• YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26710 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/6465 4857 S. İş. K/11
   Tarihi: 21.02.2013
   • YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMASINI GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİN BULUNMADIĞI

  • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEDİĞİ İDDASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/45641 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/29184 4857 S. İş. K/32,34
   Tarihi: 12. 09.2012
   • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEDİĞİ İDDASI • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELHGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ • ÜCRET HESABINDAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  • ÜCRETİN NET OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT TUTARLARDAN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/48488 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27544 4857 S. İş. K/32,34
   Tarihi: 05. 09,2012
   • ÜCRETİN NET OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT TUTARLARDAN HESAPLANMASININ GEREKMESİ • ÜCRETİN NETLEŞTİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK KESİNTİLER • NET ÜCRET HESAPLANIRKEN İHBAR TAZMİNATI SENDİKAL TAZMİNAT GİBİ ÜCRET NİETLİĞİNDE OLMAYAN ALACAKALRDAN SGK PRİMLERİNİN KESİLEMEYECEĞİ

  • İŞYERİ DEVRİNİN TEMEL ÖLÇÜTÜ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/4632 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/28309 4857 S. İş. K/6
   Tarihi: 11. 09,2012
   • İŞYERİ DEVRİNİN TEMEL ÖLÇÜTÜ • İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ

  • BELİRLİ BELİRSİZ -SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/44088 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/29283 4857 S. İş. K/11
   Tarihi: 12. 09.2012
   • BELİRLİ BELİRSİZ -SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ATAMA KRİTERLERİNİN SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNİ BELİRLEYEMEYECEĞİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/44889 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/31140 4857 S. İş. K/63
   Tarihi: 24. 09.2012
   • ARA DİNLENMESİ • ARA DİNLENMESİNİN NİTELİĞİNE UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/28115 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/36990 4857 S. İş. K/41
   Tarihi: 08.11.2012
   FAZLA ÇALIŞMA

  • İŞ HUKUKUNUN TEMEL AMACI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/29128 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/37213 4857 S. İş. K/22
   Tarihi: 12.11.2012
   • İŞ HUKUKUNUN TEMEL AMACI • ÇALIŞMA KOŞULLARI • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI • NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/51419 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/39553 4857 S. İş. K/2
   Tarihi: 27.11.2012
   • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ • İŞYERİ DEVRİ

  • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/29003 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/41844 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 10.12.2012
   • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESAPLAMA ESALARI • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNDE FAİZ

  • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/36629 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/44361 4857 S. İş. K/32-34
   Tarihi: 26.12.2012
   • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMADIĞI DÖNEM İÇİN GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLACAĞI

  • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/32034 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/14 6356 S. STİK/53
   Tarihi: 14.01.2013
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANACAĞI

  • İBRANAME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/37130 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/244 4857 S. İş. K/17, 32, 57 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 14.01.2013
   • İBRANAME • İRADENİN FESADA UĞRATILMASI

  • ZAMAN AŞIMI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/38436 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/253 4857 S. İş. K/32 1475 S. İşK/14
   Tarihi: 14.01.2013
   • ZAMAN AŞIMI • TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI

  • İHBAR TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/38449 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/254 4857 S. İş. K/17,57
   Tarihi: 14.01.2013
   • İHBAR TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI • YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  • ARA DİNLENMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/38644 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1604 4857 S. İş. K/63
   Tarihi: 16.01.2013
   • ARA DİNLENMESİ • GÜNDE 11 SAAT DAHİL ÇALIŞMLARDA 1 SAAT 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

  • GEÖERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26152 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2004 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 21.01.2013
   • GEÖERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI • İŞÇİNİN FESHİN İŞVERENİN DAYANDIĞI SEBEBİN DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEBE DAYANDIĞINI İDDİA ETMESİ HALİNDE BU SEBEBİ KENDİSİNİN KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI

  • İDARİ SÖZLEŞME

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/39865 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2064 4857 S. İş. K/17
   Tarihi: 21.01.2013
   • İDARİ SÖZLEŞME • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/39366 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2074 4857 S. İş. K/17
   Tarihi: 21.01.2013
   KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

  • ISLAHIN BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAMAYACAĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1607 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2670 4857 S. İş. K/17,57
   Tarihi: 23.01.2013
   ISLAHIN BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAMAYACAĞI

  • YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/38537 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/2673 4857 S. İş. K/57
   Tarihi: 23.01.2013
   • YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÖDEME ZAMANI

  • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/26724 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3083 4857 S. İş. K/2, 18-21
   Tarihi: 28.01.2013
   • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ • İŞÇİNİN HANGİ İŞYERİNE İADESİNE KARAR VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN İLİKİSİNİN MUVAZAAYA DAYNADIĞINI TESPİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORUNA İTİRAZ DAVASINDA VERİLEN KARARAIN KESİN OLMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/38168 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3410 4857 S. İş. K/3
   Tarihi: 29.01.2013
   ALT İŞVEREN İLİKİSİNİN MUVAZAAYA DAYNADIĞINI TESPİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORUNA İTİRAZ DAVASINDA VERİLEN KARARAIN KESİN OLMASI

  • İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/41168 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3583 4857 S. İş. K/17 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 30.01.2013
   • İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI • SAVUNMA ALMAMA • HAKSIZ FESİH • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • GEÇERLİ FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/39624 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3803 4857 S. İş. K/18-21,25
   Tarihi: 31.01.2013
   • GEÇERLİ FESİH • FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TAZMİNAT DAVASINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ

  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/44199 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3913 4857 S. İş. K/17 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 04.02.2013
   • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

  • GEÇERSİZ FESİH

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/28221 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/3963 4857 S. İş. K/18-21
   Tarihi: 04.02.2013
   • GEÇERSİZ FESİH • İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLENMESİ

  • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/20850 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4273 4857 S. İş. K/11
   Tarihi: 05.02.2013
   BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  • İŞVERENİN HATIRLATILDIĞI HALDE İŞÇİNİN GÖREVLERİNİ YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMESİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42628 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4443 4857 S. İş. K/17 1475 S. İş. K/14
   Tarihi: 06.02.2013
   • İŞVERENİN HATIRLATILDIĞI HALDE İŞÇİNİN GÖREVLERİNİ YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMESİ • İŞÇİNİN İŞ TANIMININ İŞVERENCE ALEYHE DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDASI • ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILIP AĞIRLAŞTIRILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

   YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/42629 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/4444 4857 S. İş. K/17
   Tarihi: 06.02.2013
   • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ • İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI

  • İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRMA İSTEMİNİN OLMAMASI

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2012/9-116 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/349 4857 S. İşK/17
   Tarihi: 06.06.2012
   • İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRMA İSTEMİNİN OLMAMASI • İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ ÖDEMEK ZORUNDA OLMAYACAĞI

  • HİZMET TESPİTİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16260 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14074 5510.S.SGK/7
   Tarihi: 05.09.2012
   • HİZMET TESPİTİ • İŞYERİNİN KAMU İŞYERİ OLMASI

  • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/16261 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14075 5510.S.SGK/14
   Tarihi: 05.09.2012
   • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN DÜŞMESİ • DEĞİŞEN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN KOŞULLARI

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/19129 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14728 506.S.SSK/EK-5
   Tarihi: 13.09.2012
   • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN KOŞULLARI • 5510 SAYILI YASANIN BASIM VE GAZETECİLİK İŞKOLUNU KAPSAMDAN ÇIKARTMIŞ OLMASI

  • YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

   YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/18706 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14825 506.S.SSK/EK-5
   Tarihi: 13.09.2012
   • YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ • YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI

  • HİZMET TESPİT DAVASI

   ARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2011/11282 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/14837 506.S.SSK/79
   Tarihi: 13.09.2012
   • HİZMET TESPİT DAVASI • SİGORTALILIĞIN ZORUNLU OLUŞU

  • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2011/10-751 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/68 506 S. SSK/79
   Tarihi: 15.02.2012
   • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE • HİZMET TESPİTİ

  • MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/1461 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6553 818.BK/47
   Tarihi: 19.04.2012
   MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI

  • SİGORTALILIĞIN ZORUNLU OLMASI

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7981 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/6794 506.SSK/79
   Tarihi: 30.04.2012
   SİGORTALILIĞIN ZORUNLU OLMASI

  • KIZ ÇOCUKLARINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

   ARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10382 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/7035 506.SSK/68
   Tarihi: 30.04.2012
   • KIZ ÇOCUKLARINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI • YERSİZ ÖDEMENİN GERİ ALINMA ESASLARI

  • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/11657 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/7109 506.SSK/79
   Tarihi: 02.05.2012
   SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

  • SİGORTALININ AÇTIĞI DAVA İLE KURUMUN RÜCU DAVASININ AYRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2010/10741 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/7171 5510 T.SGK/21
   Tarihi: 03.05.2012
   SİGORTALININ AÇTIĞI DAVA İLE KURUMUN RÜCU DAVASININ AYRILMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET BORDROLARININ GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/3542 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/24258 4857 S. İşK/ 32
   Tarihi: 05.11.2012
   • ÜCRET BORDROLARININ GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI • ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ

  • ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7574 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27062 4857 S. İşK/ 41
   Tarihi: 03.12.2012
   • ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KAPSADIĞI DÖNEMİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVLERİNİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7577 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27065 4857 S. İşK/ 25
   Tarihi: 03.12.2012
   • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVLERİNİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ • İŞİN ÖZENLE YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA • HAKLI FESİH

  • FESHE NEDEN OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILMAMAIŞ OLMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/7584 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27072 4857 S. İşK/ 17 1475 S. İşK/ 14 6100 S. HMK/31
   Tarihi: 03.12.2012
   • FESHE NEDEN OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILMAMAIŞ OLMASI • HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI OLARAK DELİL İSTEYEBİLMESİ

  • İŞİN SÜREKLİ BİR İŞ OLMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/6173 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/27097 4857 S. İşK/ 11, 32
   Tarihi: 03.12.2012
   • İŞİN SÜREKLİ BİR İŞ OLMASI • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞECEĞİ

  • EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMANIN AYRI BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10297 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/224 1475 S. İşK/ 17
   Tarihi: 22.01.2013
   • EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMANIN AYRI BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ • EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMA HAKLI NEDENLE SONA ERSEDE EMEKİLİK NEDENİYLE SONA EREN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

  • ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10489 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/236 4857 S. İşK/ 41
   Tarihi: 22.01.2013
   • ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

  • FAZLA ÇALIŞMA

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10502 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/249 4857 S. İşK/ 41
   Tarihi: 22.01.2013
   FAZLA ÇALIŞMA

  • BOZMA İKALE SÖZLEŞMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10506 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/253 1475 S. İşK/ 14
   Tarihi: 22.01.2013
   • BOZMA İKALE SÖZLEŞMESİ • MAKUL YARARIN BULUNMASININ GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9998 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/260 4857 S. İşK/ 2, 6
   Tarihi: 22.01.2013
   • ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ HALİNDE İSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞACAĞI

  • GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ OLNAKSIZ KILACAK ÖLÇÜDE SARSILMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10875 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/325 4857 S. İşK/ 25
   Tarihi: 22.01.2013
   • GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ OLNAKSIZ KILACAK ÖLÇÜDE SARSILMASI • HAKLI FESİH

  • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/30122 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/340 4857 S. İşK/ 17-21
   Tarihi: 22.01.2013
   • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

  • ÇIRAK OLARAK GEÇİRİLEN SÜRENİN İŞÇİLKTE GEÇİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9983 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/343 4857 S. İşK/ 4
   Tarihi: 22.01.2013
   ÇIRAK OLARAK GEÇİRİLEN SÜRENİN İŞÇİLKTE GEÇİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/9985 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/345 4857 S. İşK/ 57
   Tarihi: 22.01.2013
   YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • CEZAİ ŞARTTA KARŞILILIK İLKESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10007 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/358 4857 S. İşK/ 11
   Tarihi: 22.01.2013
   CEZAİ ŞARTTA KARŞILILIK İLKESİ

  • HAFTA TATİLİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10831 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/372 4857 S. İşK/ 46
   Tarihi: 22.01.2013
   HAFTA TATİLİ

  • İŞÇİNİN TEDAVİSİ İMKANSIZ BİR HASTALIĞA YAKALANMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/30004 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/380 4857 S. İşK/ 25
   Tarihi: 22.01.2013
   • İŞÇİNİN TEDAVİSİ İMKANSIZ BİR HASTALIĞA YAKALANMASI • İŞÇİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • SENDİKA GENEL KURUL KARARAI İLE ŞUBENİN KAPATILMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/30004 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/380 6356 S. TİSK/ 11
   Tarihi: 22.01.2013
   • SENDİKA GENEL KURUL KARARAI İLE ŞUBENİN KAPATILMASI • SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL KARARAINI BOŞA ÇIKARTACAK ŞEKİLDE ŞUBE AÇMA YETKİSİNİ KULLANAMAYACAĞI

  • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ DÖNEMSEL OLMASI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2013/1017 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/428 6356 S. TİSK/ 18
   Tarihi: 23.01.2013
   • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ DÖNEMSEL OLMASI • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ AİT OLDUĞU DÖNEME GÖRETEMERRÜD TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • ALT İŞVEREN

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/28980 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/435 4857 S. İşK/ 2
   Tarihi: 23.01.2013
   • ALT İŞVEREN • MUVAZAA

  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10679 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/735 4857 S. İşK/ 57
   Tarihi: 24.01.2013
   YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

  • İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMA

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10688 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/743 4857 S. İşK/ 17 1475 S. İşK/ 14
   Tarihi: 24.01.2013
   • İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMA • HAKLI FESİH • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  • YILLIK İZİN ALACAĞININ FESİH TARİHİNDEN SONRA BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLDUĞU

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10806 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/789 4857 S. İşK/ 59
   Tarihi: 24.01.2013
   YILLIK İZİN ALACAĞININ FESİH TARİHİNDEN SONRA BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLDUĞU

  • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞVERENİN FESHİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/29530 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/820 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 24.01.2013
   • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞVERENİN FESHİ • EMEKİLİK NEDENİYLE FESİHTE OBJEKTİF DAVRANILIP DAVRANILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  • FESİH YAZSININ TEBLİĞ TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/30101 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/841 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 24.01.2013
   FESİH YAZSININ TEBLİĞ TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • MEVSİMLİK İŞ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/10538 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/852 4857 S. İşK/ 53
   Tarihi: 25.01.2013
   • MEVSİMLİK İŞ • YILLIN TAMAMINA YAKIN BİR BÖLÜMÜNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNDUĞU

  • EKONOMİK NEDENLERLE FESİH

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/30038 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/928 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 25.01.2013
   • EKONOMİK NEDENLERLE FESİH • İSTİHDAM FAZLALIĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/11338 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/979 4857 S. İşK/ 24
   Tarihi: 28.01.2013
   • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

  • İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ BORDROLARDAKİ FAZLA ÇALIŞMLARIN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİI

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/11517 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1022 4857 S. İşK/ 41
   Tarihi: 28.01.2013
   İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ BORDROLARDAKİ FAZLA ÇALIŞMLARIN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  • İŞGÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN FESİH TARİHİNDEKİ ÇALIŞAN SAYISININ TESPİTİNİN GEREKMESİ

   YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ
   Esas No: 2012/11611 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2013/1028 4857 S. İşK/ 18-21
   Tarihi: 28.01.2013
   İŞGÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN FESİH TARİHİNDEKİ ÇALIŞAN SAYISININ TESPİTİNİN GEREKMESİ

  • ÖLEN BABASI NEDENİYLE HAK SAHİBİ OLAN DAVACININ EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALMAKTA OLSA DAHİ EVLİLİĞİNİN ÖLÜM NEDENİYLE SON BULMASINDAN SONRA BABASINDAN DA ÖLÜM AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU

   YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2012/21-21 İlgili Kanun / Madde
   Karar No: 2012/223 506 S. SSK/68
   Tarihi: 21.03.2012
   ÖLEN BABASI NEDENİYLE HAK SAHİBİ OLAN DAVACININ EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALMAKTA OLSA DAHİ EVLİLİĞİNİN ÖLÜM NEDENİYLE SON BULMASINDAN SONRA BABASINDAN DA ÖLÜM AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ