• USULÜ KAZANILMIŞ HAK

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/21-2337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1200 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 26.11.2019
   l USULÜ KAZANILMIŞ HAK l MALULİYET ORANIN ARTMASI l GELİŞEN DURUM l MALULİYET ORANIN ARTMASI KARŞISIN-DA KAZANILMAK HAK VEYA KESİN HÜKÜM-DEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2015/21-1323 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/128 6098 S. TBK/142
   Tarihi: 12.02.2019
   l İBRANAME l İBRANAME KOŞULLARINI TAŞIMAYAN KISMİ İFANIN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19840 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6988 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 02/07/2020
   l ARA DİNLENMESİ l AKSİ KANITLANMADIKÇA KANUNDA YAZILI ARA DİNLENMESİ SÜRELERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

  • ZAMANAŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/1527 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7111 6100S. HMK/142
   Tarihi: 07/07/2020
   l ZAMANAŞIMI lMÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ZAMANAŞIMI DEFİNDEN DİĞERİNİN DE YARARLANACAĞI

  • İŞÇİYE SONRADAN İMZALATTIRILAN İDARİ İZİNLERİN YILLIK İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19496 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7108 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 07/07/2020
   l İŞÇİYE SONRADAN İMZALATTIRILAN İDARİ İZİNLERİN YILLIK İZİN SÜRESİNDEN DÜŞÜLEMEYECEĞİ

  • EMEKLİLİĞE DAYALI FESİHLERDE YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS KARARININ İŞVERENE VERİLMEMESİ HALİNDE FAİZİN DAVA TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19765 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/7048 1475. İşK/14
   Tarihi: 02/07/2020
   l EMEKLİLİĞE DAYALI FESİHLERDE YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS KARARININ İŞVERENE VERİLMEMESİ HALİNDE FAİZİN DAVA TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI l FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİMİM BİLİRKİŞİ TARAFINDAN YAPILAMAYACAĞI

  • ISLAHLA TALEBİN İNDİRİLMESİNİN KISMİ FERAGAT NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19833 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6993 6100 S. HMK/307
   Tarihi: 02/07/2020
   l ISLAHLA TALEBİN İNDİRİLMESİNİN KISMİ FERAGAT NİTELİĞİNDE OLDUĞU l ALACAK KALEMLERİ İÇİN YATIRILAN HARÇLARIN BİRBİRİNİN YERİNE SAYIL-MASININ OLANAKLI OLMADIĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19721 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6957 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02/07/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA lÜÇ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN YAZILI VEYA NİTELİKLİ DELİLLE KANITLANMASININ GEREKTİĞİ l İMZALI VE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN BORDRO DÖNEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN DIŞLANMASI İMZASIZ BORDROLARDAKİ TAHAKKUKLARIN İSE MAHSUP YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRT EDİCİ UNSURU BAĞIMLILIK

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/1092 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6950 4857 S. İşK/2, 8
   Tarihi: 02/07/2020
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRT EDİCİ UNSURU BAĞIMLILIK l TÜZEL KİŞİNİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ KİŞİ ORGAN NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN İŞÇİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİMİN HAK EDİŞTEN YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/19459 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6944 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02/07/2020
   l FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİMİN HAK EDİŞTEN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/20122 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/6787 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 01/07/2020
   lGEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU lGEÇERSİZ FESHE KARŞIN İŞE ALINMAYAN İŞÇİYE İŞE ALINMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRET VE KIDEMİNE 4 AY EKLENEREK BULUNAN KIDEM SÜRESİ ÜZERİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENECEĞİ lGEÇERSİZ FESİH AŞAMASINDA ÖDENEN KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZNİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMADIĞI lGEÇERSİZ FESİH SIRASINDA YAPILAN KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNE İŞVERENİN FAİZ UYGULANA-MAYACAĞI FAİZSİZ MAHSUBUN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİYLE İŞVERENE KARŞI AYNI NEDENLE DAVA AÇMIŞ İŞÇİNİN ANLATIMINA TEK BAŞINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15754 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5796 4857 S. İşK/17/ 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 17/06/2020
   l İŞÇİYLE İŞVERENE KARŞI AYNI NEDENLE DAVA AÇMIŞ İŞÇİNİN ANLATIMINA TEK BAŞINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ l İŞÇİNİN ÖDENMEYEN PRİMLERİ NEDE-NİYLE EYLEMLİ OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ l KIDEM TAZMİNATINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN HESABINDA FESİHTEN GERİYE 1 YIL İÇİNDE ÖDENEN PRİMLERİN 365’E BÖLÜ-NEREK GÜNLÜK ÜCRETE EKLENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • HAFTA TATİLİ İLE GENEL TATİLLİN ÇAKIŞTIĞI DURUMLARDA HAFTA TATİLİ HESABININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15912 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5760 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 16/06/2020
   l HAFTA TATİLİ İLE GENEL TATİLLİN ÇAKIŞTIĞI DURUMLARDA HAFTA TATİLİ HESABININ YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • BORDRO HİLESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5017 4857 S. İşK/37, 41
   Tarihi: 08/06/2020
   l BORDRO HİLESİ l FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI l FAZLA ÇALIŞMALARIN İMZALI BORDRO-LARDA SEMBOLİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİ İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYIT KOYDUĞU DURUM-LARINDA BU DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN DIŞLANMAYACAĞI GÖSTE-RİLEN TUTARLARIN MAHSUP EDİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN YAPILAN %50 TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZEYDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/16370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/5008 4857 S. İşK/32, 41
   Tarihi: 08/06/2020
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN YAPILAN %50 TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ETKİLEYECEK DÜZEYDE OLDUĞU TAKTİRİ İNDİRİMİN MAKUL DÜZEYDE YAPILMASININ GEREKTİĞİ l PRİM l PRİM ÖDEMELERİNİN FAZLA ÇALIŞMA-DAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ l FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN YÜZDE USULÜYLE BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA SADECE %50’LİK KISMININ HESAPLAN-MASININ GEREKTİĞİ

  • HAFTA TATİLİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/15673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4921 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 08/06/2020
   l HAFTA TATİLİ l HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEREK KULLAN-DIRILMAYACAĞI l HAFTA TATİLİ İZNİNİN 24 SAATTEN AZ KULLANDIRILMASI HALİNDE HİÇ KULLAN-DIRILMAMIŞ SAYILACAĞI

  • İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİNİ UYAP ÜZERİNDEN ÖĞRENEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİN USULÜNE UYGUN BAŞVURU NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/16190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4836 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 03/06/2020
   l İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİNİ UYAP ÜZERİNDEN ÖĞRENEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİN USULÜNE UYGUN BAŞVURU NİTELİĞİNDE OLDUĞU l İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNİN FESİH TARİHİ OLDUĞU KIDEM İHBAR TAZMİNA-TININ BU TARİHTEKİ ÜCRETLER ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLATMAMANIN SONUÇLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/15918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4682 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 02/06/2020
   l GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLATMAMANIN SONUÇLARI l GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLA-TILMAYAN İŞÇİNİN DÖRT AYLIK DÖNEM İÇİN PRİM ALABİLECEĞİ l GEÇERSİZ FESİH SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN DÖRT AYLIK DÖNEM İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA GİREN SAĞLIK GİDERLERİNİ İSTEYEBİLECEĞİ

  • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN GÜVENCESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/15753 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4547 6356 S. TSK/23
   Tarihi: 01/06/2020
   l SENDİKA YÖNETİCİSİNİN GÜVENCESİ l İŞYERİNDEN PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİ OLARAK SEÇİLDİĞİNİ BİLDİREN İŞÇİNİN BU BİLDİRİMİNİN İŞ SÖZLEŞME-SİNİN ASKIYA ALINMASI ANLAMINA GELDİĞİ l 2821 SAYILI YASA DÖNEMİNDE PROFES-YONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN 6356 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ OLANAKLARDAN YARARLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRİP SONA ERDİRDİĞİ TARİHTEKİ ÜCRET VE TAVANA GÖRE KIDEM TAZMİNATI ALABİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/15866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/4465 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01/06/2020
   l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI l FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE HAFTADA 5,2 SAAT, AYDA 22,5 SAAT YILDA 270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKTİĞİ

  • SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFANIN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/13668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/2291 6356 S. TSK/24, 39
   Tarihi: 17/02/2020
   lSENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFANIN BİR AY SONRA SONUÇ DOĞURACAĞI lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÜYELİĞİN BİTTİĞİ TARİHE KADAR İŞÇİNİN YARARLANACAĞI lAYNI ANDA BİR İŞYERİNDE İKİ TİS OLAMAYACAĞI lNAKİLLE İŞİ DEĞİŞEN İŞÇİNİN NAKİLLE GELDİĞİ İŞYERİNDE ÖRGÜTLÜ SENDİKAYA ÜYE OLANCA TİS DEN YARARLANACAĞI

  • CİNSEL TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14071 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1819 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 10/02/2020
   l CİNSEL TACİZ l HAKLI NEDENLE FESİH

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İÇİN İKİ AYRI İŞVERENİN OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/13662 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1346 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 04/02/2020
   l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İÇİN İKİ AYRI İŞVERENİN OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU l İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ BÜTÜN DONANIMIN ASIL İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANDIĞI İLİŞKİNİN İŞÇİ TEMİNİ OLDUĞU GEÇERLİ ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • GEMİ ADAMININ ÜCRET VE KIDEM TAZMİNATI ALACAKLARININ YASAL FAİZ ORANLARINA TABİ OLDUĞU BU ALACAKLARA MEVDUATA UYGULANAN FAİZİN YÜRÜTÜLE-MEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12349 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1312 854 S. DİşK/20,29
   Tarihi: 04/02/2020
   l GEMİ ADAMININ ÜCRET VE KIDEM TAZMİNATI ALACAKLARININ YASAL FAİZ ORANLARINA TABİ OLDUĞU BU ALACAKLARA MEVDUATA UYGULANAN FAİZİN YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ

  • GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12312 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1288 5953 S. BİşK/29
   Tarihi: 04/02/2020
   l GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI l GAZETECİNİN KULLANDIRILMAYAN VEYA KULLANDIRILIRKEN ÜCRETİ ÖDENMEYEN YILLIK İZİN HAKKININ İKİ KATINI TALEP EDEBİLMESİ İÇİN YILLIK İZİN İÇİN İŞVERENE BAŞVURMASININ GEREKMESİ

  • ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/13895 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1247 7201 S. TebK/7, 10
   Tarihi: 03/02/2020
   l ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT l TEBLİGATIN YAPILACAĞI ADRES l TEBLİGATIN YAPILAMAMASI HALİNDE İZLENECEK USUL

  • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA ESAS ALINACAK SON ÜCRET

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/14297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1178 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/02/2020
   l KIDEM TAZMİNATI HESABINDA ESAS ALINACAK SON ÜCRET l İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH-LERDE ÖNEL SONUNDAKİ ÜCRETİN SON ÜCRET OLDUĞU l BİLDİRİM ÖNELİ TANIMAKSIZIN VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN YAPILAN FESİHTE ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE GERÇEK-LEŞEN ÜCRET ZAMLARININ SON ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAĞI l İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDAYKEN YAPILAN FESİHTE ASKI ÖNCESİ ALINAN ÜCRETİN SON ÜCRET OLARAK KABUL EDİLECEĞİ l KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETTE PARA VE PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN MENFAAT-LERİN DİKKATE ALINACAĞI l ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI HAYAT SİGORTASI PRİMLERİNİN DE KIDEM TAZMİ-NATI HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12350 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1151 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 03/02/2020
   l DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR l OTEL GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MÜŞTERİYLE SAMİMİ İLİŞKİYE GİRMESİ l HAKLI FESİH

  • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİ-Nİ YAPMAMASINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN YAPMAMANIN SÜREKLİK GÖSTERMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/11952 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/638 4857 S. İşK/22,25
   Tarihi: 20/01/2020
   l İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİ-Nİ YAPMAMASINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN YAPMAMANIN SÜREKLİK GÖSTERMESİNİN GEREKMESİ l İŞÇİNİN FESİHTEN ÖNCE GÖREVLERİNİN YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK HATIRLATIL-MASININ ZORUNLU OLDUĞU BU ZORUNLU-LUĞA UYULDUĞUNU İŞVERENİN KANITLA-MASININ GEREKMESİ l İŞÇİ GÖREV TANIMININ YAPILMIŞ OLMASININ HATIRLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI l İŞÇİYE HATIRLATILAN İŞÇİ BİTİRECEK KADAR SÜRE VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ l ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLAN GÖREVLEN-DİRMELERİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI l ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ YAPMAMAKTA ISRAR NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİYE BİR EYLEMİ NEDENİYLE İKİ CEZA VERİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12229 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/610 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 20/01/2020
   l İŞÇİYE BİR EYLEMİ NEDENİYLE İKİ CEZA VERİLEMEYECEĞİ l KINAMA CEZASI SONRASI AYNI EYLEM NEDENİYLE YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25362 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/345 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 5/01/2020
   l FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI lİMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA GÖS-TERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARI AŞAN FAZLA ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ DELİLLE KANIT-LANABİLECEĞİ l İMZALI İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ VE FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKTİĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/13141 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/68 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13/01/2020
   lÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI lSATIŞ TEMSİLCİSİNİN FAZLA ÇALIŞMASI lFAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNA İLİŞKİN İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

  • HEM EŞİNDEN HEM BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞINI HAK EDENLERE HAK SAHİBİNİN TERCİHİNE GÖRE SADECE EŞ VEYA BABADAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/282 5510 S. SSGSKK/34,54
   Tarihi: 20/01/2020
   l HEM EŞİNDEN HEM BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞINI HAK EDENLERE HAK SAHİBİNİN TERCİHİNE GÖRE SADECE EŞ VEYA BABADAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANACAĞI

  • PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ DAVALARINDA İSPAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3015 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/277 5510 S. SSGSKK/86
   Tarihi: 20/01/2020
   lPRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ DAVALARINDA İSPAT lPRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİNDE SENETLE İSPAT KURALININ UYGULANACAĞI

  • İŞ GÖREMEZLİK ORANI %69’IN ALTINDA KALANLAR İÇİN 60 YAŞ SONRASI PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILAMA-YACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/2678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/37 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 13/01/2020
   lİŞ GÖREMEZLİK ORANI %69’IN ALTINDA KALANLAR İÇİN 60 YAŞ SONRASI PASİF DÖNEM İÇİN ZARAR HESABI YAPILAMA-YACAĞI l GERÇEK ZARAR BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASI HALİNDE RÜCU DA GERÇEK ZARARIN ESAS ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARININ İDARE ALEYHİNE AÇILMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5522 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/27 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 13/01/2020
   l MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARININ İDARE ALEYHİNE AÇILMASININ GEREKTİĞİ

  • HİZMET TESPİTİ DAVASININ AMACININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI KORUMAK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/4074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/8 5510 S. SSGSKK/86
   Tarihi: 13/01/2020
   l HİZMET TESPİTİ DAVASININ AMACININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI KORUMAK OLDUĞU

  • ORGANİK BAĞ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2896 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/500 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 04/02/2020
   l ORGANİK BAĞ l GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ l MADDİ TAZMİNAT

  • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMALARIN DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK GEÇTİĞİNİN TESPİTİNİN İSTENEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/290 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/468 506 S. SGK/63
   Tarihi: 03/02/2020
   l EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMALARIN DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK GEÇTİĞİNİN TESPİTİNİN İSTENEMEYECEĞİ l EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMALARIN ANCAK TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLARAK GEÇTİĞİNİN TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ

  • ÇAKIŞAN SİGORTALILIK

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/255 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/467 506 S. SGK/3/ 1479 S.BağK/23/5510 S. SSGSK/53
   Tarihi: 03/02/2020
   lÇAKIŞAN SİGORTALILIK

  • MANEVİ TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UNSURUNU DA TAŞIMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5769 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/280 6098 S. TBK/56
   Tarihi: 28/01/2020
   l MANEVİ TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UNSURUNU DA TAŞIMASININ GEREKTİĞİ

  • MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/356 6098 S. TBK/56- 6100 S. HMK/107
   Tarihi: 30/01/2020
   l MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ l MANEVİ TAZMİNATIN BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KONUSU OLAMAYACAĞI

  • BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/28007 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1617 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 05/02/2020
   l BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTENİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI

  • ÇALIŞMA YAŞAMININ İŞ MÜFETTİŞLERİNCE DENETİMİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/29848 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/2182 4857 S. İşK/91,92
   Tarihi: 11/02/2020
   lÇALIŞMA YAŞAMININ İŞ MÜFETTİŞLERİNCE DENETİMİ lMÜFETTİŞ TESPİTLERİNİN AKSİ KANIT-LANINCAYA KADAR GEÇERLİ OLACAĞI lMÜFETTİŞ DENETİMİNİN GENEL KONTROL VE İNCELEME DENETİMİ ŞEKLİNDE YAPILACAĞI lGENEL DENETİM SONUÇLARINA İŞVERE-NİN BAKANLIĞI HASIM GÖSTEREREK İNCELEME TESPİTLERİNE BAKANLIĞI VE İŞÇİYİ HASIM GÖSTEREREK DAVA YOLUYLA İTİRAZ EDİLMESİNDE HUKUKİ YARAR BULUNDUĞU

  • HASTALIK OLGUSUNUN TEK BAŞINA İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/29903 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/2152 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 11/02/2020
   l HASTALIK OLGUSUNUN TEK BAŞINA İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ l İŞİN YAPILMASININ VEYA İŞİN NİTELİĞİNDEN DOĞAN BİR SEBEPLE İŞÇİNİN YAŞAYIŞI VEYA SAĞLIĞININ TEHLİKEDE OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ SÜRESİNDE VERİLMEMİŞ İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8403 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1544 6356 S. STİK /42
   Tarihi: 04/02/2020
   l İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ SÜRESİNDE VERİLMEMİŞ İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/27253 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1489 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 04/02/2020
   l ÜCRETİN ÖDENMEMESİ l ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİ ÇALIŞMAMA HAKKINI KULLANABİLECEĞİ GİBİ HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREBİLECEĞİ l HAKLI FESİH HAKKI VEREN ÜCRET ÖDENMEMEDE GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİN ANLAŞILACAĞI l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİHTE İŞVERENE ÖNEL VERMESİ GEREKMEDİĞİ l ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN FESİH ÖNCESİ İŞVERENDEN ÜCRETİ TALEP ETME ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI l İŞE GİTMEYİ BIRAKARAK EYLEMLİ FESİHTE DE BULUNABİLECEĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/27263 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1483 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 04/02/2020
   l ÜCRET lKİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANAMAYACAĞI l BORDROLARIN GERÇEK ÜCRETİ YANSIT-MAMASI l EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI

  • İŞÇİNİN İŞYERİNDE HAKSIZ YERE HIRSIZLIKLA SUÇLANMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26823 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1422 4857 S. İşK/24 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/02/2020
   lİŞÇİNİN İŞYERİNDE HAKSIZ YERE HIRSIZLIKLA SUÇLANMASI lBASKI ALTINDA İSTİFA VEREREK İŞTEN AYRILMASI lHIRSIZLIK SUÇLAMASININ ASILSIZ OLDUĞUNUN ORTAYA ÇIKMASI lHAKSIZ YERE HIRSIZLIKLA SUÇLANIP BASKIYLA ALINAN İSTİFANIN İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU l KIDEM TAZMİNATI

  • İŞÇİLERİN HESABINA KIDEM TAZMİNATININ YATIRILMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/4019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1387 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03/02/2020
   lİŞÇİLERİN HESABINA KIDEM TAZMİNATININ YATIRILMASI l YATIRILAN KIDEM TAZMİNATININ İŞÇİLER TOPLUCA BANKAYA GÖTÜRÜLEREK ÇEKİL-MESİ l İŞÇİLERE ÇEKTİRİLEN TAZMİNATLARI İŞVERENİN İŞTEN ATMA BASKISIYLA GERİ ALMASI

  • ISLAH

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2020/190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1382 6100 S. HMK/187
   Tarihi: 03/02/2020
   l ISLAH l USULE İLİŞKİN İŞLEMLERİN KISMEN VEYA TAMAMEN ISLAHININ OLANAKLI OLDUĞU l ISLAHLA DAVA KONUSU OLMAYAN BİR İSTEMİN DAVA KAPSAMINA ALINMAYACAĞI l ISLAHA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTENEMEYECEĞİ

  • MEVSİMLİK İŞLERDE İŞ YASASININ YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULAN-MAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/27500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1361 4857 S. İşK/53
   Tarihi: 03/02/2020
   l MEVSİMLİK İŞLERDE İŞ YASASININ YILLIK İZNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI l YILIN TAMAMINA YAKIN ÇALIŞMA HALİNDE İŞÇİNİN ANAYASAL DİNLENME HAKKINDAN YOKSUN BIRAKILAMAYACAĞI

  • SİGORTAYA BİLDİRİLMEDİĞİ İÇİN ÖDEN-MEYEN ANALIK SİGORTASI YARDIMLARININ İŞVERENDEN İSTENEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/32763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1123 4857 S. İşK/34 -5510 S.SGSK/23
   Tarihi: 23/01/2020
   l SİGORTAYA BİLDİRİLMEDİĞİ İÇİN ÖDEN-MEYEN ANALIK SİGORTASI YARDIMLARININ İŞVERENDEN İSTENEMEYECEĞİ l DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENMİŞSE ISLAHLA ARTTIRILAN KISIM İÇİN TALEP OLMASA DA FAİZE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN HAKKINDA HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLECEK BİR SORUŞTURMA SÜRERKEN MEVCUT OLAN BİR NEDENLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİNİN FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI NİTE-LİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26620 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1038 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 22/01/2020
   l İŞÇİNİN HAKKINDA HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLECEK BİR SORUŞTURMA SÜRERKEN MEVCUT OLAN BİR NEDENLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİNİN FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEK-LEŞEN DİĞER HAKLARIN KAPSAMINA PARA VE PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN YARARLARIN GİRECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27290 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/1037 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 22/01/2020
   l BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEK-LEŞEN DİĞER HAKLARIN KAPSAMINA PARA VE PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN YARARLARIN GİRECEĞİ l FİİLEN ÇALIŞARAK ELDE EDİLEN PRİM FAZLA ÇALIŞMA GİBİ ALACAKLARIN BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESAPLAN-MASINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLMADIĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/28668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/898 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 21/01/2020
   l DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLMADIĞI l DEVAMSIZLIKTAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN DEVAMSIZLIK GÜNLERİNDE HİÇ ÇALIŞILMA-MIŞ OLMASININ GEREKTİĞİ l DEVAMSIZLIK SAATLERİNİN TOPLANARAK BELİRLİ GÜN SAYISINA ULAŞILAMAYACAĞI l İŞÇİNİN ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜN HAKLI MAZERET NİTELİĞİNDE OLDUĞU l BİLİRKİŞİNİN HAKİMİN GÖREV ALANINA GİREN KONULARA DEĞİNİP FESHİN HAKLI HAKSIZ NİTELENDİRMESİ YAPAMAYACAĞI

  • SENDİKA ÜYELİK AİDATININ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/30003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/886 2821 S. SK/23
   Tarihi: 21/01/2020
   l SENDİKA ÜYELİK AİDATININ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLECEĞİ l İŞ HUKUKUNDA ASIL OLAN ÜCRETİN BRÜT ÜCRET OLDUĞU

  • İŞVERENİN İŞÇİNİN ŞEREF VE HAYSİ-YETİNE DOKUNACAK SÖZLER SARF ETMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERDİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27899 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/821 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 21/01/2020
   lİŞVERENİN İŞÇİNİN ŞEREF VE HAYSİ-YETİNE DOKUNACAK SÖZLER SARF ETMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERDİĞİ lİŞÇİNİN FESHİ HAKLI NEDENE DAYAN-DIĞINDA KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN İŞE DAVETTE İŞÇİYE BİR BAŞKA İŞ ÖNERMESİ HALİNDE İŞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINI AÇIK ANLAŞILIR VE SOMUT OLARAK BİLDİRMESİNİN GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27258 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/737 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 20/01/2020
   l  İŞVERENİN İŞE DAVETTE İŞÇİYE BİR BAŞKA İŞ ÖNERMESİ HALİNDE İŞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINI AÇIK ANLAŞILIR VE SOMUT OLARAK BİLDİRMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMASI SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/665 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 20/01/2020
   l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMASI SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURUR l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN REKABET YASAĞININ AYRICA KARARLAŞTIRILMASINA GEREK YOKTUR l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANILMASINDA İŞ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR l İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA REKABET YASAĞINDAN SÖZ EDEBİL-MEK İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM OLMASI VEYA AYKIRI BİR SÖZLEŞME YAPILMASININ GEREKİR l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA REKABET YASAĞINA AYKIRILIK İDDİASININ TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR

  • İŞÇİNİN YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27701 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/630 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 20/01/2020
   lİŞÇİNİN YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • ÖDEME BELGELERİ HAKKI ORTADAN KALDIRICI NİTELİKTE OLDUĞUNDAN YARGI-LAMANIN HER AŞAMASINDA SUNULABİLECEKTİR

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/628 6100 S. HMK/327
   Tarihi: 20/01/2020
   l ÖDEME BELGELERİ HAKKI ORTADAN KALDIRICI NİTELİKTE OLDUĞUNDAN YARGI-LAMANIN HER AŞAMASINDA SUNULABİLECEKTİR l GEREKSİZ YERE DAVANIN UZAMASINA NEDEN OLAN TARAF DAVAYI KAZANSA DA YARGILAMA GİDERLERİNİN BİR KISMINA YA DA TAMAMINI ÖDEMEYE MAHKUM EDİLE-BİLECEKTİR

  • HAKLI FESİH HAKKINI TARAFLARIN ALTI İŞGÜNÜ İÇİNDE KULLANMAMASI HALİNDE FESHİN HAKSIZ FESHE DÖNÜŞECEĞİ l ALT İŞ GÜNLÜK SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/27682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/619 4857 S. İşK/26
   Tarihi: 20/01/2020
   l HAKLI FESİH HAKKINI TARAFLARIN ALTI İŞGÜNÜ İÇİNDE KULLANMAMASI HALİNDE FESHİN HAKSIZ FESHE DÖNÜŞECEĞİ l ALT İŞ GÜNLÜK SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU l ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN İŞÇİ VEYA İŞVERENİN OLAYI ÖĞRENDİĞİ GÜN BAŞLAYACAĞI OLAYI ÖĞRENME GÜNÜNÜN SAYILMAYACAĞI l HAKLI FESİH SEBEBİ DEVAMLI OLMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE ALACAĞININ YASAL FAİZE TABİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/26906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/450 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 16/01/2020
   lİLAVE TEDİYE ALACAĞININ YASAL FAİZE TABİ OLDUĞU lTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İLAVE TEDİYE ALACAĞI İÇİN KANUN METNİN TEK-RARLANMIŞ OLMASININ İLAVE TEDİYE ALACAĞININ KANUNDA DOĞDUĞU GERÇE-ĞİNİ DEĞİŞTİREMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN BAYRAMDA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL ETMEMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26411 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/436 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 15/01/2020
   l İŞÇİNİN BAYRAMDA ÇALIŞMA YAPMAYI KABUL ETMEMESİ l İŞVERENİN ÜCRETSİZ İZİN FORMU DOLDURMAYA ZORLAMASI l İŞÇİNİN İMZALAMAYARAK İŞTEN AYRILMASI l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ l KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26532 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/361 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 15/01/2020
   l ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI l  YÖNETİCİYE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNETİCİNİN BULUNMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILACAĞI

  • İŞKOLU TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/259 6356 S. STK/4
   Tarihi: 14/01/2020
   l İŞKOLU TESPİTİ l İŞKOLU TESPİTİNDE BİRİM OLARAK İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI

  • SENDİKA AİDAT ALACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/6682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/258 2821 S. SK/61
   Tarihi: 14/01/2020
   l SENDİKA AİDAT ALACAĞI l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE AİDATIN NE ZAMAN ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞSA İHTARA GEREK KALMAKSIZIN TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ l KISMİ ÖDEMENİN ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ

  • CEZAİ ŞARTTA KARŞILILIK İLKESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26725 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/185 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 14/01/2020
   l CEZAİ ŞARTTA KARŞILILIK İLKESİ l İŞVEREN VE İŞÇİYE EŞİT KOŞULLAR TANIMAYAN CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • İLAVE TEDİYE

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/106 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 13/01/2020
   İLAVE TEDİYE l BELEDİYELERİN HİSSEDAR OLlDUKLARI ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN İLAVE TEDİYE ALAMAYACAKLARI

  • YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞ-MESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE SONA ERMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26700 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/105 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 13/01/2020
   l YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞ-MESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE SONA ERMİŞ OLMASININ GEREKTİĞİ l İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ ÖNEMİ-NİN OLMADIĞI lYILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞININ İSPA-TINI İŞVERENİN İŞÇİNİN İMZASI BULUNAN YILLIK İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER YAZILI BELGE İLE YAPMASININ GEREKTİĞİ l YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞ-TÜĞÜ DURUMLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-NİN FESİHLE BAŞLAYACAĞI

  • TEBLİGAT

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/22963 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2020/87 4857 S. İşK/34- 7201 S.TebK/35
   Tarihi: 13/01/2020
   l TEBLİGAT l TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞININ HAKİM TARAFINDA RESEN DENETLENECEĞİ l DAHA ÖNCE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILAN ADRESTE DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ