• İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/177 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/31540 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 28.09.2005
   l İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞLİĞİN İŞÇİNİN YAZILI İZNİNE BAĞLI OLMASI

  • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2005/30220 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/31442 2822 S.TSGLK/13,14,15
   Tarihi: 27.09.2005 
   l YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ l CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİNİN İŞ GÜN-LERİNDEN SAYILMAMASI l EKSİK İNCELEME

  • İŞVERENİN NİTELİKLİ PERSONELE GEREK-SİNİM DUYMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ   
   Esas No: 2005/29403 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30420 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.09.2005   
   l İŞVERENİN NİTELİKLİ PERSONELE GEREK-SİNİM DUYMASI l GEÇERLİ FESİH

  • TİS HÜKÜMLERİNE AYKIRI FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/29067 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30406 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.09.2005    
   l TİS HÜKÜMLERİNE AYKIRI FESİH l FESHİN HAKSIZ FESİHE DÖNÜŞMESİ l TİS HÜKÜMLERİNE AYKIRI FESHİN TEK BAŞINA GEÇERLİ FESHİ ORTADAN KALDIR-MAMASI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/27701 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30370 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 19.09.2005     
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE İTİRAZ ETMEMENİN DEĞİŞİKLİĞİN KABULÜ ANLAMINA GELMESİ

  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/22493 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30353 4857 S.İşK/18-21 1086 S.HUMK/83
   Tarihi: 19.09.2005    
   l FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI l ISLAH YOLUYLA SENDİKAL TAZMİNAT DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ

  • ÖZELLEŞTİRİLEN İŞYERLERİNDE NAKLE TABİ KAPSAM DIŞI PERSONELİN MEMUR OLARAK ATANMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/28296 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30352 1475 S.İşK/14 4046 S.ÖK/21
   Tarihi: 19.09.2005    
   l ÖZELLEŞTİRİLEN İŞYERLERİNDE NAKLE TABİ KAPSAM DIŞI PERSONELİN MEMUR OLARAK ATANMASI l KENDİ İSTEĞİ İLE MEMUR STATÜSÜNE GEÇEN KAPSAM DIŞININ KIDEM TAZMİNATI ALAMAMASI

  • İŞLETMENİNİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE ETME YETKİSİNE SAHİP İŞVEREN VEKİLİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/21058 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/30347 4857 S.İşK/18-21,
   Tarihi: 19.09.2005
   l İŞLETMENİNİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE ETME YETKİSİNE SAHİP İŞVEREN VEKİLİ l İŞÇİ ALIP ÇIKARTMA YETKİSİNİN ARAN-MAYACAĞI l İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRMEME

  • TİS YETKİ TESPİTİNE ESAS SAYININ BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/27017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29799 2822 S.TSGLK/13,14
   Tarihi: 15.09.2005   
   l TİS YETKİ TESPİTİNE ESAS SAYININ BELİRLENMESİ l KAPSAM DIŞI PERSONELİNDE ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ l İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMININ DAR YORUMLANMASI GEREĞİ

  • İBRANAMEDE YER ALAN FESHİN YASAYA UYGUN YAPILDIĞI İBARESİNİN FERAGAT ANLAMINA GELMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/22120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29889 4857 S.İşK/18-21,
   Tarihi: 14.09.2005   
   l İBRANAMEDE YER ALAN FESHİN YASAYA UYGUN YAPILDIĞI İBARESİNİN FERAGAT ANLAMINA GELMEYECEĞİ l FESİH NEDENİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMESİ l İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/21940 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29885 4857 S.İşK/18-21,22
   Tarihi: 14.09.2005
   l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • ÜCRETLERİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/23047 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29849 4857 S. İşK/18-21,34
   Tarihi: 14.09.2005   
   l ÜCRETLERİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ l ÇALIŞMAMA HAKKININ MAKİNALARI DURDURMA ANLAMINA GELMEMESİ l ÜCRETİN GEÇ ÖDENDİĞİNİN KANITLA-NAMAMASI l GEÇERLİ FESİH

  • HİZMET ALIMI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/23369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29420 4857 S.İşK/2,7
   Tarihi: 12.09.2005 
   l HİZMET ALIMI l GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ SÖZLEŞMESİ

  • FESHİN ZORUNLU HALE GELDİĞİNİN KANITLANAMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/24415 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29357 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 12.09.2005
   l FESHİN ZORUNLU HALE GELDİĞİNİN KANITLANAMAMASI l AYNI DÖNEMDE HAMİLE ÜÇ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARININ AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/26424 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29282 4857 S.İşK/59,92
   Tarihi: 12.09.2005   
   l İŞ MÜFETTİŞİ RAPORLARININ AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİ OLMASI l MAKTU İBRANAME l İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ l YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI

  • İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/24894 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29256 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 12.09.2005         
   l İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI l ÖNEL İÇERİSİNDEKİ EMEKLİLİĞİN İŞÇİ TARAFINDAN FESİH ANLAMINA GELMESİ l FARK KIDEM TAZMİNATI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/28871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/29768 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 13.09.2005  
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ l HAKSIZ FESİH l İHBAR TAZMİNATI

  • İŞVERENİN İŞÇİLERE HAKARET ETMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/32437 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/26358 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 14.07.2005
   l İŞVERENİN İŞÇİLERE HAKARET ETMESİ l UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİNİN NEDENSİZ İŞYERİNİ TERK ETMEYECEĞİ l İŞÇİNİN BÇM BAŞVURUSUNDAN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAĞINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  • SIK SIK RAPOR ALMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/20339 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/26307 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 14.07.2005
   l SIK SIK RAPOR ALMA l GEÇERLİ FESİH

  • TİS YER ALAN DİSİPLİN KURULU PROSEDÜRÜNE UYULMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/33956 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/24045 1475 S.İşK/13,14 2822 S.TSGLK/2
   Tarihi: 07.07.2005  
   l TİS YER ALAN DİSİPLİN KURULU PROSEDÜRÜNE UYULMAMASI l HAKLI FESİH

  • İŞ AKIŞININ İŞÇİNİN DAVRANIŞI NEDENİYLE BOZULMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/20333 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/23533 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 04.07.2005  
   l İŞ AKIŞININ İŞÇİNİN DAVRANIŞI NEDENİYLE BOZULMASI l HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • SAĞLIK NEDENLERİYLE UZUN SÜRE İŞE GELEMEME

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/33370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/23250 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 30.06.2005  
   l SAĞLIK NEDENLERİYLE UZUN SÜRE İŞE GELEMEME l İŞVERENCE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA TÜZÜK VE BELGELERİNDE YASAYA AYKIRILIK

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/21157 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/23021 2821 S.SK/54
   Tarihi: 28.06.2005
   l SENDİKA TÜZÜK VE BELGELERİNDE YASAYA AYKIRILIK l AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİNDE DAVACININ KIDE-MİNİN DİKKATE ALINMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/18507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/22533 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 23.06.2005  
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ BELİRLENMESİNDE DAVACININ KIDE-MİNİN DİKKATE ALINMASI l İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİ

  • ALT İŞVEREN ÜST İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/16691 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/22017 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 0.06.2005   
   l ALT İŞVEREN ÜST İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI l ALT-ÜST İŞVEREN İLİŞKİSİNİN VARLIĞI HALİNDE İŞE İADEDEN ALT İŞVERENİN SORUMLU OLMASI l ÜST İŞVERENİN İADE TAZMİNAT-LARINDAN SORUMLU OLMASI l MUVAZAA HALİNDE ALT İŞVEREN AÇISINDAN DAVANIN REDDİNİN GEREKMESİ

  • AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILAN İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESABI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/31721 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/26173 4857 S.İşK/43,63 1475 S.İşK/61
   Tarihi: 16.06.2005
   l AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞILAN İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESABI l ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF NEDENİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/16581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/21564 4857 S.İşK/11,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 16.06.2005
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF NEDENİN BULUNMASININ GEREKMESİ l FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞVERENİNİN FESİH NEDENİNİ İŞÇİNİN DE SENDİKAL NEDENİ KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/17441 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/20762 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 13.06.2005         
   l İŞVERENİNİN FESİH NEDENİNİ İŞÇİNİN DE SENDİKAL NEDENİ KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKA ÜYESİNİN SENDİKAYA VERDİĞİ YETKİ BELGESİ İLE DAVA AÇILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/17919 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/20559 2821 S.SK/31,32
   Tarihi: 07.06.2005
   l SENDİKA ÜYESİNİN SENDİKAYA VERDİĞİ YETKİ BELGESİ İLE DAVA AÇILMASI l SENDİKA ÜYESİNİN GEÇİCİ İŞSİZLİĞİ l GEÇİCİ ŞSİZLİKTEN DAVA AÇILANA KADAR UZUN SÜRENİN GEÇMESİ l DAVACININ SENDİKA ÜYELİĞİNİN ARAŞ-TIRILMASININ GEREKMESİ

  • GENEL KURULDA SEÇİLEN ŞUBE BAŞKANIN GÖREVİNE YÖNETİM KURULUNCA SON VERİLEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/18621 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/20550 2821 S.SK/17
   Tarihi: 07.06.2005
   l GENEL KURULDA SEÇİLEN ŞUBE BAŞKANIN GÖREVİNE YÖNETİM KURULUNCA SON VERİLEMEMESİ l ŞUBE BAŞKANININ İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA HAKKININ BULUNMASI

  • İŞYERİNDE ZARARA NEDEN OLMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/24966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/20475 2004/24966
   Tarihi: 07.06.2005  
   l İŞYERİNDE ZARARA NEDEN OLMA l ZARARDA İŞÇİNİN KUSURUNUN BELİR-LENMESİ l KUSURA GÖRE ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞIP AŞMADIĞININ SAPTANMASI

  • ÖZEL YASAYLA GÜNDE BEŞ SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YASAĞININ BULUNMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/27601 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/20095 1475 S.İşK/13,14,35,41,56 3591 S.Rad.FiZ.Hak.K./5
   Tarihi: 01.06.2005  
   l ÖZEL YASAYLA GÜNDE BEŞ SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YASAĞININ BULUNMASI l FAZLA ÇALIŞMANIN GÜNDE BEŞ SAATE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l FAZLA ÇALIŞMADAN MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI

  • ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLME-SİNİN OLANAKLI OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/14383 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/19766 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 30.05.2005 
   l ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLME-SİNİN OLANAKLI OLMAMASI l GEÇERSİZ TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ l İŞE İADE l ALT İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU

  • İŞE İADE TAZMİNATININ 4 AYLIK ALT SINIRIN ALTINDA BELİRLENEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ     
   Esas No: 2005/12592 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/19362 4857 S.İş.K/18-21
   Tarihi: 26.05.2005
   l İŞE İADE TAZMİNATININ 4 AYLIK ALT SINIRIN ALTINDA BELİRLENEMEMESİ l İŞÇİNİN FESİHTEN SONRA BAŞKA BİR İYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI l BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAMASI l TESPİT NİTELİĞİNDEKİ İŞE İADE DAVASINDA KISMEN KABUL YA DA RED NEDENİYLE DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/30766 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/19241 1475 S.İşK/13,14, 2821 S.SK/31
   Tarihi: 24.05.2005   
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ l DOĞRUDAN SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİYLE DAVA AÇAMAMA l ÜCRETİN BORDRODA BELLİ OLMASI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNDE NAKİL SERBESTİSİNİN BULUNMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/27850 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/18819 4857 S.İş.K/17,24 1475 s.İşK/14, 16
   Tarihi: 17.05.2005   
   l İŞ SÖZLEŞMESİNDE NAKİL SERBESTİSİNİN BULUNMASI l NAKİL SERBESTİSİNE KARŞIN NAKİLLE İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILAMAMASI l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF HAKLI BİR NEDENİN BULUNMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/14221 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/16526 4857 S.İşK/11,12,18-21
   Tarihi: 12.05.2005       
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF HAKLI BİR NEDENİN BULUNMAMASI l FESİH İÇİN GEÇERLİ BİR NEDEN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • VARDİYALI ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/13812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/16497 4857 S.İşK/68 2822 S.TSGLK/5
   Tarihi: 12.05.2005         
   l VARDİYALI ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİ l ARA DİNLENMESİNİN FAZLA ÇALIŞMA SAYILABİLMESİ İÇİN FİİLİ ÇALIŞILMANIN GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN ARANMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/12170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15792 4857 S.İşK/11, 18-21
   Tarihi: 05.05.2005     
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN ARANMASI l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞTAN İTİBAREN BELİRSİZ SAYILMASI l ASIL OLANIN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • ÜST İŞVERENİN İŞE İADEDEN SORUMLU OLMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/3902 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15430 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 03.05.2005
   l ÜST İŞVERENİN İŞE İADEDEN SORUMLU OLMAMASI l ÜST İŞVERENİN 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İLE İŞE İADE TAZMİNATINDAN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLMASI l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  • İŞVEREN ALEYHİNE TANIKLIK YAPTIĞI İÇİN FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/21000 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15399 1475 S.İşK/13,14
   Tarihi: 03.05.2005
   l İŞVEREN ALEYHİNE TANIKLIK YAPTIĞI İÇİN FESİH l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/11207 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15432 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.05.2005 
   l FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ l DAVACININ NİTELİKLERİNE UYGUN İŞ BULUNAMAMASI l GEÇERLİ FESİH

  • UYGULANMAKTA OLAN GREVİN KALDIRILMASI İÇİN SENDİKA ÜYELERİNİN ¾’NÜN İSTİFASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/13188 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15420 2822 S.TSGLK/13
   Tarihi: 02.05.2005 Tarihli kararıyla
   l UYGULANMAKTA OLAN GREVİN KALDIRILMASI İÇİN SENDİKA ÜYELERİNİN ¾’NÜN İSTİFASI l GREV İLAN TARİHİNDEKİ SENDİKA ÜYE SAYISININ ¾’ÜN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAĞI

  • KIDEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE SADECE SSK KAYITLARIYLA YETİNİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/26558 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/15178 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.05.2005
   l KIDEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE SADECE SSK KAYITLARIYLA YETİNİLMEMESİ l SSK SİCİL KAYDIYLA VİZİTE KAĞIDININ ÇELİŞMESİ

  • SAVUNMAYLA ÇELİŞEN İBRANAMAYE DEĞER VERİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/25526 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14931 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.04.2005 
   l SAVUNMAYLA ÇELİŞEN İBRANAMAYE DEĞER VERİLMEMESİ l MİKTAR İÇEREN VE MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME l TANIK SAYISININ SINIRLANDIRILMASI l EKSİK İNCELEME

  • EVLİLİK NEDENİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/26059 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/14823 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.04.2005
   l EVLİLİK NEDENİYLE FESİH l FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ ÖNEMİNİN OLMAMASI l ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞVERENİN DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/20234 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13747 1475 S.İşK/16,17
   Tarihi: 9.04.2005
   l İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN İŞVERENİN DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ l GÖREVLENDİRİLEN İŞYERİNE GİTMEME l HAKLI FESİH

  • YILIN TÜM HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/19443 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13507 1475 S.İşK/41
   Tarihi: 18.04.2005  
   l YILIN TÜM HAFTA TATİLLERİNDE ÇALIŞILMASI l YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMA l HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDEN HAKKA-NİYET İNDİRİMİ l ÜCRETİN TÜRK PARASIYLA HESAPLANMASI

  • ÜRETİM ALANINDA YENİ BİR YAPI-LANMAYA GİDİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10880 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/13247 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SenK/31
   Tarihi: 14.04.2005  
   l ÜRETİM ALANINDA YENİ BİR YAPI-LANMAYA GİDİLMESİ l AYNI TARİHTE SENDİKALI İŞÇİLERLE BİRLİKTE SENDİKASIZ İŞÇİLERİNDE İŞTEN ÇIKARTILMASI l SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMI YAPILDI-ĞININ KANITLANAMAMASI l SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEK BAŞINA SENDİKAL TAZMİNAT İÇİN YETERLİ OLMAMASI

  • İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/18194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12943 4857 S.İşK/17,41
   Tarihi: 12.04.2005 
   l İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ l EKSİK İNCELEME

  • ÖNCELİKLE HAKLI FESHİN KOŞULLA-RININ ARAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/7441 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12936 4857S.İşK/18,21,
   Tarihi: 11.04.2005
   l ÖNCELİKLE HAKLI FESHİN KOŞULLA-RININ ARAŞTIRILMASI l HAKLI FESİH KOŞULLARI YOKSA GEÇERLİ FESHİN KOŞULLARININ İNCELENMESİ l DAVACININ KUSUR DURUMUNUN UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ

  • ÇAY MOLALARININ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/20237 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12406 1475 S.İşK/13,14,35,46
   Tarihi: 07.04.2005
   l ÇAY MOLALARININ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ l ÜÇ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİNDE FAZLA ÇALIŞMANIN SOMUT OLARAK SAPTANMASI GEREKLİLİĞİ l BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN SONRA SUNULAN ÖDEME BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARAR VERİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/10566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12386 1475 S.İşK/13,14,35,41,42
   Tarihi: 07.04.2005 
   l BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARAR VERİLMESİ l BOZMA DIŞI BIRAKILAN ALACAKLARIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI HESABININ BİLİRKİŞİ ARAŞTIRMASINI GEREKTİRMEMESİ lHÜKÜM BOZULDUKTEN SONRA ISLAH YAPILAMAMASI

  • TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2004/17749 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12132 1475 S.İşK/13,14,35,41,42 5521 S.İşMK/8
   Tarihi: 05.04.2005
   l TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ l TEMYİZDE HUKUKİ MENFAATİN BULUNMAMASI l CEZA DAVASINDA AKLANMANIN HAKLI FESİH OLGUSUNU ORTADAN KALDIRMAMASI

  • İŞ İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/4880 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/12110 1475S.İş.K/17/II
   Tarihi: 04.04.2005 
   l İŞ İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ l İŞÇİNİN SADAKAT BORCU l HAKLI NEDENLE FESİH

  • MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜ YÜZDE YÜZ YİTİREN SİGORTALININ BAKICI ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2888 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6335 506S.SSK/26 818 S.BK/41-44
   Tarihi: 13.06.2005
   l MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜ YÜZDE YÜZ YİTİREN SİGORTALININ BAKICI ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

  • SİGORTALIYI ZARARA UĞRATAN 3. KİŞİNİN CEZASININ CEZA MAHKEMESİNDE İNDİRİME TABİ TUTULMASI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2557 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6201 506S.SSK/26 818 S.BK/41-44
   Tarihi: 06.06.2005
   l SİGORTALIYI ZARARA UĞRATAN 3. KİŞİNİN CEZASININ CEZA MAHKEMESİNDE İNDİRİME TABİ TUTULMASI l AYNI ORANDA İNDİRİMİN RÜCU DAVASINDA DA YAPILMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTALI ÇALIŞMANIN BAŞLANGININ BELİRLENMESİNDE FİİLİ ÇALIŞMA KANIT-LANMALIDIR

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2383 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4891 506 S.SSK/2,6,108
   Tarihi: 03.05.2005
   l SİGORTALI ÇALIŞMANIN BAŞLANGICININ BELİRLENMESİNDE FİİLİ ÇALIŞMA KANITLANMALIDIR

  • TÜZEL KİŞİNİN PRİM BORÇLARINDAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/2042 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4858 506 S.SSK/80
   Tarihi: 02.05.2005
   l TÜZEL KİŞİNİN PRİM BORÇLARINDAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

  • ÜCRETSİZ İZİN

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2004/11825 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4071 506 S.SSK/107
   Tarihi: 14.04.2005
   l ÜCRETSİZ İZİN l BORDRO VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN FİİLİ ÇALIŞMADAN DEĞİL ÜCRET ÖDENME-SİNDEN DOĞAN BİR YÜKÜMLÜLÜK OLMASI l FİİLEN ÇALIŞILMAYAN BİR DÖNEMİNDE SİGORTALI SAYILABİLECEĞİ

  • KİŞİSEL TEMİZLİK YAPILAN YERLERİNDE İŞYERİ SAYILMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2005/10-444 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/449 506 S.SSK/5,11,26
   Tarihi: 06.07.2005       
   l KİŞİSEL TEMİZLİK YAPILAN YERLERİNDE İŞYERİ SAYILMASI l İŞYERİNDE KALAN İŞÇİLER İÇİN ÖZEL YIKANMA YERİ YAPILMAMASI l BU NEDENLE DEREDE YIKANIRKEN GEÇİRİLEN KAZANIN İŞ KAZASI SAYILMASI

  • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN KONULARIN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/5047 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6878 4857 S.İşK/77 1086 S.HUMK/415 818 S.BK/41-43
   Tarihi: 28.06.2005
   l İŞ VE SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN KONULARIN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI l YARGICIN RE’SEN ARAŞTIRMA YAPMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ l KUSUR RAPORUNUN HÜKME UYGUN OLMAMASI

  • İNŞAAT İŞİNDE ASGARİ İŞÇİLİK ORANI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/4902 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6826 506 S.SSK/79
   Tarihi: 27.06.2005
   l İNŞAAT İŞİNDE ASGARİ İŞÇİLİK ORANI l ASGARİ İŞÇİLİĞİN MALİYET BEDELİNİN %25 EKSİLTİLMESİYLE BELİRLENMESİ

  • YURT DIŞI HİZMETLERİN BORÇLANMASI İÇİN HİZMETİN GEÇTİĞİ VE BAŞVURU DÖNEMİNDE VATANDAŞ OLMA ZORUN-LULUĞU

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/6678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6046 3201. YHBK/1
   Tarihi: 14.06.2005
   l YURT DIŞI HİZMETLERİN BORÇLANMASI İÇİN HİZMETİN GEÇTİĞİ VE BAŞVURU DÖNEMİNDE VATANDAŞ OLMA ZORUN-LULUĞU

  • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ ZORUNLU OLMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2005/6678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/6046 2926. T.BAĞ-KUR/2,3,7
   Tarihi: 14.06.2005
   l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ ZORUNLU OLMASI l KURUMUN RE’SEN TESCİL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ l BU NEDENLE SİGORTALILIĞIN GEÇERSİZ SAYILAMAYACAĞI

  • ANA BABAYA ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2004/12402 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/4670 506. S.SSK/69
   Tarihi: 28.04.2005
   l ANA BABAYA ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMASI l AYLIK BAĞLAMA KOŞULLARININ YENİ YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ l YENİ YÜRÜRÜLÜĞE GİREN YASANIN UYGULANACAĞI

  • EYLEMLİ ÇALIŞMA BELİRLENMEDİKCE SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 
   Esas No: 2005/21-437 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/448 506 S.SSK/2,6
   Tarihi: 06.07.2005
   l EYLEMLİ ÇALIŞMA BELİRLENMEDİKCE SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN SSK SİGORTALISI OLAMAMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2005/21-389 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/430 1479 S.BAĞ-KU/24 506 S.SSK/3
   Tarihi: 29.06.2005 
   l KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARIN SSK SİGORTALISI OLAMAMASI l KESİNTİSİZ DEVAM EDEN SİGORTALILIK KOLUNA ÜSTÜNLÜK TANINMASI

  • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2005/21-370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/302 1479 S.BAĞ-KU/24 506 S.SSK/3
   Tarihi: 22.06.2005
   l LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMASI l ÖNCEDEN BAŞLAYIP DEVAM EDEGELEN SİGORTALILIĞA GEÇERLİLİK TANINMASI

  • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN İSTEM ÖNCESİ 506 SAYILI YASAYA GÖRE TESCİLİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2005/21-323 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/374 2925 S.TSK/7,39 506 S.SSK/85
   Tarihi: 08.06.2005
   l İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN İSTEM ÖNCESİ 506 SAYILI YASAYA GÖRE TESCİLİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ l TARIM SİGORTALARI YASASINA GÖRE YAPILAN TESCİLİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • TÜRKÇE EĞİTİM ALMANIN YURTTAŞLAR AÇISINDAN HAK VE GÖREV OLMASI

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 
   Esas No: 2005/9-320 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2005/355 Anayasa/51 4688 S.KGSK/20,37
   Tarihi: 25.05.2005 
   l TÜRKÇE EĞİTİM ALMANIN YURTTAŞLAR AÇISINDAN HAK VE GÖREV OLMASI l ANA DİLDE EĞİTİM HAKKI DEMENİN SAYISI BELİRSİZ ANA DİLİN KAMUSAL YAŞAMA ÇIKMASI l ULUSAL BÜTÜNLÜKLE BAĞDAŞMAMA l SENDİKANIN ANAYASANIN ÇİZDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERMEK ZORUNDA OLMASI l ÜNİTER YAPININ KORUNMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ