• YİRMİ DÖRT SAAT İŞYERİNDE KALAN İŞÇİNİN FİİLİ ÇALIŞMASININ 14 SAAT OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/2198 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30019 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 10.10.2007
   • YİRMİ DÖRT SAAT İŞYERİNDE KALAN İŞÇİNİN FİİLİ ÇALIŞMASININ 14 SAAT OLMASI • FAZLA ÇALIŞMA LACAĞININ HESABI

  • FAZLA ÇALIŞMA HESABI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/2530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30141 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 15.10.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA HESABI • TEKNİK OLRAK YIL SÜRESİNCE FAZLA ÇALIŞMANIN OLANAKLI OLMAMASI • TÜM YIL ÜZERİNDEN FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANAMAYACAĞI

  • İŞLETMESEL NEDENE DAYALI FESİHLERİN YARGI DENETİMİNE TABİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16151 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30228 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.10.2007
   • İŞLETMESEL NEDENE DAYALI FESİHLERİN YARGI DENETİMİNE TABİ OLMASI • İŞLETMESEL KARARIN AMACI YARGI DENETİMİNİN DIŞINDADIR • İŞLETMESEL KARAR TUTARLILIK DENETİMİNE TABİDİR • ÖLÇÜLÜLÜK VE GEREKLİLİK AÇISINDAN İŞLETMESEL KARARLARIN DENETLENEBİLECEĞİ • ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNİN TEKNİK DENETİM KAPSAMINDA OLMASI • GEREKİLİK DENETİMİNİN İŞVERENCE ALINAN KARARLARIN YASA VE SÖZLEŞMELERE UYGUNLUĞUNU KAPSAMASI • EKSİK İNCELEME

  • ALTI AYLIK KIDEMİN HESABI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16156 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30231 4857 S.İşK/18-21 2821 S. SK/31
   Tarihi: 15.10.2007
   • ALTI AYLIK KIDEMİN HESABI • ÜCRETİN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLMASI • ÜCRET ÖDENEN GÜNÜN ÇALIŞILDIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMA • KANIT YÜKÜ

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30263 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 31.10.2007
   • İBRANAME • İBRANAMAENİN BASKI ALTINDA ALINDIĞI İDDİASI İLE BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE DAVA AÇILMAMAIŞ OLMASI • FESİHTEN SONRA ALINAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLACAĞI

  • İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN KAPATILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16224 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30518 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.10.2007
   • İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN KAPATILMASI • İŞÇİNİN İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞYERİNE NAKİL OLANAĞININ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • EKSİK İNCELEME

  • MUVAZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16559 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30529 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 15.10.2007
   • MUVAZAA • ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİRMEDİĞİ HALDE ALT İŞVERENE VERİLMESİ • İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI • İŞE İADE • SENDİKAL NEDENLERLE FESHİN KANITLANAMAMASI

  • BELEDİYENİN KURDUĞU DERNEĞİN AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16653 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30534 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.10.2007
   • BELEDİYENİN KURDUĞU DERNEĞİN AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMASI • FESİH TARİHİNDE OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMA KOŞULU • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE AYNI İŞKOLUNDAKİ İŞVERENE AİT TÜM İŞYERLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DİKKATE ALINMASI

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/2624 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30654 4857 S.İşK/41,53 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 17.10.2007
   • BİRLİKTE İSTİHDAM • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK • İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİ SADECE KIŞ AYLARINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLMESİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30721 4857 S.İşK/53
   Tarihi: 17.10.2007
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞTE YILDA 11 AY VE DAHA FAZLA ÇALIŞILDIĞI KABUL EDİLEREK YILLIK İZİN HESABINDA BU SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • ISLAH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30721 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 17.10.2007
   • ISLAH • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ • ISLAH TARİHİNE GÖRE ZAMAN AŞIMI DEFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İHALEYİ KAYBEDEN İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/2553 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30818 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 18.10.2007
   • İHALEYİ KAYBEDEN İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN BİR AY SONRA İHALEYİ KAZNAN İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMANIN İŞYERİ DEVRİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ • KIDEM İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • KESİN SÜRENİN İDDA VE SAVUNMAYI KISITLAMAYACAK UYGUN BİR SÜRE OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5161 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30857 1086 S.HUMK/163,415 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 18.10.2007
   • KESİN SÜRENİN İDDA VE SAVUNMAYI KISITLAMAYACAK UYGUN BİR SÜRE OLMASININ GEREKMESİ • RE’SEN KARAR VERİLEN ARA KARARININ GİDERLERİNİN TARAFLARCA KARŞILANMASI HALİNDE DEVLET HAZİNESİNDEN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ

  • DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENLERE DAYANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30868 4857 S.İşK/17,25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 22.10.2007
   • DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENLERE DAYANMASI • FESİH HAKKININ SÜRESİ İÇERİSNDE KULLANILMAMASII • KIDEMLİ İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARINI BIRAKARAK İŞTEN AYRILMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI • KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI

  • BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURABİLMEK İÇİN HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZEMEYECEĞİ ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17124 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30941 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 22.10.2007
   • BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURABİLMEK İÇİN HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZEMEYECEĞİ ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASININ GEREKMESİ • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESHTE SAVUNMA ALINMASINA GEREK OLMAMASI • SALT İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ OLMANIN SENDİKAL NEDENLERLE FESİH ANLAMINA GELMEYECEĞİ • BELEDİYE YASASININ PERSONEL GİDERLERİNİN %30 AŞMAYACAĞI KURALININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN YETERLİ OLMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN RAPOR SONRASI ESKİ İŞİNE BAŞLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17135 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/30948 4857 S.İşK/18-21,24
   Tarihi: 22.10.2007
   • İŞÇİNİN RAPOR SONRASI ESKİ İŞİNE BAŞLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ • ESKİ İŞİNE BAŞLATMAMANION EYLEMLİ FESİH OLMASI • İŞE İADE DAVASININ FESİHTEN SONRA BİR AY İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN BİR İŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17306 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/31062 4857 S.İşK/2,18-21 5393 S.BelK/67
   Tarihi: 22.10.2007
   • ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN BİR İŞ OLMASI • BELEDİYLERİN ASIL İŞLERİNİ İHALE EDEBİLECEKLERİ • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN UYGULAMASININ YENİDEN YAPILANDIRMA NİTELİĞİNDE OLDUĞU • GENEL MUVAZAA HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALENİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/31073 4857 S.İşK/18-21,22
   Tarihi: 22.10.2007
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE FESİH • YAZILI YAPILMAMIŞ OLMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • MADDİ HATA NEDENİYLE YARGITAY KARARININ DÜZELTİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31525 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/31767 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.10.2007
   • MADDİ HATA NEDENİYLE YARGITAY KARARININ DÜZELTİLMESİ • İŞÇİNİN FESİH ÖNCESİ İŞVERENLE ANLAŞMA YAPMADIĞININ ANLAŞILMASI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/35668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/31775 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 30.10.2007
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞLETMESEL KARARAININ TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANDIĞINI FESHE SON ÇARE OLARAK BAŞVURULDUĞUNU İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

  • ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKEN GÜN İLE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ KULLANILDIĞI TARİH ARASINDA 20 GÜNLÜK SÜRE GEÇME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/19022 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/31935 4857 S.İşK/34
   Tarihi: 30.10.2007
   • ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKEN GÜN İLE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ KULLANILDIĞI TARİH ARASINDA 20 GÜNLÜK SÜRE GEÇME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ • İKRAMİYELERİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ÖDENMİŞSE TARİHLERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34175 4857 S.İşK/41,68
   Tarihi: 14.11.2007
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 10 SAATTE KADAR OLAN DURUMLARDA 1 10 SAATİ AŞAN DURUMLARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİNİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ • İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANAN BORDRO DÖNEMLERİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANAMAYACAĞI

  • İŞE GİRERKEN SENET İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7418 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34213 4857 S.İşK/17,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.11.2007
   • İŞE GİRERKEN SENET İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI • SENET TEHDİDİ İLE İSTİFA DİLEKÇESİNİN İMZALATTIRILDIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ • SENET VE BASKIYLA İSTİFA İDDİALARININ ARAŞTIRLMASININ GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7436 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34222 4857 S.İşK/17,41,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.11.2007
   • YILLIK İZİN ALACAĞI • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • YILLIK İZNİN İMZALI İZİN DEFTERİ YADA EŞ DEĞER BELEGELERLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7672 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34357 4857 S.İşK/41,46 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 19.11.2007
   • KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASI • SSK KAYITLARINDA FARKLI İŞYERLERİNDE GÖSTERİLME • FİİLİ ÇALIŞILAN İŞVERENE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİNDE TİS BELİRLENEN TENKİSAT KURALINA UYULMAMAŞI OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22408 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34414 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.11.2007
   • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİNDE TİS BELİRLENEN TENKİSAT KURALINA UYULMAMAŞI OLMASI • BAKANALAR KURULU KARARAI İLE GETİRİLEN SİTİHDAM SINIRLAMASININ FESHE NEDEN OLAMAYACAĞI • GEÇERSİZ FESİH

  • FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22410 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34416 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.11.2007
   • FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASI • EMEKLİLİĞİN TEK BAŞINA FESİH NEDENİ OLMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • 4857 S.İşK/18-21

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34482 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.11.2007
   • İŞLETME İÇİ NEDENLERLE İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUŞTUĞU İDDASI • EMEKLİLİĞE HAK KAZANMIŞ OLMANIN GENEL VE OBJEKTİF BİR ÖLÇÜT OLARAK UYGULANIP UYGULANMADIĞININ BELİRLENMESİ

  • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32233 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34649 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 19.11.2007
   • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASI • VERGİ İADESİ ALACAĞININDA BU KAPSAMDA OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/26287 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34662 1475 S.İşK/41
   Tarihi: 20.11.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA • ÇALIŞMA SAATLERİ DİKKATE ALINARAK ARA DİNLENME SÜRESİNİN GÜNDE 2 SAAT OALRAK BELİRLENMESİ • YILLIK İZİNDE OLUNAN DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANAMAYACAĞI • ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAHKUKU YAPILMIŞ İMZADA BULUNDUĞUNDAN BU DÖNEMLEREDE DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ EŞ DEĞER YAZILI DELİLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/26362 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34664 1475 S.İşK/41
   Tarihi: 20.11.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASI • YILDA 270 SAAT İÇİN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRLMASININ GEÇERLİ OLACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27454 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34667 1475 S.İşK/41
   Tarihi: 20.11.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA • İŞÇİNİN NOTERDEN İHTARNAMA DÜZENLEYEREK YASAL HAKALARINI ALABİLMEK İÇİN İBRANAME İMZALADIĞINI BİLDİRMESİ • AYNI GÜN İSTİFA VE İBRANAMAENİN İMZALANMASI • İBRA BELGESİYLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ • İŞÇİLİK HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN İSTİFA VE İBRA BELGESİNİN

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34668 1475 S.İşK/12 818 S.BK/325
   Tarihi: 20.11.2007
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ • KALAN SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN NİTELİKLERİ İŞ BULMAYA UYGUNKEN KASTEN İŞ ARAMAMASI • BU SOMUT DURUMA GÖRE KALAN SÜRE GELİRİNDEN %60 İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVİR EDİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7534 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34760 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 21.11.2007
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVİR EDİLMESİ • ÜCRET VE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ • ŞARTLI İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASI • KIDEM TAZMİNATI

  • MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/5961 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34812 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.11.2007
   • MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE • KIDEM TAZMİNATI İÇİN HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ • MEMURİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TAVANDAN İKRAMİYE ÖDENMİŞ OLMASI • KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA MEMURİYET SÜRESİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/7830 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34898 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 22.11.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA • İHTARNAMEYLE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİNİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/8406 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/34928 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.11.2007
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET • İKRAMİYENİN BİR YILLIK TUTARININ 365’E BÖLÜNEREK GÜNLÜK ÜCRETE EKLENMESİ

  • MUVAZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/38695 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/35306 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 26.11.2007
   • MUVAZAA • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN OLARAK GÖSTERİLEN İŞLETMEYİ KENDİSİNİN KURMASI • MUVAZAALI ALT İŞVERENİN İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI

  • ÖZEL HAKEM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37878 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/35335 4857 S.İşK/20
   Tarihi: 26.11.2007
   • ÖZEL HAKEM • ÖZEL HAKEM ANLAŞMASININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YAPILMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA SERBEST İRADEYİ ORTADAN KALDIRDIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ • GÖREV YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİ

  • NEMA ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/35466 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/35351 3417.S. ÇTTK/215,6,8 4853 S.ZTT/5
   Tarihi: 26.11.2007
   • NEMA ALACAĞI • İŞÇİ ÜCRETİNDEN TASARRUF KESİNTİSİNİN KESİLMEMESİ • KESİNTİ YAPILMAYAN İŞÇİDE KALAN KISIM İÇİN NEMA HESAPLANAMAYACAĞI

  • MEMURLAR İÇİN ÖN GÖRÜLEN İKRAMİYEDEN İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ YARARLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/25124 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/35726 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 28.11.2007
   • MEMURLAR İÇİN ÖN GÖRÜLEN İKRAMİYEDEN İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ YARARLANAMAYACAĞI • MİKTARLARI BELİRLENEBİLEN ALACAKLAR İÇİN AÇILAN EK DAVALAR İÇİN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/8381 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36152 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 19.11.2007
   • EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ • İŞÇİYE İHBAR ÖNELİ ÖDENMEYECEĞİ • KIDEM TAZMİNATI

  • • NEMA LACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31124 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36310 3417.S. ÇTTK/215,6,8 4853 S.ZTT/5
   Tarihi: 03.12.2007
   • NEMA LACAĞI • KOŞULLARI OLUŞMADAN SİTEMDEN ÇIKMA İSTEMİNİN GEÇERSİZLİĞİ • İŞVERENİN CEZASIYLA BİRLİKTE YATIRDIĞI BÖLÜMDEN SSK SORUMLU OLACAĞI

  • DAVANIN İLK OTURUMDAN ÖNCE KABUL EDİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/38880 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36640 4046 S.ÖK/21
   Tarihi: 03.12.2007
   • DAVANIN İLK OTURUMDAN ÖNCE KABUL EDİLMESİ • YARGILAMA SIRASINDA ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ • ASIL LACAK YÖNÜNDEN DAVANIN KONUSUZ KALMASI • ÖDEME TARİHİNE KADAR FAZİ VE KISMEN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36807 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.12.2007
   • İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İSTEM DIŞI ALT SINIRDAN BELİRLENMESİNİN DAVALI YARARAINA VEKALET ÜCRETİNİ GEREKTİRMEMESİ

  • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRETSİZ FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN SONA ERDİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22480 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36809 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 04.12.2007
   • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRETSİZ FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN SONA ERDİRİLMESİ • SOMUT OLARAK BELİRLENEN FESİH NEDENİ KARŞISINDA SENDİKAL NEDENİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN GİRDİ ÇIKTI YAPILARAK ÇALIŞTIRILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36816 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.12.2007
   • İŞÇİNİN GİRDİ ÇIKTI YAPILARAK ÇALIŞTIRILMASI • YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE BELİRTİLEN SÜRELERDEN SONRADA İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞININ KANITLANMIŞ OLMASI • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEDİĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31491 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36852 4857 S.İşK/68
   Tarihi: 05.12.2007
   • ARA DİNLENMESİ • İŞYERİNDEN AYRILMA OLANAĞININ BULUNMAMASI • ARA DİNLENMESİNDE ÇALIŞMADAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN FİİLİ ÇALIŞMANIN OLMASININ GEREKMESİ

  • KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/35738 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36888 4857 S.İşK/17,41,46
   Tarihi: 05.12.2007
   • KAZANILMIŞ HAK İLKESİ • KARŞI DAVA KISMEN KABUL EDİLDİĞİNDEN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • İBRANAMENİN BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29102 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36890 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 05.12.2007
   • İBRANAMENİN BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMASI

  • MEVSİMLİK İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36892 4857 S.İşK/53,57
   Tarihi: 05.12.2007
   • MEVSİMLİK İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ ÇALIŞMA SÜRELERİ DİKKATE ALINARAK MEVSİMLİK İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI

  • GEMİ ADAMI OLARAK ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32034 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/36903 854 S.D.İşK/8
   Tarihi: 05.12.2007
   • GEMİ ADAMI OLARAK ÇALIŞMA • TİS DENİZ İŞ KANUNU’NA TABİ OLDUKLARININ KARARLAŞTIRILMASI • RESMİ İŞYERİ PUANTAJ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMANIN DENİZ İŞ KANUNU’NA GÖRE HESAPLANMASI

  • İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/36032 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37214 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 06.12.2007
   • İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI • RESMİ NİTELİKTEKİ İŞYERİ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATAİLİ ALACAKLARINA MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/8638 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37243 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 06.12.2007
   • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATAİLİ ALACAKLARINA MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • 4857 S.İşK/32

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9246 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37349 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 10.12.2007
   • GEÇİCİ GÖREV EK ÖDENEĞİ • İŞVERENİN GEÇİCİ GÖREVE İŞÇİNİN İSTEĞİ İLE GÖNDERMESİ • İŞÇİNİN EK ÖDENEĞİ HAK EDEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32136 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37354 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 10.12.2007
   • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİNİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN MÜNHASIRAN ASIL İŞVERENİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR OLMASININ GEREKMESİ

  • TAHKİM SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/20796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37365 4857 S.İşK/18-21 818 S.BK/19,20
   Tarihi: 10.12.2007
   • TAHKİM SÖZLEŞMESİ • TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASININ İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUNA BAĞLANMASI • BİR TARAFIN DİĞER TARAF ÜZERİNDE EKONOMİK GÜCÜNÜ KULLANARAK BASKI KURMASI • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİ • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ

  • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESHİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/21597 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37367 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 12.10.2007
   • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESHİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI • YETKİ TESPİTİ İLE SENDİKA ÜYELİKLERDEN HABERDAR OLAN İŞVRENİN ÜYELİKLERİN BİLDİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİNE DAYANAMAMASI • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • BAĞ KUR ‘UN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU ETMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNİN OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/13019 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/1702 1479 S BAĞ KUR/63
   Tarihi: 06.02.2007
   • BAĞ KUR ‘UN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU ETMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNİN OLMASI

  • ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURUMCA YAPILAN FAZLA ÖDEMELERİN KURUMUN GENEL DENETİM YETKİSİNE DAYANARAK GERİ İSTEYEBİLECEĞİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/1352 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/2668 506S.SSK/ek 37
   Tarihi: 27.02.2007
   • ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURUMCA YAPILAN FAZLA ÖDEMELERİN KURUMUN GENEL DENETİM YETKİSİNE DAYANARAK GERİ İSTEYEBİLECEĞİ

  • TEDAVİ SÜRESİNCE KULLANILACAK İLAÇLARIN SAĞLANMASI YÖNTEMİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16464 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/3719 1479S.BAĞK/EK 38
   Tarihi: 15.03.2007
   • TEDAVİ SÜRESİNCE KULLANILACAK İLAÇLARIN SAĞLANMASI YÖNTEMİ • İLAÇ BEDELİNİN KURUMDAN İSTEİLMESİ • İLACIN KULLANILMASININ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • KURUM TARAFINDAN RE’SEN PRİM TAHAKKUK ETTİRİLMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16669 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/5836 506S.SSK/90
   Tarihi: 12.04.2007
   • KURUM TARAFINDAN RE’SEN PRİM TAHAKKUK ETTİRİLMESİ • İŞİN SİGORTA MÜFETTİŞİNE AKTARILMIŞ OLMASI • RE’SEN PRİM TAHAHKKUKUNDA FATURALI MALZEME VE İŞÇİLİK ÖDEMELERİNİN DÜŞÜLECEĞİ

  • KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN SSK DAN ÖLÜM AYLIĞI ALINAMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/4568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6387 506S.SSK/65
   Tarihi: 24.04.2007
   • KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN SSK DAN ÖLÜM AYLIĞI ALINAMAYACAĞI • KURUMUN YANILTILMIŞ OLMASI • ZAMAN AŞIMI DEF’NİN KABULÜNÜN OLANAKLI OLMAMASI

  • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/6966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6153 2926 S.T.BAĞ-KUR/8,9
   Tarihi: 09.04.2007
   • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ

  • • SSK BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/6968 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6154 506 S.SSK/79
   Tarihi: 09.04.2007
   • SSK BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

  • İŞVERENİN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİREBİLMES

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7460 4857 S.İşK/77 818 S.BK/41
   Tarihi: 03.05.2007
   • İŞVERENİN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİREBİLMESİ • YARARLA ZARARIN NAKDİ DENKLEŞTİRİLMESİ • ÖZEL SİGORTACA İŞÇİYE ÖDENEN MİKTAR İLE ZARAR ARASINDA ORANSIZLIĞIN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

  • MANEVİ TAZMİNATIN OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA GÖRE DÜŞÜK OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8564 818 S.BK/41
   Tarihi: 24.05.2007
   • MANEVİ TAZMİNATIN OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA GÖRE DÜŞÜK OLMASI

  • SSK BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/10733 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/8753 506 S.SSK/79
   Tarihi: 29.05.2007
   • SSK BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ • İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ VE BORDROLARIN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLMASI • İMZASIZ BORDRO DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMASININ GEREKMESİ

  • SÖZLEŞMELİ (4/C) STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2007/9-119 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/119 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14 657 S.D.MK/4-C
   Tarihi: 07.03.2008
   • SÖZLEŞMELİ (4/C) STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA • SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILAN İSTİFANIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞURMAYACAĞI

  • İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2008/21-53 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/107 818 S.BK/41 4857 S.İşK/78
   Tarihi: 06.02.2008
   • İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİ • MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ADI ALTINDA İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENME YAPILMASI • İŞÇİNİN İBRANAME VERMESİ • İBRANAMENİN MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN OLANININ MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ İLKESİ GEREĞİ GEÇERLİ OLDUĞU • İBRANAMEYE KARŞIN DAVA AÇAN İŞÇİNİN İLERİ SÜRMESEDE BU DAVASININ İBRANAMENİN MÜZAYAKA HALİNDE VERİLDİĞİ İDDİASINIDA İÇERECEĞİ • EDİMLER ARASINDA MAKUL BİR DENGE BULUNMAYAN TARAFLARDAN BİRİSİNE AŞIRI YARARLANMA SAĞLAYAN SÖZLEŞMEYE KARŞI DAVA AÇILABİLECEĞİ • EDİMLER ARASINDA AÇIK BİR DENGESİZLİĞİN BULUNMASI HALİNDE İBRANAMENİN MAKBUZ OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ