• MUVAZAALI İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/15673 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/23729 4857 S. İş. K/32 2822 S. TSGLK/6
   Tarihi: 19.06.2012
   l MUVAZAALI İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILMASI l İŞÇİLERİN TİS İLE ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARIN GİRİŞ ÇIKIŞ SONRASI YAPILAN SÖZLEŞMELERLE ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTENİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/12047 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/22762 4857 S. İş. K/17, 18-21,
   Tarihi: 07.06.2012
   l İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTENİLEMEYECEĞİ l DAVALARIN AYRILMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/12046 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/22761 4857 S. İş. K/18-21 2821 S. SK/31
   Tarihi: 13.06.2012
   l SENDİKAL NEDENLERLE FESİH l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ İÇİN SENDİKA BAŞVURMADAN İŞÇİ ÇIKARTILMASI l  EKSİK İNCELEME

  • MAHKEME KARARLARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/21698 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20435 4857 S. İş. K/41 6100 S. HMK/297
   Tarihi: 11.06.2012
   l MAHKEME KARARLARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR

  • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/13886 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19879 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 07.06.2012
   l ÜCRETİN ÖDENMEMESİ l İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  • YILLIK İZİN HAKKI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/3949 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16695 4857 S. İş. K/57
   Tarihi: 14.05.2012
   l YILLIK İZİN HAKKI l İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN PARASI ÖDENEN İZİNLERİNİN KULLANMADIĞI İZİNLERE SAYILAMAYACAĞI l İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNDUĞUNU TESPİTTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2009/44386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16112 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 08.05.2012
   l FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ l GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME ESASININ UYGULANDIĞI İŞLERDE GÜNLÜK ÇALIŞMANIN 14 SAAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

  • GÜNDE ANCAK 7,5 SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2009/44386 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16112 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 08.05.2012
   l GÜNDE ANCAK 7,5 SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER l HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI

  • ŞUA İZNİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/6619 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/15624 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 07.05.2012
   l  ŞUA İZNİ l  FAZLA ÇALIŞMA l İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YERİN RÖNTGEN MAHALLİ OLARAK TECRİT EDİLEN YERLERDEN OLUP OLMADIĞININ BELİRLEN-MESİNİN GEREKMESİ

  • İŞ SÖZLEŞMESİ VEKALET VE ESER SÖZLEŞMELERİNİN AYIRT EDİCİ UNSURLARI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/7939 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/15559 4857 S. İş. K/8
   Tarihi: 03.05.2012
   l İŞ SÖZLEŞMESİ VEKALET VE ESER SÖZLEŞMELERİNİN AYIRT EDİCİ UNSURLARI l BAĞIMLILIK l HUKUKİ-KİŞİSEL BAĞIMLILIK l İŞİN YÖNETİM VE DENETEMİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/7031 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/15007 4857 S. İş. K/63
   Tarihi: 30.04.2012
   l ARA DİNLENMESİ l ARA DİNLENMELERİNİN 7,5 SAATLİK İŞ GÜNÜNDE YARIM SAAT 11 SAATLİK İŞ GÜNÜNDE BİR SAAT 11 SAAT VE DAHA FAZLA SÜREN İŞ GÜNLERİNDE 1,5 SAAT OLARAK UYGULANACAĞI l ARA DİNLENMESİNDE DİNLENDİRİL-MEYEN İŞÇİYE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • KESİN SÜRE

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5215 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12366 6100 S. HM K/163
   Tarihi: 11.04.2012
   l KESİN SÜRE l HAKİMİN BELİRLEDİĞİ SÜRELERİN KURAL OLARAK KESİN OLMAMASI l KESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇLARI l KESİN SÜRE KURALININ AMACA UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/7314 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14260 4857 S. İş. K/24, 25 1475 S.İşK/14
   Tarihi: 25.04.2012
   l İŞÇİNİN KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAMASI l İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK ETMESİ l EYLEMLİ FESİH l KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN BAĞLI BULUNDUĞU MESLEK ODASININ BELİRLEDİĞİ ÜCRETİN İŞVERENİ BAĞLAMADIĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5967 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13880 4857 S. İş. K/17, 25
   Tarihi: 19.04.2012
   l İŞÇİNİN BAĞLI BULUNDUĞU MESLEK ODASININ BELİRLEDİĞİ ÜCRETİN İŞVERENİ BAĞLAMADIĞI l İŞÇİNİN HAKSIZ FESİHİ

  • İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5955 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13497 4857 S. İş. K/17, 25
   Tarihi: 18.04.2012
   l İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI l KIDEM İHBAR TAZMİNATINDAN VAZGEÇEREK İŞÇİNİN İŞİ NEDENSİZ BIRAKMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

  • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/4039 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13402 2822 S. TSGLK/13,14,15
   Tarihi: 17.04.2012
   l OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ l MUVAZAA İDDASININ RE’SEN ARAŞTILMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİN VERİLMEMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5907 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13018 4857 S. İş. K/24,74
   Tarihi: 16.04.2012
   l  ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİN VERİLMEMESİ l  HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ

  • KISMİ DAVA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/3941 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12613 4857 S. İş. K/47
   Tarihi: 12.04.2012
   l KISMİ DAVA l ZAMAN AŞIMININ KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN TUTAR KADAR KESİLECEĞİ l KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLARA İLİŞKİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

  • CİNSEL TACİZ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5209 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12363 4857 S. İş. K/25
   Tarihi: 11.04.2012
   l CİNSEL TACİZ l HAKLI FESİH

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/5208 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12362 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 11.04.2012
   l ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMALARIN GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2010/1137 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/10820 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 02.04.2012
   l FAZLA ÇALIŞMALARIN GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI l ONBİR SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMENİN KONUSUNU OLUŞTURA-MAYACAĞI

  • DAVA ŞARTI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/10115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/9215 6100 S.HMK/120, 324
   Tarihi: 20.03.2012
   l DAVA ŞARTI l GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLMASI l DELİL İKAMESİ İÇİN YATIRILMASI GEREKEN AVANSIN GİDER AVANSINDAN FARKLI OLDUĞU l GİDER AVANSININ NELER OLDUĞUNUN YATIRILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARININ ARA KARARINDA AÇIKLANMASININ GEREK-MESİ l DELİL İKAMESİ AVANSININ DAVA ŞARTI OLMADIĞI YATIRILMAMASININ DELİLDEN VAZGEÇME SONUCUNU DOĞURACAĞI

  • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2009/37011 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2264 4857 S.İşK/25
   Tarihi: 30.01.2012
   l DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI l TARAF TANIKLARININ FESİH KONUSUNDA AYDINLATICI BİLGİ VERMEMESİ l FESHİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK GEREKLEŞTİRİLDİĞİNİN KABULU-NÜN GEREKMESİ

  • SAKATLIK İNDİRİMİNİ İŞVERENİN UYGULAMAMASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/52395 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/2235 193 S.VUK/31
   Tarihi: 30.01.2012
   l SAKATLIK İNDİRİMİNİ İŞVERENİN UYGULAMAMASI l DAVANIN MALİYE HAZİNESİNE KARŞI VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/266 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1211 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 23.01.2012
   l ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

  • İLAVE TEDİYE ALACAĞI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/53277 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1089 4857 S.İşK/32
   Tarihi: 23.01.2012
   l İLAVE TEDİYE ALACAĞI

  • BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/51609 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1072 6100 S.HMK/106, 107, 114, 115
   Tarihi: 23.01.2012
   l BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI l DAVA ŞARTI

  • YETKİLİ MAHKEME

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/54617 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/687 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 17.01.2012
   l YETKİLİ MAHKEME l YETKİ İTİRAZI

  • İŞYERİ DEVRİ

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2009/27247 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/560 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 17.01.2012
   l İŞYERİ DEVRİ l İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENLERİN İŞÇİLİK ALACAK-LARINDAN SORUMLULUKLARI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2009/35292 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/189 4857 S.İşK/41
   Tarihi: 16.01.2012
   l FAZLA ÇALIŞMA l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN ANLAŞMALARIN YILDA 270 SAAT İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI l GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEME-YECEĞİ l GÜNDE 7,5 SAAT VE ALTINDA ÇALIŞMASI GEREKEN İŞLERDE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI HALİNDE AŞILAN SÜRENİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA NİTELİĞİNDE OLMASI

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/2684 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6383 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN EK YARAR TEMİN EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13559 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6375 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   l İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN EK YARAR TEMİN EDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN BİR BAŞKA BÖLÜMDE ÇALIŞIP ÇALIŞMAYACAĞININ SOMUT VERİLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13788 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6317 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   l İŞÇİNİN BİR BAŞKA BÖLÜMDE ÇALIŞIP ÇALIŞMAYACAĞININ SOMUT VERİLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • l ÜRETİM DARALMASININ KALICI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/4313 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6276 4857 S. İş. K/18-21 2821 S. SK/31
   Tarihi: 03.04.2012
   l ÜRETİM DARALMASININ KALICI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREK-MESİ l SENDİKAL NEDEN İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • GEÇERLİ FESİH SEBEPLERİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/10209 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6210 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   l GEÇERLİ FESİH SEBEPLERİ

  • İŞVERENİN ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ SİSTEMİ KURMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/2711 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6207 4857 S. İş. K/32
   Tarihi: 03.04.2012
   l İŞVERENİN ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ SİSTEMİ KURMASI l EŞİT İŞLEM BORCU l KAPSAM DIŞI İŞÇİNİN TİS KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERE YAPILAN ZAMMI EMSAL ALAMAYACAĞI

  • İŞE İADE DE İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/1967 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6465 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   l İŞE İADE DE İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ TARİHİN FESİH TARİHİ OLDUĞU

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/2706 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6206 4857 S. İş. K/17,18, 21 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 03.04.2012
   l İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ TARİHİN FESİH TARİHİ OLDUĞU l KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

  • ÖZELLEŞTİRME YASASINDAN KAYNAKLANAN İŞ KAYBI TAZMİNATININ HESAPLAMA ESASLARI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/2692 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6205 4857 S. İş. K/17 4046 S. ÖK/21
   Tarihi: 03.04.2012
   l ÖZELLEŞTİRME YASASINDAN KAYNAK-LANAN İŞ KAYBI TAZMİNATININ HESAPLAMA ESASLARI

  • FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİNDE İŞVEREN BELGELERİNİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/2676 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6204 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 03.04.2012
   l  FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİNDE İŞVEREN BELGELERİNİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE FESİH

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13485 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6187 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   l REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE FESİH l EKSİK İNCELEME

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/12823 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6156 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   l İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH l FESİH ÖNCESİ İŞÇİ ALIP ÇIKARTMA YAPILMIŞ OLMASI l  FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • PERFORMANSA DAYALI FESİH İDDAİSININ BULUNMAS

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6151 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 02.04.2012
   l PERFORMANSA DAYALI FESİH İDDAİSININ BULUNMASI l İKALE GEREKÇESİ İLE DAVANIN RED EDİLEMEYECEĞİ

  • FESHİN İŞVERENİN İÇ DENETİM RAPORUNDA BELİRTİLEN TESPİTLERE DAYANMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13098 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6144 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 02.04.2012
   l FESHİN İŞVERENİN İÇ DENETİM RAPORUNDA BELİRTİLEN TESPİTLERE DAYANMASI l UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELEME YAPTIRILMASININ GEREKMESİ

  • BASIN İŞ YASASINA GÖRE BEŞ YILLIK KIDEMİN DOLDURULUP DOLDURULMADIĞININ KIDEM TAZMİNATI İÇİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/14492 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13069 212 S. Bİş. K/ 14
   Tarihi: 11.06.2012
   l BASIN İŞ YASASINA GÖRE BEŞ YILLIK KIDEMİN DOLDURULUP DOLDURULMADIĞININ KIDEM TAZMİNATI İÇİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNMADIĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2012/5997 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12547 4857 S. İş. K/ 53
   Tarihi: 05.06.2012
   l MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNMADIĞI l  MEVSİMLİK İŞÇİLERE TİS İLE YILLIK İZİN HAKKI TANINABİLECEĞİ l FİİLİ ÇALIŞMANIN 11 AYIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI DURUMLARDA MEVSİMLİK İŞ İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

  • EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN FESİH SEBEBİ YAPILMASI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/12567 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12533 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN FESİH SEBEBİ YAPILMASI l EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİN OBJEKTİF VE GENEL BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

  • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN HAFTA TATİLİNE DENK GELMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/12566 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12532 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN HAFTA TATİLİNE DENK GELMESİ l DAVANIN TATİL GÜNÜNÜ TAKİP EDEN İLK MESAİ GÜNÜNDE AÇILABİLECEĞİ

  • AYNI FESİH NEDENİYLE İKİ KEZ İŞE İADE KARARI VERİLEMEYECEĞİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/12563 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12529 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l AYNI FESİH NEDENİYLE İKİ KEZ İŞE İADE KARARI VERİLEMEYECEĞİ

  • İSTİFA

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/7936 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12517 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l İSTİFA l İŞÇİNİN İSTİFASININ GERÇEK NEDENİNİN HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ GEREĞİ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL NEDENLER

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/14975 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12511 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l İŞLETMESEL NEDENLER l ŞUBELERİN BİRLEŞMESİ l PERSONEL FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKIP ÇIKMADIĞININ ÇIKMIŞSA FAZLALIĞIN İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE İSTİHDAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ VEYA SEBEBİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/14965 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12506 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ VEYA SEBEBİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

  • NORMLAR HİYERARŞİSİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/2500 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/9052 5510.S.SGK/81
   Tarihi: 17.05.2012
   l NORMLAR HİYERARŞİSİ l GENELGENİN KANUNUN ÇİZDİĞİ SINIRLARI DARALTAMAYACAĞI

  • YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/8546 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/8662 506.S.SSK/61
   Tarihi: 14.05.2012
   l YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

  • RÜCAN TAZMİNAT

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/13631 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/7051 5510.S.SGK/21 506 S.SSK/10,26
   Tarihi: 10.04.2012
   l RÜCAN TAZMİNAT l SİGORTALININ KUSURUNUN %50 SİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

  • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLAN-MASINDAN DOĞAN FAİZ TALEBİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3613 5510.S.SGK/28 6100 S. HMK/106-109
   Tarihi: 01.03.2012
   l YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLAN-MASINDAN DOĞAN FAİZ TALEBİ l ALACAĞIN OBJEKTİF OLARAK TESPİT EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI l KISMİ DAVA VEYA BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

  • YARGI KARARI İLE KAZANILAN ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMLERİN ÖDEMENİN YAPILDIĞI AYIN PRİME ESAS KAZANÇ MATRAHINA DAHİL EDİLMESİNİN GEREK-MESİ

   T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9799 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/3613 506.S.SsK/77
   Tarihi: 02.02.2012
   l YARGI KARARI İLE KAZANILAN ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMLERİN ÖDEMENİN YAPILDIĞI AYIN PRİME ESAS KAZANÇ MATRAHINA DAHİL EDİLMESİNİN GEREK-MESİ

  • TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10507 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5567 506 T.SSK/32 ILO 102 S.SÖZ/10
   Tarihi: 09.04.2012
   l TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI l HASTALIK SİGORTASININ KAPSAMI l PROTEZ BEDELİNİN TESPİTİ

  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5507 506 T.SSK/108
   Tarihi: 09.04.2012
   l SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ l İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YETMEMESİ EYLEMLİ ÇALIŞMANINDA GEREKMESİ

  • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HESABI

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9842 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5157 506 T.SSK/Ek-5
   Tarihi: 03.04.2012
   l  İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HESABI

  • TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3637 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5101 2926 T.BAĞ-KUR/2
   Tarihi: 02.04.2012
   l TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ l TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

  • HİZMET TESPİTİ

   T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9397 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/4912 506 T.SSK/79
   Tarihi: 02.04.2012
   l HİZMET TESPİTİ l HİZMET TESPİTİ DAVLARINDA İŞVERENİNDE DAVALI GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  • BİRLİKTE İSTİHDAM

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12520 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12497 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   l BİRLİKTE İSTİHDAM l OTUZ İŞÇİ SAYISININ BİRLİKTE İSTİHDAM EDEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN TOPLAM İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞİN SÜREKLİ OLMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/9642 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6633 4857 S. İş. K/11, 18-21
   Tarihi: 09.04.2012
   l İŞİN SÜREKLİ OLMASI l BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6667 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12185 4857 S. İş. K/2, 18-21
   Tarihi: 04.06.2012
   l  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ l  MUVAZAA l  KAMU KURULUŞLARININ KURDUĞU ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE DE MUVAZAA HÜKÜM-LERİNİN UYGULANABİLECEĞİ

  • İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/4449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6736 4857 S. İş. K/ 18-21
   Tarihi: 09.04.2012
   l İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDASI l ZARARDA İŞÇİNİN KUSURU BULUN-MADIĞININ İSPATININ İŞÇİYE AİT OLDUĞU

  • İŞVERENLİĞİN ÜSTLENDİĞİ İŞİN TAMAMLAMA AŞAMASINA GELMESİ

   T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
   Esas No: 2011/13863 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6606 4857 S. İş. K/2,18-21
   Tarihi: 09.04.2012
   l İŞVERENLİĞİN ÜSTLENDİĞİ İŞİN TAMAMLAMA AŞAMASINA GELMESİ l İŞÇİNİN İŞVERENLİĞİN BAŞKA İŞYERLERİ VARSA BURALARDA İSTİHDAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLAMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN USULÜNE UYGUN OLMAMASI

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1962 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6570 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   l İŞE BAŞLAMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN USULÜNE UYGUN OLMAMASI l USULÜNE UYGUN İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU BULUNMADIĞINDAN FESHE BAĞLI HAKLARIN DAVA EDİLEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAYA DAYANMASA DA ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13797 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6525 4857 S. İş. K/2,18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAYA DAYANMASA DA ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ

   T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6508 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   l İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ

  • İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI

   T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/19425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2014/3950 4857 S. İşK. /17,25 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 17.02.2014
   l İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ