• AİHM KARARLARINDA ÖZEL HAYAT MESLEKİ ÖZEL HAYAT TANIMI

   T.C. Anayasa Mahkemesi
   Esas No: 2017/14907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2017/14907 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 30/09/2020
   l AİHM KARARLARINDA ÖZEL HAYAT MESLEKİ ÖZEL HAYAT TANIMI l  DEVLETİN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ l AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN İLİŞKİYE GİRMELERİNİN HER DURUMDA İŞVERENE FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ l ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İŞVERENE KARŞI DA KORUNMASI

  • SENDİKANIN SADECE SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT HAKLARIN İHLALİ GEREKÇESİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEĞİ

   T. C. Anayasa Mahkemesi
   Esas No: 2016/14475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2016/14475 6356 S. STK/25
   Tarihi: 30/09/2020
   l SENDİKANIN SADECE SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT HAKLARIN İHLALİ GEREKÇESİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEĞİ l SENDİKA ÜYELERİNİN İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN SENDİKANIN TOPLU SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİNİ ETKİLEMESİ NEDENİYLE BU DURUMLARDA DA SENDİKANIN MAĞDUR STATÜSÜNÜN BULUNDUĞU l SENDİKA HAKKININ DEVLETE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER l SENDİKA ÜYELERİNE BASKI KURAN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA KAYMAKAMLIKÇA SORUŞTURMA İZNİN VERİLMEMESİNİN SENDİKA HAKKININ İHLALİNE İLİŞKİN ETKİN KORUMAYI ENGELLEDİĞİ

  • KARARIN SADECE DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/21-817 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/167 6098 S. TBK/59-6100 S. HMK/13
   Tarihi: 18.02.2020
   l KARARIN SADECE DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMESİ l BOZMA SONRASI MADDİ TAZMİNATIN YÜKSELMESİ l İLK KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVACI İÇİN DAHA YÜKSEK TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNİN USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU

  • İŞ KAZASININ TANIMI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/21-389 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/120 6098 S. TBK/59 - 5510 S. SGGSK/13
   Tarihi: 11.02.2020
   l İŞ KAZASININ TANIMI l SORUMLULUK VE HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMLARI l İLLİYET BAĞI l SERVİS ARACI ARIZALANDIĞI İÇİN ARAÇTAN İNİP BANKAMATİĞE DOĞRU YÜRÜRKEN BİR BAŞKA ARACIN ÇARPMASININ İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ

  • TEMEL ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN YER ALMASININ YILDA 270 SAAT AYLIK 22,5 SAAT VE HAFTALIK 5,2 SAATLE SINIRLI GEÇERLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/19084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/13601 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 27/10/2020
   l TEMEL ÜCRETİN İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN YER ALMASININ YILDA 270 SAAT AYLIK 22,5 SAAT VE HAFTALIK 5,2 SAATLE SINIRLI GEÇERLİ OLDUĞU l İŞ SÖZLEŞMESİNDE GÜNDE 3 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN TEMEL ÜCRETE DAHİL OLDUĞU İBARESİNİN GEÇERSİZ ODUĞU

  • SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İÇİN OBJEKTİF VE HAKLI SEBEPLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/12197 6356 S. STK/12
   Tarihi: 15/10/2020
   l SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İÇİN OBJEKTİF VE HAKLI SEBEPLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • İŞVERENİN İŞÇİYE FAZLA İZİN KULLANDIĞINI İLERİ SÜREREK FAZLADAN KULLANILAN İZNİN PARASAL KARŞILIĞINI İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/26145 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11957 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 14/10/2020
   l İŞVERENİN İŞÇİYE FAZLA İZİN KULLANDIĞINI İLERİ SÜREREK FAZLADAN KULLANILAN İZNİN PARASAL KARŞILIĞINI İSTEYEMEYECEĞİ

  • KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27852 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11930 4857 S. İşK/8 - 5362 S. ESK/2
   Tarihi: 14/10/2020
   l KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI l ESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA İŞ YASASININ UYGULANMAYACAĞI l ESNAF VE SANATKÂR FAALİYETİNİN UNSURLARI

  • İŞÇİNİN ÖNCE İŞ GÖRÜŞMESİ YAPIP SONRA YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREREK YENİ İŞE GİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/26168 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11793 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 14/10/2020
   l İŞÇİNİN ÖNCE İŞ GÖRÜŞMESİ YAPIP SONRA YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞUL-LARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREREK YENİ İŞE GİRMESİ l YASADAN DOĞAN EMEKLİLİK HAKKINI KULLANMANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANIL-MASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ l KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İFLASIN İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILAN DAVALARA ETKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27621 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11778 4857 S. İşK/32 - 2004 S. İİK/194
   Tarihi: 14/10/2020
   l İFLASIN İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILAN DAVALARA ETKİSİ l İŞÇİ ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA İFLAS KARARINDAN ÖNCE AÇILMIŞSA İŞ MAHKEMESİNDE DAVAYA DEVAM EDİLECEĞİ l İŞÇİ ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA İFLASTAN SONRA AÇILMIŞSA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • İŞÇİNİN KESİNLEŞEN İŞE İADE DAVASI SONUCU BAŞVURUSU ÜZERİNE BİR BAŞKA İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMAYA DAVET EDİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11652 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 13/10/2020
   l İŞÇİNİN KESİNLEŞEN İŞE İADE DAVASI SONUCU BAŞVURUSU ÜZERİNE BİR BAŞKA İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMAYA DAVET EDİLMESİ l ESKİ İŞİNE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN BOŞATA GEÇEN SÜRE VE İŞE İADE TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27098 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11592 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 13/10/2020
   l KIDEM TAZMİNATI l KIDEM SÜRESİ l AYNI İŞVERENE AİT İŞYERİNDE FASILALARLA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN TOPLAMI ÜZERİNDEN KIDEM SÜRESİNİN HESAPLANACAĞI l FASILALI ÇALIŞMALARDA ARA VERİRKEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞSE ÖDENEN SÜRELERİN DIŞLANACAĞI l ÖNCEKİ ÇALIMLARIN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ l ÜCRETSİZ İZİN ASKI HALİ OLDUĞUNDAN KIDEM SÜRESİNE EKLENMEYECEĞİ l FASILALAR ARASINDA 10 YIL GEÇMİŞSE İLK DÖNEM ÇALIŞMA İÇİN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞVEREN VEKİLLERİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11570 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 13/10/2020
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞVEREN VEKİLLERİ l İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ YÖNETEN İŞVEREN VEKİLLERİ BAŞKA BİR KOŞUL ARAN-MADAN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDADIR l İŞYERİNİN BÜTÜNÜNÜ YÖNETEN İŞVEREN VEKİLLERİ AYNI ZAMANDA İŞÇİ ALIP ÇIKARTMA YETKİLERİ VARSA İŞ GÜVEN-CESİ KAPSAMI DIŞINDA YER ALACAK BU İKİ KOŞULDAN BİRİSİNİN OLMAMASI HALİNDE İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRECEKTİR l İŞVEREN VEKİLLERİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI BELİRLE-NİRKEN SADECE UNVANLARA BAKILAMAYA-CAĞI AYRICA YETKİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIKLARININ TESPİTİNİN DE GEREKTİĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAN DAVADA BOZMADAN SONRA DA DEĞER ARTIRIMI YAPILABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/7888 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11448 6100 S. H07K/17
   Tarihi: 12/10/2020
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAN DAVADA BOZMADAN SONRA DA DEĞER ARTIRIMI YAPILABİLECEĞİ l DEĞER ARTIRIMININ ISLAH NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • BAHŞİŞİN ÜCRET OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11207 4857 S. İşK/32, 41
   Tarihi: 08/10/2020
   l BAHŞİŞİN ÜCRET OLDUĞU l ÜCRETİN BAHŞİŞLE BİRLİKTE ÖDENDİĞİ DURUMDA FAZLA ÇALIŞMANIN KÖK ÜCRETE TEKABÜL EDEN KISMININ 1,5 İLE BAHŞİŞ KISMININ 0,5 İLE ÇARPARAK HESAPLAN-MASININ GEREKTİĞİ

  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3141 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11157 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 08/10/2020
   l MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASI DURUMUNDA İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN FESİHTE GEÇERLİ NEDEN OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • İCRA İNKAR TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16881 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11148 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 08/10/2020
   l İCRA İNKAR TAZMİNATI l ALACAĞIN LİKİT OLMASININ KOŞULLARI l İŞE İADE DAVASI SONRASI İSTEM-LERİN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİN-DEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11095 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 08/10/2020
   l ARA DİNLENMESİ

  • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ DAVASINDA İŞKOLU BARAJINI AŞAN SENDİKALARIN VE İŞVERENİNDE HASIM GÖSTERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11081 6356 S. STK/41,43
   Tarihi: 08/10/2020
   l OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ DAVASINDA İŞKOLU BARAJINI AŞAN SENDİKALARIN VE İŞVERENİNDE HASIM GÖSTERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

  • İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞVURU SÜRESİNİN KESİNLEŞEN KARARIN İŞÇİYE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25551 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/11050 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 07/10/2020
   l İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞVURU SÜRESİNİN KESİNLEŞEN KARARIN İŞÇİYE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI l İŞÇİNİN KESİNLEŞME KARARINI ÖĞREN-MESİ VEYA KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASININ YETMEDİĞİ KESİNLEŞEN KARARIN TEBLİĞİNİN 10 GÜNLÜK SÜREYİ BAŞLATACAĞI

  • EYLEMLİ FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16872 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10868 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 07/10/2020
   l EYLEMLİ FESİH l İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI İÇİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPARAK EYLEMLİ FESHİ GERÇEKLEŞTİRMESİ l KIDEM TAZMİNATI

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEMİŞ OLAN ANCAK İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BİR ALACAĞIN TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİYLE TALEP EDİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16723 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10789 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 06/10/2020
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEMİŞ OLAN ANCAK İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BİR ALACAĞIN TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİYLE TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16654 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10741 4857 S. İşK/32 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 06/10/2020
   l ÜCRET l ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÇALIŞMAMA HAKKININ DOĞMASI l ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERECEĞİ

  • SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMENİN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10642 6356 S. TSK/39
   Tarihi: 06/10/2020
   l SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMENİN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI l YENİ ÜYELİĞİN KAZANILMASINDAN SONRA TİS YARALANMANIN BAŞLAYACAĞI l AYNI ANDA İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TİS UYGULANAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ İKİ DÖNEM HALİNDE GEÇMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25585 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10638 4857 S. İşK/59 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 06/10/2020
   l İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ İKİ DÖNEM HALİNDE GEÇMİŞ OLMASI l İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLDUĞUNDAN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKTİĞİ l KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİHTE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ l KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİNDE FESHİN NE ŞEKİLDE YAPILDIĞININ ÖNEMLİ OLMADIĞI l YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ İŞVERENCE YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ l YILLIK İZİN İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA İKİ DÖNEM HİZMET SÜRESİNİN TOPLAMININ ESAS ALINACAK

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DAYANAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN İŞÇİNİN İŞİYLE İLGİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE HAKLI FESİH OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16227 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10443 4857 S. İşK/17, 25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05/10/2020
   l İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DAYANAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN İŞÇİNİN İŞİYLE İLGİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE HAKLI FESİH OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ l GEÇERLİ FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENME-SİNİN GEREKMESİ

  • İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI AYRIMCILIK TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16279 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10415 4857 S. İşK/5,24 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05/10/2020
   l İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI AYRIMCILIK TAZMİNATI l İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI DAVRANMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI TANIYACAĞI

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2410 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10362 6356 S. STK/25
   Tarihi: 05/10/2020
   l SENDİKAL TAZMİNAT

  • İŞÇİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU GÖREVLERİ YAPMAMAKTA ISRAR NEDENİYLE FESİH İÇİN “ISRAR” KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/22156 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10256 4857 S. İşK/25 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01/10/2020
   l İŞÇİNİN YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU GÖREVLERİ YAPMAMAKTA ISRAR NEDENİYLE FESİH İÇİN “ISRAR” KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ l HATIRLATMANIN DAHA ÖNCE BELİRLENMİŞ VE İŞÇİYE BİLDİRİLMİŞ GÖREVLERLE İLGİLİ OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU l HATIRLATMADAN SONRA İŞÇİNİN SADECE 1 KEZ GÖREVİ YAPMAMASININ FESİH İÇİN YETERLİ OLMADIĞI l İŞÇİNİN GÖREVİ YAPMAMA EYLEMİNİN HATIRLATMADAN SONRADA DEVAMLILIK GÖSTERMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YARGICIN TARAFLARIN HUKUKİ NİTE-LENDİRMESİYLE BAĞLI OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23561 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10209 4857 S. İşK/8 - 6098 S. TBK/19- 6100 S. HMK/33
   Tarihi: 01/10/2020
   l YARGICIN TARAFLARIN HUKUKİ NİTE-LENDİRMESİYLE BAĞLI OLMAMASI l İŞYERİNİN ACENTEYE DEVRİNDE SÖZ EDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR l İŞ SÖZLEŞMESİ l BAĞIMLILIK UNSURUNUN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3047 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10198 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01/10/2020
   l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ SAHTELİĞİ KANITLANMADIĞI SÜRECE FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYDININ BULUNMASI HALİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ l BORDROLARDA İŞÇİNİN İMZASININ BULUNMADIĞI VEYA BORDRO İMZALATILMADIĞI DURUMLARDA BANKAYA YATIRILAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN EKSİK OLDUĞUNU İŞÇİ İHTİRAZI KAYIT KOYMASA DA HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDEBİLECEĞİ

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/3079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10129 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01/10/2020
   l İSTİFA l İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINI ÖDEME VAADİ İLE İŞÇİDEN ALDIĞI İSTİFANIN GEÇERLİ OLMADIĞI l İSTİFA SONRASI BİR SÜRE DAHA ÇALIŞMANIN SÜRMESİNİN İKALE OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l İRADE FESADINA DAYANAN İSTİFA HALİNDE FESHİN İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİN KABUL EDİLECEĞİ l İSTİFADE İRADE FESADININ HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25192 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10125 4857 S. İşK/17, 41 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01/10/2020
   l FESİH BİLDİRİMİ l ÖNELLİ FESİH l FESİH BİLDİRİM (ÖNEL) SÜRESİ İÇERİSİNDE TARAFLARIN HAK VE BORÇ-LARIN DEVAM ETTİĞİ l ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE HAKLI FESİH YOLUNA KOŞULLARI VARSA BAŞVURULA-BİLECEĞİ l ÖNEL SÜRESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN MAZERETSİZ DEVAMSIZLIĞININ İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25143 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/10059 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 30/09/2020
   l FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI l FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRIL-MIŞ OLMASI HALİNDE AYLIK 22,5 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ l GECE ÇALIŞMASI l HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ OLDUĞU l GECE ÇALIŞMASINDAN DOĞAN FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT ÜCRETİNİN %150 ZAMLI HESAPLANMASININ GEREKLİĞİ

  • EĞİTİM PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN DERS SAATİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9544 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 28/09/2020
   l EĞİTİM PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN DERS SAATİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23586 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9326 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 24/09/2020
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

  • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONEL LİSTESİNE YAPILAN İTİRAZA İLİŞKİN KARARIN KESİN OLDUĞU İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9245 6356 S. STK/65
   Tarihi: 24/09/2020
   l GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONEL LİSTESİNE YAPILAN İTİRAZA İLİŞKİN KARARIN KESİN OLDUĞU İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI

  • SENDİKANIN KURULUŞ KOŞULLARININ EKSİKLİĞİNE İLİŞKİN USULÜNE UYGUN DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI İÇİN SÜRE VERİLİP DURUŞMA AÇILARAK KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1624 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9240 6356 S. STK/2,6,7
   Tarihi: 24/09/2020
   l SENDİKANIN KURULUŞ KOŞULLARININ EKSİKLİĞİNE İLİŞKİN USULÜNE UYGUN DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI İÇİN SÜRE VERİLİP DURUŞMA AÇILARAK KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22193 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9107 4857 S. İşK/24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 23/09/2020
   l YAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ lYAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI İÇİN İSTİFA EDEN İŞÇİNİN YENİ-DEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/9041 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 23/09/2020
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l İŞ KAZASI SONRASI İŞÇİYE VERİLEN İŞİ SAĞLIĞINI BOZMASI l İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZAN İŞE KATLAN-MAK ZORUNDA OLMADIĞI l KIDEM TAZMİNATI

  • KESİNLEŞEN İŞE İDE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENLE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8782 4857 S. İşK/18-21- 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22/09/2020
   l KESİNLEŞEN İŞE İDE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENLE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLMİŞ OLMASI l KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTEMİNİN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

  • CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20853 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8756 6098 S. TBK/179
   Tarihi: 22/09/2020
   l CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

  • KIDEM TAZMİNATI TAVANI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21126 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8698 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22/09/2020
   l KIDEM TAZMİNATI TAVANI l KIDEM TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEKİ TAVANI AŞAMAYACAĞI

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTE MUCACCEL OLACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8441 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 21/09/2020
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTE MUCACCEL OLACAĞI l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İÇİN İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ l İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE ALINMAMASI NEDENİYLE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ ÖDEMESİNDE İŞVERENİN AYRICA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİNİN GEREKMEDİĞİ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEN FAİZ İŞLEYECEĞİ l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORMUŞ GİBİ BRÜT ÜCRETTEN HESAPLANIP KESİNTİLERİN İNFAZ AŞAMASINDA DÜŞÜLECEĞİ l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLECEĞİ

  • İŞYERİ İŞLETME İŞYERİNE BAĞLI YERLER

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/5258 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8386 6356 S. STK/5,41
   Tarihi: 17/09/2020
   l İŞYERİ İŞLETME İŞYERİNE BAĞLI YERLER

  • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN KURUM TARA-FINDAN BELİRTİLEN İLK TOPLANTI YERİNE YANLIŞLIKLA BAŞKA ADRESE GİDEREK GEÇ KALMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1749 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8381 6356 S. STK/41,47
   Tarihi: 17/09/2020
   l SENDİKA YÖNETİCİSİNİN KURUM TARA-FINDAN BELİRTİLEN İLK TOPLANTI YERİNE YANLIŞLIKLA BAŞKA ADRESE GİDEREK GEÇ KALMASI l İLK TOPLANTIYA SENDİKANIN GELMEDİ-ĞİNE İLİŞKİN TUTANAK TUTULMASI l HAKLI BİR MAZERET OLMADAN İLK TOPLANTIYA 20 DAKİKA GEÇ KALAN SENDİKA-NIN TOPLANTIYA KATILMAMIŞ SAYILACAĞI l İLK TOPLANTIYA GELMEME NEDENİYLE SENDİKANIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ-NİN DÜŞMÜŞ OLDUĞU l SENDİKANIN YETKİSİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN KURUMUN TİS BİR SONRAKİ AŞAMASI İÇİN İŞLEM YAPMAMASININ YERİNDE OLDUĞU

  • SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20712 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8343 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 17/09/2020
   l SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK l İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENİN KUSURU İLE KURULAMAMASI l İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULACA-ĞINA DUYDUĞU GÜVEN NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARI İSTEYEBİLECEĞİ l İŞÇİNİN GÜVENİNİN KORUNMASININ GEREKTİĞİ ZARAR İŞ SÖZLEŞMESİ KURUL-MADAN DOĞDUĞU İÇİN İŞÇİNİN ZARARINI GENEL MAHKEMELERDE DAVA AÇARAK İSTEYEBİLECEĞİ

  • GEMİ ADAMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22012 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8335 854 S. DiŞK/28
   Tarihi: 17/09/2020
   l GEMİ ADAMI l DENİŞ İŞ KANUNA GÖRE GÜNLÜK 8 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK 48 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARINDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • İCAP NÖBETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22112 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8240 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 17/09/2020
   l İCAP NÖBETİ l İCAP NÖBETİNDE FİİLEN DAHA FAZLA ÇALIŞILDIĞI KANITLANMADIĞI SÜRECE İCAPTA GEÇEN SÜRENİN 1/8‘NİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAĞI

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/34823 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8167 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 17/09/2020
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN 16.06. 2009 TARİHİNDEN SONRA KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İŞVERENDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  • FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8147 4857 S. İşK/17, 41 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/09/2020
   l FESİH SEBEBİ İLE BAĞLILIK FESİH SEBEBİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ l İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUK YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN BANKA KAYITLARIYLA KARŞILAŞTIRILARAK BELİRLENMESİ VE ÖDEME OLMASI HALİNDE MAHSUP GEREKTİĞİ

  • ISLAHLA DAVA TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20701 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8136 4857 S. İşK/41 - 6100 S.HMK/177
   Tarihi: 16/09/2020
   l ISLAHLA DAVA TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7891 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 16/09/2020
   l YILLIK İZİN l DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ l YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİNDE HESAPLANAN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7846 4857 S. İşK/11,32
   Tarihi: 15/09/2020
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE İŞVERENCE SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE DE BAKİYE SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN YASANIN ARADIĞI KOŞULLARIN BULUNMAMASI l İŞVERENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARININ BULUNMADIĞI SAVUNMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN SÜRESİNDEN ÖNCE İŞVERENCE SONA ERDİRİLMESİNDE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ÖDENMESİNİN GEREKECEĞİ

  • ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN TANIK BİLDİRİMİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22210 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7826 6100 S. HMK/27,137
   Tarihi: 15/09/2020
   l ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN TANIK BİLDİRİMİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7816 4857 S. İşK/6 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15/09/2020
   l İŞYERİ DEVRİ l İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU l DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINDAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRET VE DEVİR TARİHİNE KADAR GEÇEN KIDEM SÜRESİ İLE SINIRLI OLDUĞU l İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İŞ YASASININ 6. MADDESİNDE YER ALAN 2 YILLIK SÜRE SINIRLAMASININ KIDEM TAZMİNATI AÇISINDAN GEÇERLİ OLMADIĞI

  • KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUP SIRASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22278 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7778 6098 S. TBK/101
   Tarihi: 15/09/2020
   l KISMİ ÖDEMELERİN MAHSUP SIRASI l ÖDEMENİN HANGİ ALACAĞA İLİŞKİN OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞSE İLK MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK MAHSUP EDİLECEĞİ

  • TALEPLE BAĞLILIK KURALI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21516 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7739 6100 S.HMK/26
   Tarihi: 15/09/2020
   l TALEPLE BAĞLILIK KURALI l YOL YEMEK VB. YARDIMLARIN DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l TALEP EDİLMEYEN ÜCRET KALEMLERİNİN GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN HESABINDA RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞE İADE SONRASINDA BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞE BAŞLATILMAYACAĞININ SÖZLÜ YA DA EYLEMLİ OLARAK BİLDİRİLDİĞİ TARİHTE VEYA BAŞVURU SONRASI 1 AYIN BİTTİĞİ TARİHTE SONA ERMİŞ OLACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/8729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7738 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 15/09/2020
   l İŞÇİNİN İŞE İADE SONRASINDA BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞE BAŞLATILMAYACAĞININ SÖZLÜ YA DA EYLEMLİ OLARAK BİLDİRİLDİĞİ TARİHTE VEYA BAŞVURU SONRASI 1 AYIN BİTTİĞİ TARİHTE SONA ERMİŞ OLACAĞI l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ ÇIPLAK BRÜT ÜCRETİNDEN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16049 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7683 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15/09/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKTİĞİ l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ SAHTELİĞİ KANITLANANA KADAR KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU l FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞI KANITLANAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN GÜNDE 3 SAATTİ AŞAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE FAZLA ÇALIŞMAYA GÜNDE ÜÇ SAATLE SINIRLI KARAR VERİLEMEYECEĞİ l İŞÇİNİN KANITLANAN FAZLA ÇALIŞMAYI GÜNDE 3 SAATLE SINIRLI OLMAKSIZIN TALEP EDEBİLECEĞİ

  • ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21854 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7673 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 15/09/2020
   l ZAMANAŞIMI l YILLIK ÜCRETLİ İZNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

  • HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEĞİ İHBAR TAZMİNATI İSTEYE-MEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1742 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7648 4857 S. İşK/17 - 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 15/09/2020
   l HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEĞİ İHBAR TAZMİNATI İSTEYE-MEYECEĞİ l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞME-SİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7549 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 14/09/2020
   l BELİRSİZ ALACAK DAVASI l BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARI YOKKEN AÇILMASI HALİNDE DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİNİN GEREKTİĞİ l İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ l HUKUKİ GÜVENİLİRLİK İLKESİ GEREĞİ 22 HD. KAPATILMASINDAN ÖNCE AÇILAN DAVALARDA MAKUL BİR SÜRE BU İÇTİHADIN UYGULANMAYACAĞI

  • İMZALI ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA ÖDENDİĞİ GÖSTERİLMİŞSE İŞÇİ BORDROYA İHTİRAZI KAYIT KOYMUŞ OLMASI KOŞULUYLA BORDROLARDA GÖSTERİLENİN DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/19219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7482 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 14/09/2020
   l İMZALI ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA ÖDENDİĞİ GÖSTERİLMİŞSE İŞÇİ BORDROYA İHTİRAZI KAYIT KOYMUŞ OLMASI KOŞULUYLA BORDROLARDA GÖSTERİLENİN DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEĞİ l İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİ DURUMUNDA İŞÇİ İHTİRAZI KAYIT KOYMAMIŞ OLSA DA BANKA KAYITLARINDA ÖDENMİŞ GÖRÜNEN FAZLA ÇALIŞMALARDAN DAHA FAZLA ÇALIŞTIĞINI HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLAYABİLECEĞİ

  • ÇALIŞMA OLGUSUNUN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/6561 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5823 5510 S. SSGSKK/30
   Tarihi: 12/10/2020
   l ÇALIŞMA OLGUSUNUN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ l PRİME ESAS ÜCRETİN ANCAK YAZILI DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ l YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE BELGELERİN OLMASI HALİNDE ÜCRET KONUSUNDA TANIK DİNLENEBİLECEĞİ l YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA DESTEK PRİMİ ÖDENEREK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENEMEYECEĞİ

  • RÜCUAN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5100 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5768 5510 S. SSGSKK/21 - 6098 S. TBK/61,62
   Tarihi: 08/10/2020
   l RÜCUAN TAZMİNAT l İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞININ BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BİRLİKTE KUSURLARIYLA MEYDANA GELMESİNDE SORUMLULUĞUN ESASLARI l MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN UYGULANIŞ ŞEKLİ

  • İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAÇINILMAZLIK

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6384 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5741 6098 S. TBK/59
   Tarihi: 08/10/2020
   l İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAÇINILMAZLIK l İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI lYAŞAMA HAKKININ KORUNMASI

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6894 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5738 6098 S. TBK/59
   Tarihi: 08/10/2020
   l  İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT l MADDİ TAZMİNATIN GERÇEK ÜCRETE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/6902 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5289 6098 S. TBKK/56
   Tarihi: 01/10/2020
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT l MANEVİ TAZMİNATIN SINIRININ MANEVİ TAZMİNATIN AMACINA GÖRE BELİRLENMESİ l MANEVİ TAZMİNATIN MANEVİ HUZURU SAĞLAMAYI AMAÇLADIĞI

  • İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/7591 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4753 5510 S. SSGSKK/13
   Tarihi: 22/09/2020
   l İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI l İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ KURUM İŞ KAZASI OLDUĞUNU KABUL ETMEZSE İŞVEREN ALEYHİN İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI AÇILMASI İÇİN SÜRE VERİLİP BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2307 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4606 5510 S. SSGSKK/102
   Tarihi: 21/09/2020
   l SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI lCEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ GEREĞİ İDARİ PARA CEZASINDAN TEMSİLCİNİN ŞAHSEN SORUMLU OLMAYACAĞI TÜZEL KİŞİ İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU l İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ SÜRECİ lİDARİ PARA CEZALARININ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU l İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL İÇİNDE ÖDEME EMRİ DÜZENLENMEYEN KONULARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANAMAYACAĞI

  • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA KUSUR SORUMLULUĞUNUN ESAS OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4538 5510 S. SSGSKK/12,21
   Tarihi: 17/09/2020
   lSOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA KUSUR SORUMLULUĞUNUN ESAS OLDUĞU lBORÇLAR HUKUKU ALANINDAKİ KUSURSUZ SORUMLULUK İLKELERİNİN RÜCU DAVALARINDA UYGULANAMAYACAĞI

  • ÖLÜM AYLIĞININ PAYLAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/2445 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4535 5510 S. SSGSKK/54
   Tarihi: 17/09/2020
   l ÖLÜM AYLIĞININ PAYLAŞTIRILMASI l HEM EŞTEN HEM BABADAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/6177 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4489 5510 S. SSGSKK/80
   Tarihi: 16/09/2020
   l SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TESPİTİ l İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞI FİİLİ ÇALIŞMANIN DA KANITLANMASININ GEREKTİĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ