• İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9020 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8848 4857 S.İşK/24
   Tarihi: 01.04.2010
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ • DEĞİŞİKLİK HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI • HAKSIZ FESİH

  • İŞYERİNE ZARAR VERME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/22842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8946 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 01.04.2010
   • İŞYERİNE ZARAR VERME • ZARARAIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETTEN FAZLA OLUP OLMADIĞININ İŞÇİNİN KUSURUNA GÖRE BELİRLENMESİ • KUSUR İNCELEMESİ YAPILMASI

  • BOZMA KARARI  DIŞI KALAN KISIMLARIN KESİNLEŞMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9655 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 1086 S.HUMK/388,389
   Tarihi: 06.04.2010
   • BOZMA KARARI DIŞI KALAN KISIMLARIN KESİNLEŞMEMESİ

  • USULSÜZ TEBLİGAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/8170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10776 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 15.04.2010
   • USULSÜZ TEBLİGAT • ZAMAN AŞIMI İTİRAZINDA BULUNAMAMA • SONRAKİ İLK DURUŞMADA ZAMAN AŞIMI İTİRZINDA BULUNULABİLECEĞİ

  • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/23053 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11331 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 19.04.2010
   • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI • İDARİ YARGI KARARI İLE İŞE DÖNÜLMÜŞ OLSADA ÇALIŞILMAYAN DÖNEM İÇİN ÜCRET İSTENEMEYECEĞİ

  • KISMİ DAVANIN TALEP EDİLEN KISIM İÇİN ZAMAN AŞIMINI KESECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/12874 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11557 4857 S.İşK/47,57
   Tarihi: 20.04.2010
   • KISMİ DAVANIN TALEP EDİLEN KISIM İÇİN ZAMAN AŞIMINI KESECEĞİ • ISLAH DİLEKÇESİNDEN SONRA ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

  • İŞÇİ TEMİNİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/19368 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11949 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.05.2010
   • İŞÇİ TEMİNİ • İHALENİN GEÇERSİZ OLMASI • İŞÇİNİN DİSIPLİNSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNMAKTA ISRAR ETMESİ • DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

  • GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/20255 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11968 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 03.05.2010
   • GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI • HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA ALMANIN GEREKMEMESİ • GÖREV YERİNİ TERK ETME • GEÇERLİ FESİH

  • YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/25226 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12010 4857 S.İşK/54FESİ
   Tarihi: 03.05.2010
   • YILLIK İZİN HAKKI • FESİH SONRASI ÖDENMESİ GEREKEN YILLIK İZİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI • İŞE İADE SONRASI YENİDEN İŞE BAŞLAYAN İŞÇİYE FESİH TARİHİNDE ÖDENEN İZİNLERİ KULLANMADIĞI İZİNLERE SAYILAMAMASI

  • GÖREVİ YAPMAMA NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/24871 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12063 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 03.05.2010
   • GÖREVİ YAPMAMA NEDENİYLE FESİH • İŞÇİNİN GÖREVİNİ HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ • GÖREV TANIMININ YAPIŞMIŞ OLMASININ GEREKLİ OLMASI

  • İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37798 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14100 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 20.05.2010
   • İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK • DEVREDEN İŞVERENİNKIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞU • İKİ YILLIK SÜRE SINIRLAMASININ KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI • DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ FESHE BAĞLI HAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

  • ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36457 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14111 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 20.05.2010
   • ISLAHIN EK DAVA NİTELİĞİNDE OLMASI • ISLAHLA SONRADAN İLAVE TEDİYEDE İSTENEBİLECEĞİ

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/26040 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14420 4857 S.İşK/41,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 24.05.2010
   • İBRANAME • İBRANAMEYE İŞ HUKUKU AÇISINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ • İŞÇİNİN NEDENSİZ YERE İŞVERENİ İBRA ETMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMAYACAĞI

  • KIDEM SÜRESİNİN HESAPLANMA ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27740 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14718 4857 S.İşK/41,46,47,57 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 25.05.2010
   • KIDEM SÜRESİNİN HESAPLANMA ESASLARI • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENEREK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNİ KABUL EDEN İŞÇİNİN FAİZ HAKKINDAN VAZ GEÇMİ,Ş SAYILACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI • HAKKANİYET İNDİRİMİNDEN KAYNAKLANAN RED TUTARI NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNİN DOĞACAĞI

  • YEMİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27751 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14720 1086 S.HUMK/344
   Tarihi: 25.05.2010
   • YEMİN • KESİN YEMİN • TAMAMLAYICI YEMİN

  • HAFTA TATİLİ  İZNİNİN EN AZ 24 SAAT OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37352 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/14874 4857 S.İşK/47
   Tarihi: 27.05.2010
   • HAFTA TATİLİ İZNİNİN EN AZ 24 SAAT OLMASI • HAFTA TATİLİ İZNİN BÖLÜNMEYECEĞİ • 12 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME ŞEKLİNDE ÇALIŞILAN İŞYERİNDE HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI OLAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN KUSURU NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28920 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/15172 4857 S.İşK/26
   Tarihi: 31.05.2010
   • İŞÇİNİN KUSURU NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ • ZARAR VE KUSUR UNSURLARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28693 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/16017 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 03.06.2010
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ • BAKİYE SÜRE ÜCRET ALACAĞI • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRELERİN FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELER OLACAĞI • İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİNİN BAKİYE SÜRE ÜCRET ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLECEĞİ

  • EYLEMLİ FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/17372 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 10.06.2010
   • EYLEMLİ FESİH • İHBAR TAZMİNATI • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİNDE İİHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI

  • KAPICILIK HİZMETLERİNİN ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33104 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19295 4857 S.İşK/110
   Tarihi: 17.06.2010
   • KAPICILIK HİZMETLERİNİN ESASLARI • KAPICI KONUTLARININN İRA BEDELİNİN ÜCRETE SAYILAMAYACAĞI

  • PRİM ALACAĞININ NİTELİĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33353 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19301 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 17.06.2010
   • PRİM ALACAĞININ NİTELİĞİ • PRİM ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZ • PRİM ÖDEMESİNİN SENDİKALI SENDİKASIZ AYRIMI YAPILARAK ÖDENMESİNİN SENDİKAL TAZMİNATI GEREKTİRECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/23051 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19447 4857 S.İşK/18-21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 21.06.2010
   • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMESİ • DAVALARIN AYRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27000 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19572 4857 S.İşK/53,54,57
   Tarihi: 21.06.2010
   • YILLIK İZİN HAKKI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA ERDİRİLMESİ SONRASI ÇALIŞMALARIN YILLIK İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI • KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK SONA ERDİRİLEN SÜRENİN YILLIK İZİN HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI • YILLIK İZİNİN SÖZLEŞMENİN FESHİNDE ÖDENEN TUTARINDAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • İŞYERİNE ALKOLLÜ GELME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29926 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19573 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 21.06.2010
   • İŞYERİNE ALKOLLÜ GELME • HAKLI NEDENLE FESİH

  • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/30096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19574 4857 S.İşK/26
   Tarihi: 21.06.2010
   • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ • SORUŞTURMA YAPMANIN HIRSIZLIKLA SUÇLAMA ANLAMINA GELMEYECEĞİ • MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARININ OLUŞMAMASI

  • OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINI AŞACAK ŞEKİLDE ZARAR YOL AÇMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/30109 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19575 4857 S.İşK/17 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 21.06.2010
   • OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINI AŞACAK ŞEKİLDE ZARAR YOL AÇMA • OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİN BRÜT ÇIPLAK ÜCRET OLMASI • ÜCRETİN GARANTİ ÜCRET ÜZERİNE İLAVE ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİ DURUMUNDA BU ÜCRETİN ESAS ALINACAĞI

  • KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN HÜKMÜN MUTLAK EMREDİCİ NİTELİKTE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/26925 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19975 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.06.2010
   • KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN HÜKMÜN MUTLAK EMREDİCİ NİTELİKTE OLMASI • KIDEM TAZMİNATI TAVANINI BERTARAF EDEN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN BATIL OLACAĞI

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33677 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/20384 4857 S.İşK/24 1475S.İşK/14
   Tarihi: 24.05.2010
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/31907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/20542 4857 S.İşK/41,46
   Tarihi: 25.06.2010
   • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ • AYNİ YARDIMLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ • SİGORATA PRİMLERİNİN HİÇ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK YATIRILMASI • HAKLI FESİH

  • ÜRETİM HATASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/26738 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/20549 4857 S.İşK/25,26
   Tarihi: 25.06.2010
   • ÜRETİM HATASI • İŞÇİNİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ • ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞIP AŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN OLYA ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ZARARIN ÖĞRENİLMESİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

  • FESHİN HUKUKİ NİTELENDİRMESİNİN YANLIŞ YAPILMIŞ OLMASININ SOMUT EYLEMİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/20775 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.06.2010
   • FESHİN HUKUKİ NİTELENDİRMESİNİN YANLIŞ YAPILMIŞ OLMASININ SOMUT EYLEMİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI • SAHTE KREDİ KARTI KULLANIMI • HAKLI NEDENLE FESİH

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33519 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21082 4857 S.İşK/25 2821 S.SK/31
   Tarihi: 29.06.2010
   • SENDİKAL TAZMİNAT • KANIT YÜKÜ • SENDİKAL NEDENLE FESHİN KANITLANAMAMASI • HAKSIZ FESİH

  • YİRMİDÖRT SAAT NÖBET TUTUP YİRMİ DÖRET SAAT ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33542 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21084 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 29.06.2010
   • YİRMİDÖRT SAAT NÖBET TUTUP YİRMİ DÖRET SAAT ÇALIŞMA • GÜNLÜK ÇALIŞMANIN 14 SAAT OLRAK KABULÜNÜN GEREKMESİ • FAZLA ÇALIŞMA TAHAHKUKUNUN FAZLA ÇALIŞMAYI TAM OLRAK ÖDEMEM AMACINA YÖNELMESİ • FARKIN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • TASARRUF TEİFİK KESİNTİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/22109 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21092 5393 S.ZTFK/5
   Tarihi: 29.06.2010
   • TASARRUF TEİFİK KESİNTİSİ • BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI • HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP İŞLEMİ YAPILMASI • HUSUMETİN HAZİNEYE YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTRİRLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33802 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21280 4857 S.İşK/22,24
   Tarihi: 01.07.2010
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTRİRLMESİ • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

  • BASKI FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/26792 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21578 4857 S.İşK/17, 41, 46,57 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 02.07.2010
   • BASKI FESHİ • İHBAR TAZMİNATI • FAİZ İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA DEĞİŞTRİLMESİ • TEMERRÜDE DÜŞÜRME • KIDEM TAZMİNATININ DIŞINDAKİ ALACAKLARA TEMERRÜD TARİHİNDEN FAİZE HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/27709 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21579 4857 S.İşK/17,57 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 02.07.2010
   • İBRANAME • İŞÇİNİN İMZASININ OLAĞAN YERİNDE OLMAMASI • İŞÇİNİN OKUR YAZAR OLMADIĞI İDDASI • İBRANAMENİN GEÇERLİLİK SORUNU

  • FESHE NEDEN OLARAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN GENEL OLARAK BLİRTİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/20179 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21595 4857 S.İşK/41 1475S.İşK/14
   Tarihi: 02.07.2010
   • FESHE NEDEN OLARAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN GENEL OLARAK BLİRTİLMESİ • UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULMAMAIŞ OLMASI • EKSİK İNCELEME

  • İŞ AKIŞININ BOZULMASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/20186 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21596 4857 S.İşK/17 1475S.İşK/14
   Tarihi: 02.07.2010
   • İŞ AKIŞININ BOZULMASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMASI • FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE GÖRE AĞIR OLMASI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33424 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22100 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 05.07.2010
   • YILLIK İZİN • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ • KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN MAHSUP EDİLECEĞİ

  • ÜRETİMİ DÜŞÜRME UYARIYA KARŞIN DEVAM ETME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22101 4857 S.İşK/17,41 1475S.İşK/14
   Tarihi: 05.07.2010
   • ÜRETİMİ DÜŞÜRME UYARIYA KARŞIN DEVAM ETME • HAKLI FESİH

  • İŞYERİNDE KAVGAYA KARIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22104 4857 S.İşK/17,25 1475S.İşK/14
   Tarihi: 05.07.2010
   • İŞYERİNDE KAVGAYA KARIŞMA • HAKLI FESİH

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/22088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22240 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 06.07.2010
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEDİĞİ İDDİASI KARŞISINDA YEMİN

  • DERHAL FESİHLERDE ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33707 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22634 4857 S.İşK/17,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.07.2010
   • DERHAL FESİHLERDE ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI • EMEKLİLİĞİN İŞVEREN FESHİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

  • İŞVERENLE TARTIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22646 4857 S.İşK/17,41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 09.07.2010
   İŞVERENLE TARTIŞMA OLAYLARIN GELİŞİMİNDEN İŞVEREN FESHİ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI DOKUZ YILLIK KIDEMİ OLAN İŞÇİ KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞÇİNİN SÖZLŞEMEYE AYKIRILIK SONUCU İŞVERENE ZARAR VERMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29446 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22651 818.S.BK/125
   Tarihi: 09.07.2010
   • İŞÇİNİN SÖZLŞEMEYE AYKIRILIK SONUCU İŞVERENE ZARAR VERMESİ • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/31993 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22653 4857İşK/68
   Tarihi: 09.07.2010
   • ARA DİNLENMESİ

  • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILIP YAPILMADIĞINI YARGICIN RE SEN GÖZETMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29409 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/23184 4857 S.İşK/47
   Tarihi: 12.07.2010
   • USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILIP YAPILMADIĞINI YARGICIN RE SEN GÖZETMESİNİN GEREKMESİ • TEBLİGATIN BİLİNEN EN SON ADRESE YAPILMASININ GEREKMESİ • TEBLİGATIN MUHATABA YAPILMASININ GEREKMESİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26391 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/23205 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 13.07.2010
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ • İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABI • YIL İÇERİSİNDE DÜZENLİ OLARAK YAPILAN ÖDEMLERİN SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • KISMİ DAVANIN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29901 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25120 2822 TSGLK/61
   Tarihi: 21.09.2010
   • KISMİ DAVANIN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ • ISLAH SONRASI İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMAYAN TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35193 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25207 4857 S.İşK/21 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 21.09.2010
   • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞE BAŞLATILMAYAN TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/28788 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25224 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.09.2010
   • FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE KARARLAŞTIRLABİLECEĞİ • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLMASININ YILDA 270 SAAT İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI • ÇALIŞMA SÜRESİNİN GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTRİLMESİ NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34776 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26093 4857 S.İşK/22 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.09.2010
   • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTRİLMESİ NEDENİYLE FESİH • CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

  • İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34779 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26096 4857 S.İşK/24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.09.2010
   • İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ • İSTİFA BELGELERİNİN TİTİZLİKLE İNCELENMESİNİN GEREKMESİ • İŞÇİNİN YAŞ DIŞINDAKİ YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARINI HAK ETMİŞ OLMASI • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN ÜCRETİNİN FAHİŞ OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/22982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26099 2821 SK/45
   Tarihi: 28.09.2010
   • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN ÜCRETİNİN FAHİŞ OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASI • SENDİKLARIN AMAÇLARI DIŞINDA BİR ALANA YÖNELMESİNİN OLANAKLI OLMAMASI • SENDİKA GENEL KURULLARININ YÖNETİCİNİN ÜCRETİNİ BELİRLERKEN SENDİKANIN MALİ İMKANLARINIDA GÖZETMESİNİN GEREKMESİ • SENDİİKA İLE YÖNETİCİ ARASINDA VAR OLAN VEKALET İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI

  • İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/26672 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 12.10.2009
   • İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ • CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAMASI • HAKLI FESİH

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35469 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26731 4857 S.İşK/25 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 04.10.2010
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • BİR AY İFADESİNİN TAKVİM AYINI İFADE ETMEYECEĞİ • BEŞ YILLIK İŞÇİNİN KAZANIMLARINI YOK SAYIP İŞİNİ TERK ETMEYECEĞİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/36852 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26733 4857 S.İşK/24 1475.S.İşK/14
   Tarihi: 04.10.2010
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞÇİNİN KADROYA GEÇMESİ • KADROYA EGEÇEN MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKI • MEVSİMLİK İŞLE ARA VERİLEREK YAPILAN İŞLERİN AYRILMALARININ GEREKMESİ

  • SENDİKANIN ÖRGÜTLENMESİNDE ÖNCÜLÜK YAPMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/27693 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/28547 4857 S.İşK/18-21 2821.S.SK/31
   Tarihi: 11.10.2010
   • SENDİKANIN ÖRGÜTLENMESİNDE ÖNCÜLÜK YAPMA • İŞVERENİN BİR BAŞKA SENDİKANIN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN ÇALIŞMASI • SENDİKAL TAZMİNAT • GEÇERSİZ FESİH

  • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/8024 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/32060 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 08.12.2010
   • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • FESHİN KAÇINILMAZ OLMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İŞE İADE DAVASI SONRASI BAŞVURUYA

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/4728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2009/8265 4447 S.İSK/51
   Tarihi: 08.06.2010
   • İŞE İADE DAVASI SONRASI BAŞVURUYA KARŞIN İŞE BAŞLATILMAMA • İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI AÇISINDAN FESHİN DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE SONU OLDUĞUNUN KABULÜ

  • HİZMET TESPİTİ DAVASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13070 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11647 506 S.SSK/79
   Tarihi: 20.09.2010
   • HİZMET TESPİTİ DAVASI • SİGORTALILIK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6262 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11933 5510 S.SGK/106
   Tarihi: 21.09.2010
   • HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/18337 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12065 506 S.SSK/79
   Tarihi: 23.09.2010
   • HİZMET TESPİTİ

  • FUZULİ ÖDEMELERİN İADESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/4896 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12128 5510 S.SGK/96
   Tarihi: 23.09.2010
   • FUZULİ ÖDEMELERİN İADESİ • EVLİLİĞİ BİLDİRMEME

  • MADDİ TAZMİNAT DAVASININ ISLAH EDİLEREK MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/17117 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/8666 818 .S.BK/41
   Tarihi: 20.09.2010
   • MADDİ TAZMİNAT DAVASININ ISLAH EDİLEREK MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ • ISLAHLA DAVA KAPSAMINDA OLMAYAN BİR TALEBİN DAVA KONUSU YAPILAMAYACAĞI

  • BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/7575 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9124 818 .S.BK/41
   Tarihi: 28.09.2010
   • BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

  • HİLLELİ YOLLARLA MALÜLİYET AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLMASI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12851 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9336 5510.S.SGK/96
   Tarihi: 04.10.2010
   • HİLLELİ YOLLARLA MALÜLİYET AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLMASI • ON YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE FAİZİLERİ İLE BİRLİKTE GERİ İSTENEB,LECEĞİ

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13442 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9718 506S.SSK/79
   Tarihi: 11.10.2010
   • HİZMET TESPİTİ • KAMU DÜZENİ • ÇALIŞMALARIN KISMİ OLARK BİLDİRİLMİŞ OLMASI • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN HER BİR GİRİŞ ÇIKIŞ İÇİN AYRI AYRI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • MALÜLİYET AYLIĞI TALEBİNİ İÇEREN DAVA SÜRERKEN ÖLÜM

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12364 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9827 1479S.BAĞ-KUR/40
   Tarihi: 12.10.2010
   • MALÜLİYET AYLIĞI TALEBİNİ İÇEREN DAVA SÜRERKEN ÖLÜM • MALÜLİYET AYLIĞININ KENDİLİĞİNDEN ÖLÜM AYLIĞINA DÖNÜŞMEYECEĞİ

  • RÜCUAN  TAZMİNAT

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2010/9-328 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/370 5510 SGK/21 818 S.BK/125
   Tarihi: 07.07.2010
   • RÜCUAN TAZMİNAT • RÜCU HAKKINNIN HİZMET AKDİNDEN DOĞMAMASI • İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞMEYE DAYANMASI NEDENİYLE ON YIL OLMASI

  • YURT DIŞI HİZMT BORÇLANMASI

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2010/10-472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/440 3201 YHBK/3
   Tarihi: 29.09.2010
   • YURT DIŞI HİZMT BORÇLANMASI • GEÇİCİ 81. MADDEDEN BORÇLANILAN SÜREYLE OLUŞAN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE YARARLANMANIN GEREKMESİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ