• SAKATLIK ORRANIN İNDİRİLMESİNE İTİRAZ

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2006/10-68 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/100 506 S.SSK/60
   Tarihi: 22.03.2006
   l SAKATLIK ORRANIN İNDİRİLMESİNE İTİRAZ l BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMEMESİ

  • SİGORTALI SAYILMAK İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YANINDA EYLEMLİ ÇALIŞMANINDA ARANMASI

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2006/21-43 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/98 506 S.SSK/85
   Tarihi: 22.03.2006
   SİGORTALI SAYILMAK İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YANINDA EYLEMLİ ÇALIŞMANINDA ARANMASI

  • SENDİKADAN İSTİFA EDEN BİR İŞÇİYE İŞTEN ATILAN İŞÇİNİN DARP UYGULA-DIĞININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/8735 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18678 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 11.06.2007
   l SENDİKADAN İSTİFA EDEN BİR İŞÇİYE İŞTEN ATILAN İŞÇİNİN DARP UYGULA-DIĞININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI l SENDİKAL NEDENİN KANITLANAMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH NEDENİN KANITLANA-MAMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16153 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18647 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 11.06.2007
   l GEÇERLİ FESİH NEDENİN KANITLANA-MAMIŞ OLMASI l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l GEÇERSİZ FESİH

  • ASIL İŞLERİN MUVAZAALI OLARAK BAŞKA ŞİRKETLERE YAPTIRILMASI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/8062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18375 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 11.06.2007
   l ASIL İŞLERİN MUVAZAALI OLARAK BAŞKA ŞİRKETLERE YAPTIRILMASI l İŞÇİLERİN ŞİRKETLER ARASINDA DEVİR EDİLMESİ l MUVAZAALI ŞİRKETLERİN İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18356 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 11.06.2007
   l GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI l GEÇERLİ FESİH

  • MATBU OLARAK HAZIRLANAN İŞTEN AYRILMA DİLEKCESİ VE İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/28891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18344 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 11.06.2007
   l MATBU OLARAK HAZIRLANAN İŞTEN AYRILMA DİLEKCESİ VE İBRANAME l GEÇERLİ FESH NEDENİNİN KANITLANMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN BÇM ŞİKAYETİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/32353 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18337 1475 S.İşK/13
   Tarihi: 11.06.2007
   l İŞÇİNİN BÇM ŞİKAYETİ l PSİKOLOJİK TACİZ l HAKSIZ FESİH l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  • MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/32288 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18324 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 11.06.2007
   l MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI l FARKIN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SİYASİ NEDENLERLE SONA ERDİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/30630 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18174 4857 S.İşK/5
   Tarihi: 06.06.2007
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN SİYASİ NEDENLERLE SONA ERDİRİLMESİ l AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ TAZMİNATA KARAR VERİLEMEYECEĞİ l TİS’DE BELİRLENEN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ l CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDEN DOLAYI İNDİRİM YAPILMASI

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/33700 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/18007 4857 S.İşK/32,41
   Tarihi: 05.06.2007
   l ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ l GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • FESİH SEBEBİNİN AÇIK KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/17684 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.06.2007
   l FESİH SEBEBİNİN AÇIK KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜMLÜLÜ-ĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ İÇİN ESASLI BİR NEDENİN BULUNMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7323 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/17668 4857 S.İşK/11,18-21
   Tarihi: 04.06.2007
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ İÇİN ESASLI BİR NEDENİN BULUNMAMASI l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27717 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/17414 4857 S.İşK/6,41,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 30.05.2007
   l İŞYERİ DEVRİ l DEVREDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİ İTİBARI İLE SORUMLU OLACAĞI

  • ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN TAZMİNAT VE ALACAK HESABINDA DİKKATE ALIN-MAMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/30640 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/16360 4857 S.İşK/41,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 24.05.2007
   l ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN TAZMİNAT VE ALACAK HESABINDA DİKKATE ALIN-MAMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/6468 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/16058 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.05.2007
   l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI l GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/15292 4857 S.İşK/24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.05.2007
   l İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRMESİ l KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLEME-YECEĞİ

  • AYNI DÖNEM İÇİN BİRDEN FAZLA KIDEM TAZMİNATI VERİLEMEMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/35660 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/15229 4857 S.İşK/57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.05.2007
   l AYNI DÖNEM İÇİN BİRDEN FAZLA KIDEM TAZMİNATI VERİLEMEMESİ l DOĞMAMIŞ BİR HAK İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ l İKRAMİYENİN 365’E BÖLÜNEREK ÜCRETE EKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3132 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14914 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 14.05.2007
   l ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ l TEKNOLOJİK NEDENLER İLE UZMANLIK GEREKTİRME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞ-MEMİŞ OLMASI l MUVAZAA

  • GEÇERLİ NEDENİ VE FESHİN SON ÇARE İLKESİNE UYULDUĞUNU KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/6137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14537 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 08.05.2007
   l GEÇERLİ NEDENİ VE FESHİN SON ÇARE İLKESİNE UYULDUĞUNU KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİNİN TİS’DE DÜZENLENEN İŞE İADEDEN YARARLANA BİLMESİ İÇİN BİR AY İÇERİSİNDE DAVA AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27415 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14484 4857 S.İşK/18
   Tarihi: 07.05.2007
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİNİN TİS’DE DÜZENLENEN İŞE İADEDEN YARARLANA BİLMESİ İÇİN BİR AY İÇERİSİNDE DAVA AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN YILLIK DÖNEMLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14135 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07.05.2007
   l KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN YILLIK DÖNEMLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN FAİZ ORANLARININ ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

  • FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27000 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14111 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 03.05.2007
   l FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK l AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEMESİ l İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

  • ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27606 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/14024 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 03.05.2007
   l ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI l KAMU KURULUŞUNDAN EMEKLİ OLMA l BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN BAĞ-KUR SÜRESİYLE ÇAKIŞMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI l FARK KIDEM TAZMİNATI

  • İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİN VERİLMEMİŞ OLMASININ ÖNEL VERİLMEDİĞİ ANLAMINA GELME-YECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/26618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13985 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 02.05.2007
   l İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİN VERİLMEMİŞ OLMASININ ÖNEL VERİLMEDİĞİ ANLAMINA GELME-YECEĞİ l İŞ ARAMA İZİN SÜRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN %100 ZAMLI ÖDENECEĞİ

  • TİCARET UNVANLARINDAKİ BENZERLİK NEDENİYLE UNVANDA YANILMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5725 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13565 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.04.2007
   l TİCARET UNVANLARINDAKİ BENZERLİK NEDENİYLE UNVANDA YANILMA l DAVANIN GERÇEK İŞVERENE YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI OLARAK ASKIYA ALINMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16820 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13551 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.04.2007
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI OLARAK ASKIYA ALINMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLMASI l ASKIYA ALINMA İŞLEMİNE NEDEN GÖSTERİLMEMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞE DAVET

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/1308 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13524 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 30.04.2007
   l İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞE DAVET l İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İRADESİNİN TEK TARAFLI OLARAK GERİ ALINAMAYACAĞI l DAVA AŞAMASINDA İŞVERENCE YAPILAN DAVETİN DAHA ÖNCEKİ FESHİ ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI l DAVETİN ÖNCEKİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN KURAMAYACAĞI l DAVANIN KONUSUZ KALMAYACAĞI

  • ÜCRETSİZ İZİN KONUSUNDA İŞVERENLE SENDİKA YETKİLİLERİ ARASINDA  PROTOKOL YAPILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/12906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13308 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 26.04.2007
   l ÜCRETSİZ İZİN KONUSUNDA İŞVERENLE SENDİKA YETKİLİLERİ ARASINDA  PROTOKOL YAPILMASI l ÜCRETSİZ İZNİ PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE KABUL ETMEYEN İŞÇİLERİN DAVA AÇMALARININ FESİH ANLAMINA GELMESİ l İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/31873 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/13120 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 26.04.2007
   l ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA  l İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEME l GÖREV l ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRENİN İŞÇİLİK HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

  • ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/11016 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/11509 4857 S.İşK/18-21,34
   Tarihi: 14.04.2007
   l ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ l ÇALIŞMAMA HAKKININ KULLANILMASI l YASA DIŞI GREV OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TESPİTİNDE TİS’TE BELİRLENEN SIRAYA UYULMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/921 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/11001 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 16.04.2007
   l İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TESPİTİNDE TİS’TE BELİRLENEN SIRAYA UYULMAMASI l OBJEKTİF KRİTERLERİ YERİNE GETİRMEDEN İŞÇİ ÇIKARTILMASI l FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • BİLDİRİM ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9448 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10719 4857 S.İşK/20
   Tarihi: 16.04.2007
   l BİLDİRİM ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH l DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİLDİRİMLA BAŞLAYACAĞI l BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI

  • HER BİR İŞÇİ İÇİN FESİH YAZISINDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3143 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10684 4857 S.İşK/2,18-21 2822 S.TSGLK/45
   Tarihi: 16.04.2007
   l HER BİR İŞÇİ İÇİN FESİH YAZISINDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l  YAPILAN EYLEMİN İŞİ BIRAKMA OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ l EKSİK SORUŞTURMA

  • ALT İŞVEREN

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9474 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10635 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 16.04.2007
   l ALT İŞVEREN  l MUVAZAA l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • SEKTÖRDE YAŞANAN KRİZ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7965 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10625 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 16.04.2007
   l SEKTÖRDE YAŞANAN KRİZ l İŞLETMEYİ ETKİLEYEN OBJEKTİF NEDEN l GEÇERLİ FESİH

  • BELEDİYE YASASINA DAYALI OLARAK İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN MUVAZAA SAYILMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/6094 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10224 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 10.04.2007
   l BELEDİYE YASASINA DAYALI OLARAK İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN MUVAZAA SAYILMAYACAĞI l ASIL İŞVERENİN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILARAK HAKLARININ KISITLANMASININ MUVAZAA OLUŞTURACAĞI l BELEDİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDA YAPILAN İHALEDE YÖNETİM HAKKININ BELEDİYEDE OLMASI l İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLAN BU DURUMDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN DOĞAMAYACAĞI l MUVAZAANIN KABULÜNÜN GEREKMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10114 4857 S.İşK/24, 26,32,47 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.04.2007
   l HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI l FESHİN HAKSIZ FESHE DÖNÜŞMESİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • SENDİKA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/10760 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/9284 2821 S.SK/14,52
   Tarihi: 03.04.2007
   l SENDİKA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİ l OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASINI GEREKTİRECEK CİDDİ VE OBJEKTİF NEDENLERİN VARLIĞININ KANITLANMAMIŞ OLMASI

  • İŞYERİNİN DEVRİ NEDENİYLE FARKLI İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/9235 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.04.2007
   l İŞYERİNİN DEVRİ NEDENİYLE FARKLI İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞMA l KIDEM TAZMİNATININ TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ l KIDEM TAZMİNATINDAN DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRET VE ÇALIŞTIRMA SÜRESİYLE ORANTILI OLARAK SORUMLU OLACAĞI

  • RAPORLU OLUNAN SÜREDE AKSİ KARARLAŞTIRILAMAZ İSE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17703 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/9055 4857 S.İşK/17,32,47 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.04.2007
   l RAPORLU OLUNAN SÜREDE AKSİ KARARLAŞTIRILAMAZ İSE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ l YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ NEDENİYLE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI l İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA UZUN SÜRE SESİZ KALMANIN YENİ UYGULAMAYI KABUL ANLAMINA GELECEĞİ l İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN YASADA HÜKÜM BULUNMADIĞI

  • İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/23805 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8901 4857 S.İşK/24,32,47 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.04.2007
   l İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAME l MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI l HATA HİLE ZOR KULLANILARAK ALINDIĞININ BİR YIL İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ l MAKBUZ NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN ALACAKLARIN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ l ÜCRET, GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/76 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8241 4857 S.İşK/24,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 26.03.2007
   l FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI l HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ l İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILI-YORUM DİYE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇENİN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK HAKLARI NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİL-MESİNİN GEREKMESİ l KIDEM TAZMİNATI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN 1475 SAYILI YASA DÖNEMİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22706 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8208 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 22.03.2007
   l FAZLA ÇALIŞMANIN 1475 SAYILI YASA DÖNEMİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLMASI l GÜNLÜK 11 SAATİ VEYA HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN 4857 SAYILI YASAYA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8205 4857 S.İşK/24,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.03.2007
   l FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI l İHTİRAZİ KAYIT KONULARAK İMZALANAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ l ÇALIŞMALARIN BİR BAŞKA İŞYERİNDEN GÖSTERİLMESİ l İŞÇİNİN HAKLI FESİHİ l KIDEM TAZMİNATI

  • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/36997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8174 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.03.2007
   l FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22651 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7995 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.03.2007
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ l ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUKU YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN AKSİNİN EŞ DEĞER BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • YEMEK ÜCRETİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/21963 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7504 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 19.03.2007
   l YEMEK ÜCRETİ l GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN TESPİTİNDE YEMEK ÜCRETİNİN YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞILAN GÜNLERE GÖRE BELİRLEN-MESİNİN GEREKMESİ

  • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/36990 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7441 4857 S.İşK/18-21 1086 HUMK/388
   Tarihi: 19.03.2007
   l MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU l FESHE GEREKÇE YAPILAN OLAYIN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇMİŞ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • TARAFLARIN ANLAŞARAK İŞ SÖZLEŞ-MESİNİ SONA ERDİRMESİ (İKALE)

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/37425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6511 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 13.03.2007
   l TARAFLARIN ANLAŞARAK İŞ SÖZLEŞ-MESİNİ SONA ERDİRMESİ (İKALE) l İKALE SÖZLEŞMESİNİN İSTİFA OLMADIĞI l İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMEMESİ

  • İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16639 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6494 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 12.03.2007
   l İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ l EKSİK İNCELEME

  • GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONU DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/35819 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6314 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 12.03.2007
   l GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONU DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞİN YAPILMASININ İŞÇİNİN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ HALE GELMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/21363 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6171 4857 S.İşK/24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 08.03.2007
   l İŞİN YAPILMASININ İŞÇİNİN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ HALE GELMESİ l İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ŞARTLI OLARAK SONA ERDİRMESİ l KIDEM TAZMİNATI

  • İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ “DEFOL GİT” DİYEREK FESHİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/22210 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6065 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07.03.2007
   l İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ “DEFOL GİT” DİYEREK FESHİ l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞÇİNİN GELİRİNİ DÜŞÜRECEK İŞE VERİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/20100 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/5911 4857 S.İşK/22 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 05.03.2007
   l İŞÇİNİN GELİRİNİ DÜŞÜRECEK İŞE VERİLMESİ l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ l KIDEM TAZMİNATI

  • İŞVERENİN ÜLKE DIŞINDA DA İŞYERLERİNİN OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/32297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/3272 4857 S.İşK/18
   Tarihi: 12.02.2007
   l İŞVERENİN ÜLKE DIŞINDA DA İŞYERLERİNİN OLMASI l OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ÜLKE DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER DE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l GEÇERSİZ FESİH

  • İŞYERİNİN BİLGİSAYARINI KİŞİSEL İŞİNDE KULLANMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/30107 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/2011 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 05.02.2007
   l İŞYERİNİN BİLGİSAYARINI KİŞİSEL İŞİNDE KULLANMA l GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI l FESHİN GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ OLMASI

  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/29945 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1216 4857 S.İşK/18
   Tarihi: 29.01.2007
   l İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ l AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN OLMASI l İŞYERLERİNİN AYNI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASININ GEREKMEMESİ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/37016 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1180 4857 S.İşK/18-21,22
   Tarihi: 29.01.2007
   l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ l İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1129 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 29.01.2007
   l İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ l BAŞVURU TARİHİNDE İŞÇİNİN ASKERDE OLMASI l İŞÇİNİN ASKERDE OLMASININ İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİ YAPMAMASININ GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MUVAZAANIN ARAŞTIRILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/29128 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/441 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 23.01.2007
   l ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MUVAZAANIN ARAŞ-TIRILMASI l BİRLİKTE İSTİHDAM l ORTAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYER-LERİNDEKİ TÜM İŞÇİLERİN 30 İŞÇİ SAYISINA DAHİL EDİLMELERİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİ İDDASIYLA İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/27648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/113 4857 S.İşK/6,18-21
   Tarihi: 22.01.2007
   l İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİ İDDASIYLA İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN ÇELİŞMESİ l YILLIK İZNE ÇIKAN İŞÇİNİN İZNE BAŞLADIĞININ ERTESİ GÜNÜ İŞYERİNE GELİP İSTİFA DİLEKCESİ VERMİŞ OLMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI | GEÇERSİZ FESİH

  • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/5486 506 S.SSK/26
   Tarihi: 09.04.2007
   l ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI l HALEFİYETİN ORTADAN KALKMIŞ OLMASI l BASİT RÜCU HAKKI l TAVANIN ORTADAN KALKMIŞ OLMASI

  • SİGORTALI SAYILMAK İÇİN HİZMET AKDİNE BAĞLI ÇALIŞMANIN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16493 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/4738 506 S.SSK/2 4857 S.İşK/8 818 S.BK/313,355
   Tarihi: 27.03.2007
   l SİGORTALI SAYILMAK İÇİN HİZMET AKDİNE BAĞLI ÇALIŞMANIN GEREKMESİ l İŞ YASASINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMININ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNU BAĞLAMA-YACAĞI l HİZMET AKDİNİN BORÇLAR YASASINA GÖRE TANIMLANMASININ GEREKMESİ l SİGORTALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI İÇİN ÜCRET UNSURUNUN GERÇEKLEŞ-MESİNİN GEREKMEMESİ l BAĞIMLILIK VE ZAMAN UNSURLARI l İSTİSNA AKDİ

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE İÇİN TAKTİR EDİLEN DÖRT AYLIK ÜCRETE İLİŞKİN İŞ KAZASI SİGORTASI PRİMİNİNDE YATIRILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/12679 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1436 506 S.SSK/80 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 01.02.2007 
   l İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE İÇİN TAKTİR EDİLEN DÖRT AYLIK ÜCRETE İLİŞKİN İŞ KAZASI SİGORTASI PRİMİNİNDE YATIRILMASININ GEREKMESİ

  • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI NİTELİĞİNİ TAŞIDIKLARI HALDE KAYIT VE TESCİL YAPTIRMAYANLAR

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/7137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/11930 1479 S.BAĞK/26
   Tarihi: 21.09.2006
   l ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI NİTELİĞİNİ TAŞIDIKLARI HALDE KAYIT VE TESCİL YAPTIRMAYANLAR l BORÇLANMA

  • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/7137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/11930 1479 S.BAĞK/79
   Tarihi: 02.10.2006  
   l ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI l MESLEK ODASI KAYDI

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13473 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1524 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 08.02.2007   
   l DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI l ANNEYE GELİR BAĞLANMIŞ OLMASI

  • CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/19857 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1345 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 05.02.2007
   l CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI l KUSURUN İŞ YASASININ 77 MADDESİNDEKİ ESASLARA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/14803 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1120 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 01.02.2007
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT l FAİZİN ZARARLANDIRICI OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

  • AKTİF VE PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/17136 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/793 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 29.01.2007
   l AKTİF VE PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMASI l İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMASI ÜSTÜN OLASILIK İSE ZARAR HESABINA PASİF DÖNEMİN EKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/20218 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/544 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 25.01.2007
   l İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ l KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ AÇIK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA

   T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/32546 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/4329 4857 S.İşK/19,21,29
   Tarihi: 19.02.2007
   l  TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMİN HUKUKA UYGUN OLMASI GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGULANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ