• SENDİKANIN FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/20456 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/21114 2821 S.SK/27,54
   Tarihi: 17.07.2009
   l SENDİKANIN FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI l SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36450 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18311 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   l İŞLETMESEL KARAR l İŞLETMESEL KARARIN FESHİ ZORUNLU KILDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • DİSİPLİN KURULU KARARI OLMADAN YAPILAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18338 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   l DİSİPLİN KURULU KARARI OLMADAN YAPILAN FESİH l DİSİPLİN KURULU KARARI OLMADIĞI İÇİN FESHİN HAKSIZ HALE GELMESİ l GEÇERLİ FESİH NEDENLERİNİN OLMASI HALİNDE DİSİPLİN KURULU KARARININ OLMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ HALE GETİREMEYECEĞİ

  • İŞİN YAPILMASI VE İŞİN NİTELİĞİNDEN DOĞAN SEBEPLE  İŞÇİNİN SAĞLIĞININ BOZULMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRES
   Esas No: 2009/10473 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/17999 4857 S.İşK/24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.06.2009
   l İŞİN YAPILMASI VE İŞİN NİTELİĞİNDEN DOĞAN SEBEPLE  İŞÇİNİN SAĞLIĞININ BOZULMASI l TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR DEVLET HASTANESİNDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

  • KESİNTİLERLE AYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESi
   Esas No: 2008/3611 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18066 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.06.2009
   l KESİNTİLERLE AYNI İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMA l SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLEREK SON ÜCRET ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ZAMAN AŞIMI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3775 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16587 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 11.06.2009
   l ZAMAN AŞIMI l CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜL-MESİNİN GEREKMESİ l YARGIÇ TARAFINDAN KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI l ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İLERİ SÜRÜLMESİNİN SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ OLMASI

  • İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16603 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 11.06.2009
   l İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ l İŞÇİNİN İŞE İADE SONRASI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYA ZORLANMASI l  İŞE İADEDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMA-SININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESi
   Esas No: 2008/1006 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16612 4857 S.İşK/11,34
   Tarihi: 11.06.2009
   l  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMA-SININ KOŞULLARI

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1028 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15595 4857 S.İşK/46,47
   Tarihi: 04.06.2009
   l İBRANAME l MİKTAR İÇERMEYEN İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARININ TİTİZLİKLE ELE ALINMASININ GEREKMESİ

  • FARKLI TÜZEL KİŞİ ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞIN BULUNMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/9436 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15249 4857 S.İşK/17,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.06.2009
   l FARKLI TÜZEL KİŞİ ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞIN BULUNMASI l İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE ÇALIŞTIRILMIŞ GÖSTERİLMESİ l BİRLİKTE SORUMLULUK

  • MUVAZAA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/3836 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15040 4857 S.İşK/2,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 01.06.2009
   l MUVAZAA l ALT İŞVEREN l SENDİKAL NEDENLERİN KANITLAN-MASININ GEREKMESİ

  • OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE İŞYERİNİN EKLENTİLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERLE İŞVERENİN AYNI İŞ KOLUNDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINIR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36359 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15149 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.06.2009
   l OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE İŞYERİNİN EKLENTİLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERLE İŞVERENİN AYNI İŞ KOLUNDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR DİKKATE ALINIR l OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİNİN FARKLI OLMASI DİKKATE ALINMAZ l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN İŞVEREN VEKİLLERİ DE OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINIR l OTUZ İŞÇİ SAYISI FİİLEN ÇALIŞAN İŞÇİYE GÖRE DEĞİL İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN İŞÇİLERE GÖRE BELİRLENİR l İŞ YASASI KAPSAMI DIŞINDA KALANLARLA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ İLE ÇALIŞANLAR OTUZ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMAZ l BİRLİKTE İSTİHDAMDA TÜM ŞİRKETLERE HİZMET VERENLERLE SADECE BİR ŞİRKETE HİZMET VERENLERİN TAMAMI OTUZ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINIR l İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ İÇİN OTUZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA KOŞULU ARANMAZ

  • İŞÇİNİN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN SÖZLERİ NEDENİYLE GEÇERLİ FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36374 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15159 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 01.06.2009
   l İŞÇİNİN ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN SÖZLERİ NEDENİYLE GEÇERLİ FESİH l İŞÇİNİN HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLECEK SÖZLERİ İŞVERENİN VEYA VEKİLİNİN TAHRİKLERİ SONUCU SÖYLEMESİ HALİNDE HAKLI DEĞİL GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK  KABUL EDİLMESİ

  • FESİH TARİHİNİ İŞÇİNİN KESİN OLARAK BELİRLEYECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36528 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16179 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.06.2009
   l FESİH TARİHİNİ İŞÇİNİN KESİN OLARAK BELİRLEYECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI l DAVA AÇMA SÜRESİNİN BU TARİHTEN BAŞLAYACAĞI l FESİH İRADESİNİN FESİH YAZISINDA AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l ŞARTA BAĞLI FESHİN KURAL OLARAK GEÇERLİ OLMAYACAĞI l FESİH SEBEBİNİN YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU l İŞVERENİN FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLMASI l İŞVERENİN İŞE İADE DAVASINDA FESİH YAZISINDA GÖSTERDİĞİ SEBEBİN DIŞINDA BİR FESİH SEBEBİ İLERİ SÜREMEYECEĞİ l FESHİN BİZZAT İŞÇİYE YAPILMASININ GEREKMESİ

  • VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ AYIRAN UNSURLAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/496 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/14827 4857S.İşK/8 818 S.BK/386-398
   Tarihi: 28.05.2009
   l VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ AYIRAN UNSURLAR l SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNİN BELİRLENE-MEMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN VEKALET SÖZLEŞMESİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ l GÖREV

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHDE İZLENEN AMAÇ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/13775 4857S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.05.2009
   l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHDE İZLENEN AMAÇ l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ HANGİ SOMUT SÖZLEŞME HÜKÜMUNÜ İHLAL ETTİĞİNİN EKSİKSİZ OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ l İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN ÖZEN YÜKÜMLÜĞÜNÜN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞACAK ŞEKİLDE İŞÇİNİN ZARAR A YOL AÇMASI l ZARARININ İŞÇİNİN KUSUR ORANINA GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞGÜCÜ FAZLALIĞININ OLUŞMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28825 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/13792 4857S.İşK/18-21
   Tarihi: 25.05.2009
   l İŞGÜCÜ FAZLALIĞININ OLUŞMASI l EMEKLİLİĞE HAK KAZANMIŞ PERSONELİN OBJEKTİF VE GENEL BİR UYGULAMA İLE İŞTEN ÇIKARTILMASI

  • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESi
   Esas No: 2007/41095 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/13582 1475S.İşK/14
   Tarihi: 21.05.2009
   l KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI l KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ l TAKSİTLE ÖDEMEDE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASININ GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41429 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/13673 4857.S.İşK/11 818 S.BK/325
   Tarihi: 21.05.2009
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN HAKLI NEDENE DAYANMASI l KALAN SÜRE ÜCRETİNİN İSTENE-MEYECEĞİ l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ NEDENİN FESHE GEREKÇE OLUŞTURAMAYACAĞI l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE İFA İMKANSIZLIĞI l KALAN SÜRE ÜCRETİNE ÖZEL FAİZ UYGULANAMAYACAĞI l KALAN SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12322 4857S.İşK/41
   Tarihi: 04.05.2009
   l  FAZLA ÇALIŞMA l İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLANAMAYACAĞI

  • KAPSAM DIŞI KADROSUNDAN KAPSAM İÇİNE GEÇME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12326 4857S.İşK/32
   Tarihi: 04.05.2009
   l  KAPSAM DIŞI KADROSUNDAN KAPSAM İÇİNE GEÇME l  ESKİ STATÜSÜNDEKİ HAKLARI İSTEYEME-YECEĞİ

  • ÇIRAK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/379 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12327 4857S.İşK/4
   Tarihi: 04.05.2009
   l  ÇIRAK l  İŞ YASASINDAN YARARLANAMAYACAĞI

  • İŞYERİ TARAFINDAN BELİRLENEN İŞYERİ ETİK KURALLARININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN EKİ NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36305 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12393 4857S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.05.2009
   l İŞYERİ TARAFINDAN BELİRLENEN İŞYERİ ETİK KURALLARININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN EKİ NİTELİĞİNDE OLMASI l GEÇERLİ FESİH

  • NEMA ALACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36450 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18311 3417S.ZTK/5
   Tarihi: 04.05.2009
   l NEMA ALACAĞI l HAZİNENİN HALEFİYET İLKESİ GEREĞİ DAVAYA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41392 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12134 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 30.04.2009
   l FAZLA ÇALIŞMALARDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI l EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİHTE KIDEM TAZMİNATI İÇİN EMEKLİLİK YAZISININ İŞVERENE ULAŞTIRILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ l İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMASI l MUVAZAA İDDİASININ RE’SEN ARAŞTIRIL-MASININ GEREKMESİ l ÜCRET HESAP PUSULASI VE ÇALIŞMA BELGESİNİN VERİLMEMESİ l ÇİFT BORDRO l ÜCRETİN ARAŞTIRILARAK GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

  • YILLIK İZİNLERİN SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41415 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12145 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 30.04.2009
   l YILLIK İZİNLERİN SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ l YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/352 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12165 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 30.04.2009
   l KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR l KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET İŞÇİNİN ELİNE GEÇEN DEĞİL KESİNTİLER ÖNCESİ BRÜT ÜCRETTİR l KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET SAAT ÜCRETİNİN 7,5 VE 30 İLE ÇARPIMI İLE BULUNUR l İŞE İADE DAVASI SONUCU İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ SON ÜCRETİ KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETTİR l SON ÜCRETE İŞVERENCE SAĞLANAN VE PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MENFAATLER DİKKATE ALINIR l ÜCRET DIŞINDAKİ PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MENFAATLERİN SON BİR YILLIK TUTARININ 365’E BÖLÜNMESİ SÜRETİYLE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETE EKLENİR l İKRAMİYE GİBİ DÜZENLİ PERİYOTLARLA YAPILAN ÖDEMLERDE İSE SON DİLİM ÖDEMENİN KAPSADIĞI GÜN SAYISINA BÖLÜNEREK EKLENMESİ GEREKİR

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/358 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12170 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 30.04.2009
   l FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI l İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ BORDROLARDA ÖDENMİŞ GÖRÜNEN FAZLA ÇALIŞMALARIN EKSİK OLDUĞUNUN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • TAKAS

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37378 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12271 4857 S.İşK/41,57 818.S.BK/118
   Tarihi: 30.04.2009
   l TAKAS l TAKASIN KOŞULLARI

  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28644 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11827 2821 S.SK/22 2822 S.TSGLK/9
   Tarihi: 28.04.2009
   l İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMASI l ÜYELİĞİN NOTERCE SENDİKAYA BİLDİRİLMESİ l SENDİKA ÜYELİĞİNİN BİR AY SONRA KAZANILMASI l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

  • GEMİ KAPTANIN TÜRK BAYRAKLI OLMAYAN DONATANININ TÜRK OLMADIĞI GEMİDE ÇALIŞMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/6543 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12102 4857 S.İşK/41,45 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 28.04.2009
   l GEMİ KAPTANIN TÜRK BAYRAKLI OLMAYAN DONATANININ TÜRK OLMADIĞI GEMİDE ÇALIŞMASI l TÜRK HUKUKUNUN UYGULANIP UYGULAN-MAYACAĞI l YETKİLİ MAHKEME

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/12118 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 28.04.2009
   l KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ l BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE GEÇMİŞ OLMASININ GEREK-MESİ l İŞ SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMEDEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI l ASKERLİK BORÇLANMASI KAMU İŞYERLERİ İÇİN KIDEM SÜRESİNDEN SAYILIR

  • İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27858 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11773 4857.S.İşK/18-21
   Tarihi: 27.04.2009
   İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARI

  • İŞ GÜVENCESİNİN AMACI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27889 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11792 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 27.04.2009
   l İŞ GÜVENCESİNİN AMACI l FESİH BİLDİRİMİN SOYUT VE GENEL İFADELER İÇERMESİ l İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN İSTİFA BELGESİ ALINMIŞ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İLAMSIZ TAKİPTE ÖNCELİKLE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/14533 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11340 2004.S.İİK/67-69
   Tarihi: 21.04.2009
   İLAMSIZ TAKİPTE ÖNCELİKLE İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • PRİM ALACAĞI VE AVANS ÖDEMELERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/34686 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11273 4857.S.İşK/32
   Tarihi: 21.04.2009
   PRİM ALACAĞI VE AVANS ÖDEMELERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIL-MASININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11183 4857.S.İşK/11,12,18-21
   Tarihi: 20.04.2009
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIL-MASININ KOŞULLARI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ OLMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27905 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11203 4857.S.İşK/11,12,18-21
   Tarihi: 20.04.2009
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ OLMAMASI l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ l İŞÇİNİN İŞE İADE TALEP EDEBİLECEĞİ

  • İŞ GÜVENCESİNİN AMACI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27835 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/11273 4857.S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.04.2009
   l İŞ GÜVENCESİNİN AMACI l İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN ARKASINA DOLANMAK İÇİN İŞÇİDEN İSTİFA ALINMASI l FESİH YAZISINDA SOYUT VE GENEL ANLATIMLA FESİH SEBEBİNİN GÖSTERİLMİŞ OLMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/40738 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10796 4867.S.İşK/14
   Tarihi: 16.04.2009
   l İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK FESİH l İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI l EMEKLİLİĞİN İŞ SÖZLEŞMESİ İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • KIDEM SÜRESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/40802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10805 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 16.04.2009
   l KIDEM SÜRESİ l MEMURİYETTE GEÇEN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜREDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE  VERİLEBİLMESİ İÇİN ÖLÇÜTLERİN BİR ARADA GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42564 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10854 4857.S.İşK/2
   Tarihi: 16.04.2009
   l ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE  VERİLEBİLMESİ İÇİN ÖLÇÜTLERİN BİR ARADA GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ l MUVAZAA l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULAN-MASINI ENGELLEMEK İÇİN İŞİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

  • DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42570 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10855 4857.S.İşK/57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.04.2009
   l DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI l TUTANAKLARDA İMZASI OLAN İŞÇİLERİN DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZNİN İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA TALEP EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42572 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10857 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 16.04.2009
   l YILLIK İZNİN İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA TALEP EDİLEMEYECEĞİ l YILLIK İZNİN İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ SONRASI İŞE BAŞLATMAMA YADA BİR AYLIK SÜRENİN SONUNDA TALEP EDİLEBİLECEĞİ l KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİH TARİHİNDE İZİN ALACAĞINA DÖNÜŞECEĞİ l YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA AYNI İŞVERENİN BİR VEYA ÇEŞİTLİ İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ l YILLIK İZİNLE BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ ARAMA İZİNLERİNİN İÇ İÇE GEÇEMEYECEĞİ l YILLIK İZİNLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÜCRET ALACAĞINA DÖNÜŞEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10858 4857.S.İşK/41
   Tarihi: 16.04.2009
   FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

  • MEVSİMLİK İŞ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/36309 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10880 4857.S.İşK/41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.04.2009
   MEVSİMLİK İŞ

  • KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/13160 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10566 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.04.2009
   l KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI l  MUACCELLİYET l TEMERRÜT l BİRDEN FAZLA BORCUN BULUNMASI DURUMUNDA KISMİ ÖDEMENİN MAHSUBU l AYNI TARİHLERDE MUACCEL OLAN BORÇLARIN BULUNMASI HALİNDE KISMİ ÖDEMENİN MAHSUBU

  • KESİN SÜRE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42605 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10106 4857.S.İşK/57
   Tarihi: 09.04.2009
   l KESİN SÜRE l DURUŞMA GÜNÜNDEN ÖNCE BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMIŞ OLMASI l KESİN SÜRE NEDENİYLE RED EDİLEMEYECEĞİ

  • HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDENİYLE KISMEN RED

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41289 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10185 1136.S.AvK/77
   Tarihi: 09.04.2009
   l HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDENİYLE KISMEN RED l VEKALET ÜCRETİ

  • TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE ELLİDEN AZ (ELLİ DAHİL) İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN İŞ YASASI KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/41320 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10195 1475.S.İşK/4
   Tarihi: 09.04.2009
   l TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE ELLİDEN AZ (ELLİ DAHİL) İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN İŞ YASASI KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ l ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİNDE TİS İMZALANMIŞSA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • MEVSİMLİK İŞÇİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/42361 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/10078 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 08.04.2009
   l MEVSİMLİK İŞÇİ l  MEVSİM SONU GERİ ÇAĞIRMAYARAK FESİH l KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMET-LERİN BİRLEŞTİRİLMESİ l KIDEM TAZMİNATI

  • SENDİKAL NEDENLE FESİH İDDASINDA KANIT YÜKÜ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24147 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/9509 4857S.İşK/18-21 2821.SK/31
   Tarihi: 06.04.2009
   SENDİKAL NEDENLE FESİH İDDASINDA KANIT YÜKÜ

  • İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24160 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/9522 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 06.04.2009
   l İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİ l İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİNİ İDARİ İTİRAZ YOLLARI VE İŞÇİNİN RAPORLU OLMASININ KESMEYECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ