• KAMU PAYININ %51’İN ALTINA DÜŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/13463 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3 6245 S.HarcK/1
   Tarihi: 18.01.2010
   • KAMU PAYININ %51’İN ALTINA DÜŞMESİ • HARCIRAH YASASININ UYGULANMAYACAĞI • KENDİ İSTEĞİ İLE HARCIRAHSIZ NAKİL İSTEĞİNDE BULUNMA • HARCIRAH ÖDENMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14601 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/156 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.01.2010
   • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH • SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK • GÜVEN İLİŞKİSİNİN ZEDELENMESİ • GEÇRLİ FESİH

  • İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/32276 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/216 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 18.01.2010
   • İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI • İŞÇİNİN EMELİLİK İÇİN BAŞVURMASININ İŞVEREN FESHİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI • ASKERLİK BORÇLANMASININ KIDEM DE İŞÇİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİ BULUNMADIĞI İÇİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14545 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/292 4857 S.İşK/24,32
   Tarihi: 18.01.2010
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ • İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH • ÜCRET GARAANTİ FONUNDAN ÜCRETİN ALINABİLECEK OMASININ HAKLI FESİH HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BELİRLİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14577 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/294 4857 S.İşK/24,32
   Tarihi: 18.01.2010
   • MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BELİRLİ YADA BELİRSİZ SÜRELİ YAPILABİLECEĞİ • MEVSİMLİK İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI SÜRELERE GÖRE HESAPLANACAĞI • MEVSİMLİK İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANACAĞI • MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKINDAN YARARLANAMAYACAĞI • BAŞLANGIÇTA MEVSİMLİK ÇALIŞIRKEN SONRADAN DEVAMLILIK ARZ EDEN İŞE BAŞLAYAN MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEMLERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI • MEVSİMLİK İŞİN VARLIĞININ KABULÜ İÇİN İŞİN GERÇEKTENDE MEVSİME BAĞLI YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ • MEVSİMLİK İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİK HAKKININ BULUNDUĞU

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14578 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/295 4857 S.İşK/6
   Tarihi: 18.01.2010
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ • İŞYERİ DEVRİ • FESHE BAĞLI HAKLARIN DOĞMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/298 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 18.01.2010
   • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • EKSİK İNCELMEM

  • ÖDEME BELGESİNİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/47101 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/314 4857 S.İşK/17,41,57
   Tarihi: 18.01.2010
   • ÖDEME BELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • ANAHTAR TESLİM İHALE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/383 4857 S.İşK/36
   Tarihi: 19.01.2010
   • ANAHTAR TESLİM İHALE • KAMU MAKAMLARININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLA SINIRLI OLMASI

  • SÜRESİ SONA EREN TİS ZAMLARININ ART ETKİ OLARAK SÖZLEŞME BULUNMAYAN DÖNEMDE UYGULANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/48194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/432 2822 S.TSGLK/6,8
   Tarihi: 19.01.2010
   • SÜRESİ SONA EREN TİS ZAMLARININ ART ETKİ OLARAK SÖZLEŞME BULUNMAYAN DÖNEMDE UYGULANAMAYACAĞI

  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/12349 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/582 4857 S.İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 21.01.2010
   • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

  • CEZAİ ŞART

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/46225 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/604 818 S.BK/158-161
   Tarihi: 21.01.2010
   • CEZAİ ŞART • TEK TARAFLISADECE İŞÇİ İÇİN KARARLAŞTIRILMIŞ CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ • CEZAİ ŞARTIN İKİ TARAFLI OLARK KARARLŞATIRILDIĞI DURUMLARDA İŞÇİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTIN İŞVEREN İÇİN ÖNGÖRÜLENİ AŞAMAYACAĞI • CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM

  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/41520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/669 4857 S.İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 21.01.2010
   • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ • KAMU İŞVERENLERİNİN ALT İŞVERENE İŞ VERMELERİNİN KOŞULLARI • KAMU İŞVERENLERİ AÇISINDAN DA ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI VE MUVAZAA DURUMUNUN DEĞİŞMEDİĞİ

  • İŞÇİNİN İŞVERENE SENET VERMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/46364 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/764 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 21.01.2010
   • İŞÇİNİN İŞVERENE SENET VERMESİ • İŞ HUKUKUNA HAKİM İLKELER • SENEDE KARŞI İŞÇİ LEHİNE TANIK DİNLENEBİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14616 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/795 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 21.01.2010
   • İŞÇİNİN TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ • İHBAR ÖNELİ ALTI HAFTA GEÇECEK ŞEKİLDE RAHATSIZ OLMA • İŞVERENİN FESHİ • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • YETKİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/49333 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/875 5521İşMUK/2,5
   Tarihi: 22.01.2010
   • YETKİ • İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OMASI • İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN YETKİLİ MAHKEME KURALININ YASADA BELİRLENEN YETKİ KURALINI ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI

  • YILLIK İZİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14767 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/987 4857 S.İşK/32,57
   Tarihi: 25.01.2010
   • YILLIK İZİN • YILLIK İZNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE DÖNEN İŞÇİYE ÖDENEN KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN İADESİNİN GEREKLİ OLMASI • İŞE İADE SONRASI ÖDENEN İZİN ÜCRETLERİNİN KULLANILMAYAN GEÇMİŞ YILLAR İZİN ÜCRETİNE MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARI İLE KANITLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14773 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/991 4857 S.İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 25.01.2010
   • FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARI İLE KANITLANMASI • İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İBRANAMANİN GEÇERLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/21166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1031 4857 S.İşK/2,17,41,57
   Tarihi: 25.01.2010
   İBRANAMANİN GEÇERLİK KOŞULLARI

  • ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN MÜNHASRAN ASIL İŞVERENİN İŞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/32292 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1149 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 25.01.2010
   • ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN MÜNHASRAN ASIL İŞVERENİN İŞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • BİRDEN FAZLA İŞVERENDE GEÇEN HİZMET SÜRESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/33210 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1177 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.01.2010
   • BİRDEN FAZLA İŞVERENDE GEÇEN HİZMET SÜRESİ • KIDEM TAZMİNATI HESABINDA SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNİN KOŞULLARI • ORGANİK BAĞ

  • ÜCRETİN ÖDENMEMEİŞ SAYILMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14913 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1276 4857 S.İşK/24,32,41
   Tarihi: 25.01.2010
   • ÜCRET • ÜCRETİN ÖDENMEMEİŞ SAYILMASININ KOŞULLARI • ÜCRET ÖDEMEMNİN YAPTIRIMLARI

  • VEKALET AKDİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1319 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 26.01.2010
   • VEKALET AKDİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMI

  • KIDEM TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1845 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1808 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.01.2010
   • KIDEM TAZMİNATI • KIDEM TAZMİNATININ KISMİ İFA YOLUYLA ÖDENMESİ • TAKSİTLE ÖDENMESİ KONUSUNDA YAPILAN ANLAŞMANIN AKSİ KANITLANMADIKCA FAİZ HAKKINDAN VAZ GEÇME ANLAMINA GELECEĞİ • KISMİ ÖDEMENİN BİRDEN FAZLA ALACAKTAN MAHSUBUNUN ESASLARI

  • İŞÇİNİN ALDIĞI ÜCRETE FİŞ KESMEYİP KASAYA KOYMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1477 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 28.01.2010
   • İŞÇİNİN ALDIĞI ÜCRETE FİŞ KESMEYİP KASAYA KOYMAMASI • HAKLI FESİH

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/14808 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1479 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.01.2010
   • KIDEM TAZMİNATI • İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDEN OLMADAN SONA ERDİREN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN İŞ SRLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14809 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1480 4857 S.İşK/22 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.01.2010
   • İŞÇİNİN İŞ SRLERİNDE ÇALIŞMAYI KABUL ETMESİ • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN HAKLI NEDENE DAYANMASI • HAKLI FESİH • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1482 4857 S.İşK/11,12 818 S.BK/325
   Tarihi: 28.01.2010
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ • BAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • TOPLU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HAK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14689 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1521 2822 S.TSGLK/9
   Tarihi: 28.01.2010
   • TOPLU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HAK • TESPİT VE YORUM KARARINIDA İÇİNDE BARINDIRMASI • KESİNLİK SINIRNA TABİ OLMAYACAĞI • GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN TİS DE DÜZENLENMİŞ OLMASI • İŞÇİNİN GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ DURUMLARDA YOLLUĞUN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • GECE ÇALIŞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14699 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1530 4857 S.İşK/69
   Tarihi: 28.01.2010
   • GECE ÇALIŞMASI • 7,5 SAATİ AŞAN GECE ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA NİTELİĞİNDE OLACAĞI

  • İBRANAMENİN DAR YORUMA TABİ TUTULMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16324 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1547 4857 S.İşK/17,41,
   Tarihi: 29.01.2010
   • İBRANAMENİN DAR YORUMA TABİ TUTULMASININ GEREKMESİ

  • KISMİ DAVANIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBİN YAPILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16220 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1574 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 29.01.2010
   • KISMİ DAVANIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBİN YAPILMASI • ALACAĞIN LİKİT OLMAYACAĞI

  • KAYITLARDA FARKLI İŞYERİNDE GÖSTERİLME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1788 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 02.02.2010
   • KAYITLARDA FARKLI İŞYERİNDE GÖSTERİLME • FİİLİ ÇALIŞMAYA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • NORMATİF DÜZENLEME GEREKEN KONUDA MAHKEMENİN KARAR VEREMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/946 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1803 4857 S.İşK/12
   Tarihi: 01.02.2010
   • NORMATİF DÜZENLEME GEREKEN KONUDA MAHKEMENİN KARAR VEREMEYECEĞİ

  • İŞVERENİN GEÇERLİ NEDENİ KANITLAYAMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1093 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1810 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.02.2010
   • İŞVERENİN GEÇERLİ NEDENİ KANITLAYAMAMASI • İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENİ KANITLAYAMAMASINI İŞVERENİN GEÇERLİ NEDENİ KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13571 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1815 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.02.2010
   • İŞÇİNİN SADAKAT BORCU • SADAKAT BORCUNA YAKIRILIK

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRMEYEN İŞVEREN VEKİLİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1817 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.02.2010
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRMEYEN İŞVEREN VEKİLİ • GENEL MÜDÜR VEYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SIFATININ TEK BAŞINA İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINI BELİRLEMEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16403 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1875 4857 S.İşK/22,24
   Tarihi: 01.02.2010
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ • İŞÇİNİN İSTİFASI • İSTİFANIN DAVA DİLEKÇESİ İLDE AÇIKLANABİLECEĞİ

  • ALTI AYDAN AZ KIDEM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/21120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/1962 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 01.02.2010
   • ALTI AYDAN AZ KIDEM • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRMEME • SENDİKAL TAZMİNAT

  • ZAMAN AŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2302 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 05.02.2010
   • ZAMAN AŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ • İLERİ SÜRÜLME KOŞULLARI

  • ÜCRET BORDROSUNUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14944 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2311 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 05.02.2010
   • ÜCRET BORDROSUNUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI • ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ

  • BOŞ KAĞIDA İMZA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14742 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2358 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 05.02.2010
   • BOŞ KAĞIDA İMZA • İŞE GİRERKEN ALINAN İSTİFA BELGESİ • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN BELGELERİN HKÜKÜMSÜZLÜĞÜ • İSİFA DİLEKCESİNDE İRADENİN FESADA UĞRATILMASI • İSTİFA HALİNDE KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENECEĞİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ANLAŞMALARIN 4857 SAYILI YASA DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

  • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/15451 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2646 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 08.02.2010
   • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİH • İSTİHDAM FAZLALIĞI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TEK TARAFLI OLARAK DÜŞÜRÜLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16857 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2908 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 08.02.2010
   • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TEK TARAFLI OLARAK DÜŞÜRÜLMESİ • İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ • EYLEMLİ HAKLI FESİH • KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILACAĞI • HAKLI NEDENLEDE OLSA KENDİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI

  • KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/15377 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3049 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.02.2010
   • KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ • İŞÇİNİN SAİR HAKLAR SAKLIDIR ŞERHİ İLE ÖDMEYİ ALMASI • SAİR HAKLAR SAKLIDIR İBARESİNİN FAİZ HAKKI İÇİN İHTİRAZİ KAYIT ANLAMINA GELECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14835 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3178 4857 S.İşK/22,24
   Tarihi: 11.02.2010
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKMASI • ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN DAVA AÇMASI İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH ANLAMINA GELECEĞİ

  • SGK KAYITLARINDA FARKLI İŞVERENLERİN GÖZÜKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/1478 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3198 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 11.02.2010
   • SGK KAYITLARINDA FARKLI İŞVERENLERİN GÖZÜKMESİ • RAPORLU OLAN SÜRE • FESHİN KİMİN TARAFINDAN YAPILDIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİREN DURUMLAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3579 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 15.02.2010
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİREN DURUMLAR • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KANITLANMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/39449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3675 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 16.02.2010
   • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ İŞVEREN BELGELERİNE DAYALI OLARAK HESAPLANMASI DURUMUNDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

  • PRİM ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17234 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3921 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 18.02.2010
   • PRİM ALACAĞI • PRİMİN GENİŞ ANLAMDA ÜCRET KAVRAMININ İÇERİSİNDE YER ALDIĞI • PRİMİN İŞ YASASININ 25/II-I MADDESİNDE DÜZENLENEN OTUZ GÜNLÜK ÜCRET KAVRAMI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ • PRİMİN ÇALIŞILAN SÜREYE GÖRE ORANTILI (KISTELYEVM) ESASINA TABİ OLDUĞU • PRİMİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET İLE DÖRET AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNDE DİKKATE ALINACAĞI

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KURULMASININ GEÇERLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16803 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3977 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 18.02.2010
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KURULMASININ GEÇERLİK KOŞULLARI

  • YEMİN TEKLİF EDEBİLECEK TARAF(KESİN YEMİN)

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16805 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3978 4857 S.İşK/57 1086 S.HUMK/344,356
   Tarihi: 18.02.2010
   • YEMİN TEKLİF EDEBİLECEK TARAF(KESİN YEMİN) • YEMİNİ YARGICIN TEKLİF ETMESİ(TAMAMLAYICI YEMİN) • YEMİN TEKLİFİNİN TÜZEL KİŞİYE YAPILMASI • YEMİN DELİLİNE DAYANMANIN KOŞULLARI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17161 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3983 4857 S.İşK/68
   Tarihi: 18.02.2010
   • ARA DİNLENMESİ • ARA DİNLENMESİNDE İŞÇİNİN SERBEST OLACAĞI • ARA DİNLENMESİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ • ARA DİNLENMESİNİN ZAMANINI İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINA GÖRE BELİRLEYECEĞİ • ARA DİNLENMESİ KARŞILIĞI ERKEN ÇIKMA GEÇ GELME ŞEKLİNDE ÖDENEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3987 4857 S.İşK/54,57
   Tarihi: 18.02.2010
   • YILLIK İZİN ALACAĞI • AKDİN FESHİNDE YILLIK İZNİN ÜCRET ALACAĞINA DÖNÜŞMESİ • YILLIK İZİN SÜRELERİNİN HESABINDA ARALIKLI ÇALIŞILAN SÜRELERİN DİKKATE ALINMASININ ESASLARI

  • ÜCRET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4011 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 22.02.2010
   • ÜCRET • İMZALI BORDROLARIN GERÇEĞİ YANSITMAMASI • ÜCRET ARAŞTIRMASI

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17653 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4012 4857 S.İşK/46
   Tarihi: 22.02.2010
   • HAFTA TATİLİ • HAFTA TATİLİNİN EN AZ 24 SAAT OLACAĞI • HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ • HAFTA TATİLİNLERİNEDE ÇALIŞILDIĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI • UZUN SÜRELİ HAFTA TATİLİ ÇALIŞMLARININ İŞVEREN BELGELERİNE DAYANMADIĞI HALLERDE TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASI • 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENEN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİ İSTEYEMEYECEĞİ

  • FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4016 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 22.02.2010
   • FESİH • İHBAR TAZMİNATI

  • NÖBETTE ÇALIŞMA SÜRESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/19069 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4025 4857 S.İşK/41,63
   Tarihi: 22.02.2010
   • NÖBETTE ÇALIŞMA SÜRESİ • 15 SAATLİK NÖBET • 24 SAATLİK NÖBET • NÖBET İZNİ VERİLMESİ HALİNDE ÇALIŞILMAYAN 8 SAATİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17653 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4012 4857 S.İşK/46
   Tarihi: 22.02.2010
   • HAFTA TATİLİ • NÖBET ESASINA GÖRE ÇALIŞILAN İŞYERLRİNDE HAFTA TATİLİ • NÖBET ESASINA GÖRE ÇALIŞILAN İŞYERLRİNDE FAZLA ÇALIŞMA

  • ZARAR ETMİŞ OLMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2971 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4114 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.02.2010
   • ZARAR ETMİŞ OLMA • SALT İŞVERENİN ZARAR ETMİŞ OLMASININ GEÇERLİ NEDEN OLUŞTURMAYACAĞI

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINI BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSBİ EMREDİCİ OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/4905 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4260 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.02.2010
   • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINI BELİRLEYEN HÜKÜMLERİN NİSBİ EMREDİCİ OLDUĞU • İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TOPLU İŞ SÖZLEŞMLERİ İLE İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN GENİŞLETİLEBİLECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2551 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4290 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.02.2010
   • FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMA • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA KALMA KONUSUNDA ONAY VERİP VERMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMA KONUSUNDA ONAY VERMEYEN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMASI NEDENİYLE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI

  • İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/18641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/13146 3201S.YHBK/3
   Tarihi: 14.07.2009
   • İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA • YURT DIŞI HİZMET BORÇLENMASI YAPABİLMEK İÇİN BORÇLANMA TARİHİNDE TÜRK VATANDAŞI OLMA • KAZANILMIŞ HAK İLKESİ • VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADAN ÖNCEKİ SÜRENİN BORÇLANABİLECEĞİ

  • SOSYAL SİGORTALARA BAĞLI HİZMETLERİN TEK BAŞINA AYLIK BAĞLANMASINA YETMEMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/8397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15602 2829 S.HBK/8
   Tarihi: 15.10.2009
   • SOSYAL SİGORTALARA BAĞLI HİZMETLERİN TEK BAŞINA AYLIK BAĞLANMASINA YETMEMESİ • HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ • SON YEDİ YILDAKİ FİİLİ HİZMETİN EN FAZLA OLDUĞU KURUMDAN AYLIK BAĞLANMASI

  • FİİLİ KARİNE

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/8955 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15860 1479 S.Bağ-KurK/60
   Tarihi: 20.10.2009
   • FİİLİ KARİNE • ÖLEN SİGORTALININ AYLIKLARININ ÇEKİLMESİNDE BANKA VE KURUMYETKİLİLERİNİN İHMAL VEYA KATKI BOYUTLARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • TÜP BEBEK UULAMASININ ZORUNLU OLMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/5150 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16257 506 S.SSK/35 5510 S.SGK/63
   Tarihi: 27.10.2009
   • TÜP BEBEK UULAMASININ ZORUNLU OLMASI • DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE 506 SAYILI YASADA HÜKÜM BULUNMAMASININ KURUMUN MASRAFLARI KARŞILAMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/7002 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/17116 3201S.YHBK/3
   Tarihi: 10.11.2009
   • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ

  • İŞE İADE DAVASI SONUCU ÇALIŞTIRILMAYAN DÖRT AYLIK SÜRE ÜCRETİNİ ALMA

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/15734 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/865 4857 İşK/21 5335 S.K/30
   Tarihi: 26.01.2010
   • İŞE İADE DAVASI SONUCU ÇALIŞTIRILMAYAN DÖRT AYLIK SÜRE ÜCRETİNİ ALMA • YAŞLILIK AYLIĞININ DÖRET AYLA SINIRLI KESİLECEĞİ

  • KURUMUN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASI İLE HAK SAHİBİNİN AÇMIŞ OLDUĞU TAZMİNAT DAVASININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/15090 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/14504 506 S.SSK/26
   Tarihi: 10.11.2009
   • KURUMUN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASI İLE HAK SAHİBİNİN AÇMIŞ OLDUĞU TAZMİNAT DAVASININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

  • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN İŞ GÜCÜ KAYIP ORANINA İTİRAZ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/5752 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/14932 5510 S.SGK/14
   Tarihi: 16.11.2009
   • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE OLUŞAN İŞ GÜCÜ KAYIP ORANINA İTİRAZ • ADLİ TIPDAN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/18322 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15243 3201 S.YHBHK/6
   Tarihi: 23.11.2009
   • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI • YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI • YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNU SONRADAN KALDIRAN YASAYA DAYALI OLARAK YENİDEN BORÇLANMA YAPMADAN AYLIK BAĞLANAMAYACAĞI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/19022 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/15640 3201 S.YHBHK/6
   Tarihi: 24.11.2009
   • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ • KURUMA BORÇLANMANIN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜLÜKTE OLAN YASAYA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/14726 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16447 818 S.BK/41
   Tarihi: 05.12.2009
   • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT • EMEKLİLİK DÖNEMİNİN ASGARİ ÜCRETTTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • SÖZLEŞMELİ PRESONEL OLARAK 399 SAYIŞLI KHK TABİ ÇALIŞIRKEN AYRILMA

   T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ
   Esas No: 2009/2821 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/115 399 S.KHK/2
   Tarihi: 3.5.2010
   • SÖZLEŞMELİ PRESONEL OLARAK 399 SAYIŞLI KHK TABİ ÇALIŞIRKEN AYRILMA • YENİDEN İŞE DÖNÜŞ TALEBİNİN RED EDİLMESİ • ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ