• İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ KÖTÜ NİYET İSTEYEMEZ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22787 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12440 4857 S.İşK/18
   Tarihi: 06.05.2010
   İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ KÖTÜ NİYET İSTEYEMEZ İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ALTI AYLIK KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ASKI SÜRELERİ DE DİKKATE ALINIR ALTI AYLIK SÜRENİN İŞ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE GEÇMİŞ OLMASI GEREKİR SÜRE İŞE BAŞLANILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN HESAPLANIR ALTI AYLIK SÜRENİN BİLDİRİM ÖNELLERİ İÇERİSİNDE DOLMASI İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE DİKKATE ALINMAZ AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE KESİNTİLİ GEÇEN SÜRE-LERDE ALTI AYIN HESABINDA DİKKATE ALINIR ALTI AYLIK SÜRE KOŞULU NİSBİ EMREDİCİ DÜZENLEME OLUP KISAL-TILMASI KARARLAŞTIRILABİLİR

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10901 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12451 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 06.05.2010
   ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI

  • YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/12871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12454 1086 S.HUMK/445-454
   Tarihi: 06.05.2010
   l YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ l DURUŞMA AÇMADAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ l TEMYİZE TABİ OLMASI

  • YETKİLİ İŞ MAHKEMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/16419 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12463 5521 S.İşMK/1
   Tarihi: 06.05.2010
   l YETKİLİ İŞ MAHKEMESİ l İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLACAĞI l YETKİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI l YETKİ ANLAŞMALARININ GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27695 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12571 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 06.05.2010
   l BİRLİKTE İSTİHDAM l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ NET ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANAMAYACAĞI

  • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİNDE YASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YAPILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11115 4857 S.İşK/2,18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 19.04.2010
   l ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİNDE YASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN YAPILMASI l FASON ÜRETİMİN GÖRÜNÜŞTE BİR İŞLEM OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI l FESİHTE BİR SENDİKA ÜYELERİNİN SEÇİLİP SEÇİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

  • İŞYERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/32112 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11984 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.05.2010
   l İŞYERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI l İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH l TUTARLILIK DENETİMİ

  • EĞİTİM GİDERLERİNİN GERİ İSTENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10664 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 15.04.2010
   l EĞİTİM GİDERLERİNİN GERİ İSTENMESİ l İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİMİN İŞÇİYE ÖZEL VERİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ l EĞİTİMİN YAZILI DELİLLE KANIT-LANMASININ GEREKMESİ l EĞİTİM GİDERLERİNİN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI VE ÇALIŞMASI GEREKEN SÜRE-LERE GÖRE ORAN KURULARAK GERİ İSTENEBİLECEĞİ

  • GÜVENLİK İŞİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/7476 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10020 4857 S.İşK/2,18-21"
   Tarihi: 12.04.2010
   l GÜVENLİK İŞİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ l PERFORMANS NEDENİYLE FESİH l SAVUNMA ALINMAMASI l PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTE-MİNİN OLMAMASI l GEÇERSİZ FESİH

  • İHBAR TAZMİNATI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24533 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10223 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 12.04.2010
   l İHBAR TAZMİNATI l İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRET l İHBAR TAZMİNATININ 10 YILLIK ZAMAN AŞIMINA BAĞLI OLMASI

  • EKONOMİK NEDENLERLE FESHİN ZORUNLU HALE GELMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10026 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9226 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 05.04.2010
   l EKONOMİK NEDENLERLE FESHİN ZORUNLU HALE GELMESİ l GEÇERLİ FESİH

  • FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLMAS

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9424 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 05.04.2010
   l FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI OLMASI

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9426 4857 S.İşK/41,47,57
   Tarihi: 05.04.2010
   l İBRANAME l İBRANAME İLE ÇELİŞKİYE DÜŞME l İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23648 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9430 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 05.04.2010
   l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l MUVAZAANIN ARAŞTIRILARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İSTİFA BELGESİNİN GERÇEKTE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAYANMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23005 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9437 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 05.04.2010
   l İSTİFA BELGESİNİN GERÇEKTE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAYANMASI

  • ZAMAN AŞIMI DEFİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9011 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8893 4857 S.İşK/41 5521 S.İşMK/7
   Tarihi: 01.04.2010
   l ZAMAN AŞIMI DEFİ l İŞ MAHKEMLERİNDE İLK OTURUMA KADAR İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ l YARGITAY BOZMASI SONRASI EK DAVADA İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • TARIM İŞİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23194 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8536 4857 S.İşK/4 5521 S.İşMK/1
   Tarihi: 29.03.2010
   l TARIM İŞİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ l TARIM VE ORMAN İŞLERİNDE ÜRETİM VE BAKIM DIŞINDA KALAN İŞLERİN İŞ YASASI KAPSAMINDA OLMASI

  • İŞYERİNİN TAŞINMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/21806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8074 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 25.03.2010
   l İŞYERİNİN TAŞINMASI l İŞÇİLERE YENİ İŞYERİ İÇİN SERVİS KONULMASI l İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILDIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

  • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA ÜCRETİN ASGARİ ÜCRET OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22289 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7979 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 25.03.2010
   l İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA ÜCRETİN ASGARİ ÜCRET OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLMASI l GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7945 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 25.03.2010
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l İŞÇİNİN RIZASI OLMADAN İŞ KOŞULLARININ İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ l İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANAMAYACAĞI

  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ALACAĞININ SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE BRÜT OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMAMA TAZMİNATINDAN SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLEBİLECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22949 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7943 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 25.03.2010
   l BOŞTA GEÇEN SÜRE ALACAĞININ SOSYAL HAKLARLA BİRLİKTE BRÜT OLARAK HESAP-LANMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMAMA TAZMİNATINDAN SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLEBİLECEĞİ

  • TİCARİ DEFTERLERİN KANIT OLABİLMESİNİN KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17627 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5393 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.03.2010
   l TİCARİ DEFTERLERİN KANIT OLABİLMESİNİN KOŞULLARI l İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ALEYHİNE TİCARİ DEFTERLERE DAYANAMAYACAĞI

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23004 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7504 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 22.03.2010
   l DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ l HER DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

  • YILLIK İZİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37747 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7510 4857 S.İşK/41,47,57
   Tarihi: 22.03.2010
   l YILLIK İZİN KULLANILDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ l TANIKLARIN DOĞRU SÖYLEDİĞİNİN ASIL OLMASI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ BULUNMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22539 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7180 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 18.03.2010
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ BULUN-MAMASI l İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

  • İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/50182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/7263 4447S.İSK/50-51
   Tarihi: 18.03.2010
   l İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI l TESPİT DAVASI AÇMA DA HUKUKİ YARARININ BULUNMASI

  • FESHİN YAZILI YAPILMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/50102 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6641 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 15.03.2010
   l FESHİN YAZILI YAPILMAMASI l GEÇERSİZ FESİH l KAMU KURULUŞLARI İÇİNDE MUUVAZAA KURALLARININ GEÇERLİ OLDUĞU

  • İŞTEN ÇIKARTMALARIN DİSİPLİN KURULU KARARINA BAĞLANMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/21913 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6803 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.03.2010
   l İŞTEN ÇIKARTMALARIN DİSİPLİN KURULU KARARINA BAĞLANMIŞ OLMASI l DİSİPLİN KURULU KARARI OLMAKSIZIN YAPILAN FESİH l TİS’DE BELİRLENEN PROSÜDÜRE UYULMADAN YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN KANITLANAMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/21933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6810 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.03.2010
   l DEVAMSIZLIĞIN KANITLANAMAMASI l HAKSIZ  FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • ÖNELLİ FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/42568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6437 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 11.03.2010
   l ÖNELLİ FESİH l İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİN ÇALIŞTIRILAN GÜNLER İÇİN VERİLECEĞİ l İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE İŞ ARAMA İZİNLERİNDE ÇALIŞMASI %100 ZAMLI ÖDENİR

  • FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİNİN İSPATLA YÜKÜMLÜ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6257 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6573 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 11.03.2010
   l FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİNİN İSPATLA YÜKÜMLÜ OLMASI l BORDRODA FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNÜN BOŞ OLMASI DURUMUNDA İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI HER TÜRLÜ DELİLLE KANIT-LAYABİLMESİ

  • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇİN HESAPLANMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/44092 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/6351 4857 S.İşK/21
   Tarihi: 09.03.2010
   l ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇİN HESAPLANMASI l İŞE İADE TAZMİNATININ İŞE BAŞLATIL-MADIĞI TARİHTEKİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/48087 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5216 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 01.03.2010
   l ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ l MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULULUNUP BULUNMADIĞININ KAMU KURULUŞLARI İÇİNDE ARAŞTIRILACAĞI l YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l GERÇEK İŞVEREN OLAN ALT İŞVERENE DAVAYI YÖNELTMESİ İÇİN SÜRE VERİL-MESİNİN GEREKMESİ

  • GÜVENLİK HİZMETİNİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/41740 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5295 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 01.03.2010
   l GÜVENLİK HİZMETİNİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ l İSTİHDAM FAZLALIĞI l İŞÇİLERİN BİR BAŞKA BÖLÜMDE ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞYERİNİN KÜÇÜLDÜĞÜ İDDASI İLE FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5326 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 01.03.2010
   l İŞYERİNİN KÜÇÜLDÜĞÜ İDDASI İLE FESİH l FESİHLE ÇELİŞEN UYGULAMALAR YAPMA l GEÇERSİZ FESİH

  • ISLAHTAN SONRA ZAMAN AŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5326 4857 S.İşK/17, 41,57,
   Tarihi: 01.03.2010
   l ISLAHTAN SONRA ZAMAN AŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ l ZAMAN AŞIMININ RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI l ZAMAN AŞIMININ ESASA CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ l ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA ALACAKLIYA YÖNELTİLEN BORÇ İKRARININ ZAMAN AŞIMI DEFİNDEN FERAGAT ANLAMINA GELECEĞİ

  • GÜVEN İLKESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/4182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4763 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 25.02.2010
   l GÜVEN İLKESİ l İŞVERENİN DAVRANIŞLARIYLA OLUŞTURDUĞU GÜVEN ÜZERİNE İŞÇİNİN BELGE İMZALAMASI l GÜVEN İLKESİNE GÖRE İMZALANAN BELGENİN İŞVERENİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4902 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 25.02.2010
   l FAZLA ÇALIŞMA l İŞVEREN BELGELERİNE DAYANAN FAZLA ÇALIŞMALARDA TAKDİRİ İNDİRİME GİDİLEMEYECEĞİ

  • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/18995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4979 4857 S.İşK/47
   Tarihi: 25.02.2010
   l ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ l İŞYERİ KAYITLARI l GENEL TATİL ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİ

  • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/18998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4981 4857 S.İşK/47
   Tarihi: 25.02.2010
   l ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI l İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN BODRONUN SAHTELİĞİ KANITLANAN KADAR KESİN DELİL NİTELİĞİNDE OLMASI

  • HAFTA TATİLİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14745 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4500 4857.İşK/46
   Tarihi: 23.02.2010
   l HAFTA TATİLİ l HAFTA TATİLİ ÇALIŞIP HAFTA İÇİ İZİN KULLANAN İŞÇİYE ZAMLI HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ÖDENMEYECEĞİ

  • KESİN SÜRENİN USULE UYGUN VERİLMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16761 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4501 4857.İşK/57
   Tarihi: 23.02.2010
   l KESİN SÜRENİN USULE UYGUN VERİLMEMİŞ OLMASI l  BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLERİN RE’SEN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • l İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRT EDİCİ UNSURUNUN BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/10530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4617 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 23.02.2010
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRT EDİCİ UNSURUNUN BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ OLMASI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/12560 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4619 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 23.02.2010
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI

  • SENDİKA ÜYELİK AİDATI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6379 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4627 2821.SK/61
   Tarihi: 23.02.2010
   l SENDİKA ÜYELİK AİDATI l DAVA DİLEKÇESİNDE AİDAT ALACAKLARININ HANGİ AYA AİT OLDUĞUNUN AÇIKLANMAMIŞ OLMASI l ISLAH YOLUYLA ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN BULUNMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/11858 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4640 4857 S.İşK/21,41
   Tarihi: 23.02.2010
   l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN BULUNMASI l TİS’DE BULUNAN GÜVENCEDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMASININ GEREKMESİ

  • KURAL OLARAK MEMURİYETTE GEÇEN SÜRE İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/5986 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4621 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.02.2010
   l KIDEM TAZMİNATI l KURAL OLARAK MEMURİYETTE GEÇEN SÜRE İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ l KAMU KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4730 818.BK/128
   Tarihi: 23.02.2010
   l ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI l ISLAH DİLEKÇESİNİN VERİLMESİNDEN SONRAKİ İLK OTURUMA KADAR ZAMAN AŞIMI l İTİRAZINDA BULUNULABİLECEĞİ

  • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6873 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5635 2822 S.TSGLK/15
   Tarihi: 02.03.2010
   l YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ l YETKİLİ MAHKEMENİN İŞLETME MERKEZİNİN BULUNDUĞU İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU l YETKİ TESPİTİ DAVASINDA İŞVERENİNDE TARAF GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN BULUNDUĞU

  • SÜRESİ SONA EREN TİS

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3567 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5528 2822 S.TSGLK/6
   Tarihi: 02.03.2010
   l SÜRESİ SONA EREN TİS l İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK DEVAM ETMESİ l YÜRÜLÜĞÜ SONA EREN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞVERENİN ZAM YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI

  • İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN DIŞINDAKİ BİR SENDİKAYA ÜYELİĞİN GEÇERSİZ OLACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37301 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5435 2821 S.SK/4,60
   Tarihi: 02.03.2010
   l İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN DIŞINDAKİ BİR SENDİKAYA ÜYELİĞİN GEÇERSİZ OLACAĞI

  • HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMANIN BULUNMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1841 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/5434 4857 S.İşK/47
   Tarihi: 02.03.2010
   l HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMANIN BULUNMAMASI l HAFTADA ALTI GÜN ÇALIŞMA l HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞININ BULUNMAMASI l KIDEM TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEYECEĞİ

  • ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILAN SÜRE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16848 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4912 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.02.2010
   l KIDEM TAZMİNATI l ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILAN SÜRE l ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILAN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

  • MAZERETSİZ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH İDDİASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24059 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4463 4857 S.İşK/17,41,57 1475S.İşK/14
   Tarihi: 22.02.2010
   l MAZERETSİZ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH İDDİASI l DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ l DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ FESİH-TEN SONRA TUTULMUŞ OLMASI l HAKLI FESHİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/20598 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4450 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 22.02.2010
   l KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI l KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2290 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4202 4857 S.İşK/22
   Tarihi: 22.02.2010
   l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK l İŞÇİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ÇALIŞABİLECEĞİ İŞLERE ÖNCELİK VERİLMESİNİN GEREKMESİ l YAZILI BİLDİRİM l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENLERE DAYANMASININ GEREKMESİ

  • FESİH HAKKININ BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR HAK OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/4016 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 22.02.2010
   l FESİH HAKKININ BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR HAK OLMASI l İHBAR ÖNELİ l ÖNEL SÜRELERİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN NİSBİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU l İHBAR TAZMİNATI l İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRET

  • KIDEM TAZMİNATINA MEVDUATA UYULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ UYGULANACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16474 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3574 4857 S.İşK/18-21,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.02.2010
   l KIDEM TAZMİNATINA MEVDUATA UYULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ UYGULANACAĞI l İŞE İDADE DAVASINDA İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİNİN FESİH TARİHİ OLDUĞU l KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNİ KABUL EDEN İŞÇİNİN FAİZ HAKINDAN VAZ GEÇMİŞ SAYILACAĞI

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/25281 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/3519 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.02.2010
   l  İŞLETMESEL KARAR l  TUTARLILIK DENETİMİ l  DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN DAVRANMA ZORUNLULUĞU l  TOPLU İŞTEN ÇIKARTMA KURALLARINA UYULMASININ GEREKMESİ l  PERSONEL FAZLALIĞI DOĞUP DOĞMA-DIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/14590 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/2297 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 05.02.2010
   l FAZLA ÇALIŞMA l FAZLA ÇALIŞMADA KANIT YÜKÜ l FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRMANIN SINIRLARI l FAZLA ÇALIŞMANIN İŞVEREN BELGELERİYLE BELİRLENMESİ l İNDİRİM YAPILMASINA GEREK OLMAMASI l FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARIYLA BELİRLENMESİ l İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN İPTALİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/15802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18225 5434 S.ESK/1
   Tarihi: 08.12.2009
   l  EMEKLİ SANDIĞI YASASINA GÖRE BAĞLANAN AYLIĞIN İPTALİ l  GÖREV l  İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

  • EŞİNDEN DOLAYI SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA BULUNURKEN ZORUNLU BAĞ KUR SİGORTALISI OLMA

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/9802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18654 1479 S.Bağ-KurK/Ek 11
   Tarihi: 15.12.2009
   l EŞİNDEN DOLAYI SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA BULUNURKEN ZORUNLU BAĞ KUR SİGORTALISI OLMA l EŞİNDEN YAPILAN SAĞLIK YARDIM-LARININ GERİ İSTENEMEYECEĞİ

  • HATIR TAŞIMACILIĞI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/14185 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/18978 1479 S.Bağ-KurK/63
   Tarihi: 22.12.2009
   l HATIR TAŞIMACILIĞI l KUSUR ORANININ GENEL HÜKÜMLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/10420 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/19861 506 S.SSK/79
   Tarihi: 29.12.2009
   l HİZMET TESPİTİ l SİGORTALI OLMAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINILAMAYACAĞI

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/16956 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/21076 818 S.BK/41
   Tarihi: 23.12.2009
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT l KUSUR RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/17740 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16121 3201 S.YHBHK/6
   Tarihi: 10.12.2009
   l YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI l TÜRKİYEDE SGK KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞMANIN OLMAMASI l YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞUL-LARININ BARÇLANMANIN YAPILDIĞI TARİHTEKİ YASAYA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/10442 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16633 818 S.BK/41
   Tarihi: 21.12.2009
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT l ON YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLMA

  • YURT DIŞINDA EV HANIMI OLARAK GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/19823 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16654 3201 S.YHBHK/6 1479 S.Bağ-KUR/GEÇ.10
   Tarihi: 21.12.2009
   l YURT DIŞINDA EV HANIMI OLARAK GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI l YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞUL-LARININ BARÇLANMANIN YAPILDIĞI TARİHTEKİ YASAYA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/15074 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/16961 818 S.BK/41
   Tarihi: 24.12.2009
   l İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT l HÜKME EN YAKIN TARİHTE BELLİ OLAN VERİLERE GÖRE MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASININ GEREKMESİ l SON ASGARİ ÜCRET VE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİN DİKKATE ALINMASININ GEREK-MESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ