• EKONOMİK KRİZ GEREKÇESİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/574 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2876 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.02.2005
   • EKONOMİK KRİZ GEREKÇESİYLE FESİH • YENİ BİR ŞİRKETİ BÜNYESİNE ALMA • GEÇERSİZ FESİH

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS GÜNLÜK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3328 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07.02.2005
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS GÜNLÜK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

  • SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ŞUBE YÖNETİM KURULUNU GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/985 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3647 2821 S.SK/16
   Tarihi: 08.02.2005
   • SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ŞUBE YÖNETİM KURULUNU GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI • SENDİKA YÖNETİM KURURLUNUN DİSİPLİN KURULUNUN YETKİLERİNİ KULLANAMAYACAĞI

  • FESHE DAYANAK GÖSTERİLEN NEDDENLE İŞLETMENİN DURUMUNUN ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/1606 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3297 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.02.2005
   • FESHE DAYANAK GÖSTERİLEN NEDDENLE İŞLETMENİN DURUMUNUN ÇELİŞMESİ • FESİHTE İŞÇİNİN VASIFLARININ GÖZETİLMESİ • FESHİN SON ÇARE OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/1609 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3300 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.02.2005
   • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ • FESİH İÇİN GÖSTERİLEN NEDENLE FESHİN ÇELİŞKİLİ OLMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/9243 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3625 1475 S.İşK/13,14,35 818 S.BK/325
   Tarihi: 08.02.2005
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • ÜCRET ARAŞTIRIMASI • HÜKME BİLİRKİŞİ RAPORUNU DAYANAK ALAN KARARIN RAPORLA ÇELİŞMESİ • FESİHTEN SONRA KALAN SÜRE ÜCRETİ İÇİN İNDİRİM YAPILMASI

  • İLK DÖNEM HİZMETLERİN İSTİFANEDENİYLE SONA ERMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/9287 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3641 1475 S.İşK/13,14,
   Tarihi: 08.02.2005
   • İLK DÖNEM HİZMETLERİN İSTİFANEDENİYLE SONA ERMESİ • İHBAR KIDEM TAZMİNATI • ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • 4857 SAYILI YASA DÖNEMİNDE OLUŞMAYAN EYLEM NEDENİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/22251 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3652 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 08.02.2005
   • 4857 SAYILI YASA DÖNEMİNDE OLUŞMAYAN EYLEM NEDENİYLE FESİH • ŞAHSİ MENFAAT SAĞLANMAMIŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH HALI FESİH AYRIMI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/424 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3763 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 10.02.2005
   • GEÇERLİ FESİH HALI FESİH AYRIMI • E-MAİLLE UYGUNSUZ MESAJ GÖNDERME • GEÇERLİ FESİH

  • İŞYERİNDE KAVGA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/15589 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4386 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.02.2005
   • İŞYERİNDE KAVGA • HAKLI FESİH

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYA DAYANMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/32618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5690 4857 S.İşK/2,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 21.02.2005
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYA DAYANMASI • İŞEİADEDEN ASIL İŞVERNİN SORUMLU OLMASI • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH • MUVAZAALI ALT İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU

  • ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARALAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/11472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6007 1475 S.İşK/26
   Tarihi: 22.02.2005
   • ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARALAŞTIRILMASI • SÖZLEŞMEDE YAZILI ÜCRETİN İHTİRAZİ KAYITSIZ EKSİK ALINMASI • FARK ÜCRET

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/15040 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6243 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 24.02.2005
   • İŞYERİ DEVRİ • DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU

  • İŞ YASASI KAPSAMININ BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/2236 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7172 1475 S.İşK/5
   Tarihi: 03.03.2005
   • İŞ YASASI KAPSAMININ BELİRLENMESİ • KAPICI KONUTLARINDAN KİRA ALINAMAMASI

  • EMEKLİLİKTEN SONRA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/17017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7206 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 03.03.2005
   • EMEKLİLİKTEN SONRA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA • EMEKLİ OLUDUĞU TARİHTE KIDEM TAZMİNATI ALMAMA • KIDEM TAZMİNATININ HESABI

  • İBRANAMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/17310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7218 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 03.03.2005
   • İBRANAMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAME

  • İBRANAMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/17310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7218 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 03.03.2005
   • İBRANAMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAME

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13414 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7439 1475 S.İşK/13
   Tarihi: 07.03.2005
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/7476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2741 1475 S.İş.K/13,14,35 818 S.BK/ 339 6023 S.TTBK/28
   Tarihi: 01.02.2005
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ • İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNDE TARİFEYLE BAĞLI OLMAMA

  • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEĞİŞMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/6628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7496 1475 S.İşK/13,14,35 ,42,56
   Tarihi: 07.03.2005
   • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEĞİŞMEMESİ • UNVANI DEĞİŞEN ŞİRKETTE GEÇEN SÜREDENDE SORUMLU OLMA

  • VEKİLLİKTEN İSTİFA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/12845 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/7716 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 08.03.2005
   • VEKİLLİKTEN İSTİFA • İSTİFANIN ASİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ • USULÜNE UYGUN KESİN SÜRE VERİLMEMESİ

  • NEMA ALACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/5391 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/8029 3417 S.ÇTTK/5
   Tarihi: 10.03.2005
   • NEMA ALACAĞI • SSK HUSUMET YÖENELTİLEMEMESİ

  • İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/8761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2729 1475 S.İş.K/13,14,35
   Tarihi: 01.02.2005
   • İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR • CEVAP DİLEKCESİYLE İBRANAMENİN ÇELİŞMESİ • GEÇERSİZ İBRANAME

  • İŞYERİ HİSSELERİNİN DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/10507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4324 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.02.2005
   • İŞYERİ HİSSELERİNİN DEVRİ • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVRE KADAR GEÇEN SÜREYLE SINIRLI SORUMLULUK

  • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE ZRARA VERMESİ DURUMUNDA ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURUNUN YADA İHMALİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/10541 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4340 1475 S.İşK/26 818 S.BK/325
   Tarihi: 15.02.2005
   • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE ZRARA VERMESİ DURUMUNDA ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURUNUN YADA İHMALİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI • SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA NEDENİYLE ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARIN ARAŞTIRLMASI ZORUNLULUĞU

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/11465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5999 1475 S.İşK/14,56 818 S.BK/118
   Tarihi: 22.02.2005
   • KIDEM TAZMİNATI • TAKAS MAHSUP DEFİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/12339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4341 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.02.2005
   • İŞYERİ DEVRİ • KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA HER İKİ İŞYERİNDE GEÇEN SÜRENİN BİRLEŞTİRMESİNİN GEREKMESİ

  • İKİ FRKLI İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/12340 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4342 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.02.2005
   • İKİ FRKLI İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRLEMEYECEĞİ

  • MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13375 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4441 1475 S.İşK/14,35,56
   Tarihi: 16.02.2005
   • MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME • İBRANAMEDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENDİĞİ İBARESİNİN DAVACININ 1 YILDAN FAZLA ÇALIŞTIĞININ KABULÜ ANLAMINA GELMESİ

  • SADECE İZNE HAK KAZANILAN TARİHLERİN YAZILI OLDUĞU İZİN DEFTERİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13529 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3151 1475 S.İşK/13,14,56
   Tarihi: 07.02.2005
   • SADECE İZNE HAK KAZANILAN TARİHLERİN YAZILI OLDUĞU İZİN DEFTERİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ • İZİN DEFTERİNDE İZNE ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİNİNDE BELİRTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

  • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14214 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4058 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.02.2005
   • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA • YENİ BİR HİZMET AKDİ

  • FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ZORUNLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14528 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4135 818 S.BK/161
   Tarihi: 14.02.2005
   • FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ZORUNLULUĞU

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14529 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4136 1475 S.İş/14
   Tarihi: 14.02.2005
   • KIDEM TAZMİNATI • HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ • ASKERLİK SÜRESİ

  • İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/15527 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3279 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.02.2005
   • İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ • FAZLA İŞÇİ İDDİASI • GEÇERSİZ FESİH • MAKTU HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ

  • DAVA GÖRÜLÜRKEN DAVA KONUSU İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/15605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5785 818 S.BK/104,113
   Tarihi: 21.02.2005
   • DAVA GÖRÜLÜRKEN DAVA KONUSU İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ • ALACAĞIN KONUSUZ KALMASI • KONUSUZ KALAN ALACAĞIN FAİZİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN KARAR VERİLEMEMESİ

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH FARKI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/31121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2839 4857 S.İş.K/18,19,20
   Tarihi: 01.02.2005
   • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH FARKI • DVARANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESİH NEDENİ • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/31375 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2841 4857 S.İş.K/18,19,20
   Tarihi: 01.02.2005
   • İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • YAZILI SAVUNMA ALINMAMA • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ VE İŞVERENE HAKARET

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/32049 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2901 4857 S.İşK/18-20
   Tarihi: 02.02.2005
   • İŞ VE İŞVERENE HAKARET • GEÇERLİ FESİH

  • İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMESİ

   ANKARA Bölge İdare Mahkemesi
   Esas No: 2004/3086 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/3572 4857S.İş.K/18-21
   Tarihi: 28.10.2004
   • İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMESİ

  • ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA ALINAN YAŞ DÜZELTİLMESİ KARARLARI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2005/10-70 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/101 506 S.SSK/120
   Tarihi: 23.02.2005
   • ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA ALINAN YAŞ DÜZELTİLMESİ KARARLARI • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA DİKKATE ALINMAMASI

  • İŞE İADEYE İLİŞKİN KARARLARIN İLAMLI İCRAYA KONULAMAMASI

   YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/284 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3780 4857S.İşK/20
   Tarihi: 25.02.2005
   • İŞE İADEYE İLİŞKİN KARARLARIN İLAMLI İCRAYA KONULAMAMASI

  • İŞYERİ HEKİMİNİN TTB ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA BİR ÜCRETLE ÇALIŞABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2004/9-753 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12 6023 S.TTBK/28
   Tarihi: 02.02.2005
   • İŞYERİ HEKİMİNİN TTB ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA BİR ÜCRETLE ÇALIŞABİLECEĞİ

  • BAĞIMLILIK UNSURUNUN İŞVERENİN İŞ ORGANİZASYONU İÇERİSİNDE YER ALARAKTA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2004/10-737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/26 506 S.SSK/60 818 S.BK/113
   Tarihi: 02.02.2005
   • BAĞIMLILIK UNSURUNUN İŞVERENİN İŞ ORGANİZASYONU İÇERİSİNDE YER ALARAKTA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ • SİGORTALI OLMANIN BİR HAK OLMASININ YANINDA AYNI ZAMANDA YÜKÜMLÜLÜKTE OLMASI

  • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ İSTEMİNDE DE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2004/10-771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/24 506 S.SSK/60 818 S.BK/113
   Tarihi: 02.02.2005
   • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ İSTEMİNDE DE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASININ GEREKMESİ

  • DİSİPLİN KURULUNDA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: DİSİPLİN KURULUNDA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2732 1475 S.İş.K/13,14,35
   Tarihi: 01.02.2005
   • DİSİPLİN KURULUNDA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI • DAHA AZ SORUMLULUĞU OLAN İŞÇİYE DAHA AĞIR CEZA VERİLMESİ • İŞÇİYE KARŞI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

  • ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİR

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/30981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2829 4857 S.İş.K/18,19,20 4046 S.ÖK/ 22
   Tarihi: 01.02.2005
   • ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİR • HUSUMET • DEVİR ALAN İŞVERENİN İŞÇİLERİ HİÇ ÇALITIRMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • TEMERRÜDE DÜŞÜRME

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/12851 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2861 1475 S.İş.K/14,26,56 2821 S.SK/61
   Tarihi: 02.02.2005
   • TEMERRÜDE DÜŞÜRME • FAİZ BAŞLANGICI • TİS DOĞAN ALACAK • İŞLETME KREDİSİ FAİZİ

  • İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE ALINMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/31715 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2889 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.02.2005
   • İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE ALINMASI • DAVANIN KONUSUZ KALMAYACAĞI • BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/749 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2984 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.02.2005
   • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLEMEMESİ • DİĞER HAKLARIN SAKLI TUTULMASI TALEBİNİN REDDİNİN VEKALET ÜCRETİ HÜMEDİLMESİNİ GEREKTİRMEMESİ

  • İŞE İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/1084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3101 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.02.2005
   • İŞE İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ • GEREKÇE BELİRTME ZORUNLULUĞU • İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE ÜST SINIRIN DİKKATE ALINMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/27767 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3061 1475 S.İşK/35
   Tarihi: 03.02.2005
   • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ • İNDİRİM YAPILMA ZORUNLULUĞU

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/27242 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3322 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.02.2005
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ • ÜST İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU • ALT İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİNDE BULUNMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13259 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3782 4857 S.İşK/34
   Tarihi: 10.02.2005
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMASI • ÜCRET ÖDENMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞILMAYAN SÜRENİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEYECEĞİ

  • FESHİN 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3800 1475 S.İşK/14,17,18
   Tarihi: 10.02.2005
   • FESHİN 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTRİLMESİ • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • ISLAHLA ZAMAN AŞIMI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/13482 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3782 1475 S.İşK/42,
   Tarihi: 10.02.2005
   • ISLAHLA ZAMAN AŞIMI • GENEL TATİL ÜCRETİ • MAKTU ÜCRET

  • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14081 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4111 1475 S.İşK/54,56
   Tarihi: 14.02.2005
   • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU

  • BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14106 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4122 1475 S.İşK/13,14,35,56
   Tarihi: 14.02.2005
   • BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET • EKSİK İNCELEME

  • İŞLETMENİN KİRAYA VERİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/28073 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3229 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 07.02.2005
   • İŞLETMENİN KİRAYA VERİLMESİ • FESİHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜLMESİ • GEÇERSİZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA KARARININ BULUNMASININ YETERLİ OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/28938 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4129 4857 S.İşK/18-20
   Tarihi: 14.02.2005
   • GEÇERLİ FESİH İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA KARARININ BULUNMASININ YETERLİ OLMAMASI • YENİ İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASI • EKSİK İNCELEME

  • ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/5405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9409 506S.SSK/85
   Tarihi: 18.10.2004
   • ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

  • SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/5089 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9428 1479S.BAĞ-K/Ek 12
   Tarihi: 18.10.2004
   • SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

  • ÇELİŞKİLİ KUSUR BİLİRKİŞİSİ RAPORLARINA DAYANAILARAK AKARAR OLUŞTURULAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/1351 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2 818S.BK/41
   Tarihi: 25.01.2005
   • ÇELİŞKİLİ KUSUR BİLİRKİŞİSİ RAPORLARINA DAYANAILARAK AKARAR OLUŞTURULAMAYACAĞI

  • YETİM AYLIĞI BAĞLATIRKEN KURUMU YANILTMA

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/11376 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/25 506S.SSK/68
   Tarihi: 25.01.2005
   • YETİM AYLIĞI BAĞLATIRKEN KURUMU YANILTMA

  • TEDAVİ GİDERLERİNİN TEDAVİ OLUNAN KURUMDAN SORULARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/9641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/169 506S.SSK/68
   Tarihi: 26.01.2005
   • TEDAVİ GİDERLERİNİN TEDAVİ OLUNAN KURUMDAN SORULARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GEÇİRDİĞİ KAZADAN ÜST İŞVERENİNİN SORUMLUK KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/750 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/2567 506 SSK/10,26,87
   Tarihi: 03.03.2004
   • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GEÇİRDİĞİ KAZADAN ÜST İŞVERENİNİN SORUMLUK KOŞULLARI • İHALE MAKAMI • USULİ KAZANILMIŞ HAK

  • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/8332 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/8297 506S.SSK/Ek 34
   Tarihi: 30.09.2004
   • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ • İTİBARI HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

  • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLARIN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİNİ OLUŞTURMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/6121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9586 506 S.SSK/79
   Tarihi: 09.11.2004
   • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLARIN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİNİ OLUŞTURMASI

  • ZORUNLU TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/10665 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9860 2926 S.Tar.BağK/7
   Tarihi: 22.11.2004
   • ZORUNLU TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞI • KURUMUN RE’SEN TESCİL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE SİGORTALININ ZARARA UĞRATILAMAYACAĞI

  • PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN TÜZEL KİŞİNİN MALİ VE İDARİ İŞLERİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/4186 506 S.SSK/82
   Tarihi: 27.04.2004
   • PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN TÜZEL KİŞİNİN MALİ VE İDARİ İŞLERİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMASI

  • KURUM MÜFFETİŞİ TARAFINDAN ÇALIŞMANIN TESPİTİ DURUMUNDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/3360 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/7279 506 S.SSK/79
   Tarihi: 29.09.2004
   • KURUM MÜFFETİŞİ TARAFINDAN ÇALIŞMANIN TESPİTİ DURUMUNDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ

  • HAKKANİYET İNDİRİMİ İÇİN KUSUR DURUMU VE MÜZAYAKA DURUMUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/8874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/8924 818 S.BK/41,43,44
   Tarihi: 25.10.2004
   • HAKKANİYET İNDİRİMİ İÇİN KUSUR DURUMU VE MÜZAYAKA DURUMUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KAZASININ YASAL UNUSURLARI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/8871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9254 506 S.SSK/11
   Tarihi: 03.11.2004
   • İŞ KAZASININ YASAL UNUSURLARI

  • ANA BABAYA GELİR BAĞLANABİLMESİ İÇİN ANA BABANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN BİRİSİNE TANİ ÇALIŞMAMAININ OLMAMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/8605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2004/9466 506 S.SSK/24
   Tarihi: 09.11.2004
   • ANA BABAYA GELİR BAĞLANABİLMESİ İÇİN ANA BABANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN BİRİSİNE TANİ ÇALIŞMAMAININ OLMAMASININ GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ