• HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/8919 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/16008 506 S.SSK/. 79
   Tarihi: 06.12.2010
   HİZMET TESPİTİ

  • RÜCAN TAZMİNAT

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/7673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/16409 506 S.SSK/GEÇ. 26 5510 S.SGK/21
   Tarihi: 27.10.2010
   RÜCAN TAZMİNAT KANUNLARIN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYCAĞI

  • ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10477 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/16626 506 S.SSK/69
   Tarihi: 14.12.2010
   ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASI SİGORTALI LEHİNE YASAL DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANABİLECEĞİ OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILAN TEDAVİNİN KURUMDAN İSTENMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/11057 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/125 1479 Bağ K-/11 ek
   Tarihi: 17.01.2011
   TEDAVİ GİDERİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILAN TEDAVİNİN KURUMDAN İSTENMESİ KULLANILAN MALZEMENİN ZORUNLU OLARAK KULLANILMASI GEREKEN BİR MALZEME OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

  • İFLASTA İŞÇİ ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/41382 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/901 4857 S.İşK/21,32
   Tarihi: 25.01.2011
   İFLASTA İŞÇİ ALACAĞI

  • BAKİYE İLAM HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMAYA ENGEL OLAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/2154 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/958 4857 S.İşK/17 1080 S.HUMK/432
   Tarihi: 27.01.2011
   BAKİYE İLAM HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMAYA ENGEL OLAMAYACAĞI

  • KIDEM SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARI İLE BELİRLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1622 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1027 4857 S.İşK/41 1475.İşK/14
   Tarihi: 27.01.2011
   KIDEM SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARI İLE BELİRLENMESİ

  • YILLIK İZİN ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1624 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1029 4857 S.İşK/59
   Tarihi: 27.01.2011
   • YILLIK İZİN ALACAĞI • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • YILLIK İZİN KONUSUNDA YEMİN TEKLİF EDİLEBEİLECEĞİ

  • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAZİ İSTENMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1625 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1030 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 27.01.2011
   • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAZİ İSTENMEMESİ • TALEPLE BAĞLILIK

  • ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI İSNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/1628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1031 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 27.01.2011
   • ŞEREF VE HAYSİYET KIRICI İSNAT • HAKLI FESİH

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIMASININ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/3178 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1075 4857 S.İşK/11,12
   Tarihi: 27.01.2011
   • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIMASININ KOŞULLARI • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ SAYILMAMA

  • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2008/41023 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1080 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 27.01.2011
   GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI

  • YÜZDE USLÜ ÜCRETLE ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/28347 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1133 4857 S.İşK/41,51
   Tarihi: 28.01.2011
   • YÜZDE USULÜ ÜCRET • YÜZDE USLÜ ÜCRETLE ÇALIŞMADA

  • ALT İŞVERENE YASAYA UYGUN İŞ VERİLMESİNİN GEÇERLİ NEDEN OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7034 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/2595 4857 S.İşK/18-21 2822 S.TSGLK/5
   Tarihi: 14.02.2011
   • ALT İŞVERENE YASAYA UYGUN İŞ VERİLMESİNİN GEÇERLİ NEDEN OLMASI • İŞVERENİN GEÇERLİ NEDENLE FESİH HAKKININ TİS HÜKÜMLERİYLE TÜMÜYLE OORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN ADAY OLMAYIP EMEKLİ OLDUĞU GENEL KURUL SONRASI SENDİKA ÜYELİĞİNİN SÜRMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/51913 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/3366 2821 S.SK/10,14,52
   Tarihi: 15.02.2011
   • SENDİKA YÖNETİCİSİNİN ADAY OLMAYIP EMEKLİ OLDUĞU GENEL KURUL SONRASI SENDİKA ÜYELİĞİNİN SÜRMEYECEĞİ • MUVAZAALI ÇALIŞMA İLE SENDİKA ÜYELİĞİNİ SÜRDÜRME ÇABASI

  • İŞÇİLİK KIDEMİNDE ÖNCEKİ ALT İŞVERENLER YANINDA GEÇİRİLEN SÜRENİN DİKKATE ALINACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/47220 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/4183 4857 S.İşK/2,18-21
   Tarihi: 21.02.2011
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMUŞ OLMASI • İŞÇİLİK KIDEMİNDE ÖNCEKİ ALT İŞVERENLER YANINDA GEÇİRİLEN SÜRENİN DİKKATE ALINACAĞI • FESHİN YAZILI YAPILMAMASI • GEÇERSİZ FESİH

  • FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/475 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/4709 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 22.02.2011
   • FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI • AVUKATLIK ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/5393 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/5829 4857 S.İşK/17,32,41,57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.03.2011
   • • KIDEM İHBAR TAZMİNATI • FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULDUĞUNUN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME DURUMUNDA ON SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/27120 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/5832 4857 S.İşK/17,32,41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.03.2011
   • ŞİRKETİN TASFİYE EDİLMİŞ OLMASI İHYASININ GEREKMESİ • 24 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENME DURUMUNDA ON SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN FAZLA ÇALŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ OLDUĞU

  • RE’SEN YEMİN TEKLİFİNİN KABUL EDİLMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/121 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/5839 4857 S.İşK/17,32,41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 01.03.2011
   • • AVANS MAKBUZU • RE’SEN YEMİN TEKLİFİNİN KABUL EDİLMEMESİ • MAHSUP İŞLEMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7034 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6074 4857 S.İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.03.2011
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞMAYACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7084 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6085 4857 S.İşK/6 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.03.2011
   • İŞYERİ DEVRİ • İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI • DEVRİN FESİH OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ • FESHE BAĞLI HAKLARIN

  • KIDEM SÜRESİNİN VARSAYIMA GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/71103 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6093 4857 S.İşK/17,32,41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.03.2011
   • KIDEM SÜRESİNİN VARSAYIMA GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ • BİLİRKİŞİNİN SEBEPSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLEMYECEĞİ

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6095 4857 S.İşK/17 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 04.03.2011
   • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  • SENDİKAL TAZMİNAT

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7691 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6097 4857 S.İşK/17 1475 S. İşK/14 2821. S.SK/31
   Tarihi: 04.03.2011
   ​​​​​​​SENDİKAL TAZMİNAT SENDİKAL TAZMİNATTA İSPAT YÜKÜ

  • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ BULUNMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/6507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6290 4857 S.İşK/11, 41
   Tarihi: 07.03.2011
   BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ KOŞULLARININ BULUNMAMASI

  • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE FESİH HAKKI VERMEMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6658 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 14.03.2011
   • DEVAMSIZLIK • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE FESİH HAKKI VERMEMESİ • DEVAMSIZLIĞIN HESABINDA BİR AYIN TAKVİM AYI OLMAMASI • DEVAMSIZLIKTA İŞ GÜNÜN İŞÇİNİN ÇALIŞMASI GEREKEN GÜN OLMASI

  • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26763 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/6748 4857 S.İşK/8, 13
   Tarihi: 14.03.2011
   • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA • ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA • EŞİT İŞLEM BORCU

  • İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/11780 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7131 4857 S.İşK/8, 13
   Tarihi: 15.03.2011
   • GÖREV • ESNAF VE SANATKAR SAYILMA • İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALMA

  • ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENSİSİ BELİRLEYEREK SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3921 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7179 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 16.03.2011
   • ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENSİSİ BELİRLEYEREK SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMA • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTENEMEYECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATI TAVANININ MUTLAK EMREDİCİ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/32411 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7248 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.03.2011
   • KIDEM TAZMİNATI TAVANININ MUTLAK EMREDİCİ OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI HESABININ TANIK ANLATIMLARINA DAYANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7608 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7526 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.03.2011
   • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI HESABININ TANIK ANLATIMLARINA DAYANMASI • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  • YENİ İŞ ARAMA İZNİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/7616 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7531 4857 S.İşK/17, 27
   Tarihi: 21.03.2011
   • YENİ İŞ ARAMA İZNİ • YENİ İŞ ARAMA İZNİNİ İŞÇİNİN KENDİLİĞİNDEN KULLANAMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/9576 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7568 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.03.2011
   FAZLA ÇALIŞMA

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK DEVAM ETMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/41736 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7585 2822.S. TSGLK/6, 61
   Tarihi: 21.03.2011
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK DEVAM ETMESİ • İŞVERENİN AYRICA TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİNİN GEREKMEMESİ • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA DOĞAN ALACAKLARA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

  • TOPLU SÖZLEŞMEDE SRVİS ARACI SAĞLANMASININ İŞVERENİN İNSİYATİFİNE BIRAKILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/26667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7642 2822.S. TSGLK/61
   Tarihi: 21.03.2011
   • TOPLU SÖZLEŞMEDE SRVİS ARACI SAĞLANMASININ İŞVERENİN İNSİYATİFİNE BIRAKILMIŞ OLMASI • SERVİS SAĞLANMADIĞI DURUMDA KARŞILIĞI ULAŞIM BEDELİNİN İSTENEMEYECEĞİ

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12302 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7734 2822.S. TSGLK/9
   Tarihi: 21.03.2011
   • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

  • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/50581 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/10288 4857 S.İşK/53
   Tarihi: 05.04.2011
   • MEVSİMLİK İŞ • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

  • YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/6950 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/11867 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 19.04.2011
   • YILLIK İZİN HAKKI • YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • KISMİ ÖDEMELERDE İŞÇİ ALACAKLARININ MAHSUP EDİLMESİ ESASLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/10895 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12005 4857 S.İşK/17, 32,41
   Tarihi: 20.04.2011
   KISMİ ÖDEMELERDE İŞÇİ ALACAKLARININ MAHSUP EDİLMESİ ESASLARI

  • VAKIF ÜNÜVERSİTESİNDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI KONUSUNDA BAĞLAYICI KURALIN BULUNMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1048 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12070 4857 S.İşK/11
   Tarihi: 20.04.2011
   • VAKIF ÜNÜVERSİTESİNDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI KONUSUNDA BAĞLAYICI KURALIN BULUNMAMASI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/10827 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12158 4857 S.İşK/8
   Tarihi: 21.04.2011
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURLARI • BAĞIMLILIK UNUSURUNUN İÇERİĞİ

  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12280 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12206 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 21.04.2011
   • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN SON ÜCRETE GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI • YÜZDE USLÜ ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMANIN HESABI

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12288 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12208 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 21.04.2011
   • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETMESİ DURUMUNDA ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/11573 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12219 4857 S.İşK/26
   Tarihi: 25.04.2011
   • İŞÇİNİN ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETMESİ DURUMUNDA ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ • ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

  • YEMİN TEKLİFİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/11630 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12242 4857 S.İşK/57
   Tarihi: 25.04.2011
   • YEMİN TEKLİFİ

  • İŞKOLU TESPİTİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7267 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12312 2821 S.SK/4
   Tarihi: 26.04.2011
   • İŞKOLU TESPİTİ • İŞKOLUNDA KURULU DİĞER SENDİKALARADA İHBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKA AİDAT ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/17212 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12315 2821 S.SK/61
   Tarihi: 26.04.2011
   • SENDİKA AİDAT ALACAĞI • ÜYE LİSTESİNİN İŞVERENE GÖNDERİLMESİNİN GEREKMESİ • FAİZİN BAŞLANGICI

  • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/1308 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12318 2821 S.SK/4 2822 S.TSGLK/13
   Tarihi: 26.04.2011
   • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ • İŞKOLUNA İTİRAZ • İŞKOLU TESPİTİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI

  • KAYITLARDA GÖZÜKEN İŞYERİ İLE FİİLEN ÇALIŞILAN İŞYERİNİN FARKLI OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13099 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12321 4857 S.İşK/41,57
   Tarihi: 26.04.2011
   • KAYITLARDA GZÖÜKEN İŞYERİ İLE FİİLEN ÇALIŞILAN İŞYERİNİN FARKLI OLMASI • YETKİLİ MAHKEMENİN İŞİN FİİLEN YAPILDIĞI YER MAHKEMSİ OLMASI

  • İŞYERİNDE KAVGA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12402 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12684 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 28.04.2011
   • İŞÇİYE BİR BAŞKA İŞÇİNİN KÜFÜR ETMESİ • İŞYERİNDE KAVGA • HAKLI FESİH

  • ZAMANAŞIMI DEFİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12687 4857 S.İşK/17,41
   Tarihi: 28.04.2011
   • ZAMANAŞIMI DEFİ

  • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HAKKININ TOPLU SÖZLEŞMEYLE DÜZENLENMESİNİN OLANAKLI OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/11641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12777 4857 S.İşK/53,57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.05.2011
   • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HAKKININ TOPLU SÖZLEŞMEYLE DÜZENLENMESİNİN OLANAKLI OLMASI

  • TUTUKLULUK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12385 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12782 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.05.2011
   • TUTUKLULUK NEDENİYLE FESİH • TUTUKLULUK NEDENİYLE FESH HAKKININ BİLDİRİM SÜRELERİNİN SONUNDA DOĞACAĞI • ARTTILMIŞ BİLDİRİM SÜRELERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI

  • DOĞRULULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12775 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12784 4857 S.İşK/25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.05.2011
   • DOĞRULULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN HAREKET • CEZA HAKİMİNİN BERAAT KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI • EYLEMİN UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12918 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12793 4857 S.İşK/31 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 02.05.2011
   • ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRLMESİ • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI • ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞE BAŞVURU • KIDEM TAZMİNATI

  • DAVAININ KONUSUZ KALMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/20882 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/13008 4857 S.İşK/17,41
   Tarihi: 02.05.2011
   • DAVAININ KONUSUZ KALMASI • DAVANIN DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN ARA KARARI YERİNE GETİRİLMEDEN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNİN YARI YARIYA İNDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  • TEDAVİ GİDERLERİNİN İSTENMESİ

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/12929 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9772 5510 .SGK-/63
   Tarihi: 12.10.2010
   • TEDAVİ GİDERLERİNİN İSTENMESİ

  • PRİM AFFINDAN YARARLANMA

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10719 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9782 1479 .Bağ-KurK-/24
   Tarihi: 12.10.2010
   • PRİM AFFINDAN YARARLANMA • BAĞ KUR HİZMETLERİNİN TESPİTİ

  • DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMA

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13438 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/9988 1479 .Bağ-KurK-/24
   Tarihi: 18.10.2010
   • DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMA • BAĞ KUR HİZMETLERİNİN TESPİTİ

  • İTİBARI HİZMET SÜRESİNDEN YARALANMA

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/13171 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10117 06 .SSK-/Ek:5
   Tarihi: 19.10.2010
   • İTİBARI HİZMET SÜRESİNDEN YARALANMA • İŞYERİNİN 5510 SAYILI YASAYLA KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILMIŞ OLMASI • 3600 GÜN KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

  • DEVİR ÖNCESİ İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3450 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2010/10172 818 .BK-/41
   Tarihi: 19.10.2010
   • İŞYERİ DEVRİ • İŞ KAZASI • DEVİR ÖNCESİ İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK

  • İŞE İADE DAVALARINDA VERİLEN HÜKÜMLERİN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/91 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/7 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.07.2011
   • İŞE İADE DAVALARINDA VERİLEN HÜKÜMLERİN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI • İŞE İADE TAZMİNATI MİKTARININ BİR KISMININ REDDİ NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  • İŞE İADE İSTEMİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/94 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/10 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.07.2011
   • İŞE İADE İSTEMİ • İKİ YILLIK KIDEMİ OLAN İŞÇİ • İŞE İADE TAZMİATININ ALTI AY OLARAK BELİRLENMESİNİN UYGUN OLMAMASI

  • İŞE İADE TAZMİATININ ALTI AY OLARAK BELİRLENMESİNİN UYGUN OLMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/100 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/16 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.07.2011
   • İŞE İADE İSTEMİ • SEKİZYILLIK KIDEMİ OLAN İŞÇİ • İŞE İADE TAZMİATININ ALTI AY OLARAK BELİRLENMESİNİN UYGUN OLMAMASI

  • GÖREVİNİ SAVSAKLAMA GEREKÇESİ İLE FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/10 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/22 4857 S.İşK/18-21,25
   Tarihi: 18.07.2011
   • GÖREVİNİ SAVSAKLAMA GEREKÇESİ İLE FESİH • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI

  • FESİH BİLDİRİMİNİ ALMAKTAN KAÇINMA

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/20882 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/27 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 18.07.2011
   • FESİH BİLDİRİMİNİ ALMAKTAN KAÇINMA • FESİH TARİHİNİN DÜZELEYENLERİN DOĞRULAMASI KOŞULUYLA TUTANAK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ • BİR AYLIK İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI • GEÇERLİ FESİH

  • İKALE SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/31 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/47 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 19.07.2011
   • İKALE SÖZLEŞMESİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ • İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI • İKALE TEKLİFİNİN İŞVERENDEN GELMESİ HALİNDE İŞÇİYE EK BİR MAKUL YARAR SAĞLANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • ZAMAN AŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI İLEDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2010/9-629 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/70 1086 S.HUMK/473
   Tarihi: 06.04.2011
   • ZAMAN AŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI İLEDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ