• İŞ KAYBI TAZMİNATI

   T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2008/9-483 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/494 4046 S.ÖK/22
   Tarihi: 09.07.2008
   İŞ KAYBI TAZMİNATI MADDİ HATA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMADIĞI GEREKÇESİNİN MADDİ HATA OLARAK NİTELEN-DİRİLEMEYECEĞİ

  • EĞİTİM GİDERLERİNİN GERİ İSTENEBİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/12196 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 12.05.2008
   EĞİTİM GİDERLERİNİN GERİ İSTENEBİLMESİ EĞİTİM GİDERLERİNE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN KATILAMA-YACAĞI

  • ÜCRET HESAP PUSULASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/12201 4857 S.İşK/8,39
   Tarihi: 12.05.2008
   ÜCRET HESAP PUSULASI MUVAZAA ÇİFT BORDRO GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İMZALI PUANTAJ KAYITLARIYLA BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18990 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/12208 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 12.05.2008
   FAZLA ÇALIŞMANIN İMZALI PUANTAJ KAYITLARIYLA BELİRLENMESİ YAZILI BELGENİN BULUNDUĞU DURUMLARDA TANIK DİNLENEMEYECEĞİ

  • İŞVERENCE İŞ KURA VERİLEN BELGENİN İŞVERENİ BAĞLAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/12213 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 12.05.2008
   İŞVERENCE İŞ KURA VERİLEN BELGENİN İŞVERENİ BAĞLAMASI KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞ KOLU BARAJINA İTİRAZ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14076 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11744 2821 S.SK/60 2822/TSGLK/14
   Tarihi: 08.05.2008
    İŞ KOLU BARAJINA İTİRAZ ÖNCEKİ YAYINLANAN İSTASTİĞİN KESİNLEŞMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32498 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11100 4857 S.İşK/19
   Tarihi: 05.05.2008
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH SAVUNMA ALINMAMASI GEÇERSİZ FESİH

  • İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE ÇELİŞEN UYGULAMALAR YAPMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11101 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 05.05.2008
   İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE ÇELİŞEN UYGULAMALAR YAPMASI TUTARLI DAVRANMAMA TİS TENKİSAT HÜKÜMLERİNE UYMAMA GEÇERSİZ FESİH

  • İŞÇİNİN İŞİNİ YAPARKEN ÖZENLİ DAVRANMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/32507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11105 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 05.05.2008
   İŞÇİNİN İŞİNİ YAPARKEN ÖZENLİ DAVRANMAMASI İŞÇİNİN YETERSİZ OLMASI İŞ İLİŞKİSİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİN BEKLENEMEYECEK DURUMA GELMESİ GEÇERLİ FESİH

  • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33545 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11277 4857 S.İşK/18-21,22
   Tarihi: 05.05.2008
    İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI  YÖNETİM HAKKININ DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/13627 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11315 4857 S.İşK/2,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 05.05.2008
    ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN  ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ  ALT İŞVERENCE AÇIKLANMIŞ BİR FESİHİN BULUNDUĞUNUN KANITLANAMAMASI  İŞYERİ DEVRİ  İŞ SÖZLEMESİNİN SÜRMESİ  KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTENEME-YECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİNİN 10 SAATİ AŞAN İŞLERDE 1,5 SAAT OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11035 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 02.05.2008
   ARA DİNLENMESİNİN 10 SAATİ AŞAN İŞLERDE 1,5 SAAT OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ FAZLA ÇALIŞMANIN İHTİRAZİ KAYITSIZ BORDRO İLE ALINMASI İHTİRAZI KAYIT KONULMAYAN AYLAR İÇİN HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI

  • FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZE-TİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17448 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11049 4857 S.İşK/18-21,34,57
   Tarihi: 02.05.2008
   FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZE-TİLMESİNİN GEREKMESİ HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

  • CEZAİ ŞART

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/11063 818 S.BK/158
   Tarihi: 02.05.2008
   CEZAİ ŞART TEK TARAFLI KARARLAŞTIRILAMA-YACAĞI

  • ASIL İŞİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE BÜRO İŞLERİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/15787 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10909 2822 S.TSGLK/3,13,14,15
   Tarihi: 01.05.2008
    ASIL İŞİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE BÜRO İŞLERİ TEK BİR İŞYERİ OLARAK DEĞERLENDİRME  MUVAZAA  BAŞVURU TARİHİNDEN KISA SÜRE ÖNCE İŞÇİ ALIMI  YETKİ ALINMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA ALINAN İŞÇİLERİN SAYIDAN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞVERENİN İŞİNE GELEN ÇALIŞSIN DEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/19085 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10924 4857 S.İşK/17,41,46 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 01.05.2008
   İŞVERENİN İŞİNE GELEN ÇALIŞSIN DEMESİ FESİH İRADESİ OLARAK KABUL EDİLMEME ÜCRETLERİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENMESİ İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10736 4857 S.İşK/17,41,46
   Tarihi: 29.04.2008
   ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI İTİRAZI KISMİ DAVAYA KONU OLMAYAN KISIMLARIN ISLAHLA BİRLİKTE ZAMAN AŞIMINA UĞRAYABİLECEĞİ

  • ÜCRETSİZ İZİN DÖNÜŞÜ İŞE BAŞLATMAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10752 4857 S.İşK/17,41,46
   Tarihi: 29.04.2008
   ÜCRETSİZ İZİN DÖNÜŞÜ İŞE BAŞLATMAMA HAKSIZ FESİH

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/30736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10339 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 28.04.2008
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİN ÖZELLİK GÖSTERMEMESİ BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAYI GEREKTİRECEK OBJEKTİF BİR NEDENİN BULUNMAMASI

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/34003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10341 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2008
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH SAVUNMA ALINMAMASI GEÇERSİZ FESİH

  • SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN BİR KAÇ GÜN SONRA İŞTEN ÇIKARTMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/34008 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10346 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 28.04.2008
   SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN BİR KAÇ GÜN SONRA İŞTEN ÇIKARTMA SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMELERİ İÇİN İŞÇİLERE BASKI YAPILMASI İŞYERİNE İSTİFA ALMAK AMACIYLA NOTER GETİRİLMESİ SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • İKALE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/340013 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10351 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2008
   İKALE İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBARANAMEYE BAĞLI İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI İŞE İADE DAVASININ SÜRESİNDE AÇILMASINI ENGELLEMEK İÇİN FESHİN BİLDİRİMDEN 32 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  • ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER KOŞULUNUN BİR ARADA GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/19452 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10426 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 28.04.2008
   ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER KOŞULUNUN BİR ARADA GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10433 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 28.04.2008
   İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞÇİNİN ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI OLARAK KABUL ETMEMESİ HAKSIZ FESİH KIDEM İHBAR TAZMİNAT

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31272 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10447 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 28.04.2008
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞİN SÜREKLİ NİTELİKTE İŞ OLMASI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN OBJEKTİF NEDENİN BULUNMAMASI BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞME

  • ŞÜPHE FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/31288 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10450 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2008
   ŞÜPHE FESHİ ŞÜPHE EDİLEN EYLEMİN YAPILDIĞININ BÜYÜK BİR OLASILIK İÇERİSİNDE OLMASI GEÇERLİ FESİH

  • İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33478 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10625 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2008
   İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ SÜRENİN BİLDİRİMDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

  • İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANMA YAPILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10645 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 28.04.2008
   İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANMA YAPILMASI KADRO FAZLALAIĞI İDDİASI İŞÇİNİN BAŞKA BİR BİRİMDE ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • TİS İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17197 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10251 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.04.2008
   TİS İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMASI İŞE İADE DAVASINDA İŞÇİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ CEZAİ ŞARTIN UYGULAMA OLANAĞININ KALMAMASI

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10275 4857 S.İşK/17,41,46,57
   Tarihi: 25.04.2008
   İBRANAME İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBERANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI MİKTAR İÇERİN İBRANAMENİN BORCUN TAMAMAININ ÖDENMESİNDE GEÇERLİ OLMASI MİKTAR İÇERMEYEN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLACAĞI

  • İŞE İADE TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16610 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10304 4857 S.İşK/21 193 S.GVK/25,61,94
   Tarihi: 25.04.2008
   İŞE İADE TAZMİNATI VERGİ KESİNTİSİ YAPILAMAYACAĞI

  • RAPORLU OLUNAN SÜRENİN BİLDİRİM ÖNELLERİNİ ALTI HAFTA AŞMASI HALİNDE FESİH HAKKININ DOĞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/13393 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10323 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 25.04.2008
   RAPORLU OLUNAN SÜRENİN BİLDİRİM ÖNELLERİNİ ALTI HAFTA AŞMASI HALİNDE FESİH HAKKININ DOĞMASI YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DA AYNI SÜRELERİN DİKKATE ALINACAĞI

  • İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15152 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10326 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 25.04.2008
   İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI YILLIK İZİNDE İŞÇİNİN KENDİLİĞİNDEN İŞİ BIRAKAMAYACAĞI HAKLI FESİH İÇİN DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENE DAYANMAMASININ GEREKMESİ İŞE GİTTİĞİ HALDE İŞBAŞI YAPMAYAN İŞÇİNİN DEVASIZLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYE-CEĞİ BİR AY İÇERİSİNDEKİ DEVAMSIZLIĞIN TAKVİM AYINA GÖRE DEĞİL İLK DEVAMSIZLIĞA GÖRE HESAPLANACAĞI

  • İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18315 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10161 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 24.04.2008
   İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ İŞÇİNİN HAKLI FESHİ İSTİFANIN KARŞI TARAFA UALAŞMAKLA HUKUKİ SONUÇLARINI DOĞURMASI KIDEM TAZMİNATI

  • SENDİKA ÜYELİĞİNİN BAŞVURU TARİHİNDEN BİR AY SONRA KABULE BAĞLI OLMAKSIZIN KAZANILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18324 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10170 2821 S.SK/22 2822 S.TSGLK/9
   Tarihi: 24.04.2008
   SENDİKA ÜYELİĞİNİN BAŞVURU TARİHİNDEN BİR AY SONRA KABULE BAĞLI OLMAKSIZIN KAZANILMASI TİS’DEN İMZA TARİHİNDEN SONRA ÜYE OLANLARIN ÜYELİKLERİNİN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN SONRA YARAR-LANABİLECEKLERİ

  • YILLIK İZNİN İBRANAMEDE YER ALMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/18327 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10173 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 24.04.2008
   YILLIK İZNİN İBRANAMEDE YER ALMASI İBRANAMEYLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ YILLIK İZİN HAK EDİLDİĞİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • İHTARNAME İLE TEMRRÜDE DÜŞÜRME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16571 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10211 4857 S.İşK/41,46,47,57
   Tarihi: 24.04.2008
    İHTARNAME İLE TEMRRÜDE DÜŞÜRME KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ DIŞIN-DAKİ ALACAKLARA TEMERRÜT TARİHİNDEN FAZİ İŞLETİLMESİ

  • İŞÇİNİN İSTİFASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16924 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10281 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 24.04.2008
    İŞÇİNİN İSTİFASI İSTİFAYA KARŞIN ÇALIŞMANIN DEVAM ETMESİ  İSTİFANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI

  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/13930 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/9895 4857 S.İşK/5
   Tarihi: 22.04.2008
   EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK DÖRT AYA KADAR ÜCRET VE YOKSUN BIRAKILAN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/11193 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/9563 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 21.04.2008
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH İŞÇİNİN KÜFÜRLÜ KONUŞMASI GEÇERLİ FESİH

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİHİN İŞÇİNİN KUSURLU BİR DAVRANIŞINA DAYANMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/35822 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10336 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.04.2008
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİHİN İŞÇİNİN KUSURLU BİR DAVRANIŞINA DAYANMASININ GEREKMESİ SADAKAT BORCU İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMA

  • YILLIK İZİN HAKKININ FESİHTE ALACAĞA DÖNÜŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17061 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/9008 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 17.04.2008
   YILLIK İZİN HAKKININ FESİHTE ALACAĞA DÖNÜŞMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN FERGATIN GEÇERSİZ OLMASI ARALIKLI ÇALIŞMALARDA YILLIK İZNİN FİİLEN ÇALIŞILAN 365 GÜN DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN İNDİRİMİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN İNDİRİM OLARAK ALGILANMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/9019 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 17.04.2008
   FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN İNDİRİMİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN İNDİRİM OLARAK ALGILANMASI AVUKATLIK ÜCRETİNİN REDDEDİLEN MİKTARA GÖRE BELİRLENMESİ

  • İBRANAME İLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/8123 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 10.04.2008
   İBRANAME İLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ NEMA ALACAĞININ ÖDENMEMESİ İŞÇİNİN HAKLI FESHİ KIDEM TAZMİNATI

  • ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27725 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7812 4857 S. İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 08.04.2008
    ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLENMESİ  İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARAR-LANMAYI ENGELLEMEK İÇİN ALTI AYLIK SÜRENİN BİTİMİNE BİR KAÇ GÜN KALA FESİH  DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK  İŞVERENİN GEÇERLİ FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI  SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASI  İŞTEN ÇIKARTILAN SENDİKA ÜYELERİNİN YERİNE YENİ İŞÇİ ALINMASI  SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27731 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7815 4857 S. İşK/18-21 5953 S.BİşK/12
   Tarihi: 08.04.2008
    İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH  SAVUNMA ALINMADAN YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ OLMASI  SAVUNMANİN FESİHTEN ÖNCE VE İŞÇİYE MAKUL BİR SÜRE VERİLEREK YAPILMASININ GEREKMESİ  GAZETECİNİN HASTALIK NEDENİYLE BEKLEME SÜRESİNİN 6 AY OLMASI

  • PERFORMANSA DAYALI FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27735 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7818 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.04.2008
    PERFORMANSA DAYALI FESİH  PERFORMANSA DAYALI FESHİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN OBJEKTİF ÖLÇÜLERİN BELİRLENMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • HAKLI FEHİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/14121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7189 4857 S. İşK/18-21,25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 01.04.2008
    HAKLI FEHİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESI  İŞE İADE DAVASININ RED EDİLMİŞ OLMASI  REDLE SONUÇLANAN DAVADA HAKLI FESİHTEN AÇIKCA SÖZ EDİLMEMİŞ OLMASI  KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAMA

  • SINAVLA İŞÇİ ALIMI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/27829 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7831 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.04.2008
    SINAVLA İŞÇİ ALIMI  ADAYLIK VE STAJERLİK SÜRECİ YAŞANA-CAĞININ ÖNCEDEN BELİRTİLMİŞ OLMASI  ADAYLIK SÜRECİ SONRASI FESİH  GEÇERLİ FESİH

  • İŞLETMESEL KARARIN YERİNDELİK DENETİMİ YAPILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7842 4857 S. İşK/18-21
   Tarihi: 08.04.2008
    İŞLETMESEL KARARIN YERİNDELİK DENETİMİ YAPILAMAYACAĞI  KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI  İŞLETMESEL KARARIN DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN OLMASININ GEREKMESİ

  • ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA HAKLI FESİH HAKKININ KULLANILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15240 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7871 4857 S. İşK/18-21,25,26 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 08.04.2008
    ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA HAKLI FESİH HAKKININ KULLANILMASI  FESHİN HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ HALE GELMESİ  KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/29931 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7460 4857 S. İşK/2,17,18-21
   Tarihi: 04.04.2008
    ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU OLMASI  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ  ALT İŞVERENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15168 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7484 4857 S. İşK/41,46,47
   Tarihi: 04.04.2008
    İBRANAME  MİKTAR İÇERMEMESİ  İRADENİN FESADA UĞRADIĞININ KANIT-LANAMAMASI

  • İŞYERİNİN DEVRİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15619 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7304 4857 S. İşK/34 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 03.04.2008
    İŞYERİNİN DEVRİ  DEVREDEN VE DEVİR ALAN İŞVEREN-LERİN SORUMLULUKLARI  ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7310 4857 S. İşK/8,17,32,34,37 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 03.04.2008
    ÜCRET  İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMAMASI  ÜCRET HESAP PUSULASI  YAZILI DELİL  BORDROLARIN GERÇEK ÜCRETİ YANSIT-MAMASI  ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • İBRANAME VE İŞÇİLİK ALACAĞINA HAK KAZANMADIĞI SAVUNMASININ BİRLİKTE YAPILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/15215 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/7273 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.04.2008
    İBRANAME VE İŞÇİLİK ALACAĞINA HAK KAZANMADIĞI SAVUNMASININ BİRLİKTE YAPILMASI  SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ  İBRANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ

  • SENDİKADAKİ GÖREVLERİNDEN VE ÜYELİĞİNDEN EL ÇEKTİRME KARARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6519 2821 SSK/25
   Tarihi: 27.03.2008
    SENDİKADAKİ GÖREVLERİNDEN VE ÜYELİĞİNDEN EL ÇEKTİRME KARARI  SENDİKA GÖREVİNDEN İSTİFA  HİZMET TAZMİNATI  HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

  • TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERMEDEN TARAF İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNDEN İSTİFA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/9330 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2913 2822 s.tsglk/9 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 29.02.2008
    TİS YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERMEDEN TARAF İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNDEN İSTİFA  TİS HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİ

  • İŞ MAHKEMESİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/245 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2294 1086 S.HUMK/9 5521 S.İşMK/5
   Tarihi: 25.02.2008
    İŞ MAHKEMESİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI  YETKİ İTİRAZININ KAMU DÜZENDEN OLDUĞU DURUMLARDA İLK İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMAYACAĞI

  • DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24521 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/165 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 18.02.2008
    DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESİH  İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE NE TÜR OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTIĞININ KANITLANAMAMASI  GEÇERSİZ FESİH

  • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

   T.C YARGITAY
   Esas No: 2007/12594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10337 506.S.SSK/26
   Tarihi: 15.07.2008
    ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI  RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARI  ZAMAN AŞIMI

  • YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURULU RAPORU ARASINDA ÇALİŞKİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/7202 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10339 1479.S.BAĞ KUR/28,29
   Tarihi: 15.07.2008
    YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURULU RAPORU ARASINDA ÇALİŞKİ  ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ SSK SAĞLIK İŞLERİ TÜZĞÜNE GÖRE TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • MUNZAM VAKIF ÜYESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/10035 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10429 506.S.SSK/128
   Tarihi: 15.07.2008
    MUNZAM VAKIF ÜYESİ  ÜYELİKTEN AYRILMA  VAKIF ÜYELERİNİN YENİDEN İHYA KURUMUNDAN YARARLANAMAYACAĞI

  • ÇIRAK NİTELİĞİNİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/11263 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/10478 506.S.SSK/11
   Tarihi: 15.07.2008
    ÇIRAK NİTELİĞİNİN TESPİTİ  UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN YARALANIP YARALANMAYACAĞININ BELİR-LENMESİ

  • ÖĞLE TATİLİNDE SİGORTALININ KAYBOLMASI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2006/3174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2006/10443 506.S.SSK/11
   Tarihi: 06.07.2006
    ÖĞLE TATİLİNDE SİGORTALININ KAYBOLMASI  GAİPLİK  İŞ KAZASI SAYILAMAYACAĞI

  • KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/21155 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/6149 818 S.BK/41 506 S.SSK/16,89
   Tarihi: 17.04.2008
    KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ  GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/17113 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/4613 818 S.BK/41 506 S.SSK/24
   Tarihi: 20.03.2008
    İŞ KAZASI NEDENİYLE ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASININ KOŞULLARI

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK OARANIN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/4269 818 S.BK/41 506 S.SSK/109
   Tarihi: 17.03.2008
    SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK OARANIN TESPİTİ

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNA-TININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/16235 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/4172 818 S.BK/41 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 13.03.2008
   DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNA-TININ HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ  İMZALI ÜCRET BORDROLARI  EMSAL ÜCRETİN ESAS ALINAMAYACAĞI

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/21369 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/2451 506 S.SSK/EK 38
   Tarihi: 19.02.2008
   DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN TÜM PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ