• İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN TEBLİĞDEN BAŞLAMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26214 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/33181 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 18.12.2006
   l İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN TEBLİĞDEN BAŞLAMASI l İŞE İADE DAVASININ İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRERKENDE AÇILABİLECEĞİ

  • İKİ AYRI TÜZEL KİŞİNİN ORTAK GİRİŞİM ADI ALTINDA İŞ ALMALARI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26360 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/33190 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 18.12.2006
   l İKİ AYRI TÜZEL KİŞİNİN ORTAK GİRİŞİM ADI ALTINDA İŞ ALMALARI l ORTAK GİRİŞİM İÇERİSİNDE YER ALAN İŞVERENİN İŞVEREN SIFATININ DEVAM EDECEĞİ

  • PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE DIŞ ETKENLERİN DİKKATE ALINMAMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26514 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/33393 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 18.12.2006
   l PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE DIŞ ETKENLERİN DİKKATE ALINMAMASI l VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE YAPILMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • MEVSİMLİK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER İÇİN YILLIK İZİN HAK EDEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13839 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32776 4857 İşK/53
   Tarihi: 13.12.2006
   l MEVSİMLİK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER İÇİN YILLIK İZİN HAK EDEBİLECEĞİ

  • FESİH İŞLEMİNİN EYLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE ORANTISIZ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13951 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32795 4857 İşK/25
   Tarihi: 13.12.2006
   l FESİH İŞLEMİNİN EYLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE ORANTISIZ OLMASI l HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYAN TANIKLARLA KANITLANAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/28869 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32756 4857 İşK/41
   Tarihi: 12.12.2006
   l FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYAN TANIKLARLA KANITLANAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN HAKARETİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/14009 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32253 1475 İşK/14
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞVERENİN HAKARETİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ l TERKİN FESİH ANLAMINA GELMESİ l KIDEM TAZMİNATI

  • İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/14021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32256 4857 İşK/2,17
   Tarihi: 11.12.2006
   l İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI l ASIL İŞVERENİN DAYANIŞMALI SORUMLULUĞU

  • TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMANIN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİ GEÇERSİZ KILACAK ŞEKİLDE KULLANILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25167 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32359 4857 İşK/18-21,29
   Tarihi: 11.12.2006
   l TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMANIN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİ GEÇERSİZ KILACAK ŞEKİLDE KULLANILAMAYACAĞI l İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TAMAMINA YAKININ SENDİKALI İŞÇİ-LERDEN SEÇİLMESİ l BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE İŞVERENCE TEK YANLI OLARAK SUNULAN BELGELERLE YETİNİLEMEYECEĞİ l İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN HANGİ OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE BELİRLEN-DİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

  • MEVSİMSİMLİK  İŞ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32373 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 11.12.2006
   l MEVSİMSİMLİK  İŞ l MEVSİMLİK İŞTE ASKIYA ALMA İŞLEMİNİN FESİH ANLAMINA GELMEDİĞİ

  • İŞYERİNDE AMİR KONUMUNDA OLAN İŞÇİNİN KENDİSİNE BAĞLI BAYAN İŞÇİYLE İŞYERİYLE İLGİLİ OLMAYAN BİR NEDENLE

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25640 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32379 4857 İşK/25
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞYERİNDE AMİR KONUMUNDA OLAN İŞÇİNİN KENDİSİNE BAĞLI BAYAN İŞÇİYLE İŞYERİYLE İLGİLİ OLMAYAN BİR NEDENLE TARTIŞMAYA GİRMESİ l YETERSİZ TANIK ANLATIMLARIYLA YETİNİLMEMESİ l EKSİK İNCELEME

  • İŞYERİNDE İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24963 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32630 4857 İşK/18-21,29
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞYERİNDE İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI l İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE UYGULANAN KRİTERLERİN HUKUKEN KORUNABİLİR OLMASININ GEREKMESİ l ÇIKARTILACAK İŞÇİLERİ BELİRLEYEN KRİTERLERİN GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGULANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞ ORGANİZASYONUNDA DEĞİŞİKLİK

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24976 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32631 4857 İşK/18-21,22
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞ ORGANİZASYONUNDA DEĞİŞİKLİK l MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN KALDIRILARAK ŞEFLİK YAPILMASI l BİR BAŞKA İŞ ÖNERMEME l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞE İADE DAVASININ AMACI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25024 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32633 4857 İşK/18-21,22
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞE İADE DAVASININ AMACI l İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN İŞE BAŞLATMA DAVETİNE UYMAMASI l FESHİN GEÇERLİ HALE GELMESİ l SADECE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ALMA AMACININ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜM-LERİYLE KORUNAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN TİCARİ İTİBARINI ZEDELEME İDDİASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25666 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32643 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 11.12.2006
   l İŞVERENİN TİCARİ İTİBARINI ZEDELEME İDDİASI l İHTARNAMENİN TİCARİ İTİBARI ZEDELER NİTELİKTE OLMAMASI l İHTARNAMEYİ RAKİP FİRMAYA DAVA-CININ FAKSLADIĞININ KANITLANAMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İSTİFADAN SONRADA İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SÜRMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/25699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32649 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 11.12.2006
   l İSTİFADAN SONRADA İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SÜRMESİ l İŞ SÖZLEŞMESİNİN İSTİFAYLA SONA ERDİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ l GEÇERSİZ FESİH

  • RAPORLU SÜRE

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/24253 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/32004 4857 İşK/2, 18-21,25
   Tarihi: 05.12.2006
   l RAPORLU SÜRE l İHBAR ÖNELLERİNE ALTI HAFTA EKLENMESİYLE BULUNAN SÜREYİ AŞMAYAN RAPORLU SÜRENİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI l GEÇERSİZ FESİH

  • FESİH TARİHİNDEN SONRA SAVUNMA ALINMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31649 4857 S.İşK/41,47
   Tarihi: 04.12.2006
   l FESİH TARİHİNDEN SONRA SAVUNMA ALINMIŞ OLMASI l SONRADAN GÖNDERİLEN YAZILI FESHİN SONUCA ETKİLİ OLMAMASI

  • ASKERLİK SONRASI İŞE ALMAMA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23768 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31653 4857 S.İşK/18-21,31
   Tarihi: 04.12.2006
   l ASKERLİK SONRASI İŞE ALMAMA l ASKERLİK SÜRESİNİN ASKI HALİ OLMAMASI l ASKERLİK SONRASI İŞE ALINMAYAN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI

  • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23819 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31666 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 04.12.2006
   l GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI l BÖLÜM KAPATIP ALT İŞVERENE VERME l BAŞKA DEPERTMANLARDAN BU BÖLÜME İŞÇİ KAYDIRMA l GEÇERSİZ FESİH

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FARK ALACAKLARI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13676 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31801 818 BK/101
   Tarihi: 04.12.2006
   l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FARK ALACAKLARI l FAİZİN TEMERRÜD TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI l TEMERRÜD TARİHİNİN TİS KARAR-LAŞTIRILAN ÖDEME TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • BELEDİYELERİN İHALE YOLUYLA HİZMET ALMAK İÇİN İŞLERİ ALT İŞVERENE DEVİR EDEBİLMELERİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/30340 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31894 4857 İşK/2, 18-21
   Tarihi: 04.12.2006
   l BELEDİYELERİN İHALE YOLUYLA HİZMET ALMAK İÇİN İŞLERİ ALT İŞVERENE DEVİR EDEBİLMELERİ l ALT İŞVEREN NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İŞÇİ FAZLALIĞININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMASI İÇİN FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMASININ GEREKMESİ l EMEKLİLİĞİ DOLAN İŞÇİNİN ÇIKARTIL-MASI UYGULAMASININ GENEL VE OBJEKTİF BİR UYGULAMA OLDUĞUNDA GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ

  • ALT İŞVEREN MUVAZAA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23868 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31952 4857 İşK/2, 18-21
   Tarihi: 04.12.2006
   l ALT İŞVEREN MUVAZAA l ALT İŞVERENLERİN ARAŞTIRLMASININ GEREKMESİ l SENDİKAL FESİH İDDİASININ DEĞER-LENDİRİLMESİ

  • GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN AYRI AYRI TALEP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31530 4857 S.İşK/41,47
   Tarihi: 30.11.2006
   l GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN AYRI AYRI TALEP EDİLMESİNİN GEREKMESİ l FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI

  • İŞE İADE SONRASI FARK KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31385 4857 S.İşK/21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 29.11.2006
   l İŞE İADE SONRASI FARK KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ l ÜCRETİN EMSAL İŞÇİYE GÖRE BELİRLE-NEMEYECEĞİ l GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMANIN TAHAHKUK ETTİRİLMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11724 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31396 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 29.11.2006
   l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMANIN TAHAHKUK ETTİRİLMEMİŞ OLMASI l TANIKLARIN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI SÖYLEMELERİ l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİ DIŞINDA BİR SUÇ NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23562 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31320 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.11.2006
   l İŞYERİ DIŞINDA BİR SUÇ NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMA l İŞVERENİN GÖZ ALTI SONRASI İŞE ALMAMASI l GEÇERSİZ  FESİH

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/12190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31035 4857 S.İşK/17,18-21,41
   Tarihi: 27.11.2006
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ l FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI TARİHDE Kİ ÜCRETLER ESAS ALINARAK YAPILMASININ GEREKMESİ

  • FESİH İŞLEMİNDE GÖSTERİLEN GEREKÇEYLE İŞVERENİN ÇELİŞKİLİ UYGU-LAMA İÇERİSİNE GİRMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22752 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31085 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 27.11.2006
   l FESİH İŞLEMİNDE GÖSTERİLEN GEREKÇEYLE İŞVERENİN ÇELİŞKİLİ UYGU-LAMA İÇERİSİNE GİRMESİ l GEÇERLİ FESİH NEDENİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI l FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞVERENİN İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/12228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31176 1475 S.İşK/16
   Tarihi: 27.11.2006
   l İŞVERENİN İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMASI l İŞÇİNİN FESİHİ l KIDEM TAZMİNATI l İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLEMEYECEĞİ

  • YEMİN

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/12302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31194 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.11.2006
   l YEMİN l SAVUNMANIN YEMİNLE ÇELİŞMESİ l KIDEM TAZMİNATI l HAKSIZ FESİH

  • İŞYERİ KONSEYİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN TALEPLERİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31254 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 27.11.2006
   l İŞYERİ KONSEYİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN TALEPLERİ l İŞVERENİN YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ETMİŞ OLMASI l BEŞ YILDIR ÇALIŞAN İŞÇİNİN FESHE KADAR YABANCI DİL YETERLİLİĞİNİN SORUN OLUŞTURMAMASI l GEÇERSİZ  FESİH

  • KIDEM TAZMİNATINA BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/12162 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31032 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.11.2006
   l KIDEM TAZMİNATINA BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • DÖKÜLECEK YEMEK ARTIKLARININ GÖTÜRÜLMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/10146 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30926 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 23.11.2006
   l DÖKÜLECEK YEMEK ARTIKLARININ GÖTÜRÜLMESİ l GENEL MÜDÜRÜN İZİN VERMİŞ OLMASI l HAKSIZ FESİH

  • YILLIK İZİN DEFTERİYLE İZİNLERİN KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27232 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30964 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 23.11.2006
   l YILLIK İZİN DEFTERİYLE İZİNLERİN KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İZNE ÇIKILDIĞINDA ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN FARKLI OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11555 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/31004 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 23.11.2006
   l YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İZNE ÇIKILDIĞINDA ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN FARKLI OLMASI l AKDİN FESHİNDE ÖDENEN YILLIK İZNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • TİS SONA ERDİĞİ TARİHTE İSTİFA NEDENİYLE TARAF İŞÇİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9890 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30806 2822 S.TSGLK/6,9
   Tarihi: 22.11.2006
   l TİS SONA ERDİĞİ TARİHTE İSTİFA NEDENİYLE TARAF İŞÇİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMİŞ OLMASI l İSTİFA EDEN İŞÇİ AÇISINDAN TİS HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞMEDEN İŞE BAŞVURUNUN GEÇERSİZ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11483 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30849 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.11.2006
   l İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞMEDEN İŞE BAŞVURUNUN GEÇERSİZ OLMASI l ON GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE BAŞVURULDUĞUNDA İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN HAK EDİLEMEYECEĞİ

  • MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/29467 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30663 1475 S.İşK/14 2821 S.SSK/31
   Tarihi: 21.11.2006
   l İBRANAME l MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI l İBRANAME SONRASI HAKLARIN İBRANAMEYE DAYANARAK RED EDİLEMEYECEĞİ

  • FESİH TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISININ İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30720 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.11.2006
   l FESİH TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISININ İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ l ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLEN-MESİNDE TANIKLARIN DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9775 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30758 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.11.2006
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİ l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZEN-LENEN CEZAİ ŞARTTAN YARARLANA-MAYACAĞI

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/11288 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30469 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 20.11.2006
   l İBRANAME l İBRANAMEDEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLME-MESİ İBRANAMENİN BAĞLAYICI OLMASI

  • EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/30579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30470 4858 S.ÇTTK/6
   Tarihi: 20.11.2006
   l EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI

  • ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9984 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30565 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 20.11.2006
   l ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ l İMZA İNCELEMESİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE TAZMİNATININ YASANIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22029 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30614 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.11.2006
   l İŞE İADE TAZMİNATININ YASANIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASI KOŞULUYLA TALEPLE BAĞLI KALINACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BİR GÜNDE OLSA İŞE BAŞLAMANIN DAVAYI KONUSUZ KILACAĞI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22036 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30615 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.11.2006
   l İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BİR GÜNDE OLSA İŞE BAŞLAMANIN DAVAYI KONUSUZ KILACAĞI l TANIK  DİNLETİLMEYECEĞİ BEYANIN-DAN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLGULAR İÇİN TANIK  DİNLENEBİLECEĞİ

  • HAKLI FESİH NEDENLERİNE DAYALI FESİHTE SAVUNMA ALMANIN GEREKMEMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22067 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30622 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SSK/31
   Tarihi: 20.11.2006
   l HAKLI FESİH NEDENLERİNE DAYALI FESİHTE SAVUNMA ALMANIN GEREKMEMESİ l FESİHTEN SONRA TUTULAN TUTA-NAKLARA DAYANILAMAYACAĞI l İŞİ YAVAŞLATMA EYLEMİNİN KANIT-LANAMAMASI l GEÇERSİZ FESİH l SENDİKAL NEDENİN VARLIĞININ NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULUN BULUNMAMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22123 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30722 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 20.11.2006
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULUN BULUNMAMASI l İŞİN SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASINDA TALEPTEN DAHA AZINA HÜKMEDİLMESİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30724 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.11.2006
   l İŞE İADE DAVASINDA TALEPTEN DAHA AZINA HÜKMEDİLMESİ l RED VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR İŞTE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9739 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30251 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 16.11.2006
   l DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR İŞTE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMAYI GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİNİN BULUNMAMASI l İHBAR TAZMİNATI

  • İMZALI ÜCRET BORDROSU

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9741 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30253 4857 S.İşK/32,37
   Tarihi: 16.11.2006
   l İMZALI ÜCRET BORDROSU l İŞÇİNİN İMZALI ÜCRET BORDROSUYLA BAĞLI OLMASI

  • FESİH TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETMEMİŞ OLMA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9804 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30158 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.11.2006
   l FESİH TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETMEMİŞ OLMA l İŞÇİNİN FESHİ l KIDEM TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKMESİ

  • AYNI İŞVEREN YANINDA FARKLI TARİHLERDE İKİ DÖNEM ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9861 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30167 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.11.2006
   l AYNI İŞVEREN YANINDA FARKLI TARİHLERDE İKİ DÖNEM ÇALIŞMA l İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK SONLANDIRILMASI l İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN SON DÖNEMLE BİRLEŞTİRİLEREK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMEDEN HESAPLANMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/9953 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30186 4857 S.İşK/41,68
   Tarihi: 15.11.2006
   l FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMEDEN HESAPLANMIŞ OLMASI l ARA DİNLENMESİ YAPILMADAN ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI l FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMELER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİHİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26468 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30084 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.11.2006
   l EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİHİ l İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA İŞVERENİN FESHİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ l İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA GERÇEK-LEŞEN SEBEPLERİN FESİH GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4647 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/30096 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.11.2006
   l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ l İŞÇİNİN FESHİ l KIDEM TAZMİNATI l İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLE-MEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YÖNETMELİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/20021 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/29320 4857 S.İşK/18-21,22
   Tarihi: 06.11.2006
   l İŞ KOŞULLARININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YÖNETMELİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞE ONAYININ GEREKMESİ l YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK UYGULANIP UYGULAN-MADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENLE ASIL İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLU OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/19120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/26775 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 10.10.2006
   l ALT İŞVERENLE ASIL İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLU OLMASI l İŞE İADE

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/4452 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25787 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 04.10.2006
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ l YILLIK İZİN MAZERET VB. NEDENLERLE HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3815 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/25312 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.09.2006
   l İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI l KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN İKİ ADET ÖDEME BELGESİNİN OLMASI l YEMİN TEKLİFİNİN RE’SEN YAPILMA-SININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

   SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
   Esas No: 2006/165 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/285 818S.BK/41
   Tarihi: 17.05.2006
   l İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU KURU-MUN YASAYLA DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7859 506 S.SSK/G.20
   Tarihi: 30.05.2006
   l SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU KURU-MUN YASAYLA DEĞİŞTİRİLMESİ l HİZMET SÜRESİNİN GEÇTİĞİ SON KURUMCA YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLAN-MASININ GEREKMESİ

  • RÜCU DAVASININ 1 VE 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNE TABİ OLMASI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/4957 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7462 506 S.SSK/26
   Tarihi: 23.05.2006
   l RÜCU DAVASININ 1 VE 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNE TABİ OLMASI l MESLEKTE KAZANMA 2/3 ORANIN ALTINDA KAYBETMESİ DURUMUNDA PASİF DÖNEMİN TAVAN HESABINDA DİKKATE ALINMAMASI

  • KUSUR RAPORUNUN UZMAN BİLİR KİŞİLERCE HAZIRLANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/5805 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7465 506 S.SSK/109
   Tarihi: 23.05.2006
   l KUSUR RAPORUNUN UZMAN BİLİR KİŞİLERCE HAZIRLANMASININ GEREKMESİ l MESLEKTE KAZANMA ORANINA İTİRAZ SÜRECİNİN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BAĞ-KUR PRİM BORÇLARININ BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/12137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/2257 BAĞ-KUR PRİM BORÇLARININ BELİRLENMESİ
   Tarihi: 06.03.2006
   l BAĞ-KUR PRİM BORÇLARININ BELİRLENMESİ

  • İDARİ PARA CEZASINDA ZAMAN AŞIMI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2005/11874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/1679 506 S.SSK/140
   Tarihi: 21.02.2006
   l İDARİ PARA CEZASINDA ZAMAN AŞIMI l GECİKME ZAMMININ FAİZ NİTELİĞİNDE OLMASI AYRICA FAİZ UYGULANAMAYACAĞI

  • MALÜLİYET ORANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/8103 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7117 506 S.SSK/109
   Tarihi: 29.06.2006
   l MALÜLİYET ORANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTENEMEMESI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/5897 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/7047 818 S.BK/41
   Tarihi: 27.06.2006 
   ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTENEMEMESI

  • HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR İLE HAK EDİLEN TAZMİNAT ARASINDA AÇIK ORANSIZLIĞIN BULUNMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/6336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/6989 818 S.BK/41
   Tarihi: 26.06.2006
   l HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR İLE HAK EDİLEN TAZMİNAT ARASINDA AÇIK ORANSIZLIĞIN BULUNMASI l ÖDEME BELGESİNİN KISMİ İFAYI İÇEREN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

  • HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/3679 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/5561 818 S.BK/41
   Tarihi: 30.05.2006
   l HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR l AVANS NİTELİĞİNDE OLMA

  • HAK SAHİBİ ANNE BABAYA GELİR BAĞLANIP BAĞLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 
   Esas No: 2006/4127 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/5433 506 S.SSK/24
   Tarihi: 29.05.2006
   HAK SAHİBİ ANNE BABAYA GELİR BAĞLANIP BAĞLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ