• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ ESASLI NEDENİN BULUNMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/3899 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/16747 4857 S.İşK/11,12,18-21
   Tarihi: 16.05.2005    
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ ESASLI NEDENİN BULUNMAMASI l İŞ YAŞAMINDA ASIL OLANIN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLMASI l İŞLETMEYİ YA DA İŞYERİNİ ETKİLEYEN OBJEKTİF NEDENİN BULUNMASI ZORUNLULUĞU l FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM BULUNMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ  
   Esas No: 2004/22844 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/16135 4857 S.İşK/17,41,47,57 1475S.İşK/14
   Tarihi: 10.05.2005
   l İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA İŞ SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM BULUNMASI l ASKERLİK NEDENİYLE SONA EREN HİZMET SÜRESİ İÇİN AYRI KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASI GEREĞİ l KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEMEME l ISLAHLA ZAMAN AŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ l FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMLERİNİN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ l İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BAĞLAYICI OLMASI

  • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2004/25446 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/16086 4857 S.İşK/41,46,47
   Tarihi: 09.05.2005   
   l İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMASI l BU DURUMUN İŞÇİYİ İHTAR ETMEKSİZİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU İŞİ YAPMAMA OLARAK NİTELENDİRİLEMEMESİ

  • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/9568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15476 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2005  
   l FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ l ÇIKARTILAN İŞÇİNİN YERİNE AYNI NİTELİKTE İŞÇİ ALINMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞYERİNDE KAÇ İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMININ YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/26867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15148 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 02.05.2005  
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İŞYERİNDE KAÇ İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMININ YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ l SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA YETİNİLMEMESİ l EKSİK İNCELEME

  • İŞ BİTİMİ BİR GRUP İŞÇİYLE BİRLİKTE YEMEKHANEDE TOPLANTI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/12359 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15192 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 02.05.2005 
   l İŞ BİTİMİ BİR GRUP İŞÇİYLE BİRLİKTE YEMEKHANEDE TOPLANTI l GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH FARKI l HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • VASIFLI ELEMAN GEREKSİNİMİ İÇİN İŞÇİ ÇIKARTILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2005/12432 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15089 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 2005/15089
   l VASIFLI ELEMAN GEREKSİNİMİ İÇİN İŞÇİ ÇIKARTILMASI l DAVACININ KADROSUNDA FAZLALIK OLDUĞUNUN KANITLANAMAMASI l İŞE BAŞLATMAMANIN YAPTIRIMININ TALEP OLMASA DA RE’SEN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • DAVACILAR ARASINDA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNSA DA İŞE İADE DAVALARININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2004/31881 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15110 4857 S.İşK/2,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 02.05.2005 
   l DAVACILAR ARASINDA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNSA DA İŞE İADE DAVALARININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ l FESHE ETKİLİ DE OLSA MUVAZAA BULUNMADIKCA ASIL İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMETTEN REDDİ GEREKECEĞİ l GEÇERSİZ FESİH

  • KESİN SÜRE VERİLMESİNE KARŞIN BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/12520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14889 4857 S.İşK/17,41,57 1475 S.İşK/14 1086 S.HUMK/415
   Tarihi: 28.04.2005    
   l KESİN SÜRE VERİLMESİNE KARŞIN BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI l DAVANIN İSPAT EDİLEMEDİĞİ SONUCUNA ULAŞILAMAYACAĞI l İŞÇİLİK ALACAKLARI VE FESİH NEDENİNİ İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI l RE’SEN DOSYANIN BİLİRKİŞİYE VERİLEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN UZUN SÜRE RAPORLU OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/31892 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14992 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2005 
   l İŞÇİNİN UZUN SÜRE RAPORLU OLMASI l KENDİSİNDEN VERİM ALINAMAMASI l GEÇERLİ FESİH

  • KADIN İŞÇİNİN HAMİLELİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2004/25538 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14932 1475 S.İşK/13-C Anayasa/10 4857 S.İşK/5
   Tarihi: 28.04.2005    
   l KADIN İŞÇİNİN HAMİLELİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ l AYRIMCILIK l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKCESİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/10261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14718 4857 S.İş.K/18,19,20
   Tarihi: 27.04.2005  
   l PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKCESİYLE FESİH l YAZILI SAVUNMA ALINMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • KESİN SÜRE VERİLMESİNE KARŞIN TANIĞIN GELMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ   
   Esas No: 2004/19812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14489 1475 S.İş.K/13,14,35,56 1086 S.HUMK/253
   Tarihi: 26.04.2005      
   l KESİN SÜRE VERİLMESİNE KARŞIN TANIĞIN GELMEMESİ l GELMEMENİN VAZGEÇME SAYILA-MAYACAĞI l SAVUNMA HAKKININ KISITLANAMAMASI l İHZAREN CELP

  • SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/16908 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14606 1475 S.İş.K/13
   Tarihi: 26.04.2005
   l SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİ l İHBAR TAZMİNATI HAKKININ OLAMAYACAĞI l HATALI ÖDEME

  • FESİH NEDENLERİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇEN DÖNEMDEN KAYNAKLANMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2004/25358 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14226 1475 S.İş.K/13,14,17,18,26
   Tarihi: 25.04.2005  
   l FESİH NEDENLERİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇEN DÖNEMDEN KAYNAKLANMASI l HAKSIZ FESİH l KIDEM, İHBAR TAZMİNATI

  • ÜCRETİN KONVERTBL OLMAYAN YABANCI PARAYLA KARARLAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/25385 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14236 1475 S.İş.K/13,14,26
   Tarihi: 25.04.2005    
   l ÜCRETİN KONVERTBL OLMAYAN YABANCI PARAYLA KARARLAŞTIRILMASI l TÜRK PARASINA ÇEVİRME YÖNTEMİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA TUTULAN TUTANAKLARIN GEÇERSİZLİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/25508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14341 1475 S.İş.K/13,14,26 3417 S.ÇTTK/6
   Tarihi: 25.04.2005  
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN SONRA TUTULAN TUTANAKLARIN GEÇERSİZLİĞİ l ÜCRETTEN KESİLİP YATIRILMAYAN ZORUNLU TASARRUFLARDAN İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

  • İKRAMİYE UYGULAMASININ UZUN BİR SÜRE ÖNCE KALDIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/22668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14448 1475 S.İş.K/26
   Tarihi: 25.04.2005   
   l İKRAMİYE UYGULAMASININ UZUN BİR SÜRE ÖNCE KALDIRILMASI l İŞYERİ UYGULAMASI HALİNE GELMEME

  • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENİN İSTEĞİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/11204 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14365 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.04.2005         
   l ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENİN İSTEĞİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ l İŞYERİNDE İŞ SAATLERİ İÇERİSİNDE İŞVERENİN BİLGİSİYLE TOPLANTI l TOPLANTIDA GEÇEN SÜRENİN SONRADAN ÇALIŞARAK TELAFİSİ l EŞİT İŞLEM BORCU l GEÇERSİZ FESİH

  • YAZILI SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN İKRAMİYE

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/22671 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14451 4857 S.İşK/34
   Tarihi: 25.04.2005
   l YAZILI SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN İKRAMİYE l İKRAMİYENİN ÇOK UZUN SÜRE ÖNCE KALDIRILMASI l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA TALEP EDEMEME

  • ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA İŞYERİNİN DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/7907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14470 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 24.04.2005
   l ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA İŞYERİNİN DEVRİ l VARLIK SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE İŞÇİLERLE BİRLİKTE DEVRİN KARARLAŞ-TIRILMASI l DEVİR EDEN İŞLETME AÇSINDAN HUSUMET YOKLUĞU l FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/23926 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13998 1475S.İş.K/13,14,17,42,56
   Tarihi: 21.04.2005 
   l DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ l HAKLI FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAŞKA İLLERDE ÇALIŞMANIN KABULÜ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24670 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14022 1475S.İş.K/14,56
   Tarihi: 21.04.2005
   l İŞ SÖZLEŞMESİNDE BAŞKA İLLERDE ÇALIŞMANIN KABULÜ l NAKİL l NAKİL DIŞINDA İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMAMASI l KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEMEME

  • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14029 1475S.İş.K/14
   Tarihi: 21.04.2005
   l KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI l İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ İÇİNDE EMEKLİ OLMASI l EMEKLİLİĞİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ l GEÇERLİ FESİH

  • İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNEL VERİLMEKSİZİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİHİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10722 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14042 4857 S.İş.K/18,19,20
   Tarihi: 21.04.2005 
   l İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNEL VERİLMEKSİZİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİHİ l İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ İÇİNDE EMEKLİ OLMASI l EMEKLİLİĞİN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ l GEÇERLİ FESİH

  • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10825 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14175 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.04.2005 
   l FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ l İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARANMAYAN DİL BİLME KOŞULUNUN SONRADAN FESİH NEDENİ YAPILAMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÖZLÜ OLARAK İSTİFAYLA SONA ERDİRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14177 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.04.2005   
   l İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SÖZLÜ OLARAK İSTİFAYLA SONA ERDİRMESİ l BU DURUMU BELGELEYEN TUTANAĞIN GEÇERLİ OLMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • BİR BAŞKA İŞÇİNİN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24113 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14190 4857 S.İşK/25/II 1475 S.İŞK/14
   Tarihi: 21.04.2005
   l BİR BAŞKA İŞÇİNİN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMA l HAKLI FESİH l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA TALEP EDEMEME

  • ÖNELSİZ FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/25001 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13861 1475S.İş.K/13,14,17,42,56 2822 TSGLK/9
   Tarihi: 20.04.2005         
   l ÖNELSİZ FESİH l ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ZAMLARDAN YARARLANAMAMA l ZAMLARDAN YARARLANDIRMAMAK İÇİN FESİH l İZİN SÜRESİYLE ÖNEL SÜRESİNİN İÇİÇE GEÇMESİ l KÖTÜ NİYET l GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

  • İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/9627 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13944 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 20.04.2005     
   l İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ l GEÇERLİ FESİH

  • ASGARİ ÜCRETLE UZUN SÜRE USTA OLARAK ÇALIŞMANIN OLANAKLI OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24571 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13555 1475S.İş.K/13,14,26,35,
   Tarihi: 18.04.2005  
   l ASGARİ ÜCRETLE UZUN SÜRE USTA OLARAK ÇALIŞMANIN OLANAKLI OLMAMASI l GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

  • MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24899 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13564 1475S.İş.K/13,14,17,42,56,89
   Tarihi: 18.04.2005    
   l MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI l AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİ KABUL EDİLMESİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13711 4857S.İş.K/18-21 2821 SK/31
   Tarihi: 18.04.2005   
   l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH l ÇALIŞAN SAYISININ SENDİKA ÜYE SAYISININ BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU l EKSİK İNCELEME

  • ÜCRET ARTIŞINI İŞCİNİN KABUL ETMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24898 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13563 4857 S.İşK/17,34,41,46,47,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 18.04.2005 
   l ÜCRET ARTIŞINI İŞCİNİN KABUL ETMEMESİ l İŞVERENİN BU ÜCRETLE ÇALIŞMAK İSTEMEYEN GİDEBİLİR DEMESİ l BİR GURUP İŞÇİYLE BİRLİKTE DEVAMSIZLIK l HAKLI FESİH

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ KANITLANMAMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10849 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13216 4857S.İş.K/18-21 2821 SK/31
   Tarihi: 14.04.2005     
   l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ KANITLANMAMIŞ OLMASI l GEÇERLİ FESİH

  • MADDİ HATA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/11228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13349 1475 S.İş.K/35
   Tarihi: 14.04.2005  
   l MADDİ HATA l FAZLA ÇALIŞMA l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BAĞLAYICILIĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/22124 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13364 4857S.İş.K/11,12
   Tarihi: 14.04.2005     
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

  • ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/8465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13371 4857 S.İşK/2, 12,18-21 2821 S.SenK/31
   Tarihi: 14.04.2005  
   l ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLMASI l HUSUMET l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARIN OLUŞMAMASI l GEÇERSİZ FESİH l FESHİN SENDİKAL NEDENLERE DAYANMASI l İADE TAZMİNATININ 12 AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİ

  • VERİLEN CEZANIN FİİLLE ORANTILI OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24264 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13004 1475 S.İş.K/13,14,17
   Tarihi: 13.04.2005    
   l VERİLEN CEZANIN FİİLLE ORANTILI OLMASI l HAKSIZ FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞİN SAVSANMASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/19728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13022 1475 S.İş.K/13,14,17
   Tarihi: 13.04.2005  
   l İŞİN SAVSANMASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ l BİLDİRİMSİZ FESİH

  • İŞE İADE DAVASININ KESİNLEŞMESİYLE İŞ İLİŞKİSİNİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/18066 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12952 4857 S.İş.K/18-21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 12.04.2005  
   l İŞE İADE DAVASININ KESİNLEŞMESİYLE İŞ İLİŞKİSİNİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ l İŞE İADE DAVASI SONUCU BOŞTA GEÇEN 4 AYLIK SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ l FARK TİS ALACAĞI l FARK KIDEM VE YILLIK İZİN ALACAĞI

  • 10 GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA ZARARA YOL AÇMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 1475 S.İş.K/13,14,17 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12959 1475 S.İş.K/13,14,17
   Tarihi: 12.04.2005 
   l 10 GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA ZARARA YOL AÇMA l HAKLI FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAK EDEMEME

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMEİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/18480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12960 4857 S.İş.K/11,12
   Tarihi: 12.04.2005 
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMEİ l SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN EK SÖZLEŞMEYLE UZATILMASI l İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLEMEMESİ

  • İŞVERENİN İŞÇİYE SALDIRMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/6013 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12505 4857 S.İş.K/24
   Tarihi: 11.04.2005
   l İŞVERENİN İŞÇİYE SALDIRMASI l İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK ETMESİ l İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH

  • ALKOLLÜ OLARAK İŞE GELME

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/8257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12834 4857 S.İş.K/18-21,25
   Tarihi: 11.04.2005  
   l ALKOLLÜ OLARAK İŞE GELME l HAKLI FESİH

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/23994 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12847 4857 S.İş.K/13,14
   Tarihi: 11.04.2005  
   l İŞYERİ DEVRİ l DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİRDEN ÖNCEKİ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLMASI

  • ÜCRETİN ÖDEME GÜNÜNÜN TİS İLE BELİRLENMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/8566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12857 4857 S.İş.K/34 818 S.BK/101
   Tarihi: 11.04.2005       
   l ÜCRETİN ÖDEME GÜNÜNÜN TİS İLE BELİRLENMİŞ OLMASI l TEMERRÜD İÇİN İHTARA GEREK BULUNMAMASI

  • ÜST İŞVEREN-ALT İŞVEREN

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/20368 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12913 1475 S.İş.K/1
   Tarihi: 11.04.2005    
   l ÜST İŞVEREN-ALT İŞVEREN l ÜST İVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DAYANIŞMALI OLARAK SORUMLU OLMASI

  • MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10684 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12394 1475 S.İş.K/1,13,14
   Tarihi: 07.04.2005   
   l MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU

  • İŞÇİNİN KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN YANINDA REFAKATCİ OLARAK KALMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/8875 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12438 4857 S.İş.K/18-21
   Tarihi: 07.04.2005         
   l İŞÇİNİN KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN YANINDA REFAKATCİ OLARAK KALMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/19570 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12466 1475S.İş.K/13,14,26
   Tarihi: 07.04.2005  
   l KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLAN-MASININ GEREKMESİ

  • EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI SÜRELERİN TOPLAMI ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/16986 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12117 1475S.İş.K/13,14,26,35,42,41,54
   Tarihi: 05.04.2005
   l EMEKLİLİK ÖNCESİ VE SONRASI SÜRELERİN TOPLAMI ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI l ÜCRETİN YÜZDE USLÜYLE ÖDENDİĞİ DURUMLARDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ l ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH

  • İŞÇİYE EMSALLERİNDEN AZ ÜCRET ZAMMI YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/9518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12140 1475S.İş.K/13,14,26,35,42,41,54
   Tarihi: 05.04.2005  
   l İŞÇİYE EMSALLERİNDEN AZ ÜCRET ZAMMI YAPILMASI l İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ l KIDEM TAZMİNATI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞVERENİN TEK YANLI İŞLEMLE DEĞİŞTİREMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/14491 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12175 1475 S.İş.K/26,35,42,41,54
   Tarihi: 05.04.2005   
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞVERENİN TEK YANLI İŞLEMLE DEĞİŞTİREMEMESİ l ÜCRET ALACAĞI

  • İŞ BULMAYA ARACILIK

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/774 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/11838 4857 S.İş.K/2,18-21
   Tarihi: 04.04.2005 
   l İŞ BULMAYA ARACILIK l ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İBRANAMEDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRDİĞİNİN ANLAŞILAMAMSI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/20831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/11976 1475S.İş.K/13,14
   Tarihi: 04.04.2005 
   l İBRANAMEDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRDİĞİNİN ANLAŞILAMAMSI l BÇM BAŞVURU l HAKSIZ FESİH

  • SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2077 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5234 506 S.SSK/2
   Tarihi: 10.05.2005
   l SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI

  • RÜCU DAVASINDAKİ KUSUR RAPORUNUN BU DAVADA TARAF OLMAYAN DAVALIYI BAĞLAMAMASI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/4262 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5350 818 S.BK/53
   Tarihi: 10.05.2005 
   l RÜCU DAVASINDAKİ KUSUR RAPORUNUN BU DAVADA TARAF OLMAYAN DAVALIYI BAĞLAMAMASI

  • BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5226 1479 Bağ-KurK/24
   Tarihi: 09.05.2005  
   l BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI l KURUMUN HATALI İŞLEMİNİN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI

  • YENİ YASAYLA ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ   
   Esas No: 2005/2408 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/5178 1479 Bağ-KurK/41
   Tarihi: 09.05.2005
   l YENİ YASAYLA ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ l YENİ YASANIN HÜKÜM BULUNMASI HALİNDE KESİNLEŞEN UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI

  • TRAFİK İŞ KAZASINDA İŞVERENİN SORUMLU OLMA KOŞULU

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/1687 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4986 2005/1687
   Tarihi: 03.05.2005
   l TRAFİK İŞ KAZASINDA İŞVERENİN SORUMLU OLMA KOŞULU l HALEFİYET l EVLENME OLASILIĞININ ORANSAL OLARAK TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • PRİM BORCUNA İTİRAZ GÖREVLİ MAHKEME

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ   
   Esas No: 2005/385 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4162 506 S.SSK/140
   Tarihi: 21.04.2005
   l PRİM BORCUNA İTİRAZ GÖREVLİ MAHKEME l SSK MÜFETTİŞLERİNİN ÖLÇÜMLEME YAPMA YETKİSİ

  • İLK TESCİL TARİHİNDEN SONRA YAPILAN YAŞ DÜZELTMELERİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/410 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3910 506 S.SSK/120 1479 S.Bağ-Kur K/66
   Tarihi: 19.04.2005 
   l İLK TESCİL TARİHİNDEN SONRA YAPILAN YAŞ DÜZELTMELERİ l SİGORTA İŞLEMLERİNDE DİKKATE ALINMAMASI

  • İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMANIN GERÇEK VE FİİLİ ÇALIŞMA OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/3737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/3691 506 S.SSK/130
   Tarihi: 12.04.2005 
   l İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMANIN GERÇEK VE FİİLİ ÇALIŞMA OLMAMASI l İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN MUVAZALI BİR ŞEKİLDE VERİLMESİ l KURUM MÜFETTİŞLERİ TUTANAKLARININ GEÇERLİLİĞİ

  • ANAHTAR TESLİM İHALE ALT İŞVEREN(ARACI)

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2621 506 S.SSK/87,109
   Tarihi: 21.03.2005  
   l ANAHTAR TESLİM İHALE ALT İŞVEREN(ARACI) l SSK SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ PROSÜDÜRÜ l PASİF DÖNEMİN MADDİ ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMESİ l MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE AÇILAN DAVADA FAİZE OLAY TARİHİNDEN HÜKMEDİLMESİ

  • SSK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASININ HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVAYI BEKLEMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/118 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/2039 506 S.SSK/24 818 S.BK/41-45
   Tarihi: 07.03.2005 
   l SSK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASININ HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVAYI BEKLEMESİ l RÜCU DAVASININ DERDEST OLMASI l HAK SAHBİNİN AÇTIĞI DAVANIN BEKLEMESİ

  • GAZETECİNİN TALEP ETMEMESİ NEDENİYLE YÜZDE BEŞLERİN ARTMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 
   Esas No: 2005/9-203 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/252 B.İşK/5
   Tarihi: 13.04.2005  
   l GAZETECİNİN TALEP ETMEMESİ NEDENİYLE YÜZDE BEŞLERİN ARTMASI l İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • MALULİYET ORANIN ARTIŞI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2005/10-129 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/197 506 S.SSK/25,26,109
   Tarihi: 23.03.2005
   l MALULİYET ORANIN ARTIŞI l ARTIŞIN TAVAN HESABINA ETKİSİ

  • MALULİYET ORANIN ARTIŞI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2005/10-129 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/197 506 S.SSK/25,26,109
   Tarihi: 23.03.2005
   l MALULİYET ORANIN ARTIŞI l ARTIŞIN TAVAN HESABINA ETKİSİ

  • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN NİTELİĞİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2005/10-104 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/186 506 S.SSK/85
   Tarihi: 16.03.2005
   l İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN NİTELİĞİ l PRİMLERİN GECİKME CEZALARIYLA BİRLİKTE TAHSİL EDİLMİŞ OLMASI l TAHSİL EDİLEN PRİMLERİN SONRASI İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HAKKI TANIYACAĞI

  • İNŞAAT BEKCİSİNDEN GEÇİCİ OLARAK BEKÇİ KULÜBESİNİN YAPIMINA YARDIM İSTENMESİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2005/9-88 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/157 1475 S.İşK/16
   Tarihi: 16.03.2005         
   l İNŞAAT BEKCİSİNDEN GEÇİCİ OLARAK BEKÇİ KULÜBESİNİN YAPIMINA YARDIM İSTENMESİ l BU DURUMUN İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRMASI ANLAMINA GELMEMESİ l HAKLI FESİH

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ