.2021
   lİŞKOLUNUN İŞYERİNİN TEKNİK AMACINA GÖRE BELİRLENECEĞİ lİŞYERİ VE BAĞLI İŞYERİ lALT İŞVERENİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN ASIL İŞVERENİN YAPTIĞI İŞE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ lYARDIMCI İŞLERİN BİR ALT İŞVEREN TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİYLE BİRLİKTE BU İŞLERİN ALT İŞVEREN AÇISINDAN ASIL İŞ NİTELİĞİNDE OLACAĞI lYARDIMCI İŞLERİN ASIL İŞYERİNİN İŞKOLUNA GİRECEĞİ KURALININ BİR İŞYERİ SINIRLARI VE ORGANİZASYONU İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLER İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU

  • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/10003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/14236 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 13.10.2021
   lHAFTA TATİLİ ÜCRETİ lHAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN ÇALIŞILAN HER SAAT İÇİN 1,5 KATI HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ lTAKTİRİ İNDİRİMİN TALEP EDİLEN TUTARDAN DEĞİL HESAPLANAN TUTARDAN YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞYERİ/İŞLETME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9511 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13922 6356 S. STK/2, 41
   Tarihi: 07.10.2021
   l İŞYERİ/İŞLETME TANIMLARI l İŞYERİ Mİ İŞLETMEMİ OLDUĞU KESİN OLARAK BELİRLENMEDEN YETKİ TESPİTİ UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMEYECEĞİ

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8939 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13770 4857 S. İşK/21, 32
   Tarihi: 06.10.2021
   l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABINDA DEVAMLILIK GÖSTEREN PRİM ÖDEMLERİNİN DE DİKKATE ALINACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13745 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 06.10.2021
   l FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KAPSADIĞI DÖNEMDE İŞÇİNİN GERÇEKTE DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ l İMZASIZ OLUP FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN DÖNEM İÇİN TAHAKKUK EDİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDEME BELGELERİYLE KANITLANMASI HALİNDE MAHSUPLU HESAP YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ESASINA GÖRE ÇALIŞAN İŞYERLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9973 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13695 4857 S. İşK/41,63
   Tarihi: 05.10.2021
   l24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ESASINA GÖRE ÇALIŞAN İŞYERLERİ lİŞÇİNİN GÜNDE EN FAZLA FİİLEN 14 SAAT ÇALIŞABİLECEĞİNİN KABUL EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ lGÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK 45 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DOLDURULMAMIŞ OLDUĞU DURUMLARDA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

  • İŞVERENİN ZARARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9273 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13529 4857 S. İşK/25, 32
   Tarihi: 04.10.2021
   l İŞVERENİN ZARARI BU ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞÇİNİN KUSUR BELİRLENMEDEN İŞÇİDEN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENEMEYECEĞİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/9386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13243 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 29.09.2021
   l MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

  • PRİM - FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8474 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13187 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 29.09.2021
   l PRİM ESASINA GÖRE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESABI

  • İŞÇİNİN ÖZEN VE SADAKAT  BORCU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6064 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13141 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 28.09.2021
   l İŞÇİNİN ÖZEN VE SADAKAT  BORCU l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMANIN SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURA-CAĞI l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ YAPILMAMIŞSA REKABET YASAĞINA AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNATIN İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRESİ İÇİN BELİRLENECEĞİ

  • BRÜT ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7526 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13099 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 28.09.2021
   l DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA BELİRTİL-MEMİŞSE İŞÇİLİK ALACAKLARINA BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8810 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13059 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 28.09.2021
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ lASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN KOŞULLARI lYARDIMCI İŞ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12939 6359 S. STK/39
   Tarihi: 27.09.2021
   l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ l KAPSAM DIŞI PERSONEL İÇİN İŞYERİ UYGULAMASININ ÖNEMLİ OLDUĞU l İŞYERİ UYGULAMASI l BİR KEZ YAPILAN UYGULAMANIN İŞYERİ UYGULAMASINA DÖNÜŞMEYECEĞİ

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6627 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11193 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 01.07.2021
   lASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN lMUVAZAA

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6743 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11224 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 01.07. 2021
   lHAFTA TATİLİ lHAFTA TATİLİNDE ÇALIŞILDIĞININ TANIKLA KANITLANMASI lDAVACININ BİR BAŞKA DOSYADA TANIK OLARAK VERMİŞ OLDUĞU İFADENİN TANIK ANLATIMLARIYLA ÖRTÜŞMESİ

  • HARCIRAH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11313 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 01.07.2021
   lASGARİ ÜCRETE İLAVETEN İŞÇİYE ÖDENEN HARCIRAHLARIN GERÇEK ÜCRETİN PARÇASI OLDUĞU lİŞE İADE DAVASI SONRASI BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN EMSAL İŞÇİYE GÖRE BELİRLENECEĞİ lEMSAL İŞÇİ lEMSAL İŞÇİ BULUNMAMASI HALİNDE İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRET ARTIŞINI KANITLAYAMAMIŞ OLACAĞI lASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETİN BELİRLENEMEYECEĞİ

  • KHK İLE KADROYA GEÇİLEN İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5620 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11389 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 05.07.2021
   lKHK İLE KADROYA GEÇİLEN İŞÇİ lKADROYA GEÇİŞ TARİHİ İTİBARI İLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞMANIN SONA ERMİŞ OLACAĞI lİŞÇİLERLE ASGARİ ÜCRETİN KATI VEYA BELLİ ORANI ÜZERİNDEN ÜCRET ARTIŞI ÖNGÖREN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ OLDUĞU lKADROYA GEÇİŞ AŞAMASINDA KARARLAŞTIRILDIĞI GİBİ ASGARİ ÜCRETİN %30 ÜZERİNE ÜCRET ARTTIRILDIKTAN SONRA TİS ZAMMININ UYGULANMASININ GEREKTİĞİ

  • MADDİ HATA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5819 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11402 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.07.2021
   lMADDİ HATA lMADDİ HATANIN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI lMADDİ HATA SONUCU VERİLEN KARARA MAHKEMECE UYULMASINA KARAR VERİLSE DE USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAYACAĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11598 4857 S. İşK/25 - 6098 S. TBK/179,182
   Tarihi: 13.09. 2021
   lCEZAİ ŞART lHAKLI NEDEN OLMADAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞVERENİN KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTI ÖDEMESİNİN GEREKTİĞİ lCEZAİ ŞARTTA İŞÇİNİN İŞİNİN NİTELİĞİ DİKKATE ALINARAK MAKUL ORANDA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7416 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11709 4857 S. İşK/6
   Tarihi: 14.09.2021
   l İŞYERİ DEVRİ

  • GEMİ ADAMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11870 854 S. DİşK/28
   Tarihi: 15.09.2021
   l GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMA SÜRE-SİNİN HESABI l İŞ YASASINDAKİ FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLARAK KARARLAŞTIRILMA-SINDA UYGULANAN 270 SAAT SINIRININ GEMİ ADAMI İÇİN UYGULANMAYACAĞI l GEMİ ADAMININ HAFTALIK 72 SAATE KADAR ÇALIŞMASININ ÜCRETİN İÇERİSİNDE HAFTALIK 72 SAATİN ÜZERİNDE OLAN ÇALIŞ-MALARININ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAĞI lGEMİ ADAMINA BORÇLAR YASASININ UYGULANMAYACAĞI l DENİZ İŞ YASASINA GÖRE HER BİR FAZLA SAATLE ÇALIŞMANIN KARŞILIĞININ %25 ZAMLI OLARAK BELİRLENMİŞ OLDUĞU

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7360 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12029 6356 S. STK/25
   Tarihi: 16.09.2021
   l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH l FESHİN SENDİKAL NEDENLERLE YAPILDIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ l SENDİKAL NEDENİ GÖSTEREN OLGULAR l FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANIP DAYANMADIĞININ TESPİTİNDE İZLENECEK YOL

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN TEMİNAT AMAÇLI İPOTEK ALINMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12289 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 20.09.2021
   l İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN TEMİNAT AMAÇLI İPOTEK ALINMASI l İŞÇİNİN İŞVERENE VERECEĞİ MUHTEMEL ZARARLAR İÇİN ALINAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI İÇİN İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERİP VERMEDİĞİNİN BELİRLENMESİN GEREKTİĞİ

  • SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7203 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12370 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 21.09.2021
   l SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİ l İLAVE TEDİYE l İLAVE TEDİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ KURULUŞLAR l İLAVE TEDİYE HAK ETMEK İÇİN İŞÇİDE BULUNMASI GEREKEN KOŞULLAR

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12371 4857 S. İşK/2,6
   Tarihi: 21.09.2021
   l ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI l DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER ARASINDA KESİNTİNİN MAKUL SÜREYİ AŞMASI DURUMUNDA (!0-15 GÜN) İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

  • ÇALIŞMA SÜRESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7759 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12375 4857 S. İşK/63,69
   Tarihi: 21.09.2021
   l ÇALIŞMA SÜRESİ l ARA DİNLENMELERİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAYACAĞI l KESİNTİSİZ 12 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞI l GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİM EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU l GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞAMAYACAĞI l GÜNLÜK 11 SAATİ GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATİ AŞMASA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANARAK ZAMLI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KESİNLİK SINIRI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8225 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12480 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 21.09.2021
   l KESİNLİK SINIRI l ALACAĞIN BİR KISMI TALEP EDİLMİŞ OLSA DA KESİNLİK SINIRININ ALACAĞIN TAMA-MINA GÖRE BELİRLENECEĞİ l HALEN ÇALIŞMASI DEVAM EDEN VE İŞÇİNİN DEVAM EDEN YILARDAKİ ALACAKLARININ HESABINI DA ETKİLEYEN ÜCRETİN KESİNLİK SINIRIN ALTINDA KALMAYACAĞI

  • TAKAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8248 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12487 6098 S. TBK/139-145
   Tarihi: 21.09.2021
   l TAKAS l TAKASIN TEK TARAFLI BİR İRADE AÇIKLAMASI OLMASI l TAKASIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ HALLER l TAKSIN İLERİ SÜRÜLME ZAMANI l TAKASIN SONUÇLARI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8447 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12505 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 22.09.2021
   l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİ ÇALIŞMIŞ OLSAYDI ALACAĞI ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI l SERVİS ÜCRETİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNDE İŞÇİ İŞE GİTMEDİĞİ VE BU NEDENLE KAYBI DA OLMADIĞI İÇİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • BORCU SONA ERDİREN BELGELER

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8434 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12581 6100 S. HMK/140
   Tarihi: 22.09.2021
   l BORCU SONA ERDİREN BELGELERİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA SUNULABİLECEĞİ l YARGILAMAYI DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE UZATAN TARAFIN DAVA-DA HAKLI ÇIKSA DAHİ YARGILAMA GİDERLERİNİN TAMAMINA VEYA BİR KISMININ ÖDENMESİNE MAHKUM EDİLECEĞİ

  • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/8356 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12654 4857 S. İşK/11,32
   Tarihi: 23.09.2021
   l BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİN TAZMİNAT NİTELİĞİNDE OLDUĞU l BAKİYE SÜRE ÜCRETİNE ÜCRETE İLİŞKİN FAİZ ORANIN UYGULANAMAYACAĞI l BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİN 1O YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

  • HAKLI FESİH HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7569 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12657 4857 S. İşK/25, 26
   Tarihi: 23.09.2021
   l HAKLI FESİH HAKKININ 6 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKTİĞİ l İŞÇİNİN MENFAAT TEMİN ETTİĞİ DURUMLARDA ALTI İŞGÜNÜN İŞLEMEYECEĞİ l ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRESİNİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN FİİLİ ÖĞRENDİĞİ TARİHTE İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI l EYLEMİN SORUŞTURMA KONUSU YAPILMASI VEYA DİSİPLİN KURULUNA İNTİKALİ HALİNDE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRESİN DURACAĞI l HAKLI FESİH HAKKININ HER DURUMDA BİR YIL İÇİNDE KULLANILMAMASI HALİNDE BU EYLEME DAYALI HAKLI FESİH YAPILAMAYACAĞI

  • ATİPİK İSTİHDAM

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1489 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/13086 5510 S. SGK. /88
   Tarihi: 28.10.2021
   l YENİ ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMLERİ l HİZMET AKDİNİN UNSURLARI l ATİPİK İSTİHDAMIN BAĞIMLIĞIN ÖZENLE ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ l ATİPİK İSTİHDAMDA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KENDİ ADINA BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYI AŞAN VE İŞVERENE HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE BAĞIMLI ÇALIŞMA NİTELİĞİ KAZANIP KAZANMADIĞININ TESPİTİNİN ZORUNLU OLDUĞU

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1432 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/12474 5510 S. SSGSK/85,86
   Tarihi: 19.10.2021
   l HİZMET TESPİTİ l ÜCRET ARAŞTIRMASI l KAMU KURULUŞLARINDA ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞMA İDDİASININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/7550 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10767 5510 S. SSGSK/86
   Tarihi: 22.09.2021
   l HİZMET TESPİTİ l HİZMET TESPİTİ DAVLARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI l RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ l TANIK ANLATIMLARININ İNANDIRICILIĞI ÜZERİNDE DURULMASININ GEREKTİĞİ

  • YETİM AYLIĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/848 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10682 5510 S. SSGSK/34
   Tarihi: 29.09.2021
   lHEM ANA BABADAN HEM EŞTEN AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN MEVZUATIN DEĞİŞ-MESİ lHAK SAHİPLİĞİ lANA BABADAN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KOŞULLARIN SİGORTALININ ÖLÜM TARİHİNDEKİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ lHAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN KOŞULLARIN İSE HAK SAHİPLİĞİNİN KAZANILDIĞI TARİHTEKİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKECEĞİ

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10183 6098 S. TBK/56
   Tarihi: 14.09.2021
   l DESTEKTEN YOKSUN KALMA l MANEVİ TAZMİNAT l MANEVİ TAZMİNATI BELİRLEME ESASLARI

  • PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/6153 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/5875 5510 S. SGK. /88
   Tarihi: 19.09.2017
   l ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN HAKLI NEDEN OLMADAN PRİMLERİN ÖDENMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l HAKLI NEDENİNİN NELER OLDUĞUNUN MAHKEMECE BELİRLENECEĞİ l İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜ NEDE-NİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME-MESİNİN HAKLI NEDEN OLUŞTURACAĞI l İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜNDEN ÖNCEKİ BORÇLAR İÇİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9679 6098 S. TBK. /49 - 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 07.07.2021
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI l MADDİ TAZMİNAT l ALACAK BELİRLİ HALE GELDİKTEN SONRA DEĞER ARTIRIMI DİLEKÇESİNDE EKSİK TALEP EDİLEN TUTARIN TAMAMLANMA-SININ İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞINA TABİ OLDUĞU l BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAN MADDİ TAZMİNATTA İLK DEĞER ARTIRIMI DİLEKÇESİNİN ESAS ALINACAĞI l HUKUK HAKİMİNİN CEZA HAKİMİNİN KESİNLEŞEN KARARINDA BELİRLENEN MADDİ VAKA İLE BAĞLI OLDUĞU l DAVACININ TEMYİZ ETMEMESİ ÜZERİNE KUSUR VE MİKTAR AÇISINDAN DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞACAĞI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/12071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9585 506 S. SSK/3
   Tarihi: 05.07.2021
   l SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ l EŞİNİN YANINDA SİGORTALI ÇALIŞAN SİGORTALININ ÜCRET ALIP ALMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6271 5510 S. SSGSK/13
   Tarihi: 17.05.2021
   l İŞ KAZASI SAYILMASI İÇİN KAZALININ İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI KAPSAMINA GİRİYOR OLMASININ GEREKTİĞİ l YURT DIŞINDA GEÇİRİLEN KAZANIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK TÜRK İŞVEREN TARAFINDAN YURT DIŞINA GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEDİĞİNİN SAPTANMASI l SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUN-MAYAN ÜLKEDE O ÜLKE İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞIRKEN GEÇİRİLEN KAZANIN İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

  • YAŞLILIK AYLIĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5622 506 S. SSK/60
   Tarihi: 20.04.2021
   l YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN BAŞVURU TARİHİNDE GEREKLİ PRİM GÜN SAYISINI DOLDURMAMIŞ OLMA l YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ