• HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12724 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/1597 506.S.SsK/79
   Tarihi: 07.02.2012
   • HİZMET TESPİTİ • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE • HİZMETLERİN EMEKLİ SANDIĞI VE SGK TABİ GEÇMESİ HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

  • SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA YARALANMASI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/891 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6510 506.S.SSK/39
   Tarihi: 07.02.2012
   • SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA YARALANMASI • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ

  • GELİR VEYA AYLIK ALAN KIZ ÇOCUKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3079 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/9383 506.S.SSK/Ek-47
   Tarihi: 22.05.2012
   • GELİR VEYA AYLIK ALAN KIZ ÇOCUKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ ÜLKELERDE GELİR VAYA AYLIK ALAMYA BAŞLAMALARI

  • MALÜLLÜK KARARINA İTİRAZ SÜRECİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10406 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/11315 5510.S.SGK/107
   Tarihi: 12.06.2012
   MALÜLLÜK KARARINA İTİRAZ SÜRECİ

  • ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/836 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13890 5510.S.SGK/85
   Tarihi: 12.07.2012
   • ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ • ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI

  • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ

   T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ
   Esas No: 2012/189 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/234 399 S.KHK/2
   Tarihi: 05.11.2012
   VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ

  • RADYOLOJİ SERVİSİNDE GÜNLÜK BEŞ SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1092 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/11846 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 09.04.2012
   • RADYOLOJİ SERVİSİNDE GÜNLÜK BEŞ SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR • FİİLEN YAPILAN GÖREVİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/5999 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12208 4857 S. İş. K/8,10,11
   Tarihi: 10.04.2012
   • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • İŞİN BELİRSİZ SÜRELİ OLMASI • SÖZLEŞMENİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ ZORUNLU OLMADIĞI

  • İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN BİR KISMINI KULLANDIĞINI KABUL ETMESİNİN İKRAR NİTELİĞİNDE OLDUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/6018 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12211 4857 S. İş. K/57
   Tarihi: 10.04.2012
   İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN BİR KISMINI KULLANDIĞINI KABUL ETMESİNİN İKRAR NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/4805 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12361 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 11.04.2012
   • FAZLA ÇALIŞMA • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

  • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/4678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12413 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 11.04.2012
   • SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI • GECE ÇALIŞMASI • 11 SAATİ AŞAN GÜNLÜK ÇALIŞMANIN DENKLEŞTİRMEYE TABI TUTULAMAYACAĞI • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE 270 SAATLE SINIRLI DAHİL EDİLEBİLECEĞİ • GÜNDE 7,5 SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN İŞLERDE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN FAZLA ÇALIŞMA OLACAĞI

  • USULİ KAZANILMIŞ HAK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/12412 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12535 4857 S. İş. K/57
   Tarihi: 12.04.2012
   • USULİ KAZANILMIŞ HAK • YILLIK İZİN

  • İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN MİKTARININ KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLMASI İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3202 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12908 4857 S. İş. K/34
   Tarihi: 16.04.2012
   • İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN MİKTARININ KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLMASI İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ • GENELGE İLE YAPILAN ÜCRET ZAMMINDAN TÜM İŞÇİLERİN GENELGE TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANACAĞI

  • İŞVERENİN ARACINA VERİLEN ZARARDAN İŞÇİNİN SORUMLULUĞU

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3892 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13823 4857 S. İş. K/25
   Tarihi: 19.04.2012
   İŞVERENİN ARACINA VERİLEN ZARARDAN İŞÇİNİN SORUMLULUĞU

  • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYACAĞ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/7642 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14341 4857 S. İş. K/24
   Tarihi: 25.04.2012
   • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYACAĞI • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖDENMEMESİ GEREKÇESİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU FESHİN HAKLI FESİH OLAMAYACAĞI

  • ÜCRET ALACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/3969 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14663 4857 S. İş. K/34
   Tarihi: 27.04.2012
   • ÜCRET ALACAĞI • ÜCRET ALACAĞINA 1475 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN YASAL 4857 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ • FAİZ TALEBİNİN YASAL FAİZ OLRAK ADLANDIRILMASININ MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASINA ENGEL OLMAYACAĞI • MEVDUAT FAİZİNDE ÖZEL KAMU BANKASI AYRIMI YAPILMASISIZIN EN YÜKSEK FAİZ ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • EN YÜKSEK FAİZ ORANIN UYGUŞANIP UYGULANMADIĞININ RE’SEN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ • EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN TEMERRÜD TARİHİNDEN İTİBAREN BİRER YILLIK DÖNEMLER İÇİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10669 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16487 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 10.05.2012
   • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI • ÜCRET BORDROLARININ İMZALI OLMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ • BORDROLARA İHTİRAZİ KAYIT KONULMASI

  • KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/8804 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16626 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 10.05.2012
   KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ

  • HARCIRAH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/21247 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/16736 6245 S. HarK/3
   Tarihi: 14.05.2012
   • HARCIRAH • SEYYAR GÖREV TAZMİNATI

  • GECE ÇALIŞMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/22849 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/17760 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 21.05.2012
   • GECE ÇALIŞMASI • GECE ÇALIŞMASINA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN HAFTALIK 45 SAATİ AŞMIŞ OLMASININ GEREKMEMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10708 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/18448 4857 S. İş. K/68
   Tarihi: 28.05.2012
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAAT VE 11 SAATİ AŞTIĞI DURUMLARDA 1 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN GEREKMESİ • ARA DİNLENMESİ SÜRESİNDE İŞÇİNİN SERBEST OLACAĞI • ARA DİNLENMESİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA ZORLANAMAYACAĞI

  • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/50030 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19507 4857 S. İş. K/34,57
   Tarihi: 05.06.2012
   • ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYACAĞI • GARANTİ ÜCRET • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN GARANTİ ÜCRET VE SEFER PRİMİ İLE BİRLİKTE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMADANYAPILAN %10 HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YETERSİZ OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2009/50037 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19513 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 05.06.2012
   • FAZLA ÇALIŞMADANYAPILAN %10 HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YETERSİZ OLMASI • ÜCRETİN BİLİNDİĞİ DÖNEMLERİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK HESAPLANAMAYACAĞI

  • BASİT YARGILAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/17518 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19549 6100 S. HMK/297
   Tarihi: 05.06.2012
   • BASİT YARGILAMA • HÜKMÜN TEFHİMİ • HÜKÜM ÖZETİNİN TAM OLARAK YAZILMASININ GEREKMESİ

  • İŞ KUR TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/20866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19632 5521 S. İşMK/1
   Tarihi: 05.06.2012
   • İŞ KUR TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ • GÖREVLİ MAHKEME • İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI

  • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENET

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16803 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19643 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 05.06.2012
   • İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENET • BOŞ SENET İMZALATILMASI NEDENİYLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇMADA İŞÇİNİN HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU • MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAK İÇİN İŞÇİ ALAYEHİNE İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMIŞ OLMASININ GEREKMEMESİ

  • VEKALET AKDİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/18788 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19672 5521 S. İşMK/1
   Tarihi: 05.06.2012
   • VEKALET AKDİ • İŞ MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİNİN GEREKMESİ

  • SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/13838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19690 4857 S. İşK/34
   Tarihi: 06.06.2012
   SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ

  • PİRİM ÖDEMLERİNİN KALDIRILMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/13866 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/19694 4857 S. İşK/24
   Tarihi: 06.06.2012
   • PİRİM ÖDEMLERİNİN KALDIRILMASI • İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH

  • YİRMİ DÖRT SAAT ESASINA DAYALI ÇALIŞMADA GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/14125 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20034 4857 S. İşK/41
   Tarihi: 11.06.2012
   • YİRMİ DÖRT SAAT ESASINA DAYALI ÇALIŞMADA GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ • ON İKİ SAATLİK ÇALIŞMADA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/42772 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20218 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 11.06.2012
   ARA DİNLENMESİ

  • USULİ KAZANILMIŞ HAK

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/21839 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20466 4857 S. İşK/63
   Tarihi: 12.06.2012
   USULİ KAZANILMIŞ HAK

  • DAVA ŞARTI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/21152 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/20477 6100 S. HMK/115,120
   Tarihi: 12.06.2012
   • DAVA ŞARTI • GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLMASI • GİDER AVANSININ DAVA AÇILIRKEN ALINMASININ ŞART OLMADIĞI • DELİL İKAMESİ İÇİN ALINAN AVANSIN DAVA ŞARTI OLMADIĞI • GİDER AVANSININ NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • GENEL TATİL ÜCRETİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42428 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/24282 4857 S. İşK/47
   Tarihi: 25.06.2012
   • GENEL TATİL ÜCRETİ • VARSAYIMA DAYALI HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI

  • BASİT YARGILAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/30457 6100 S. HMK/G.3
   Tarihi: 18.09.2012
   • BASİT YARGILAMA • TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİMDEN BAŞLAYACAĞI

  • BASİT YARGILAMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/2995 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/30457 6100 S. HMK/G.3
   Tarihi: 18.09.2012
   • BASİT YARGILAMA • TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİMDEN BAŞLAYACAĞI

  • MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ DÜŞÜK OLMASI

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6675 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5514 5510 T.SGK/13 818 S. BK/47
   Tarihi: 09.04.2012
   • MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ DÜŞÜK OLMASI • MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN TAKTİR YETKİSİNİN OBJEKTİF OLARAK KULLANILMASININ GEREKMESİ

  • HİZMET TESPİTİ DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEPLİ DAVANIN BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6579 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5614 506T.SSK/6,79
   Tarihi: 10.04.2012
   HİZMET TESPİTİ DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEPLİ DAVANIN BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

  • DOĞUM BORÇLANMASININ ANCAK SİGORTALI OLARAK TESCİL SONRASI DOĞUMLAR İÇİN OLANAKLI OLDUĞU

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6620 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5622 5510 T.SGK/41
   Tarihi: 10.04.2012
   DOĞUM BORÇLANMASININ ANCAK SİGORTALI OLARAK TESCİL SONRASI DOĞUMLAR İÇİN OLANAKLI OLDUĞU

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/2563 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/5895 506T.SSK/79
   Tarihi: 12.04.2012
   HİZMET TESPİTİ

  • ZORUNLU BAĞ KUR TESCİLİ BULUNAN SİGORTALIDAN PRİM ALINDIKTAN SONRA PRİM ALINAN SİGORTALILIK DÖNEMİNİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/9026 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6123 1479 S..BağKK/24
   Tarihi: 16.04.2012
   • ZORUNLU BAĞ KUR TESCİLİ BULUNAN SİGORTALIDAN PRİM ALINDIKTAN SONRA PRİM ALINAN SİGORTALILIK DÖNEMİNİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ • ZORUNLU SİGORTALILIK KOŞULLARINI TAŞIMADIĞI DÖNEMLER İÇİN HATALI İŞLEM SONUCU YATIRILAN PRİMLERLE GERİYE DÖNÜK SİGORTALI SAYILAMAYACAĞI

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

   YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/13182 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14603 5510.S.SGK/21 6098 s. TBK/55
   Tarihi: 13.09.2012
   • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI • İLK PSD DÜŞÜLEBİLECEĞİ • BORÇLAR YASASININ 55. MADDESİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE BAKILMAKSIZIN TÜM FİİL VE İŞLEMLERE UYGULANACAĞI

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDA İŞE İADE DAVALARINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1966 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6464 4857 S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDA İŞE İADE DAVALARINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMASI • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYAA DAYANDIĞININ TESPİTİ HALİNDE ASIL İŞVEREN İÇİN İŞE İADEYE KARAR VERİLMESİ • MUVAZAALI ALT İŞVEREN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEYECEĞİ

  • İŞÇİNİN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRILMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6660 4857 S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 09.04.2012
   İŞÇİNİN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRILMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  • İŞÇİNİN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRILMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13111 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6660 4857 S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 09.04.2012
   İŞÇİNİN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRILMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  • İŞE İADE DAVASINDA FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE YARAR BULUNDUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/12564 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12530 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   İŞE İADE DAVASINDA FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE YARAR BULUNDUĞU

  • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/16050 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13518 4857 S. İşK/ 18-21, 22
   Tarihi: 14.06.2012
   • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN İŞYERİNDE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANIP KULLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/16105 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13519 4857 S. İşK/ 11, 18-21
   Tarihi: 14.06.2012
   İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE İADE BAŞVURUSU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/14286 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13953 4857 S. İşK/ 21
   Tarihi: 19.06.2012
   • İŞE İADE BAŞVURUSU • İŞVERENİN İŞE DAVETİNE KARŞIN İŞE BAŞLAMAMA • İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN ALINAMAYACAĞI

  • İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ SAĞLIĞINI BOZDUĞUNU GÖSTERİR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3400 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13955 4857 S. İşK/ 24
   Tarihi: 19.06.2012
   İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ SAĞLIĞINI BOZDUĞUNU GÖSTERİR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ

  • İHBAR ÖNELİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6549 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13972 4857 S. İşK/ 17
   Tarihi: 19.06.2012
   • İHBAR ÖNELİ • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİHDE OLSA İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN YASADAKİ KOŞULLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7228 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13973 4857 S. İşK/ 2, 17, 57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 19.06.2012
   • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN YASADAKİ KOŞULLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ • ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN VERİLEN ARALARDA İŞÇİNİN ASIL İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13678 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6259 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ • İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA BULUNAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENECEĞİ • OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ DÜZENLEME OLDUĞU

  • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13682 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6263 4857 S. İşK/ 2, 18-21
   Tarihi: 03.04.2012
   • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ • YENİDEN YAPILANDIRMANIN KURAL OLARAK GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURDUĞU • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN OLANAKLI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6272 4857 S. İşK/ 18-21,25
   Tarihi: 03.04.2012
   • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH • DEVAMSIZLIK TUTANAKLARIN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAĞI

  • YETKİLİ MAHKEME

   YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1947 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6318 6100 S. HMK/ 6
   Tarihi: 04.04.2012
   • YETKİLİ MAHKEME • ŞUBELERİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ŞUBELERİN BULUNDUĞU MAHKEMLERİN YETKİLİ OLACAĞI

  • FESHİN GEÇERLİLİK DENETİMİNDE FESİH TARİHİNDEKİ KOŞULLARIN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13690 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6442 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   FESHİN GEÇERLİLİK DENETİMİNDE FESİH TARİHİNDEKİ KOŞULLARIN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞVURMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1967 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6465 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.04.2012
   • İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞVURMASININ GEREKMESİ • İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/1933 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6508 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORMUŞ GİBİ SAPTANMASININ GEREKMESİ • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI

  • İŞYERİNDE AÇIK VERİLMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13778 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6517 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   • İŞYERİNDE AÇIK VERİLMESİ • AÇIĞIN SORUMLULARININ VE KUSUR ORANLARININ BELİRLENEREK SONUCA GİDİLMESİNİN GEREKMESİ

  • FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLEN OLGULARLA FESİH ARASINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13796 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6524 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLEN OLGULARLA FESİH ARASINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13832 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6536 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 06.04.2012
   • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU • ALT İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞLETMESEL KARARIN SOMUTLAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13083 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12543 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 05.06.2012
   • İŞLETMESEL KARARIN SOMUTLAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • TUTARLILIK DENETİMİ • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

  • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HAKKI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6048 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12558 4857 S. İşK/ 53
   Tarihi: 05.06.2012
   • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HAKKI • İŞÇİNİN 11 AYIN ÜZERİNDE ÇALIŞMASI HALİNDE YILLIK İZNİ HAK EDECEĞİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/10549 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12731 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 07.06.2012
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNDE İŞÇİLERİ DEĞERLENDİRME OLANAĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/8425 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12762 4857 S. İşK/ 2
   Tarihi: 08.06.2012
   • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ • ALT İŞVEREN FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNMADIKÇA ASIL İŞYERİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE FESHE BAĞLI HAKLARIN DOĞMAYACAĞI

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/10551 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/12769 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 08.06.2012
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13625 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13050 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 11.06.2012
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • İŞLETMESEL KARARDA BELİRTİLEN OLGULARIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN ASIL İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/13633 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13055 4857 S. İşK/ 2,18-21
   Tarihi: 11.06.2012
   ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN ASIL İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • İŞE İADE DAVASI İÇİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/16285 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13281 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 12.06.2012
   • İŞE İADE DAVASI İÇİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ DÜZENLEME OLDUĞU

  • HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI ANCAK MADDİ VAKALARA İLİŞİKİN TESPİTİN BAĞLAYICI OLDUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/16051 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13295 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 12.06.2012
   HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI ANCAK MADDİ VAKALARA İLİŞİKİN TESPİTİN BAĞLAYICI OLDUĞU

  • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/16061 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13302 4857 S. İşK/ 2,18-21
   Tarihi: 12.06.2012
   • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FESİH • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİNİN İSTİHDAM FAZLALIĞINA YOL AÇIP AÇMADIĞIIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/17321 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/13336 4857 S. İşK/ 2,18-21
   Tarihi: 12.06.2012
   TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİ

  • İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ DAVAYA KONU OLUP OLAMAYACAĞI

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2012/9-838 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/715 6100 S.HMK/107, 115, 119
   Tarihi: 17.10.2011
   • İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ DAVAYA KONU OLUP OLAMAYACAĞI • İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLİ ALACAK OLUP OLMADIĞI

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ