• TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/13019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22166 4857 S. İşK/4
   Tarihi: 11/12/2019
   • TARIM VE ORMAN İŞLERİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU • TARIM VE ORMAN İŞLETMELERİNDE BİTKİ VE HAYVAN ÜRETİMİ BAKIM VE YETİŞTİRMESİ DIŞINDA KALAN İŞLERİN İŞ YASASI KAPSAMINDA OLDUĞU • TARIM İŞÇİSİNİN TARIM İŞ KAPSAMINA GİRMEYEN EK BİR İŞTE ÇALIŞMASI HALİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN HANGİ İŞİN BASKIN OLDUĞUNA GÖRE BELİRLENECEĞİ • İŞ HUKUKUNDA İSTİSNAİ HÜKMÜN GENİŞLETİCİ YORUMA TABİ TUTULAMAYACAĞI • İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLER LEHİNE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İŞÇİLER LEHİNE YORUMLANMASININ ZORUNLU OLDUĞU

  • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ DAVA TARİHİNDE KESİLMİŞ OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/3013 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18973 6100 S. HMK/109
   Tarihi: 04/11/2019
   • BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ DAVA TARİHİNDE KESİLMİŞ OLDUĞU • TALEP ARTIŞI DİLEKÇESİNDEN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI • TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLEN ALACAKLARDAN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ DIŞINDAKİLER İÇİN FAİZİN TEMERRÜT TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9479 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21308 4857 S. İşK/41, 59
   Tarihi: 02/12/2019
   • FAZLA ÇALIŞMA • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMANIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞU DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ • İMZASIZ ÜCRET BORDROSUNDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI İŞÇİNİN BANKA HESABINA YATMIŞSA HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN MAHSUP EDİLECEĞİ • İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMANIN ÜSTÜNDEKİ ÇALIŞMALARIN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ • YILLIK İZNİN FESİHTE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ • YILLIK İZNİN İMZALI YILLIK İZİN DEFTERİ VEYA EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ

  • ORGANİK BAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/10785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21385 4857 S. İşK/17,41 59
   Tarihi: 02/12/2019
   • ORGANİK BAĞ • TÜZEL KİŞİLİĞİN KÖTÜYE KULLANILMASI • TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK AKACAKLARINDAN ORGANİK BAĞ İÇİNDEKİ ŞİRKETLERİN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAKLARI

  • MEMURİYETE GEÇİŞ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/13709 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21737 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 04/12/2019
   • MEMURİYETE GEÇİŞ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNİN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI • İŞÇİ HAKLI NEDEN OLMADAN MEMURİYETE GEÇİŞ NEDENİYLE SONA ERDİRDİĞİNDEN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI • HAKLI FESİH NEDENİ BULUNMADIĞINDAN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN CEZAİYİ ŞARTIN İŞÇİ TARAFINDAN ÖDENMESİNİN KOŞULLARININ OLUŞTUĞU • CEZAİ ŞARTTA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKTİĞİ

  • GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK 45 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ AŞILMASA DA FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/11022 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21869 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09/12/2019
   • GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK 45 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ AŞILMASA DA FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU • FAZLA ÇALIŞMA SADECE GECE ÇALIŞMASI SÜRESİNİ AŞAN ÇALIŞMADAN DOĞDUĞUNDA SADECE ZAMLI KISMIN (0,5 KATSAYIYA GÖRE HESAPLANAN) DİKKATE ALINACAĞI • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • İCRA İNKAR TAZMİNATI • ALACAĞIN LİKİT OLMASI • İTİRAZIN İPTALİNDE İTİRAZIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE DE İCRA İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/12118 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21871 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 09/12/2019
   • FAZLA ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMDA YILDA 270 SAATİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞU 270 SAATİ AŞAN SÜRELERİN FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU • HAFTALIK 45 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ AŞILMAMIŞ OLMASINA KARŞIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLEN DURUMLAR

  • GAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/10812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21985 5953 S. Bas.İşK/ek-1
   Tarihi: 10/12/2019
   • GAZETECİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ • ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARININ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASIYLA SONUÇ DOĞURACAĞI • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ TEMYİZ AŞAMASINDA GÖZETİLEREK İPTAL KARARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ UYGULANMASI NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN İSTİFASININ İRADE FESADI NEDENİYLE GEÇERSİZ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/12946 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22061 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 10/12/2019
   • İŞÇİNİN İSTİFASININ İRADE FESADI NEDENİYLE GEÇERSİZ OLMASI • İŞÇİNİN EVLİLİK NEDENİYLE FESHİ • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BİR KISMINDA  FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE “0” RAKAMININ YAZILI OLMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/13171 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22452 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 16/12/2019
   • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BİR KISMINDA FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE “0” RAKAMININ YAZILI OLMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ • ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMALARIN HAKLI FESİH HAKKI VERMESİ NEDENİYLE İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/13093 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22475 5953  S. BİşK/21-29
   Tarihi: 16/12/2019
   • GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI • GAZETECİYE İZİN HAKKINI KULLANDIRMANIN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUĞU • GAZETECİYE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNİN FESİHTE İKİ KATI ÜCRET OLARAK ÖDENECEĞİ • KULLANDIRILMAYAN İZİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN GAZETECİNİN YILLIK İZİN TALEP ETMESİNİN GEREKMEDİĞİ • GAZETECİ ÇALIŞIRKEN YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMEYECEĞİ • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİH TARİHİNDEKİ SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANIP GAZETECİYE ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNDEN İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI VEYA ELDE ETTİĞİ GELİRİN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/11408 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22589 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 17.12.2019
   • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNDEN İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASI VEYA ELDE ETTİĞİ GELİRİN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI OLARAK İKİ DÖNEM HALİNDE GEÇMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/5826 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22774 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 19.12.2019
   • İŞÇİNİN ÇALIŞMALARININ EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI OLARAK İKİ DÖNEM HALİNDE GEÇMİŞ OLMASI • EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA EREN İLK DÖNEM KIDEM TAZMİNATININ EKSİK ÖDENMİŞ OLMASI • EKSİK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ EMEKLİLİK TARİHİNDEKİ İLK DÖNEM SONU ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANIP ÖDEMENİN TUTARININ MAHSUBUNUN GEREKMESİ • EMEKLİLİK SONRASI DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLDUĞUNDAN SON ÜCRET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK SONRASI KIDEM SÜRESİ DİKKATE ALINARAK KIDEM TAZMİNATININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21421 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22781 6098 S. TBK/420
   Tarihi: 19.12.2019
   • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

  • İŞÇİNİN TANIK OLARAK DİNLENİRKEN SÖYLEDİKLERİYLE DAVACI OLARAK SÖYLEDİKLERİNİN ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/13155 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22887 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 23.12.2019
   • İŞÇİNİN TANIK OLARAK DİNLENİRKEN SÖYLEDİKLERİYLE DAVACI OLARAK SÖYLEDİKLERİNİN ÇELİŞMESİ • ÇELİŞKİ GİDERİLEREK YILLIK İZİN HAKKININ AÇIKLANMASININ GEREKMESİ

  • BEKLETİCİ MESELE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/10128 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22905 6100  S. HMK/165
   Tarihi: 23.12.2019
   • BEKLETİCİ MESELE

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ İŞVERENE GERİ ÖDENDİĞİ İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/28058 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18958 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04/11/2019
   • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ İŞVERENE GERİ ÖDENDİĞİ İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • SEBEP GÖSTERMEDEN İSTİFA ETTİKTEN 9 YIL SONRA DAVA AÇARAK  İSTİFA DİLEKÇESİNDE İRADE FESADININ BULUNDUĞU İDDİASINA DAYANMANIN OLANAKLI OLMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/2843 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18989 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04/11/2019
   • SEBEP GÖSTERMEDEN İSTİFA ETTİKTEN 9 YIL SONRA DAVA AÇARAK İSTİFA DİLEKÇESİNDE İRADE FESADININ BULUNDUĞU İDDİASINA DAYANMANIN OLANAKLI OLMAYACAĞI

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/21438 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19009 1475  S. İşK/14
   Tarihi: 04/11/2019
   • İSTİFA • İSTİFA SONRASI BELİRLİ BİR SÜRE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE İSTİFADAN SÖZ EDİLMEYECEĞİ • İSTİFA AŞAMASINDA TARAFLARIN BELİRLİ BİR SÜRE ÇALIŞMANIN SÜRMESİNİ KABUL ETMELERİ HALİNDE SÜRENİN SONUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE İLE SONA ERMİŞ SAYILACAĞI • ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN KURAL OLARAK GEÇERLİ OLMAYACAĞI • İŞÇİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ KOŞULUYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ OLDUĞU • İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDEKİ İRADESİNİN FESADA UĞRATILMIŞ OLMASI HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İSTİFA İLE DEĞİL İŞVEREN FESHİNİN SONLANMIŞ OLACAĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNDE FARKLI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNE HİZMET VEREN MERKEZ İŞYERİNİN YETKİYE ESAS ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7068 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19196 6356 S. TSK/41
   Tarihi: 06/11/2019
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNDE FARKLI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK İŞYERİNE HİZMET VEREN MERKEZ İŞYERİNİN YETKİYE ESAS ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİ İSTİFAYLA SONA ERDİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/8728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19263 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 06/11/2019
   • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİNİN HAKLI NEDEN OLMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİ İSTİFAYLA SONA ERDİRMESİ • SON DÖNEM ÇALIŞMASI İÇİN KIDEM TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ • EMEKLİK NEDENİYLE SONA EREN İLK DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HAK EDECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2015/26074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19343 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 07/11/2019
   • İŞÇİNİN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK OLDUĞU • İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİN BULUNSA DAHİ NAKLİN OBJEKTİF NEDENLERE DAYANDIRILMASININ GEREKMESİ

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/4264 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19683 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 12/11/2019
   • İSTİFA • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE DERHAL FESİH NEDENLERİ VARKEN İŞÇİNİN İRADE FESADINA UĞRATILARAK ALINAN İSTİFANIN GEÇERLİ OLMAYACAĞI • İSTİFA HALİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ İLE İŞYERİ UYGULAMALARININ GEÇERLİ OLDUĞU

  • TOLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5463 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19706 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 12/11/2019
   • TOLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİ OLDUĞU • İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRDİĞİ KİŞİNİN İŞVEREN OLDUĞU

  • MAĞAZA MÜDÜRÜNÜN AÇIKLARI ÇALIŞANLAR ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜP ÇALIŞANLARA BASKI KURMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/12467 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19758 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 12/11/2019
   • MAĞAZA MÜDÜRÜNÜN AÇIKLARI ÇALIŞANLAR ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜP ÇALIŞANLARA BASKI KURMASI • İŞVERENİN HAKLI FESHİ

  • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ İSTEMİNİN ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/12163 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/19815 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 13/11/2019
   • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ İSTEMİNİN ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞU • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTEMESE DE İLK DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNİ ESAS ALARAK ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE KARAR VERİLECEĞİ

  • DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE HEM GÜNLÜK 8 SAATİN HEM HAFTALIK 48 SAATİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/36040 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20332 854 S. DİşK/28
   Tarihi: 19/11/2019
   • DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE HEM GÜNLÜK 8 SAATİN HEM HAFTALIK 48 SAATİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ • DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE İŞVEREN ÇALIŞMA SAATLERİNİ GÖSTERİR NOTER ONAYLI DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMASI • FAZLA ÇALIŞMALARIN DEFTERİ İHTİRAZI KAYITSIZ İMZALAYAN GEMİ ADAMI İÇİN DEFTERDE YAZILI SAATLER KADAR KABUL EDİLECEĞİ • 48 SAAT ÇALIŞMA 48 SAAT DİNLENME USULÜ UYGULANDIĞINDA FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRENİN 14 OLDUĞU • İSTİFA DİLEKÇESİNDE ÖZEL NEDENLER DENİLSE DE Ö-DENMEYEN FAZLA ÇALIŞMALARIN BULUNMASI HAKLI FESİH OLANAĞI TANIYACAĞI • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN HAKKININ ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/31683 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20717 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 25/11/2019
   • YILLIK İZİN HAKKININ ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ • İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU FESİH İLE HAK EDİLEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN MAHSUP EDİLECEĞİ • ÇALIŞIRKEN ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN GÜN OLARAK YILLIK İZİN SÜRESİNDEN İNDİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA AKSİ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/8644 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20741 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 25/11/2019
   • İŞÇİLİK ALACAKLARINA AKSİ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT OLARAK KARAR VERİLECEĞİ • BRÜT OLARAK KARAR ALTINA ALINAN ALACAKLARDAN YASAL KESİNTİLERİN İNFAZDA GÖZETİLMESİ KAYDIYLA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKANIN MÜFETTİŞ RAPORUNUN HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN DELİL TESPİTİ YOLUYLA BELİRLENMESİNİ İSTEMESİNDE HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/5464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21017 6356 S. TSK/25
   Tarihi: 27/11/2019
   • SENDİKANIN MÜFETTİŞ RAPORUNUN HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİĞİNİN DELİL TESPİTİ YOLUYLA BELİRLENMESİNİ İSTEMESİNDE HUKUKİ YARARIN BULUNDUĞU • DELİL TESPİTİ

  • GERÇEK ÜCRET

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/1178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8016 5510 S. SSGSKK/80
   Tarihi: 04/11/2019
   • GERÇEK ÜCRET • SGK PRİMLERİNİ DAHA DÜŞÜK ÖDEMEK İÇİN DÜŞÜK ÜCRET BİLDİRİLMESİ • ÜCRETİN YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ ZORUNLU OLMASI

  • SİGORTALILIK SÜRESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/484 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/8037 5510 S. SSGSKK/25
   Tarihi: 05/11/2019
   • SİGORTALILIK SÜRESİ • BAĞ KUR VE TARIMDA KENDİ ADINA ÇALIŞANLAR SİGORTALILIĞI AÇISINDAN SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİNDE HUKUKİ YARARIN BULUNMADIĞI

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI VE BAŞLANGICININ TESPİTİNDE KURUM TESPİTİNE İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE İZLENECEK USUL

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2018/912 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9210 5510 S. SSGSKK/95
   Tarihi: 28/11/2019
   • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI VE BAŞLANGICININ TESPİTİNDE KURUM TESPİTİNE İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE İZLENECEK USUL

  • RÜACN TAZMİNAT

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/4667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9230 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 28/11/2019
   • RÜACN TAZMİNAT • İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU ZARARIN BELİRLENMESİNDE İLK PEŞİN SERMAYE GELİRLİ GELİRİN DÜŞÜRÜLMESİNİN ESASLARI

  • SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİT İSTEMİ AMAÇLI HER DAVANIN SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE BU DAVALARDA UYGULANAN YÖNTEMLE ELE ALINMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/2370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/9344 5510 S. SSGSKK/86
   Tarihi: 02/12/2019
   • SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİT İSTEMİ AMAÇLI HER DAVANIN SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE BU DAVALARDA UYGULANAN YÖNTEMLE ELE ALINMASININ GEREKMESİ

  • SORUMLULUK KAVRAMI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6511 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 05.11.2019
   • SORUMLULUK KAVRAMI • İŞÇİNİN SADAKAT İŞVERENİN GÖZETİM BORCU • ORGANİK BAĞ • ORGANİK BAĞIN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK İÇİN YETERLİ OLUĞU • MANEVİ TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UYANDIRACAK ORANDA OLMASININ GEREKMESİ

  • ÖLÜM SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/7306 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6557 5510 S. SSGSK/32
   Tarihi: 05.11.2019
   • ÖLÜM SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI • ÖLÜM SİGORTASI İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISININ HESABINDA ASKERLİK BORÇLANMASININ DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ KUSUR SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUNLULUĞA YAKLAŞTIRARAK İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU OBJEKTİFLEŞTİRDİĞİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/2155 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/6809 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 12.11.2019
   • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ KUSUR SORUMLULUĞUNU KUSURSUZ SORUNLULUĞA YAKLAŞTIRARAK İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU OBJEKTİFLEŞTİRDİĞİ • YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI • KURAL OLARAK YENİ YASANIN GEÇMİŞTE OLUŞMUŞ HUKUKSAL OLGULARA SONA ERMİŞ HUKUKSAL ETKİLERE İLİŞEMEYECEĞİ • İŞVERENİN TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ

  • KURUMDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALININ KURUMA DESTEK PRİMİ YATIRARAK ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ DOĞRULTUSUNDA BAŞVURUSUNUN BULUNMAMASI HALİNDE ANCAK YAŞLILIK AYLIĞI KESİLEREK TÜM SİGORTA KOLLARINDAN PRİM ÖDEYEREK ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/59 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7366 5510 S. SSGSK/geç.14
   Tarihi: 02/12/2019
   • KURUMDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SİGORTALININ KURUMA DESTEK PRİMİ YATIRARAK ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ DOĞRULTUSUNDA BAŞVURUSUNUN BULUNMAMASI HALİNDE ANCAK YAŞLILIK AYLIĞI KESİLEREK TÜM SİGORTA KOLLARINDAN PRİM ÖDEYEREK ÇALIŞTIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ • SİGORTALININ KURUMA DESTEK PRİMİ İLE ÇALIŞMA BAŞVURUSU OLMADIĞINDAN DESTEK PRİMİ İLE ÇALIŞTIĞI KONUSUNDA TESPİT KARARI VERİLEMEYECEĞİ

  • MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ

   T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/3264 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/7480 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 04/12/2019
   • MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANINA İTİRAZ • KURUM YÜKSEL SAĞLIK KURULUNUN BELİRLEDİĞİ ORANIN KURUMU BAĞLAYACAĞI DİĞER İLGİLER İÇİN BAĞLAYICI OLMADIĞI

  • DEĞİŞEN ALT İŞVERENLERE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22664 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20084 4857 S. İşK/2 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04/11/2019
   • DEĞİŞEN ALT İŞVERENLERE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ HALİNDE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI • AYRILAN ALT İŞVERENLE İŞİ DEVİR ALAN ALT İŞVEREN ARASINDA HUKUKİ VEYA FİİLİ BİR BAĞ OLSUN OLMASIN ÖNCEKİ İŞVERENİN DEVİR TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEK KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLACAĞI • İŞİ BIRAKAN ALT İŞVEREN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR FESİH VARSA İŞÇİNİN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASININ YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANDIĞI • AYRILAN ALT İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ DURUMDA İŞÇİ YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ASIL İŞVERENİN İŞİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETSE DE FESHE BAĞLI HAKLARI (KIDEM İHBAR TAZMİNATI YIILK İZİN) TALEP EDEBİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/21093 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20173 4857 S. İşK/22 6100 S.HMK/278,290
   Tarihi: 04/11/2019
   • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI • İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU YAPILMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU • İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN DAVACI İŞÇİNİN BİR BAŞKA DOSYADA VERMİŞ OLDUĞU YEMİNLİ İFADENİN KENDİ DAVASINDA DA BAĞLAYICI OLDUĞU

  • SATAŞMA

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20223 4857 S. İşK/5, 25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05/11/2019
   • SATAŞMA • SATAŞMA ÖLÇÜSÜNDE OLMAYAN DİĞER İŞÇİLERLE TARTIŞMANIN HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI • EŞİT İŞLEM BORCU • FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ KILACAĞI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA RAPORLU KALINAN SÜRENİN İHBAR ÖNELİ + 6 HAFTALIK BÖLÜMÜN DE DİKKATE ALINACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/23865 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20398 4857 S. İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 06/11/2019
   • KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA RAPORLU KALINAN SÜRENİN İHBAR ÖNELİ + 6 HAFTALIK BÖLÜMÜN DE DİKKATE ALINACAĞI

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25001 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20485 4857 S. İşK/120 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07/11/2019
   • İSTİFA • İSTİFA İLE ÇELİŞEN DURUMLARIN VARLIĞI HALİNDE ÇELİŞKİLİ DURUMLARIN İSTİFANIN GEÇERLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ • AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMASININ KOŞULLARI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20571 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 07/11/2019
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • ANAHTAR TESLİM İNŞAAT İŞİ • İŞ SAHİBİNİN İŞÇİLERİN NİTELİĞİNİ BELİRLEME YETKİSİNİ KENDİSİNDE TOPLAMASININ İŞİ DENETLEMESİNİN ANAHTAR TESLİM İŞİ ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DÖNÜŞTÜRMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASINDA EN ÇOK 4 AYA KADAR ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞTIRILMAYSAN SÜRE ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE HAKİME TAKTİR YETKİSİ VERİLMEMİŞ OLDUĞU KARARIN KESİNLEŞME SÜRESİNE GÖRE BELİRLENDİĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25582 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20636 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 07/11/2019
   • İŞE İADE DAVASINDA EN ÇOK 4 AYA KADAR ÖDENMESİ ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞTIRILMAYSAN SÜRE ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE HAKİME TAKTİR YETKİSİ VERİLMEMİŞ OLDUĞU KARARIN KESİNLEŞME SÜRESİNE GÖRE BELİRLENDİĞİ • İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ BU İŞTEN GELİR ELDE ETMESİNİN DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNE ETKİLİ OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN EŞİNİN ASILSIZ CANLI BOMBA İHBARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ OLDUĞU HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23324 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20727 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 11/11/2019
   • İŞÇİNİN EŞİNİN ASILSIZ CANLI BOMBA İHBARININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ OLDUĞU HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI • İŞÇİNİN EVLİ OLMASINA KARŞIN İŞYERİNDEKİ BİR BAŞKA İŞÇİYLE İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU

  • İŞÇİNİN ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN SÖZ VE DAVRANIŞLARININ İŞVERENE FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25239 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20861 4857 S. İşK/4,17, 25 1475 S.İşK/14 6098 S. TBK/438
   Tarihi: 12/11/2019
   • İŞÇİNİN ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN SÖZ VE DAVRANIŞLARININ İŞVERENE FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ • İŞYERİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞININ BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN BU NEDENLE RET EDİLECEĞİ • İŞ YASASI KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞÇİNİN BORÇLAR YASASINA GÖRE İHBAR ÖNELİ VE ALTI AYLIK ÜCRETİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/20993 4857 S. İşK/22,24
   Tarihi: 13/11/2019
   • İŞÇİNİN İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ • EYLEMLİ FESİH • KIDEM TAZMİNATI

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23325 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21383 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 25/11/2019
   • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ • İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ SON ÜCRETİN EMSAL İŞÇİYE GÖRE BELİRLENEBİLECEĞİ • FESHE BAĞLI İHBAR KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN HAKLARININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÇALIŞMANIN GEÇTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

  • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RET EDİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21497 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 26/11/2019
   • OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE RET EDİLECEĞİ • OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN KURULUŞLARDAN ALACAKLI OLANLARIN 30 GÜN İÇİNDE İDARİ BAŞVURU YAPACAĞI RET HALİNDE İDARİ YARGIDA DAVA AÇACAĞI

  • İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25544 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21620 4857 S. İşK/36
   Tarihi: 27/11/2019
   • İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU • İHALE MAKAMININ KIDEM İHBAR VE YILLIK İZİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI • İŞVERENLE İHALE MAKAMININ BİRLİKTE DAVA EDİLMESİ DURUMUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUĞA İLİŞKİN KARAR VERİLMESİNİN GEEKMESİ

  • İBRANAME

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25556 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21633 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 27/11/2019
   • İBRANAME • YASAL KOŞULLARI TAŞIMAYAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMADIĞI • GEÇERLİ OLAMAYAN İBRANAMENİN İÇERDİĞİ TUTARLA SINIRLI MAKBUZ OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN ÖDEMENİN BANKA KANALIYLA YAPILMIŞ OLMASININ ZORUNLU OLDUĞU

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23818 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/21698 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 27/11/2019
   • ÜCRET • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASINDA TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNUN KAZANÇ BİLGİSİ SORGULAMA KISMINDAN DA YARARLANILABİLECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/16647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22059 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 02/12/2019
   • İLAVE TEDİYE • İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNİN HAK EDİLEBİLMESİ İÇİN İŞ YASASININ KAPSAMINDA OLUP OLMAMANIN ÖNEMİNİN OLMADIĞI • KAMU KURULUŞLARINDA İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE TUTARININ YILDA 112 YEVMİYEYİ GEÇEMEYECEĞİ • İLAVE TEDİYE ÖDEMESİNDEN 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCESİ İÇİN SGK PRİMİ KESİLMEYECEĞİ • İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İLAVE TEDİYE ALACAĞININ KISTELYEVM UYGULANARAK HESAPLANACAĞI HESABINDA

  • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8292 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22126 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 02/12/2019
   • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU • AVANS NİTELİĞİNDE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ YASAL FAİZLERİYLE BİRLİKTE HAK EDİLEN KIDEM TAZMİNATINDAN DÜŞÜLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • ÇOK UZUN SÜRE HİÇ İZİN KULLANMADAN YA DA ÇOK AZ KULLANARAK ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/22704 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22241 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 03/12/2019
   • ÇOK UZUN SÜRE HİÇ İZİN KULLANMADAN YA DA ÇOK AZ KULLANARAK ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU • HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYANARAK YILLIK İZİN KONUSUNDA YEMİN TEKLİF ETMESİNİN GEREKTİĞİ

  • YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞINI İŞVERENİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE İLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/23673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22542 4857 S. İşK/22 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 05/12/2019
   • YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞINI İŞVERENİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE İLE KANITLAMASININ GEREKMESİ • MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ ZAMANAŞIMI DEFİNDEN ZAMANAŞIMI DEFİNİ İLERİ SÜRMEYEN DİĞER BORÇLULARIN YARARLANAMAYACAĞI • KIDEM TAZMİNATINA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN HESAPLAMA ESASLARI

  • MEVSİMLİK İŞ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/25992 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22676 4857 S. İşK/8,11 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 09/12/2019
   • MEVSİMLİK İŞ • TEK BİR MEVSİM İÇİN YAPILAN MEVSİMLİK İŞTE MEVSİMİN BİTMESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERECEĞİ • TEK MEVSİMLİK YAPILAN MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SINA ERMESİNDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI • MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZİNCİRLEME YAPILMASI HALİNDE MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEVSİM SONUNDA ASKIYA ALINACAĞI SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞECEĞİ • ZİNCİRLEME YAPILAN MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAĞI KOŞULLARI VARSA KIDEM İHBAR TAZMİNATINI HAK EDECEĞİ

  • ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK GÖSTERİLEN İŞÇİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7875 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22743 4857 S. İşK/2 6356 S.STK/39
   Tarihi: 09/12/2019
   • ALT İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK GÖSTERİLEN İŞÇİNİN MUVAZAA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİ • ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN MUVAZAA BELİRLENSE DE ASIL İŞYERİNDEKİ TİS SENDİKA ÜYELİĞİ OLMADIĞI VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEDİĞİ DÖNEMLER İÇİN YARARLANAMAYACAĞI

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26020 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22896 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 10/12/2019
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNDE 11 SAATE KADAR (11 SAAT DAHİL) ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1 SAAT 11 SAATTEN FAZLA ÇALIŞMALARDA İSE EN AZ 1,5 SAAT OLACAĞI

  • KISMİ ÖDEMEDE ALACAKLARIN MAHSUP ESASLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/7665 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22902 6098 S. TBK/101,102
   Tarihi: 10/12/2019
   • KISMİ ÖDEMEDE ALACAKLARIN MAHSUP ESASLARI • ÖDEMENİN HANGİ ALACAĞA İLİŞKİN OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞ YA DA KARARLAŞTIRILMAMIŞSA KISMİ ÖDEMENİN İLK MUACCEL OLAN ALACAĞA MAHSUP EDİLECEĞİ

  • ÜCRET

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26081 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/22986 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 11/12/2019
   • ÜCRET • ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERECEĞİ • İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VEREN ÖDENMEYEN ÜCRETİN GENİŞ ANLAMDA ÜCRET OLDUĞU

  • TESPİT DAVASI AÇILABİLMESİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2019/8767 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/23285 6100 S.HMK/106
   Tarihi: 12/12/2019
   • TESPİT DAVASI AÇILABİLMESİNİN KOŞULLARI • EDA DAVASI • EDA DAVASI AÇILABİLECEK KOŞULLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/29336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/23449 4857 S. İşK/22 6100 S.HMK/278,290
   Tarihi: 17/12/2019
   • FAZLA ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN GEREKTİĞİ • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ SAHTELİĞİ KANITLANMADIKÇA FAZLA ÇALIŞMANIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERDİĞİ • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULMAYACAĞI ZAMLI ÜCRET VEYA SERBEST ZAMAN KULLANIMININ SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25330 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/23459 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 17/12/2019
   • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ • İŞE İADE BAŞVURASIYLA BİRLİKTE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE DİĞER HAKLAR TALEP EDİLMİŞSE İŞVEREN TEMERRÜDÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN FAİZİN BU TARİHTEN İŞLEYECEĞİ • BOŞATA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AY İÇİN HESAPLANACAĞI • BOŞTA GEÇEN EN ÇOK 4 AYLIK SÜREDE YAPILAN ÜCRET ZAMLARININ DA DİKKATE ALINMASININ GEREKTİĞİ • BOŞATA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ HESABINDA DİĞER HAKLAR KAVRAMININ İÇİNE YOL YEMEK SERVİS VB HAKLARINDA GİRECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/26407 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/23559 4857 S. İşK/11 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 17/12/2019
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2017/26464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/23609 4857 S. İşK/18-21 6356 S.STK/25
   Tarihi: 18/12/2019
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

  • İFLASTA İŞÇİ ALACAKLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2016/25688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/24235 4857 S. İşK/2 2004  S.İİK/194,206
   Tarihi: 24/12/2019
   • İFLASTA İŞÇİ ALACAKLARI • İFLAS MASASININ İŞVEREN YERİNE HUSUMETE EHİL OLACAĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ