• AKTİF ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE YER ALMAYAN EMEKLİLERİN SENDİKA KURMA HAKLARININ BULUNMADIĞI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2020/(22)9-189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/888 6356 S. STK/7
   Tarihi: 17.11.2020
   lAKTİF ÇALIŞMA HAYATI İÇERİSİNDE YER ALMAYAN EMEKLİLERİN SENDİKA KURMA HAKLARININ BULUNMADIĞI

  • YETKİ DAVASININ MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMAMIŞ OLMASININ SENDİKA HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C ANAYASA MAHKEMESİ
   Esas No: 2016/1332 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/1332 6356 S. STK/41
   Tarihi: 19/11/2020
   lYETKİ DAVASININ MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMAMIŞ OLMASININ SENDİKA HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞVURUCUNUN BAŞVURU FORMUNDA İLERİ SÜRDÜĞÜ GEREKÇEYLE SINIRLI İNCELEME YAPACAĞI

   ANAYASA MAHKEMESİ
   Esas No: 2017/31971 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/31971 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 16/12/2020
   l ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞVURUCU-NUN BAŞVURU FORMUNDA İLERİ SÜRDÜĞÜ GEREKÇEYLE SINIRLI İNCELEME YAPACAĞI l BAŞVURUCUNUN BİREYSEL BAŞVURU KAPSAMINDAKİ HANGİ HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYIP DELİLLENDİRMESİ GEREKTİĞİ

  • REKABET YASAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/4878 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2668 818 S. BK/349
   Tarihi: 28/01/2021
   l REKABET YASAĞI l REKABET YASAĞININ İŞÇİNİN EKONOMİK OLARAK MAHVINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMEYECEĞİ l REKABET YASAĞININ SÜRE VE COĞRAFİ BÖLGE OLARAK SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI-NIN GEREKTİĞİ l  CEZAİ ŞARTIN İNDİRİME TABİ OLDUĞU

  • İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEYEN ESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/4812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2665 4857 S. İşK/4 - 5362 S. ESK/3
   Tarihi: 28/01/2021
   lİŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEYEN ESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİ lESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİ KAPSAMINA GİREN BİR İŞYERİNDE İŞ SAHİBİ DAHİL ÇALIŞAN SAYISININ 3’Ü GEÇMESİ HALİNDE İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEKİ TAVANI AŞMAMAK KOŞULUYLA YABANCI PARA İLE HESAPLANIP ÖDENEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4697 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/2149 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25/01/2021
   l KIDEM TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEKİ TAVANI AŞMAMAK KOŞULUYLA YABANCI PARA İLE HESAPLANIP ÖDENEBİLECEĞİ

  • İBRANAME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4030 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1950 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21/01/2021
   l İBRANAME l TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE İMZALANAN İBRANAMELER İÇİN FESHİ İZLEYEN BİR AYLIK SÜREDE YAPILMASI ÖDEMELERİN BANKA YAPILMIŞ OLMASI KOŞULLARININ ARANMAYACAĞI

  • HAFTA TATİLİ İZNİNİN YASAL DÜZEN-LEMENİN AMACINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE TOPLU OLARAK KULLANDIRILMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/9026 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1796 4857 S. İşK/46 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 21/01/2021
   l HAFTA TATİLİ İZNİNİN YASAL DÜZENLEMENİN AMACINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE TOPLU OLARAK KULLANDIRILMAYACAĞI l HAFTA TATİLİ İZNİN TOPLU OLARAK KULLANILDIĞI DURUMDA İŞÇİYE AYRICA O,5 YEVMİYE DAHA ÜCRET ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI ÜCRET ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ALACAKLARI İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/4397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/1656 4857 S. İşK/59 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 20/01/2021
   l KIDEM TAZMİNATI ÜCRET ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ALACAKLARI İÇİN BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILAMAYACAĞI l KOŞULLARI YOKKEN AÇILAN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ USULDEN REDDİNİN GEREKTİĞİ

  • EŞİT İŞLEM BORCU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/7135 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/920 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 14/01/2021
   l EŞİT İŞLEM BORCU l AYRIMCILIK YASAĞI l SADECE ÜCRET ZAMMI VERİLMEDİ GEREKÇESİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN RAPORLUYKEN TATİLE GİTMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/5003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/159 4857 S. İşK/17- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11/01/2021
   l İŞÇİNİN RAPORLUYKEN TATİLE GİTMESİ l DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ l İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMEYECEĞİ

  • ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE ÖDENMESİ GEREKEN SOSYAL HAK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/6463 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2021/48 4857 S. İşK/24 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11/01/2021
   l ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE ÖDENMESİ GEREKEN SOSYAL HAK OLDUĞU l ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI TANIYACAĞI l KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİYLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN İŞVERENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARININ BULUNMADIĞINI SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/300 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20141 4857 S. İşK/11- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 24/12/2020
   l İŞÇİYLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPAN İŞVERENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARININ BULUN-MADIĞINI SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREMEYECEĞİ l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULUN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEMECE RESEN DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ l BAKİYE SÜRE ÜCRETİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI DURUMUNDA BORDROLARIN İMZALI OLMASI GEREKÇESİYLE FAZLA ÇALIŞMANIN RET EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20093 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24/12/2020
   l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI DURUMUNDA BORDROLARIN İMZALI OLMASI GEREKÇESİYLE FAZLA ÇALIŞMANIN RET EDİLEMEYECEĞİ l YAPILAN FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT OLARAK TESPİTİNDEN SONRA İMZALI BORDROLARDAKİ ÖDEMENİN MAHSUBUNUN GEREKTİGİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARININ BULUNMASINA KARŞIN İŞÇİ İHTİRAZI KAYIT KOYMAMIŞSA FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/8256 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20092 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24/12/2020
   lİMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARININ BULUNMASINA KARŞIN İŞÇİ İHTİRAZI KAYIT KOYMAMIŞSA FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ l BORDROLARIN İMZASIZ OLDUĞU VEYA HİÇ BORDRO VERİLMEDİĞİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN BANKAYA ÖDENDİĞİ DURUMLARDA İŞÇİDEN İHTİRAZI KAYIT KONMASININ BEKLENEMEYECEĞİ BU DURUMDA FAZLA ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

  • FAZLA MESAİ SÜRESİNİN ÇALIŞMA SAATİ YERİNE ŞOFÖRLERİN YAPTIKLARI KİLOMETREYE GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/27071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20070 4857 S. İşK/46,47
   Tarihi: 24/12/2020
   l FAZLA MESAİ SÜRESİNİN ÇALIŞMA SAATİ YERİNE ŞOFÖRLERİN YAPTIKLARI KİLOMETREYE GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI l HAFTA TATİLİ VEYA GENEL TATİL ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA İZİN KULLANILMASININ İŞÇİNİN GENEL TATİL VEYA HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEBİNE ENGEL OLMAYACAĞI l HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÇALIŞMASININ KARŞILIĞININ İZİN KULLANDIRILARAK ÖDENEMEYECEĞİ l GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞMASININ ÜCRETİNİN ÖDENMESİNDE İŞÇİNİN KAÇ SAAT ÇALIŞTIĞININ ÖNEMİNİN OLMADIĞI 7,5 SAATTEN AZ ÇALIŞSA DA BİR YEVMİYE ÜCRET HAK EDECEĞİ l HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİNİN ÖDENMESİNDE İŞÇİNİN KAÇ SAAT ÇALIŞTIĞININ ÖNEMİNİN OLMADIĞI 7,5 SAATTEN AZ ÇALIŞSA DA ÇALIŞMADAN ALACAĞI BİR YEVMİYE YANINDA 1,5 YEVMİYE DAHA ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ l HAFTA TATİLİNDE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞILIP ÇALIŞMAYACAĞINI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA BELİRLEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3510 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20013 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 24/12/2020
   lCUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞILIP ÇALIŞMAYACAĞINI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA BELİRLEYECEĞİ l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKÇA AKDİ TATİL OLARAK BELİRLENMEMİŞSE İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA İŞVERENİN BELGE VE SAVUNMASIYLA DAVALI TANIK ANLATIMLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3533 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/20003 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24/12/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA İŞVERENİN BELGE VE SAVUNMASIYLA DAVALI TANIK ANLATIMLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI l ÇELİŞKİLİ SAVUNMA DİKKATE ALINARAK İŞVERENE DAVA AÇMIŞ TANIK ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • KISMEN ISLAH YAPILMASININ SÜREYE TABİ OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7553 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19999 6100 S. HMK/81
   Tarihi: 24/12/2020
   l KISMEN ISLAH YAPILMASININ SÜREYE TABİ OLMADIĞI l KISMEN ISLAHIN TAHKİKAT SONA ERENE KADAR YAPILABİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN GÜNDE 3 SAATTİ HAFTALIK 18 SAATTİ GEÇEMEYECEĞİ ŞEKLİNDE BİR KURALIN BULUNMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/19993 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/3516 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24/12/2020
   lFAZLA ÇALIŞMANIN GÜNDE 3 SAATTİ HAFTALIK 18 SAATTİ GEÇEMEYECEĞİ ŞEKLİNDE BİR KURALIN BULUNMADIĞI

  • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA DA KESİNTİSİZ 24 SAAT HAFTA TATİLİ KULLANDIRILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3437 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19928 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 23/12/2020
   l KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA DA KESİNTİSİZ 24 SAAT HAFTA TATİLİ KULLANDIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA İÇİN TARAF İŞÇİ SENDİKASINA ÜYE OLMANIN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMENİN ZORUNLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3338 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19851 4857 S. İşK/2- 6356 S. STK/39
   Tarihi: 23/12/2020
   l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA İÇİN TARAF İŞÇİ SENDİKASINA ÜYE OLMANIN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMENİN ZORUNLU OLDUĞU l İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILAN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GERİYE DÖNÜK ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ SENDİKAYA ÜYELİĞİ YOKSA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEMİŞSE TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI l EMSAL SENDİKA ÜYESİ OLAMAYAN İŞÇİ İŞYERİNDE YOKSA FARK ÜCRET TALEPLERİNİN RET EDİLECEĞİ l İLAVE TEDİYE ÜCRETİNİN FİİLEN ÖDENEN ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

  • ÖZEL HAYAT VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KURALININ İŞYERİNDE BİR BAŞKA ÇALIŞANA ALENEN YAPILAN FİİLİ KAPSAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/33799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19760 4857 S. İşK/25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 23/12/2020
   l ÖZEL HAYAT VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KURALININ İŞYERİNDE BİR BAŞKA ÇALIŞANA ALENEN YAPILAN FİİLİ KAPSAMAYACAĞI l HAKLI FESİH

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19678 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 23/12/2020
   HAFTA TATİLİ l HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ KULLANDIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/1375 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19552 4857 S. İşK/25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22/12/2020
   lCEZAİ ŞART lHAKLI NEDEN OLMADAN FESİHTE CEZAİ ŞART ÖDENMESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ DURUMDA HAKLI NEDENİN ARAŞTIRIL-MASININ GEREKTİĞİ lSAĞLIK HAKKI lSAĞLIK HAKKININ HAKLI VE MEŞRU BİR GEREKÇE OLMADAN ALT DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERLE SINIRLNDIRILAMAYACAĞI

  • KIDEM TAZMİNATININ TAM OLARAK ÖDENDİĞİ DÖNEMLERİN TASFİYE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/1988 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19515 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22/12/2020
   l KIDEM TAZMİNATININ TAM OLARAK ÖDENDİĞİ DÖNEMLERİN TASFİYE NİTELİĞİNDE OLDUĞU l KIDEM TAZMİNATININ EKSİK ÖDENDİĞİ DÖNEMLERİN BİRLEŞTİRİLEREK SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANAN TAZMİNATTAN ÖDENENİN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/3550 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19454 4857 S. İşK/37,41
   Tarihi: 22/12/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDEN-DİĞİNİN TANIKLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ İMZALI YAZILI BELGE GEREKTİĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23899 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19397 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 21/12/2020
   l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN KOŞULLARI l MUVAZAA l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI KURULUP KURULMADIĞI KONUSUNDA KAMU İŞYERLERİ İÇİN FARKLI BİR UYGULAMA YAPILAMAYACAĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN TESPİTİNDE ÜYE VE ÇALIŞAN SAYILARININ SENDİKANIN YETKİ TESPİT BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU TARİHE GÖRE BELİRLEMEME YAPILACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6044 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/19085 6356 S. STK/41
   Tarihi: 17/12/2020
   lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN TESPİTİNDE ÜYE VE ÇALIŞAN SAYILARININ SENDİKANIN YETKİ TESPİT BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU TARİHE GÖRE BELİRLEMEME YAPILACAĞI lYETKİ TESPİT BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE İŞE ALINANLARIN SAYIDA DİKKATE ALINA-MAYACAĞI l BAŞVURU TARİHİNDE VERİLEN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİYLE İŞE ALINANLARIN SAAT OLARAK SENDİKANIN BAŞVURUSUNDAN ÖNCE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İKRAMİYENİN KALDIRILMASININ 1475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEME DENK GELMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7681 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18863 4857 S. İşK/22 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/12/2020
   lİKRAMİYENİN KALDIRILMASININ 1475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEME DENK GELMESİ l1475 SAYILI YASADA İŞ KOŞULLARININ ESASLI DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖZEL OLARAK DÜZENLEYEN HÜKÜM OLMADIĞI l1475 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEMDE İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETMEYEN İŞÇİNİN BU TUTUMUNUN ZIMNEN KABUL ANLAMINA GELECEĞİ

  • YILLIK İZİN HAKKININ ANAYASAL TEMELDE BİR HAK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/7992 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18833 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 16/12/2020
   l YILLIK İZİN HAKKININ ANAYASAL TEMELDE BİR HAK OLDUĞU l YILLIK İZNİN İŞÇİ ÇALIŞIRKEN ÜCRETİ-NİN ÖDENEREK TASFİYE EDİLEMEYECEĞİ l YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞINI İŞVEREN İSPAT ETMEK ZORUNDA OLDUĞU l YILLIK İZİN KULLANILDIĞININ ANCAK İMZALI YILLIK İZİN DEFTERİ VEYA İMZALI YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ l İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE KULLAN-DIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ l KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİHTE ÜCRETİNİ HAK ETMEK İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERİŞ ŞEKLİNİN ÖNEMİNİN OLMADIĞI l ÇOK UZUN SÜRE HİÇ İZİN KULLANILMA-MASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU l DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE HAKİMİN İŞÇİNİN BEYANINI ALMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞVEREN VEKİLLERİNİN İŞLEMLERİNDEN İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/6027 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18789 4857 S. İşK/17, 25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/12/2020
   l İŞVEREN VEKİLLERİNİN İŞLEMLERİNDEN İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU l MAZERET İZNİ İSTEYEN İŞÇİYE GİT BİR DAHA DA GELME DİYEN İŞVEREN VEKİLİNİN BU BEYANIN FESİH ANLAMINA GELECEĞİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • GECE ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/3628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18781 4857 S. İşK/41,69
   Tarihi: 16/12/2020
   l GECE ÇALIŞMASI l POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMANIN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ YERLERDE ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARIDAN FAZLASININ GECE DENK GELMESİ HALİNDE TÜM SÜRENİN GECE ÇALIŞMASI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l GECE ÇALIŞMASININ ARA DİNLENMELER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA 7,5 SAATİ AŞAN KISMINA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ l İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASI HESAP-LANIRKEN HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN SÜRELERLE GECE 7,5 SAATİ AŞAN SÜRELERDEN HANGİSİ FAZLAYSA FAZLA OLANA GÖRE HESAP YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞYERİNDE İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/33842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18542 4857 S. İşK/25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15/12/2020
   lİŞYERİNDE İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA lHAKLI NEDENLE İŞVEREN FESHİ lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/35114 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/18056 4857 S. İşK/22 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/12/2020
   lİŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK lİŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA KALAN DEĞİŞİKLİKLERİN ESASLI DEĞİŞİK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ lİŞ SÖZLEŞMESİNİN ESASLI UNSURLARI lİŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI lGENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAYACAĞI lİŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ AYNI ZAMANDA İŞ KOŞULLARININ UYGULANMAMASI ANLAMINA GELDİĞİ İÇİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLERLE FESİH OLANAĞI VERECEĞİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDAKİ ÜCRETİN GERÇEK ÜCRET OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/32886 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/17949 4857 S. İşK/32,37 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 09/12/2020
   l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDAKİ ÜCRETİN GERÇEK ÜCRET OLMAMASI l FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN İMZALI ÜCRET BORDOSUNDAKİ ÜCRETİN GERÇEK ÜCRET OLMAMASI NEDENİYLE BU DÖNEMİN DIŞLANMASI YERİNE GERÇEK ÜCRETE GÖRE FARK FAZLA ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/33960 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/17839 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09/12/2020
   l ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI l ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNETİCİN VARLIĞI HALİNDE ÇALIŞMA SÜRESİNİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN KENDİSİNİN BELİRLEDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ l ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AÇIK BİR ŞEKİLDE FAZLA ÇALIŞMA YAPMA TALİMA-TININ VERİLİP VERİLMEDİĞİNİN DE ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN HER AY BANKAYA YATIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/33810 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/17832 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09/12/2020
   l FAZLA ÇALIŞMALARIN HER AY BANKAYA YATIRILMASI l İŞÇİYE BORDRO İMZALATILMAMASI DURUMUNDA İŞÇİDEN İHTİRAZI KAYIT KOYMASI BEKLENEMEYECEĞİ l BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMANIN ÜSTÜNDE FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİASININ HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANACAĞI l TIR ŞOFÖRLERİNİN GÜNDE EN FAZLA 9 SAAT ARAÇ KULLANABİLECEĞİ KABULÜNE GÖRE FAZLA ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA FAİZE KISMİ DAVA GİBİ KARAR VERİLECEĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18938 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/17107 4857 S. İşK/41,44 - 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 26/11/2020
   l KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASINDA FAİZE KISMİ DAVA GİBİ KARAR VERİLECEĞİ l DAVA DİLEKÇESİYLE İSTENİLEN TUTAR İÇİN DAVA TARİHİNDEN ARTTIRIM YAPILARAK İSTENİLEN TUTAR İÇİN İSE ARTTIRIM TARİHİNDEN FAİZE KARAR VERİLECEĞİ

  • İŞVERENİN BAŞKA İŞKOLLARINDA YER ALAN İŞYERLERİNİN DE YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI İSTEMİNİN O İŞYERİ İÇİN İŞKOLU İTİRAZI NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/17017 6356 S. STK/5,41
   Tarihi: 26/11/2020
   l İŞVERENİN BAŞKA İŞKOLLARINDA YER ALAN İŞYERLERİNİN DE YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI İSTEMİNİN O İŞYERİ İÇİN İŞKOLU İTİRAZI NİTELİĞİNDE OLDUĞU l TOPLU SÖZLEŞME YETKİ SÜRECİ BAŞLADIKTAN SONRA YAPILAN İŞKOLU İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI l İŞLETME DÜZEYİNDE YETKİ İÇİN AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASININ GEREKTİĞİ l HUKUKİ GÜVENİLİRLİK VE BELİRLİLİK İLKESİ GEREĞİ YETKİ TESPİTİ BAŞVURU TARİHİNDEKİ DURUMA GÖRE KARAR VERİLECEĞİ l SENDİKANIN BAKANLIK KAYITLARINA GÜVENEREK ÖRGÜTLENME FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ DİKKATE ALINDIĞINDA YETKİ TESPİT BAŞVURUSU SONRASI İLERİ SÜRÜLEN İTİRAZIN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • CEZAİ ŞART

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7323 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/16546 4857 S. İşK/11 -6098 S. TBK/182
   Tarihi: 24/11/2020
   lCEZAİ ŞART lİŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ VEYA BELİRSİZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN KARŞILIKLILIK PRENSİBİNE UYULARAK CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ lFESİH KOŞULUNA BAĞLI CEZAİ ŞARTTA KURAL OLARAK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI lBELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLAR BULUNMADAN YAPILDIĞI İÇİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞU KABUL EDİLEN SÖZLEŞMELERDE DE FESHE BAĞLI CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ OLACAĞI lHAKİMİN CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPARKEN CEZAİ ŞARTIN İŞÇİ AÇISINDAN İKTİSADEN MAHVINA NEDEN OLMAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİ GÖZETECEĞİ

  • TANIKLIK YAPAN İŞÇİNİN AYNI İŞVERENE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU KESİNLEŞMİŞ DAVASININ TANIKLIK BEYANINA DEĞER VERİLMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/22904 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/16390 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 23/11/2020
   l TANIKLIK YAPAN İŞÇİNİN AYNI İŞVERENE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU KESİNLEŞMİŞ DAVASININ TANIKLIK BEYANINA DEĞER VERİLMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI

  • SENDİKA ÜYE AİDATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2963 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15963 6356 S. STK/18
   Tarihi: 12/11/2020
   l SENDİKA ÜYE AİDATI l SENDİKA ÜYE AİDATININ DÖNEMSEL ÖZELLİK GÖSTEREN BORÇ OLDUĞU l SENDİKA ÜYE AİDATININ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEŞ YIL OLDUĞU l ISLAH TARİHİNE GÖRE YAPILAN ZAMANAŞIMI HESABINDA BELİRLENEN ZAMAN İÇİN DOĞAN ALACAK MİKTARININ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARIN ALTINDA OLMASI HALİNDE ISLAH TARİHİNE GÖRE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ALACAK BULUNMADIĞI

  • FESİHTEN SONRAKİ DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15878 4857 S. İşK/17- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 11/11/2020
   l FESİHTEN SONRAKİ DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİ OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ l FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15782 4857 S. İşK/22,26
   Tarihi: 11/11/2020
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l HAKLI FESİH İÇİN GEREKLİ İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞ KOŞULLARIMDA ESASLI DEĞİŞİKLİK HALİNDE İŞLEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE KARARI SONRASI BAŞVURAN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE BAŞLATILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18389 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15521 4857 S. İşK/17,21 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/11/2020
   l İŞE İADE KARARI SONRASI BAŞVURAN İŞÇİNİN ESKİ İŞİNE BAŞLATILMASININ GEREKTİĞİ l İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI HALİNDE İŞE BAŞLATILMAMASI OLDUĞU KABULÜNE GÖRE İŞE BAŞLATMAMA ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE KIDEM İHBAR TAZMİNAT ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İHBAR TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18379 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15476 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/11/2020
   l İHBAR TAZMİNATI l HAKLI FESİH HAKKININ 6 İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI OLMASI HALİNDE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENECEĞİ

  • PRİM ÖDEMESİ İLE FAZLA ÇALIŞMANIN AYNI ŞEY OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18538 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15373 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09/11/2020
   l PRİM ÖDEMESİ İLE FAZLA ÇALIŞMANIN AYNI ŞEY OLMADIĞI l GARANTİ ÜCRETTE EK OLARAK PRİM VERİLDİĞİ DURUMDA FAZLA ÇALIŞMANIN GARANTİ ÜCRET KISMININ (1,5) ÇARPANIYLA ÜCRETİN PRİM KISMININ İSE (0,5) ÇARPANIYLA ARTTIRILARAK HESAPLAN-MASININ GEREKTİĞİ

  • HAKLI FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESABINDA OLAYIN OLDUĞU GÜNÜN SAYILMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/18806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/15270 4857 S. İşK/25, 26 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/11/2020
   l HAKLI FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESABINDA OLAYIN OLDUĞU GÜNÜN SAYILMAYACAĞI

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/29803 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14940 4857 S. İşK/37,41
   Tarihi: 05/11/2020
   l BORDRO HİLESİ l TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK İMZASIZ ÜCRET BORDROSUNDA BİR KISMININ FAZLA ÇALIŞMA HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ OLARAK GÖSTERİLMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU l TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK GÖSTERİLDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU YAPILMAMIŞ SAYILACAĞI

  • İŞÇİNİN YAŞ HARİÇ EMEKLİLİK KOŞUL-LARINI TAŞIDIĞI İÇİN AYRILMADAN BİR BAŞKA İŞYERİ İLE GÖRÜŞME YAPMIŞ OLMASININ BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KANUNA KARŞI HİLE OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/29768 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14937 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05/11/2020
   lİŞÇİNİN YAŞ HARİÇ EMEKLİLİK KOŞUL-LARINI TAŞIDIĞI İÇİN AYRILMADAN BİR BAŞKA İŞYERİ İLE GÖRÜŞME YAPMIŞ OLMASININ BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KANUNA KARŞI HİLE OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ l İŞÇİNİN YAŞ HARİÇ EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN İŞTEN AYRILDIĞI HER DURUMDA DİĞER KOŞUL-LARIN DA BULUNMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİ

  • USUL HUKUKUNUN İLKELERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7196 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14918 6100 S. HMK/30
   Tarihi: 05/11/2020
   l USUL HUKUKUNUN İLKELERİ l USUL EKONOMİSİ l YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KOŞULLARI l USUL EKONOMİSİ GEREĞİ YARGILAMANIN İADESİ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİ OLARAK KABULÜ

  • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İŞ ALAN HER BİR ALT İŞVERENİN HER BİRİSİNİN FARKLI ALT İŞVEREN İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5287 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14864 4857 S. İşK/2 - 4735 S. KİSK/8
   Tarihi: 05/11/2020
   l KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İŞ ALAN HER BİR ALT İŞVERENİN HER BİRİSİNİN FARKLI ALT İŞVEREN İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l İŞLETME DÜZEYİNDE TOPLU SÖZLEŞME YAPILAMAYACAĞI l KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA ALT İŞVEREN ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞME-LERİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLMASI-NIN TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİ İÇİN ZORUNLU OLDUĞU

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14827 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 04/11/2020
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENE DAYALI OLARAK DA SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE SONA ERDİRİLMESİNDE BAKİYE ÜCRET TALEP EDİLEBİLECEĞİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE SONA ERDİRİLMESİNDE BAKİYE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA DÖNEM AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMASINDA HER DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/28475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14802 4857 S. İşK/41,57 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04/11/2020
   l İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA DÖNEM AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMASINDA HER DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ l ÇALIŞMA SÜRESİNİN DÖNEMLER TOPLAMINA GÖRE HESAPLANACAĞI l İŞÇİNİN KREDİ KARTININ İŞVERENDE OLMASININ KIDEM TAZMİNATININ İŞÇİYE ÖDENMEDİĞİNİ GÖSTERDİĞİ l KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK TASFİYE EDİLMİŞ ÇALIŞMA SÜRESİNDE DOĞAN FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE YILLIK İZİN HAKLARININ TASFİYE EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIM (ISLAH) DİLEKÇESİNDEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30329 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14720 4857 S. İşK/17 - 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 04/11/2020
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA TALEP ARTIRIM (ISLAH) DİLEKÇESİNDEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE KENDİSİNE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/17732 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14711 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 04/11/2020
   l İŞÇİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE KENDİSİNE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA İRADENİN FESADA UĞRATILDIĞI İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5958 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14477 4857 S. İşK/44,46,47
   Tarihi: 03/11/2020
   l İHTİYARİ ARABULUCULUKTA İRADENİN FESADA UĞRATILDIĞI İDDİASININ ARAŞTIRIL-MASININ GEREKTİĞİ l ARABULUCULUK SONUÇ TUTANAĞINDAN BULUNMAYAN ALACAKLAR İÇİN ESASTAN DEĞERLENDİRME YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • MUACCELİYET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7299 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14414 4857 S. İşK/41 - 818 S. BK/101
   Tarihi: 03/11/2020
   l MUACCELİYET l TEMERRÜT l KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDEME GÜNÜ İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE AÇIKÇA KARARLAŞTIRILMAMIŞSA TEMERRÜT İÇİN İHTARIN GEREKTİĞİ l TEMERRÜTTE DÜŞÜRÜLMEMİŞ İŞÇİ ALACAKLARINDA FAİZİN DAVA TARİHİNDEN İŞLEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN YENİ İHALE ALAN İŞVERENDE İŞE DEVAM ETMEK İÇİN VERDİĞİ İSTİFASININ GEÇERLİ OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/17327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14291 4857 S. İşK/24, 41,52
   Tarihi: 02/11/2020
   l İŞÇİNİN YENİ İHALE ALAN İŞVERENDE İŞE DEVAM ETMEK İÇİN VERDİĞİ İSTİFASININ GEÇERLİ OLMAYACAĞI l BORDRODA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN TAHAKKUK ETTİRİL-MESİNİN YETMEYECEĞİ BUGÜNLERDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI HER GÜN İÇİN AYRICA BİR YEVMİYE FAZLA ÜCRETİ HAK ETTİĞİ l ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE İŞÇİ 7,5 SAATTEN AZ ÇALIŞMIŞ OLSA DA BİR YEVMİYE ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14203 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02/11/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • BASIN İŞ KANUNUNA TABİ OLAN (GAZETECİNİN) KIDEM TAZMİNATININ ÇIPLAK BRÜT ÜCRETTEN HESAPLANACAĞI GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN DİKKATE ALINMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30300 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/14185 5953 S. BİşK/21,29 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02/11/2020
   l BASIN İŞ KANUNUNA TABİ OLAN (GAZETECİNİN) KIDEM TAZMİNATININ ÇIPLAK BRÜT ÜCRETTEN HESAPLANACAĞI GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN DİKKATE ALINMAYACAĞI l GAZETECİ YILLIK İZİN TALEP EDİP İŞVERENCE KULLANDIRILMADIĞINI KANIT-LAMADAN İZİN ÜCRETİNİN İKİ KATINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEYEMEYECEĞİ l YILLIK İZİN TALEP ETMEMİŞ GAZETECİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN SON ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANACAĞI

  • BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN BENZER OLAYLARDA KESİN NİTELİKTE KARARLARI ARASINDA UYUŞMAZLIK BULUNMAS

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2654 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8391 5235 S. AYİDMK/35
   Tarihi: 17/09/2020
   BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN BENZER OLAYLARDA KESİN NİTELİKTE KARARLARI ARASINDA UYUŞMAZLIK BULUNMASI l BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ YOLU l UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE BAŞVURABİLMEK İÇİN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN HÜKÜMLE SONUÇLANMIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

  • ENGELLİLİK NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2617 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7800 5510 S. SSGSKK/28
   Tarihi: 28/12/2020
   lENGELLİLİK NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI lENGELLİLİK ORANIN DÜŞMESİNE BAĞLI OLARAK YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ lENGELLİLİK ORANININ YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIĞI TARİH İÇİN BELİRLENMESİ BELİRLENEN ORANIN DÜŞEME VEYA ARTMA NEDENLERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5680 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7401 5510 S. SSGSKK/86
   Tarihi: 21/12/2020
   l SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ l HİZMET TESPİT DAVALARININ KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU

  • TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE TAM VE EKSİK TESELSÜL AYRIMININ SON BULDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5535 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7390 5510 S. SSGSKK/21- 6098 S. TBK/61,62
   Tarihi: 21/12/2020
   l TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE TAM VE EKSİK TESELSÜL AYRIMININ SON BULDUĞU l BİRDEN ÇOK KİŞİNİN KUSURLARIYLA İŞ KAZASINA NEDEN OLMALARI HALİNDE BU KİŞİLERİN BİRLİKTE SORUMLULUKLARININ BULUNDUĞU l HER BİRİNİN KUSURLARINA DENK GELEN TAZMİNAT MİKTARI AYRILMAKSIZIN TESELSÜL HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUMLU-LUKLARINA KARAR VERİLECEĞİ

  • RÜCUAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7385 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 21/12/2020
   l RÜCUAN TAZMİNAT l KURUMUN SİGORTALIYA BAĞLADIĞI İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERLİ GELİRDEN FAZLASINI İSTEME HAKKININ BULUNMADIĞI

  • İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KUSUR SORUMLULUĞU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/4831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7087 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 14/12/2020
   l İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KUSUR SORUMLULUĞU OLDUĞU l KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİMİN RÜCU DAVASINDA UYGULANMAYACAĞI l KAÇINILMAZLIK l KAÇINILMAZLIĞIN, ÖNÜNE GEÇMENİN İMKÂNSIZ OLDUĞU VEYA NE KADAR ÖZEN GÖSTERİRSE GÖSTERSİN, HANGİ TEDBİR ALINIRSA ALINSIN OLUŞMASI ENGELLENEMEYEN BİR DURUM OLDUĞU l İŞVERENİN TÜM ÖNLEMLERİ AŞMIŞ OLMASINA KARŞIN İŞ KAZASI MEYDANA GELMİŞSE KAÇINILMAZLIKTAN SÖZ EDİLEBİLECEĞİ l  İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINI ÖNLEYECEK BİR ÖNLEMİN VARLIĞI HALİN-DE KAÇINILMAZLIKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • 5510 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE BUNLARIN DUL VE YETİMLERİNE 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCEKİ UYUŞMAZLIKLARDA 5434 SAYILI YASANIN UYGULANACAĞI YARGI YOLUNUN İDARİ YARGI YOLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2204 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6376 5510 S. SSGSKK/1 geç 4.geç
   Tarihi: 10/11/2020
   l 5510 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE BUNLARIN DUL VE YETİMLERİNE 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCEKİ UYUŞMAZLIKLARDA 5434 SAYILI YASANIN UYGULANACAĞI YARGI YOLUNUN İDARİ YARGI YOLU OLDUĞU l 5510 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE BUNLARIN DUL VE YETİMLERİNE 5754 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRAKİ UYUŞMAZLIKLARDA 5510 SAYILI YASANIN UYGULANACAĞI YARGI YOLUNUN ADLİ YARGI YOLU OLDUĞU

  • HİZMET TESPİTİ DAVASININ AMACI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6347 5510 S. SSGSKK/86
   Tarihi: 10/11/2020
   l HİZMET TESPİTİ DAVASININ AMACI lDAVAYI SOMUTLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ lHİZMET TESPİTİ DAVALARINDA ARAŞTIRILMASI ZORUNLU OLGULAR

  • YOL YARDIMININ KARŞILIĞI NAKDEN ÖDENSE DE AYNİ YARDIM NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6297 506 S. SSK/77
   Tarihi: 09/11/2020
   l YOL YARDIMININ KARŞILIĞI NAKDEN ÖDENSE DE AYNİ YARDIM NİTELİĞİNDE OLDUĞU l AYNİ YARDIMLARIN PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ

  • ÇIRAKLIK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6434 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6249 2089 S. ÇK/2
   Tarihi: 03/11/2020
   l ÇIRAKLIK l ÇIRAKLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLEN-MESİNDE BASKIN OLAN ÖZELLİĞİN ÇALIŞMA OLGUSU DEĞİL MESLEK VE SANAT ÖĞRETMEK OLDUĞU

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN OBJEKTİFLEŞTİRİLMİŞ SORUMLULUK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7340 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6190 6098 S. TBKK/417 - 6331 S. İSGK/5
   Tarihi: 02/11/2020
   l İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN OBJEKTİFLEŞTİRİLMİŞ SORUMLULUK OLDUĞU l İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ HALİNDE İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE HER İKİ İŞVERENİN MÜTESELSİLEN SORUM-LU OLDUĞU l ORGANİK BAĞ l BİRLİKTE İSTİHDAM l İŞ SÖZLEŞMESİNE KATILMA l MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN ÇAĞDAŞ HUKUKİ YAKLAŞIMLARIN CAYDIRICILIK UNSURUNU ÖN PLANA ÇIKARTTIĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ