• SENDİKAL NEDENLERLE TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA KONUSUNDA AYRIMCILIK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42692 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/32223 4857 S.İşK/32 2821 S.SK/31
   Tarihi: 08.11.2010
   l SENDİKAL NEDENLERLE TOPLU SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA KONUSUNDA AYRIMCILIK l TALEPTE BULUNMADAN DAVA AÇMA

  • MUVAZAA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/36161 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/31045 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 01.11.2010
   l MUVAZAA l ASIL İŞTE ÇALIŞIP ÇALIŞMAMAYA GÖRE YARDIMCI İŞLERDE İŞ ALAN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN MUVAZAALI ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ BELİRLENMESİ

  • SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/43812 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30888 4857 S.İşK/18-21,25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 01.11.2010
   l  SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK l ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNDEN PARA ALIP İADE ETMEME l HAKLI FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29226 4857 S.İşK/6,41,46
   Tarihi: 15.10.2010
   l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLMASI l İŞYERİ DEVRİNDE HER İŞVERENİN KENDİ DEVRİNDE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMADAN SON İŞVERENİN İSE TAMAMINDAN SORUMLU OLACAĞI

  • MUACCELİYET

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/821 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30728 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86
   Tarihi: 26.10.2010
   l MUACCELİYET l TEMERRÜD l İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ BULUNDUĞU DURUMLARDA KISMİ ÖDEMENİN HANGİ ALACAKTAN DÜŞÜLECEĞİ

  • İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/42911 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30443 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.10.2010
   l İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU

  • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞVEREN VEKİLLERİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/31331 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30169 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.10.2010
   l İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞVEREN VEKİLLERİ

  • İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA NEDENİYLE KÜÇÜLME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/31834 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30149 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 22.10.2010
   l İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA NEDENİYLE KÜÇÜLME l İŞLETMESEL KARARIN KEYFİLİK DENETİ-MİNE TABİ OLMASI

  • İSTİFA EDEN İŞÇİNİN GERÇEK İRADESİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/40996 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30125 4857 S.İşK/17,22 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.10.2010
   l İSTİFA EDEN İŞÇİNİN GERÇEK İRADESİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ l İŞ BİTİMİ NEDENİYLE ALINAN İSTİFA l KIDEM İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLECEĞİ

  • İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/28347 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29733 2822 S.TSGLK/3,15
   Tarihi: 19.10.2010
   l İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN ESAS ALINACAĞI l İŞYERİNİN TEKNİK AMACI l ASIL İŞİN İŞLETMENİN TEKNİK AMACINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İBRANAME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37729 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29226 4857 S.İşK/6,41,46
   Tarihi: 15.10.2010
   l İBRANAME l OKUMA YAZMA BİLMEYEN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLACAĞI

  • DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİ-NATI İÇİN ÖZEL FAİZ DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37062 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/30739 854 S.DİşK/32
   Tarihi: 26.10.2010
   l DENİZ İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİ-NATI İÇİN ÖZEL FAİZ DÜZENLEMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI l YASAL FAİZ

  • HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSZ 24 SAAT OLARAK KULLANDRILMASININ ZORUNLU OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37043 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29213 4857 S.İşK/41,46
   Tarihi: 15.10.2010
   l HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSZ 24 SAAT OLARAK KULLANDRILMASININ ZORUNLU OLMASI l YİRMİ DÖRT SAATİN ALTINDA HAFTA TATİLİ KULANDIRMAMANIN HİÇ KULLANDIRMAMA ANLAMINA GELECEĞİ l HAFTA TATİLİ ÇALIŞMALARININ KANITLANMASI

  • İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETMEME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37043 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29213 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 15.10.2010
   l İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETMEME l İŞ ŞARTI HALİNE GELME

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35598 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29210 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 15.10.2010
   l KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/41105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29201 4857 S.İşK/11,17
   Tarihi: 15.10.2010
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE ALTI AYLIK KIDEM

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/30688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29172 4857 S.İşK/18
   Tarihi: 15.10.2010
   l İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNDE ALTI AYLIK KIDEM l ALTI AYI DOLDURMAYA İKİ GÜN KALA FESİH l KÖTÜ NİYETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • TEKNOLOJİK YATIRIM YAPILIP YAPILMADIĞININ YAPILMIŞSA İSTİHDAM FAZLASI OLUŞUP OLUŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/30680 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29165 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 15.10.2010
   l TEKNOLOJİK YATIRIM YAPILIP YAPILMADIĞININ YAPILMIŞSA İSTİHDAM FAZLASI OLUŞUP OLUŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/30661 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29154 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12
   Tarihi: 15.10.2010
   l TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI

  • İBRANAMENİN İSTİFA BELGESİ İLE ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29035 4857 S.İşK/17,24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.10.2010
   l İBRANAME l İBRANAMENİN İSTİFA BELGESİ İLE ÇELİŞMESİ l ÇELİŞKİ NEDENİYLE İBRANAMEYE GEÇERLİK TANINAMAYACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞUN ESASLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/28637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19980 4857 S.İşK/6,17,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 22.06.2010
   l İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞUN ESASLARI l FESİH İRADESİNİN NİTELİĞİ VE SONUÇLARI l  İHBAR TAZMİNATININ NİTELİĞİ

  • YILLIK İZİN HAKKININ ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/29519 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/19991 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 22.06.2010
   l YILLIK İZİN HAKKININ ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ

  • ESNAF NİTELİĞİNDE BİR İŞVEREN OLUP OLMAMASININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33665 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/20778 4857 S.İşK/4
   Tarihi: 28.06.2010
   l ESNAF NİTELİĞİNDE BİR İŞVEREN OLUP OLMAMASININ BELİRLENMESİNİN GEREK-MESİ l GÖREV l YEDİ YILLIK İŞÇİNİN İŞİ NEDENSİZ TERK ETMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

  • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26625 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/21829 4857 S.İşK/22 2822 S.TSGLK/5
   Tarihi: 05.07.2010
   l İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ l ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN DİSİPLİN KURULU KARARINA BAĞLI OLABİLECEĞİ l ESASLI DEĞİŞİKLİK HALİNDE ESKİ İŞE İADESİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İBRA BELGESİ İLE İSTİFANIN ÇELİŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33618 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22083 4857 S.İşK/17,41,57
   Tarihi: 05.07.2010
   l İBRA BELGESİ İLE İSTİFANIN ÇELİŞMESİ l İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI

  • BORDRO KARŞILIĞI ÖDENEN ÜCRETLE FİİLİ OLARAK ÖDENEN ÜCRET ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/33736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22233 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 06.07.2010
   l BORDRO KARŞILIĞI ÖDENEN ÜCRETLE FİİLİ OLARAK ÖDENEN ÜCRET ARASINDA UYUMSUZLUK OLMASI l ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİLERİN RESMİ KAYITLARDA BAŞKA BİR İŞYERİNDE GÖSTERİLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26357 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22430 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 08.07.2010
   l İŞÇİLERİN RESMİ KAYITLARDA BAŞKA BİR İŞYERİNDE GÖSTERİLMESİ l FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSUNA DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA UYDUĞUNU İŞVERENİN ÖNCELİKLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/23634 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/22722 4857 S.İşK/18-21 2821 S.SK/31
   Tarihi: 12.07.2010
   l FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA UYDUĞUNU İŞVERENİN ÖNCELİKLE KANITLAMASININ GEREKMESİ l SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • BOŞTA GEÇEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE YENİ BİR TİS İMZALANMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10114 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/23304 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 13.07.2010
   l BOŞTA GEÇEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE YENİ BİR TİS İMZALANMIŞ OLMASI l BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABINDA YENİ TİS’DE DİKKATE ALINMASI

  • TEK BAŞINA İŞÇİ ÇIKARTMA YETKİSİ OLMAYAN İŞVEREN VEKİLİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/25316 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/24186 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.09.2010
   l TEK BAŞINA İŞÇİ ÇIKARTMA YETKİSİ OLMAYAN İŞVEREN VEKİLİ l İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE YETKİSİNİN BULUNMASI l SİTEM NİTELİĞİNDE SÖZLERİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

  • PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/25352 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/24213 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 20.09.2010
   l PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • DÖRT C KAPSAMINDA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/24240 657 S.İşK/4
   Tarihi: 20.09.2010
   l DÖRT C KAPSAMINDA ÇALIŞMA l İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLACAĞI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/24285 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 20.09.2010
   l İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELMEYECEĞİ

  • ASIL İŞLERİ BELEDİYENİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDUĞU ALT İŞVERENE VERMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/30244 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/24328 4857 S.İşK/2,17-28
   Tarihi: 20.09.2010
   l ASIL İŞLERİ BELEDİYENİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDUĞU ALT İŞVERENE VERMESİ lİŞÇİNİN İHALEDE YAZILI İŞLERİN DIŞINDA İŞLERDE DE ÇALIŞTIRILMIŞ OLMASI lALT İŞVERENİN BELİRLİ BİR ORGANİZASYONA UZMANLIĞA VE HUKUKİ BAĞIMSIZLIĞA SAHİP OLMAMASI lİŞÇİ TEMİNİNE ARACILIK lALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ OLARAK NİTELENDİRLEMEYECEĞİ

  • SGK PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26375 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25219 4857 S.İşK24
   Tarihi: 21.09.2010
   l SGK PRİMLERİNİN EKSİK YATIRILMASI l HAKLI NEDENLE FESİH

  • İŞÇİNİN İŞVERENE YÜKSEK MEBLAĞLI SENET VERMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26372 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25388 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 23.09.2010
   l İŞÇİNİN İŞVERENE YÜKSEK MEBLAĞLI SENET VERMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI l ORGANİK BAĞ l İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI

  • ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİNİ İSTEMENİN İŞÇİNİN HAKKI OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/39681 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25700 4857 S.İşK/24,41
   Tarihi: 23.09.2010
   l ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİNİ İSTEMENİN İŞÇİNİN HAKKI OLMASI l FAZLA ÇALIŞMA İÇİN MUVAFAKAT VERMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞEMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ l HAKSIZ FESİH

  • İSTİFA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/30912 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25745 4857 S.İşK/22,24
   Tarihi: 24.09.2010
   l İSTİFA l İSTİFANIN SOMUT NEDENLERİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANABİLECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1038 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25821 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 30.09.2010
   l KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET l ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA l FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANAMAMASI

  • EKONOMİK KRİZ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/27132 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/25879 4857 S.İşK/18-21,29
   Tarihi: 27.09.2010
   l EKONOMİK KRİZ l İŞYERİNİN EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENİP ETKİLENMEDİĞİNİN BELİRLEN-MESİNİN GEREKMESİ l İSTİHDAM FAZLALIĞININ GİDERİLME-SİNDE PERFORMAN DEĞERLENDİRİL-MESİNİN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK UYGULANIP UYGULANMADIĞININ BELİR-LENMESİ

  • NÖBET TUTAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35002 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26030 4857 S.İşK/41,47 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 27.09.2010
   l NÖBET TUTAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ BELİRLENMESİ l KENDİ İSTEĞİ İLE İŞÇİLİKTEN DEVLET MEMURLUĞUNA ATANMA l KIDEM TAZMİNATI HAK EDEMEYECEĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35294 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26036 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 27.09.2010
   l FAZLA ÇALIŞMA l HAKKANİYET İNDİRİMİNİN MAKUL ÖLÇÜLERDE OLMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ İŞE İADE İSTEMEDEN DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN İŞYERİNDE OTUZDAN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR OLMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35335 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26042 4857 S.İşK/17 2821 S.SK/31
   Tarihi: 27.09.2010
   l SENDİKAL TAZMİNAT TALEPLİ İŞE İADE İSTEMEDEN DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN İŞYERİNDE OTUZDAN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR OLMASININ GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35445 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26047 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 27.09.2010
   l  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ l  OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMAMASI

  • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YILLIK İZİN HAKKI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34622 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26085 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 28.09.2010
   l ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YILLIK İZİN HAKKI

  • İŞYERİNDE CAN GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34679 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26086 4857 S.İşK/22,77 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.09.2010
   l İŞYERİNDE CAN GÜVENLİĞİNİN TEHLİ-KEYE DÜŞMESİ l HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP ETMEME

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/15696 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26109 4857 S.İşK/17 1086 S.HUMK/74
   Tarihi: 28.09.2010
   l ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEP ETMEME l TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ l TALEP EDİLMEYEN FAİZE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • SENDİKA ADİDATI ÖDEME TARİHİNİN TİS DE BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/24515 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26221 2821 S.SK/61
   Tarihi: 28.09.2010
   l SENDİKA ADİDATI ÖDEME TARİHİNİN TİS DE BELİRLENMESİ l FAİZİN BAŞLANGICI l SENDİKA ÜYE LİSTESİNİN HER TİS DÖNEMİNDE İŞVERENE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37553 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26242 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 28.09.2010
   l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37785 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26248 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.09.2010
   l KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI l İŞ SÖZLEŞMESİ FESEDİLMEDİĞİ HALDE KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE YAPILAN ÖDEMLERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

  • KESİN SÜRE

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/38782 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26252 1086 SHUMK/163
   Tarihi: 28.09.2010
   l KESİN SÜRE

  • FERAGATIN TEMYİZ AŞMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/25659 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26278 1086 S.HUMK/432
   Tarihi: 30.09.2010
   l FERAGATIN TEMYİZ AŞMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ l MAHKEMENİN FERAGAT KONUSUNDA KARAR VERMEYECEĞİ l HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA FERAGATIN YEREL MAHKEMECE DİKKATE ALINACAĞI

  • CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/25623 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26324 818 S.BK/161
   Tarihi: 30.09.2010
   l CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN İŞÇİNİN İZNİNE BAĞLI OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/35338 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/26673 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 01.10.2010
   l FAZLA ÇALIŞMANIN İŞÇİNİN İZNİNE BAĞLI OLMASI l İŞÇİNİN İZNİ OLMAYAN FAZLA ÇALIŞ-MAYA GELMEMESİNİN FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI l İŞVERENCE YAPILAN FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/31100 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/27048 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.10.2010
   l İŞLETMESEL KARAR l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMASI l YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN İŞYERİNİ YAPILANDIRMA ANLAMINA GELMESİ l FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİ

  • İŞLETMESEL KARAR

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/33069 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/27474 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 04.10.2010
   l  İŞLETMESEL KARAR l KAPANMA VE SEZONLUK ÇALIŞMA NEDENİYLE İSTİHDAM FAZLASI OLUŞMASI l İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK DENETİMİNE TABİ TUTULMASININ GEREKMESİ

  • YETKİ TESPİTİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/34472 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/27861 2822 S.TSGLK/14
   Tarihi: 05.10.2010
   l YETKİ TESPİTİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI l MUVAZAA İDDASI

  • YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMENİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/34982 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/27914 4857 S.İşK/59
   Tarihi: 07.10.2010
   l YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMENİN GEREK-MESİ l YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

  • İŞÇİ TEMİNİ YAPAN FİRMAYA İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/28763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/28314 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 08.10.2010
   l İŞÇİ TEMİNİ YAPAN FİRMAYA İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI l TEMSİLDE YANILMA l DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMEMİŞ SAYILACAĞI

  • KIDEMLİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN VAZGEÇMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/37796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/29009 4857 S.İşK/17,24 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 14.10.2010
   l KIDEMLİ İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN VAZGEÇMESİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI l HAKSIZ FESİH l KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ SİGORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA YAPILMASI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2829 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/13933 3201S.YHBK/3
   Tarihi: 19.10.2010
   l  YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ SİGORTALININ ÖLÜMÜNDEN SONRA YAPILMASI l HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ARACI ALT İŞVEREN SORUMLULUĞU

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9170 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/13928 506 S.SSK/87
   Tarihi: 19.10.2010
   l  ARACI ALT İŞVEREN SORUMLULUĞU

  • SİGORTALILIK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/2539 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/13641 506 S.SSK/6
   Tarihi: 14.10.2010
   l SİGORTALILIK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

  • SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6174 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/12163 506 S.SSK/108
   Tarihi: 27.09.2010
   l  SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

  • BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇILMASI

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/5222 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/11689 506 S.SSK/79
   Tarihi: 21.09.2010
   l BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇILMASI l ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMAMASI

  • MALÜLİYET ORANIN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12731 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9880 5510.S.SGK/95
   Tarihi: 14.10.2010
   l MALÜLİYET ORANIN TESPİTİ l SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRESİ RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI

  • ÇİFTE SİGORTALILIĞIN OLANAKLI OLMAMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12419 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9711 506S.SSK/79
   Tarihi: 11.10.2010
   l ÇİFTE SİGORTALILIĞIN OLANAKLI OLMAMASI

  • SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİNİN KOŞULLARI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12598 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9550 1479S.BAĞ-KUR/EK 20
   Tarihi: 07.10.2010
   l SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİNİN KOŞULLARI

  • TEMSİLDE HATA

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12355 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9434 506.S.SGK/79
   Tarihi: 04.10.2010
   l  TEMSİLDE HATA

  • TARIMSAL FAALİYETİN BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12668 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9224 2926 .S.Tar.Bağ-KurK/4
   Tarihi: 30.09.2010
   l  TARIMSAL FAALİYETİN BELİRLENMESİ l TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞI

  • OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA ZARAR NEDENİYLE FESİH

   T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/44798 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/37297 4857 S.İşK/17, 25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 10.12.2010
   l OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA ZARAR NEDENİYLE FESİH l ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN ZARARI FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ