• ASIL İŞ YARDIMCI İŞ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/(7)9-1247 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/54 4857 S. İşK/2,18
   Tarihi: 09.02.2021
   ASIL İŞ YARDIMCI İŞ DEPOLAMA İŞİNİN ASIL İŞ OLDUĞU ASIL İŞİN UZMANLIK GEREKTİRMEYEN BÖLÜMÜN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEMEYECEĞİ MUVAZAA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞINDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA MUVAZAALI OLARAK ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN EMSALİ ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALDIĞI ÜCRETİ ALACAĞI

  • USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/10(21)-94 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/111 4857 S. İşK/77
   Tarihi: 18.02.2021
   USULÜ KAZANILMIŞ HAK DAVACI VEKİLİNİN KUSUR RAPORU ALIN-MASI TALEBİNİN OLMAMASI İLK RAPORDAKİ KUSUR ORANLARI YÖNÜNDEN DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞACAĞI

  • HASILATA BAĞLI GÜNLÜK YEVMİYE İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ ESAS ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2018/9-389 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/191 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 2.03.2021
   HASILATA BAĞLI GÜNLÜK YEVMİYE İLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 ZAMLI KISMININ ESAS ALINACAĞI

  • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN-LARIN İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞTIKLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1953 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6122 4857 S. İşK/8 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11/03/2021
   VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN-LARIN İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞTIKLARI ADLİ YARGININ VE DOLAYISIYLA İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2972 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 021/7793 6356 S. STK/3,5
   Tarihi: 08/04/2021
   İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU İŞKOLU TESPİTİNDE PRİM OLARAK İŞYERİNİN ESAS ALINMASININ GEREKTİĞİ İŞYERİNE BAĞLI YERLER EKLENTİLERİN İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞ KOLUNDAN SAYILACAĞI İŞYERİNİN TESPİTİNDE AMAÇTA BİRLİK AYNI TEKNİK AMACA BAĞLI OLARAK ÜRETİMDE BULUNMA, NİTELİK YÖNÜNDEN BAĞLILIK İLE “YÖNETİMDE BİRLİK”, AYNI YÖNETİM ALTINDA ÖRGÜTLENMİŞ OLMA KOŞULLARININ ARANACAĞI

  • İLK KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİYLE DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 021/1676 6098 S. TBK/52
   Tarihi: 6/02/2021
   İLK KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİYLE DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK İŞ KAZASI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEME-LERİN HESAPLANAN MADDİ TAZMİNATA GÖRE AÇIK ORANTISIZ OLMASI HALİNDE ÖDEMELERİN KISMİ İFA OLARAK KABUL EDİLİP MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI İÇİN ARABULUCULUĞA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/2740 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6513 6100 S. HMK/106
   Tarihi: 18/03/2021
   MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI İÇİN ARABULUCULUĞA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI OLMADIĞI İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ UYUŞMAZ-LIKLARDAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT DAVASININ ARABULUCU YOLUNA GİDİLMEDEN DE AÇILABİLECEĞİ İŞÇİDEN ALINAN SENET NEDENİYLE İŞÇİ-NİN BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ İÇİN AÇILAN DAVANIN ARABULUCULUĞA BAŞVURULMADIĞI GEREKÇESİYLE RET EDİLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1781 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/6018 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 18/03/2021
   FAZLA ÇALIŞMA İŞÇİNİN UYKU İHTİYACINI DİNLENME SÜRESİ İÇERİSİNDE GİDEREMEDİĞİ DURUMLARDA 24 SAAT ESASLI ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİNİN 4 SAAT OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9069 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5948 6356 S. STK/41
   Tarihi: 11/03/2021
    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ  YETKİ BAŞVURUSUNDAN SONRA YAPILAN İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR SONRAKİ DÖNEM İÇİN SONUÇ DOĞURACAĞI

  • SENDİKA AİDAT ALACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8731 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5946 6356 S. STK/18 6098 S. TBK/117
   Tarihi: 11/03/2021
   SENDİKA AİDAT ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENİL-DİĞİNDE KISMİ ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENMESE DE DAVA DİLEKÇESİNDE İSTEMİN KISMİ ISLAHI DA KAPSADIĞI SENDİKA AİDAT ALACAĞINDA FAİZ BAŞLANGICI TEMERRÜT

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2597 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5846 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 09/03/2021
   KIDEM TAZMİNATINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRET İŞ SÖZLEŞMESİNDE 270 SAATTE KADAR ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞU-NUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI GEREK-ÇESİYLE 270 SAATİN AYA İSABET EDEN 22,5 SAATLİK KISMININ DÜŞÜLEREK TEMEL ÜCRETTİN HESAPLANAMAYACAĞI 270 SAAT KOŞULUNUN ARIZİ OLARAK YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALAR GİBİ DEĞER-LENDİRİLEMEYECEĞİ

  • YARGITAY’IN DEĞİŞEN İLKE KARARI NEDENİYLE REDDEDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYE-CEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5808 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 09/03/2021
   YARGITAY’IN DEĞİŞEN İLKE KARARI NEDENİYLE REDDEDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEYE-CEĞİ

  • İŞÇİYE HAKSIZ YERE OLUMSUZ SİCİL NOTU VERİLMESİNİN MANEVİ TAZMİ-NATI GEREKTİRECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1317 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5702 4857 S. İşK/26
   Tarihi: 08/03/2021
   İŞÇİYE HAKSIZ YERE OLUMSUZ SİCİL NOTU VERİLMESİNİN MANEVİ TAZMİ-NATI GEREKTİRECEĞİ

  • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA AYNI İŞKOLUNDA İŞKOLU BARAJINI AŞAN SENDİKALARA RESEN DAVANIN İHBAR EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1329 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5556 6356 S. STK/41,43
   Tarihi: 04/03/2021
   OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA AYNI İŞKOLUNDA İŞKOLU BARAJINI AŞAN SENDİKALARA RESEN DAVANIN İHBAR EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ  FERİ MÜDAHİL FERİ MÜDAHİLİN TEK BAŞINA KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ BULUNMADIĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZ-LIKTA EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ HALLERDE TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8870 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5550 6356 S. STK/33
   Tarihi: 04/03/2021
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZ-LIKTA EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ HALLERDE TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİNİN UYGULAN-MADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ YÖNÜNDEN HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/854 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5458 6098 S. TBK/182
   Tarihi: 03/03/2021
   CEZAİ ŞART CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULU SÖZLEŞMENİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİNE BAĞLI CEZAİ ŞARTTIN ANCAK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İŞVERENİN SONRADAN SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMESİNİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANIL-MASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • EŞİT İŞLEM BORCU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4588 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5455 4857 S. İşK/5, 32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/03/2021
   EŞİT İŞLEM BORCU İŞVERENİN MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNE DÜŞÜK ÜCRET ÖDEMESİ NEDENİYLE EŞİT DAVRANMA TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE İKİ FARKLI GÖREVDE HER BİR GÖREV İÇİN AYRI AYRI KARARLAŞTIRILAN ÜCRETLE ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 021/5442 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/03/2021
   İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE İKİ FARKLI GÖREVDE HER BİR GÖREV İÇİN AYRI AYRI KARARLAŞTIRILAN ÜCRETLE ÇALIŞMASI İŞÇİLİK ALACAKLARININ İKİ ÜCRETİN TOPLAMI ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • UMARTESİ GÜNÜN AKDİ TATİL OLARAK TİS’DE BELİRLENMEDİKÇE HAFTA TATİLİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5272 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 2/03/2021
   CUMARTESİ GÜNÜN AKDİ TATİL OLARAK TİS’DE BELİRLENMEDİKÇE HAFTA TATİLİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE RET EDİLEN TUTARLAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5250 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01/03/2021
   ÜCRET KAYITLARDA GERÇEK ÜCRETİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI )ÇİFT BORDRO) GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA DAVAYA BAKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA DENİLMEDİĞİ İÇİN GÖREVSİZLİK KARARI VEREMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1552 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5232 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 01/03/2021
   İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA DAVAYA BAKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA DENİLMEDİĞİ İÇİN GÖREVSİZLİK KARARI VEREMEYECEĞİ ESNAF VE SANATKAR SAYILMANIN KOŞULLARI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ 270 SAAT FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN HÜKMÜN SÖZLEŞMENİN TARİHSİZ OLMASI NEDENİYLE GEÇERSİZ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1390 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5207 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01/03/2021
   İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ 270 SAAT FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN HÜKMÜN SÖZLEŞMENİN TARİHSİZ OLMASI NEDENİYLE GEÇERSİZ OLDUĞU

  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİN İŞE DAVET EDİLİP ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/142 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5153 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25/02/2021
   İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİN İŞE DAVET EDİLİP ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI İŞE İADE VE İŞE BAŞLATMAMA TALEPLERİNİN KONUSUZ KALACAĞI İŞÇİ AÇIKÇA FERAGAT ETMEMİŞSE EN ÇOK DÖRT AYLIK ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • ŞUA İZNİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5049 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5141 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 25/02/2021
   ŞUA İZNİ ŞUA İZNİN ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞ-MEYECEĞİ ŞUA İZNİN ZAMAN AŞIMININ FESİHTEN SONRA BAŞLAYACAĞ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1499 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5105 4857 S. İşK/22 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25/02/2021
   İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İŞVERENİN TEK TARAFLI İŞLEMİ İLE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKININ OBJEKTİF OLARAK KULLANILMASININ GEREKTİĞİ GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKININ SIRF İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN KULLANILMAYACAĞI

  • EMEKLİLİK SONRASI KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1580 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/5099 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25/02/2021
   EMEKLİLİK SONRASI KESİNTİSİZ ÇALIŞMA EMEKLİLİK ÖNCESİ DÖNEMİN KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ EMEKLİLİK ÖNCESİ SÜRENİN İHBAR ÖNEL SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • AKTİF ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE OLMAYANLARIN SENDİKA KURUCU OLAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4943 6356 S. STK/7
   Tarihi: 25/02/2021
   AKTİF ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE OLMAYANLARIN SENDİKA KURUCU OLAMAYACAĞI EMEKLİLER SENDİKASI KURULAMA-YACAĞI

  • İŞKOLU BARAJININ TÜRKİYE’NİN TARAFI OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/614 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4941 6356 S. STK/5
   Tarihi: 25/02/2021
   İŞKOLU BARAJININ TÜRKİYE’NİN TARAFI OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI OLMADIĞI YETKİ TESPİTİNDE EN SON KESİNLEŞEN İŞKOLU BARAJININ DİKKATE ALINACAĞI İŞKOLU BARAJINA YAPILAN İTİRAZIN BEKLETİCİ MESELE OLDUĞU

  • TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİNİN ISLAH OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/1056 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4718 4857 S. İşK/41 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 23/02/2021
    TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİNİN ISLAH OLMADIĞI  TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİNİN İKİNCİ ISLAH OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • GEÇERSİZ FESİH ÖNCESİ SENDİKAYA ÜYE OLAN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEN İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLDİĞİNDE SON ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN TİS GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4622 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4324 4857 S. İşK/21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 18/02/2021
    GEÇERSİZ FESİH ÖNCESİ SENDİKAYA ÜYE OLAN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEN İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLDİĞİNDE SON ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN TİS GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA AÇIKÇA NET OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/28817 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4201 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 17/02/2021
   İŞÇİLİK ALACAKLARINA AÇIKÇA NET OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ AÇIKÇA NET ALACAK İSTENMEMİŞSE TALEBİN BRÜT OLDUĞU KABUL EDİLMELİDİR

  • AHDE VEFA İLKESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6849 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4195 4857 S. İşK/22,32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 17/02/2021
    AHDE VEFA İLKESİ ÜCRETİN TEK TARAFLI İŞVEREN İŞLEMİYLE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ İŞÇİNİN OLURU OLMAKSIZIN ÜCRETİ DÜŞÜRÜLDÜĞÜNDE FARK ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ İŞÇİNİN BORDROYA İMZALAMIŞ OLMASININ ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNE ONAY ANLAMINA GELMEDİĞİ  TARAFLARIN ANLAŞARAK ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMAK ÜZERE ÜCRETİ DÜŞÜRÜ-LEBİLECEKLERİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8783 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4012 4857 S. İşK/8
   Tarihi: 2021/4012
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI EKONOMİK RİSKİ ÜZERİNE ALARAK ÇALIŞMA ÇALIŞANIN ÜZERİNDE EMİR VE TALİMAT ALINAN KİMSENİN OLMAMASI ARADAKİ İLİŞKİNİN İŞ ORTAKLIĞI NİTELİĞİNDE OLDUĞU GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİN YAPAN İŞVERENİN DAHA SONRA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARININ OLMADI-ĞINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4863 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3915 4857 S. İşK/11 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/02/2021
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİN YAPAN İŞVERENİN DAHA SONRA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARININ OLMADI-ĞINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI BULUNMASA DA İŞVERENİN SONRADAN BU DURUMA DAYANMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİN-DE OLDUĞU İŞÇİNİN BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEYE-BİLECEĞİ

  • İHBAR ÖNEL SÜRESİ VERİLEREK GERÇEK-LEŞTİRİLEN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE İLK FESİHTE VERİLEN İHBAR ÖNELLERİNİN GEÇERLİ OLACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8192 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3909 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/02/2021
   İHBAR ÖNEL SÜRESİ VERİLEREK GERÇEK-LEŞTİRİLEN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE İLK FESİHTE VERİLEN İHBAR ÖNELLERİNİN GEÇERLİ OLACAĞI İŞÇİYE GEÇERSİZ FESİH SONRASI İKİNCİ KEZ İHBAR ÖNELİ VERİLMEYECEĞİ

  • SENDİKA ÜYESİ İŞÇİNİN İŞYERİNİN İŞÇİDEN HABERSİZ DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2312 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3589 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 04/02/2021
   SENDİKA ÜYESİ İŞÇİNİN İŞYERİNİN İŞÇİDEN HABERSİZ DEĞİŞTİRİLMESİ MUVAZAA İŞÇİNİN MUVAZAALI İŞLEM ÖNCESİ SENDİKA ÜYELİĞİ GEÇERLİ OLDUĞUNDAN MUVAZAANIN TESPİTİYLE BİRLİKTE TİS YARARLANACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3586 4857 S. İşK/21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04/02/2021
    BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI  İŞÇİNİN DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA DOĞUM YAPMIŞ OLMASI NEDENİYLE DOĞUM İZNİNE HAK KAZANAMAYACAĞI  İŞÇİNİN EN SON ALDIĞI DOLAR BAZINDAKİ ÜCRETİN FESİH VE FESHİ TAKİP EDEN HER AY İÇİN DÖVİZ KURUNA GÖRE HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2163 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3581 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 04/02/2021
   ARA DİNLENMESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 11 SAAT OLDUĞUNDA EN AZ 1 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞTIĞI DURUMLARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1,5 SAAT OLACAĞI

  • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ TARAFLAR VE HAKİMİN ANLAYACAĞI KAVRAMLAR KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5007 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3446 4857 S. İşK/32 6100 S. HMK/371
   Tarihi: 04/02/2021
   BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ TARAFLAR VE HAKİMİN ANLAYACAĞI KAVRAMLAR KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HESAPLAMA DETAYLARININ AÇIKÇA VE TEK TEK AÇIKLANMIŞ OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU

  • BAĞIMLILIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3388 5953 S.B İşK/2
   Tarihi: 03/02/2021
    BAĞIMLILIK  ESER (TELİF) SÖZLEŞMESİ  BAĞIMLILIK UNSURUNUN BULUNMAMASI

  • ÇALIŞMANIN SİGORTAYA HİÇ BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2364 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3242 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/02/2021
   ÇALIŞMANIN SİGORTAYA HİÇ BİLDİRİL-MEMİŞ OLMASI İŞÇİLİK ALACAKLARI YÖNÜNDEN İŞÇİNİN HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇMAYA ZORLAN-MADAN DAVANIN ALACAK YÖNÜNDEN ÇÖZÜLMESİ YOLUNA GİDİLECEĞİ

  • İŞ MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARINA DAVA YOLUYLA 30 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3705 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2944 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 1/02/2021
    İŞ MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARINA DAVA YOLUYLA 30 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ  İŞÇİNİN HAKLARININ SOMUT OLARAK BELİRLENDİĞİ MÜFETTİŞ RAPORLARINA İTİRAZDA DAVANIN BAKANLIK YANINDA İŞÇİYE DE YÖNELTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİ SONRASI İŞE BAŞVURMADA İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİNDE SAMİMİ OLMALARININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8265 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2936 4857 S. İşK/21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01/02/2021
   İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİ SONRASI İŞE BAŞVURMADA İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİNDE SAMİMİ OLMALARININ GEREKTİĞİ İŞVERENİN İŞE DAVETTE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUN DEMESİNİN İŞE DAVETİN CİDDİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYECEĞİ İŞÇİNİN İŞVERENİN İLE DAVET YAZSINDAKİ İNSAN KAYNAKLARINA BAŞVURUN İSTEMİNİ SAMİMİ BULMAYARAK İŞE GİTMEMESİNİN İŞE BAŞVURUDA SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERDİĞİ

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2861 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01/02/2021
   BORDRO HİLESİ FAZLA ÇALIŞMANIN TANIKLA İSPATI AYNI İŞVERENE DAVA AÇAN TANIK ANLATIMLARINA İHTİYATLA YAKLAŞMAK GEREKTİĞİ SADECE İŞVERENE DAVA AÇAN TANIK ANLATIMLARIYLA KARAR VERİLEMEYECEĞİ TANIĞIN BEYANLARININ ANCAK ÇALIŞ-TIĞI DÖNEMLE SINIRLI DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ONAYI İLE FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL EDİLMESİNİN KARARLAŞTIRILMASININ FARKLI ŞEYLER OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/4615 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2670 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 28/01/2021
   FAZLA ÇALIŞMA ONAYI İLE FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL EDİLMESİNİN KARARLAŞTIRILMASININ FARKLI ŞEYLER OLDUĞU

  • GERÇEK ÜCRETİN TUTARININ İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7050 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2476 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 27/01/2021
   GERÇEK ÜCRETİN TUTARININ İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLDUĞU EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • FESİH BİLDİRİMİN YAZILI YAPILMASININ İSPAT KOŞULU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/1981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2355 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 26/01/2021
   FESİH BİLDİRİMİN YAZILI YAPILMASININ İSPAT KOŞULU OLDUĞU EYLEMLİ FESİH KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLME-SİNİN GEREKTİĞİ

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2326 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2353 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 26/01/2021
   BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ FESHİ TAKİP EDEN 4 AYIDA İŞÇİ ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ HESAP YAPILMASININ GEREKTİĞİ BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ZAMLARDAN İŞÇİNİN YARARLANACAĞI

  • HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4757 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1975 6100 S. HMK/27
   Tarihi: 25/01/2021
   HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VEKÂLETNAME SUNULDUKTAN SONRA TEBLİĞİN VEKİLE YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU ASİL DURUŞMADA BULUNSA DAHİ TEBLİĞİN VEKİLE YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • ISLAH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1761 6100 S. HMK/177
   Tarihi: 20/01/2021
   ISLAH TAHKİKAT SONA ERENE KADAR ISLAH YAPILABİLECEĞİ ISLAH YAPILMADAN KESİN SÜRE VERİLE-MEYECEĞİ ISLAH İÇİN HMK ÖNGÖRÜLEN BİR HAFTALIK SÜRENİN YAPILMIŞ ISLAH SONRA-SI GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILABİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞ OLDUĞU

  • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞANLARIN 5580 SAYILI ÖÖKK KANUNA GÖRE EN AZ BİR YILLIK SÖZLEŞME YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3617 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1754 4857 S. İşK/11, 17 5580 S. ÖÖKK/9 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 20/01/2021
   USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞANLARIN 5580 SAYILI ÖÖKK KANUNA GÖRE EN AZ BİR YILLIK SÖZLEŞME YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI USTA ÖĞRETİCİLERLE BİR YILLIK SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞUNUN KANUNDAN DOĞAN VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN OBJEKTİF NEDEN NİTELİĞİNDE OLDUĞU USTA ÖĞRETİCİLERİN YENİLENEN BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELERİNDE DE KANUNDAN DOĞAN ZORUNLULUĞUN ESASLI NEDEN OLARAK KABUL EDİLECEĞİ USTA ÖĞRETİCİLERİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMIŞ OLMALARI NEDENİYLE İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANAMAYACAKLARI HAKLI NEDEN OLMADAN İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVERENCE SONA ERDİRİLEN USTA ÖĞRETİNİN KIDEM TAZMİNATI İSTEYEBİLECEĞİ ANCAK İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1656 4857 S. İşK/17, 41, 59 6100 S. HMK/107,109
   Tarihi: 20/01/2021
   BELİRSİZ ALACAK DAVASI BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASININ KOŞULLARININ OLUP OLMADIĞININ HER BİR TALEP İÇİN AYRI AYRI İNCELENMESİNİN GEREKTİĞİ HAKİME ALACAK MİKTARINI BELİRLEMEDE TAKTİR YETKİSİ TANINAN HALLERDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILABİLECEĞİ TANIKLA KANITLANAN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI KONUSUNDA HAKİME TAKTİR YETKİSİ VERİLMİŞ OLDUĞUNDAN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILABİLECEĞİ KIDEM İHBAR TAZMİNATI YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ BELİRSİZ DAVA İLE TALEP EDİLEMEYECEĞİ KOŞULLARI YOKKEN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA SÜRE VERİLMEKSİZİN DAVANIN HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDEDİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ANTİ ÜCRET ARTI PRİM USULÜ İLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/443 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1543 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 19/01/2021
   GARANTİ ÜCRET ARTI PRİM USULÜ İLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN HESABI ÜCRETİN GARANTİ ÜCRET KISMININ FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA 1,5 ÇARPANIYLA PRİM KISMININ İSE 0,5 ÇARPANIYLA HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA FESİH TARİHİN-DEN İTİBAREN FAİZ UYGULANACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4492 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1536 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 19/01/2021
   KIDEM TAZMİNATINA FESİH TARİHİN-DEN İTİBAREN FAİZ UYGULANACAĞI İŞE İADE DAVASI SONRA İŞE BAŞLATIL-MAYAN TARİHİN FESİH TARİHİ OLDUĞU KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİ HALİNDE SON TAKSİT ÖDENENE KADAR İŞÇİNİN FAİZ HAKKINI SAKLI TUTABİLECEĞİ KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDEN-MESİNİ KABUL EDEN İŞÇİNİN İRADE SAKAT-LIĞI OLMADIKÇA VEYA İHTİRAZI KAYIT KOYMAMIŞSA FAİZ İSTEYEMEYECEĞİ KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESAPLAN-MA YÖNTEMİ

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMADIĞI İŞYERİNDE ÇALIŞMA OLMADIĞI ANCAK İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİ DÖNEMLERİN YILLIK İZİN OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4351 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1521 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 19/01/2021
   İŞÇİNİN ÇALIŞMADIĞI İŞYERİNDE ÇALIŞMA OLMADIĞI ANCAK İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİ DÖNEMLERİN YILLIK İZİN OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI DURUM-LARDA İŞÇİNİN YILDA 270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3948 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1344 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 18/01/2021
   FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI DURUM-LARDA İŞÇİNİN YILDA 270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ 270 SAATLİK KISMIN KISTELYEVM ESASINA GÖRE HESAPLANACAĞI

  • MUACELLİYET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1050 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 14/01/2021
   MUACELLİYET TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ İŞVERENİN YAPACAĞI KISMİ ÖDEMENİN ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARA MAHSUP EDİLECEĞİ BU KONUDA İŞÇİNİN BEYANIN ARANMAYACAĞA KISMİ ÖDEMELERDE MAHSUP İŞLEMİNİN İLK MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK YAPILACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/595 4857 S. İşK/6 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13/01/2021
   İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU İŞYERİ DEVRİNDE DE KIDEM TAZMİNATININ SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİNE KADAR DOĞMUŞ KISIMDAN SORUMLU OLDUĞU YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRETİ ÜZERİNDEN YATIRILMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/33964 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/507 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12/01/2021
   İŞÇİNİN SGK PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRETİ ÜZERİNDEN YATIRILMAMIŞ OLMASI İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HAKLI NEDENLE FESİHTE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEĞİ İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • YENİ İŞ ARAMA İZNİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4142 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/433 4857 S. İşK/17, 27 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12/01/2021
   YENİ İŞ ARAMA İZNİ TATİL GÜNLERİ İÇİN İŞ ARAMA İZNİ HESAPLANMAYACAĞI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA DA ORANLAMA YAPILARAK YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZ-LEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4724 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/297 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12/01/2021
   EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZ-LEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ EMEKLİLİK İÇİN KURUMA YAPTIĞI BAŞVU-RUYU İŞVERENE BİLDİRDİĞİNİN KANITLAN-MAMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA FAİZİN DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ

  • ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLE TABİ PERSONELİN ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/1372 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/293 4046 S. ÖK/25 406 S. TTK/29
   Tarihi: 2/01/2021
   ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLE TABİ PERSONELİN ÜCRETİ TELGRAF VE TELEFON KANUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN 406 SAYILI KANUNDA ÖZEL DÜZENLEME BULUNMASI

  • DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMEYEN BİR ALACAĞIN KISMİ ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/17980 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/185 4857 S. İşK/59 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11/01/2021
   DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMEYEN BİR ALACAĞIN KISMİ ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENEBİLECEĞİ DAVANIN KARAR AŞAMASINDA KÖTÜ NİYETLİ OLARAK SIRF KARŞI TARAFI RAHATSIZ ETMEK İÇİN YAPILAN ISLAHIN DİKKATE ALINMAYABİLECEĞİ

  • İŞ TRAFİK KAZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/11687 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/4203 6098 S. TBK/52
   Tarihi: 0/03/2021
   İŞ TRAFİK KAZASI İŞ TRAFİK KAZASINDA KUSUR TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN UNSURLAR

  • OBJEKTİFLEŞTİRİLMİŞ KUSUR

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7034 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/3758 6098 S. TBK/53
   Tarihi: 23/03/2021
   OBJEKTİFLEŞTİRİLMİŞ KUSUR KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ-NİN GİDERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KAÇINILMAZLIK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2021/97 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2885 6098 S. TBK/52
   Tarihi: 09/03/2021
   KAÇINILMAZLIK SÖZLEŞMESEL VEYA YASAL BİR YÜKÜMLÜLÜĞE AYKIRILIK VARSA KAÇINILMAZLIĞIN OLAMAYACAĞI İŞYERİNDE GEÇİRİLEN KALP KRİZİNDE İŞVERENİN KRİZ ÖNCESİ İŞE GİRİŞ MUAYENESİ GİBİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN SAPTANMASININ GEREKLİ OLDUĞU

  • HİZMET AKDİNİN (İŞ SÖZLEŞMESİNİN) AYIR EDİCİ UNSURLARI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7087 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2010 5510 S. SSGSKK/12
   Tarihi: 23/02/2021
    HİZMET AKDİNİN (İŞ SÖZLEŞMESİNİN) AYIR EDİCİ UNSURLARI İSTİSNA AKDİ TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HİZMET AKDİNE Mİ ESER SÖZLEŞMESİNE Mİ DAYANDIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREK-TİĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9717 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2003 6098 S. TBK/52,53
   Tarihi: 23/02/2021
   İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT MADDİ TAZMİNAT HESABINA ESAS BAKİYE ÖMÜR BELİRLEMESİNDE PMF 1931 TABLOSU YERİNE TRH 2010 TABLOSUNUN UYGULANMASININ GEREKTİĞİ

  • MESLEK HASTALIĞINDA KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜNÜN UYGULAMA YERİ VE ETKİSİNİN OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1765 5510 S. SSGSKK/13
   Tarihi: 17/02/2021
   MESLEK HASTALIĞINDA KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜNÜN UYGULAMA YERİ VE ETKİSİNİN OLMAYACAĞI

  • İLK KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİYLE DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1676 6098 S. TBK/52
   Tarihi: 16/02/2021
   İLK KARARIN DAVACI TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİYLE DAVALI YARARINA USULÜ KAZANILMIŞ HAK İŞ KAZASI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEME-LERİN HESAPLANAN MADDİ TAZMİNATA GÖRE AÇIK ORANTISIZ OLMASI HALİNDE ÖDEMELERİN KISMİ İFA OLARAK KABUL EDİLİP MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6402 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1664 6098 S. TBK/53
   Tarihi: 6/02/2021
   DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ANA VE/VEYA BABAYA ÇOCUKLARININ DESTEK OLDUĞUNUN KARİNE OLARAK KABUL EDİLECEĞİ ANA VE/VEYA BABAYA SİGORTALININ FİİLİ DESTEĞİNİN KANITLANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞYERİNDE KALP KRİZİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/413 5510 S. SSGSKK/13
   Tarihi: 9/01/2021
   İŞYERİNDE KALP KRİZİ  İŞ KAZASI İŞ KAZASINDA DOĞAN SORUMLULUĞUN TESPİTİ

  • MADDİ TAZMİNATIN HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9857 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/401 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 19/01/2021
   MADDİ TAZMİNATIN HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ KAZA SONRASI ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BİLİNEN ÜCRETE GÖRE HESAP YAPILMASININ GEREKTİĞİ İŞTEN AYRILDIĞI TARİHTEN SONRASI İÇİN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANARAK HESAPLANMASI GEREKTİĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ