• FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLARIN HESAPLAMANIN DIŞINDA TUTULMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/37147 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/7169 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 02.02.2009
   FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLARIN HESAPLAMANIN DIŞINDA TUTULMASININ GEREKMESİ

  • SÖZLEŞMELİ PRSONEL

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/3681 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/880 4857 S.İşK/18-21 657S.DMK/4/B
   Tarihi: 02.02.2009
   SÖZLEŞMELİ PRSONEL İDARİ SÖZLEŞME İCRA İFLAS YASASINA DAYALI İHTİLAFLARDA  ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASININ İŞ MAHKEMESİNİ GÖREVLİ KILAMAYACAĞI

  • PERFORMANSA DAYALI FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/9781 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/996 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.02.2009
   PERFORMANSA DAYALI FESİH AYNI PERFORMANS DÜZEYİNDE İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ EŞİT İŞLEM BORCU

  • ESNAF VE SANATKAR SAYILMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/31388 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/1886 4857 S.İşK/4
   Tarihi: 10.02.2009
   ESNAF VE SANATKAR SAYILMA GEÇİMİNİ MÜNHASIRAN BU İŞTEN SAĞLAMA KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALMA

  • MUVAZAA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/33290 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/2942 4857.S.İşK/2
   Tarihi: 19.02.2009
   MUVAZAA KAMU KURULUŞLARI İÇİN İŞ YASASINDA YAPILAN AYRIK DÜZENLEMELERİN MUVAZAANIN KOŞULLARINI DEĞİŞTİRMEDİĞİ MUVAZAA KOŞULLARI GERÇEKLENDİĞİNDE ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILAN İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ TİS YARARLANABİLECEĞİ

  • İŞVEREN VEKİLİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16621 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/5561 4857S.İşK/18-21
   Tarihi: 02.03.2009
   İŞVEREN VEKİLİ İŞLETMENİN TAMAMINI YÖNETEN İŞVEREN VEKİLLERİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA OLMASI İŞYERİNİ YÖNETEN İŞVEREN VEKİLLERİNİN İSE AYRICA  İŞÇİ ALMA ÇIKARTMA YETKİLERİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/20570 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/6142 4857.S.İşK/18-21
   Tarihi: 09.03.2009
   PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN GEÇERLİ NEDEN OLABİLMESİ İÇİN OBJEKTİF ÖLÇÜTLERE DAYANMASININ GEREKMESİ PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÖNCEDEN SAPTANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ İŞÇİNİN ALTI AYLIK ÇALIŞMASI AŞAMASINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSIN ÖTESİNDE BİR PERFORMANS BEKLENTİSİ İÇİN EPİTİM VERİLMİŞ OLAMASININ GEREKMESİ PERFORMANSA DAYALI FESİHTE SAVUNMA ALINMASININ ZORUNLU OLMASI

  • ESNAF VE SANATKAR SAYILMANIN ÖLÇÜTÜ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/44871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/7192 4857S.İşK/4
   Tarihi: 17.03.2009
   ESNAF VE SANATKAR SAYILMANIN ÖLÇÜTÜ ÇALIŞMANIN BEDENİ ÇALIŞMAYA DAYANMAMASI İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRME

  • YILLIK İZİN

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/39597 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/7582 4857S.İşK/53,54,57
   Tarihi: 23.03.2009
   YILLIK İZİN YILIN SADECE BELİRLİ DÖNEMLERİNDE DAİMİ OLMAYAN STATÜDE ÇALIŞMA

  • ZARARA YOL AÇMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15176 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 01.06.2009
   ZARARA YOL AÇMA ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞÇİNİN KUSURUNUN TUTARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • ÇALIŞMA ARKADAŞLARI HAKKINDA ASILSIZ İSNATLARDA BULUNMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36399 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15178 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.06.2009
   ÇALIŞMA ARKADAŞLARI HAKKINDA ASILSIZ İSNATLARDA BULUNMA İŞYERİNDE HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMA GEÇERLİ FESİH

  • YILLIK İZİN DEFTERİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/2951 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15606 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 04.06.2009
   YILLIK İZİN DEFTERİ ÖDEME İTİRAZININ YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  • İŞYERLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/71 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15645 4857 S.İşK/17,41,57
   Tarihi: 04.06.2009
   İŞYERLERİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLMASI KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNDE HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • ZAMAN AŞIMI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13835 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15658 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 04.06.2009
   ZAMAN AŞIMI

  • DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYEREK HASTALARA BAKIM YAPMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36443 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16154 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 08.06.2009
   DOKTOR ÖNLÜĞÜ GİYEREK HASTALARA BAKIM YAPMA USULSÜZ EYLEM GEÇERLİ FESİH

  • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/24277 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/17365 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.06.2009
   İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİH TUTARLILIK DENETİMİ

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/22110 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/17589 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 23.06.2009
   ÜCRET ARAŞTIRMASI ÜCRETİN YAPILAN İŞ İLE İLGİLİ KURUMDAN SORULMASININ GEREKMESİ

  • İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3024 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18049 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 25.06.2009
   İHTARLA TEMERRÜDE DÜŞÜRME FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ

  • KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİ UNVANA UYUMUNUN YAPILAMAYACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24811 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18139 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 29.06.2009
   KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİ UNVANA UYUMUNUN YAPILAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/23986 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18196 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 29.06.2009
   FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK İŞ SÜRESİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ ARA DİNLENME SÜRELERİNİN ON SAATE KADAR BİR SAAT ON SAATTEN FAZLA SÜREN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT OLMASI

  • İŞÇİ ALEYHİNDE CEZA DAVASI AÇILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36420 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18300 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   İŞÇİ ALEYHİNDE CEZA DAVASI AÇILMASI CEZA DAVASININ MADDİ OLAYIN YORUMLANMASI AÇISINDAN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYACAĞI BELTECİ MESELE

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36431 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18306 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH İŞÇİNİN İŞVERENİN UYARILARINA KARŞIN İŞE DÜZGÜN KIYAFETTE GELMEMESİ GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  • KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36451 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18312 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   KAMU DAVASI AÇILMIŞ OLMASI BEKLETİCİ MESELE

  • İŞE İADE TAZMİNATININ TUTARININ BELİRLENME ESASLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36458 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18316 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 29.06.2009
   İŞE İADE TAZMİNATININ TUTARININ BELİRLENME ESASLARI

  • TEKNİK BİLGİ OLMAKSIZIN ÇALIŞMALARIN BELİRNEMEMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/5582 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18349 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 29.06.2009
   TEKNİK BİLGİ OLMAKSIZIN ÇALIŞMALARIN BELİRNEMEMESİ İŞYERİNDE UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞI İLE KESŞİF YAPILMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3009 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18484 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 02.07.2009
   FAZLA ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMALARIN BORDROLARDA “0” YAZARAK GÖSTERİLMESİ İŞÇİNİN KANITLAMASI KOŞULUYLA BU DÖENEMLERE İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEBİLECEĞİ

  • TEMİNET SENEDİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18488 4857 S.İşK/32 1088 S.HUMK/288
   Tarihi: 02.07.2009
   TEMİNET SENEDİ İŞE GİRERKEN ALINAN SENEDİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ

  • KESİNLİK SINIRI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/5763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18544 1088 S.HUMK/427
   Tarihi: 02.07.2009
   KESİNLİK SINIRI GURUP DAVALARINDA DA KESİNLİK SINIRININ GÖZETİLECEĞİ

  • MAHKEME KARARLARININ HÜKÜM KISMINDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/11001 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18956 1088 S.HUMK/388,389
   Tarihi: 02.07.2009
   MAHKEME KARARLARININ HÜKÜM KISMINDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR

  • FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİM

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/5265 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19075 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 02.07.2009
   FAZLA ÇALIŞMADA TAKTİRİ İNDİRİM İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN KISMA İLŞKİN VEKALET ÜCRETİ

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37433 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19398 4857 İşK/57
   Tarihi: 06.07.2009
   İBRANAME FESİHTEN SONRA ALINAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37510 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19401 4857 İşK/41
   Tarihi: 06.07.2009
   FAZLA ÇALIŞMALARIN İHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENMİŞ OLMASI İHTİRAZİ KAYIT KONULMAYAN FAZLA ÇALIŞMALARIN İSTENEMEYECEĞİ

  • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/43867 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19412 4857 İşK/41,47,57
   Tarihi: 06.07.2009
   BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASININ GEREKMESİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN EYLEMLİ OLARAK DA YAPILABİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1426 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19511 4857 İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 06.07.2009
   FESİH BİLDİRİMİNİN EYLEMLİ OLARAK DA YAPILABİLECEĞİ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

  • ALT İŞVERENE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/17950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19553 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 06.07.2009
   ALT İŞVERENE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN VERİLMESİ İSTİHADAM FAZLASININ ORTAYA ÇIKMASI YERİNDELİK DENETİMİNİ YARGICIN YAPAMAYACAĞI GEÇERLİ FESİH

  • İŞE İADE DAVALARININ TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/20151 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19581 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 06.07.2009
   İŞE İADE DAVALARININ TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMESİNİN KARŞI VEKALET ÜCRETİ HAKKI DOĞURMAYACAĞI EKONOMİK GEREKÇELERLE FESİH İŞÇİ FAZLALILIĞI OLDUĞUNUN KANITLANAMAMSI GEÇERSİZ FESİH

  • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/23235 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19656 4857 İşK/18-21
   Tarihi: 06.07.2009
   İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI SÜRENİN KESİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/24736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19738 4857 İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 06.07.2009
   SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ İŞÇİLERİN İŞİ YAVAŞLATIKLARININ KANITLANAMAMASI İŞVERENİN HAKLI FESİH İDDASINI SOMUT OLARAK KANITLAYAMAMASI DAVALARINDAN FERAGAT EDEN İŞÇİLERİ İŞVERENİN İŞE ÇAĞIRMASI SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYİ ENGELLEME SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  • SENDİKA AİDATI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/5470 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19874 2821 SK/61
   Tarihi: 07.07.2009
   SENDİKA AİDATI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN İL VE İLÇE BELEDİYELERİ ÇALIŞANLARI HUSUMET

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/40398 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19939 4857 İşK/2 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07.07.2009
   ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI ASIL İŞVEREN VE SON ALT İŞVERENİN TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SORUMLU OLACAĞI DEVREDEN ALT İŞVERENLERİNDE KENDİ DÖNEMLERİNDEN SORUMLU OLACAKLARI

  • EŞİT DAVRANMA İLKESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/25544 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/20096 4857 İşK/5,21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 07.07.2009
   EŞİT DAVRANMA İLKESİ MUVAZAALI ALTİŞVEREN İLİŞKİSİ İŞEÇİNİN ÜCRETİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLSADA İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMADAN YADA DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEDEN TİS DEN YARARLANAMAYACAĞI ÜCRETİN SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN EMSAL ASIL İŞVEREN İŞÇİSİNİN ÜCRETİNE GÖRE YOKSA EMSALİ İŞÇİNİN SENDİKA ÜYESİ OLMADAN ÖNCEKİ ÜCRETİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ İBRANAMEYLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12649 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/20203 4857 İşK/41
   Tarihi: 07.07.2009
   FAZLA ÇALIŞMA İKİ VARDİYA HALİNDE HAFTADA ALTI GÜN ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ ALACAĞINDAN YAPILAN BEŞTE BİRLİK İNDİRİMİN AZ OLMASI

  • MUVAZAALI ALTİŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/35910 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/25679 4857 İşK/2,21
   Tarihi: 05.10.2009
   MUVAZAALI ALTİŞVEREN İLİŞKİSİ HUSUMET NEDENİYLE MUVAZAALI ALT İŞVEREN AÇISINDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ VEKALET ÜCRETİNİN MUVAZAALI ALT İŞVEREN YARARINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/3907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/28234 4857S.İşK/21
   Tarihi: 22.10.2009
   İŞE İADE TAZMİNATI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN LİKİT OLMASI İCRA İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HİZMET AKDİ Mİ ESER SÖZLEŞMESİ Mİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24085 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/3263 506.S.SSK/2
   Tarihi: 12.03.2009
   TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HİZMET AKDİ Mİ ESER SÖZLEŞMESİ Mİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

  • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/20370 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/5184 506.S.SSK/60
   Tarihi: 26.03.2009
   YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASI GEÇ BAĞLANMA NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN SAPTANMASI GEÇ BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/2182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/8588 506.S.SSK/60
   Tarihi: 11.05.2009
   SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ASKERLİK GÖREVİNİ YAPARKEN İZİNLİ OLUNAN DÖNEMDE YAPILAN ÇALIŞMA

  • KURUMCA KARŞILANMASI GEREKİP DE SİGORTALICA SAĞLANAN CİHAZIN BEDELİNİN BELİRLENMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/22876 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/8710 1479.S.BAĞ KUR/EK 13
   Tarihi: 12.05.2009
   KURUMCA KARŞILANMASI GEREKİP DE SİGORTALICA SAĞLANAN CİHAZIN BEDELİNİN BELİRLENMESİ

  • ÇAKIŞAN ZORUNLU SİGORTALILIK

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1361 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/9297 5510.S.SGK/53
   Tarihi: 26.05.2009
   ÇAKIŞAN ZORUNLU SİGORTALILIK

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ ZARARAIN HESAPLANMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2007/24424 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/8071 818 S.BK/41
   Tarihi: 27.05.2008
   İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ ZARARAIN HESAPLANMASI

  • MADDİ MANEVİ TAZMİANAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/6929 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2008/8467 818 S.BK/41
   Tarihi: 03.06.2008
   MADDİ MANEVİ TAZMİANAT DAVASINDA VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

  • ISLAH YOLUYLA İSTEMİN YÜKSELTİLMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/8304 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/2011 1088 S.HUMK/83
   Tarihi: 16.02.2009
   ISLAH YOLUYLA İSTEMİN YÜKSELTİLMESİ BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞININ DENETİME ELVERİŞLİ BİR ŞEKİLDE BİLİRKİŞİCE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ İLK DAVANIN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17175 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/3832 818 S.BK/41
   Tarihi: 16.03.2009
   MADDİ TAZMİNAT TALEPLİ İLK DAVANIN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

  • HAK SAHİPLERİ İÇİN TAKTİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/15336 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/5480 4857 S.İşK/95
   Tarihi: 13.04.2009
   HAK SAHİPLERİ İÇİN TAKTİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ