• ÇAKIŞAN SİGORTALIK

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2006/21-363 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/466 506 S.SSK/85 2829 S.HBK/8
   Tarihi: 21.06.2006
   ÇAKIŞAN SİGORTALIK İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLA ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI SİGORTALININ TÜM SOSYAL SİGORTA KURUMLARINA TABİ HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRMEYE ZORUNLU KILINAMAYACAĞI BAĞ-KUR’UNDA DAVAYA KATILMASININ SAĞLANMASININ GEREKMESİ

  • SSK SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLA-NALARIN BAĞ-KUR’DAN DA  2000 YILINDAN SONRA YARARLANABİLECEĞİ

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  
   Esas No: 2006/21-365 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/467 1479S.BAĞ KURK/EK 11 2829 S.HBK/8
   Tarihi:  21.06.2006
   SSK SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLA-NALARIN BAĞ-KUR’DAN DA 2000 YILINDAN SONRA YARARLANABİLECEĞİ BAĞ-KUR VE SSK BİRLEŞMESİYLE ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ

  • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

   SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
   Esas No: 2006/165 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/285 818S.BK/41
   Tarihi: 17.05.2006
   İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ AŞA-MASINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF NEDENLERİN OLMAMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/5882 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/27048 4857 S.İşK/11,17
   Tarihi: 16.10.2006
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ AŞA-MASINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF NEDENLERİN OLMAMASI BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  • MAKTU ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/5032 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26967 4857 S.İşK/41,49
   Tarihi: 12.10.2006
   MAKTU ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ MAKTU ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN GENEL TATİL ÜCRETİNİN BİR KATI OLMASI YILLIK İZİN KONUSUNDA TEKLİF EDİLEN YEMİN TEKLİFİNİN KABUL EDİLMEMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN REDDİNİ GEREKTİRMESİ

  • SENDİKALAR YASASINA GÖRE KURUL-MAMIŞ OLAN SENDİKA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27816 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26827 2821 S.SK/6
   Tarihi: 10.10.2006
   SENDİKALAR YASASINA GÖRE KURUL-MAMIŞ OLAN SENDİKA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

  • TİS’E AYKIRI HİZMET AKİTLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24775 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26831 2006/24775
   Tarihi: 10.10.2006
   TİS’E AYKIRI HİZMET AKİTLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI ÜCRETSİZ İZİN İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN ÜCRETSİZ İZNİN İŞVERENİN FESİHİ ANLAMINA GELMESİ

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH NEDENLERİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18364 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26051 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 09.10.2006
   GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH NEDENLERİ İŞVERENİN İŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ ARACIN İŞYERİ NİTELİĞİNDE OLMASI İŞVERENİN İŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ ARACIN ALKOLLÜ KULLANILMASI GEÇERLİ FESİH

  • ÜCRETİN FİİLEN YAPILAN İŞ VE ÇALIŞILAN SÜRE BELİRTİLEREK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN SORULMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4886 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26692 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 09.10.2006
   ÜCRETİN FİİLEN YAPILAN İŞ VE ÇALIŞILAN SÜRE BELİRTİLEREK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN SORULMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞVERENİ ŞİKAYETİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4253 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25767 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 04.10.2006
   SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞVERENİ ŞİKAYETİ ŞİKAYET ÜZERİNE İŞTEN ÇIKARTMA KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ ÖDEN-MESİNİN GEREKMESİ

  • ÜCRETİN PROTOKOLLE EMSAL İŞÇİ DÜZEYİNE ÇIKARTILACAĞININ KARARLAŞ-TIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4410 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25778 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 04.10.2006
   ÜCRETİN PROTOKOLLE EMSAL İŞÇİ DÜZEYİNE ÇIKARTILACAĞININ KARARLAŞ-TIRILMASI PROTOKOLÜN UYGULANMAMASINA İŞÇİ-NİN UZUN SÜRE SES ÇIKARTMAMASI DÜŞÜK ÜCRETİN İŞYERİ KOŞULU HALİNE GELMESİ

  • ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4445 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25782 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 04.10.2006
   ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN DERHAL FESİH YETKİSİ VERMESİ KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • VİZEYE TABİ İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22132 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25708 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 03.10.2006
   VİZEYE TABİ İŞÇİ KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN KANITLANAMAMASI

  • MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25722 2822 S.TSGLK/3
   Tarihi: 03.10.2006
   MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI MERKEZ İŞYERİNİN İŞLETME KAPSA-MINA GİRİP GİRMEMESİ

  • MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25722 2822 S.TSGLK/3
   Tarihi: 03.10.2006
    MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI  MERKEZ İŞYERİNİN İŞLETME KAPSA-MINA GİRİP GİRMEMESİ

  • GREV SÜRESİNCE BOZULACAK HAMMADELERİN DE ÇIKARILAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25725 2822 S.TSGLK/38
   Tarihi: 03.10.2006
   GREV SÜRESİNCE BOZULACAK HAMMADELERİN DE ÇIKARILAMAYACAĞI BU HAMMADELERİN BOZULMAMASI İÇİN GREV VE LOKAVT DIŞI BIRAKILAN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ GREVİ ETKİSİZ KILACAK ŞEKİLDE HAMMADDE ÇIKARTILAMAYACAĞI

  • RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK SSK’DA SÜREKLİ ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/21842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25608 4857 S.İşK/32,41
   Tarihi: 02.10.2006
   RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK SSK’DA SÜREKLİ ÇALIŞMA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN BULUNMASI

  • KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMAYLA SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASININ ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17515 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25658 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.10.2006
   KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMAYLA SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASININ ÇELİŞMESİ ANLAŞMALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ DURUMUNDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI İŞVERENCE FESİH  İŞÇİNİN HANGİ OBJEKTİF KRİTERLERE BAĞLI OLARAK İŞİNE SON VERİLDİĞİNİN ORTAYA KONULMUŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN OLMAMASININ HAKLI NEDEN OLUŞTURMA-YACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17602 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25668 4857 S.İşK/18,25
   Tarihi: 02.10.2006
   DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN OLMAMASININ HAKLI NEDEN OLUŞTURMA-YACAĞI GEÇERLİ NEDEN

  • İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZA KARŞILIĞI ALAN İŞÇİNİN BU ALACAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/21833 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25166 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 28.09.2006
   İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZA KARŞILIĞI ALAN İŞÇİNİN BU ALACAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA FESHİN İŞE BAŞLATMAMAYLA GERÇEKLEŞECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24896 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25173 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 28.09.2006
   İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA FESHİN İŞE BAŞLATMAMAYLA GERÇEKLEŞECEĞİ FARK KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEN BAŞLAMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VERDİĞİ ZARARIN FESİH NEDENİ OLABİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3760 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25284 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 28.09.2006
   İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VERDİĞİ ZARARIN FESİH NEDENİ OLABİLMESİ ZARARIN BRÜT ÜCRETİN 10 GÜNLÜK (4857 GÖRE 30 GÜNLÜK) TUTARINI AŞMASININ GEREKMESİ

  • ÖDEME BELGELERİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRAN NİTELİKTE OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3567 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25078 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 27.09.2006
   ÖDEME BELGELERİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRAN NİTELİKTE OLMASI YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

  • YABANCI İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/20061 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24888 4857 S.İşK/34
   Tarihi: 26.09.2006
   YABANCI İŞÇİ ÇALIŞMA İZNİNİ UZATMAMA FİİLİ ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN KURULAMAMASI ÜCRET İSTENEMEYECEĞİ

  • RAHATSIZLIK NEDENİYLE İŞİ BIRAK-MANIN DOKTOR RAPORU VE SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3198 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24558 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 25.09.2006
    RAHATSIZLIK NEDENİYLE İŞİ BIRAK-MANIN DOKTOR RAPORU VE SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANMASININ GEREKMESİ

  • TİS’DEN KAYNAKLANAN ALACAK

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3541 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24567 2822 S.TSGLK/61
   Tarihi: 25.09.2006
    TİS’DEN KAYNAKLANAN ALACAK  İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULAN-MASININ GEREKMESİ

  • İBRANAMEYLE İŞVEREN SAVUNMASININ ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24577 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.09.2006
    İBRANAMEYLE İŞVEREN SAVUNMASININ ÇELİŞMESİ  KIDEM TAZMİNATI  FESHİN HAKLI NEDENLE GERÇEKLEŞ-TİĞİNİN KANITLANAMAMASI

  • MEMURİYETTEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3263 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24578 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.09.2006
    MEMURİYETTEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ  KIDEM TAZMİNATI  MEMURİYETİN DİKKATE ALINMASI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİNİN GEREKMESİ

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22213 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24598 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 25.09.2006
    İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ  FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRMEME  KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

  • ŞİKAYET VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24630 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 25.09.2006
   ŞİKAYET VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MANEVİ VARLIĞIN KORUNMASI

  • KUSURLU DAVRANIŞIYLA ZARAR İDDİASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN KUSUR VE KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16798 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24747 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.09.2006
   KUSURLU DAVRANIŞIYLA ZARAR İDDİASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN KUSUR VE KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ KUSUR OARANINA GÖRE ZARARIN BELİRLENMESİ FESHİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BU OLGULARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • GEÇERLİ NEDENİN VARLIĞI SONUCUNA SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA ULAŞILA-MAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24768 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.09.2006
   GEÇERLİ NEDENİN VARLIĞI SONUCUNA SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA ULAŞILA-MAYACAĞI İŞYERİ KAYITLARI ÜZERİNDE UZMAN BİLİRKİŞİLERCE ARAŞTIRMA YAPILMASININ GEREKMESİ TİS’DE BELİRTİLEN ESASLARA UYULUP UYULMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ZORUN-LULUĞU

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİHE KARAR VERİLEN EMSAL DOSYALARDAN BEŞ AY SONRA İHALE ALMAMA GEREKÇESİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18192 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/23591 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 21.09.2006
   SENDİKAL NEDENLERLE FESİHE KARAR VERİLEN EMSAL DOSYALARDAN BEŞ AY SONRA İHALE ALMAMA GEREKÇESİYLE FESİH EMSAL DOSYALARIN SENDİKAL FESİH İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAMASI İHALE KAYBETTİĞİ İŞYERİ DIŞINDA İŞVERENİN İŞYERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI TOPLAM KAÇ İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILDIĞININ BUNLARDAN KAÇININ SENDİKALI OLDUĞUNUN BELİRLENEREK SENDİKAL NEDENİN VAR OLUP OLMA-DIĞININ ARAŞTIRLMASININ GEREKMESİ

  • MADDİ HATA NEDENİYLE KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25052 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/24544 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 21.09.2006
    MADDİ HATA NEDENİYLE KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI  VİZEYE TABİ İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞINI YAZILI KANIT VEYA BORDRO

  • ÖDEME DEF’İNİN İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18206 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/22897 4857 S.İşK/41,47
   Tarihi: 18.09.2006
   ÖDEME DEF’İNİN İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMASI YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

  • MEVSİMLİK İŞÇİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/21611 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/22886 2822 S.TSGLK/14
   Tarihi: 15.09.2006
   MEVSİMLİK İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAĞI ASKI SÜRESİNİN NE ZAMAN SONA ERECEĞİNİN BELİRLENMESİ İŞVERENİNDE DAVAYA DAHİL EDİLME-SİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN YASANIN ARADIĞI ANLAMDA TEKNOLOJİ GEREKTİRMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24492 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/22445 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 14.09.2006
   ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN YASANIN ARADIĞI ANLAMDA TEKNOLOJİ GEREKTİRMEMESİ ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/2954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/22308 4857 S.İşK/18-21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 13.09.2006
   GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDEN-MESİNİN GEREKMESİ

  • KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEPLİ DAVADAN ÖNCE İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/22127 4857 S.İşK/2,18-21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 12.09.2006
   KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEPLİ DAVADAN ÖNCE İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI KIDEM İHBAR TAZMİNATININ İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURU YAPIP YAPMAMIŞ OLMASINA VE İŞVERENİN ALIP ALMAMASINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ USULİ KAZANILMIŞ HAK

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/2390 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/21317 4857 S.İşK/24 1474 S.İşK/14
   Tarihi: 11.09.2006
   İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN TENKİSAT SIRASINA UYULMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23233 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/21877 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 11.09.2006
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN TENKİSAT SIRASINA UYULMAMASI İŞÇİ ÇIKARTILDIĞI TARİHLERDE TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA ALINMASI FAZLA ÇALIŞMALARIN AZALTILARAKTA OLSA SÜRMESİ GEÇERSİZ FESİH

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATININ HER KIDEM YILI İÇİN 45 GÜN OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/14050 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/20303 4857 S.İşK/17,41,46,47,57 1474 S.İşK/14
   Tarihi: 10.07.2006
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATININ HER KIDEM YILI İÇİN 45 GÜN OLARAK KARARLAŞTIRILMASI SÜRESİ SONA EREN TİS’İN NORMATİF HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÖDEVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAKTAN KAÇINMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13929 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19697 4857 S.İşK/18,25,57
   Tarihi: 04.07.2006
   İŞÇİNİN ÖDEVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAKTAN KAÇINMASININ GEREKMESİ İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞININ BELİRLEN-MESİNDE ÖNCEKİ AYLARIN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/634 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19259 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 03.07.2006
   YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİR-LENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9818 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19560 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.07.2006
   İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİR-LENMESİ İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA BULUNAN YURT DIŞINDAKİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ-LERİNİNDE ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/38007 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19111 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 29.06.2006
   RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ İŞÇİNİN KONTROLE GİTMEMESİNİN ÖNEMİNİN OLMAMASI KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • HAKLI NEDENLE İŞE GELMEME

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/1060 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19153 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 29.06.2006
   HAKLI NEDENLE İŞE GELMEME DEVAMSIZLIK SAYILAMAYACAĞI KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞE İADE KAPSAMINDAKİ İŞÇİ AÇISINDAN TİS İLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNA-TININ ÖNEMİNİN KALMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13504 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18949 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi:  27.06.2006   
   İŞE İADE KAPSAMINDAKİ İŞÇİ AÇISINDAN TİS İLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNA-TININ ÖNEMİNİN KALMAMASI VİZELİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜRELERİN SSK KAYITLARININ AKSİNİN YAZILI DELİL YA DA BORDRO TANIKLARIYLA KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • GECE ÇALIŞMALARININ 7,5 SAATİ AŞMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No:  2006/11382 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18958 4857 S.İşK/17,22,69,70 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.06.2006
   GECE ÇALIŞMALARININ 7,5 SAATİ AŞMASI İŞ YASASI VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMAMA İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI BİLİYOR OLMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI

  • ASIL İŞTE ASIL İŞVERENİN İŞÇİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/15117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18653 4857 S.İşK/2,18-21,25
   Tarihi: 26.06.2006  
   ASIL İŞTE ASIL İŞVERENİN İŞÇİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA MUVAZAA HAKLI YA DA GEÇERLİ FESHİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI TEK YANLI OLARAK İŞVERENCE TUTULAN TUTANAK VE TANIK ANLATIM-LARININ ZARAR OLGUSUNU ORTAYA KOYMAYA YETMEYECEĞİ

  • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16835 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18809 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 26.06.2006
   YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİ-SİNİN YENİDEN YAPILANMA OLMASI FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN ARAŞTIRILMASI

  • ASIL İŞ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13231 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18825 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 26.06.2006
   ASIL İŞ ÜRETİLEN ÜRÜNÜN PAKETLEME YAPILMADAN MÜŞTERİYE ULAŞTIRILIYOR OLMASI TORBALAMANIN YARDIMCI İŞ OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/39088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18303 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 22.06.2006 
   FAZLA ÇALIŞMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESİH İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEME-YECEĞİ

  • DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/15239 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/18198 4857 S.İşK/15 2821 S.SK/31
   Tarihi: 20.06.2006
   DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDA ALACAK TALEP EDEMEMESİ

  • KIDEM TAZMİNATI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/35517 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/17347 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.06.2006
   KIDEM TAZMİNATI ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINA-MAMASI

  • KÖTÜ NİYETLİ FESHİ İŞÇİNİN KANIT-LANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/37634 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/16200 2005/37634
   Tarihi: 05.06.2006
   KÖTÜ NİYETLİ FESHİ İŞÇİNİN KANIT-LANMASININ GEREKMESİ KÖTÜ NİYETİ GÖSTERİR OLGULARIN ORTAYA KONULMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET KONUSUNDA BORDROLARLA TANIK ANLATIMI VE İŞVERENİN VERDİĞİ BELGENİN ÇELİŞMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/36433 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/15927 4857 S.İşK/32
   Tarihi:  01.06.2006 
   ÜCRET KONUSUNDA BORDROLARLA TANIK ANLATIMI VE İŞVERENİN VERDİĞİ BELGENİN ÇELİŞMESİ ÜCRETİN İŞÇİNİN KIDEMİ VE GÖREVİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ TANIKLARIN YETERSİZ BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞININ KANITLANAMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/35647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/15502 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SSK/31
   Tarihi: 29.05.2006
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞININ KANITLANAMAMASI İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ İŞE İADE DAVASI AÇMADAN SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEMEMESİ

  • ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11741 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/14066 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 15.05.2006
   ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILMASI YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞ-KİSİNİN BİR TÜR YENİDEN YAPILANMA NİTELİĞİNDE OLMASI İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA BİRİM-LERİNDE ÇALIŞTIRMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMA-SININ GEREKMESİ FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FERAGATIN AÇILAN DAVAYA KONU OLAN DÖNEMLE SINIRLI SONUÇ DOĞURMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/31111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/13090 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 09.05.2006
   FERAGATIN AÇILAN DAVAYA KONU OLAN DÖNEMLE SINIRLI SONUÇ DOĞURMASI  DAVA KONUSU YAPILAN DÖNEM SONRASI ALACAKLARIN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  • FESİH İRADESİNİN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR HAK  OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/34222 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/13100 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.05.2006
   FESİH İRADESİNİN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR HAK OLMASI ÜCRETSİZ İZNİN HAKSIZ FESİH ANLAMINA GELMESİ FESHİN ÜCRETSİZ İZNİN BAŞLADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILACAĞI ÜCRETSİZ İZİNDE İŞÇİNİN HAKSIZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN TAZMİNATLARA HAK KAZANMASI

  • ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/35025 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/13120 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.05.2006
   ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI İŞYERİNDE İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDE-NİYLE UYUMASI UYUMA NEDENİYLE ZARAR OLUŞMA-MASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞMEMİŞ OLMASI FESHİN ÜCRETSİZ İZNİN BAŞLADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILACAĞI HAKSIZ FESİH

  • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/34211 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/13168 4857 S.İşK/21 193 S.GVK/25
   Tarihi: 09.05.2006
   İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEMESİ UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGIDA ÇÖZÜM-LENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2005/39175 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/19031 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.06.2006
   ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMA YASAYA AYKIRIDA OLSA KÜÇÜK YAŞTA YAPILAN ÇALIŞMANIN İŞÇİLİK HAKLARININ İSTENEBİLECEĞİ KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • FUZLİ ÖDEMELERİN TAHSİLİ TALEBİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/14050 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/3722 3201S.YHBK/5
   Tarihi:  03.04.2006
   FUZLİ ÖDEMELERİN TAHSİLİ TALEBİ BU TALEPLE KURUM YAZISININ ÇELİŞMESİ

  • HAK SAHİBİ DAVASINDA GERÇEK ZARARIN KAÇINILMAZLIK ORANI DÜŞÜLMEDEN BELİRLENMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/760 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/3090 506 S.SSK/26
   Tarihi: 21.03.2006
   HAK SAHİBİ DAVASINDA GERÇEK ZARARIN KAÇINILMAZLIK ORANI DÜŞÜLMEDEN BELİRLENMESİ RÜCU DAVASINDA İŞVERENİN KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLULUĞUNUN BULUNMAMASI

  • MAHKEMENİN HİZMET TESPİTİ KARARIYLA BELİRLENEN SÜRENİN PRİM-LERİNİN YATIRILMIŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/12426 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/2934 506 S.SSK/66,79
   Tarihi:  20.03.2006  
   MAHKEMENİN HİZMET TESPİTİ KARARIYLA BELİRLENEN SÜRENİN PRİM-LERİNİN YATIRILMIŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMA İSTEMİNİN TALEP TARİHİNDEKİ PRİM ÖDENMİŞ GÜN SAYISINA GÖRE BELİRLENE-CEĞİ

  • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA DURUMLARI

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/11021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/2298 1479 S.Bağ KurK/Ek 11
   Tarihi:  07.03.2006 
    İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA DURUMLARI  SAĞLIK YARDIMI KAPSAMININ DIŞIN-DAYKEN EŞİ ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIM-LARINDAN YARARLANMANIN OLANAKLI OLMASI

  • ÇALIŞMALARININ HANGİ YASA KAPSAMINA GİRDİĞİNE SADECE KURUM MÜFETTİŞİNİN RAPORUYLA KARAR VERİLEMEMESİ

   T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/8930 506 S.SSK/Ek 5
   Tarihi: 07.02.2006
   ÇALIŞMALARININ HANGİ YASA KAPSAMINA GİRDİĞİNE SADECE KURUM MÜFETTİŞİNİN

  • MESAİ SAATLERİYLE BAĞLI ÇALIŞMAYAN GAZETECİNİN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA İŞVERENİN KUSURUNUNDA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2006/8173 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7907 4857S.İşK/77
   Tarihi: 11.07.2006
   MESAİ SAATLERİYLE BAĞLI ÇALIŞMAYAN GAZETECİNİN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA İŞVERENİN KUSURUNUNDA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • DAVA KONUSU OLMAYAN BİR İSTEMİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2006/8550 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7387 818S.BK/41
   Tarihi: 04.07.2006
   DAVA KONUSU OLMAYAN BİR İSTEMİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAMASI

  • İŞ KAZASININ SSK BİLDİRİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2006/3231 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/6439 506 S.SSK/27
   Tarihi: 13.06.2006
   İŞ KAZASININ SSK BİLDİRİLMEMESİ SSK’NIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMESİNİN GEREKMESİ CEZA DOSYASINDAKİ KUSUR RAPORUYLA YETİNİLEMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN İLERİDE ÖDEYECEĞİ MADDİ MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN HAK SAHİPLERİNE YAPTIĞI ÖDEMELERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2006/3680 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/5562 818 S.BK/41
   Tarihi: 30.05.2006
   İŞVERENİN İLERİDE ÖDEYECEĞİ MADDİ MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN HAK SAHİPLERİNE YAPTIĞI ÖDEMELERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

  • PASİF DÖNEM HESABININ YAPIL-MASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ    
   Esas No: 2006/2011 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/5370 818 S.BK/41,55
   Tarihi: 29.05.2006
   PASİF DÖNEM HESABININ YAPIL-MASININ GEREKMESİ BİLİNEN DÖNEM ÜCRETİN TİS ARTIŞLARIDA DİKKATE ALINARAK HESAP-LANMASININ GEREKMESİ MÜTESELSİL SORUMLUĞUN OLMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ