• HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/14693 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/3301 506 S.SSK/43,44
   Tarihi: 14.03.2011
   • HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA • ACİL OLARAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA KALDIRILAN SİGORTALININ EŞİNİN GİDERLERİNİ KURUMUN KARŞILAMASININ GEREKMESİ

  • SİGORTALININ USULÜNE UYGUN OLARAK SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7793 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12024 506 S.SSK/43,44
   Tarihi: 20.09..2011
   • SİGORTALININ USULÜNE UYGUN OLARAK SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMASI • GEREĞİNCE MUAYNE DİLMEMESİ ÜZERİNE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRÜLMESİ • KURUMUN TEDAVİ GİDERLERİNİ ÖDEMESİNİŞN GEREKMESİ

  • TERÖR MAĞDURU

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10880 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/234 506 S.SSK/3
   Tarihi: 16.01.2012
   • TERÖR MAĞDURU • TÜM SİGORTA KOLLARINA BAĞLI PRİM YATIRMIŞ OLMASI • GÖREV MALÜLLÜĞÜ • TÜM SİGORTA KOLLARINDAN PRİM YATIRILMIŞ OLMASININ YAZILI İRADE TALEBİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI GEÇEN SÜRELERLE YURT DIŞI ÇALIŞMLARININ BORÇLANMAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/11403 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1454 5510 S.SGK/101 3201 S.K/3
   Tarihi: 06.02.2012
   • EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI GEÇEN SÜRELERLE YURT DIŞI ÇALIŞMLARININ BORÇLANMAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

  • 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞ KAZALARINA 5510 SAYILI YASADAKİ İLK PEŞİN SERMAYE KURALININ UYGULANMAYACAĞI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/12957 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2892 506 S.SSK/26
   Tarihi: 21.02.2012
   01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞ KAZALARINA 5510 SAYILI YASADAKİ İLK PEŞİN SERMAYE KURALININ UYGULANMAYACAĞI

  • İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN İHTİYADİ HACİZ KARARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 16.01.2012
   • İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN İHTİYADİ HACİZ KARARI • İHTİYADİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME

  • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/3496 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/48 4857 S.İşK/2
   Tarihi: 16.01.2012
   • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALACAKLARINDAN MÜŞTEREKEN SORUMLU OLACAĞI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/7715 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/62 4857 S.İşK/17
   Tarihi: 16.01.2012
   • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELECEĞİ • VİZELİ ÇALIŞMADA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN İRADESİNİN BİRLEŞMESİ • ASKI HALİNİN VİZE DÖNEMİNE DENK GELMEMESİ • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İÇİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA OLMANIN GEREKMESİ

  • TAVZİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54374 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/92 6100 S.HMK/305
   Tarihi: 16.01.2012
   • TAVZİH • TAVZİH YOLU İLE DAVACININ BORCUNUN GENİŞLETİLEMİYECEĞİ

  • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/31730 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/141 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.01.2012
   • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE • KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE HESABINDA HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ • KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA EREN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEBİLECEĞİ • KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK SONA ERDİRİLEN SÜRELERİN HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI • ARA VERMEDEN ÖNCEKİ SÜREYE İLİŞKİN ON YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN İŞLEYECEĞİ • MEMURİYETTEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ DURUMUNDA DA KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERME KOŞULUNUN ARANACAĞI

  • İŞYERİ DEVRİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/34703 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/150 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 16.01.2012
   • İŞYERİ DEVRİ • İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ • ORGANİK BAĞ • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/20078 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/170 4857 S.İşK/5
   Tarihi: 16.01.2012
   • ZAMAN AŞIMI • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • YEMİN

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/31038 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/172 6100 S.HMK/226
   Tarihi: 16.01.2012
   • YEMİN • YEMİN VERİLMESİNİN KOŞULLARI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/35166 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/188 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 16.01.2012
   • FAZLA ÇALIŞMA • ŞÖFÖR OLRAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ ZORUNLU OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/34555 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/206 4857 S.İşK/37
   Tarihi: 16.01.2012
   • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ ZORUNLU OLMASI • RE’SEN YEMİN TEKLİF EDİLEMEYECEĞİ ÖDEME DEFİNİN RE’SEN ARAŞTIRMA YAPMAYI GEREKTİRMESİ

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/34568 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/207 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 16.01.2012
   • İBRANAME • İBRANAMEDE MİKTAR BELİRTİLMEYEN ALACAK KISIMLARINA İLİŞKİN İBRANIN İRADE SAKATLIĞININ BULUNMADIĞI KOŞULLARDA GEÇERLİ OLACAĞI

  • SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PRİM ÖDEMLERİNİN BULUNMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/26728 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/558 4857 S.İşK/41, 57 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 17.01.2012
   • SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PRİM ÖDEMLERİNİN BULUNMASI • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • NEMA ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/28927 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/577 4853 S.TTHK/8
   Tarihi: 17.01.2012
   • NEMA ALACAĞI • ZORUNLU TASARRUFLARDAN HAZİNENİN SORUMLU OLMASI İÇİN BORÇLU BELEDİYELERLE UZLAŞMAYA GİDİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

  • YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/54596 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/670 6100 S.HMK/114, 115
   Tarihi: 17.01.2012
   • YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI • YARGI YOLUNUN HMK DA DAVA ŞARTLARI ARASINDA DÜZENLENMİŞ OLMASI • GÖREVSİZLİK KARARAI YERİNE DAVANIN USULDAN DAVA ŞARTLARININ YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNİN GEREKMESİ

  • YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/35351 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/724 4857 S. İş.K/57
   Tarihi: 18.01.2012
   • YILLIK İZİN HAKKI • İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN KULLANILMAYAN YILLIK İZNİN TALEP EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37886 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/812 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 18.01.2012
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMASININ UYGUN VE FESHE GÖRE DAHA HAFİF BİR ÇARE OLMASININ GEREKMESİ • DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN AMACA GÖRE ORANTILI OLMALİ • DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ EN AZ OLUMSUZLUK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ÖNERİLMELİ

  • TEBLİGATIN GEÇERLİK KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/40934 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/846 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 18.01.2012
   TEBLİGATIN GEÇERLİK KOŞULLARI

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI HAK EDİŞ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36122 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/921 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 19.01.2012
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI HAK EDİŞ KOŞULLARI

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/34509 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/990 4857 S. İşK/2, 6
   Tarihi: 19.01.2012
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ • İŞÇİNİN ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ • İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNDE OLMA • İŞ SÖZLEŞMESİ ALT İŞVERENCE SONA ERDİRİLMEMEİŞSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

  • FESİH BİLDİRİMİ FESİH İRADESİNİ ORATAYA KOYAN İFADELERLEDE

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/35588 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1046 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 23.01.2012
   • FESİH BİLDİRİMİ FESİH İRADESİNİ ORATAYA KOYAN İFADELERLEDE GEREÇEKLEŞTİRİLEBİLİR • İHBAR TAZMİNATI HAK EDİŞ KOŞULLARI TUTARI

  • KAPSAM DIŞI PERSONEL

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/35757 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1051 4857 S. İşK/8
   Tarihi: 23.01.2012
   • KAPSAM DIŞI PERSONEL • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI • ÖZEL ÜNÜVERSİTELERDE ÇALIŞAN YARDIMCI DOÇENTLERİN İŞ YASASI KAPSAMINDA OLDUĞU • DAVA ŞARTINDAN YOKSUNLUK

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/264 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1209 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 23.01.2012
   • FAZLA ÇALIŞMA • İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANAN BORDRO DÖNEMLERİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABI YAPILMAMASININ GEREKMESİ

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37002 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1226 4857 S. İşK/57
   Tarihi: 23.01.2012
   • BİRLİKTE İSTİHDAM • TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/427 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1247 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 23.01.2012
   • ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI • KAZANILMIŞ HAK OLMAYACAĞI

  • İBRA SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/43343 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1280 4857 S. İşK/32, 41, 57
   Tarihi: 23.01.2012
   • İBRA SÖZLEŞMESİ • İŞÇİNİN ALACAKLARINDAN FERAGAT ETMESİ • İŞÇİNİŞN NEDENSİZ FERAGATİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

  • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKNİYET İNDİRİMİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/29766 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1429 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.01.2012
   • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKNİYET İNDİRİMİ • FAZLA ÇALIŞMANIN BELGELERE DAYALI HESAPLANMASI DURUMUNDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMADAN YAPILAN İNDİRİM TUTARININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELEYECEK TUTARDA OLAMAYACAĞI

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/53906 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1613 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 24.01.2012
   • ZAMAN AŞIMI • MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ AÇISINDAN KESİLEN ZAMAN AŞIMININ DİĞERLERİ AÇISINDANDA KESİLECEĞİ • ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ ISLAH EDİLEN HAKLAR AÇISINDAN HÜKÜM İFADE EDECEĞİ

  • KISMİ ÖDEME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36097 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1761 4857 S. İşK/41 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.01.2012
   • KISMİ ÖDEME • İŞÇİLİK ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEMLERİN DÜŞÜLME ESASLARI

  • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36361 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1770 475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.01.2012
   • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI • TAKSİTLE ÖDEMEYİ KABUL EDEN İŞÇİNİN FAİZ İSTEMİNDEN VAZ GEÇMİŞ SAYILACAĞI • KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNDEN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ TAMAMINA İLİŞKİN FAİZ HAK EDECEĞİ

  • İŞE İADE DAVASININ FESHİN HAKLI NEDENLER GERÇEKLEŞTRİLDİĞİ GEREKÇESİYLE RED EDİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36366 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1773 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 25.01.2012
   • İŞE İADE DAVASININ FESHİN HAKLI NEDENLER GERÇEKLEŞTRİLDİĞİ GEREKÇESİYLE RED EDİLMESİ • İŞE İADE DAVASINDA TESPİT EDİLEN HAKLI FESİH SEBEBİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEPLİ DAVADA DA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ • HAKLI FESİH SEBEBİ GERÇEKLEŞTİREN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLAN EYLEMİN BU EYLEMDEN YARARLANAN İŞÇİ AÇISINDADA HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURACAĞI

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36190 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2258 4857 S. İşK/25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 30.01.2012
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞININ HER DURUMDA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

  • KESİN HÜKÜM

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1737 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2498 6100 S. HMK/303 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 31.01.2012
   KESİN HÜKÜM

  • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/38405 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2550 4857 S. İşK/32
   Tarihi: 01.02.2012
   ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

  • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/36243 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2498 4857 S. İşK/22
   Tarihi: 01.02.2012
   • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ • İKRAMİYEDE İNDİRİM YAPILMASINI İŞÇİNİN YAZILI OLARAK KABULÜ • YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE İRADE SAKATLIĞININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/37001 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2580 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 01.02.2012
   • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ • İŞVEREN BELGELERİNE DAYANAN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/31285 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3117 854 S. DİşK/1
   Tarihi: 13.02.2012
   DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN TEMİNAT SENEDİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/40045 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3124 4857.S. İşK/8
   Tarihi: 13.02.2012
   • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN TEMİNAT SENEDİ • İŞE GİRERKEN ALINAN SENEDİN İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARAR KADAR GEÇERLİ OLACAĞI • İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN SENETLERE İLİŞKİN TANIK DİNLENEBİLECEĞİ

  • İŞYERİNDE İŞÇİNİN YABANCILAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/42452 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3132 4857.S. İşK/32, 41
   Tarihi: 13.02.2012
   • İŞYERİNDE İŞÇİNİN YABANCILAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMASI • İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU • SALDIRI SONUCU YARALANAN İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİ

  • GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/43297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3134 854 S. DİşK/28
   Tarihi: 13.02.2012
   GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASI

  • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN LACAĞININ OLMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3756 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3190 4857.S. İşK/53
   Tarihi: 13.02.2012
   • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN LACAĞININ OLMAYACAĞI • YILDA 11 AYI AŞAN ÇALIŞMALARDA YILLIK İZİNİN HAK EDİLECEĞİ

  • EMEKLİ SANDIĞINA KARŞI AÇILAN DAVLARDA İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/15818 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/12530 5510 S.SGK/101
   Tarihi: 05.12.2011
   EMEKLİ SANDIĞINA KARŞI AÇILAN DAVLARDA İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI

  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVALARI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARIN BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/10205 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1579 506 SSK/79 5510 S.SGK/86
   Tarihi: 14.02.2012
   SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVALARI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARIN BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

  • MANEVİ TAZMİNATI TAKTİR HAKKINI KULLANMADA GÖZETİLMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/17006 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/1715 818 BK/47
   Tarihi: 4.02.2012
   MANEVİ TAZMİNATI TAKTİR HAKKINI KULLANMADA GÖZETİLMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER

  • SİGORTA BAŞLANGIÇ TESPİTİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM MERKEZİNİN VAYA HİZMETİN GEÇTİĞİ YER İŞ MAHKEMSİ OLACAĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2292 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/2579 506 SSK/79 5510 S.SGK/86
   Tarihi: 28.02.2012
   SİGORTA BAŞLANGIÇ TESPİTİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM MERKEZİNİN VAYA HİZMETİN GEÇTİĞİ YER İŞ MAHKEMSİ OLACAĞI

  • TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ GERİYE DOĞRU TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1941 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2011/2624 2926 S.T.BaĞ-K/5,7
   Tarihi: 28.02.2012
   • TARIM BAĞ KUR SİGORTALILIĞININ GERİYE DOĞRU TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI • TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • İŞ HACMİNİN DARALMASINA BAĞLI FESİH

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4738 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/17 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 16.01.2012
   • İŞ HACMİNİN DARALMASINA BAĞLI FESİH • EKSİK İNCELEME

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12388 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/25 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 16.01.2012
   İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENMESİNİN GEREKMESİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4521 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/78 4857 S.İşK/18-21 2821 s.sk/31
   Tarihi: 17.01.2012
   SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLATMA DAVATİNE İŞÇİNİN MAZERETSİZ UYMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13096 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/97 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 17.01.2012
   • İŞE BAŞLATMA DAVATİNE İŞÇİNİN MAZERETSİZ UYMAMASI • İŞE BAŞLAMAMANIN GEÇERLİ FESHİN SONUÇLARINI DOĞURACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVETİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/17108 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/103 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 17.01.2012
   • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVETİ • İŞÇİNİN İŞE BAŞLMASI • DAVANIN KONUSZ KALMAYACAĞI • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNŞNB ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA OLUP OLMADIĞININ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/18158 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/104 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 17.01.2012
   • İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA OLUP OLMADIĞININ • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞİN KALDIRILIP KALDIRILMADIĞININ • İŞYERİNDE İŞE YENİ ALINAN İŞÇİLERLE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN NİTELİKLERİNİN BENZER OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN FİİLEN İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4985 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/106 4857 S.İşK/18-21
   Tarihi: 17.01.2012
   YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN FİİLEN İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ OLDUĞU

  • TASSARRUF YEŞFİK KESİNTİLERİNİN YATIRILMAMASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12423 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/134 5393 S.Tas.TK/5
   Tarihi: 17.01.2012
   • TASSARRUF YEŞFİK KESİNTİLERİNİN YATIRILMAMASI • BELEDİYENİN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • UZLAŞMA KAPSAMNDA İSE DAVA DİLEKÇESİNİNHAZİNEYE TEBLİĞ EDİLMESİNİN GEREKMESİ • SGK LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEYECEĞİ

  • OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MERKEZ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/5147 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/152 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 17.01.2012
   OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MERKEZ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE İÇİN ARANAN OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ BİR DÜZENLEME OLDUĞU

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/5056 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/194 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 19.01.2012
   • İŞE İADE İÇİN ARANAN OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ BİR DÜZENLEME OLDUĞU • TİS DE OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ARANMAYACAĞINA İLİŞKİNHÜKMÜN GEÇERLİ OLACAĞI

  • İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE EYLEMLİ ÇALIŞMANIN BAŞLAYIP BAŞLAMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/18594 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/217 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 19.01.2012
   • İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE EYLEMLİ ÇALIŞMANIN BAŞLAYIP BAŞLAMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • EYLEMLİ ÇALIŞMA BAŞLATILMAMASI HALİNDE İŞE İADEYE KARŞIN BAŞLATMAMANIN SONUÇLARININ UYGULANACAĞI

  • EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGUKLANMASI DURUMUNDA GEÇERLİ NEDEN OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4931 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/257 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 19.01.2012
   • EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGUKLANMASI DURUMUNDA GEÇERLİ NEDEN OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ • NORM KADRO UYGULMASI SONRASI ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE OBJEKTİF KRİTERLERİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNE TABİ OLACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4954 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/275 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 19.01.2012
   İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNE TABİ OLACAĞI

  • İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE VE İŞE İADE TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/18310 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/313 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 20.01.2012
   • İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE VE İŞE İADE TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALABİLECEĞİ

  • FESİH SEBEBİ İLE FESİH İŞLEMİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4921 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/324 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 20.01.2012
   FESİH SEBEBİ İLE FESİH İŞLEMİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4911 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/331 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 20.01.2012
   OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

  • GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/18465 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/336 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 20.01.2012
   • GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ • İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL • GEÇERLİ FESİH İÇİN İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİN DAVALI İŞYERİ YA DA İŞLETMEDE DEĞERLENDİRİLME OLANKLARININ ARAŞTIRILMASI • AYNI HOLDİNG İÇİNDE ORTAK BİR İSTİHDAM POLİTİKASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

  • MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/5173 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/485 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 24.01.2012
   • MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • İŞE İADENİN ASIL İŞVERENE VERİLMESİ • İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU • ALT İŞVEREN AÇISINDAN MUVAZAA NEDENİYLE RED KARARI VERİLMESİ HALİNDE ALT İŞVEREN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • İHBAR ÖNELİ VERİLEREK FESİH SONRASI İŞE İADE DAVASI

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12448 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/498 4857 S. İş. K/17, 18-21
   Tarihi: 24.01.2012
   • İHBAR ÖNELİ VERİLEREK FESİH SONRASI İŞE İADE DAVASI • İŞE İADEYİ KABUL ETMEYEN İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ VERMİŞ OLDUĞU İÇİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEYECEĞİ

  • İAKLE

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9219 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/628 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 26.01.2012
   • İAKLE • MAKUL BİR YARARIN VARLIĞI HALİNDE İKALENİN GEÇERLİ OLACAĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ