• İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İHTİRAZI KAYIT YOKSA BORDRODA YAZILI OLANLARDAN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5787 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15100 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 08.07.2019
   • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN İHTİRAZI KAYIT YOKSA BORDRODA YAZILI OLANLARDAN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ • İHTİRAZI KAYIT KONULARAK İMZALANAN ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN DAHA FAZLA OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ BORDRODA GÖSTERİLENLERDEN FAZLASININ HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

  • Fesih hakkının bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5790 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15102 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 08.07.2019
   • Fesih hakkının bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu • Bildirimli feshin belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusu olduğu • Fesih iradesinin muhataba ulaşmasıyla sonuç doğuracağı • Eylemli fesih • Eylemli fesihle birlikte ödenmeyen işçi alacaklarının bulunması halinde işçinin haklı feshinin söz konusu olacağı • Kıdem tazminatı ödenmesinin gerekmesi

  • HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/31789 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15138 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 09.07.2019
   • HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ • YİRMİ DÖRT SAATTEN AZ KULLANDIRILAN HAFTA TATİLİNİN HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/5835 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15423 5953 S. BİşK/29
   Tarihi: 10.09.2019
   • GAZETECİNİN YILLIK İZİN HAKKI • GAZETECİNİN VERİLMEYEN YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİNDE İKİ KATI OLARAK ÖDENMESİ İÇİN GAZETECİNİN YILLIK İZİN TALEBİNDE BULUNDUĞU HALDE İŞVERENİN KULLANDIRMAMASININ GEREKTİĞİ

  • DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/6226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15522 7036 S. İşMK/3
   Tarihi: 10.09.2019
   • DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK • ARABULUCU TUTANAĞINDA ALACAKLARIN TEK SAYILMAMASININ ARABULUCU YÖNETMELİĞİ ÖNCESİ İÇİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ • ARABULUCULUK TUTANAĞINDA BELİRTİLMEYEN ALACAK İÇİN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN RET KARARI VERİLEBİLECEĞİ BU DURUMUN TUTANAKTA BELİRTİLEN DİĞER ALACAKLAR İÇİN YARGILAMANIN SÜRDÜRÜLMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI

  • PRİM

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6077 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15565 4857 S. İşK/32,41
   Tarihi: 11.09.2019
   • PRİM • PRİMİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ • YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞILMASI DURUMUNDA PRİM ÖDEMELERİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN ZAMSIZ KISMINI KARŞILADIĞININ KABUL EDİLİP SADECE %50 ZAM KISMINA İLİŞKİN HESAP YAPILABİLECEĞİ

  • ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SONUCU YENİDEN YARGILAMADA TARAFLARA TEBLİGAT YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5672 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15582 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 11.09.2019
   • ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SONUCU YENİDEN YARGILAMADA TARAFLARA TEBLİGAT YAPILMASININ GEREKMESİ

  • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK DIŞARIDAN ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12988 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15689 4857 S. İşK/8
   Tarihi: 11.09.2019
   • USTA ÖĞRETİCİ OLARAK DIŞARIDAN ÇALIŞMA • SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN 4/A LI OLMANIN TEK BAŞINA ARADAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYECEĞİ • USTA ÖĞRETİCİLERİN STATÜ HUKUKUNA TABİ OLDUĞU • İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI

  • FESİH SEBEBİNİN İŞ BİTİMİ OLARAK BİLDİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/11675 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15751 4857 S. İşK/17,25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 12.09.2019
   • FESİH SEBEBİNİN İŞ BİTİMİ OLARAK BİLDİRİLMESİ • HAKLI NEDENLE FESİHTE HAKLI NEDENİNİN VARLIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN BAHÇE İŞLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMEDİĞİNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞVERENLE BİRLİKTE SONA ERDİRİLMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5489 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15852 4857 S. İşK/2, 5, 32 6356 S. STK/25
   Tarihi: 16.09.2019
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMASI • ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILAN MUVAZAALI ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN SENDİKAYA ÜYE OLMADAN VEYA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEDEN SENDİKALI İŞÇİYLE AYNI ÜCRETİ TALEP EDEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN GÖZALTI VEYA TUTUKLULUK SÜRESİNİN İHBAR ÖNELLERİNİ  AŞMASI HALİNDE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/13378 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15897 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16.09.2019
   • İŞÇİNİN GÖZALTI VEYA TUTUKLULUK SÜRESİNİN İHBAR ÖNELLERİNİ AŞMASI HALİNDE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞACAĞI • BİLDİRİM ÖNELLERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS ARITILDIĞI DURUMLARDA ARTTIRILMIŞ İHBAR ÖNEL SÜRELERİNE GÖRE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞACAĞI TARİHİN BELİRLENECEĞİ • İŞÇİNİN GÖZALTI VE TUTUKLULUK HALLERİNDE ÜCRET TALEP EDEMEYECEĞİ YARIM ÜCRET KURALININ BU DURUMDA UYGULANMAYACAĞI • İŞVERENİN GÖZALTI VEYA TUTUKLULUK NEDENİYLE DERHAL FESİH HAKKINI KULLANDIĞINDA KIDEM TAZMİNATI ÖDEYECEĞİ İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEYECEĞİ

  • TEBLİGAT

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9394 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16511 7201 S. TebK/10
   Tarihi: 23.09.2019
   • TEBLİGAT • YURT DIŞINDAKİ ADRESE TEBLİGAT • TEBLİGAT YAPILAN ADRESİN DEĞİŞTİĞİNİ TEBLİGAT YAPAN MERCİE BİLDİRME ZORUNLULUĞU • TEBLİGAT ADRESİNİN DEĞİŞTİĞİNİ TEBLİGAT YAPAN MERCİİ BİLDİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI • BİR KEZ TEBLİGAT YAPILAN YURT DIŞI ADRESİNE TEBLİĞ YAPILAN MERCİE BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI HALİNDE TEBLİGATIN USULLERİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9412 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16512 4857 S. İşK/22,32, 62 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 23.09.2019
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASININ KOŞULLARI • ÜCRETİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURUCU UNSURU OLDUĞU • İŞÇİNİN YAZILI OLURU OLMADAN TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETİN DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ • BAKANLIK GENELGELERİNİN TEK TARAFLI ÜCRETİ DÜŞÜRME HAKKI VERMEYECEĞİ • İŞÇİLERİN YENİ ALT İŞVERENLERLE ÜCRET BELİRTEREK YAPILAN SÖZLEŞMELERİN ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNİN YAZILI OLURU ANLAMINA GELDİĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6689 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16588 4857 S. İşK/68
   Tarihi: 24.09.2019
   • ARA DİNLENMESİ • ARA DİNLENMESİNİ İŞÇİNİN İŞYERİ İÇİNDE YA DA DIŞINDA GEÇİREBİLECEĞİ • İŞÇİ ARA DİNLENMESİNDE İŞYERİNDE KALSA DAHİ ÇALIŞMAYA ZORLANAMAYACAĞI • ARA DİNLENMESİNDE ÇALIŞMAYA ARA VERİLMEZSE 45 SAATİ AŞAN KISMININ ZAMLI ÜCRET ÖDENMESİNİN GEREKMESİ • ARA DİNLENMESİNİN ZAMANINI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA BELİRLEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN HESABINDA ARALIKLI GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLEREK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7225 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16914 4857 S. İşK/59 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 30.09.2019
   • YILLIK İZİN HESABINDA ARALIKLI GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLEREK HESAPLANMASININ GEREKMESİ • İLK ÇALIŞMA DÖNEMİNİN YILI DOLDURMADIĞI İÇİN YILLIK İZİN AÇISINDAN HİZMETLERİN TASFİYESİNİN OLAMAYACAĞI • İHBAR TAZMİNATI OLARAK ÖDENEN TUTARIN İHBAR TAZMİNATINI KARŞILAMAMASI NEDENİYLE HİZMETLERİN TASFİYESİNİN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI • TOPLAM SÜRELER ÜZERİNDEN KIDEM İHBAR VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANIP ÖDENENLERİN MAHSUBUNUN GEREKTİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6281 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17137 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 02/10/2019
   • FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRET İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI • YILDA 270 SAAT, AYDA 22,5 SAATİ HAFTADA 5.2 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • FESİHTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELERİN İLK ÖNCE MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK MAHSUBUNUN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7033 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17160 4857 Sç İşK/41
   Tarihi: 02/10/2019
   • FESİHTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELERİN İLK ÖNCE MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK MAHSUBUNUN GEREKMESİ • AYNI ANDA MUACCEL OLAN ALACAKLARDA MAHSUP İŞLEMİNİN HER ALACAKTAN EŞİT İNDİRİM YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/6023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17194 6356 S. STK/5
   Tarihi: 02.10.2019
   • İŞKOLU TESPİTİ • İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİ TANIMI • İŞYERİNE BAĞLI YERLER

  • İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/6151 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17309 4857 S. İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.10.2019
   • İŞÇİNİN EYLEMLİ FESHİ • İŞYERİ DEĞİŞTİRİLEN NAKLEN GÖNDERİLDİĞİ İŞYERİNE VE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE GİTMEYEREK İŞİ TERK EDEN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK ALACAKLARI BULUNAN İŞÇİ ALEYHİNE DEVAMSIZLIK TUTANAĞI TUTULMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  • İŞVERENİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATMAK İÇİN DAVET ETTİĞİ İŞÇİYE BELEĞELER İMZALAMAYA ZORLAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7527 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17412 4857 S. İşK/21
   Tarihi: 07.10.2019
   • İŞVERENİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATMAK İÇİN DAVET ETTİĞİ İŞÇİYE BELEĞELER İMZALAMAYA ZORLAMASI • İŞE DAVETE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN AYRILIP GELEN İŞÇİDEN BELGE İSTENMESİNİN İŞE BAŞLATMANIN ŞARTA BAĞLANMASI ANLAMINA GELDİĞİ İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA İRADESİNİN SAMİMİ OLMADIĞI

  • MOBBİNGE MARUZ KALAN İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9885 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17630 4857 S. İşK/5,26
   Tarihi: 08.10.2019
   • MOBBİNGE MARUZ KALAN İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEĞİ • AYRIMCILIK TAZMİNATI İÇİN İŞ YASASININ 5 MADDESİNDE SAYILAN NEDENLERDEN BİRİSİ KAPSAMINDA AYRIMCILIK YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ AKSİ HALDE AYRIMCILIK TAZMİNATI ALINAMAYACAĞI • İŞÇİNİN MOBBİNGE UĞRAMASAYDI EMEKLİ OLMAYIP DAVA TARİHİNE KADAR ÇALIŞACAĞI GEREKÇESİYLE İLERİDE ELDE EDECEĞİ GELİRLERİ MADDİ TAZMİNAT OLARAK İSTEMESİNİN OLANAKLI OLMADIĞI

  • İŞYERİ İŞLETME AYRIMINDA ÖLÇÜTLER

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5513 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17632 6356 S. STK/40,41
   Tarihi: 09/10/2019
   • İŞYERİ İŞLETME AYRIMINDA ÖLÇÜTLER • İŞLETME VE İŞYERİ KAVRAMININ TOPLU İŞ HUKUKUNDAKİ ANLAMI • NACE KODUNUN BAĞLI İŞYERİ Mİ BAĞIMSIZ İŞYERİMİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNDE AYRICI BİR KRİTER OLMADIĞI

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7947 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17776 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 09/10//2019
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • DEVAMSIZLIK GÜNLERİNDEN BİRİSİ İÇİN İŞÇİNİN DOKTOR RAPORU SUNMASI • MEŞRU MAZERETE DAYANMAYAN DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN AYDA ÜÇ GÜN KOŞULUNU TAŞIMAMASI • HAKSIZ FESİH KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9512 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17896 6356 S. STK/25
   Tarihi: 10.10.2019
   • SENDİKAL TAZMİNAT • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN SENDİKAL AYRIMCILIK NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILABİLECEĞİ

  • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18054 4857 S. İşK/46
   Tarihi: 14.10.2019
   • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ • ÇALIŞILAN HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ • PARÇA BAŞI ÜCRETLE YÜZDE USULÜ İLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİ BELİRLEYEN KURALIN NİSPİ EMREDİCİ SÜRE OLDUĞU İŞÇİ LEHİNE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/7714 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18059 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 14.10.2019
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİNİ BELİRLEYEN KURALIN NİSPİ EMREDİCİ SÜRE OLDUĞU İŞÇİ LEHİNE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ • KIDEM SÜRESİNİN FİİLEN İŞE BAŞLANAN TARİHLE BAŞLAYIP FESİH TARİHİ İLE SONA ERECEĞİ İHBAR ÖNEL SÜRELERİNİN KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ • ÇIRAKLIK ASKI HALLERİ ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN KIDEM SÜRESİNDEN DÜŞÜLECEĞİ • İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN ALDIĞI İSTİRAHAT RAPORLARININ KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ ANCAK BİR DEFADA İHBAR ÖNELLERİNE ALTI HAFTA EKLENEREK BULUNAN SÜREYİ AŞMASI HAKİNDE AŞAN SÜRENİN KIDEM SÜRESİNDEN DÜŞECEĞİ

  • HUKUKİ YARARIN DAVA ŞARTI OLDUĞU RE’SEN GÖZETİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/6625 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18225 6356 S. STK/18 6100 S. HMK/114
   Tarihi: 16.10.2019
   • HUKUKİ YARARIN DAVA ŞARTI OLDUĞU RE’SEN GÖZETİLECEĞİ • EDA DAVASI AÇILMASININ OLANAKLI OLDUĞU DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT TUTARLAR ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/8003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18292 4857 S. İşK/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 16/10/2019
   • İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT TUTARLAR ÜZERİNDEN HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKMESİ

  • MUVAZAALI ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/12251 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18361 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 17.10.2019
   • MUVAZAALI ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ • İŞÇİ TEMİNİ • İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDEKİ GEÇERSİZ ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLEN KAMU İŞÇİSİNİN İLAVE TEDİYE ALMAYA HAK KAZANACAĞI

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/7174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18429 6356 S. STK/25
   Tarihi: 21/10/2019
   • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • SENDİKAL TAZMİNAT VE İŞE İADE • SENDİKAL NEDENLERİ ORTAYA KOYAN ÖLÇÜTLER

  • SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/3275 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5051 5510 S. SSGSKK/12
   Tarihi: 17.06.2019
   • SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ • SİGORTALILIK SÜRESİ • SİGORTALIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE SONU

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN RÜCU DAVLARINDA GERÇEK ZARARIN HESAP UNSURLARI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/2631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5093 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 18.06.2019
   • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN RÜCU DAVLARINDA GERÇEK ZARARIN HESAP UNSURLARI

  • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLAN MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİN KURUM İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ DAVA AÇMALARININ GEREKTİĞİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/2735 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5127 5510 S. SSGSKK/101
   Tarihi: 18.06.2019
   • 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI OLAN MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİN KURUM İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ DAVA AÇMALARININ GEREKTİĞİ

  • KUSUR RAPORLARINDA ESAS ALINMASI GEREKEN YASAL HÜKÜMLER

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/2313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5183 5510 S. SSGSKK/21
   Tarihi: 25.06.2019
   • KUSUR RAPORLARINDA ESAS ALINMASI GEREKEN YASAL HÜKÜMLER • İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • SİGORTALI İLE İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇIRAKLIK İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE ARAŞTIRILMASI GEREKEN UNSURLAR

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/5312 5510 S. SSGSKK/3,7
   Tarihi: 20.06.2019
   • SİGORTALI İLE İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇIRAKLIK İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE ARAŞTIRILMASI GEREKEN UNSURLAR

  • MALULİYET

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/516 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4194 5510 S. SSGSSK/25,95
   Tarihi: 11.06.2019
   • MALULİYET • MALULİYET ORANIN TESPİTİ

  • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4239 6331 S. İSGK/7
   Tarihi: 12.06.2019
   • İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  • KESİN HÜKMÜN BAĞLAYICILIĞI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/4896 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4311 5510 S. SSGSSK/88
   Tarihi: 13.06.2019
   • KESİN HÜKMÜN BAĞLAYICILIĞI • BAKICI GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ OLMASININ OLUMSUZ DAVA ŞARTINA DÖNÜŞMÜŞ OLMASI

  • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ DURUMLAR

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/6120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4340 5510 S. SSGSSK/88
   Tarihi: 13.06.2019
   • HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ DURUMLAR

  • MANEVİ TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2018/5037 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/4405 6098 S. TBK/49
   Tarihi: 17.06.2019
   • MANEVİ TAZMİNAT • MANEVİ TAZMİNATI BELİRLEMENİN ESASLARI

  • İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKTİĞİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/9-157 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1051 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 10.10.2019
   • İŞÇİ ALACAKLARININ KURAL OLARAK BRÜT OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİNİN TAKIM KILAVUZU GİBİ HAREKET ETMESİNİN İŞVERENLE OLAN İLİŞKİSİNDE İŞÇİ OLMASINI ETKİLEMEDİĞİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2019/9-549 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1058 4857 S. İşK/7
   Tarihi: 15.10.2019
   • İŞÇİNİN TAKIM KILAVUZU GİBİ HAREKET ETMESİNİN İŞVERENLE OLAN İLİŞKİSİNDE İŞÇİ OLMASINI ETKİLEMEDİĞİ

  • İŞ KAZASINDA MADDİ TAZMİNATIN GERÇEK ZARARA GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2016/21-1528 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1169 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 12.11.2019
   • İŞ KAZASINDA MADDİ TAZMİNATIN GERÇEK ZARARA GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ • ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA DİKKATE ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU • ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ BOZMADAN SONRA OLSA DAHİ KAZANILMIŞ HAK OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • MALULİYET ORANI TAM KESİNLEŞMEDEN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/21-2337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/1200 6098 S. TBK/51
   Tarihi: 26.11.2019
   • MALULİYET ORANI TAM KESİNLEŞMEDEN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ • BU TAZMİNAT MİKTARININ ZARAR GÖREN TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMESİ • BU GELİŞEN DURUM NEDENİ İLE MALULİYET ORANI DAHA SONRA TAM OLARAK BELİRLENMİŞ VE FARKLI BİR ORANIN TESPİTİ • DEĞİŞEN MALULİYET ORANI KARŞISINDA MALULİYET ORANI KESİNLEŞMEDEN KARAR VERİLEN TAZMİNAT MİKTARININ KARŞI TARAF LEHİNE USULÜ KAZANILMIŞ HAK TEŞKİL ETMEYECEĞİ

  • RÖDÖVANS

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23242 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/14660 4857 S. İşK/2
   Tarihi: 01.07.2019
   • RÖDÖVANS • GEÇERLİ BİR RÖDÖVANS İLİŞKİSİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI • GEÇERLİ RÖDÖVANS İLİŞKİSİNDE RUHSAT SAHİBİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLİEN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/17518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/14728 4857 S. İşK/11
   Tarihi: 02.07.2019
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ YOKKEN YAPILMASI DURUMUNDA İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNU İLERİ SÜREMEYECEĞİ • İŞÇİNİN BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İSTEYEBİLECEĞİ

  • DEVAMSIZLIK

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23161 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/14770 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 02.07.2019
   • DEVAMSIZLIK • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH SEBEBİ OLMAYACAĞI • DEVAMSIZLIK GÜNLERİNDE HİÇ ÇALIŞILMAMIŞ OLMASININ GEREKMESİ • DEVAMSIZLIK SAATLERİNİN TOPLANARAK BELLİ BİR GÜN SAYISINA ULAŞILAMAYACAĞI • BİR AY İFADESİNİN TAKVİM AYINI DEĞİL İLK DEVAMSIZLIĞI TAKİP EDEN AYIN AYNI GÜNÜ ANLAMINA GELDİĞİ • İHBAR TAZMİNATI

  • EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIK

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23268 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/14998 4857 S. İşK/5
   Tarihi: 03.07.2019
   • EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIK • DİĞER İŞÇİLERE ZAM YAPILMASINA KARŞIN DAVACI İŞÇİYE ZAM YAPILMAMASI • İŞVERENİN DİĞER İŞÇİLERE ZAM YAPARKEN TEK İŞÇİYE ZAM YAPMAMASINI HAKLI GÖSTERECEK GEREKÇE SUNAMAMASININ EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI • EŞİT ,İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURAN ZAM YAPMAMANIN AYRIMCILIK YASAĞININ İHLALİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15015 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 04.07.2019
   • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI • BOŞTA GEÇEN SÜRENİN HESABINDA FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE PRİMLERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ ANCAK FESİHTE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23140 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15028 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 04.07.2019
   • YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ ANCAK FESİHTE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE YILLIK İZİN KONUNDA TARAFLARA AÇIKLAMA YAPYIRABİLECEĞİ

  • HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYRIMI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15067 4857 S. İşK/18,25
   Tarihi: 04.07.2019
   • HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYRIMI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18085 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15075 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 04.07.2019
   • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE TALİMAT VEREN OLUP OLMADIĞIN GÖRE FAZLA ÇALIŞMA HAK EDİP ETMEDİĞİNİN BELİRLENECEĞİ

  • SENDİKA OLAĞAN GENEL KURULUNUN DÖRT YILDA BİR YAPILACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/3554 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15132 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 04.07.2019
   • SENDİKA OLAĞAN GENEL KURULUNUN DÖRT YILDA BİR YAPILACAĞI • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ SEBEPLERİN VARLIĞININ GEREKTİĞİ

  • İŞÇİDEN İŞE GİRİŞTE SENET ALINMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15608 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 09.09.2019
   • İŞÇİDEN İŞE GİRİŞTE SENET ALINMASI • İŞE GİRİŞTE ALINAN SENEDİN TEMİNAT NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • TOLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE KÖK ÜCRETİN DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23345 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15714 4857 S. İşK/22,32 6356 S. STK/39
   Tarihi: 10.09.2019
   • TOLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE KÖK ÜCRETİN DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ • ÜCRETİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİNİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ TÜM SOSYAL HAKLARA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARALANAMADIĞI GEREKÇESİYLE AÇILAN DAVADA İŞVERENE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23513 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/15905 4447 S. İşK/41
   Tarihi: 11.09.2019
   • İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARALANAMADIĞI GEREKÇESİYLE AÇILAN DAVADA İŞVERENE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ

  • İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA TARAFLARA FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5010 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16248 4857 S. İşK/6
   Tarihi: 12.09.2019
   • İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA TARAFLARA FESİH HAKKI VERMEYECEĞİ

  • ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKININ FESİHLE İZİN ÜCRETİNE DÖNÜŞECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5746 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16251 4857 S. İşK/59
   Tarihi: 12.09.2019
   • ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKININ FESİHLE İZİN ÜCRETİNE DÖNÜŞECEĞİ • İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİ TESPİTTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU • UZUN SÜRE HİÇ İZİN KULLANMADAN ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMADIĞI • HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ KAPSAMINDA TARAFLARDA AÇIKLAMA İSTENEBİLECEĞİ

  • İLAVE TEDİYE ALACAĞINA YASAL FAİZ İŞLEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/23336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16275 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 16.09.2019
   • İLAVE TEDİYE ALACAĞINA YASAL FAİZ İŞLEYECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18428 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16294 4857 S. İşK/41 14755 S.İşK/14
   Tarihi: 16.09.2019
   • KIDEM TAZMİNATI • İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞÇİNİN RAPORLU OLDUĞU SÜRENİN İHBAR ÖNELLERİNE 6 HAFTA EKLENEREK BULUNAN SÜRESİ KIDEMDEN SAYILMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINI İŞÇİNİN YAPMASININ GEREKTİĞİ • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN DÖNEMLERİN İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYDI YOKSA DIŞLANMASININ GEREKTİĞİ • ZAMANAŞIMININ KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN TUTARLA SINIRLI KESİLECEĞİ

  • SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE ENGEL OLACAK TÜZÜK HÜKÜMLERİ KABUL EDEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/6714 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16489 6356 S. STK/14
   Tarihi: 17/09/2019
   • SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE ENGEL OLACAK TÜZÜK HÜKÜMLERİ KABUL EDEMEYECEĞİ • OLAĞAN GENEL KURUL • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ SEBEPLERİN OLMASININ GEREKMESİ

  • BİRDEN FAZLA ÜLKEDE İFA EDİLEN İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HANGİ ÜLKE HUKUKUNUN UYGULANACAĞINI SEÇME HAKLARININ SINIRLI OLDUĞU

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/9339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16564 4857 S. İşK/17 5718 S.MÖHUK/24
   Tarihi: 18.09.2019
   • BİRDEN FAZLA ÜLKEDE İFA EDİLEN İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HANGİ ÜLKE HUKUKUNUN UYGULANACAĞINI SEÇME HAKLARININ SINIRLI OLDUĞU • MUTAD İŞYERİ HUKUKUNUN ASGARİ KORUMA GETİREN HUKUK OLDUĞU

  • YEMİN

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/24040 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16574 6100 S.HMK/225
   Tarihi: 18.09.2019
   • YEMİN • YEMİN YAPTIRILMASININ USULÜ • YALAN YERE YEMİN ETTİĞİ İÇİN AÇILAN DAVANIN BEKLETİCİ MESELE YAPILAMAYACAĞI

  • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ VEYA FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2019/5663 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/16760 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.09.2019
   • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ VEYA FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN BELİRTİLMEMESİNİN FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI • HAKLI NEDENE DAYANAN FESİHLERDE FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMASI KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/19103 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17043 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 24.09.2019
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞVERENİN NAKİL YETKİNİ KÖTÜYE KULLANMAMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDE NAKLİ KABUL ETMESİNE KARŞIN BİR BAŞKA İLE GİTMEYİ KABUL ETMEMESİ NEDENİYLE İŞVERENCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH OLDUĞU

  • PRİM İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYNI ŞEY OLMADIĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/24083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17185 4857S. İşK/41
   Tarihi: 25.09.2019
   • PRİM İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYNI ŞEY OLMADIĞI • KÖK ÜCRET ARTI PRİM USULÜ İLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN KÖK ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ ÖDENMEDİĞİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK SABİT ÜCRET KISMININ 1,5 PRİME İSABET EDEN KISMININ 0,5 İLE ÇARPILARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İSTİFA

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/19057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17490 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 26.09.2019
   • İSTİFA • İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ • İSTİFA VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH YAPTIĞININ KABULÜNÜN GEREKTİĞİ

  • ÜCRET

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/18255 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17697 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 30.09.2019
   • ÜCRET • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

  • YILLIK İZNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ SÜRENİN HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN TOPLANACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/24139 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/17994 4857 S. İşK/54
   Tarihi: 03/10/2019
   • YILLIK İZNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ SÜRENİN HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN TOPLANACAĞI • ARALIKLI ÇALIŞMALARIN YILLIK İZİN İÇİN GEREKLİ 1 YILLIK SÜREYİ TAMAMLAMAMIŞ OLMASININ BİRLEŞTİRME AÇISINDAN ÖNEMLİ OLMADIĞI • ARALIKLI ÇALIŞMADA ARA VERİLİRKEN SADECE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞSE YILLIK İZİN AÇISINDAN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ • ARA VERİRKEN YILLIK İZİNLERİN ÖDENMİŞ OLMASI HALİNDE TASFİYE EDİLEN BU DÖNEMİN YILLIK İZİN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI • ARALIKLI ÇALIŞMALARDA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYACAĞI

  • HAKLI FESHE GEREKÇE GÖSTERİLEN OLAYIN ÜZERİNDE 6 İŞGÜNÜN GEÇMİŞ OLMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/20167 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18274 4857 S. İşK/18,25,26
   Tarihi: 07/10/2019
   • HAKLI FESHE GEREKÇE GÖSTERİLEN OLAYIN ÜZERİNDE 6 İŞGÜNÜN GEÇMİŞ OLMASININ FESHİ HAKSIZ KILACAĞI • AYNI OLAYA İKİ FARKLI SONUÇ BAĞLANAMAYACAĞI • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN HAKLI FESİH NEDENİ OLMADIĞI

  • İHBAR TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/20923 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18360 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 08.10.2019
   • İHBAR TAZMİNATI • ALT İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU

  • İŞÇİNİN İKİ HAFTA BİR VARDİYASI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİRKEN SÜREKLİ GECE VARDİYASINDA ÇALIŞTIRILMASININ İŞÇİYE HAKLI NEDENLERLE FESİH HAKKI VERECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2017/24339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18396 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 08/10/2019
   • İŞÇİNİN İKİ HAFTA BİR VARDİYASI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİRKEN SÜREKLİ GECE VARDİYASINDA ÇALIŞTIRILMASININ İŞÇİYE HAKLI NEDENLERLE FESİH HAKKI VERECEĞİ

  • SERVİS ARACINDA KAVGA

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/20870 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18435 4857 S. İşK/25
   Tarihi: 08.10.2019
   • SERVİS ARACINDA KAVGA • KAVGAYI BAŞLATAN VE DEVAM EDEN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILIP SALDIRIYA UĞRAMAYAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMAMASININ FESİHTE EŞİT İŞLEM BORUNA AYKIRILIK OLUŞTURMADIĞI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE 6 İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2016/4511 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2019/18586 4857 S. İşK/26
   Tarihi: 10.10.2019
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE 6 İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ