• MADDİ HATA

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/(22)9-1115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/115 6100 S. HMK/3
   Tarihi: 18.02.2021
   lMADDİ HATA lİŞ DAVALARINDA KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI İSE DE MADDİ HATANIN DÜZELTİL-MESİNİN İSTENEBİLECEĞİ

  • ASIL İŞ YARDIMCI İŞ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/(7)9-1863 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/189 4857 S. İşK/2, 18
   Tarihi: 02.03.2021
   l ASIL İŞ YARDIMCI İŞ l ASIL İŞİN UZMANLIK GEREKTİRMEYEN BÖLÜMÜN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEMEYECEĞİ l MUVAZAA l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞINDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA l MUVAZAALI ÇALIŞMANIN İŞÇİNİN TÜM ÇALIŞMA DÖNEMİNİ KAPSADIĞI

  • İŞÇİLER YARARINA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN UYGULANMASINA ENGEL OLACAK ŞEKİLDE DAR YORUM YAPILAMAYACAĞI

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/10(21)-2227 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/207 6100 S. HMK/16
   Tarihi: 04.03.2021
   l İŞÇİLER YARARINA GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN UYGULANMASINA ENGEL OLACAK ŞEKİLDE DAR YORUM YAPILAMAYACAĞI l İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN DAVALARIN DAVACI İŞÇİNİN İKAMETGÂHI MAHKE-MESİNDE AÇILABİLECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞYERİNE BAŞVURUSU İÇİN ÖZEL BİR USUL BELİRLENMEDİĞİ

   T. C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/(7)9-677 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/499 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 15.04.2021
   l İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞYERİNE BAŞVURUSU İÇİN ÖZEL BİR USUL BELİRLENMEDİĞİ l İŞE İADE SONRASI İŞE İADENİN SÖZLÜ OLARAK DA YAPILABİLECEĞİ l ADİ ORTAKLARDAN BİRİSİNE YAPILAN TEBLİGATIN YETERLİ OLDUĞU l TİCARET SİCİLİ ADRESİNE GÖNDERİLEN TEBLİGATIN ULAŞMAMASININ SORUMLULUĞUNUN İŞÇİYE YÜKLENEMEYECEĞİ

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN İŞTEN ÇIKARTILMASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/9-1872 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/293 4857 S. İşK/25 -2547 S.YÖK/53
   Tarihi: 18.03.2021
   l VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN İŞTEN ÇIKARTILMASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

  • EĞİTİM GİDERLERİNİN İSTENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/77 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7348 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 01/04/2021
   l EĞİTİM GİDERLERİNİN İSTENMESİ l EĞİTİM GİDERLERİNİN GERİ ÖDENMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN DIŞINDA AYRI BİR SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILA-BİLECEĞİ l EĞİTİM GİDERLERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DIŞINDA AYRI BİR SÖZLEŞMEYLE KARARLAŞ-IRILDIĞI DURUMDA İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILSA DA EĞİTİM GİDERLERİNİ ÖDEYECEĞİ

  • BİR KAMU KURULUŞUNDAN DİĞER KAMU KURULUŞUNA DEVİR EDİLEN TİS KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERE İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUNUN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ GETİRDİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2855 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7394 6111S. K/166
   Tarihi: 01/04/2021
   lBİR KAMU KURULUŞUNDAN DİĞER KAMU KURULUŞUNA DEVİR EDİLEN TİS KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERE İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUNUN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ GETİRDİĞİ l 6111 SAYILI KANUNUNA GÖRE DEVİR EDİLDİĞİ İŞYERİNDE UYGULANAN TİS İŞÇİNİN YENİ TİS YAPILANA KADAR DEVİR ALINDIĞI İŞYERİNDE DE UYGULANACAĞI lİŞÇİNİN DEVİR EDEN İŞYERİNDEKİ SENDİKADAN KENDİ İSTEK VE ARZUSU İLE İSTİFA ETMESİ HALİNDE DEVİR EDEN İŞYERİNDEKİ TİS VE DEVİR ALINAN İŞYERİNDEKİ TİS YENİ TİS İMZALANANA KADAR YARARLANAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILIP TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/3530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7583 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 05/04/2021
   l İŞÇİNİN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILIP TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATMASI l HAKLI FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ BAKANLIĞA BİLDİRİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4467 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7646 6331 S. İİGK/8
   Tarihi: 06/04/2021
   lİŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ BAKANLIĞA BİLDİRİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ lİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İÇİN BİR YILLIK SÖZLEŞME ÜCRETİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRELİ OLSA DA FESHE BAĞLANAN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1230 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7665 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 06/04/2021
   lİŞ SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRELİ OLSA DA FESHE BAĞLANAN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ OLDUĞU

  • FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3910 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7862 4857 S. İşK/25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08/04/2021
   l FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK l HAKLI FESİH HAKKININ 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE KULLANILMAMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI l HAKLI FESİH NEDENİN İSPATLANMAMIŞ OLMASI l  KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ÜCRET VE YILLIK İZİN TALEPLERİNİN BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA İSTENEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7868 6100 S. HMK/109,327
   Tarihi: 08/04/20219
   lÜCRET VE YILLIK İZİN TALEPLERİNİN BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA İSTENEMEYECEĞİ lRAPOR ALINDIKTAN SONRA YENİ BELGELER SUNARAK DAVANIN UZAMASINA NEDEN TARAFIN BU TUTUMUNUN YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLİRKEN DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKEN FESİH HALLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5440 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/7876 4857 S. İşK/25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08/04/2021
   l KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKEN FESİH HALLERİ l İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ DURUMLARDA SADECE İŞ YASASININ 25/II MADDESİNE DAYALI FESİHLERDE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI l İŞYERİ DIŞINDA İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE MAHKUMİYET NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞIN İŞÇİ AÇISINDAN ZORLAYICI NEDEN OLUŞTURDUĞU KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEĞİ l TİS KANUNLARIN MUTLAK EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI HÜKÜMLER KONULMAYACAĞI İŞYERİ DIŞINDA İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİNE İLİŞKİN TİS HÜKMÜNÜN GEÇERSİZ OLDUĞU

  • YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞ-MESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2498 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8086 4857 S. İşK/32- 5718.S.MÖHOK/27
   Tarihi: 13/04/2021
   lYABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞ-MESİ lYABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK l MUTAD İŞYERİ lTARAFLAR UYGULANACAK HUKUKU SEÇME-MİŞLERSE MUTAD İŞYERİ HUKUKUNUN UYGULANACAĞI

  • YETKİ TESPİT BAŞVURUSUNDAN SONRA YAPILAN İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZIN BEKLETİCİ MESELE YAPILMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/3116 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8169 6356 S. STK/5,42
   Tarihi: 15/04/2021
   lYETKİ TESPİT BAŞVURUSUNDAN SONRA YAPILAN İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZIN BEKLETİCİ MESELE YAPILMAYACAĞI

  • SENDİKA YÖNETİMİN KAYYUM ATANMASI İSTEMİNİN GENEL KURULUN İPTALİ DAVASINDA TALEP EDİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/3440 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8173 4688 S. KSK/12- 6356 S. STK/15
   Tarihi: 15/04/2021
   lSENDİKA YÖNETİMİN KAYYUM ATANMASI İSTEMİNİN GENEL KURULUN İPTALİ DAVASINDA TALEP EDİLEBİLECEĞİ lGENEL KURULUN İPTALİ DAVASINDA KAYYUM ATANMAMASININ İSTENMEMESİ HALİNDE AYRI BİR DAVA İLE KAYYUM ATANMASININ İSTENEMEYECEĞİ

  • BİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞINI YİTİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/3886 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8423 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 26/04/2021
   lBİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞINI YİTİRMESİ lBİLİRKİŞİNİN DAVALI ALEYHİNE OLACAK ŞEKİLDE İŞÇİLERİ MUHATAP AŞARAK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE PAYLAŞIMLAR YAPMASI lYENİ BİR BİLİRKİŞİ ATANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE ALINMAYAN İŞÇİNİN TAZMİNATLARININ HESAPLANMA ESASLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4640 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8532 4857 S. İşK/21 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27/04/2021
   l İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE ALINMAYAN İŞÇİNİN TAZMİNATLARININ HESAPLANMA ESASLARI l KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETİ OLDUĞU l DÖRT AY BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AYDAKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI l YILLIK ÖDEMLERİN 365 BÖLÜNEREK GÜNLÜK ÜCRETE EKLENECEĞİ l PARA VE PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR TÜM SOSYAL HAKLARIN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABINA DAHİL EDİLECEĞİ l MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE SENDİKA ÜYESİ OLAN İŞÇİNİN AYNI İŞİ YAPSA DA EMSAL İŞÇİ OLARAK ALINAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TİS İLE BELİRLENEN YASAL ORANIN ÜZERİNDEKİ KISMINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8594 6356 S. STK/53 -4857 S. İşK/41
   Tarihi: 27/04/2021
   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TİS İLE BELİRLENEN YASAL ORANIN ÜZERİNDEKİ KISMINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4683 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8570 4857 S. İşK/59 -6100 S. HMK/109
   Tarihi: 27/04/2021
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI l KIDEM TAZMİNATI HESABININ UNSURLARINDAN OLAN SOSYAL HAKLARIN BELİRLENMESİ İŞVEREN TARAFINDAN SUNULACAK BELGELERE BAĞLI OLDUĞU DURUMLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATININ BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURABİLECEĞİ l YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİNİN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURMAYACAĞI l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSUNU OLUŞTURAMAYAN TALEPLERİN USULDEN REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8587 4857 S. İşK/24 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27/04/2021
   lİSTİFA lİSTİFA DİLEKÇESİNDE KİŞİSEL NE-DENLERE DAYANAN İŞİNİN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI lKİŞİSEL NEDENLERİN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI NEDENLER ARASINDA SAYILMADIĞI

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4439 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8613 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 28/04/2021
   l USULÜ KAZANILMIŞ HAK lBOZMA DIŞI TUTULAN ALACAK KALEMLE-RİNİN BOZMAYA UYULMASIYLA KESİNLEŞMİŞ OLACAĞI l BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA BOZMA DIŞI TUTULAN ALACAK KALEMLERİNE İLİŞKİN İLK KARARDAN FARKLI BİR KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • VEKALETNAME SUNULDUKTAN SONRA TEBLİGATLARIN VEKİLE YAPILACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4609 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8690 6100 S. HMK/150,320
   Tarihi: 28/04/2021
   l VEKALETNAME SUNULDUKTAN SONRA TEBLİGATLARIN VEKİLE YAPILA-CAĞI l YETKİ BELGESİ VEREN AVUKATIN İSTİFA ETMESİ HALİNDE YETKİ BELGE-SİNİN HÜKMÜNÜN KALMAYACAĞI YETKİ BELGESİ VERİLEN AVUKATIN VEKİLLİK SIFAT VE YETKİSİNİN SONA ERECEĞİ l YETKİ BELGESİ VEREN AVUKATIN İSTİFA ETMESİ HALİNDE YETKİLEN-DİRİLEN AVUKATA TEBLİGAT YAPILA-MAYACAĞI lVEKİLİN İSTİFASI HALİNDE TEBLİ-GATIN ASİLE YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4671 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8874 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 29/04/2021
   lBORDRO HİLESİ lİMZASIZ BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖSTERİLEN TUTAR-LARIN TEMEL ÜCRET OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI l İMZASIZ BORDROLARDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN TEK BAŞINA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI KANITLA-MAYACAĞI lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARININ HUSUMETLİ DE OLSA TANIK ANLATIM-LARIYLA DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ lTANIK ANLATIMLARINA ANCAK TANIĞIN ÇALIŞTIĞI SÜREYLE SINIRLI DEĞER VERİLECEĞİ

  • İFLAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4718 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8899 4857 S. İşK/32 2004 S.İİK/194
   Tarihi: 29/04/2021
   l İFLAS l İFLASIN İŞÇİ ALACAKLARINA ETKİSİ

  • ÜCRETTİN DÜŞÜRÜLMESİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/8989 4857 S. İşK/22, 32- 6356 S. TSK/36
   Tarihi: 17.05.2021
   lÜCRETTİN DÜŞÜRÜLMESİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU lÜCRETİN BAKANLIK GENELGESİNE DAYANSA DAHİ TEK TARAFLI İŞVEREN İRADESİYLE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ lİŞÇİ LEHİNE ŞART (YARARLILIK İLKESİ) GEREĞİ TİS AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HÜKÜMLERİN TİS’E AYKIRI OLAMAYACAĞI lTİS İLE İŞYERİNDE UYGULANAN BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ İŞÇİ LEHİNE HÜKMÜN ÇATIŞMASI HALİNDE İŞÇİ LEHİNE OLAN HÜKMÜN UYGULACAĞI

  • İŞE İADE DAVASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNA KARAR VERİLİP KESİNLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4882 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9063 4857 S. İşK/11, 17, 32
   Tarihi: 18.05.2021
   l İŞE İADE DAVASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNA KARAR VERİLİP KESİNLEŞMESİ l İŞE İADE DAVASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLİP KESİNLEŞMESİNİN İŞÇİNİN YAPIĞI İŞİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA ÖZELLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ l İŞE İADE DAVASINDA İŞ SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ OLARAK KABUL EDİLEN İŞÇİLERİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞÇİLERE UYGULANAN TİS HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

  • DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ-NİN HESABINA İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANAN SERVİSİN PARASAL KARŞILIĞININ KONULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9113 4857 S. İşK/21, 41, 69
   Tarihi: 18.05.2021
   l DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ-NİN HESABINA İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANAN SERVİSİN PARASAL KARŞILIĞININ KONULAMAYACAĞI l GECE ÇALIŞMASINDA DENKLEŞTİRME YAPILAMAYACAĞI

  • 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİNİN TİS YARALAN-MASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9205 375 S. KHK/ek.23 6356 STK/39
   Tarihi: 18.05.2021
   l 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN İŞÇİNİN TİS YARALAN-MASI l İŞÇİNİN KADROYA GEÇENE KADAR ALT İŞVERENLE İMZALANMIŞ TİS YARARLANA-CAĞI ANCAK KADROYA GEÇİŞ AŞAMASINDA ASIL İŞVEREN ARASINDA YAPILAN SULH SÖZLEŞMESİNE DEĞER VERİLECEĞİ lKADROYA GEÇİŞTEN SONRA ASIL İŞVERE-NİN DE TİS SORUMLU OLDUĞU

  • FERAGAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4920 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9216 6100 S. HMK/307
   Tarihi: 18.05.2021
   l FERAGAT l DAVADAN FERAGATIN KESİN HÜKÜM GİBİ SONUÇ DOĞURACAĞI l FERAGATIN KAYITSIZ ŞARTSIZ OLMASI GEREKTİĞİ l ŞARTA BAĞLI FERAGATIN GEÇERSİZ OLACAĞI l HAKTAN FERAGAT l SULH SÖZLEŞMESİ l DAVA DIŞI KONULARIN SULHE KONU YAPILABİLECEĞİ l SULH ‘UN ŞARTA BAĞLI YAPILABİLECEĞİ lSULH ‘UN DAVAYI SONA ERDİRECEĞİ VE KESİN HÜKÜM GİBİ SONUÇ DOĞURACAĞI

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN AÇTIĞI İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA-LARDA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4956 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9341 2547 S. YÖK/ek 11
   Tarihi: 20.05.2021
   lVAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN AÇTIĞI İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA-LARDA ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

  • İDARİ KARARLA İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2201 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9345 6356 S. STK/5
   Tarihi: 20.05.2021
   l İDARİ KARARLA İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKALARIN KENDİ İRADELERİ İLE TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNİ BELİRLEME HAKLARININ SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ İLKESİYLE SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9348 6356 S. STK/10
   Tarihi: 20/05/2021
   l SENDİKALARIN KENDİ İRADELERİ İLE TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİNİ BELİRLEME HAKLARININ SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ İLKESİYLE SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI l SENDİKA GENEL KURULUNUN YETKİSİNDE OLAN DELEGE SEÇİMLERİNİN ESASLARININ BELİRLENMESİNİN YÖNETİM KURULU KARARI İLE DÜZENLENEMEYECEĞİ l TÜZÜK VE GENEL KURUL KARARIYLA BELİRLENMESİ GEREKEN SENDİKA DELE-GESİ SEÇİM ESASLARININ SENDİKA YÖNETİM KURULUNCA BELİRLENEN DELEGE SEÇİM-İNE İLİŞKİN KURALLARIN GEÇERSİZ OLDUĞU

  • HÜKMÜN TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ)

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5237 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9422 6100 S. HMK/304
   Tarihi: 20.05.2021
   l HÜKMÜN TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) l HÜKMÜN TASHİHİNDE KARARIN KESİN OLMASININ BİR ÖNEMİNİN OLMADIĞI l KARARIN KESİN OLMASININ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI x

  • ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9527 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 25.05.2021
   l ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI l ÇİFT BORDRO l ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKTİĞİ l HUKUK BÜROSUNDA SEKRETER OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN SUNDUĞU İMZASIZ BELGELERE İŞVERENİN İTİRAZ ETMEMİŞ OLMASI l İŞİN VASIFLI BİR İŞ OLMASI İŞÇİNİN KIDEMİ YAŞADIĞI ŞEHİR DİKKATE ALINDIĞINDA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMADIĞI

  • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE TALEP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9537 6356 S. STK/18
   Tarihi: 25.05.2021
   l SENDİKA AİDAT ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE TALEP EDİLEMEYECEĞİ l ISLAHLA DAVA TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORUN SİSTEME İLK GİREN HALİYLE GEÇERLİ OLDUĞUNU TESPİTİNDE SENDİKANIN HUKUKİ YARARI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5154 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9538 6356 S. STK/25 -6100 S. HMK/400
   Tarihi: 25.05.2021
   l İŞ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORUN SİSTEME İLK GİREN HALİYLE GEÇERLİ OLDUĞUNU TESPİTİNDE SENDİKANIN HUKUKİ YARARI OLDUĞU l DELİL TESPİTİ l DELİL TESPİTİNDE MAHKEMENİN SADECE MADDİ VAKALARIN TESPİTİ İLE YETİNECEĞİ ESASA GİRMEYECEĞİ

  • İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPTIĞI İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5301 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9585 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 26.05.2021
   l İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPTIĞI İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ l SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURMAYAN VEYA İŞVERENİN DAVETİ ÜZERİNE İŞE GİTMEYEN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASINDA KARARA BAĞLANAN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İLE BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRETİ İSTEYEMEYECEĞİ l İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKTİĞİ l İŞE BAŞVURAN İŞÇİNİN BAŞVURU TARİHİNDE SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIYOR OLMASININ İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ l İŞE GİTME AŞAMASINDA TANIĞIN KARDEŞİ OLMASININ TEK BAŞINA ANLATIMINA GÜVENİLEMEMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİ

  • DAVALARIN YIĞILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5329 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9588 6100 S. HMK/110
   Tarihi: 26.05.2021
   l DAVALARIN YIĞILMASI l HER BİR TALEP İÇİN AYRI AYRI ISLAH YAPILABİLECEĞİ

  • İŞYERİ İŞLETME KAVRAMLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9638 6356 S. STK/41
   Tarihi: 27.05.2021
   l İŞYERİ İŞLETME KAVRAMLARI l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE KONU İŞYERİNİN İŞLETME NİTELİĞİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • USTA ÖĞRETİCİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9825 4857 S. İşK/32 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02.06.2021
   l USTA ÖĞRETİCİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI l HER AY DEĞİŞEN ÜCRETLERLE ÇALIŞANLARDA KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN VE FESHE BAĞLI HAKLARIN SON BİR YILIN ORTALAMASI ALINARAK HESAPLANACAĞI

  • AYNI İŞVEREN YANINDA ARALIKLI ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5562 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9893 4857 S. İşK/17 -1475 S. İşK/17
   Tarihi: 03.06.2021
   lAYNI İŞVEREN YANINDA ARALIKLI ÇALIŞMA lARALIKLI ÇALIŞMADA İHBAR TAZMİNATI-NIN HER ARA VERME DÖNEMİNDEKİ FESHİN ŞEKLİNE GÖRE ARA VERİLEN TARİHTEKİ ÜCRET VE KIDEME GÖRE AYRI AYRI HESAPLANACAĞI lTÜM HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEREK İHBAR TAZMİNATI HESAPLANAMAYACAĞI lTÜM HİZMET SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLİP SON ÜCRET VE SON FESHE GÖRE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANACAĞI lTBK YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE FESİHTEN SONRA İMZALANMIŞ İBRANAMEYE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ lTBK YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE DÜZEN-LENMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • ÜCRETİN TEK TARAFLI OLARAK İŞVERENCE DÜŞÜRÜLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5177 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/9966 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 07.06.2021
   l ÜCRETİN TEK TARAFLI OLARAK İŞVERENCE DÜŞÜRÜLMESİ İŞÇİNİN ÜCRET DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRA YENİ BİR SÖZLEŞME İMZALAMASI l İŞÇİNİN İMZALADIĞI YENİ SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRETİ KABUL EDEREK ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNE MUVAFAKAT VERMİŞ OLDUĞU l ÜCRETİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİHTEN İŞÇİNİN YENİ SÖZLEŞME İMZALADIĞI TARİHE KADAR DOĞAN ÜCRET FARKLARINI İŞÇİNİN İSTEYEBİLECEĞİ ANCAK SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATI İÇİN FARK İSTEYEMEYECEĞİ

  • GARANTİ ÜCRET+PRİM USULÜ ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN GARANTİ ÜCRET KISMININ 1,5 PRİM KISMININ 0,5 ÇARPILARAK HESAPLANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10192 4857 S. İşK/32, 41
   Tarihi: 14.06.2021
   l GARANTİ ÜCRET+PRİM USULÜ ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN GARANTİ ÜCRET KISMININ 1,5 PRİM KISMININ 0,5 ÇARPILARAK HESAPLANACAĞI l DAVALI YARARINA BOZULAN DAVADA BOZMA ÖNCESİ VERİLEN KARARDAN DAHA FAZLASINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5974 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10196 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 14.06.2021
   l HAFTA TATİLİ l HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ KESİNTİSİZ KULLANDIRILMASININ GEREKTİĞİ l HAFTA TATİLİNİN 24 SAATTEN AZ KULLANDIRILMASI HALİNDE HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI l KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA FAİZİN DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN MİKTARLAR İÇİN DAVA ISLAH DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLENLER İÇİN ISLAH TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI l ISLAH DİLEKÇESİNDE MİKTAR ARTTIRILMASININ YETERLİ OLDUĞU DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ İSTEMİNİN ISLAHI DA KAPSAYACAĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10197 6098 S. TBK/182
   Tarihi: 14.06.2021
   l CEZAİ ŞART l CEZAİ ŞART İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ YA DA BELİRSİZ OLMASININ ÖNEMİNİN OLMADIĞI l CEZAİ ŞARTIN İŞÇİNİN EKONOMİK OLARAK MAHVINA NEDEN OLACAK TUTARDA OLAMA-YACAĞI l CEZAİ ŞARTTA İNDİRİME GİDİLİRKEN SÜRE ORANTILAMASININ YAPILMASININ YETERLİ OLMAYABİLECEĞİ l CEZAİ ŞARTTA İNDİRİME GİDİLİRKEN İŞÇİYE YENİ İŞ TEKLİF EDİLMİŞ OLMASININ DA DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5900 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10208 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 14.06.2021
   l  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN l  ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETMENİN VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER ÖLÇÜTÜNÜN BİR ARADA BULUNMASI GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10224 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15.06.2021
   l FAZLA ÇALIŞMA l FAZLA ÇALIŞMANIN BELGELERE DAYALI OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ DURUMLARDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • DAVA DEVAM EDERKEN DAVALININ HİSSE DEVRİ VEYA İŞYERİ DEVRİNE GİTMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ DEVRİ ANLAMINA GELMEDİĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10234 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 15.06.2021
   l DAVA DEVAM EDERKEN DAVALININ HİSSE DEVRİ VEYA İŞYERİ DEVRİNE GİTMESİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ DEVRİ ANLAMINA GELMEDİĞİ l HİSSE DEVRİ NEDENİYLE DAVADA TARAF DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • ŞÜPHE FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2455 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10239 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 15.06.2021
   l ŞÜPHE FESHİ l İŞÇİ ALEYHİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMA AÇILMASININ ŞÜPHE FESHİ İÇİN YETERLİ OLDUĞU l GEÇERLİ FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4578 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10266 4857 S. İşK/1,8
   Tarihi: 15.06.2021
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI l BAĞIMLILIK l NOTERLİK GÖREVİNİ VEKALETEN YÜRÜTEN KİŞİNİN VEKALET AKDİNE TABİ OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURUNUN BULUNMADIĞI

  • İŞÇİNİN DEVAMSIZLIK YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN GÜNLERDE ŞEFİNDEN İZİN ALDIĞINI BELİRTMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10330 4857 S. İşK/25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16.06.2021
   l İŞÇİNİN DEVAMSIZLIK YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN GÜNLERDE ŞEFİNDEN İZİN ALDIĞINI BELİRTMESİ l İŞÇİNİN BEYANI İLE BAĞLI OLDUĞU l TANIKLARIN DAVACININ İLERİ SÜRDÜĞÜ GEREKÇELERİN DIŞINDA NEDENLER İLERİ SÜRMESİ l HAKLI FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İLE KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10348 4857 S. İşK/32,59
   Tarihi: 16.06.2021
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İLE KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ l KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİYLE FESİHTEN İTİ-BAREN BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI l YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN ÜCRETİ BRÜTLEŞTİRİLİRKEN TABİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİNE GÖRE BRÜTLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMA-SININ GEREKTİĞİ

  • SENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDA VEKALET İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/4384 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10450 6356 S. STK/17 - 4688 S. KSTK/18
   Tarihi: 17.06.2021
   l SENDİKA İLE SENDİKA YÖNETİCİSİ ARASINDA VEKALET İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU l PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN İDARE HUKUKUNDA YER ALAN STATÜLER GİBİ OLMADIĞI l SENDİKA YÖNETİM KURULU OBJEKTİF NİTELİKTE BİR UYGULAMA İLE PROFESYO-NEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİ AMATÖR SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNE DÖNÜŞTÜRE-BİLECEĞİ

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6085 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10471 6098 S. TBK/179, 182
   Tarihi: 17.06.2021
   l CEZAİ ŞART l TEK TARAFLI BELİRLENEN CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZ OLDUĞU l CEZAİ ŞARTTA ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE İNDİRİM YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN İŞVERENE YANILTICI BİLGİ VERMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6394 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10519 4857 S. İşK/25 -1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21.06.2021
   l İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN İŞVERENE YANILTICI BİLGİ VERMESİ l DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET l İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI

  • HER YIL 6 AYDAN AZ ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN GEÇİCİ İŞÇİLER

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5685 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10520 6356 S. STK/39
   Tarihi: 21.06.2021
   l HER YIL 6 AYDAN AZ ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN GEÇİCİ İŞÇİLER l GEÇİCİ İŞÇİLERİN YILIN 6 AYI BELEDİYEDE 6 AYI BELEDİYENİN ALT İŞVERENİ YANINDA ÇALIŞTIRILMASININ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ l YILIN 6 AYI BELEDİYEDE 6 AYI BELEDİ-YENİN ALT İŞVERENİNDE ÇALIŞAN GEÇİCİ İŞÇİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞIRKEN BELEDİYEDE YÜRÜRLÜKTE OLAN TİS HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

  • TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER AÇISINDAN HAKLI FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10549 6098 S. TBK/435, 438
   Tarihi: 22.06.2021
   l TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER AÇISINDAN HAKLI FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEREKTİĞİ l TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATI DÜZENLENMEMİŞ OLDUĞU İÇİN BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI l HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ KIYAS YOLUYLA UYGULANAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA İŞYERİ KAYITLARINA DAYANILDIĞINDAN İŞYERİNDE KEŞİF YAPILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6547 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10679 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 23.06.2021
   l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI KONUSUNDA İŞYERİ KAYITLARINA DAYANILDIĞINDAN İŞYERİNDE KEŞİF YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURMASININ GEREKTİĞİ TEBLİ-GATIN POSTADA GEÇİLMESİNDEN İŞÇİNİN SORUMLU OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5917 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10686 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 23.06.2021
   l İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURMASININ GEREKTİĞİ TEBLİ-GATIN POSTADA GEÇİLMESİNDEN İŞÇİNİN SORUMLU OLMAYACAĞI l İŞVERENİN BİR AY İÇERİSİNDE İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAK ZORUNDA OLDUĞU İŞE DAVET YAZISININ POSTADA GECİKMESİNDEN İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI l İŞVERENE BİR AYLIK SÜRENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAK İÇİN TANINDIĞI TEBLİGAT İÇİN TANINMADIĞI l İŞVERENİN BİR AYLIK SÜREDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPARAK İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ l BİR AYLIK SÜRENİN BİTİMİNE BİRKAÇ GÜN KALA İŞE DAVET İÇİN YAZI GÖNDERİL-MESİNİN İŞE BAŞLATMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLUNMADIĞINI GÖSTERDİĞİ

  • MUVAZAA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6396 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10706 4857 S. İşK/2 - 6356 S. STK/39
   Tarihi: 23.06.2021
   l MUVAZAA l MUVAZAALI OLARAK ALT İŞVEREN İŞÇİSİ GÖSTERİLDİĞİ İÇİN TİS YARARLANMASI ENGELLENMİŞ OLSA DA ASIL İŞYERİNDE TİS TARAFI SENDİKAYA ÜYE OLMADAN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEDEN TİS YARALANMANIN OLANAKLI OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN İŞ SAATLERİ İÇİNDE İŞVERENİN ADINI KULLANARAK KENDİ ADINA TİCARET YAPMASININ SADAKAT BORCUNA AYKIRI OLDUĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6664 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10925 4857 S. İşK/25, 41- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 28.06.2021
   l  İŞÇİNİN İŞ SAATLERİ İÇİNDE İŞVERENİN ADINI KULLANARAK KENDİ ADINA TİCARET YAPMASININ SADAKAT BORCUNA AYKIRI OLDUĞU l  HAKLI NEDENLE İŞVEREN FESHİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ l İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUKLARI YAPILIP BANKA HESABINA ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDEDİLMESİ DURUMUNDAN BU HATANIN TÜRK BORÇLAR KANUNU 158 MADDE KAPSAMINDA DÜZELTİLEBİLİR YANLIŞLIK OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/10945 6100 S. HMK/114 6098 S. TBK/158
   Tarihi: 28.06.2021
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDEDİLMESİ DURUMUNDAN BU HATANIN TÜRK BORÇLAR KANUNU 158 MADDE KAPSAMINDA DÜZELTİLEBİLİR YANLIŞLIK OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l BELİRSİZ ALACAK DAVASINI USULDEN REDDİNDE 60 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE DAVANIN YENİDEN AÇILMASI HALİNDE İLK DAVA TARİHİNE GÖRE ZAMANAŞIMININ BELİRLENECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILMASI HALİNDE ALACAĞIN TAMAMI DAVA EDİLDİĞİNDEN EK DAVA AÇILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/5273 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11010 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 29.06.2021
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILMASI HALİNDE ALACAĞIN TAMAMI DAVA EDİLDİĞİNDEN EK DAVA AÇILAMAYACAĞI l ALACAK BELİRLENDİĞİNDE GEÇİCİ TALEP SONUCUNU KESİN TALEP SONUCUNA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLEN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVALARINDA KUVVETLİ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/6757 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/11140 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 30.06.2021
   l FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLEN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVALARINDA KUVVETLİ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU l İŞE İADE DAVASINDA VERİLEN KARARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASINDA UNSUR ETKİSİNİN BULUNDUĞU

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4724 6098 S. TBK. /59
   Tarihi: 06.04.2021
   l İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK l BİRLİKTE İSTİHDAM l İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILMA l ORGANİK BAĞ l ORGANİK BAĞIN BULUNMASI DURU-MUNDA BİRLİKTE SORUMLULUĞUN SÖZ KONUSU OLACAĞI

  • MESLEK HASTALIĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7011 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4792 5510 S. SGK. /14
   Tarihi: 06.04.2021
   l MESLEK HASTALIĞI l İLLİYET BAĞI l KAÇINILMAZLIK

  • ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4924 5510 S. SGK. /53,54
   Tarihi: 08.04.2021
   ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILMASININ GEREKTİĞİ l ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARIN TAMAMINI TAŞIYAN SİGORTA-LININ HAK SAHİBİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARININ KENDİ İÇERİSİNDE AYRIŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ l  ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA SİGORTA-LIYA İLİŞKİN KOŞULLARIN SİGORTALININ ÖLÜMÜ TARİHİNDEKİ MEVZUATA GÖRE HAK SAHİBİNE İLİŞKİN KOŞULLARIN İSE HAK SAHİBİ SIFATININ KAZANILDIĞI TARİHTEKİ MEVZUATA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4864 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5424 2829 S. HBHK. /4
   Tarihi: 15/04/2021
   l HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ l HİÇBİR KURUMDAKİ HİZMETLERİN TEK BAŞINA AYLIK BAĞLANMASINA YETMEDİĞİ DURUMLARIN SAKINCALARINI GİDERME AMACIYLA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ KURUMUNUN GETİRİLDİĞİ l BAZI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN TOPLAMININ TEK BAŞINA AYLIK BAĞLANMASINA YETERLİ OLDUĞU DURUMLARDA DİĞER KURUMLARDA GEÇEN SÜRELERİN SİGORTALI İSTEMEDİKÇE BİRLEŞTİRİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞI l HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADAN 506 SAYILI YASAYA TABİ HİZMETLERİN TEK BAŞINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINA YETTİĞİ DURUMLARDA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİNE ZORLANA-MAYACAĞI

  • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2870 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5681 5510 S. SGK. /86
   Tarihi: 21.04.2021
   l HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE l İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU VEYA ÇALIŞMALARIN SİGORTA MÜFETTİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLMİŞ OLDUĞU DURUMLARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ l SİGORTALININ ASKERE GİTMEDEN ÖNCEKİ İŞYERİNE ASKERLİK SONRASI GİRMESİ DURUMUNDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN OLUŞMAYACAĞI l ÇALIŞMALARIN KURUMA KISMEN BİLDİRİLDİĞİ DURUMLARDA EKSİK BİLDİRİM NEDENİYLE AÇILAN DAVADA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DİKKATE ALINMAYACAĞI l ÇALIŞMANIN KESİNTİSİZ BLOK OLARAK SÜRDÜĞÜ DURUMLARDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ l MEVSİMLİK ÇALIŞMADA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICININ MEVSİMLİK ÇALIŞMANIN SONA ERDİĞİ YILIN SONU ESAS ALINARAK BELİRLENECEĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2432 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5856 5510 S. SGK. /14, 21
   Tarihi: 26.4.2021
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT l GERÇEK ZARAR l GERÇEK ZARARIN TESPİTİNDE SİGORTALI VEYA HAK SAHİBİN KALAN ÖMRÜNÜN TESPİTİNDE TRH 2010 TABLOSUNUN ESAS ALINACAĞI

  • SİGORTALININ YANILTILMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4596 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6226 5510 S. SGK. /76
   Tarihi: 29.04.2021
   l SİGORTALININ YANILTILMASI l İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ DURDURULMASI

  • HEM ANA/BABADAN HEM EŞTEN KIZ ÇOCUĞUNA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8496 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6623 506 S. SGK. /68
   Tarihi: 20.05.2021
   ÖLÜM AYLIĞI l HEM ANA/BABADAN HEM EŞTEN KIZ ÇOCUĞUNA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMAYACAĞI l KIZ ÇOCUĞUNA ANA/BABA VEYA EŞTEN HANGİSİ FAZLA İSE FAZLA OLANIN ÖLÜM AYLIĞI OLARAK BAĞLANACAĞI

  • FİİLİ HİZMET SÜRESİ (İTİBARI HİZMET SÜRESİ)

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6651 5510 S. SGK. /40
   Tarihi: 20.5.2021
   l FİİLİ HİZMET SÜRESİ (İTİBARI HİZMET SÜRESİ) l FİLLİ HİZMET SÜRESİNE ESAS SÜRENİN HESABINDA FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLERİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1184 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6935 5510 S. SGK. /86
   Tarihi: 24.05.2021
   l HİZMET TESPİTİ l BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN UNSURLARI l ATİPİK HİZMET İLİŞKİSİNDE BAĞIMLILIĞIN TESPİTİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ