• İŞLETME KREDİSİ FAİZİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37366 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/33647 2822 TSGLK/61
   Tarihi: 13.11.2007
   • İŞLETME KREDİSİ FAİZİ • UYGULAYAN BANKAYA SORULMASININ ZORUNLU OLMASI

  • İŞYERİNİN KAPATILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/30448 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/39163 2821 S.SK/25 2822 S.TSGLK/6,8
   Tarihi: 25.12.2007
   • İŞYERİNİN KAPATILMASI • KAPATILAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN BİR BAŞKA KAMU KURULUŞUNA DEVRİ • KAPATILAN İŞYERİNDEKİ TİS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ • TİS ART ETKİSİ

  • ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24655 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/37397 4857 İşK/18-21 2822 S.TSGLK/6,8
   Tarihi: 10.12.2007
   • ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİH • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN ÖNEL TARİHİNDE BAŞLAMASI • BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  • İŞYERİ DEVRİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31303 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/106 4857 İşK/6
   Tarihi: 12.02.2008
   • İŞYERİ DEVRİ • DEVREDEN İŞVERENİN FESHE BAĞLI HAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞI • DEVİR SONRASINDA DOĞAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DEVİREDEN İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI • DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞUNUN DEVİR TARİ,HİNDEKİ KIDEM SÜRESİ VE ÜCRETLE SINIRLI OLACAĞI

  • EŞİT İŞLEM BORCU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31462 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/108 4857 İşK/5,11
   Tarihi: 12.02.2008
   • EŞİT İŞLEM BORCU • TAM SÜRELİ ÇALIŞANLA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ARASINDA AYRIMCILIK YAPILAMAYACAĞI • İŞYERİ HEKİMİ • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • İHBAR TAZMİNATI

  • AMATÖR ŞUBELERİN HUZUR HAKKININ GENEL KURUL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜŞÜRÜLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/109 2821.S.SK/11,12,52
   Tarihi: 12.02.2008
   • AMATÖR ŞUBELERİN HUZUR HAKKININ GENEL KURUL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜŞÜRÜLMESİ • SENDİKA YÖNETİM KURULU KARARININ GENEL KURUL KARARINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ DENETLENMESİ

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33247 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/114 4857 S.İşK/5
   Tarihi: 12.02.2008
   • BİRLİKTE İSTİHDAM • EŞİT İŞLEM BORCU • EŞİT İŞLEM BORCUNUN BİRLİKTE İSTİHDAM EDİLENLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33250 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/117 4857 S.İşK/17,18
   Tarihi: 12.02.2008
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMA • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/40188 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/119 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 12.02.2008
   • FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ • İŞÇİLERİN İŞYERİNDEN AYRILMALARI • EYLEMLİ OLARAK HAKLI FESİH • KIDEM TAZMİNATI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ, YENİLENMESİNİN KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/171 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 18.02.2008
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ, YENİLENMESİNİN KOŞULLARI • OBJEKTİF NEDENLER • İŞİN SÜREKLİ OLMASI • BELİRSİZ SÜRELİ SAYILMA • HASTALIK VEYA KAZA NEDENİYLE İŞ BEKLEME SÜRESİNDE İŞE GEÇİCİ DEVAMSIZLIĞIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMAMASI

  • İŞE İADE DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24556 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/182 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.02.2008
   • İŞE İADE DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ • FESİH TEBLİĞ EDİLMEMEİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ • FESİH TEBLİĞ EDİLMİŞ İŞÇİ TEBLİĞDEN İMTİNA ETMİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ • EYLEMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİ • BİLİRİMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİ • İŞÇİNİN FESİH BİLDİRİMİNE İDARİ İTİRAZININ YADA RAPORLU OLMMASININ SÜREYİ KESMEMESİ

  • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24560 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/186 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 18.02.2008
   • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

  • FESİH HAKKININ NİTELİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24595 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/193 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.02.2008
   • FESİH HAKKININ NİTELİĞİ • ŞARTLI İSTİFA OLAMAYACAĞI • ŞARTLI İSTİFANIN İKALE NİETELİĞİNDE OLMASI • İRADENİN FESADA UĞRATILMASI OLASILIĞI • İŞVEREN VEKİLİNİN YETKİSİZDE OLSA YAPTIĞI FESHİN SONUÇLARINI DOĞURMASI

  • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/2497 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/258 4857 S.İşK/2,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 18.02.2008
   • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ • ALT İŞVERENE DEVRİN İ,ŞLETMESEL KARAR NİTELİĞİNDE OLMASI • YARGISAL DENETİM • SENDİKAL NEDEN İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/4545 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/411 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.02.2008
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH • DEĞİŞİKLİK FESHİNDE YAZILILIĞIN GEÇERLİLİK KOŞULU OLMASI • YÖNETİM HAKKI VE YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI • İŞLETMESEL KARARLARIN YARGISAL DENETİMİ • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ • DEĞİŞİKLİK FESHİ YAPILMADAN ÖNCE İŞÇİLERİ DİĞER BÖLÜMLERDE ÇALIŞTIRMA OLANAĞININ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41771 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/1374 4857 S.İşK/41,68
   Tarihi: 21.02.2008
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 10 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROSU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/10432 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/1595 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.02.2008
   • İMZALI ÜCRET BORDROSU • FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL SÜTUNLARINDA “O” YAZMASI • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI KANITLAMASI DURUMUNDA BU LACAKLARA HAK KAZANACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITLANAMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9343 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/1730 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 21.02.2008
   • DEVAMSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITLANAMAMASI • İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ

  • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONELİN BİR KEZ TESPİT EDİLİP KESİNLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1246 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/1880 2822 S.TSGLK/39
   Tarihi: 22.02.2008
   • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONELİN BİR KEZ TESPİT EDİLİP KESİNLEŞMESİ • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONEL İÇİN EK TESPİT YAPILAMAYACAĞI • YAPILACAK HER EK TESPİTİN GREVİ ETKİSİZLEŞTİRMESDİ NEDENİYLE YASAYA AYKIRI OLMASI

  • İŞYERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1289 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/1991 4857 S. İşK/2,18-21
   Tarihi: 25.02.2008
   • İŞYERİ • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNE ESAS İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

  • İŞLETMESEL KARAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3735 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2001 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 25.02.2008
   • İŞLETMESEL KARAR • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANIP UYGULANMADIĞI • İŞLETMESEL KARARDA İŞVERENİN KEYFİ DAVRANIP DAVRANMADIĞI

  • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/11991 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2566 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 26.02.2008
   • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI • UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TEK DÜZE ÜCRETLE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN ÖZEN BORCU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2652 4857 S. İşK/17,25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.02.2008
   • İŞÇİNİN ÖZEN BORCU • OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA ZARAR • İŞÇİNİN KUSURUNUN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • İSPAT YÜKÜ

  • EMARE(KARİNE)

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9789 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2664 4857 S. İşK/17,34,41,51 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.02.2008
   • EMARE(KARİNE) • DOLAYISIYLA İSPAT • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/26223 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/3035 4857 S. İşK/18-21,22
   Tarihi: 03.03.2008
   • İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİREİLMESİ • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ • DEĞİŞİKLİK FESHİ • GEÇERSİZ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/923 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/5603 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 21.03.2008
   • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI • ÜCRET BORDROLARI • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİ • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞMASADA FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTYIRILMASI • YILDA 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALRIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KABUL EİLEMEYECEĞİ • FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ KOŞULLARI

  • TENKİSAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27596 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/5990 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.03.2008
   • TENKİSAT • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN SIRALAMAYA UYULMASININ GEREKMESİ • EMEKLİLİĞİ DOLANLARIN ÇIKARTILMASINDA OBJEKTİF DAVRANILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27683 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/5996 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 24.03.2008
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEÇERLİ NEDENİN BULUNMAMASI

  • İŞ YERİNDE OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6006 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.03.2008
   • İŞ YERİNDE OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİ • İŞYERİ • BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ ÇALIŞANLAR • İŞE İADE DAVASI AÇMIŞ İŞÇİLER OTUZ SAYISINDA DİKKATE ALINIRLAR • ÇIRAK STAJER KONUMUNDA ÇALIŞANLAR, SÜREKSİZ İŞLERİ YAPANLAR ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ OTUZ SAYISINDA DİKKATE ALINMAZLAR • BİRLİKTE İSTİHDAMDA TÜM ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN OTUZ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • GEÇERLİ NEDEN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/10363 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6019 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.03.2008
   • GEÇERLİ NEDEN • İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLKLERİNİ KASTEN İHMAL ETMESİNİN ŞART OLMAMASI • İŞÇİNİN KUSURUNA DAYANMAYAN DAVRANIŞLARIN KURAL OLARAK GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURMAMASI

  • İŞLETMESEL KARAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/7977 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6091 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 24.03.2008
   • İŞLETMESEL KARAR • SENDİKAYLA YAPILMIŞ TENKİSATA İLŞKİN PROTOKOLÜN BULUNMAMASI • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMÜN KAPATILMASI • GEÇERLİ FESİH

  • ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9975 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6368 4857 S. İşK/4,18-21,41
   Tarihi: 25.03.2008
   • ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ • GÖREV • İŞÇİNİN UYMASI • UYUMAYA KULLANILAN İLAÇLATIN YOL AÇIP AÇMADIĞININ UYUMANIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇIP AÇMADIĞININ BELİRLENMESİ • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9975 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6368 4857 S. İşK/34,41 1475 S.İşK/14 1086 S.HUMK/344,356
   Tarihi: 25.03.2008
   • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI • YEMİN • KESİN YEMİN • TAMAMLAYICI YEMİN • TÜZEL KİŞİYE YEMİN TEKLİFİ

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ OLGUSUNUN GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİ KAPSAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6384 4857 S. İşK/24,41
   Tarihi: 25.03.2008
   • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ OLGUSUNUN GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİ KAPSAMASI • FAZLA ÇALIŞMALARINDA BU KAPSAMA GİRMESİ • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ • BİRİM AMİRİ OLARAK ÜSTÜ BULUNAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLARAK KABUL EİLEMEYECEĞİ

  • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37113 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6385 4857 S. İşK/17,41,57
   Tarihi: 25.03.2008
   • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNMA • KÖTÜ NİYET İSTENİLEMEYECEĞİ • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILABİLEC EK KISMININ YILDA 270 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ • TANIKLA KANITLAMA • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FAZLA ÇALIŞMALARDA BEŞ YIL OLMASI • FAZLA ÇALIŞMALARDAN %60 OLARAK YAPILAN İNDİRİMİN YÜKSEK OLMASI

  • İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37200 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6387 4857 S. İşK/17,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.03.2008
   • İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ • İKRAMİYE VE İİZN ÜCRETİN ÇIPLAK ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/10241 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6580 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 27.03.2008
   • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6618 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 27.03.2008
   • İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ • İŞE İADE KARARI VERİELEN İŞÇİ İÇİN AYRICA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ • KIDEM TAZMİNATI FAİZİZNİN İŞE İADE KARARARININA KARŞIN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/4429 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6641 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 28.03.2008
   • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÜCRETİN TANIK YADA İMZALI BORDRO İLE BELİRLENEMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14392 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6663 4857 S. İşK/32,37
   Tarihi: 28.03.2008
   • ÜCRETİN TANIK YADA İMZALI BORDRO İLE BELİRLENEMEMESİ • MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKA AİDATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6670 2821 S. SK/61
   Tarihi: 28.03.2008
   • SENDİKA AİDATI • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KESİLEN AİDATIN NE ZAMAN YATRILACAĞININ DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE İHTARA GEREK KALMAMASI

  • TENKİSAT SIARALAMASINA UYULMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14428 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6672 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 28.03.2008
   • TENKİSAT SIARALAMASINA UYULMAMASI • TİS GETİRİLEN YAPTIRIMIN İŞÇİNİN İŞE İADE KAPSAMINDA OLUP OMAMASINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÖRTÜLÜ İŞLETMESEL KARAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27844 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6677 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.03.2008
   • ÖRTÜLÜ İŞLETMESEL KARAR • TEKNOLOJİ YENİLENMESİNİN İŞÇİ AZALMASI GETİRDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • GEÇERSİZ NEDEN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27844 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6677 4857 S. İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 28.03.2008
   • GEÇERSİZ NEDEN • SENDİKAL FESİH İDDASININ YETERİNCE ARAŞTIRLMAMASI

  • ÖZLELLEŞTİRME SONRASI ALT İŞVEREN UYGULAMASINA GEÇME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29135 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6700 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 28.03.2008
   • ÖZLELLEŞTİRME SONRASI ALT İŞVEREN UYGULAMASINA GEÇME • KADROLU İŞÇİLERİ İ,ŞTEN ÇIKARTMA • MUVAZAANIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YÜKSEK ÜCRETLİ İŞÇİLERİ ÇIKARTMAK İÇİN BÖLÜM KAPATILMASI • KAPATMANIN SÜREKLİ OLMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14312 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6730 4857 S. İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.03.2008
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ • ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZTEİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İBRANAMENİN SERBEST İRADE İLE İMZALANMADIĞI İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6731 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 28.03.2008
   • İBRANAMENİN SERBEST İRADE İLE İMZALANMADIĞI İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • HAKLI NEDENİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/13508 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6747 4857 S. İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.03.2008
   • HAKLI NEDENİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14643 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6770 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 31.03.2008
   • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

  • DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/828 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6866 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 31.03.2008
   • DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ • FAİZİN İŞE BAŞLATILMAMA YADA BİR AYLIK SÜRENİN DOLMASINDAN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/4517 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6908 4857 S. İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 31.03.2008
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • DAHİLİ DAVALI KURUMUNUN BULUNMAMASI • ISLAH YOLUYLA DA OLSA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURU YAPILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/4328 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6932 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 31.03.2008
   • İŞE İADE İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURU YAPILMIŞ OLMASI • İŞVERENİN İŞE DAVAETİNE KARŞIN BAŞLAMAMA • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29949 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7007 4857 S. İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 31.03.2008
   • İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE BELİRLENMESİ • HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZÜMLEYEBİLECEĞİ KONULARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAYACAĞI

  • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7008 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 31.03.2008
   • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİ • İŞÇİLERİN AYNI GURUBA GİREN FARKLI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP İŞYERLERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞTIRILDIĞININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ • SALT FARKLI TÜZEL KİŞİLİKLER ARASINDA ORGANİK BAĞ BULUNDUĞU İÇİN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMA YÜKÜMLÜLĞÜ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7020 4857 S. İşK/18-21,25
   Tarihi: 31.03.2008
   • İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMA YÜKÜMLÜLĞÜ • HER HATANIN GEÇERLİ YADA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI • İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİNDEN AZ OLMASI FESHİN HAKSIZLIĞINI KALDIRACAĞI ANCAK GEÇERLİ FESHİ KALDIRMAYACAĞI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/7443 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7075 4857 S. İşK/11,18-21
   Tarihi: 31.03.2008
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • ESNEK ÇALIŞMANIN ÖZENDİRİLMESİ NİN ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA YOL AÇMAMASININ GEREKMESİ • BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18589 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7133 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.04.2008
   • FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

  • İŞYERİNİN DEVİRLE ALINMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32439 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7134 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 01.04.2008
   • İŞYERİNİN DEVİRLE ALINMASI • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

  • BANKAYA YATIRILAN ÜCRETE İHTİRAZI KAYIT KONULMAMAIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33244 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7135 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.04.2008
   • BANKAYA YATIRILAN ÜCRETE İHTİRAZI KAYIT KONULMAMAIŞ OLMASI • FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERİN BANKAYA YATIRILANLARINNINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ • BİLİRKİŞİ TARAFINDAN %30 İNDİRİM YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE İLAVE %10 İNDİRİM YAPILMASININ İSABETSİZ OLMASI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AYNI YERDE GÖREV VE TALİMAT VEREN BİR YÖNETİCİ YADA ŞİRKET ORTAĞININ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15191 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7266 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.04.2008
   • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AYNI YERDE GÖREV VE TALİMAT VEREN BİR YÖNETİCİ YADA ŞİRKET ORTAĞININ OLMASI • FAZLA ÇALIŞMA • HAKKANİYET İNDİRİMİ • İNDİRİLEN KISIM İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ

  • MUVAZAA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/12851 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/8003 4857 S.İşK/2 2822 S. TSGLK/14
   Tarihi: 10.04.2008
   • MUVAZAA • YETKİ DAVASININ KAMU DÜZENİNDEN OLMASI • ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ • ALT İŞVERENLERLE BRİBRİNİN AYNISI TİS YAPILMIŞ OLMASINI HUKUKA AYKIRILIĞI ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI • ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA

  • İŞÇİNİN FAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/30777 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/9219 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.04.2008
   • İŞÇİNİN FAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI • SAVUNMA İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAĞLI ÇALIŞMANIN BAŞLAMASIYLA SONA ERMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3634 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/80 506 S.SSK/85
   Tarihi: 21.01.2008
   • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAĞLI ÇALIŞMANIN BAŞLAMASIYLA SONA ERMESİ • YAZILI BAŞVURU OLMASADA PRİM ÖDEMEK SURETİYLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İRADESİNİN ORTAYA KONULABİLECEĞİ

  • İŞ KAZASI SONRASI İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNE GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/4129 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/756 506 S.SSK/26
   Tarihi: 31.01.2008
   • İŞ KAZASI SONRASI İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNE GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞMİŞ OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/10443 5502.S.SGK/1
   Tarihi: 06.07.2006
   • SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞMİŞ OLMASI • ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİR ŞAHIŞTA BİRLEŞMESİYLE BORCUN SONA ERECEĞİ

  • EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3686 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/11161 506.S.SSK/79
   Tarihi: 19.09.2006
   • EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ • YETKİLİ MAHKEMENİN ALACAĞIN 6183 YASA UYGULANMASINDAN DOĞMASI HALİNDE ALACAKLI SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ OLACAĞI • 6183 SAYILI YASADAN KAYNAKLANMAYAN ALACAKTA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM BAŞKANLIĞININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ OLACAĞI

  • KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ ANCAK KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİGORTALI OLMALARI HALİNDE KESİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7907 506S.SSK/G.91
   Tarihi: 15.05.2007
   • KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ ANCAK KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİGORTALI OLMALARI HALİNDE KESİLEBİLECEĞİ • ANA BABA ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARINA VEFAT EDEN EŞLERİNDEN DOLAYI DA AYLIK BAĞLANABİLECEĞİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/2485 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7459 818 S.BK/41
   Tarihi: 03.05.2007
   • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABI • PASİF DÖNEMİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7460 818 S.BK/41
   Tarihi: 03.05.2007
   • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT • ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİRMESİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/18008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/7460 818 S.BK/41
   Tarihi: 03.05.2007
   • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT • MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

  • ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNE Mİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE Mİ ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/16841 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/10423 506 S.SSK/3 2098 S.ÇK/4
   Tarihi: 27.06.2007
   • ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNE Mİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE Mİ ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ • ÇIRAĞIN ÇIRAKLIK YASASINDAKİ TANIMA UYGUN OLMASININ YANINDA MESLEĞİ ÖĞRENME İLE EMEKTEN YARARARLANMA UNSURLARINDAN GANGİSİNİN BASKIN OLDUĞUNUN TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/19869 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2007/6065 818 S.BK/41 4857 S.İşK/77
   Tarihi: 17.04.2008
   • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT • KUSUR RAPORUNUN ILO VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN BELİRLEDİĞİ İLKELERE UYGUN DAĞTILMASININ GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ